Tìm kiếm tài liệu miễn phí

công trình nghiên cứu về hóa học (10.964)

PR cho hóa học

Nếu bạn là một nhà kinh doanh trẻ 16 tuổi sở hữu một công ti có vốn pháp nhân khoảng vài trăm triệu đồng, làm cách nào để bạn quảng bá sâu rộng hình ảnh công ti của mình với khách hàng? Với tiết Hóa học sôi động, nhưng lại “chứa đựng” những chiến lược PR đậm chất kinh tế, cô giáo Trần Thị Thúy Bình đã “tặng” lớp 11A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa một phương pháp học tập cực tuyệt. 30 ngày cho 45 phút Để chuẩn bị cho tiết học “carbon silic”, cô Thúy Bình chia lớp...


Báo cáo hóa học: " Algorithms for Blind Components Separation and Extraction from the Time-Frequency Distribution of Their Mixture"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Algorithms for Blind Components Separation and Extraction from the Time-Frequency Distribution of Their Mixture


Báo cáo hóa học: " Estimation of Road Vehicle Speed Using Two Omnidirectional Microphones: A Maximum Likelihood Approach"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Estimation of Road Vehicle Speed Using Two Omnidirectional Microphones: A Maximum Likelihood Approach


Báo cáo hóa học: " Space-Time Chip Equalization for Maximum Diversity Space-Time Block Coded DS-CDMA Downlink "

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Space-Time Chip Equalization for Maximum Diversity Space-Time Block Coded DS-CDMA Downlink


Báo cáo hóa học: " A New Approach for Estimation of Instantaneous Mean Frequency of a Time-Varying Signal"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: A New Approach for Estimation of Instantaneous Mean Frequency of a Time-Varying Signal


Báo cáo hóa học: " Time-Frequency Feature Extraction of Newborn EEG Seizure Using SVD-Based Techniques"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Time-Frequency Feature Extraction of Newborn EEG Seizure Using SVD-Based Techniques


Báo cáo hóa học: " Automatic Video Object Segmentation Using Volume Growing and Hierarchical Clustering"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Automatic Video Object Segmentation Using Volume Growing and Hierarchical Clustering


Báo cáo hóa học: " Comparative Genomics via Wavelet Analysis for Closely Related Bacteria"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Comparative Genomics via Wavelet Analysis for Closely Related Bacteria


Báo cáo hóa học: " Autoregressive Modeling and Feature Analysis of DNA Sequences"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Autoregressive Modeling and Feature Analysis of DNA Sequences


Báo cáo hóa học: " Optimization of Color Conversion for Face Recognition"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Optimization of Color Conversion for Face Recognition


Báo cáo hóa học: " Robot Path Generation Method for a Welding System Based on Pseudo Stereo Visual Servo Control"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Robot Path Generation Method for a Welding System Based on Pseudo Stereo Visual Servo Control


Báo cáo hóa học: " Simplifying Physical Realization of Gaussian Particle Filters with Block-Level Pipeline Control"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Simplifying Physical Realization of Gaussian Particle Filters with Block-Level Pipeline Control


Báo cáo hóa học: " A Joint Solution to Scheduling and Power Control for Multicasting in Wireless Ad Hoc Networks"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: A Joint Solution to Scheduling and Power Control for Multicasting in Wireless Ad Hoc Networks


Báo cáo hóa học: " Comparison of Antenna Array Systems Using OFDM for Software Radio via the SIBIC Model"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Comparison of Antenna Array Systems Using OFDM for Software Radio via the SIBIC Model


Báo cáo hóa học: " Performance Evaluation of a Novel CDMA Detection Technique: The Two-State Approach"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Performance Evaluation of a Novel CDMA Detection Technique: The Two-State Approach


Báo cáo hóa học: " Adapted Method for Separating Kinetic SZ Signal from Primary CMB Fluctuations"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Adapted Method for Separating Kinetic SZ Signal from Primary CMB Fluctuations


Báo cáo hóa học: " Editorial Christi K. Madsen Department of Electrical Engineering, Texas A&M "

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Editorial Christi K. Madsen Department of Electrical Engineering, Texas A&M


Báo cáo hóa học: " Source Separation with One Ear: Proposition for an Anthropomorphic Approach"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Source Separation with One Ear: Proposition for an Anthropomorphic Approach


Báo cáo hóa học: " Editorial Simon Doclo Department of Electrical Engineering (ESAT-SCD)"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Editorial Simon Doclo Department of Electrical Engineering (ESAT-SCD)


Báo cáo hóa học: " Optimal Erasure Protection Assignment for Scalable Compressed Data with Small Channel Packets and Short Channel Codewords"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Optimal Erasure Protection Assignment for Scalable Compressed Data with Small Channel Packets and Short Channel Codewords


Báo cáo hóa học: " Modeling Nonlinear Power Amplifiers in OFDM Systems from Subsampled Data: A Comparative Study Using "

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Modeling Nonlinear Power Amplifiers in OFDM Systems from Subsampled Data: A Comparative Study Using


Báo cáo hóa học: " Computationally Efficient Blind Code Synchronization for Asynchronous DS-CDMA Systems with Adaptive "

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Computationally Efficient Blind Code Synchronization for Asynchronous DS-CDMA Systems with Adaptive


Báo cáo hóa học: " Bit Error Rate Analysis for MC-CDMA Systems in Nakagami-m Fading Channels"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Bit Error Rate Analysis for MC-CDMA Systems in Nakagami-m Fading Channels


Báo cáo hóa học: " Energy-Based Collaborative Source Localization Using Acoustic Microsensor Array"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Energy-Based Collaborative Source Localization Using Acoustic Microsensor Array


Báo cáo hóa học: " Automatic Characterization of Myocardial Perfusion in Contrast Enhanced MRI"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Automatic Characterization of Myocardial Perfusion in Contrast Enhanced MRI


Báo cáo hóa học: " Low-Complexity Decoding of Block Turbo-Coded System with Antenna Diversity"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Low-Complexity Decoding of Block Turbo-Coded System with Antenna Diversity


Báo cáo hóa học: " Virtual Microphones for Multichannel Audio Resynthesis Athanasios Mouchtaris"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Virtual Microphones for Multichannel Audio Resynthesis Athanasios Mouchtaris


Báo cáo hóa học: " DSP-Enabled Radio Astronomy: Towards IIIZW35 Reconquest"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: DSP-Enabled Radio Astronomy: Towards IIIZW35 Reconquest


Báo cáo hóa học: " Bit Manipulation Accelerator for Communication Systems Digital Signal Processor"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Bit Manipulation Accelerator for Communication Systems Digital Signal Processor


Báo cáo hóa học: " Time-Frequency Analysis Using Warped-Based High-Order Phase Modeling"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Time-Frequency Analysis Using Warped-Based High-Order Phase Modeling


Tài liệu mới download

MBA dành cho lãnh đạo
  • 07/04/2012
  • 28.477
  • 773
Bài tập tính giá chéo
  • 22/10/2013
  • 67.353
  • 683

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu