Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy hoạch - Đô thị (862)

Quản lý các dự án xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ theo phương thức PPP

Bài viết đề cập đến sự cần thiết của hình thức hợp tác công tư (PPP), thực trạng quản lý nhà nước đối với các dự án xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, kiến nghị một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức này.


Vai trò của yếu tố không gian mặt nước và một số giải pháp sử dụng mặt nước trong kiến trúc cảnh quan đô thị

Mặt nước trong không gian đô thị giữ vai trò quan trọng nhằm điều hòa không khí, thoát nước mưa, tạo không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực. Gìn giữ và phát triển hệ thống không gian mặt nước là điều mà quy hoạch đang hướng tới trong nỗ lực phát triển một đô thị xanh, hiện đại. Nếu địa hình là nhân tố chủ đạo của cảnh quan thì mặt nước tạo nên sự phong phú của cảnh quan.


Chuyển biến về thương mại – dịch vụ trong quá trình đô thị hóa Quận 2 (thành phố Hồ Chí Minh) từ 1997–2015

Bài viết này tập trung tìm hiểu về sự chuyển biến thương mại - dịch vụ trong quá trình đô thị hoá ở Quận 2 từ 1997–2015 nhằm chỉ ra những đặc điểm, hoàn cảnh lịch sử, chính sách đã tác động đến toàn bộ quá trình phát triển của quận, đồng thời nêu ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những bước đi tiếp theo để Quận 2 tiếp tục phát triển hơn nữa sau 18 năm thành lập.


Đề cương chi tiết học phần: Quy hoạch đất đô thị và khu dân cư nông thôn

Học phần "Quy hoạch đất đô thị và khu dân cư nông thôn" trang bị cho người học các kiến thức cơ sở lý luận khoa học, phương pháp luận và phương pháp cụ thể về quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn trong quy hoạch tổng thể của đất nước nói chung và của từng vùng nói riêng, đáp ứng nhu cầu hiện đại hoá đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.


Đề cương chi tiết học phần: Quy hoạch phát triển nông thôn

Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần "Quy hoạch phát triển nông thôn". Nội dung học phần trang bị cho người học những luận điểm, những đặc trưng cơ bản về nông thôn và phát triển nông thôn; ý nghĩa, tầm quan trong của quy hoạch phát triển nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; cũng như trang bị cho người học các nguyên lý, mục đích ,yêu cầu, nguyên tắc, nội dung cơ bản, phương pháp và trình tự lập quy hoạch phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.


Đề cương chi tiết học phần: Quy hoạch môi trường

Học phần "Quy hoạch môi trường" trang bị cho người học các kiến thức về lý luận, phương pháp luận, cập nhật thông tin về quy hoạch môi trường, vấn đề quy hoạch môi trường khu vực, quy hoạch môi trường với biến đổi khí hậu, với bảo tồn đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.


Đề cương chi tiết học phần: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn

Học phần "Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn" giúp sinh viên nắm được kiến thức chuyên sâu về chính sách triển nông thôn, nắm được các bước thực hiện cũng như giám sát, đánh giá thực thi chính sách, cách thức Xây dựng được bản quy định, chính sách cấp cơ sở về nông nghiệp, phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết để biết thêm các thông tin của học phần.


Policy issues for sustainable transportation

The main objective of this paper is to trace-out fundamental concepts of the sustainable transport and its practices and implication in the world. In addition to appropriate sustainable transportation, strategies and opportunities and related issues are also discussed in this paper.


A functional ecological study of municipal towns in Nepal: A factor analysis approach

In the present study an attempt has been made towards the application of factor analytical approach in the urban ecological study of Nepalese municipal towns.


Kỹ thuật đô thị và những bài toán vận dụng

"Ebook 70 bài toán kỹ thuật đô thị" bao gồm 4 chương với các nội dung: quy hoạch chiều cao đô thị; cấp nước đô thị; thoát nước sinh hoạt; thoát nước mưa. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Giải pháp quản lí xây dựng theo qui hoạch trên địa bàn thành phố Hội An

Trong nghiên cứu này, tác giả nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lí xây dựng theo qui hoạch tại một thành phố ven biển miền Trung, nơi chứa đựng di sản văn hóa của nhân loại và các yếu tố thiên nhiên còn nguyên vẹn cần được bảo tồn.


Nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất, nguyên nhân và tác động bằng phương pháp viễn thám, GIS và Delphi tại khu vực ven biển tỉnh Cà Mau trong 30 năm

Bài viết với mục đích đánh giá sự thay đổi theo thời gian và không gian của thực phủ/sử dụng đất, cũng như tìm hiểu nguyên nhân và tác động của sự thay đổi này ở khu vực huyện Phú Tân của tỉnh Cà Mau trong gần 30 năm từ năm 1989 đến năm 2018.


Ứng dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích thứ bậc (AHP) trong định giá đất ở đô thị trên địa bàn thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Trong nghiên cứu này, để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, chúng tôi khảo sát 100 người dân (người dân sử dụng đất, cán bộ địa chính địa phương, nhân viên kinh doanh BĐS, chuyên gia quản lý đất đai).


Quy hoạch đô thị vùng ven biển Tây Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Bài viết trình bày về quy hoạch cấu trúc không gian đô thị và các giải pháp kiểm soát sử dụng đất đô thị vùng ven biển Tây Nam thích ứng với biến đổi khí hậu; phân tích các cấu trúc đô thị ven biển hiện nay trong bối cảnh biến đổi khí hậu.


Quy trình bồi thường và tái định cư

Tài liệu thông tin đến các bạn quy trình bồi thường và tái định cư: lập phương án tổng thể bồi thường (phương án dự kiến); trình tự các bước lập phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các bước trong quy trình.


Đề xuất một số giải pháp cơ bản góp phần xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh

Để đề ra hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới, chúng ta cần đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để các vấn đề còn tồn tại góp phần xây dựng một đô thị thông minh trong tương lai. Vì vậy, chuyển đổi “Thành phố truyền thống” thành “Thành phố thông minh” là một nhu cầu tất yếu.


Tình hình và các giải pháp nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ và an toàn giao thông đô thị ở Việt Nam

Bài viết nhằm tổng quan và tổng hợp tình hình về TNGT trên các quốc lộ và thực trạng ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn Việt Nam. Đồng thời tổng hợp các giải pháp lớn đã và đang được các cấp, các địa phương nghiên cứu thực hiện nhằm góp phần giảm thiểu TNGT và ùn tắc giao thông tại Việt Nam.


Luật quy hoạch đô thị năm 2020 có gì đổi mới

Tài liệu trình bày tổng hợp những điểm quan trọng về luật quy hoạch đô thị năm 2020 như quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn.


Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo quỹ đất ở thành phố Đồng Hới. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập các tài liệu liên quan đến công tác tạo quỹ đất: công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư từ các cơ quan ban ngành trong tỉnh. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn từ 2013 đến 2018, thành phố Đồng Hới đã thực hiện 38 dự án tạo quỹ đất với diện tích 312,09 ha. Các dự án chủ yếu do Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở xây dựng và Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng Hới thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các dự án tạo quỹ đất vẫn còn một số hạn chế trong việc lập quy hoạch, xây dựng giá đền bù, nguồn vốn thực hiện. Do đó, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ứng vốn tạo quỹ đất và giải phóng mặt bằng thực hiện nhằm nâng cao công tác tạo quỹ đất ở thành phồ Đồng Hới trong thời gian đến.


Rethinking city classification system in Vietnam: Towards urban sustainability and people-centered development

This paper presents an original attempt to bring forward extended perspectives about the City Classification System (CCS) in Vietnam. For many years, the CCS has played a central role the development of Vietnam national urban system as well as a motivating guideline for individual cities. However, (1) aspects of sustainable urban development are underrepresented among the CCS indicators and (2) the CCS remains a top-down, rigid policy which takes away much of the local development context and their developmental challenges. It is argued that Vietnam CCS needs adjusting to better reflect the multi-dimensional nature of urban development process (especially sustainability) and to better comprehend people-oriented, local development.


Đô thị và quy hoạch đô thị: Những bài toán kinh tế

Để giải quyết những vấn đề đô thị tại Việt Nam hiện nay, có lẽ chúng ta cần hiểu rõ hơn về đô thị, cần có sự nhìn nhận và tiếp cận khách quan hơn về quy hoạch đô thị và tại sao chính chúng ta đã lựa chọn đô thị như là một hình thức định cư phổ biến.


Tác động của xây dựng và phát triển khu kinh tế đến quản lý sử dụng đất tại khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Nghiên cứu nhằm xác định tác động của xây dựng và phát triển khu kinh tế (KKT) đến một số yếu tố quản lý sử dụng đất (QLSDĐ) tại KKT Đông Nam Nghệ An. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra, so sánh và phân tích số liệu thứ cấp, phương pháp phỏng vấn 148 cán bộ và 480 hộ dân tại 3 vùng điều tra.


Quá trình phát triển đô thị và những ảnh hưởng tới môi trường đất tại Hà Nội

Bài viết đưa một số các vấn đề của quá trình phát triển đô thị ảnh hưởng đến môi trường đất và công tác bảo vệ môi trường đất nhằm tạo một môi trường sống tốt nhất cho những người dân sinh sống ở Hà Nội.


Thực trạng và yêu cầu xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch đô thị và nông thôn hiện nay

Đất nước trên đường đổi mới phát triển, nền kinh tế xã hội nước ta tăng trưởng với tốc độ cao, bộ mặt đô thị và nông thôn Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng. Tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến chất lượng đô thị khó kiểm soát và có nhiều vấn đề xấu xảy ra.


Đánh giá sự biến động cấu trúc không gian xanh ở thành phố Huế giai đoạn 2001-2016

Nghiên cứu đã sử dụng viễn thám, GIS và các chỉ số trắc lượng cảnh quan trong phân tích biến động cấu trúc không gian xanh (KGX) của thành phố Huế giai đoạn 2001-2016.


Phát triển đô thị hướng tới phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát triển đô thị hướng tới thành phố bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu với mục tiêu đem đến cho cư dân môi trường an toàn, lành mạnh để sinh sống và làm việc không bị ảnh hưởng bởi những trận ngập lụt; mức độ ô nhiễm không khí, nước và đất được kiểm soát và giảm xuống theo các tiêu chuẩn quốc tế; có tiềm năng về kinh tế. Mời các bạn tham khảo bài viết sau đây để tìm hiểu về các tiềm năng và trở ngại khi xây dựng phát triển đô thị.


Quy hoạch đô thị ngầm

Trong xu thế phát triển đô thị hiện đại nhanh chóng để tiết kiệm đất đai xây dựng tránh ách tắc giao thông, bảo vệ môi trường v.v... nên đô thị cần phát triển hướng về phía dưới mặt đất xây dựng các công trình ngầm đô thị tạo nên một không gian đô thị ngầm. Bài viết dưới đây giới thiệu đến bạn các công trình ngầm đô thị quan trọng, mời các bạn cùng tham khảo.


Green supply chain practices and its impact on community empowerment and poverty reduction in Indonesia

This study aims to investigate the influence of green supply chain management practices on community empowerment and poverty reduction in the region of Indonesia. Primary data collection technique like questionnaire was adopted and a sample of 305 respondents was finally collected.


Giải pháp trực quan hóa mô hình 3D thành phố trên nền web bằng công cụ mã nguồn mở hỗ trợ công tác quy hoạch đô thị

Bài viết này thử nghiệm xây dựng một trang web biểu diễn trực quan mô hình 3D khu A trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) ở mức độ chi tiết LoD2 bằng công cụ mã nguồn mở 3D CityDB và thư viện CesiumJS.


Ứng dụng mô hình thành phố ảo trong quy hoạch và quản lý đô thị tại khu công nghiệp Kiến Thụy - Hải Phòng

Bài viết này đề xuất một quy trình xây dựng thành phố ảo, sau đó tiến hành thực nghiệm xây dựng một mô hình thành phố ảo cho khu công nghiệp Kiến Thụy - Hải Phòng, đồng thời nghiên cứu một số ứng dụng của nó trong quy hoạch đô thị khu đô thị công nghiệp Kiến Thụy thành phố Hải Phòng.


Tài liệu mới download

Cơ sở viễn thám-Chương 5
  • 29/07/2013
  • 60.330
  • 593

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu