Tìm kiếm tài liệu miễn phí

báo cáo khoa học (23.015)

Báo cáo về các không gian sáng tạo ở Việt Nam

Báo cáo liệt kê hơn 140 không gian sáng tạo tại Việt Nam, có tổng số hơn 2 triệu lượt “Like” trên các trang Facebook của họ. Số lượng các không gian này vẫn không ngừng tăng lên. Nghiên cứu chú trọng tới các hoạt động mới nhất của các không gian sáng tạo tại Việt Nam, và nhấn mạnh vào các không gian độc lập với hệ thống của nhà nước, ví dụ như những không gian không có sự hỗ trợ của nhà nước. Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.


Báo cáo khoa học: Thách thức trong phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nước ta nhìn từ tiếp cận văn hóa và tâm lý các tộc người

Báo cáo khoa học "Thách thức trong phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nước ta nhìn từ tiếp cận văn hóa và tâm lý các tộc người" do Trịnh Thị Kim Ngọc PGS.,TSKH., Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam biên soạn nhằm nghiên cứu nguồn nhân lực các DTTS nước ta trong tiếp cận phát triển, một số thách thức trong phát triển NNL vùng DTTS nước ta nhìn từ tiếp cận văn hóa tâm lý tộc người,...


Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phân lập và chuyển gen lúa liên quan đến tính chịu hạn vào giống lúa Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu chính của báo cáo khoa học là phân lập ược gen mã hóa nhân tố phiên bản OSDREB1A/2A liên quan đến tính chiu hạn trên giống lua Việt Nam, tối ưu hóa qui trình chuyển đổi gen thông qua vi khuẩn A tumefaciens trên một số giống lúa Việt Nam, tạo ra được một số dòng lúa chuyển gen mã hóa nhân tố phiên mã có khả năng chống chịu tốt với bất lợi hạn/thiếu nước trong điều kiện phòng thí nghiệm.


Báo cáo khoa học Đề tài cấp Bộ: Xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật tưới ngầm

Nội dung của báo cáo khoa học trình bày về vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật tưới ngầm, sự cần thiết cho hệ tưới ngầm nhân tạo, lợi ích nông nghiệp, môi trường và kinh tế xã hội của kỹ thuật tưới ngầm, kỹ thuật tưới ngầm và chất lượng nước, ứng dụng kỹ thuật tưới ngầm để xử lý nước thải, t2m hiểu một số tính chất của cỏ vetiver, thành phần vi sinh vật tham gia trong quá trình xử lý nước thải và các quá trình sinh học diễn ra trong hệ thống.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Kỹ năng viết bài báo khoa học

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Kỹ năng viết bài báo khoa học do Đỗ Thanh Nghị biên soạn sẽ giúp cho các bạn hiểu được vì sao phải viết bài, phương pháp viết bài báo khoa học và phương pháp để viết bài báo khoa học.


Báo cáo khoa học đề tài cấp trường: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để xây dựng mô hình giảng dạy bộ môn Vật lý

Đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện với các mục tiêu: Khái quát thế nào là ứng dụng CNTT & TT vào dạy học, nghiên cứu một vài phương pháp dạy học tích cực đang được phổ biến ở các nước trên thế giới, xây dựng mô hình dạy học vật lý cụ thể, nghiên cứu các công cụ đơn giản, cần thiết tối thiểu để thực hiện mô hình, Kết luận toàn bộ công trình nghiên cứu và các kiến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo khoa học: Đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế xã hội tới tính đa dạng sinh học của các rừng ngập mặn cửa sông, ven biển phía Nam Việt Nam

Đề tài nghiên cứu tập trung vào sự diễn tiến của thảm thực ngập mặn mà khu hệ sinh vật nước dưới nhiều tác động khác nhau, nhưng tập trung phân tích tác động của nghề khai thác thủy sản làm biến dạng hoàn toàn - hệ sinh thái rừng ngập mặn đưa đến những thay đổi to lớn điều kiện tự nhiên. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo khoa học: Bước đầu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chương trình đại cương về Khoa học chính trị trong các trường Đại học và Cao đẳng

Đề tài báo cáo được thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: xác định đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học chính trị; khảo sát một số chương trình giảng dạy khoa học chính trị, các trường Đại học trên thế giới; xây dựng chương trình đại cương về khoa học chính trị. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu bentonit biến tính, ứng dụng hấp phụ phốtpho trong nước

Đề tài nghiên cứu về quy trình làm giàu khoáng bentonit, điều chế vật liệu hấp phụ phốtpho trên nền bentonit Việt Nam (bentonit Bình Thuận) biến tính La và hỗn hợp La/Al, Fe/Al; khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ phốtpho của vật liệu (nồng độ P, pH, ion cạnh tranh, lực ion, độ muối, thời gian hấp phụ,...) trong phòng thí nghiệm, khả năng hấp phụ phốtpho trong mẫu nước Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trên vật liệu điều chế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo khoa học: Tìm hiểu phần mềm violet và ứng dụng của nó trong việc xây dựng một số bài giảng môn Tin học 11

Đề tài nghiên cứu khoa học "Tìm hiểu phần mềm violet và ứng dụng của nó trong việc xây dựng một số bài giảng môn Tin học 11" trình bày nội dung về lý luận chung về dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, giới thiệu tổng quan về violet, giới thiệu phần mềm "giáo án điện tử tin học 11" được thiết kế bằng phần mềm violet. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo khoa học: Tổ chức dạy học hợp tác trong môn Tin ở trường THPT

Đề tài nghiên cứu khoa học "Tổ chức dạy học hợp tác trong môn Tin ở trường THPT" đề xuất được biện pháp tổ chức dạy học hợp tác môn Tin ở trường THPT nhằm đáp ứng được một cách toàn diện mục tiêu Giáo dục. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng kết đề tài: Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa

Đề tài "Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa" làm rõ cơ sở khoa học - thực tiễn và đề xuất mô hình và các giải pháp có tính thực tiễn và khả thi nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo khoa học để tài: Thuật toán luyện kim song song (Parallel Simulated Annealing Algorithms) giải quyết bài toán Max sat

Báo cáo khoa học để tài "Thuật toán luyện kim song song (Parallel Simulated Annealing Algorithms) giải quyết bài toán Max sat" được nghiên cứu với các nội dung: Tổng quan thuật toán mô phỏng luyện kim (Simulated Annealing = SA), xây dựng khung thuật toán SA, ứng dụng của thuật toán SA. Để nắm vững hơn nội dung kiến thức bài báo cáo mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Báo cáo: Công tác quản lý điểm sinh viên

Báo cáo: Công tác quản lý điểm sinh viên đóng vai trò hết sức quan trọn đối với hoạt động của một khoa trong trường Đại học và Cao đẳng. Báo cáo thể hiện mô hình tổ chức quả lý sinh viên theo khóa học, theo lớp, theo các loại hình đào tạo; quản lý các môn học của lớp theo học kỳ và kết quả học tập của sinh viên đối với các môn học đó...


Báo cáo khoa học: Xử lý, kỷ luật cán bộ, Đảng viên vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ

Báo cáo khoa học: Xử lý, kỷ luật cán bộ, Đảng viên vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ với mục tiêu nhằm vận dụng kiến thức đã được trang bị để phân tích, xử lý tình huống có thực, đã xảy ra trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công đảm nhiệm. Từ đó đề xuất những ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các ngành chức năng nhằm tổ chức và thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ.


Báo cáo: Tình hình sản xuất tại thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, thành phố Huế

Việc trồng rau ăn lá ngắn ngày tại hợp tác xã Phú Thanh, thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, thành phố Huế còn gặp phải nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó mà "Báo cáo: Tình hình sản xuất tại thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, thành phố Huế" đã được thực hiện.


Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài: Tạo dòng đậu tương biến đổi gen kháng sâu và chịu hạn

Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài: Tạo dòng đậu tương biến đổi gen kháng sâu và chịu hạn với mục tiêu xác định một số giống đậu tương có hiệu quả chuyển nạp cao. Cải tiến, xây dựng quy trình chuyển nạp gen cho một giống đậu tương trồng ở Việt nam để ứng dụng chuyển nạp gen hữu dụng;...


Báo cáo khoa học: Nghiên cứu, đánh giá giáo sinh trong thực tập sư phạm tiểu học

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu, đánh giá giáo sinh trong thực tập sư phạm tiểu học trình bày cơ sở lí thuyết và thực tiễn của việc xây dựng nội dung đánh giá giáo sinh thực tập sư phạm (TTSP) tiểu học theo mô hình năng lực bao gồm ba tầng: Lĩnh vực, tiêu chí và chỉ báo cùng với thang định chất lượng 5 mức độ đạt: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình và không đạt.


Ebook Phương pháp nghiên cứu y học: Phần 2

Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Phương pháp nghiên cứu y học" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 là những nội dung chính xoay quanh vấn đề những nguyên tắc chung khi viết một tóm tắt; chọn tài liệu tham khảo; việc chuẩn bị bản thảo và việc sửa lỗi;...


Ebook Phương pháp nghiên cứu y học: Phần 1

Ebook Phương pháp nghiên cứu y học nhằm giúp cho những ai muốn viết một luận án, một bản thu hoạch hay một bản báo cáo khoa học. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách để nắm bắt một số vấn đề cơ bản về những nguyên tắc viết một tài liệu khoa học y học;...


Báo cáo khoa học: Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Báo cáo khoa học: Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với mục tiêu đánh giá, phân tích thực trạng tình hình hoạt động và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn thành phố, rút ra những nhận định tổng quát về tình hình phát triển doanh nghiệp dân doanh và môi trường đầu tư, cơ chế chính sách phát triển kinh tế tư nhân thành phố Đà Nẵng thời gian qua;...


Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Tài liệu dùng cho các lớp cao học thạc sĩ): Phần 1

Phần 1 cuốn sách Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Tài liệu dùng cho các lớp cao học thạc sĩ) gồm các nội dung: Bài mở đầu - Đối tượng và ý nghĩa của phương pháp luận nghiên cứu khoa học, chương I - Khoa học, kỹ thuật và công nghệ, chương II - Nghiên cứu khoa học.


Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Tài liệu dùng cho các lớp cao học thạc sĩ): Phần 2

Phần 2 cuốn sách Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Tài liệu dùng cho các lớp cao học thạc sĩ) gồm các nội dung: Chương III - Tiếp cận và sáng tạo khoa học, chương IV - Nội dung của nghiên cứu khoa học, chương V - Phương pháp nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học mô hình phát triển bền vững vùng gò đồi Bắc Trung Bộ: Phần 1

(NB) Cuốn sách "Kỷ yếu hội thảo khoa học mô hình phát triển bền vững vùng gò đồi Bắc Trung Bộ" cung cấp cho người đọc những báo cáo đã được trình bày tại Hội thảo khoa học "Mô hình phát triển bền vững vùng gò đồi Bắc Trung Bộ" tổ chức tại thành phố Huế. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.


Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non): Phần 2

Phần 1 Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non) trình bày nội dung chương 3 - Các bước tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. Giáo trình được dùng cho sinh viên các trường Đại học sư phạm, ngành Giáo dục mầm non, hệ đào tạo từ xa, đồng thời là cuốn sách cần cho những ai quan tâm mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu khám phá các vấn đề về giáo dục trẻ em.


Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non): Phần 1

Phần 1 Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non) gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu, trình bày những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non.


Ebook Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ giai đoạn 1996-2001: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ giai đoạn 1996-2001", phần 2 trình bày các nội dung: Các báo cáo khoa học của Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học, các báo cáo khoa học của Trung tâm Vật liệu quang điện tử, các báo cáo khoa học của Trung tâm Sinh học thực nghiệm, các báo cáo khoa học của Trung tâm Triển khai công nghệ.


Báo cáo khoa học đề tài: Cải tiến máy dệt thoi GA 615-H Trung Quốc thành máy dệt kiếm mềm - KS. Nguyễn Hồng Lạc

Với kết cấu nội dung gồm 3 phần, báo cáo khoa học đề tài "Cải tiến máy dệt thoi GA 615-H Trung Quốc thành máy dệt kiếm mềm" giới thiệu đến các bạn những nội dung về các bộ phận cải tiến, nghiên cứu thiết kế, lựa chọn cơ cấu, xây dựng quy trình vận hành,... của máy dệt thoi GA 615-H Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.


Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 1 - PGS.TS. Dương Văn Tiển (ĐH Thủy lợi)

Phần 1 Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học do PGS.TS. Dương Văn Tiển (ĐH Thủy lợi) gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu, bao gồm: Khoa học và công nghệ, phương pháp nghiên cứu khoa học, lựa chọn đề tài nghiên cứu.


Vài mẹo để viết một bài báo khoa học

Tham khảo Vài mẹo để viết một bài báo khoa học sau đây để biết cách viết một bài báo khoa học hiệu quả. Tài liệu hữu ích cho những người muốn viết bài báo khoa học.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giá trị của thơ Minh Mạng
  • 20/10/2020
  • 92.298
  • 396

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu