Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Sân khấu điện ảnh (1.087)

Tuyển tập tác phẩm của William Shakespeare

Ebook William Shakespeare tuyển tập tác phẩm thông tin đến quý độc giả các tác phẩm như Rômêô và Juliet, Hămlet, Măcbet, Giấc mộng đêm hè, Có gì đâu mà rộn, Đêm thứ mười hai, Người lái buôn thành Vơnidơ... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết các tác phẩm tiêu biểu của William Shakespeare.


Hát bội Bình Định ở đình, miếu

Bài viết này trình bày sinh hoạt hát bội Bình Định ở đình, miếu, là hai không gian diễn xướng tiêu biểu thuộc không gian thiêng của Hát bội Bình Định.


War memory and Mizoguchi’s film

This paper focuses on the Japanese film director called Kenji Mizoguchi who worked not only the making films but gave the caricature impact to the Japanese society. He was touching with the Japanese philosophy and spirit before and after the World War II.


Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu truyền thống Khmer Nam Bộ

Trong bài viết này, tác giả bàn luận một số ý kiến về việc đào tạo nguồn nhân lực cho nghệ thuật Dù kê nói riêng, nghệ thuật sân khấu Khmer Nam Bộ nói chung.


Hình tượng chằn trong sân khấu Dù kê của người Khmer ở Nam Bộ

Bài viết giới thiệu diện mạo cơ bản của một hình thức sân khấu đặc trưng cho cư dân Khmer ở Nam Bộ qua những chuyến điền dã mà tác giả đã có dịp thu thập được, đó chính là sân khấu Dù kê, trong đó chú trọng đến hình tượng Chằn trong loại hình nghệ thuật này.


Nét đặc sắc của Dù kê Khmer Nam Bộ qua cảm nhận của một người Việt Bắc Bộ

Bài viết trình bày nhận thức cá nhân về một vài khía cạnh nghệ thuật đặc sắc trong sân khấu Dù kê, so sánh một số phương diện Dù kê của người Khmer Nam Bộ với Chèo của người Việt Bắc Bộ.


Vũ đạo trong nghệ thuật sân khấu Dù kê

Bài viết giới thiệu khái quát những vũ đạo cơ bản trong loại hình nghệ thuật sân khấu Dù kê, tạo tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn trong tương lai. Qua đó tìm ra giá trị nghệ thuật nhằm bảo tồn và phát triển loại hình sân khấu rất đặc sắc của quần chúng nhân dân Nam Bộ này.


Nghệ thuật sân khấu Dù kê - Di sản văn hoá độc đáo của dân tộc khmer Nam Bộ

Bài viết trình bày một số vấn đề về sự hình thành, phát triển, phương hướng bảo tồn, phát huy nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bô, một di sản văn hóa độc đáo của dân tộc Khmer Nam Bộ.


Phát triển tinh thần đạo đức, hướng thiện trong loại hình nghệ thuật sân khấu dù kê

Bài viết nêu lên tính cấp thiết của chức năng giáo dục cộng đồng thông qua hình thức nghệ thuật diễn xướng Dù kê của người Khmer Nam Bộ, để góp phần cải tạo xã hội; đề cập đến việc duy trì và phát huy tinh thần đạo đức và hướng thiện trong loại hình nghệ thuật diễn xướng này.


Sân khấu Dù kê – Góc nhìn từ văn hóa dân gian

Bài viết trình bày về xuất xứ nguồn gốc của loại hình nghệ thuật sân khấu Dù kê thông qua việc khảo sát một số nghệ nhân, bậc thầy qua từng thời kỳ, và cũng để làm rõ về sự giao thoa thể loại bài hát, dàn nhạc và múa trong loại hình sân khấu Hí kịch, sân khấu cải lương, sự tiếp nhận về loại hình sân khấu Dù kê và loại hình sân khấu “La khôn Khôl” (sân khấu đeo mặt nạ) ở vương quốc Campuchia. Đồng thời, bài viết còn chuyển tải những nội dung, giá trị văn hóa dân gian rất đậm nét (thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, truyện cười, tục ngữ) và nghệ thuật dân gian (nghệ thuật tạo hình dân gian) của sân khấu Dù kê từ góc nhìn văn hóa dân gian.


Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu Dì kê dân tộc Khmer tỉnh An Giang

Bài viết phân tích sự khác nhau giữa Dù kê và Dì kê cũng như khái quát thực trạng phát triển nghệ thuật Dì kê ở An Giang. Qua đó có những định hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của một di sản văn hóa phi vật thể đang có nguy cơ mai một.


Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ - Nguồn gốc, đặc trưng và các giải pháp bảo tồn, phát triển

Bài viết trên cơ sở trình bày nguồn gốc, đặc trưng và giá trị của nghệ thuật sân khấu Dù kê sẽ đưa ra các giải pháp bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật này.


Những đặc điểm của nghệ thuật Dù kê Khmer Nam Bộ

Trong khuôn khổ bài báo, tác giả sẽ đề cập về lịch sử hình thành và phát triển, những đặc điểm của nghệ thuật sân khấu Dù kê trong văn hóa Khmer Nam Bộ Việt Nam.


Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu Dù kê Nam Bộ - Di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc và nhân loại

Bài viết khảo sát và hệ thống những thực trạng khó khăn đang vướng mắc của nghệ thuật diễn xướng Dù kê Khmer Nam Bộ, đồng thời tìm ra những nguyên nhân tích cực và hạn chế của loại hình nghệ thuật độc đáo này. Từ đó đề xuất những kiến nghị về việc bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu Dù kê Nam Bộ - di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc và nhân loại...


Tính bản địa - Đặc trưng quan trọng làm nên sự hấp dẫn cho sân khấu dù kê của người khmer Nam Bộ

Trong bài viết tác giả phân tích rằng sức lôi cuốn của nghệ thuật biểu diễn Dù kê là nhờ đặc trưng bản địa của nó. Tính bản địa thể hiện rõ nét không chỉ ở xuất xứ mà còn thể hiện ở những yếu tố khác như trang phục, âm nhạc, vũ điệu ... làm nên nét đặc thù Khmer Nam Bộ của nghệ thuật Dù kê.


Từ múa Rô băm đến diễn xướng Dù Kê của người Khmer Tây Nam Bộ

Bài viết nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của nghệ thuật Rô băm đến sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ. Qua đó nghệ thuật Rô băm hay cách hát A day trong dân gian Khmer tác động đến Dù kê.


Giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật Dù kê Khmer Nam Bộ phục vụ cộng đồng

Bài viết tập trung phân tích thực trạng, nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật Dù kê Khmer Nam Bộ phục vụ cộng đồng.


Nghệ thuật Dù kê và sự giao thoa các loại hình sân khấu của các quốc gia Đông Nam Á

Bài viết giới thiệu khái quát những điểm chung của nền nghệ thuật Đông Nam Á và một số loại hình sân khấu truyền thống tiêu biểu của Đông Nam Á. Trên cơ sở đó, bước đầu tìm hiểu những nét giao thoa giữa nghệ thuật Dù kê Khmer Nam Bộ và các loại hình nghệ thuật sân khấu Đông Nam Á.


Bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ - Di sản văn hóa của dân tộc

Bài viết giới thiệu một số đặc trưng tiêu biểu của nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ, một số khó khăn hiện nay của loại hình nghệ thuật này. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu Dù kê, góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển, hòa nhập cùng với cộng đồng thế giới và thời đại.


Các loại hình nghệ thuật của đồng bào Khmer Nam Bộ - Thực trạng và giải pháp

Bài tham luận đề cập đến tất cả các loại hình nghệ thuật biểu diễn của đồng bào Khmer Nam Bộ hiện hữu, trong đó nhấn mạnh quá trình phát triển của nghệ thuật Dù kê, để thấy được tính tương tác, hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau trong quá trình bảo tồn, phát triển nền nghệ thuật độc đáo này (bao gồm cả vấn đề sưu tầm, dàn dựng, biểu diễn, quản lý, đào tạo, sử dụng nguồn lực...). Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các nhóm giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển di sản nghệ thuật biểu diễn của đồng bào Khmer Nam Bộ.


Để sân khấu Dù kê phát triển trong giao lưu hội nhập toàn cầu

Bài viết phân tích nghệ thuật Dù kê là sản phẩm của một nền văn hóa nghệ thuật phát triển cao trong số 54 dân tộc Việt Nam - của đồng bào Khmer Nam Bộ. Trên cơ sở đó, tác giả tìm hiểu những đặc trưng độc đáo của loại hình dân tộc này. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nghệ thuật của sân khâu Dù kê.


Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ - Vấn đề và suy nghĩ

Bài viết giới thiệu nghệ thuật sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer Nam Bộ trên các bình diện: nguồn gốc, kịch bản, nghi lễ, nghệ thuật biểu diễn và đội ngũ biểu diễn, sáng tác. Trên cơ sở đó, tác giả nhận diện các vấn đề đang đặt ra đối với loại hình sân khấu độc đáo này trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa – nghệ thuật trước bối cảnh mới, đề xuất một số hướng cần tập trung nghiên cứu để đưa nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ phát triển ở tầm quốc tế.


Phát huy giá trị văn hoá nghệ thuật của đồng bào Khmer Nam Bộ trong đội ngũ cán bộ sinh viên tại trường đại học trà vinh

Bài viết góp phần điểm lại sơ bộ công tác nghiên cứu các hoạt động phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật của đồng bào Khmer Nam Bộ trong đội ngũ cán bộ - sinh viên tại trường Đại học Trà Vinh. Trong đó, chú trọng hoạt động nghiên cứu và thực hành biểu diễn sân khấu Dù kê của cán bộ - sinh viên, đây là một bước ngoặt mới, một phương pháp mới để chính bản thân nhà đào tạo và người được đào tạo có cơ hội tiếp xúc, thâm nhập học tập và nghiên cứu sâu rộng văn hóa nghệ thuật dân tộc Khmer.


Phát triển nghệ thuật sân khấu Dù kê qua du lịch

Bài viết đề cập đến hình thức diễn xướng nghệ thuật Dù kê của người Khmer Nam Bộ, qua đó thử nêu lên một số suy nghĩ trong việc kết hợp loại hình diễn xướng này vào việc phục vụ du lịch, để có thể giới thiệu ngày càng rộng hơn một nét văn hóa đặc sắc của người Khmer Nam Bộ.


Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ: Bảo tồn và phát triển

Bài viết giới thiệu nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ như là một loại hình nghệ thuật sân khấu mới, vừa mang tính thống nhất, vừa có nét riêng biệt độc đáo, được hình thành và phát triển ngày càng rõ nét trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng từ những năm 20 thế kỷ XX. Bên cạnh đó, tác giả còn đề ra một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ.


Nhu cầu nghệ thuật cải lương trong công chúng Nam Bộ

Bài viết tập trung phân tích nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng Nam Bộ. Qua đó bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử và sân khấu cải lương ở Nam Bộ.


Ebook Film Art - An introduction (8th edition): Part 2

(BQ) Part 1 book "Film Art - An introduction" has contents: Summary - Style as a formal system, film genres; documentary, experimental, and animated films; film criticism - Sample analyses; historical changes in film art - Conventions and choices, tradition and trends.


Ebook Occasions for writing: Part 1

(BQ) The book is Occasions for writing, an exciting new collection of readings that helps you discover how everything you encounter in life is an occasion or reason to write! In addition to its large selection of untraditional, fascinating readings, this reader contains effective "Occasions for Writing" activities that help you to look closely at written text, photographs, other media-and literally everything in your life-guiding you in developing the fresh ideas that lead to strong, original essays.


Ebook Occasions for writing: Part 2

(BQ) Is it possible that a book of readings can help you develop your writing skills and guide you to success in your composition course, providing a rich and diverse collection of different kinds of essays, and essential to anyone seeking to pursue extensive studies in Writing in general.


Ebook Film Art - An introduction (8th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Film Art - An introduction" has contents: Film as art - Creativity, technology, and business; the significance of film form, narrative form, cinematography; the relation of shot to shot - editing, sound in the cinema; the shot - Mise en scene.


Tài liệu mới download

TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH
 • 26/06/2013
 • 31.337
 • 995

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

War memory and Mizoguchi’s film
 • 27/11/2019
 • 26.998
 • 408

Bộ sưu tập

Cách viết kịch bản phim hay
 • 19/09/2013
 • 17.728
 • 414
Điện ảnh Việt Nam
 • 15/04/2013
 • 22.465
 • 272
Nghệ thuật dựng phim
 • 15/04/2013
 • 56.984
 • 126
Writing the short film 3th
 • 14/04/2013
 • 75.569
 • 134
Thuật ngữ điện ảnh
 • 14/04/2013
 • 60.047
 • 824

Danh mục tài liệu