Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị kinh doanh (30.162)

Ebook Tăng tốc đến thành công - Học từ những cuốn sách kinh doanh hàng đầu (Tập 1): Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm các nội dung: tài năng lãnh đạo; marketing và bán hàng; đầu tư làm giàu; phát triển cá nhân. Mời các bạn tham khảo ebook để nắm chắc hơn các kiến thức về kinh doanh bán hàng, làm giàu và tiến đến sự thành công.


Ebook Tăng tốc đến thành công - Học từ những cuốn sách kinh doanh hàng đầu (Tập 1): Phần 1

Tăng tốc đến thành công của tác giả Lâm Minh Chánh, ebook là sự đúc kết được rút ra từ những cuốn sách kinh doanh hàng đầu với những bài học, kinh nghiệm trong kinh doanh. Phần 1 ebook gồm các nội dung: kinh tế, tư duy, khái niệm; chiến lược doanh nghiệp; lãnh đạo và quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chắc hơn các bài học, kinh nghiệm trong kinh doanh đi đến sự thành công.


Luận văn Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh: Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm 3 mục tiêu chính sau: Nghiên cứu cơ sở lí luận về văn hóa doanh nghiệp. Lựa chọn mô hình và phương pháp để đánh giá Văn hóa Doanh nghiệp tại một công ty cụ thể. Đánh giá thực trạng Văn hóa Doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong. Đề xuất mô hình và giải pháp phát triển Văn hóa Doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong.Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều mẫu luận văn thạc sĩ hay khác về chuyên ngành Quản trị kinh doanh, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA.


Luận văn Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh: Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư FDI vào các khu công nghiệp Hải Phòng

Mục tiêu chung của nghiên cứu là: Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiến về thu hút đầu tư trực tiếp từ đó đề ra các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư FDI vào các khu công nghiệp Hải Phòng. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều mẫu luận văn thạc sĩ hay khác về chuyên ngành Quản trị kinh doanh, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA.


Luận văn Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư, cải tạo chỉnh chu khu vực dải trung tâm thành phố tại Ban quản lí Công trình Xây dựng Phát triển Đô thị

Mục tiêu chính của nghiên cứu là: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư, cải tạo chỉnh trang dải trung tâm thành phố tại Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị; đánh giá những kết quả, những tồn tại và tìm nguyên nhân của những tồn tại đó; Đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư, cải tạo chỉnh trang dải trung tâm thành phố. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều mẫu luận văn thạc sĩ hay khác về chuyên ngành Quản trị kinh doanh, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA.


Luận văn Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải Phòng

Với mong muốn vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, mục đích nghiên cứu của luận văn này là vận dụng lý luận vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải Phòng (Viễn thông Hải Phòng). Cụ thể, luận văn sẽ: Nêu cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng nguồn lực tại VNPT Hải Phòng thời gian qua nhằm có căn cứ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho đơn vị thời gian tới. Đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Viễn thông Hải Phòng trong thời gian tới. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều mẫu luận văn thạc sĩ hay khác về chuyên ngành Quản trị kinh doanh, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA.


Luận văn Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Cơ quan Quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Mục tiêu chính của nghiên cứu là: Dựa trên cơ sở lý luận cơ bản về QTNL, thực hiện phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực của cơ quan nhà nước, tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nhân lực của cơ quan Quận, luận văn tập trung vào việc xácđịnh những nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác QTNL, từ đó đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của cơ quan Quận Kiến An trong thời gian tới. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều mẫu luận văn thạc sĩ hay khác về chuyên ngành Quản trị kinh doanh, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA.


Luận văn Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi - Hải Phòng

Mục tiêu của luận văn là: Xây dựng mô hình nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Kiểm định thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hàng không. Trên cơ sở phân tích đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn về mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ của cảng hàng không. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng với các dịch vụ của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi – Hải Phòng. Để tham khảo thêm nhiều mẫu luận văn thạc sĩ hay khác về chuyên ngành Quản trị kinh doanh, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA.


Luận văn Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ của Viện Khoa học An toàn Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Hệ thống hóa và làm rõ lí luận chung về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng; Mô tả và phân tích được thực trạng cung ứng dịch vụ và chất lượng đào tạo cũng như đội ngũ giảng viên của Viện Khoa học An toàn Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ. Để tham khảo thêm nhiều mẫu luận văn thạc sĩ hay khác về chuyên ngành Quản trị kinh doanh, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA.


Luận văn Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Khách Sạn Nam Cường Hải Phòng

Mục tiêu của đề tài: Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự của khách sạn Nam Cường Hải Phòng để đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác này. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều mẫu luận văn thạc sĩ hay khác về chuyên ngành Quản trị kinh doanh, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA.


Luận văn Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Điện Ngũ Phúc

Mục tiêu chính của nghiên cứu là: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH thiết bị điện Ngũ Phúc thời gian vừa qua. Từ đó rút ra những mặt được, những mặt còn hạn chế để đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực cho Công ty trong thời gian tới. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều mẫu luận văn thạc sĩ hay khác về chuyên ngành Quản trị kinh doanh, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA.


100 ways to energise groups - Games to use in workshops meetings and the community

100 Ways to Energise Groups: Games to Use in Workshops, Meetings and the Community is one of a series of resources that the Alliance is developing to encourage participation in practice. It is a compilation of energisers, icebreakers andgames that can be used by anyone working with groups of people, whether in a workshop, meeting or community setting. For more information about other training materials, please visit at Bộ tài liệu Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Mô tả công việc nhân viên phân tích quy trình kinh doanh

Nhân viên phân tích quy trình kinh doanh cần chịu trách nhiệm về các đầu mục công việc như: triển khai, hỗ trợ và kiểm soát các phần mềm ứng dụng được sử dụng, phát triển và triển khai các giải pháp hiệu quả nhất và tối ưu về chi phí, đánh giá đặc tính hệ thống kỹ thuật, phục vụ cho yêu cầu kinh doanh, phát triển và chuẩn bị các giải pháp máy tính... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Mô tả công việc nhân viên phân tích quy trình

Nhân viên phân tích quy trình cần chịu trách nhiệm về các đầu mục công việc như: triển khai, hỗ trợ và kiểm soát các phần mềm ứng dụng được sử dụng, phát triển và triển khai các giải pháp hiệu quả nhất và tối ưu về chi phí, đánh giá đặc tính hệ thống kỹ thuật, phục vụ cho yêu cầu kinh doanh... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Đề cương Quản trị khách sạn-nhà hàng - ĐH Mở

Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và chuyên sâu về mặt lý luận khoa học trong công tác quản trị kinh doanh khách sạn – nhà hàng, làm nền tảng cho việc điều hành toàn bộ hoạt dộng của một doanh nghiệp KS – NH. Đồng thời môn học cũng sẽ cung cấp những kỹ năng cụ thể, chuyên biệt của công tác, giúp sinh viên nắm bắt sâu sắc các vấn đề chủ yếu của kinh doanh KS – NH để vận dụng một cách có hiệu quả vào thực tế công việc sau này.


Bài giảng về Quản trị nhân sự - Hoạch định nguồn nhân lực

Hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức xác định rõ khoảng cách giữa hiện tại và định hướng tương lai về nhu cầu nhân lực của tổ chức, chủ động thấy trước được các khó khăn và tìm các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực. Đồng thời, hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức thấy rõ hơn những hạn chế và cơ hội của nguồn tài sản nhân lực mà tổ chức hiện có. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong hoạch định các chiến lược kinh doanh. Bài giảng trên đây sẽ làm rõ vấn đề này cho bạn. Mời các bạn cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều bài giảng hay về Quản trị nhân sự, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Chức năng, nhiệm vụ phòng Tổ chức hành chính

Bản chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc phòng tổ chức hành chính được lập ra với mục đích đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc, các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi, đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự. Chúc các bạn thành công!


Mô tả công việc Cán sự tiền lương

Cán sự tiền lương chịu trách nhiệm về các công việc: thực hiện việc kiểm tra xếp bậc lương, điều chỉnh mức lương theo đúng quy định của công ty, tham gia nghiên cứu và tổ chức thực hiện phương pháp hình thức trả lương, thưởng, phụ cấp làm việc tại Công ty, trực tiếp nhận các yếu tố đầu vào phục vụ cho công tác tính lương, tính toán, nhập đơn giá tiền lương, số lượng sản phẩm, thời gian làm việc, lập ra bảng lương chi tiết, bảng tổng quỹ lương, tham gia vào việc trả lương cho CBCNV toàn Công ty... Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Mô tả công việc Chuyên viên pháp chế

Chuyên viên pháp chế chịu trách nhiệm về các công việc: chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty, tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết, nghiên cứu luật, nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty, cố vấn cho ban giám đốc về pháp luật... Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Mô tả công việc Chuyên viên tuyển dụng

Chuyên viên tuyển dụng chịu trách nhiệm về các công việc: thực hiện việc kiểm tra xếp bậc lương, điều chỉnh mức lương theo đúng quy định của công ty, tham gia nghiên cứu và tổ chức thực hiện phương pháp hình thức trả lương, thưởng, phụ cấp làm việc tại Công ty, trực tiếp nhận các yếu tố đầu vào phục vụ cho công tác tính lương, tính toán, nhập đơn giá tiền lương, số lượng sản phẩm, thời gian làm việc, lập ra bảng lương chi tiết, bảng tổng quỹ lương, tham gia vào việc trả lương cho CBCNV toàn Công ty... Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Mô tả công việc Bảo vệ cao ốc, văn phòng

Nhân viên Bảo vệ cao ốc, văn phòng chịu trách nhiệm về các công việc: hướng dẫn khách ra vào cao ốc văn phòng, bảo vệ cao ốc văn phòng vòng ngoài, không cho người không có phận sự vào, điều phối các phương tiện giao thông: xe có đăng ký thì được phép chạy vào bên trong, xe không đăng ký hoặc taxi đậu ngoài cao ốc văn phòng... Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Mô tả công việc Nhân viên thông tin

Nhân viên thông tin cần chịu trách nhiệm về các công việc như: thực hiện các báo cáo, góp ý, tham mưu, đề xuất các vấn đề liên quan đến công việc bản thân phụ trách, thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của CVP, theo dõi, đề xuất việc đóng hội phí tham gia các Câu lạc bộ của Công ty, thực hiện một số nhiệm vụ trong các chương trình hội nghị, lễ lớn của Công ty... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên trang TaiLieu.VN.


Mô tả công việc Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Trưởng phòng Tổ chức hành chính cần chịu trách nhiệm về các công việc như: tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty, thiết lập xây dựng quy chế lương cho từng đơn vị theo mô hình sản xuất, vận động, hướng dẫn CBCNV chấp hành nghiêm túc các quy định, nội quy của công ty đề ra, tham gia phổ biến văn bản pháp luật, xử lý việc vi phạm kỷ luật trong công ty, đảm bảo tuyệt đối về an toàn sản xuất... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên trang TaiLieu.VN.


Mô tả công việc Tổ trưởng lái xe

Tổ trưởng lái xe cần chịu trách nhiệm về các công việc như: quản lý nhân viên trong tổ, điều động xe hơi, xe tải theo yêu cầu, được quyền điều xe theo lệnh điều xe, yêu cầu của Ban Giám đốc, Phòng tổ chức hành chính... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên trang TaiLieu.VN.


Mô tả công việc Nhân viên trạm y tế

Nhân viên trạm y tế cần chịu trách nhiệm về các công việc như: thường trực và cấp phát thuốc theo phác đồ, lập sổ và theo dõi tình hình bệnh trong toàn Công ty, lập sổ và theo dõi phát thuốc hàng ngày trong toàn Công ty, hàng tháng tổng kết tình hình sử dụng thuốc thanh quyết toán thuốc, theo dõi nhắc nhở bộ phận tạp vụ, nhà ăn, vệ sinh ăn uống và vệ sinh lao động, gặp những bệnh nhân nặng phải mời bác sỹ cùng giải quyết... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên trang TaiLieu.VN.


Mô tả công việc Chuyên viên C&B

Chuyên viên C&B chịu trách nhiệm về các công việc: chấm công và tính tiền lương hàng tháng đúng theo quy định, theo dõi, đề xuất việc nâng lương cơ bản cho người lao động theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, lập danh sách và làm thủ tục thanh toán cho cán bộ nhân viên công ty về chế độ lễ; tết; ốm đau; thai sản và các chế độ khác được nêu trong quy chế phúc lợi, xây dựng, triển khai và kiểm soát việc thực hiện Nội quy lao động, quy chế khen thưởng, kỷ luật... Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Mô tả công việc Nhân viên vệ sinh công nghiệp

Nhân viên vệ sinh công nghiệp cần chịu trách nhiệm về các công việc như: kiểm tra vệ sinh công nghiệp các khu vực công cộng tại mặt bằng Công ty, vận chuyển thu dọn rác, thu gom phân loại các phế liệu, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc, phối hợp với đoàn kiểm tra của Công ty lập biên bản đề xuất mức xử phạt các trường hợp vi phạm vệ sinh công nghiệp... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên trang TaiLieu.VN.


Mô tả công việc Phó phòng nhân sự

Phó phòng nhân sự cần chịu trách nhiệm về các công việc như: nghiên cứu, xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức, cơ cấu nguồn nhân lực, định biên nhân sự, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của công ty, xây dựng, bổ sung, sửa đổi bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, phòng ban phù hợp với tình hình hoạt động SXKD và chiến lược phát triển của công ty, thực hiện các thủ tục về tổ chức – nhân sự khi phát sinh... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên trang TaiLieu.VN.


Mô tả công việc Phó phòng Tổ chức hành chính

Phó phòng Tổ chức hành chính cần chịu trách nhiệm về các công việc như: thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công thường xuyên của Trưởng phòng, thực hiện nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Trưởng phòng, cung cấp các thông tin, giải pháp xử lý chuyên môn nghiệp vụ, đề xuất ý kiến với cấp Trưởng theo đúng chức năng nhiệm vụ của phòng, quản lý hoạt động của các bộ phận: Tổ lái xe, Tổ bảo vệ, Trạm Y tế, Ban An toàn và Sức khoẻ theo qui định của Công ty... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên trang TaiLieu.VN.


Mô tả công việc Tổ trưởng đời sống

Tổ trưởng đời sống cần chịu trách nhiệm về các công việc như: điều hành hoạt động tổ đời sống, giải quyết các công tác liên quan đến hoạt động của tổ, phục vụ các buổi lễ, hội nghị, hướng dẫn, kiểm tra công tác chăm sóc cảnh quan, vệ sinh Công ty, tham mưu cho ban lãnh đạo về công tác quản lý nhà ăn tập thể Công ty, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng phục vụ nước uống cho CBCNV, hợp đồng xử lý rác với đối tác bên ngoài... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự trên trang TaiLieu.VN.


Tài liệu mới download

Đề tài : CĂN BỆNH HÀ LAN
 • 10/05/2011
 • 27.312
 • 522

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

TELECOMMUTING EMPLOYMENT
 • 22/07/2009
 • 52.823
 • 854
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ
 • 28/11/2010
 • 74.442
 • 491
HBR-What is strategy
 • 06/02/2010
 • 56.415
 • 629
Quản trị sản xuất 13.2
 • 31/12/2009
 • 79.879
 • 637

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu