Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy hoạch - Đô thị (850)

Ứng dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích thứ bậc (AHP) trong định giá đất ở đô thị trên địa bàn thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Trong nghiên cứu này, để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, chúng tôi khảo sát 100 người dân (người dân sử dụng đất, cán bộ địa chính địa phương, nhân viên kinh doanh BĐS, chuyên gia quản lý đất đai).


Quy hoạch đô thị vùng ven biển Tây Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Bài viết trình bày về quy hoạch cấu trúc không gian đô thị và các giải pháp kiểm soát sử dụng đất đô thị vùng ven biển Tây Nam thích ứng với biến đổi khí hậu; phân tích các cấu trúc đô thị ven biển hiện nay trong bối cảnh biến đổi khí hậu.


Quy trình bồi thường và tái định cư

Tài liệu thông tin đến các bạn quy trình bồi thường và tái định cư: lập phương án tổng thể bồi thường (phương án dự kiến); trình tự các bước lập phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các bước trong quy trình.


Đề xuất một số giải pháp cơ bản góp phần xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh

Để đề ra hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới, chúng ta cần đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để các vấn đề còn tồn tại góp phần xây dựng một đô thị thông minh trong tương lai. Vì vậy, chuyển đổi “Thành phố truyền thống” thành “Thành phố thông minh” là một nhu cầu tất yếu.


Tình hình và các giải pháp nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ và an toàn giao thông đô thị ở Việt Nam

Bài viết nhằm tổng quan và tổng hợp tình hình về TNGT trên các quốc lộ và thực trạng ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn Việt Nam. Đồng thời tổng hợp các giải pháp lớn đã và đang được các cấp, các địa phương nghiên cứu thực hiện nhằm góp phần giảm thiểu TNGT và ùn tắc giao thông tại Việt Nam.


Luật quy hoạch đô thị năm 2020 có gì đổi mới

Tài liệu trình bày tổng hợp những điểm quan trọng về luật quy hoạch đô thị năm 2020 như quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn.


Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo quỹ đất ở thành phố Đồng Hới. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập các tài liệu liên quan đến công tác tạo quỹ đất: công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư từ các cơ quan ban ngành trong tỉnh. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn từ 2013 đến 2018, thành phố Đồng Hới đã thực hiện 38 dự án tạo quỹ đất với diện tích 312,09 ha. Các dự án chủ yếu do Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở xây dựng và Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng Hới thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các dự án tạo quỹ đất vẫn còn một số hạn chế trong việc lập quy hoạch, xây dựng giá đền bù, nguồn vốn thực hiện. Do đó, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ứng vốn tạo quỹ đất và giải phóng mặt bằng thực hiện nhằm nâng cao công tác tạo quỹ đất ở thành phồ Đồng Hới trong thời gian đến.


Rethinking city classification system in Vietnam: Towards urban sustainability and people-centered development

This paper presents an original attempt to bring forward extended perspectives about the City Classification System (CCS) in Vietnam. For many years, the CCS has played a central role the development of Vietnam national urban system as well as a motivating guideline for individual cities. However, (1) aspects of sustainable urban development are underrepresented among the CCS indicators and (2) the CCS remains a top-down, rigid policy which takes away much of the local development context and their developmental challenges. It is argued that Vietnam CCS needs adjusting to better reflect the multi-dimensional nature of urban development process (especially sustainability) and to better comprehend people-oriented, local development.


Đô thị và quy hoạch đô thị: Những bài toán kinh tế

Để giải quyết những vấn đề đô thị tại Việt Nam hiện nay, có lẽ chúng ta cần hiểu rõ hơn về đô thị, cần có sự nhìn nhận và tiếp cận khách quan hơn về quy hoạch đô thị và tại sao chính chúng ta đã lựa chọn đô thị như là một hình thức định cư phổ biến.


Tác động của xây dựng và phát triển khu kinh tế đến quản lý sử dụng đất tại khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Nghiên cứu nhằm xác định tác động của xây dựng và phát triển khu kinh tế (KKT) đến một số yếu tố quản lý sử dụng đất (QLSDĐ) tại KKT Đông Nam Nghệ An. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra, so sánh và phân tích số liệu thứ cấp, phương pháp phỏng vấn 148 cán bộ và 480 hộ dân tại 3 vùng điều tra.


Quá trình phát triển đô thị và những ảnh hưởng tới môi trường đất tại Hà Nội

Bài viết đưa một số các vấn đề của quá trình phát triển đô thị ảnh hưởng đến môi trường đất và công tác bảo vệ môi trường đất nhằm tạo một môi trường sống tốt nhất cho những người dân sinh sống ở Hà Nội.


Thực trạng và yêu cầu xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch đô thị và nông thôn hiện nay

Đất nước trên đường đổi mới phát triển, nền kinh tế xã hội nước ta tăng trưởng với tốc độ cao, bộ mặt đô thị và nông thôn Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng. Tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến chất lượng đô thị khó kiểm soát và có nhiều vấn đề xấu xảy ra.


Đánh giá sự biến động cấu trúc không gian xanh ở thành phố Huế giai đoạn 2001-2016

Nghiên cứu đã sử dụng viễn thám, GIS và các chỉ số trắc lượng cảnh quan trong phân tích biến động cấu trúc không gian xanh (KGX) của thành phố Huế giai đoạn 2001-2016.


Phát triển đô thị hướng tới phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát triển đô thị hướng tới thành phố bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu với mục tiêu đem đến cho cư dân môi trường an toàn, lành mạnh để sinh sống và làm việc không bị ảnh hưởng bởi những trận ngập lụt; mức độ ô nhiễm không khí, nước và đất được kiểm soát và giảm xuống theo các tiêu chuẩn quốc tế; có tiềm năng về kinh tế. Mời các bạn tham khảo bài viết sau đây để tìm hiểu về các tiềm năng và trở ngại khi xây dựng phát triển đô thị.


Quy hoạch đô thị ngầm

Trong xu thế phát triển đô thị hiện đại nhanh chóng để tiết kiệm đất đai xây dựng tránh ách tắc giao thông, bảo vệ môi trường v.v... nên đô thị cần phát triển hướng về phía dưới mặt đất xây dựng các công trình ngầm đô thị tạo nên một không gian đô thị ngầm. Bài viết dưới đây giới thiệu đến bạn các công trình ngầm đô thị quan trọng, mời các bạn cùng tham khảo.


Green supply chain practices and its impact on community empowerment and poverty reduction in Indonesia

This study aims to investigate the influence of green supply chain management practices on community empowerment and poverty reduction in the region of Indonesia. Primary data collection technique like questionnaire was adopted and a sample of 305 respondents was finally collected.


Giải pháp trực quan hóa mô hình 3D thành phố trên nền web bằng công cụ mã nguồn mở hỗ trợ công tác quy hoạch đô thị

Bài viết này thử nghiệm xây dựng một trang web biểu diễn trực quan mô hình 3D khu A trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) ở mức độ chi tiết LoD2 bằng công cụ mã nguồn mở 3D CityDB và thư viện CesiumJS.


Ứng dụng mô hình thành phố ảo trong quy hoạch và quản lý đô thị tại khu công nghiệp Kiến Thụy - Hải Phòng

Bài viết này đề xuất một quy trình xây dựng thành phố ảo, sau đó tiến hành thực nghiệm xây dựng một mô hình thành phố ảo cho khu công nghiệp Kiến Thụy - Hải Phòng, đồng thời nghiên cứu một số ứng dụng của nó trong quy hoạch đô thị khu đô thị công nghiệp Kiến Thụy thành phố Hải Phòng.


Các hình thức tích tụ, tập trung đất nông nghiệp: Yêu cầu đổi mới phương thức quản lý

Trong những năm qua, vấn đề tích tụ và tập trung đất đai trong nông nghiệp ở Việt Nam được Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học... quan tâm sâu sắc. Tại các địa phương, đây là một trong những nội dung được bàn thảo sôi nổi do sự liên quan chặt chẽ của nó với đời sống sinh kế lâu dài, tới việc làm và thu nhập của từng người nông dân. Bài viết phân tích một số hình thức tích tụ và tập trung đất đai trong nước, từ đó đặt ra một số vấn đề đổi mới phương thức quản lý trong bối cảnh tái cơ cấu nông nghiệp.


Nền tảng kết nối – chia sẻ thông tin cho hệ sinh thái đô thị thông minh

Bài viết này đề xuất một giải pháp cụ thể cho một nền tảng kết nối – chia sẻ thông tin cho hệ sinh thái ĐTTM. Giải pháp lấy con người làm trọng tâm, giải quyết các yêu cầu về mặt kỹ thuật cho tương tác giữa cư dân, doanh nghiệp với chính quyền đô thị nhằm cải thiện sự “thông minh” trong các quyết định của các bên trong một ĐTTM.


Quá trình đô thị hóa và xu hướng chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997-2019

Đô thị hóa là một quá trình tất yếu khách quan trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, song hệ lụy theo đó là sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, di cư dân số... nhưng việc đô thị hoá nhanh cũng kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất. Vì vậy, cần phải định hướng và có kế hoạch cụ thể trong quản lí đất đai nhằm mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết này nêu quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất ở Bắc Ninh.


Xây dựng hệ thống nộp và tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai trực tuyến tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Với hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính hiện có, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có đủ điều kiện để triển khai mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực quản lý đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi giao dịch hành chính, đồng thời giảm áp lực công việc của cơ quan quản lý nhà nước và hướng đến một nền hành chính điện tử, hiện đại.


Giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý hạ tầng giao thông ở Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

Tài liệu trình bày giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý hạ tầng giao thông ở Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp cải thiện kết quả thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sử dụng công cụ Kiểm toán xã hội, kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều sai sót trong quá trình thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp xảy ra ở địa bàn nghiên cứu do thiếu một cơ chế giám sát có sự tham gia của người dân. Việc giải quyết các sai sót trên là khá khó khăn và cần làm thận trọng. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra cần phải xây dựng một cơ chế giám sát cộng đồng về quy trình giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp


Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Bình

Bài viết xác định ảnh hưởng của chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Bình nhằm tăng cường ảnh hưởng tích cực của chính sách thu hồi đất, tái định cư xây dựng cơ chế tiếp cận đất đai theo nguyên tắc kinh tế thị trường.


Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình triển khai, thực hiện trên địa bàn huyện

sáng kiến kinh nghiệm đề ra các giải pháp sáng kiến để khắc phục những bất cập, nhược điểm, hạn chế của công tác giải phóng mặt bằng hiện nay, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình triển khai, thực hiện trên địa bàn huyện.


Vài nét đặc trưng đô thị hóa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2000-2015

Bài viết này tập trung trình bày vài nét đặc trưng của quá trình ĐTH tỉnh Bình Dương và ảnh hưởng của ĐTH đến sự chuyển dịch đất nông nghiệp, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của quá trình chuyển dịch này, trên cơ sở đó đưa ra một số các khuyến nghị hướng đến sử dụng đất theo hướng hiệu quả, hài hòa trong phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.


Nghiên cứu mô hình quy hoạch phát triển hành lang xanh tại một số đô thị trên thế giới

Bài viết phân tích lịch sử hình thành và thực tiễn quy hoạch hành lang xanh tại các đô thị trên thế giới, rút ra các kinh nghiệm thiết lập mô hình là những cơ sở khoa học cốt lõi để thiết lập hành lang xanh tại các đô thị ở Việt Nam.


Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng các làng nghề truyền thống ven đô Hà Nội phù hợp với quá trình đô thị hóa và phát triển du lịch

Bài viết đánh giá thực trạng cũng như đưa ra giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị vật thể và phi vật thể, đá ứng nhu cầu sử dụng của người dân làng nghề truyền thống ven đô.


Yếu tố văn hóa truyền thống trong xây dựng môi trường đô thị Việt Nam

Bài viết trình bày văn hóa và môi trường đô thị phát triển gắn bó với nhau trong sự hình thành không thể một sớm một chiều; trong đó quá khứ luôn gắn liền với hiện tại, truyền thống kết hợp với hiện đại để môi trường sống trong đô thị phát triển bền vững.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu