Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị kinh doanh (30.350)

Corporate environmental disclosure - International practices and implications for Vietnam

Corporate environmental disclosure is of great interest to a wide range of stakeholders including employees, customers, suppliers, creditors, governments, and the general public. A recent survey of KPMG in 2017 found that 78 percent of the world‘s largest 250 multinational companies include corporate social responsibility in their annual financial reports, and Global Reporting Initiative is the most popular framework for corporate responsibility reporting, with 75% of top 250 companies applying it. By studying a typical case study of a Swiss company and comparing environmental disclosure practices between Malaysia and Australia, the paper analyzes several factors affecting the level of environmental disclosure of public listed companies, and attempts to explain why corporate environmental disclosure in the annual reports of companies from developing countries are less extensive and less credible than those of companies from developed countries.


Predicting overall staffs’ creativity and innovative work behavior in banking

This study focuses on the impact of empowering leadership and challenges work environment on both sale employee’s creativity and innovative work behavior in the Vietnamese banking industry. An empirical test, a structural equation model comprising a sample of 319 sale employees in 15 banks, indicates a strong relationship between sales staff creativity and innovative work behavior. Moreover, the findings indicate that both an empowering leadership and a challenging work environment can trigger sale employees’ creativity. Finally, innovative work behavior has a positive impact on innovative output. In general, this study contributes with some suggestions for bank managers to identify appropriate methods in order to stimulate the creativity and innovative work behavior of employees with the objective of achieving strong and sustainable business performance.


Setting up a key performance indicators to measure business strategy objectives using the balanced scorecard method - In the case of the northern Electricity corporation, Vietnam

Setting up key performance indicator (KPI) applying Balanced scorecard method (BSC) to measure an enterprise‟ business strategic objectives is one of an important management tools helping enterprise to analyze, monitor and measure strategy targets so that its resources are allocated efficiently. The first part of the paper presents a brief summary of the methodology for establishing a key performance indicators for measuring strategic objectives using balanced scorecard method. Based on that, the main content of the article focuses on the application of the North Power Corporation (EVNNPC) based on four perspective such as (i) Financial, (ii) Customer Relation, (iii) Internal Business Process (iv) Learning and Growth.


Solutions for human resource development of mechanical enterprises in Vietnam

To develop mechanical industry in Vietnam, it is a long process that needs to emphasize on four critical factors including human resources, technology, finance and distribution systems. In which, improving human resource is an important solution for sustainable development of each enterprise. Through survey, this article constructs factors affecting human resources development in mechanical enterprises in Vietnam. The selfreport questionnaire was completed by 392 workers of 24 mechanical enterprises. After observing researches, the author indicates four basic factors including: (i) Technology, (ii) Motivation, (iii) Learning Culture of the enterprise and (iv) Abilities of employees. Therefore, the study suggests some recommendations for improving human resource development in mechanical enterprises in Vietnam.


Job satisfaction of operation management department at industrial equipment trade joint stock company

The paper analyzes the job satisfaction of employees at the Operation Management Department of Industrial Equipment Trade Joint Stock Company (IETC) based on Job Description Index model, as well as proposes solutions to improve job satisfaction. Responses for surveys and questionnaires were collected from all 84 members of the department. Results show that satisfaction levels of factor “Pay”, “The work itself”, and “Promotions and promotion opportunities” are neutral; meanwhile “Coworker” and “Supervision” have satisfied level. This leads to overall job satisfaction at the level of neutral. Therefore, improving policies on Pay, supervisors‟ capabilities, and activities to connect “Coworkers” is recommended to increase job satisfaction.


Vận dụng phương pháp Thompson - Strickland đánh giá so sánh tổng thể năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Bài viết hướng dẫn vận dụng phương pháp Thompson - Strickland đánh giá so sánh tổng thể năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua tìm hiểu năng lực nghiên cứu, phân tích, báo cáo thị trường; năng lực tìm kiếm khách hàng và đối tác tin cậy; năng lực tổ chức sản xuất...


Phân tích hồi qui logistic

Vấn đề đặt ra cho các nghiên cứu dạng này là làm cách nào để ước tính độ tương quan (magnitude of association) giữa yếu tố nguy cơ và bệnh. Các phương pháp phân tích như mô hình hồi qui tuyến tính (linear regression model) không thể áp dụng được, bởi vì biến phụ thuộc (dependent variable) không phải là một biến liên tục, mà là biến nhị phân.


Bài thuyết trình môn Hành vi tổ chức: Những cơ sở của hành vi cá nhân

Bài thuyết trình môn Hành vi tổ chức: Những cơ sở của hành vi cá nhân trình bày những đặc tính tiểu sử; tính cách, nhận thức và học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài thuyết trình Thương mại: Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động - MWG

Nội dung của bài thuyết trình nghiên cứu mô hình Swot, cơ cấu cổ đông, tình hình kinh doanh, bảng cân đối kế toán... của Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động - MWG. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Đoàn Anh Tuấn

Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích chi phí và giá thành; phân tích tình hình tiêu thụ; phân tích lợi nhuận; phân tích tài chính; phân tích cấu trúc vốn... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc kiến thức.


Câu hỏi ôn tập Tổng quan về giao tiếp trong kinh doanh

Nội dung của tài liệu trình bày các câu hỏi ôn tập về giao tiếp trong kinh doanh: chủ thể giao tiếp, tính chủ thể trong giao tiếp, chức năng của giao tiếp, vai trò của giao tiếp... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chắc kiến thức.


Bài thuyết trình Quản trị chất lượng: ISO 14000

Nội dung bài thuyết trình bao gồm: khái quát ISO 14000, nội dung ISO 14000, nguyên tắc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000, quy trình thực hiện ISO 14000, thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 ở thế giới, lợi Ích ISO 14000 mang đến.


Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

Trong những năm gần đây, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có những thay đổi hết sức căn bản tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phát triển. Đến nay, DNNVV chiếm 96,7% tổng số doanh nghiệp cả nước. Sự lớn mạnh cả về số lượng, quy mô hoạt động và cả về nội lực của khu vực DNNVV có tác động to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.


Phân tích nợ công và các nhân tố ảnh hưởng đến nợ công tại thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của bài viết ngưỡng nợ công, an toàn nợ công, phân tích nợ công hướng vào nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng, ảnh hưởng của nợ công tại TP.HCM để biết được tác động của nó như thế nào đến phát triển kinh tế tại TP.HCM giai đoạn 2013-2018, sau đó đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường quản lý nợ công.


Tác động và ý nghĩa của phong cách lãnh đạo phục vụ trong kinh doanh khách sạn

Nghiên cứu này nhằm xác định vai trò của lãnh đạo phục vụ (SL) trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng trong ngành khách sạn đương đại bằng cách tổng hợp tài liệu về phong cách lãnh đạo phục vụ (Servant leadership - SL), kiểm tra lợi ích và rút ra các đề xuất nghiên cứu trong tương lai, nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.


Yếu tố công nghệ tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu của bài viết là tìm hiểu yếu tố công nghệ ảnh hưởng như thế nào đến tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam, ước lượng mô hình hồi quy gộp (Pooled OLS), mô hình hiệu ứng cố định (FEM), mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) và mô hình hồi quy mô men tổng quát (GMM).


Cơ hội và thách thức cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi tham gia Hiệp định CPTPP

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây được gọi là Hiệp định CPTPP - Comprehensive And Progressive Agreement For Trans - Pacific Partnership Preamble) mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN). Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh, phân tích và tổng hợp trên các số liệu được công bố từ Worldbank (bộ chỉ số indicators), báo cáo tài chính công bố của Ngân hàng Nhà nước, báo cáo thường niên của các NHTMVN.


Bài tập Quản trị chiến lược

Tài liệu trình bày với các câu hỏi, bài tập quản trị chiến lược như: xây dựng chiến lược kinh doanh, mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp, phương hướng kinh doanh... Để nắm chắc các kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng chi nhánh Thốt Nốt

Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên đối với công ty Cổ Phần Vận Tải Thủy Tân Cảng Chi Nhánh Thốt Nốt. Qua kiểm định, phân tích nhân tố và hồi quy bội, kết quả nghiên cứu thể hiện bốn yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên đối với công ty Cổ Phần Vận Tải Thủy Tân Cảng Chi Nhánh Thốt Nốt: (1) Sự lãnh đạo của cấp trên, (2) Bản chất công việc, (3) Lương, thưởng và phúc lợi, (4) Cơ hội đào tạo và thăng tiến. Kết quả nghiên cứu là tài liệu quan trọng để công ty Cổ Phần Vận Tải Thủy Tân Cảng Chi Nhánh Thốt Nốt tham khảo trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược và phát triển.


Đổi mới truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp

Để vươn ra biển, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần đủ mạnh về cơ sở kỹ thuật, thiết bị công nghệ tiên tiến, chú thích đầu tư và nguồn nhân lực mà còn trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu. Trong số này, giao tiếp doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.


Giải pháp hoàn thiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Năng lực cạnh tranh là yếu tố nội sinh của các doanh nghiệp; trong thời kỳ hội nhập nó là thước đo khả năng chiếm lĩnh thị trường, là sức thu hút khách hàng đối với sản phẩm. Năng lực cạnh tranh là yếu tố quyết định sự thành bại trên thị trường, gồm các yếu tố cơ bản: năng suất, chất lượng, hiệu quả, uy tín thương hiệu. Bài viết khảo sát năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh qua bốn tiêu chí về: (i) Năng lực cạnh tranh về tài chính; (ii) Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực; (iii) Năng lực cạnh tranh về khoa học công nghệ; và (iv) Năng lực cạnh tranh về marketing. Trên cơ sở đánh giá, tác giả đề xuất các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên – Nghiên cứu ứng dụng tại Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên đang làm việc tại Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh; thông qua việc khảo sát 450 nhân viên bằng bảng hỏi khảo sát và xử lý trên SPSS. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Định hướng phát triển ngành dệt may Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập TPP

Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính: Phân tích thống kê và logic biện chứng, tác giả đánh giá thực trạng ngành dệt may VN hiện nay, nhận định điểm mạnh, điểm yếu, và so sánh thực trạng này với các yêu cầu của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với ngành dệt may để đưa ra các dự báo về cơ hội.


Tổng quan nghiên cứu về quản trị tri thức khách hàng

Qua việc lược khảo tài liệu từ 146 bài viết học thuật, bài viết hệ thống các khái niệm, phân loại và liệt kê một số hướng nghiên cứu chủ yếu liên quan đến Quản Trị Tri Thức Khách hàng. Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở để đề xuất một số khía cạnh nghiên cứu khoa học liên quan nhằm góp phần nâng cao vai trò của quản trị tri thức khách hàng trong tương lai.


Yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án trong các tổ chức sản xuất

Mục tiêu của bài báo là xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án trong các tổ chức sản xuất. Các yếu tố ảnh hưởng được tham khảo từ mô hình PIP của Slevin & Pinto (1986).


Xây dựng quy trình thẩm định giá trị thương hiệu ngành công nghệ tiệc cưới bằng phương pháp Interbrand

Bài viết nhằm giới thiệu phương pháp thẩm định giá trị thương hiệu của hãng Interbrand – một tổ chức nổi tiếng trong lĩnh vực định giá – tư vấn xây dựng thương hiệu trên toàn cầu (sau đây gọi tắt là phương pháp Interbrand); và ứng dụng để xây dựng quy trình thẩm định giá trị thương hiệu ngành công nghệ tiệc cưới cùng những đề xuất để phương pháp này được sử dụng một cách hợp pháp và phổ biến hơn ở VN.


Mối quan hệ giữa chính sách duy trì nguồn nhân lực và lòng trung thành nhân viên: Nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Hoa Sen

Lý thuyết nguồn nhân lực luôn coi trọng việc duy trì nguồn nhân lực. Hiện nay, doanh nghiệp luôn chịu sự cạnh tranh cao về nhân lực giữa các doanh nghiệp trong ngành hoặc thậm chí là ngoài ngành. Do đó, việc biến động nguồn nhân lực là thực tế có thể xảy ra với bất kỳ doanh nghiệp nào, chính nó là tác nhân tiêu cực gây nên những khó khăn trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.


Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tác giả thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua khảo sát 386 nhân viên văn phòng đang làm việc toàn thời gian tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM.


Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ - Chìa khóa để công nghiệp ô tô Việt Nam hội nhập và phát triển

Thời gian qua, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, ngành này đang phải đối diện với những khó khăn, thách thức rất lớn, đặc biệt là tỷ lệ nội địa hóa còn thấp trong bối cảnh tiến trình hội nhập AFTA đến gần. Bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trước tình hình mới và những bước đi của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) trong việc chuẩn bị cho lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN về 0% vào năm 2018.


The relationship of distributive justice and procedural justice on organizational commitment: An empirical testing

This paper investigates the relationship between organizational justice and organizational commitment among the employees of different organizations from Kathmandu Valley. This research study analyzes the impact of organizational justice as encompassed by two components, namely distributive justice and procedural justice on employee’s commitment. This study is descriptive and analytical. The sample consists of managerial and non-managerial employees who have volunteered to participate in the study. This study reveals a positive and significant relationship showing that the foundation of an employee’s commitment is within the application of both distributive and procedural justice, with procedural justice having stronger effect. The findings in this study would offer insight to the managers and business organization in Nepal to formulate strategies that involve in work factors such as distributive and procedural justice for the improvement of the human resource development.


Tài liệu mới download

Sắc ký lớp mỏng
 • 25/02/2013
 • 45.110
 • 697

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghiên cứu kinh doanh phần 7
 • 02/07/2010
 • 60.946
 • 969
CoRRuptIon, Global SECuRIty phần 8
 • 13/11/2011
 • 51.219
 • 967
Dạy gì cho các giám đốc
 • 01/03/2009
 • 31.731
 • 542
Ghostscript 9.07 Color Management
 • 26/04/2013
 • 85.912
 • 319

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu