Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị mạng (13.381)

Giáo trình Chứng chỉ quản trị mạng Linux

Giáo trình này nhằm giúp các bạn sinh viên sau có thể cài đặt và sử dụng hệ điều hành Linux (phiên bản mới nhất của RedHat) và thực thi được các thao tác tạo tập tin, thư mục, quản lý người dùng, cấp quyền hạn sử dụng tài nguyên, soạn thảo văn bản bằng các công cụ, chia sẻ tài nguyên thông qua dịch vụ Samba, đặt hạn ngạch để giới hạn sử dụng tài nguyên đĩa cứng. Cấu hình và quản trị các dịch vụ mạng trên hệ thống Linux như: DNS, FTP, WEB, MAIL, PROXY, tổ chức hệ thống cho phép người dùng có thể làm việc từ xa qua Web, SSH, Telnet.


Role of wan optimization solutions in overcoming limitations of TCP performance in Ad-Hoc Networks

his paper focuses on the feasibility, advantages and disadvantages of making use of contemporary WAN optimization technologies to overcome the challenges of degrading the performance of TCP in Ad-Hoc Networks. Moreover, the paper will also highlight the significance of the use of Ad-hoc networks by end users in accessing various cloud based services.


Giao thức TCP vegas

Nội dung bài báo trình bày phiên bản cải tiến của TCP Reno. Việc nghiên cứu giao thức TCP vegas để cải tiến độ tin cậy, tắc nghẽn, định tuyến lại một cách rõ ràng hơn. Trong các giao thức thì giao thức TCP là giao thức truyền thông được sử dụng phổ biến nhất trong mạng Internet. Trong phần lớn lưu lượng trên mạng Internet, lưu lượng TCP/IP đóng góp một phần đáng kể vì phần lớn ứng dụng trên mạng Internet. Do vậy, có thể thấy rằng hiệu năng của TCP/IP sẽ có ảnh hưởng lớn đến hiệu năng của mạng và trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của mạng.


Secure wireless text message transmission with the implementation of RSA cryptographic algorithm

This paper presents a simulation based study of a wireless communication system with the implementation of secured asymmetric RSA cryptographic encryption/decryption algorithm on text message transmission. The system under investigation incorporates 2/3-rated CRC channel coding and QPSK digital modulation over an additive white Gaussian noise (AWGN) channel. For tackling the security problems a text message is first RSA encrypted at the transmitter while it is decrypted at the receiver end and compared for different levels of SNR.


Performance analysis of multimedia traffic over MPLS communication networks with traffic engineering

This paper evaluated the performance measures such as delay variation, delay, page response time, throughput, and packet drop for different types of traffic (voice, video, data) in their movement in a congested network for both MPLS-TE and conventional IP network. OPNET modeler is used to simulate the both networks, the simulation study is conducted in this paper; It is a means to illustrate the benefits of using MPLS-TE for multimedia applications.


Wireless networks in hospitals; a framework of use and implementation for nursing care

The purpose of current study is presenting a framework for implementation of wireless networks in hospitals to use in nursing care. In the proposed framework, implementation key aspects that include the purpose, application domains, and the functions of wireless terminals, network technology, mobile devices, user interface and the information structure of the system have described in the logical framework. Because, the framework has presented based on scientific principles and the experiences of other countries, it can be an appropriate framework for future efforts in this field.


A new approach for beaconless geographical routing in wireless sensor networks

In this paper a novel approach for beaconless geographic routing (NBGR) is proposed. NBGR acts in two modes: a main mode and recovery mode. In the main mode three kinds of control message RTS, CTS and SELECT is used. Thus a forwarder node broadcast an RTS and sets a timer. The neighbors in the positive progress area (PPA) that receive the RTS set a timer with appropriate delay function independently.


Wormhole attack in wireless sensor network

In this paper, we analyze the nature of wormhole attack in ad hoc and wireless sensor networks and existing methods of the defending mechanism to detect wormhole attacks without require any specialized hardware.


A supporting efficient and dynamic multicasting over multiple regions in mobile Ad hoc networks

In this paper, we proposed a novel Efficient Geographic Multicast Protocol (EGMP). A network wide zone-based bidirectional tree is used to achieve efficient membership management and multicast delivery. In Efficient EGMP an efficient distributed algorithm is used, that support dynamic changes to the multicast group during tree building and allows overlapping join/leave operations.


A survey on routing protocols for underwater sensor networks

This paper is referring to as helpful for giving brief overview about each and every protocol and responsible for entire underwater wireless sensor network.


Quality of service in wireless network

In the present paper an important discussion involving case oriented mobile webs will be examined. Case oriented mobile webs are defined as webs that are established without any special substructure and may be used in conferences and military actions, etc.


Edge detection algorithm for color images using logical operations

This paper is about a algorithm used for edge detection using logical operations. First image is converted into binary image and then it is rotated left, right, up and down. Afterwards logical AND operation is performed between rotated and original image and results are stored in different variables.


NAT traversal capability and keep alive functionality with ipsec in IKEv2 implementation

Paper presents design and implementation of NAT traversal capability and keeps alive functionality with IP Security in IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) implementation for proper Data Communication. It also implements how IPSec integrate with NAT.


Ebook Mạng truyền dữ liệu: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách giới thiệu mạng cục bộ LAN bao gồm mạng ethernet, token bus, token ring và mang giao dịch dữ liệu phân phối sợi quang FDDI. Giáo trình Mạng truyền dữ liệu được viết trên cơ sở đối tượng người học là sinh viên đại học, cao đẳng lần đầu học môn học này, vì vậy mục tiêu của giáo trình là cung cấp những nguyên lý, khái niệm cơ bản nhất về tín hiệu, mã hóa tín hiệu, các loại môi trường truyền dẫn tín hiệu, có dây và không dây, việc ứng dụng các thiết bị như hợp kênh, phân kênh trên cơ sở kỹ thuật FDM và TDM để khai thác triệt để năng lực môi trường truyền.


Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm các nội dung sau: Các dịch vụ của mạng diện rộng, ví dụ một số mạng LAN và WAN; giới thiệu về hệ điều hành mạng windows NT, hệ thống quản lý mạng windows NT, cài đặt quản trị sử dụng mạng windows NT, quản lý và khai thác file, thư mục trong mạng windows NT... Giáo trình này được dùng kèm giáo trình điện tử trên đĩa CD trong đó có thêm phần trình bày của giảng viên, các bài tập và phần đọc thêm nhằm đáp ứng tốt nhất cho việc tự học của sinh viên.


Giáo trình Mạng máy tính - Nguyễn Văn Bình

Mục tiêu của giáo trình nhằm cung cấp cho sinh viên một tài liệu tham khảo chính về môn học Mạng máy tính, trong đó giới thiệu những khái niệm căn bản nhất về hệ thống mạng máy tính, đồng thời trang bị những kiến thức và một số kỹ năng chủ yếu cho việc bảo trì và quản trị một hệ thống mạng. Đây có thể coi là những kiến thức ban đầu và nền tảng cho các kỹ thuật viên, quản trị viên về hệ thống mạng.


Giáo Trình Mạng Máy Tính - Lê Đình Danh

Mạng máy tính phát sinh từ nhu cầu muốn chia sẻ, dùng chung tài nguyên và cho phép giao tiếp trực tuyến (online) cũng như các ứng dụng đa phương tiện trên mạng. Tài nguyên gồm có tài nguyên phần mềm (dữ liệu, chương trình ứng dụng,...) và tài nguyên phần cứng (máy in, máy quét, CD ROM,.). Mời các bạn cùng tìm hiểu kỹ hơn về mạng máy tính thông các mục của giáo trình như sau: Nhập môn mạng máy tính, kiến trúc phân tầng osi, mạng cục bộ - mạng lan, các phương pháp truy nhập đường truyền vật lý...


Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn. Giáo trình gồm 15 chương, riêng phần 1 trình bày về: Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính, những khái niệm cơ bản của mạng máy tính, mô hình truyền thông, các đặc tính kỹ thuật của mạng cục bộ...


Ebook Mạng truyền dữ liệu: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

Giáo trình gồm 5 chương, phần 1 sách gồm các nội dung sau: chương 1. Giới thiệu khái quát về mạng máy tính, cấu trúc phân lớp và mô hình tham chiếu OSI; chương 2. Giới thiệu về các loại tín hiệu có thể mang dữ liệu, đặc trưng cơ bản của chúng Và những thông số tín hiệu chứa đựng thông tin, các giải pháp kỹ thuật mã hóa tín hiệu để mang thông tin, chương 3. Giới thiệu tín hiệu số, môi trường và thiết bị trợ giúp để truyền thông hiệu quả cao, chương 4 trình bày các kỹ thuật phát hiện, sửa lỗi truyền thông, các thủ tục liên kết dữ liệu và điều khiển luồng dữ liệu.


Ebook Tự học thiết kế mạng và xây dựng mạng máy tính: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

Sách được bố cục rõ ràng theo từng đề mục. Đặc biệt ở cuối mỗi chương, tác giả có đưa vào phần tóm tắt sơ lược và một số bài toán cụ thể để giúp bạn có cơ hội ôn lại những nội dung bạn đã học được đồng thời củng cố và áp dụng chúng vào những tình huống nhất định. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sách. Hy vọng cuốn sách này sẽ thật sự hữu ích cho các bạn trong quá trình tự học và làm việc với mạng máy tính.


Ebook Tự học thiết kế mạng và xây dựng mạng máy tính: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

Nội dung sách giới thiệu sơ lược về công dụng của các mạng máy tính như Internet, Ethernet, các mạng LAN không dây và sự nối mạng gia đình; phần cứng và phần mềm nối mạng, các mô hình tham chiếu và sự chuẩn hóa mạng. Nội dung các chương trình bày tất cả các lớp của mạng, gồm lớp vật lý, lớp liên kết dữ liệu, lớp điều khiển sự truy cập, lớp mạng, lớp vận chuyển và lớp ứng dụng. Chương cuối cùng trình bày về sự an ninh mạng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sách gồm 2 chương đầu.


Sử dụng crystal reports XI: Phần 2 - NXB Phương Đông

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 6 chương còn lại trình bày về: Biểu đồ và các thành phần trực quan, tích hợp báo biểu, tích hợp báo biểu vào ứng dụng windows, tích hợp báo biểu vào ứng dụng web, tích hợp báo biểu vào ứng dụng java, businessObjects enterprise. Thực hiện từng bước theo sự hướng dẫn của giáo trình này, bạn sẽ học được cách tạo báo biểu từ nguồn dữ liệu và cách thêm các chức năng biểu diễn dữ liệu báo biểu một cách trực quan...


Giáo trình Ôtômát và ngôn ngữ hình thức: Phần 1

Giáo trình này giới thiệu một cách hệ thống những khái niệm cơ bản và các tính chất chung của ôtômát và ngôn ngữ hình thức. Phần 1 giáo trình gồm 4 chương đầu với nội dung sau: Chương mở đầu trình bày các khái niệm cơ bản, các tính chất quan trọng của các cấu trúc đại số, logic mệnh đề, logic tân từ và các phương pháp suy luận toán học làm cơ sở cho các chương sau. Chương 2 giới thiệu về lý thuyết ôtômát, những khái niệm cơ sở và các hoạt động của ôtômát. Văn phạm và các ngôn ngữ hình thức được đề cập đến ở chương 3. Những vấn đề liên quan đến tập chính qui, ngôn ngữ chính qui và ôtômát hữu hạn được trình bày chi tiết ở chương 4.


Giáo trình Ôtômát và ngôn ngữ hình thức: Phần 2

Mời các bạn tham khảo tiếp phần 2 sách gồm 3 chương: Chương 5,6 nghiên cứu các khái niệm cơ sở, mối quan hệ giữa các lớp ngôn ngữ và các tính chất rất quan trọng của ngôn ngữ phi ngữ cảnh, ôtômát đẩy xuống. Lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh loại LR(k) có nhiều ứng dụng trong chương trình dịch, chương trình phân tích cú pháp được trình bày trong chương 7. Giáo trình này giới thiệu một cách hệ thống những khái niệm cơ bản và các tính chất chung của ôtômát và ngôn ngữ hình thức.


Sử dụng crystal reports XI: Phần 1 - NXB Phương Đông

Giáo trình có nội dung gồm 12 chương bài học, giúp bạn nắm được việc sử dụng crystal reports XI - một công cụ mạnh dùng để xử lý thông tin dữ liệu thô. Với hơn 9 triệu bản crystal reports được bán ra và sử dụng trên toàn thế giới đã cho thấy: Đây là một công cụ được ưa chuộng nhất... Mời các bạn tham khảo phần 1 với 6 chương đầu: Giới thiệu về crystal reports, tiếp cận crystal reports, định dạng và cấu hình báo biểu report, phân tích dữ liệu báo biểu; biểu thức, công thức và hàm, xây dựng báo biểu phức hợp.


Một phương pháp xác định chi phí mới nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ định tuyến

Bài viết trình bày phương pháp xác định chi phí mới, thay vì sử dụng số chặng (HC), nhóm tác giả dựa vào khả năng tải (LA) của bộ định tuyến là tiêu chí để thiết lập chi phí. Phương pháp này cho phép nút nguồn khám phá ra tuyến có khả năng tải tốt nhất đến đích nhằm giảm thiểu mất gói do nghẽn mạng, ngoài ra nút nguồn có thể phát hiện ra tuyến vừa khám phá bị quá tải hoặc không để có phương án định tuyến phù hợp.


Detection and tracking of an odor source in sensor networks using a reasoning system

This paper addresses the challenge of mapping the paths of particles originating from a chemical source using interpolation and extrapolation methods. Odor localization is the problem of identifying the source of an odor or another volatile chemical in an uncontrolled environment.


Design and performance analysis of energy aware routing protocol for delay sensitive applications for wireless sensor networks

This paper presents a power aware routing protocol designed for wireless sensor networks. The proposed routing protocol is an extended and enhanced version of Dynamic Source Routing protocol. It adds energy awareness to the existing implementation of DSR protocol.


Secure virtualization for cloud environment using guest OS and VMM-based technology

This architecture use multiple work mode for security components in guest level to decrease security process over-head and a security supervisory in hypervisor layer to make sure avoiding from false security alarms.


Load balancing program for network services

This system often have some problems which are if one of servers has any breakdown, network services running on this server will not run, and some of servers which undertake important network services will run over load while others are still having many resources (i.e., CPU, memory etc), but cannot share. Load balancing program for network services is a new load balancing program for ISPservers system.


Tài liệu mới download

ĐLVN 27:1998
 • 08/08/2010
 • 55.993
 • 659

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cisco Network part 2
 • 05/10/2010
 • 30.138
 • 189
Vì sao BugSearch kém hấp dẫn ?
 • 26/04/2011
 • 87.516
 • 580
Chapter 3: MÔ HÌNH OSI
 • 01/10/2011
 • 96.049
 • 987

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu