Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quỹ đầu tư (1.303)

Are investors willing to buy non-award-wining funds from awarded fund companies?

This study takes Franklin Templeton Investments as an example to investigate investors’ purchase intention of non-award-wining funds from an awarded investment company. We also study the relationships and effects between brand awareness, brand image, brand trust, perceived quality, and purchase intention of non-award-wining funds. The research findings show that brand awareness has both significantly direct and indirect effects on brand trust, and the indirect effects are mainly via brand image and perceived quality. Besides, both brand image and perceived quality have a significantly direct effect on brand trust. Brand trust also has a significantly positive effect on purchase intention. However, both brand image and perceived quality do not have an indirect effect on purchase intention via brand trust.


Portfolio optimization is one multiplication, the rest is arithmetic

In this paper we present a rigorous, yet easy to apply method that substitutes those tedious techniques and error prone procedures that are currently used in finding optimal portfolios. Our work is not to support or dispute the applicability of the Mean-Variance optimization method in finance; we simply offer a robust approach to find all the characteristics of any efficient portfolios, with or without bonds. We show that one matrix multiplication provides all the characteristics of all efficient portfolios including risk and return of these optimal portfolios and their corresponding Lagrange multipliers as well as the proportions invested in each asset. The rest is just a few simple elementary arithmetic operations.


Giấy chứng nhận góp vốn doanh nghiệp

Mời quý bạn đọc cùng tham khảo "Giấy chứng nhận góp vốn doanh nghiệp". Hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích trong quá trình góp vốn của cá nhân, tập thể cho doanh nghiệp. Để xem thêm nhiều tài liệu hay về Vốn doanh nghiệp khác, mời các bạn tham khảo tại Bộ tài liệu Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế.


Sổ đăng kí thành viên góp vốn trong doanh nghiệp

Mời các bạn cùng tham khảo "Sổ đăng kí thành viên góp vốn trong doanh nghiệp" để nắm rõ các phần, chỉ mục cũng như những yêu cầu mà mình phải kê khai khi tham gia góp vốn trong doanh nghiệp, từ đó có thêm kiến thức để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình. Để xem thêm nhiều tài liệu hay về Vốn khác, mời các bạn tham khảo tại Bộ tài liệu Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế.


Cơ chế tài phán đầu tư trong EVFTA và sự chuẩn bị của Việt Nam

Hiện tại, Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu - Việt Nam (EVFTA) - dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2018 - đã đưa ra một hệ thống tài phán đầu tư mới (Investment Tribunal System) hay còn được biết đến với tên gọi Investment Court System (ICS) để giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư - nhà nước (ISDS) thay cho cơ chế ISDS dựa trên trọng tài truyền thống. Bài viết này tập trung phân tích, đánh giá cơ chế tài phán này, thực trạng công nhận và thi hành các phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho sự chuẩn bị của Việt Nam khi EVFTA có hiệu lực.


Tác động của các hiệp định đầu tư song phương tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Bài viết nhằm đánh giá tác động chung của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) và tác động của các điều khoản chính đến dòng FDI vào Việt Nam. Chỉ số BIT được xây dựng bằng áp dụng phương pháp mã hóa 11 điều khoản chính của Bellak và Chaisse (2011) và phương pháp phân tích thành phần chính. Sử dụng mô hình Trọng lực với các phương pháp ước lượng dành cho cơ sở dữ liệu dạng bảng như Ảnh hưởng bất biến và ảnh hưởng Ngẫu nhiên, cũng như phương pháp ước lượng bình quân nhỏ nhất để kiểm chứng kết quả, bài viết đã khẳng định tác động tích cực của BITs lên dòng FDI vào Việt Nam ngay cả khi có các biến kiểm soát như độ mở về kinh tế, thể chế.


Tác động của kiều hối lên biến động đầu tư tư nhân: Nghiên cứu thực nghiệm tại một số Quốc gia Đông Nam Á

Bài viết này xem xét tác động của kiều hối bao gồm cả quy mô của kiều hối trên GDP và biến động trong kiều hối lên biến động trong đầu tư tư nhân tại 6 quốc gia Đông Nam Á bao gồm Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philipines, Thái Lan, và Việt Nam trong giai đoạn 1995-2013... Thông qua mô hình ước lượng dữ liệu bảng, tác giả phát hiện rằng quy mô kiều hối tăng lên có thể giúp giảm biến động trong đầu tư tư nhân, đồng thời đó biến động của kiều hối lại có tác động dương lên biến động trong đầu tư tư nhân.


Tăng cường đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang Hàn Quốc

Bài viết tập trung vào phân tích môi trường đầu tư của Hàn Quốc, thực trạng và đánh giá hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư Việt Nam trên thị trường Hàn Quốc, từ đó đề xuất một số giải pháp đối với nhà nước và các đầu tư Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang Hàn Quốc. Đổi mới và hoàn thiện các thủ tục quản lý nhà nước về chuyển tiền ra nước ngoài, các hoạt động hỗ trợ đầu tư từ phía Nhà nước và sự chủ động của các nhà đầu tư Việt Nam sẽ là những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.


Đánh giá hỗ trợ Quốc gia tại Việt Nam

Báo cáo “ Đánh giá hỗ trợ quốc gia tại Việt Nam” là bản tóm tắt của báo cáo “Đánh giá hỗ trợ quốc gia Việt Nam” bản tiếng Nhật. Được công ty trách nhiệm hữu hạn AZSA thực hiện dưới sự ủy thác của Bộ Ngoại Giao trong năm 2015. Nghiên cứu đánh giá được thực hiện với mục tiêu rà soát lại chính sách tổng thể của Nhật Bản về hỗ trợ cho Việt Nam, bao gồm Chính sách hỗ trợ quốc gia cho Việt Nam; rút ra những bài học kinh nghiệm từ đó đưa ra những khuyến nghị để tham khảo trong hoạch định và thực thi chính sách hỗ trợ Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản trong tương lai hiệu quả và hiệu suất hơn, đồng thời công bố kết quả đánh giá một cách rộng rãi để đảm bảo tính giải trình. 


Đầu tư tư nhân ở Việt Nam: Kỳ vọng tăng trưởng

Lĩnh vực đầu tư tư nhân được xem là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Mục tiêu của báo cáo nhằm thu thập nhận xét ý kiến phản hồi từ những người tham gia vào lĩnh vực đầu tư, và về triển vọng về lĩnh vực đầu tư tư nhân tại Việt Nam. Để tìm hiểu sâu hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Dự thảo: Chiến lược và định hướng chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, giai đoạn 2018-2030

Chiến lược là lộ trình để Việt Nam thu hút FDI “thế hệ tiếp mới”, nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sâu rộng trong giai đoạn 2018 - 2030. Việc thực hiện chiến lược này phù hợp với xu hướng toàn cầu tác động đến FDI trong những năm tới. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Risk attitude and corporate investment under output market uncertainty: Evidence from the mekong river delta, Vietnam

Risk attitude and corporate investment under output market uncertainty: Evidence from the mekong river delta, Vietnam. This paper aims to detect the impact of firm managers’ risk attitude on the relationship between the degree of output market uncertainty and firm investment.


Phân tích huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang và các gợi ý chính sách

Bài viết tập trung phân tích đánh giá thực trạng huy động vốn cho phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006 – 2011. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá thực trạng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh và đồng thời đưa ra các gợi ý chính sách nhằm gia tăng nguồn lực vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang. Số liệu sử dụng trong bài viết là số liệu thứ cấp được thu thập từ Cục Thống kê; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước và Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.


Ảnh hưởng tương tác của giới tính CEO lên mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và cấu trúc vốn: trường hợp các công ty cổ phần có vốn nhà nước tại Việt Nam

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng tương tác của giới tính CEO lên mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và cấu trúc vốn của các công ty cổ phần có vốn nhà nước tại Việt Nam. Cấu trúc vốn của công ty được tính bằng tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản.


Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Bằng phương pháp thống kê mô tả và sử dụng chỉ tiêu Hlv(GO), nghiên cứu được dùng để đánh giá hiệu quả kinh tế của nguồn vốn đầu tư cho từng ngành kinh tế và toàn bộ nền kinh tế. Nghiên cứu cho thấy đầu tư công ở huyện Vũng Liêm từ năm 2012 đến 2016 chủ yếu tập trung đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng, kế đến là ngành nông nghiệp nhưng hiệu quả đầu tư chưa tương xứng, trái lại công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ chưa được quan tâm đầu tư đúng mức nhưng hiệu quả đầu tư mang lại khá cao và tương đối ổn định.


Ebook Dạy con làm giàu (Tập 3): Phần 1 - NXB Trẻ

Phần 1 ebook gồm 3 phần: Phần 1 - Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư (19 chương); Phần 2 - Bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào (10 chương); Phần 3 - Làm cách nào xây dựng việc kinh doanh vững mạnh (7 chương). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Dạy con làm giàu (Tập 3): Phần 2 - NXB Trẻ

Phần 2 ebook gồm 2 phần: Phần 4 - Ai là nhà đầu tư lão luyện? (5 chương); Phần 5 - Trả lại (1 chương). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Đầu tư quốc tế - Nguyễn Duy Đạt

Bài giảng Đầu tư quốc tế do Nguyễn Duy Đạt biên soạn với các nội dung chính được trình bày: Tổng quan về đầu tư quốc tế, đặc điểm của ODA, các hình thức FDI, môi trường đầu tư quốc tế, chính sách về đầu tư quốc tế,...


Bài giảng Đầu tư quốc tế - Nguyễn Duy Đạt

Bài giảng Đầu tư quốc tế do Nguyễn Duy Đạt biên soạn với các nội dung chính được trình bày: Tổng quan về đầu tư quốc tế, đặc điểm của ODA, các hình thức FDI, môi trường đầu tư quốc tế, chính sách về đầu tư quốc tế,...


Lecture Investments (6/e) - Chapter 12: Market efficiency and behavioral finance

In this chapter we explore the reasoning behind what may seem a surprising conclusion. We show how competition among analysts leads naturally to market efficiency, and we examine the implications of the efficient market hypothesis for investment policy. We also consider empirical evidence that supports and contradicts the notion of market efficiency.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 15: The term structure of interest rates

In this chapter we explore the pattern of interest rates for different-term assets. We attempt to identify the factors that account for that pattern and determine what information may be derived from an analysis of the so-called term structure of interest rates, the structure of interest rates for discounting cash flows of different maturities.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 18: Equity valuation models

This chapter describes the valuation models that stock market analysts use to uncover mispriced securities. The models presented are those used by fundamental analysts, those analysts who use information concerning the current and prospective profitability of a company to assess its fair market value.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 24: Futures markets

How can we evaluate the performance of a portfolio manager? It turns out that even average portfolio return is not as straightforward to measure as it might seem. In addition, adjusting average returns for risk presents a host of other problems. In this chapter, we begin with the measurement of portfolio returns. From there we move on to conventional approaches to risk adjustment. We identify the problems with these approaches when applied in various situations.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 26: Futures markets

This chapter presents the following content: Determinants of portfolio policies, matrix of objectives, constraints on investment policies, managing portfolios of individual investors, tax sheltering for individual investors, future trends in portfolio management,...


Lecture Investments (6/e) - Chapter 27: Futures markets

Chapter 27 "The theory of active portfolio management" presents the following content: Lure of active management, market timing, with imperfect ability to forecast, superior selection ability, treynor-black model.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 1: The investment environment

Chapter 1 is introductory and contains important institutional material focusing on the financial environment. We discuss the major players in the financial markets, provide an overview of the types of securities traded in those markets, and explain how and where securities are traded.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 6: Risk and risk aversion

Lecture Investments (6/e) - Chapter 6 "Risk and risk aversion" presents the following content: Risk - uncertain outcomes, risky investments with risk-free, risk aversion & utility, dominance principle, utility and indifference curves,...


Lecture Investments (6/e) - Chapter 11: Arbitrage pricing theory and multifactor models of risk and return

Chapter 11, Arbitrage pricing theory and multifactor models of risk and return. In this chapter, we show how such no-arbitrage conditions together with the factor model introduced in Chapter 10 allow us to generalize the security market line of the CAPM to gain richer insight into the risk-return relationship.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 13: Empirical evidence on security returns

Lecture Investments (6/e) - Chapter 13: Empirical evidence on security returns. This chapter includes contents: Investments & financial assets, role of financial assets and markets, crisis in corporate governance, financial system clients and their needs, meeting the needs of participants,....


Lecture Investments (6/e) - Chapter 14: Bond prices and yields

In the previous chapters on risk and return relationships, we have treated securities at a high level of abstraction. We assumed implicitly that a prior, detailed analysis of each security already had been performed, and that its risk and return features had been assessed. in this chapter, we turn now to specific analyses of particular security markets. We examine valuation principles, determinants of risk and return, and portfolio strategies commonly used within and across the various markets.


Tài liệu mới download

900 Câu Tiếng Trung giao tiếp
 • 05/12/2016
 • 24.862
 • 466
Hương liệu thực phẩm
 • 06/05/2013
 • 24.803
 • 445
Sử dụng Metastock
 • 24/10/2011
 • 64.898
 • 915

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Efficiency Benefit-Cost Analysis
 • 21/02/2013
 • 75.617
 • 941

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu