Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy hoạch - Đô thị (812)

Nghiên cứu đặc tính và hành vi qua đường của người đi bộ tại nút giao thông có đèn tín hiệu ở thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này bước đầu tập trung phân tích đặc tính và hành vi qua đường của người đi bộ như: Tốc độ qua đường, hành vi tuân thủ đèn tín hiệu và sự tương tác giữa người đi bộ với phương tiện giao thông cơ giới. Số mẫu khảo sát gồm 503 người đi bộ được trích xuất từ dữ liệu camera tại hai nút giao thông có đèn tín hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).


Khu phố cổ Hà Nội những đổi thay qua tư liệu địa chính (1942-1953)

Bài viết trên cơ sở nguồn tư liệu chính được sử dụng là các bằng khoán của toàn bộ các phố thuộc khu phố cổ Hà Nội, kết hợp với các tài liệu của Trung tâm Lưu trữ quốc gia và các kết quả nghiên cứu của những người đi trước, bước đầu tìm hiểu về diện mạo của các loại hình nhà đất trong khu phố cổ Hà Nội đầu nửa thế kỷ 20.


Nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở cho công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Bài viết hệ thống và khái quát hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; phân tích tình hình phát triển các khu công nghiệp và việc giải quyết nhà ở cũng như thực trạng sử dụng đất khu ở cho công nhân khu công nghiệp. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu ở cho công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long.


Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn về phân phối giá trị tăng thêm từ đất trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Điều tra, khảo sát thực trạng thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải quyết việc làm, tái định cư tại một số dự án của thành phố Việt Trì. Nghiên cứu thực trạng phân phối giá trị tăng thêm từ đất do đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ tiến trình đô thị hóa; đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách, mô hình phân phối giá trị tăng thêm từ đất do đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.


Di cư vào Hà Nội và sự dịch chuyển trong nội thành

Người di cư ở Hà Nội, những công dân di động của Hà Nội, sự di chuyển chỗ ở, đánh giá sơ bộ về vấn đề thời gian, những diễn biến xã hội không gian tiếp theo ở các thành phố khác, những dự báo tạm thời về Hà Nội, những ngoại suy và một số khác biệt.


Cơ cấu di cư nông thôn - Nông thôn của người Tày-Nùng: Mạng lưới các dân tộc thiểu số trong lãnh thổ Việt Nam

Bài viết nghiên cứu sự di cư của người dân tộc Tày Nùng và làm rõ một số đặc điểm cơ bản, nguyên nhân của sự di cư từ nông thôn đến nông thôn; quan niệm lịch sử của người Tày Nùng đối với đất đai và chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945.


Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng và quản lý đô thị qua kinh nghiệm thực tiễn ở thành phố Đà Nẵng

Bài viết với nội dung quá trình đô thị hoá Đà Nẵng; những thành tựu trong việc phát huy vai trò nhân dân trong quá trình thực hiện quy hoạch, quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị ở Đà Nẵng từ 1997 đến 2007; một số kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong quản lý, quy hoạch đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng ở Đà Nẵng.


Towards an uncertainty reduction framework for land-cover change prediction using possibility theory

This paper presents an approach for reducing uncertainty related to the process of land-cover change (LCC) prediction. LCC prediction models have, almost, two sources of uncertainty which are the uncertainty related to model parameters and the uncertainty related to model structure. These uncertainties have a big impact on decisions of the prediction model.


Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng trong bối cảnh di dân, tái định cư dự án thủy điện ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Bài viết còn phần nào cho thấy những khó khăn đang đặt ra cho việc thực thi chính sách giao đất, giao rừng trong cố gắng hoàn thiện các mục tiêu quy hoạch thiếu tính khả thi gắn với di dân, tái định cư dự án thủy điện, từ đó đặt ra yêu cầu phải đánh giá đúng thực trạng tài nguyên đất, rừng trong tương quan với nhu cầu về tài nguyên đất, rừng trước khi hoạch định các mục tiêu cụ thể của các chương trình, dự án trong giai đoạn hiện nay.


Ứng dụng ADS Civil Road, IHSDM hỗ trợ thiết kế yếu tố hình học đường và đánh giá mức độ an toàn giao thông của đường ô tô

ADS Civil Road là phần mềm hỗ trợ thiết kế hình học đường ô tô sau khi thiết kế phần mềm sẽ kết xuất dữ liệu dạng XML và đưa vào phần mềm IHSDM đánh giá an toàn giao thông. Bài viết trình bày các bước kỹ thuật khi thiết kế yếu tố hình học đường trên ADS và cách đánh giá an toàn giao thông trên IHSDM.


Phát triển đội tàu container chở hàng khô trên tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà Nội

Bài viết đưa ra một số cơ sở để phát triển đội tàu container chở hàng khô trên tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà Nội nhằm nâng cao thị phần vận tải hàng hóa.


Mô hình tìm kiếm bãi đỗ xe tối ưu sử dụng hệ thống đặt chỗ

Bài viết trình bày các vấn đề cơ bản của chính sách quản lý đỗ xe, các tiêu chí lựa chọn bãi đỗ xe. Tác giả đề xuất mô hình cung cấp thông tin bãi đỗ xe bao gồm: Vị trí, số chỗ trống, đường dẫn đến và đi khỏi vị trí đỗ xe. Với sự hỗ trợ của hệ thống đặt chỗ, mô hình tìm kiếm bãi đỗ tối ưu trong đô thị với các mục tiêu cơ bản về chi phí, thời gian có xét có xem xét khoảng cách đi bộ tối đa.


Chính quyền đô thị và quy chế tài chính ngân sách đặc thù: Trường hợp TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu nhằm: (1) Phân tích đặc thù của xã hội đô thị để thấy rằng quản trị đô thị và quản lý ngân sách đô thị cần có sự khác biệt so với nông thôn; (2) Đánh giá thực trạng quản trị đô thị và quy chế tài chính ngân sách đặc thù - trường hợp TP.HCM; và (3) Đưa ra các khuyến nghị về phân cấp ngân sách và quản trị đô thị cho một đô thị lớn như TP.HCM, trong bối cảnh vận hành theo mô hình chính quyền đô thị.


Bài toán phân luồng giao thông và ứng dụng

Kết quả của công trình bao gồm: (1) Xây dựng mô hình mạng giao thông mở rộng, trong đó chi phí tại một nút không giống nhau với mọi đường đi qua nút đó, mà còn phụ thuộc vào tuyến đi đến và tuyến đi khỏi đỉnh đó, thậm chí có hướng còn bị cấm. (2) Xây dựng mô hình bài toán luồng cực đại đồng thời chi phí giới hạn trên mạng giao thông mở rộng và phát triển thuật toán xấp xỉ giải bài toán này trên cơ sở lý thuyết đối ngẫu trong quy hoạch tuyến tính và thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng,...


Coping with the land game: A network analysis of community resilience in Hue’s peri urban areas, Vietnam

In Vietnam, urban expansion and its effects have appeared as a contentious issue among journalists, civil society organizations, academics, and NGOs in recent years. Along with the rapid urbanization, farmers in peri-urban areas are increasingly confronted with a loss of land as well as a change in livelihood strategies as the consequence of government policies.


Solutions for the front elevation arrangement of public buildings under the impact of air conditioning systems at the center of Thai Nguyen city

This phenomenon occurs throughout the provinces, cities, the scope of this article only mentioned and surveyed in the center of Thai Nguyen city. The problem to be solved is the behavior of front elevation arrangement under the changing of human’s demand in controlling microclimate in these buildings by air conditioning systems.


Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên năm 2017

Thành phố Sông Công là trung tâm công nghiệp phía Nam của tỉnh Thái Nguyên là nơi có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua do tác động của quá trình phát triển đô thị, giá đất ở của thành phố đã có những biến động đáng kể. Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đây có ý nghĩa quan trọng cho việc định giá đất và quản lý đất đai tại địa phương.


Chiến lược phát triển đô thị Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888-1950)

Bài viết này của tác giả là một nghiên cứu lý thuyết, bằng cách khảo cứu các hồ sơ, tư liệu, văn bản hành chính cũ liên quan đến vấn đề xây dựng đô thị Đà Nẵng trong thời kỳ Pháp thuộc, nhằm phân tích những ý đồ chiến lược của người Pháp về kiến trúc và quy hoạch tại Đà Nẵng từ năm 1888-1950


Xác định vị trí vạch dừng hợp lý trong nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn cho một số nhóm nút ở đô thị miền Trung Việt Nam

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu lý thuyết, tiêu chuẩn, quy trình và kinh nghiệm của các nước trên thế giới về việc bố trí vạch dừng trong nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn, kết hợp với kết quả khảo sát thực nghiệm về tình hình sử dụng, bố trí vạch dừng trong loại hình nút giao thông này ở các đô thị Việt Nam, bài viết đã đề xuất vị trí vạch dừng hợp lý cho 8 trường hợp tương ứng với 6 nhóm nút điều khiển bằng tín hiệu đèn khác nhau theo chu kỳ đèn và cấp đường giao đến nút.


Quy hoạch sử dụng đất Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập

Việc quy hoạch giữa các vùng, các ngành tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên và có mối liên hệ chặt chẽ của lực lượng sản xuất với phân vùng của cả nước. Việt Nam đã và đang thực hiện quy hoạch lại đất đai trong nông nghiệp phục vụ cho yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế hàng hóa, khắc phục tính chất tự cấp, tự túc tồn tại trước đây”.


Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn thị xã Tân Châu

Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn thị xã Tân Châu (ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).


Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tri Tôn ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Thoại Sơn

Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Thoại Sơn (ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).


Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


A decision support system for farm regional planning

This paper presents a Decision Support System (DSS) for planning of farm regions in Greece. The DSS is based on the development possibilities of the agricultural sector in relation with the agricultural processing industries of the region and aims at the development of farm regions through a better utilization of available agricultural recourses and agricultural industries.


Applicability of an agent-based modeling concept to modeling of transportation phenomena

This paper examines the link between today's transportation problems and agent-based modeling, presents the framework of agent based modeling, notes recently used examples applied to transportation, and discusses limitations. The intent of this paper is to explore a new avenue for the direction of modeling and analysis of increasingly complex transportation systems.


Stochastic modeling of the number of trees and the number of felled trees in selection stands

This paper solves the problem of forecasting the number of trees in the selection stands predicted for harvesting in a future period, so that the present resource of the number of trees is sustained. This is achieved by stochastic modeling of the number of trees and the number of felled trees and by solving the partial differential equation.


Concept of expert system for modal split in transportation planning

The objective of this paper is to develop a concept of expert system based on the survey of experts' opinions and their experience concerning relations in modal split, on the basis of parameters of transport system demand and transport supply, defined through PT travel time and city size, i.e. mean trip length. This expert system could be of use both to experts and less experienced planners who could apply the knowledge contained in this expert system for further improvement, on operational as well as on strategic level.


Spatial infrastructure and productivity in Sweden

These approaches are applied to a cross-section data set of regions in Sweden. These approaches show that metropolitan regions have relatively low road efficiencies in comparison with other regions in Sweden. On the other hand the northern regions are more efficient than the southern regions.


A real case study on transportation scenario comparison

This paper presents a real case study dealing with the comparison of transport scenarios. The study is conducted within a larger project concerning the establishment of the maritime traffic policy in Greece. The paper presents the problem situation and an appropriate problem formulation. Moreover a detailed version of the evaluation model is presented in the paper.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking: Common topics
 • 28/03/2017
 • 63.337
 • 963

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hallmarks of a sustainable city
 • 11/06/2013
 • 78.402
 • 299
Quy hoạch xây dựng đô thị
 • 22/06/2011
 • 80.485
 • 918
Dân số đô thị
 • 22/06/2011
 • 25.605
 • 984

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu