Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị mạng (13.463)

Hướng dẫn cấu hình ONT CIG G-97RG3

Nội dung của giáo trình bao gồm các nội dung: cấu hình LAN và Internet; cấu hình Wifi và các chức năng liên quan, hướng dẫn xem thông tin trang Portal; hướng dẫn giới hạn số thiết bị có thể kết nối đến modem qua Wifi….


DHCP Snooping

Nội dung cung cấp khái niệm, tìm hiểu về nguyên lý hoạt động, công dụng của DHCP snooping. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.


Giới thiệu mạng TEIN2 và mạng VINAREN

Bài viết giới thiệu mạng TEIN2 và mạng VINAREN; mạng thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, mạng EduNet, các Trung tâm vận hành mạng, các thành viên của VINAREN. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Novel optimal coordinated voltage control for distribution network using differential evolution technique

This paper investigates a Distributed Generators (DG) connected to distribution networks offering multiple benefits for grids and environments in the case of renewable sources used. Nevertheless, this task requires an appropriate planning and control strategy, if not several drawbacks can issue, including voltage rise problems and increased power losses.


A transformation method for aspect based sentiment analysis

In this paper, we describe our system for this shared task. We employ a supervised learning method based on the Support Vector Machine classifiers combined with a variety of features.


Evaluation of educational applications in terms of communication delay between tablets with Bluetooth or Wi-Fi Direct

This study conducted a survey to implement educational applications that can share information even in environments where access points cannot be used. In particular, we investigated whether Bluetooth (widely used for many years) or Wi-Fi Direct (developed recently) is more suitable when creating educational applications using an ad hoc network.


Computational intelligence anti-malware framework for android OS

This attracts powerful gangs of cybercriminals, which use sophisticated and highly intelligent types of malware to broaden their attacks. Malicious software is designed to run quietly and to remain unsolved for a long time.


Estimating the similarity of social network users based on behaviors

This paper presents a model for estimating the similarity between users based on their behavior on social networks. The considered behaviors are activities including posting entries, liking these entries, commenting and liking the comment in these entries. The model is then evaluated with a dataset-collected users from Twitter.


Movie indexing and summarization using social network techniques

Movie summarization and indexing is the study which takes into account the understanding of the audiences. Besides, movie summarization focuses on reducing the length of a movie. Regarding this work, we propose a character network analysis to index and summarize the given movie. The method is based on the discovery and analysis of characters with respect to their appearance and the relationships among them in the movie.


Efficiently mining association rules based on maximum single constraints

The present paper focuses on the discovery of association rules in which the left-handed and right-handed sides contain in two user-supplied maximum single constraints. If the constraints appear on or differ from a lattice of closed itemsets (together with their typically undersized generators and supports) that have been mined and saved once, we quickly extract the corresponding frequent sub one.


Grey clustering in online social networks

The present paper uses grey systems theory for spreading the customer’s crowd into groups based on how impressionable they are by commercials, ads, videos and comments in OSN.


Giáo trình môn An toàn mạng

Giáo trình gồm 5 chương tổng quan về bảo mật mạng, bảo mật với lọc gói IP, IPSEC, NAT, Virus và cách phòng chống. Với một số nội dung xác định những rủi ro và những mối đe dọa Computer, thiết kế Security cho các Computer, làm thế nào để tạo và quản lý Account an toàn, phân tích và thiết kế các chính sách an toàn cho Account, bảo mật với lọc gói IP, các tác động bảo mật, các bộ lọc IPSec, thiết lập NAT trên Windows Server 2003, cách thức lây lan và phòng chống virus... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để tham khảo nội dung chi tiết.


Compact wide band and low mutual coupling MIMO metamaterial antenna using CPW feeding for LTE/Wimax applications

In this paper, a metamaterial antenna is designed by using coplanar waveguide (CPW) feeding to obtain wideband and compact size. The Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) antenna is constructed by placing side-by-side two single metamaterial antennas which are based on the modified composite right/left handed (CRLH) model.


A hybrid Tabu search based artificial immune algorithm for construction site layout optimization

In this paper, we proposed a hybrid algorithm, named topt-aiNet, to solve the construction site layout problem by combining the aiNet algorithm with Tabu search. Experimental results showed that the proposed algorithm outperformed the stateof-the-art ones.


Ebook Computer networks and internets (6/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Computer networks and internets" has contents: Wireless networking technologies; repeaters, bridges, and switches; networking technologies past and present, datagram forwarding,... and other contents.


Nghiên cứu bảng địa chỉ mạng (MAC table) cho thiết kế thiết bị chuyển mạch lớp 2 trên nền tảng FPGA

Trong bài viết này tập trung nghiên cứu giới thiệu bảng địa chỉ mạng (MAC table), phương pháp xây dựng bảng địa chỉ mạng dựa trên bảng băm, phương pháp giảm xung đột và thực thi trên phần cứng FPGA. Bài viết đề xuất phương pháp giảm xung đột bảng MAC bằng cách sử dụng bảng phụ với kích thước bằng 1/16 bảng chính, và bảng chính được chia thành 16 đoạn.


Mô tả công việc nhân viên quản trị mạng

Nhân viên quản trị mạng cần chịu trách nhiệm về các đầu mục công việc như: kiểm tra, bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng của Công ty đảm bảo hệ thống mạng dữ liệu hoạt động ổn định, không gây khó khăn cho các đơn vị trong công ty trong việc khai thác thông tin, hướng dẫn vận hành khai thác hệ thống mạng để các đơn vị nắm bắt và khai thác hiệu quả hệ thống... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Mô tả công việc Trưởng nhóm quản trị mạng

Trưởng nhóm quản trị mạng cần chịu trách nhiệm về các công việc như: quản lý hệ thống và các máy chủ liên quan tới mạng nội bộ với mục đích đảm bảo tính sẵn sàng của các dịch vụ, làm việc với cấp dưới về các chủ đề liên quan đến cài đặt mạng và cấu hình cho mục đích cung cấp những tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ và giúp đỡ trong việc phát triển các chính sách và thủ tục sử dụng IT... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Mô tả công việc Kỹ sư mạng

Kỹ sư mạng cần chịu trách nhiệm về các đầu việc như: cài đặt tất cả phần cứng mới, hệ thống, và phần mềm cho các mạng, cài đặt, cấu hình, duy trì mạng lưới dịch vụ, thiết bị và các thiết bị, hỗ trợ quản lý các máy chủ và các cụm máy chủ, quản lý tất cả các hệ thống sao lưu và khôi phục giao thức... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Mô tả công việc Chuyên viên quản trị mạng

Chuyên viên quản trị mạng cần chịu trách nhiệm về các công việc như: thiết kế các mạng dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế có khả năng bảo vệ xâm nhập , có tính sẵn sàng và hiệu năng cao cần thiết cho các hoạt động kinh doanh, soạn thảo các tài liệu thiết kế với chi tiết các thông số về hệ thống , sơ đồ , cơ chế bảo vệ và thiết bị... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN.


Ứng dụng mạng nơron, mạng nơron xoắn và sử dụng kết hợp CPU - GPU để tăng hiệu năng tính toán trong phân loại ảnh

Bài viết trình bày và so sánh các phương pháp phân loại ảnh dựa trên mạng nơron nhân tạo nhiều lớp (Multi Layer Perceptron - MLP) và mạng nơ ron xoắn (Convolutional Neural Network - CNN). Dữ liệu được đưa vào huấn luyện là 50.000 bức ảnh của 10 đối tượng khác nhau.


Towards an integrated oceanographic information infrastructure

This paper proposes an integrated oceanographic information infrastructure for ocean science. Our proposed framework will be applied for studying the growth and distribution of cold-water corals, oceanography, sea-level carbonate production, reefs in time and space.


The impacts of digitization to supply chain management in the 4.0 industrial revolution

This article addresses the following issues: Which digital technologies will make a big change in supply chain management by 2030, which kind of changes will be set due to the changes of digital technologies and what are some preparations for the supply chain leaders towards these changes.


Nghiên cứu tích hợp mạng nơron trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống SCADA trạm biến áp để chẩn đoán sự cố

Những sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp động lực (MBA) được dự báo bằng nhiều phương pháp khác nhau khi máy đang mang điện (online). Phương pháp phân tích khí hòa tan (DGA) là một trong số các phương pháp dự báo phổ biến. Dựa trên cơ sở của phương pháp DGA và kết hợp phân tích các thông số mạch điện trực tuyến cùng với mạng nơron nhân tạo được tích hợp ngay trong phần mềm SCADA trạm biến áp sẽ góp phần nâng cao khả năng dự báo các sự cố tiềm ẩn trong MBA.


Tối ưu vùng phủ mạng 4G LTE khu vực quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Bài viết trình bày các tham số KPI đo kiểm mạng 4G LTE. Phân tích, đánh giá các kết quả đo kiểm vùng phủ khu vực quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây là địa bàn thu hút rất đông khách du lịch cũng như phát triển nóng về cơ sở hạ tầng, nhiều tòa nhà cao tầng với mật độ dày được mọc lên đã gây suy giảm chất lượng vùng phủ.


Nâng cao chất lượng đáp ứng dịch vụ (QoS) trong cung cấp tài nguyên với giải pháp kỹ thuật ngăn chặn bế tắc

Trong phạm vi của bài báo này, công bố giải pháp kỹ thuật cung cấp tài nguyên phân tán mang lại hiệu quả chất lượng dịch vụ (QoS). Giải pháp ngăn chặn bế tắc tránh được các vấn đề thiếu thốn tài nguyên tại hạ tầng vật lý.


Hough transform generated strong image hashing scheme for copy detection

The input image is initially pre-processed to remove any kind of minor effects. Discrete wavelet transform is then applied to the pre-processed image to produce different wavelet coefficients from which different edges are detected by using a canny edge detector. Hough transform is finally applied to the edge-detected image to generate an image hash which is used for image identification.


Parameter adaptation for ant colony system in wireless sensor network

This paper presents the parameter adaptation values for ACS experimental set-up in validating its performance. Possible values of each parameter within a defined range were employed. Experiments were conducted to obtain the best value of each parameter to be used for throughput, energy consumption, and latency. Results of this study can be adopted to achieve optimal performance for the packet routing process.


Xây dựng công cụ lấy thông tin cấu hình máy tính

Bài viết trình bày về trong công tác quản trị mạng đôi khi người quản trị cần lấy thông tin chung về cấu hình của máy tính. Việc lấy thông tin có thể thực hiện bằng các phần mềm hỗ trợ như cpuz, dxdiag hay sử dụng các chức năng của hệ điều hành. Nếu chúng ta có nhiều máy tính, chúng ta không thể thực hiện trên từng máy tính: Chạy phần mềm hỗ trợ và đợi xem kết quả hiển thị trên màn hình. Sau đó ghi thông tin vào sổ ghi chú hay nhập vào một tập tin bảng tính trong Microsoft Excel để lưu các thông tin cần thiết. Chúng ta cần xây dựng một công cụ đơn giản cho phép thực hiện nhanh và hiệu quả nhiệm vụ này.


PHY-MAC cross layer cooperative protocol supporting physical layer network coding

This paper propose a PHY-MAC crosslayer cooperative protocol which can support PNC for multi-rate cooperative wireless networks with bidirectional traffic. The design objective of the proposed protocol is to increase the transmission reliability, throughput, and energy efficiency, as well as to reduce the transmission delay.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

CHƯƠNG 7 TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH
  • 20/01/2011
  • 91.633
  • 498
Căn bản về TCP/IP
  • 05/08/2009
  • 77.653
  • 588

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu