Tìm kiếm tài liệu miễn phí

giáo trình cơ điện (6.621)

Phân tích thiết kế và đánh giá giải thuật toán

Chương 1: Mở đầu về thiết kế, đánh giá thuật toán và kiến thức bổ trợ Khái niệm thuật toán: Thuật toán là một dãy hữu hạn các bước, mỗi bước mô tả chính xác các phép toán hoặc hành động cần thực hiện... để cho ta lời giải của bài toán


Bải giảng Cơ điện nông nghiệp

Người ta dùng nhiều loại vật liệu để chế tạo các máy móc cơ điện nông nghiệp, nhưng chủ yếu là kim loại và hợp kim. Ngoài ra còn dùng gỗ, cao su, chất dẻo, v.v... Kim loại có thể chia ra kim loại đen và kim loại màu. Kim loại đen là liên kết của sắt với cácbon và một vài nguyên tố khác. Kim loại màu như đồng, nhôm, chì, thiếc, kẽm, ... Hợp kim cũng chia ra hợp kim đen và hợp kim màu. Hợp kim đen là liên kết của sắt - cácbon với một số kim loại khác để cải...


Giáo trình hình thành quy trình phân tích thăm dò chức năng thải lọc đồng vị bằng phóng xạ p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích thăm dò chức năng thải lọc đồng vị bằng phóng xạ p2', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích quan điểm tập thể hóa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích quan điểm tập thể hóa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý cấu tạo lớp biểu mô của vách ruột p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý cấu tạo lớp biểu mô của vách ruột p3', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý cấu tạo lớp biểu mô của vách ruột p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý cấu tạo lớp biểu mô của vách ruột p5', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích giải trình tài chính theo luồng tiền tăng giảm p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích giải trình tài chính theo luồng tiền tăng giảm p8', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p1

Nhiệt độ trên điểm 1063oC thì dùng hỏa kế quang học chuẩn gốc hoặc đèn nhiệt độ làm dụng cụ chuẩn, nhiệt độ t được xác định theo định luật Planck. Và sau đó căn cứ vào định nghĩa mới của đơn vị nhiệt độ (độ Kelvin) nên đã có thay đổi ít nhiều về thước đo nhiệt độ. 1968 : Hội nghị cân đo quốc tế quyết định đưa ra thước đo nhiệt độ quốc tế thực dụng. Thước đo này cũng được xây dựng dựa trên 6 điểm chuẩn gốc : - Điểm sôi của ôxy...


Giáo trình hình thành quy trinh điều khiển kỹ thuật trong hệ thống lạnh kỹ thuật số p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trinh điều khiển kỹ thuật trong hệ thống lạnh kỹ thuật số p5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển các thiết bị lọc bụi trong kỹ thuật điều hòa không khí p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển các thiết bị lọc bụi trong kỹ thuật điều hòa không khí p7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p6', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p10', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p8', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p6', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật kiểm toán trong hạch toán kinh tế p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật kiểm toán trong hạch toán kinh tế p5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p3', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p10', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p8

Biến Đổi Fourier V Biến Đổi Laplace 5. Đạo h m gốc Giả sử h m f v các đạo h m của nó l các h m gốc. f’(t) ↔ zF(z) - f(0) v ∀ n ∈ ∠, f(n)(t) ↔ zn F(z) - zn-1f(0) - ... - f(n-1)(0) (5.8.5) Chứng minh f’(t).Tuỳ theo loại mã được chọn dùng trong khi truyền (Baudot, Ascii,… ) độ dài cho mã ký tự có thể là 5 , 6 , 7, 8 bit. Tuỳ theo hệ thống truyền tin, bên cạnh các bit dữ liệu còn có thể tuỳ chọn có hay...


Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p9', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p10', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p7', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p1', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p4', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p3', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật IGRP với cấu trúc lệnh replay ipprotocols p1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật igrp với cấu trúc lệnh replay ipprotocols p1', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích bộ giải mã lệnh các lệnh số học logic của bộ vi xử lý p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích bộ giải mã lệnh các lệnh số học logic của bộ vi xử lý p6', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý hoạt động của hệ thống tự động khép kín p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý hoạt động của hệ thống tự động khép kín p8', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Bài giảng Scada
  • 25/03/2014
  • 73.936
  • 527

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu