Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị kinh doanh (30.319)

Ảnh hưởng của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: Nghiên cứu trường hợp xe máy tại thành phố Long Xuyên

Nghiên cứu đặt ra hai mục tiêu cơ bản: Thứ nhất là xác định các nhân tố tính cách thương hiệu ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu xe máy, thứ hai là xác định mức độ tác động của những nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu xe máy tại thành phố Long Xuyên.


Đánh giá mức độ công bố thông tin tự nguyện trên báo cáo thường niên của các doanh nghiệp trên sàn UPCoM

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ công bố thông tin tự nguyện của các doanh nghiệp trên sàn UPCoM. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, khảo sát trên báo cáo thường niên của 135 doanh nghiệp trên sàn UPCoM.


Semi-automatic creation and exploitation of competence ontologies for trend aware profiling, matching and planning

Human resource managers are confronted with the problem that they have to fulfil the enterprise’s competence needs either by developing their current staff or by recruiting new employees. In both cases decisions about who to select for the new position and more often which competences are crucial for the future success. This is especially true for highly dynamic industries like the IT industry. This article presents our work from the KoPIWA project in the Digital Economy. Our approach is based on a conceptual model that encompasses the market level, the social context and relations between competences. This model is the foundation for the ontology based decision support system for human resource managers presented in this article. To semiautomatically create and update the competence ontology methods from the areas data mining, social network analysis and information retrieval are employed. The results of these methods with regard to recruiting and learning processes are presented.


Using reflective journals to engage students in learning business process management concepts

Business Process Management (BPM) is an emerging discipline involving managers making a variety of decisions that have enterprise-wide impacts. The abilities to think critically and reflect on experience are capabilities required by managers in dealing with BPM-related decisions on a day-to-day basis. This paper describes the use of reflective learning journals as a way of developing reflective capabilities and engaging students in learning BPM concepts. The reflective journal entries of 102 students enrolled in a Master’s level BPM unit offered by a business school are analysed using the Leximancer qualitative data analysis software tool. Through an analysis of what students write about in their journals and how their entries are constructed, key characteristics of reflective learning journals are identified in relation to the challenges of BPM education.


Consolidating findings from business process change case studies using system dynamics: The example of employee morale

In this paper, we explore system dynamics as a useful approach to consolidate findings from case studies on business process change (BPC) projects. We compile data from 65 BPC case studies to develop a system dynamics simulation model that helps us to investigate ‘employee morale’ as an important construct in BPC projects. We show that such simulation models consolidate the complex and often non-linear findings from BPC case studies in a way that makes it available to discourse among researchers, lecturers and students as well as BPC professionals. Thus, this paper contributes to knowledge management and learning by suggesting system dynamics as a valuable approach to illustrate and convey the complex relationships between important constructs in BPC. This paper also contributes to the domain of business process management by demonstrating the benefits of system dynamics as a way to review and consolidate the abundance of BPC case studies.


Hoàn thiện khung pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam - Một số giải pháp

Những nỗ lực và cố gắng của Việt Nam trong lĩnh vực hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) nói chung, nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng trong thời gian qua là đáng ghi nhận, song cơ chế đảm bảo thực thi các quy định đó còn có những hạn chế, hiệu quả của quá trình áp dụng pháp luật chưa cao. Trên cơ sở đánh giá quy định của Luật SHTT về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, các tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý nhằm thúc đẩy và tăng cường hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam.


Bài thuyết trình môn Quản trị công ty: Các tài liệu nội bộ trong quản trị công ty

Bài thuyết trình với các nội dung: điều lệ công ty; quy chế nội bộ công ty; quy tắc quản trị công ty; quy tắc đạo đức kd trong công ty. Để nắm chi tiết các nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.


Doanh nghiệp điện tử: Xu hướng phát triển và nhận diện rủi ro

Trong nền kinh tế số, mô hình doanh nghiệp điện tử (e-enterprise) tuy còn mới mẻ nhưng đang không ngừng phát triển. Từ đó đặt ra hàng loạt thách thức trong việc xây dựng các hành lang pháp lý điều chỉnh mô hình doanh nghiệp này. Bài viết phân tích thực trạng của doanh nghiệp điện tử cũng như pháp luật thực định, từ đó chỉ ra những rủi ro pháp lý có thể phát sinh từ e-enterprise, qua đó đề xuất về mặt pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mô hình mới mẻ này phát triển tốt hơn và an toàn hơn.


Quản trị thương hiệu trong thời đại CMCN 4.0 từ góc độ sở hữu trí tuệ

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), quản trị hiệu quả thương hiệu là một trong những nội dung quan trọng để góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín cho doanh nghiệp, từ đó góp phần tạo ra danh tiếng, giá trị cho cả nền kinh tế. Việc quản trị thương hiệu (QTTH) đòi hỏi sự am hiểu thấu đáo các kiến thức kinh doanh cùng với các kiến thức về quản trị tài sản trí tuệ. Thực tế cho thấy, đã có một bộ phận đáng kể các doanh nghiệp ý thức được vai trò và tầm quan trọng của việc QTTH trong quá trình xây dựng, phát triển hoạt động kinh doanh nhưng không phải tất cả đều đã nắm chắc các yếu tố cũng như vai trò của các yếu tố cấu thành thương hiệu trong hoạt động quản trị. Trong phạm vi bài viết, từ góc độ sở hữu trí tuệ (SHTT) tác giả phân tích những tác động của CMCN 4.0 tới hoạt động QTTH, trên cơ sở đó đưa ra một số lưu ý cho các doanh nghiệp khi thực hiện việc QTTH trong bối cảnh CMCN 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.


Quản trị thương hiệu: Bài học kinh nghiệm từ các thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Một số thương hiệu có điểm xuất phát chỉ là một mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, tự phát nhưng đã trở thành thương hiệu nổi tiếng và có giá trị lớn bởi vì họ đã biết biến thương hiệu trở thành những “tấm khiên” bảo vệ và đồng thời là công cụ sắc bén để làm nổi bật giá trị trước những đối thủ cạnh tranh. Ở Việt Nam, công tác quản trị thương hiệu chưa được quan tâm và đầu tư xứng tầm tại hầu hết các doanh nghiệp cho nên vẫn còn nhiều doanh nghiệp thất bại trong xây dựng thương hiệu. Bài học kinh nghiệm từ những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam như Viettel, Vinamilk, Petrolimex, Sabeco, Masan và Dove là những gợi ý quan trọng giúp những doanh nghiệp đang “loay hoay” quản trị thương hiệu có thể đưa ra được chiến lược hiệu quả nhất cho riêng mình.


Thúc đẩy cải tiến năng suất doanh nghiệp thông qua thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất về năng suất

Mô hình thực hành chuẩn đối sánh (Benchmarking) đã được áp dụng từ lâu tại nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp cũng đã tiếp cận mô hình này nhưng chưa thực sự phát huy được hiệu quả. Nhằm giúp các doanh nghiệp có điều kiện tốt nhất trong áp dụng mô hình, Viện Năng suất Việt Nam đã xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất về năng suất nhằm giúp các doanh nghiệp thông qua các đối thủ cạnh tranh có thể đưa ra các phương pháp tốt nhất để cải tiến doanh nghiệp của mình.


Thành viên hội đồng quản trị độc lập và ban kiểm soát trong cấu trúc quản trị Công ty cổ phần tại Việt Nam

Bài viết này thảo luận về sự tương quan giữa ID và Ban kiểm soát, đưa ra một số kiến nghị cho việc cải thiện hiệu quả hoạt động tại Việt Nam. Đặc biệt, bài viết trình bày cách thức làm thế nào để ID và Ban kiểm soát có thể cùng tồn tại trong cơ cấu quản trị công ty tại Việt Nam.


The impact of intellectual capital on performance: Evidence from the public sector

This paper investigates the influence of intellectual capital on organizational performance in the public sector and studies the interconnections between intellectual capital variables within the latter setting. It follows a quantitative research approach where data was collected from 371 employees in a public entity within the Gulf Cooperation Council (GCC) region. The findings highlight the importance of human, social and organizational capital in enhancing performance in the studied organization. Furthermore, the results show that the examined forms of capital can be interconnected. These outcomes support the earlier findings on the positive impact of intellectual capital variables on performance and, provide valuable and rather rare insights on the latter interrelationships within the GCC public sector.


Information system quality in work-life balance

This paper aims to look for the role information systems quality may play in work-life balance among Malaysian ICT employees. The results of this study will be useful in the development of new tools and technologies that are focused on ISQ dimensions primarily information system quality which can be helpful to devise suggestions to the ICT sector on matters pertaining to sustainable development/policy formulation with reference to achieving a good work-life balance. A total of 79 respondents’ views were analyzed using Partial Least Square (PLS) to obtain the final results. The results showed that information quality and system quality has strong effect on work-life balance as compared to service quality which showed no relation to work-life balance.


The impact of downsizing on knowledge sharing in an airline company

Companies are becoming more proactive towards changes in face of the turbulent environment. As the market becomes increasingly unpredictable, people are forced to develop their individual potentials for the sake of survival. Besides personal development, interaction among people through sharing of knowledge is equally critical. This paper discusses the impact of downsizing on knowledge sharing environment in an airline company. The findings reveal that employees had different views on the impact of downsizing on knowledge sharing. Their views were influenced by self-enthusiasm towards knowledge sharing. The availability of media for sharing also had an influence on knowledge sharing.


Encouraging knowledge sharing behavior through team innovation climate, altruistic intention and organizational culture

The purpose of this study is to investigate the relationships among team innovation climate, altruistic intention, creative culture, and knowledge sharing behavior of employees. A survey-base study was conducted with 319 software managers working in teams in Pakistan. The results of this study revealed that team innovation climate had positive impact on altruistic intention and knowledge sharing behavior. Moreover, altruistic intention and organizational culture had positive impact on knowledge sharing behavior. Limitation of the study and recommendations for future study are also discussed.


Challenges of knowledge integration in small and medium enterprises

This study attempts to develop a better understanding of the challenges of knowledge integration (KI) within the innovation process in Small and Medium Enterprises (SMEs). Using several case studies, this study investigates how knowledge integration may be managed within the context of innovation in SMEs. The research places particular focus on identifying the challenges of knowledge integration in SMEs in relation to three aspects of knowledge integration activities, namely knowledge identification, knowledge acquisition, and knowledge sharing. Four distinct tasks emerged in the knowledge integration process, namely team building capability, capturing tacit knowledge, role of knowledge management (KM) systems, and technological systemic integration. The paper suggests that managing knowledge integration in SMEs can be best managed by focusing on these four tasks, which in turn will lead to innovation.


Designing for innovation or adaptation: The symmetry, syntopy and synchrony of boundary spanning partnerships

The Internet is enabling a new economy based on the networking of human knowledge. While the benefits of using I.T. to connect people to people and people to information within a business are commonly understood, much less is known about the advantages of well-managed partnerships across corporate boundaries. Building on the findings of a recent study of knowledge creating collaborations (Gadman and Cooper 2003), and the growing interest in Open Source Software development communities, (Von Hipple and Von Krogh 2003), (Cole and Lee 2003), this paper addresses the importance of selecting the most appropriate collaborative strategy to meet business needs and the challenges of managing relationships which often span organizational cultures and boundaries. The findings are relevant to any company that depends on the free flow of ideas among smart people and provides a lens through which we can learn and discover new and creative possibilities for the future...


Knowledge management strategic alignment in the gulf cooperation council countries

Organizations today should actively incorporate knowledge strategy (KS) into their Business Strategy (BS) as knowledge has been recognized as a strategic element in the performance of the organization. Hence, the current research hypothesis that the alignment between BS and KS has a positive effect on the organizational performance.


IMPaKT: A framework for linking knowledge management to business performance

A number of organisations have recognised the importance of managing their organisation knowledge in a more structured manner. However, the question arises as to how to evaluate the benefits of a Knowledge Management (KM) strategy and its associated initiatives on the performance of the organisation. This paper presents a framework for the assessment of the likely impact of KM and discusses findings from an evaluation workshop held to critique the framework.


Constructing an innovation business model marketing 6.0

The study aims to review literatures including industry 4.0, web 1.0 to 6.0, O2O marketing (click-andmortar), omni-channel marketing, Marketing 1.0 to 6.0. And explore what are the essential dimensions in the marketing 6.0 model.


Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 2: Hoạt động điều hành chuỗi cung ứng (Lập kế hoạch và nguồn cung cấp)

Bài giảng trình bày mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng; dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch; định giá sản phẩm; quản lý tồn kho; tìm nguồn cung ứng; tín dụng và các khoản phải thu. Mời các bajnc cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.


Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng - GV. Lê Văn Phong

Bài giảng với các nội dung: một số định nghĩa về chuỗi cung ứng; quản lý chuỗi cung ứng, chi phí dành cho hậu cần toàn cầu; đặc tính của chuỗi cung ứng; hoạt động của chuỗi cung ứng những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng; thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh...


Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua cà phê nguyên chất tại thành phố Đà Lạt

Nghiên cứu xác định được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua cà phê nguyên chất của người tiêu dùng tại thành phố Đà Lạt. Nghiên cứu này được tiến hành qua hai giai đoạn: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.


Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm FDI của MNCs: Khoảng trống nghiên cứu và một số gợi mở

Sự phát triển mạnh mẽ của đầu tư quốc tế trong những thập kỷ gần đây đã dẫn đến sự ra đời của nhiều trường phái lý thuyết giải thích hiện tượng này và cố gắng trả lời câu hỏi tại sao các công ty đa quốc gia (MNCs) lại lựa chọn phân bố đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của họ ở đại điểm này mà không phải ở các địa điểm khác.


Tổng quan năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Bài viết cung cấp một cái nhìn toàn diện về việc đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thông qua việc đánh giá các tiêu chí về năng lực khai thác – sử dụng – vận hành công nghệ, năng lực cải tiến, nâng cấp công nghệ, và năng lực nghiên cứu – sáng tạo công nghệ mới.


Ứng dụng khung năng lực đánh giá quản lý cấp trung – Nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

Bài viết trình bày kết quả ứng dụng lý thuyết về khung năng lực để đánh giá mức độ đáp ứng năng lực của quản lý cấp trung trong doanh nghiệp, với nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI (gọi tắt là Tập đoàn DOJI).


Hoạt động logistics trong các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: Vấn đề và giải pháp

Bài viết chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại về hoạt động logistics của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam; đồng thời tìm hiểu thực tế hoạt động logistic của chuỗi siêu thị và cửa hàng Vinmart. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động logistics, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.


Sự thích ứng của cá nhân với thay đổi tổ chức: Khám phá các yếu tố phản ánh sự sẵn sàng thay đổi của cá nhân

Nghiên cứu khám phá các khía cạnh của phạm trù sẵn sàng thay đổi ở cấp độ cá nhân. Tính tình huống cũng được khảo sát để xem xét sự khác biệt giữa các nhóm cá nhân khác nhau về giới tính, vị trí công việc và số người phụ thuộc.


Ảnh hưởng của hiệu quả quản trị tồn kho lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành dệt may niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của hiệu quả quản trị tồn kho lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành dệt may niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa trên dữ liệu của 19 doanh nghiệp ngành dệt may trong giai đoạn 2014 – 2017.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking: Common topics
  • 28/03/2017
  • 63.337
  • 963

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu