Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị kinh doanh (30.969)

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Cục thuế tỉnh Hậu Giang

Bài viết nghiên cứu nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Cục Thuế tỉnh Hậu Giang; số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 183 công chức đang làm việc tại Cục thuế; phương pháp phân tích nhân tố khám phá kết hợp với hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng để đáp ứng mục tiêu đã đặt ra.


Đo lường thành quả của doanh nghiệp – Tổng quan các cách tiếp cận trong bối cảnh hiện nay

Bài viết này nhằm tổng quan các quan điểm về đo lường thành quả trong nhiều năm qua bằng cách tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm về thành quả ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước; đưa ra khung lý thuyết để vận dụng đo lường thành quả, trong đó lý thuyết các bên có liên quan là cơ sở để chọn lựa cách thức đo lường phù hợp.


Nghiên cứu xây dựng mô hình doanh nghiệp spin-off tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Spin-off là mô hình doanh nghiệp khá phổ biến ở các nước phát triển nhằm triển khai và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ. Bài viết này phân tích vai trò của doanh nghiệp spin-off đối với hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu.


Bài giảng môn Quản trị kinh doanh quốc tế: Thâm nhập thị trường nước ngoài

"Bài thuyết trình môn Quản trị kinh doanh quốc tế: Thâm nhập thị trường nước ngoài" tìm hiểu về các quyết định thâm nhập cơ bản; các phương thức gia nhập thị trường nước ngoài; lựa chọn phương thức thâm nhập; thành lập công ty mới hoàn toàn hay thâu tóm.


Tác động của vốn xã hội đến tiền lương của người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Sử dụng các mô hình hồi quy đa biến, nghiên cứu này đánh giá tác động của vốn xã hội đến tiền lương của người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, những người lao động có sử dụng vốn xã hội cá nhân như các mối quan hệ bạn bè, họ hàng và đồng nghiệp để tìm việc làm thì có tiền lương thấp hơn một cách ý nghĩa thống kê so với những người lao động tự tìm việc thông qua công ty môi giới việc làm hoặc qua các trang tuyển dụng.


Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Bài viết tiến hành nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của giáo viên dựa trên mô hình của Kennett S. Kovach (1987) ở Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tổng quan các phương pháp đánh giá hiệu quả công việc của người lao động

Bài viết chỉ ra thế mạnh của phương pháp sử dụng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn so với các phương pháp đánh giá còn lại. Trong số các phương pháp sử dụng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn; gợi ý về việc kết hợp đồng thời AHP (phương pháp xếp hạng thứ bậc) và TOPSIS (phương pháp so sánh điểm lý tưởng) để đánh giá hiệu quả công việc của người lao động.


Đo lường các nhân tố ảnh hưởng tới ý định hành vi mua thực phẩm sạch của các hộ gia đình sống ở các chung cư tại thành phố Hà Nội

Nghiên cứu này tập trung phân tích những yếu tố tác động đến ý định hành vi tiêu dùng thực phẩm sạch của các hộ gia đình sống ở các chung cư tại Hà Nội. Lý thuyết về hành vi hoạch định (TPB) được sử dụng đồng thời với phương pháp phân tích độ tin cậy Cronbachs Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy bội, với phương tiện SPSS 20.0.


Tác dụng của hoạt động khởi nghiệp đối với cảm xúc và sức khỏe của doanh nhân

Nghiên cứu này chỉ ra một vài kết quả có thể hiểu được đối với các nhà nghiên cứu doanh nghiệp để đưa ra các cam kết lớn thông qua việc phát triển các giả thuyết mới nhằm nâng cao nhận thức của chúng ta về quá trình cảm xúc nhận thức.


Đo lường biến động rủi ro thị trường ngành bán buôn và bán lẻ Việt Nam thời kỳ hậu lạm phát thấp 2015-2017

Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu mức tăng hoặc giảm rủi ro thị trường của các công ty bán buôn và bán lẻ niêm yết ở Việt Nam sau giai đoạn lạm phát thấp 2015 - 2017.


Đề cương thực tập tốt nghiệp Quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp Quản trị kinh doanh thông tin về mục đích, yêu cầu; nội dung thực tập tốt nghiệp; quản lý quá trình thực tập. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chi tiết hơn nội dung.


An efficient lattice algorithm for the Libor market model

The LIBOR Market Model has become one of the most popular models for pricing interest rate products. It is commonly believed that Monte-Carlo simulation is the only viable method available for the LIBOR Market Model. In this article, however, we propose a lattice approach to price interest rate products within the LIBOR Market Model by introducing a shifted forward measure and several novel fast drift approximation methods. This model should achieve the best performance without losing much accuracy. Moreover, the calibration is almost automatic and it is simple and easy to implement. Adding this model to the valuation toolkit is actually quite useful; especially for risk management or in the case there is a need for a quick turnaround.


Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Thuế thu nhập cá nhân xuất hiện từ hàng trăm năm trước đây và đã được áp dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vai trò của chính sách thuế này cũng giống như nhiều loại thuế khác là công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế, tăng thu ngân sách và phân phối công bằng thu nhập xã hội. Mục đích của bài báo là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có bốn nhân tố ảnh hưởng tích cực đến doanh thu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ gánh nặng thuế thu nhập cá nhân, chỉ số cảm nhận tham nhũng và tỷ lệ tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm. Một nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu thuế thu nhập cá nhân là tỷ lệ lạm phát hàng năm.


Nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến đổi mới và hiệu quả chuỗi cung ứng

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu tác động của các khía cạnh khác nhau của vốn xã hội (vốn cấu trúc, nhận thức và quan hệ) đến khả năng đổi mới và hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu khảo sát của 121 công ty tại Hà Nội và Bắc Ninh, giả thuyết nghiên cứu được kiểm định bằng mô hình phương trình cấu trúc (SEM). Kết quả nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng hai khía cạnh của vốn xã hội (vốn cấu trúc và nhận thức) có tác động tích cực đến đổi mới và hiệu quả chuỗi cung ứng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng đổi mới chuỗi cung ứng đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa vốn xã hội và hiệu quả chuỗi cung ứng. Các kết quả của nghiên cứu này có ý nghĩa thiết thực đối với cả lý thuyết và thực tiễn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuỗi cải thiện hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng bằng cách kết hợp vốn cấu trúc, quan hệ và nhận thức với đổi mới, hiệu quả chuỗi cung ứng.


Analysis of experiments of Design

Ebook Design and analysis of experiments present content simple comparative experiments; experiments with a single factor: the analysis of variance; randomized blocks, latin squares, and related designs; introduction to factorial designs; the 2k factorial design; blocking and confounding in the 2k factorial design...


Bài giảng Module 3: Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng ngừa

Bài giảng trình bày điều kiện lao động và các khái niệm liên quan; các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa; các yếu tố có hại và biện pháp phòng ngừa; quản lý các yếu tố nguy hiểm, có hại. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Bài giảng An toàn lao động

Bài giảng An toàn lao động cung cấp các thông tin về các quy định về an toàn, các quy định an toàn, an toàn tại công trường xây dựng.


Chỗ bít bùng trong nông nghiệp

Ebook Quản trị những chỗ bít bùng trong nông nghiệp - Cẩm nang cho công nhân cung cấp các kiến thức như tại sao chỗ bít bùng lại đáng ngại; nhận ra những chỗ bít bùng; biết những trường hợp nguy hiểm; biết phải làm gì về những chỗ bít bùng.


Bài giảng Đào tạo nhận thức về quy trình Lock Out Tag Out (loto)

Bài giảng với mục tiêu giúp hiểu được mục đích của chương trình kiểm soát các nguồn năng lượng; cách nhận diện được các nguồn năng lượng nguy hiểm và biện pháp kiểm soát cần thiết; thảo luận các nguyên nhân dẫn đến tai nạn từ các nguồn năng lượng nguy hiểm; các bước cần thiết khi tiến hành kiểm soát năng lượng nguy hiểm của máy, thiết bị; vai trò, trách nhiệm của mình và người liên quan.


Bài giảng Quản lý nhà xưởng ngăn nắp

Nội dung của bài giảng giải đáp những thắc mắc về quản lý nhà xưởng như: quản lý mái và trần nhà, cầu thang, độ rộng của cầu thang, lối đi, hành lang, lối thoát hiểm, thang máy, thang nâng hàng...


Khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp

Nội dung chủ yếu tiếp theo của bài viết là đề xuất của tác giả về một Khung đánh giá chính sách thúc đẩy startup, từ tổng quát đến chi tiết. Những thành phần cốt lõi của Khung gồm: (i) Bộ tiêu chí đánh giá cấu thành bởi 5 nhóm tiêu chí, từ khích lệ tinh thần sáng tạo, tinh thần kinh thương; kết nối trong hệ sinh thái startup;...


Effective communication brings successful organizational change

The purpose of this paper is to recognize and discuss the significance of effective communication during the process of managing changes in organizations. The paper reviews the literature investigating the relationship between communication and organizational change. The advantages of successful communication related to improved efforts of employees to plan and execute change strategies are also discussed. This paper also identifies the objectives and communication needs for each stage of the change process. Also, the various motives and benefits of organizational communication are discussed.


Khung giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam

Bài viết này phân tích các điểm mạnh, điểm yếu theo kết quả GII của Việt Nam và các giải pháp chính sách hiện hành, từ đó, đưa ra các gợi ý mang tính chất tổng thể để có thể cải thiện chỉ số GII theo mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra.


Tổng quan lý thuyết về hệ thống đổi mới sáng tạo ngành dịch vụ: Một số lưu ý về phương pháp nghiên cứu

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong lĩnh vực dịch vụ cũng như hệ thống ĐMST ngành dịch vụ chưa từng được nghiên cứu ở Việt Nam. Việc nghiên cứu tổng quan về hệ thống ĐMST ngành dịch vụ để chỉ ra những đặc trưng của hệ thống này là điều cần thiết. Từ những nét đặc trưng này của hệ thống ĐMST ngành dịch vụ, bài viết sẽ đưa ra một số lưu ý về phương pháp nghiên cứu để giúp cho các nghiên cứu sau này về hoạt động ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ được tốt hơn.


Surviving organizational change: How management communication helps balance mixed feelings

The study was conducted among employees of a Dutch branch of a large international organization which had survived a recent planned organizational change. In a survey, respondents were asked to report on their opinions about the organizational change at the time of the study, and retrospectively report on their opinions about the organizational change at the introduction of the organizational change.


The important factors and roles of communication over the organizational change

The purpose over this study remains to offer a theoretical basis aimed at the training of communication throughout the organizational change. Though a durable attention over analyzing communication through the organizational change is noticed, there is little practical study on the subject. Through this theoretical study a framework is offered in which how to study communication through organizational change and how it can stop resistance to change. The framework generate six proposals over features of communication, like information, approaches of belonging to a group, and sense of insecurity, hold an impact on resistance to change, that will definitely influence the efficiency of the change exertion.


Khuyến công nghệ: Một cơ hội chính sách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Bài viết cung cấp lý luận về khuyến công nghệ, một chính sách hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp để thúc đẩy hiện đại hóa và cải thiện về công nghệ, tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã định hình; xác định rõ phạm vi, đối tượng của khuyến công nghệ trong không gian chính sách, làm nổi bật cách tiếp cận “cầm tay chỉ việc” và “vươn tới” doanh nghiệp của khuyến công nghệ.


Ảnh hưởng của đặc điểm giám đốc điều hành tới hiệu quả của việc phát hành lần đầu ra công chúng tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm giám đốc điều hành tới hiệu quả của việc phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) tại các công ty có thực hiện hoạt động IPO và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2005-2017.


Phương pháp đánh giá hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động cấp doanh nghiệp: Áp dụng phương pháp phân tích chi phí – lợi ích

Khía cạnh kinh tế của công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một vấn đề then chốt. vì vậy cần có các phương pháp đánh giá về kinh tế để doanh nghiệp nhận biết một cách rõ ràng các lợi ích của chi phí cho công tác AVSLĐ cả về mặt kinh tế và xã hội. Bằng cách phân tích các tài liệu sẵn có, nghiên cứu đề xuất phương thức đánh giá hiệu quả công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp sử dụng phân tích chi phí – lợi ích gồm các bước đánh giá và công thức đánh giá. Phương pháp được đề xuất cần thử nghiệm và hoàn thiện.


Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định thông tin đến các bạn về thời gian giảng dạy, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm tổng quát quát chương trình môn học và có phương pháp học tập hiệu quả hơn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu