Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Công nghệ thông tin (17.615)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Anh tại khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự: Khó khăn và giải pháp

Bài viết trình bày việc đề cập đến những lợi ích mà công nghệ thông tin mang lại trong việc giảng dạy ngoại ngữ, từ đó đánh giá thực trạng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tiếng Anh tại Khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự. Trên cơ sở đó, chúng tôi mạnh dạn đưa ra những đề xuất nhằm thúc đẩy hơn nữa phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng tại Học viện.


Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tiếng Trung Quốc tại Viện Ngoại ngữ Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết tập trung phân tích, đánh giá kết quả khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiếng Trung Quốc ở Viện Ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội, từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức tại VNPT Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung nghiên cứu tác động của các yếu tố VHTC đến chia sẻ tri thức tại VNPT Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT HCM). Từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức trong Doanh nghiệp. Xác định các yếu tố VHTC ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức tại VNPT HCM. Xây dựng và kiểm định mô hình ảnh hưởng của các yếu tố Văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức tại VNPT HCM. Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức tại VNPT HCM.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm. Mức độc tác động của từng yếu tố đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm của các công ty công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ kết quả phân tích, đề xuất một số giải pháp để để giúp các nhà quản trị khắc phục các rủi ro đó nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo tiến độ dự án phần mềm đã đề ra từ ban đầu.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ công chức tại Cục Công nghệ thông tin của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Đề tài tập trung Nghiên cứu và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến động lực cho CBCC để đề ra được các giải pháp giúp Cục CNTT có thể tạo cho CBCC có động lực làm việc để làm việc hiệu quả hơn. Xây dựng mô hình nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức trong Cục CNTT. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của CBCC tại Cục CNTT, chỉ ra được các nhân tố nào ảnh hưởng đến động lực làm việc của CBCC. Đề xuất ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm gia tăng động lực làm việc cho CBCC tại Cục CNTT.


Thương vụ mua lại Paypal của Ebay: Cái kết không có hậu

Trong phạm vi bài viết này, tác giả đưa ra cái nhìn tổng quát về thương vụ M&A của 2 công ty có tiếng trong ngành thương mại điện tử, đồng thời đưa ra 4 nguyên nhân lý giải cho việc thất bại sau 13 năm gắn kết. Cuối cùng tác giả đưa ra bài học cho các doanh nghiệp CNTT Việt nam khi thực hiện hoạt động M&A.


Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh học phổ thông

Qua việc sử dụng các đoạn flash, những hình ảnh, những ảnh động và sơ đồ tư duy học sinh đã xác định được trọng tâm vấn đề dễ dàng hơn, ghi nhớ kiến thức được lâu hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian ôn tập. Mời các bạn tham khảo!


Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục ở bậc mầm non

Bài viết tập trung trình bày vai trò của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, các tính năng của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non và mô tả cách thức thiết kế tư liệu giáo dục, quy trình thiết kế giáo án điện tử ở bậc mầm non (các hoạt động giáo dục) phù hợp với đặc điểm nhận thức mang tính trực quan, hình tượng của trẻ mầm non.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Bài toán tìm kiếm motif và phương pháp tối ưu đàn kiến

Cấu trúc nội dung của luận văn bao gồm 4 chương như sau: Chương 1) Trình bày sơ lược các khái niệm về tin sinh học, bài toán tối ưu tổ hợp và phát biểu bài toán (ℓ,d) motif. Chương 2) Giới thiệu thuật toán Ant colony optimization (ACO) và một vài thuật toán cập nhật mùi khác nhau trong ACO. 2 Chương 3) Đề xuất thuật toán, đó là thuật toán Ant colony optimization (ACO) để giải quyết bài toán (ℓ,d) motif. Chương 4) Đưa ra kết quả thực nghiệm của luận văn, so sánh kết quả của thuật toán ACO với các thuật toán PairMotif+ và thuật toán MEME.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Ứng dụng phương pháp phân cụm mờ cho bài toán phân tích thông tin rủi ro quản lý thuế doanh nghiệp

Mục tiêu của đề tài là ứng dụng thuật toán phân cụm mờ trong phân tích thông tin rủi ro quản lý thuế doanh nghiệp. Một cơ sở dữ liệu mẫu về thông tin tờ khai thuế, báo cáo tài chính doanh nghiệp, mức độ rủi ro của 644 doanh nghiệp được sử dụng để làm đầu vào cho hệ thống phân tích rủi ro sử dụng phương pháp phân cụm mờ. Hệ thống phân tích sẽ được triển khai xây dựng và thử nghiệm kiểm chứng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Khảo sát và chế tạo màng mỏng nano ZnO bằng phương pháp sol - gel định hướng ứng dụng trong bộ nhớ sắt điện

Ở nghiên cứu này, phương pháp dung dịch được lựa chọn để chế tạo màng mỏng. Đây là một phương pháp đơn giản, dễ dàng thao tác, chi phí thấp, phù hợp với điều kiện nghiên cứu ở Việt Nam. Các màng mỏng ZnO sau khi chế tạo sẽ được khảo sát cấu trúc tinh thể, hình thái học bề mặt, tính chất điện, độ truyền qua, bởi các thiết bị của Phòng thí nghiệm micro-nano, trường Đại học Công nghệ và trường Đại học Khoa học Tự nhiên.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng

Nội dung luận văn "Nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng" được trình bày với kết cấu gồm 4 chương: Giới thiệu phân lớp câu hỏi trình bày định nghĩa, các phương pháp tiếp cận bài toán phân lớp câu hỏi; đề xuất cải tiến mô hình phân lớp và ứng dụng vào hệ thống hỏi đáp thắc mắc tại trung tâm đào tạo E-Learning.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Một giải pháp phòng ngừa xâm nhập trên mạng xã hội trực tuyến

Bố cục chính của luận văn gồm bốn chương như sau: Chương 1 - Giới thiệu về mạng xã hội. Chương 2 - Các nguy cơ mất an toàn trên mạng xã hội. Chương 3 - Giải pháp phòng ngừa xâm nhập lấy thông tin trên mạng xã hội đối với mỗi các nhân trong tổ chức, Chương này trình bày những kết quả chính của luận văn. Chương 4 - Thực nghiệm, Chương này trình bày kết quả.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm

Nghiên cứu này sẽ xem xét một khái niệm phổ biến cho thành công các hệ thống thông tin thông qua việc xem xét các tiêu chí và các đo lường trong các tài liệu liên quan. Các đo lường này được kết hợp với nhau để nghiên cứu khả năng của hệ thống thông tin. Nghiên cứu tập trung hệ thống thông tin dựa trên web. Một thí nghiệm thực nghiệm được trình bày để đánh giá trang web, như là hệ thống thông tin dựa trên web.


Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn bảo mật cho dữ liệu đám mây

Luận văn tập trung nghiên cứu về điện toán đám mây, các vấn đề lưu trữ dữ liệu, an toàn dữ liệu trên điện toán đám mây; chỉ ra, phân tích những mặt ưu nhược điểm của các giải pháp đã được đưa vào sử dụng trong việc bảo vệ dữ liệu đám mây để làm rõ tính cấp thiết của đề tài. Đồng thời trình bày các phương pháp dự phòng nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Sau đó, trình bày tổng hợp, phân tích kiến thức xoay quanh cơ chế RAID. RAID đối với bài toán an toàn dữ liệu cho hệ thống máy.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Tóm tắt văn bản sử dụng các kỹ thuật trong deep learning

Bố cục luận văn được chia thành 6 chương tình bày về: Giới thiệu bài toán tóm tắt văn bản. Trình bày khái niệm và các phương pháp tiếp cận cho bài toán; cơ sở lý thuyết, trình bày những khái niệm và mô hình trong học sâu; mô hình đề xuất, trình bày cơ chế attention cùng thuật toán tìm kiếm chùm và áp dụng vào mô hình đề xuất; thực nghiệm và đánh giá, trình bày quá trình thử nghiệm và đưa ra một số đánh giá, nhận xét cùng kết quả đạt được.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Các kế hoạch quản lý hàng đợi động blue cho truyền thông đa phương tiện

Mục tiêu chính của Luận văn là tập trung nghiên cứu và đánh giá hiệu suất của thuật toán quản lý hàng đợi blue - một chiến lược điển hình của thuật toán quản lý hàng đợi tích cực dựa vào tải nạp. Sau đó so sánh chiến lược này với các chiến lược quản lý hàng đợi khác như RED, A-RED, ARIO từ đó có những đánh giá, đưa ra các kết quả so sánh hiệu năng giữa các mô hình dựa trên các kết quả mô phỏng trên NS-2.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Xây dựng quy hoạch mạng 4G LTE

Nội dung luận văn được trình bày 04 chương như sau chương 1: Giới thiệu tổng quan về công nghệ 4G LTE. Chương 2: Cấu trúc mạng 4G LTE và các vấn đề liên quan. Chương 3: Xây dựng quy hoạch mạng 4G LTE. Chương 4: Kết quả mô phỏng thực nghiệm xây dựng quy hoạch mạng 4G LTE. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài nghiên cứu.


tomtat_lv_DangThiNgocTuyet

Bố cục luận văn được chia thành các chương sau: Chương I) Tổng quan về lỗ hổng bảo mật ứng dụng web, giới thiệu lỗ hổng SQLi và XSS. Chương II) Khảo sát các phần mềm quét lỗ hổng ứng dụng web. Chương III) Xây dựng phần mềm phân tích tự động Website phát hiện và khai thác lỗ hổng SQLi và XSS. Chương IV) Thử nghiệm và đánh giá kết quả.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu trên bộ dữ liệu sinh viên đại học phục vụ công tác cố vấn học tập

Đề tài luận văn tập trung thực hiện các mục tiêu sau: Hiểu được các kỹ thuật khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức cơ bản. Tập trung vào hai kỹ thuật là khai phá luật kết hợp và cây quyết định. Hiểu các quy chế, quy định, thông tư hướng dẫn về triển khai thực hiện đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, các văn bản liên quan đến việc quy định cố vấn học tập, hệ thống dữ liệu đào tạo chính quy tại trường Kinh tế Quốc dân.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Theo dõi các nguồn dữ liệu nhạy cảm trên các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android

Nội dung đề tài được trình bày chi tiết như sau: Chương 1 - giới thiệu các khái niệm, tầm quan trọng cũng như các phương pháp và nguyên lý bảo mật riêng tư; chương 2 - Giới thiệu từ tổng quan đến chi tiết các thành phần của TaintDroid cũng như phân tích đánh giá hiệu năng của hệ thống; chương 3 - miêu tả chi tiết việc cải tiến hệ thống TaintDroid, từ giải pháp chi tiết về kiểm soát truy cập taint lịch sử trình duyệt web đến giải pháp tổng thể; chương 4 - Miêu tả chi tiết quá trình thực nghiệm từ môi trường, thiết bị đến việc chạy ứng dụng trên thiết bị thật.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Phát triển các kỹ thuật tìm bất biến (invariants) và biến (variants) cho việc sử dụng hoare logic để chứng minh tính đúng đắn của chu trình

Luận văn được tiến hành và đã đạt được một số kết quả như sau: Tìm hiểu về bài toán chứng minh tính đúng đắn của chu trình bằng phương pháp logic Hoare; nghiên cứu các kỹ thuật tìm biến và bất biến cho việc sử dụng logic Hoare để chứng minh tính đúng đắn của chu trình; ứng dụng các kỹ thuật vào việc tìm kiếm biến và bất biến trong một hệ thống các bài toán cơ bản.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Các giải pháp cho mạng riêng ảo kiểu site-to-site dùng giao thức MPLS

Trong luận văn này, tác giả sẽ trình bày nghiên cứu của mình về các vấn đề của QoS (trễ, biến thiên trễ, mất gói...) trong môi trường MPLS VPN. Nó sẽ là cơ sở để nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng duy trì một chất lượng dịch vụ ổn định cho các lưu lượng hình, tiếng, dữ liệu...chạy qua môi trường này.


Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Tổng hợp quan điểm trực tuyến của người tiêu dùng theo tính năng của sản phẩm

Luận văn được chia thành các phần như sau: Chương 1. Trong chương này, tôi trình bày tổng quan về khai phá quan điểm và một số khái niệm liên quan. Chương 2. Trình bày khái quát một số pháp được các nhà nghiên cứu trên thế giới nghiên cứu và áp dụng vào việc tổng hợp ý kiến theo tính năng của sản phẩm. Chương 3: Trình bày một cách chi tiết một phương pháp tổng hợp ý kiến theo tính năng của sản phẩm. Chương 4: Kết quả thực nghiệm được trình bày trong chương này, đồng thời tôi cũng đưa ra đánh giá về phương pháp mà tác giả đã đề xuất trong chương 3 Chương 5: Kết luận.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Đảm bảo chất lượng dịch vụ cho truyền thông đa phương tiện thời gian thực trên internet

Mục đích của luận văn là nghiên cứu một giải pháp quản lý và điều khiển nhằm hạn chế tối đa tắc nghẽn trên mạng Internet. Thay vì sử dụng hàng đợi FIFO truyền thống (Trong bộ mô phỏng NS2 được gọi với cái tên DropTail) luận văn này sẽ nghiên cứu sâu các chiến lược quản lý hàng đợi động mà tiêu biểu là RED (Random Early Detection of Congestion; Random Early Drop), Adaptive-RED, A-RIO (Adaptive – RED with In and Out)


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộc

Luận văn bao gồm những phần nội dung sau: Chương 1. Tổng quan về quy trình phát triển phần mềm. Chương 2. Các phương pháp tạo mẫu, thiết kế tương tác người máy. Chương 3. Nghiên cứu xây dựng phần mềm. Áp dụng kỹ thuật xây dựng mẫu nhanh dựa trên phân tích lấy người dùng làm trung tâm vào quá trình phát triển, nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video 2D và 3D) vào hỗ trợ giảng dạy, đặc biệt ứng dụng công nghệ 3D.


Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Phương pháp phân tích sự ảnh hưởng của các thành phần và ứng dụng cho kiểm thử hồi quy trong các dự án Java EE

Luận văn được cấu trúc như sau: Chương 2 trình bày về phương pháp phân tích sự ảnh hưởng trong công cụ JCIA đã được thực hiện. Ở Chương 3, luận văn này giới thiệu phương pháp cải tiến bao gồm phương pháp phân tích sự phụ thuộc cho thành phần giao diện trong công nghệ Java Servlet. Tiếp đến, Chương 4 mô tả công cụ hỗ trợ, kết quả thực nghiệm và thảo luận. Cuối cùng, Chương 5 là kết luận của luận văn và các định hướng nghiên cứu trong tương lai.


Tài liệu giáo dục khởi nghiệp (Dùng cho giáo viên trung học cơ sở)

Tài liệu dành cho giáo viên được thiết kế để hỗ trợ giáo viên thực hiện đào tạo các bài học nêu trong tài liệu. Đào tạo cho đối tượng học sinh THCS chưa từng có kinh nghiệm kinh doanh. Chương trình được thiết kế thành ba mô đun, gồm: Mô đun 1 - Tiền, kiếm tiền và sử dụng tiền (9 tiết); mô đun 2 - Sáng kiến và kế hoạch nhỏ để kiếm tiền (9 tiết); mô đun 3 - Sử dụng tiền để tham gia thị trường (2 tiết).


Tài liệu giáo dục khởi nghiệp (Dùng cho học sinh trung học cơ sở)

Tài liệu giáo dục khởi nghiệp (dùng cho học sinh trung học cơ sở) gồm các bài học sau: Tiền, kiếm tiền và sử dụng tiền; Sáng kiến và kế hoạch nhỏ để kiếm tiền; sử dụng tiền để tham gia thị trường. Tài liệu nằm trong bộ tài liệu này gồm 4 cuốn trong đó 2 cuốn hướng dẫn cho giáo viên và 2 cuốn dành cho học sinh cấp THCS và THPT.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Giải pháp xếp hạng và tính toán song song trên nền tảng Apache Spark

Luận văn "Giải pháp xếp hạng và tính toán song song trên nền tảng Apache Spark " sẽ nghiên cứu các cách tiếp cận cho bài toán xếp hạng sử dụng Apache Spark và các thành phần bên trong nó cho việc phân tích dữ liệu đồng thời trên quy mô lớn có thể mở rộng dễ dàng cũng như khả năng chịu lỗi.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu