Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị kinh doanh (11.516)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công tác chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim

Báo cáo thực tập tìm hiểu thực trạng các hoạt động quản trị chức năng của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim; hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công tác quản trị nhân lực tại công ty sản xuất và thương mại 3TK

Báo cáo nghiên cứu các cách thức tổ chức quản trị nguồn nhân lực tại Công ty SX & TM 3TK, những ưu điểm và những mặt hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty. Từ đó đưa đề xuất các hệ thống giải pháp nhằm khắc phục, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty SX & TM 3TK.


Tiểu luận Quản trị kinh doanh: Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm Bột giặt Extra đậm đặc của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix

Tiểu luận tiến hành phân tích thị trường, xác định thị trường và khách hàng mục tiêu, định vị; mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter từ đó lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm Bột giặt Extra đậm đặc của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận Quản trị kinh doanh: Phân tích mô hình chuỗi cung ứng của Công ty TNHH Coca Cola Việt Nam

Tiểu luận tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Coca Cola Việt Nam; phân tích chuỗi cung ứng của Coca Cola Việt Nam bao gồm nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối, khách hàng, nhà bán lẻ từ đó đề xuất một số giải pháp.


Tiểu luận Quản trị kinh doanh: Phân tích quy trình bán hàng của Công ty Nam Á

Tiểu luận tiến hành phân tích quy trình bán hàng của Công ty Nam Á bao gồm tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tiếp cận khách hàng, giới thiệu và trình bày sản phẩm, báo giá và thuyết phục khách hàng, thống nhất và chốt đơn hàng/hợp đồng bán, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoạt động công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH Dịch vụ giải pháp truyền thông và Công nghệ Thông tin số 5

Báo cáo nghiên cứu, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình nhân lực và nắm bắt được những nguyên tắc, trình tự trong việc quản trị nhân lực tại công ty TNHH DV và Giải pháp truyền thông CNTT số 5 các cách thức tổ chức quản trị nguồn nhân lực tại Công ty. Dựa trên cơ sở thực tế công tác quản lý tìm ra những ưu điểm và những mặt hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty. Từ đó đưa đề xuất các kiến nghị để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH DV và Giải pháp truyền thông CNTT số 5.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Cổ phần Đầu tư Thương Mại Du lịch Thân Thiện Việt Nam

Báo cáo tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhân lực và vật lực nắm bắt được những nguyên tắc, trình tự trong việc tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Cổ phần Đầu tư Thương Mại Du lịch Thân Thiện Việt Nam. Dựa trên cơ sở thực tế công tác quản lý đưa ra những nhận xét, đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty này.


Báo cáo nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử của sinh viên học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tìm hiểu về động cơ, nhu cầu, mục đích của người dân hà Nội khi mua rau sạch tại siêu thị; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng rau sạch, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định mua “rau sạch” của người dân trên địa bàn Hà Nội; đề xuất giải pháp kinh doanh cho các nhà cung cấp đối với thị trường kinh doanh rau sạch hiện tại và trong tương lai.


Báo cáo thực tập: Hoàn hiện chiến lược kinh doanh và triển khai chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Indeco

Luận văn trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng của công ty Indeco, chuyên đề xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm hoàn thiện và triển khai chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Indeco giai đoạn 2016-2020.


Báo cáo thực tập: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Khách sạn Từ Sơn

Báo cáo thực tập vận dụng lí luận khoa học về phân tích công tác đào tạo nhân sự Doanh nghiệp để xem xét, đánh giá thực trạng tình hình công tác đào tạo nhân sự tại Khách sạn Từ Sơn. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và phát hiện những nguyên nhân của nó; từ đó đề xuất các giải pháp và phương hướng nhằm cải thiện các chỉ tiêu tài chính của Khách sạn Từ Sơn.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng của công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng

Khóa luận phân tích thực trạng công tác bán hàng tại Công ty TNHH TM QT Thanh Tùng A.U.D.I.O từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bán hàng tại Công ty.


Luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu xăng dầu của Công ty xăng dầu Quân đội

Luận văn trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng công tác nhập khẩu của Công ty xăng dầu Quân đội, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu xăng dầu của Công ty.


Báo cáo thực tập: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Việt Bằng

Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng công trình Việt Bằng. Qua nghiên cứu, đánh giá các kết quả kinh doanh mà công ty đã đạt được để tìm hiểu một cách đầy đủ và chính xác về các nguyên nhân dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả.


Tiểu luận môn Thay đổi và phát triển tổ chức: Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá BSC - KPI cho Công ty X

Tiểu luận xây dựng hệ thống đánh giá BSC - KPI cho công ty X nhằm giải quyết một số vấn đề của công ty như tăng trưởng doanh thu/ lợi nhuận, giảm giá thành, giảm chi phí, tăng năng suất lao động, tạo động lực làm việc và tăng thu nhập cho nhân viên.


Báo cáo thực tập: Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính tại Doanh nghiệp Xây dựng Hiền Hòa

Báo cáo thực tập nghiên cứu trong phạm vi của doanh nghiệp Xây dựng Hiền Hòa, với các số liệu thu thập từ các phòng ban và xí nghiệp trực thuộc Doanh nghiệp, trong phạm vi thành phố Hà Nội. Đánh giá các kết quả kinh doanh mà Doanh nghiệp đã đạt được để tìm hiểu một cách đầy đủ và chính xác về các nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém về năng lực tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thật sự hiệu quả.


Tiểu luận Quản trị tác nghiệp: Một số biện pháp trong quản trị sản xuất tác nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Tiểu luận đánh giá thực trạng quản trị sản xuất tác nghiệp tại công ty Xây dựng công trình văn hóa từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty.


Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp: Phát triển văn hóa doanh nghiệp ở Công ty Phở 24

Tiểu luận gồm 2 phần sự hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp của Công ty Phở 24; văn hóa doanh nghiệp – tiếp thị văn hóa dân tộc ra thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!


Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện quản trị hoạt động xuất khẩu hàng hóa ở Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam

Đề tài được xây dựng trên cơ sở những lý luận của quản trị học cùng việc sử dụng các phương pháp thống kê số liệu nắm bắt thông tin từ hoạt động thực tế với mục đích tìm hiểu thực trạng xuất khẩu hàng hóa của công ty dựa trên cơ sở phân tích các mặt hàng của công ty nhằm phát tìm ra những nguyên nhân thành công hay chưa thành công của công ty từ đó đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hoạt động quản trị xuất khẩu


Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang

Luận văn tìm hiểu, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2006-2008 để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung.


Tiểu luận môn Nghiên cứu Marketing: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Tiểu luận đánh giá thực trạng về tình hình hoạt động kinh doanh lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn; đề xuất một số giải pháp cho khách sạn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi lưu trú tại đây.


Tiểu luận: Phân tích thiết kế và quản trị trải nghiệm cho khách hàng của Điện Máy Xanh

Tiểu luận giới thiệu tổng quan về Điện Máy Xanh; phân tích trải nghiệm của khách hàng đối với Điện Máy Xanh như: điểm tiếp xúc, khoảnh khắc quyết định, sự gắn kết của khách hàng đối với Điện Máy Xanh; từ đó đề xuất một số phương pháp cải thiện trải nghiệm của khách hàng đối với Điện Máy Xanh.


Tiểu luận môn: Quản trị nguồn nhân lực

Tiểu luận trình bày quy hoạch nguồn nhân lực chiến lược tại Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí; tìm hiểu tầm quan trọng của việc quy hoạch nguồn nhân lực đối với sự sống còn và thành công của Công ty.


Đồ án: Xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm mít sấy thăng hoa

Nội dung nghiên cứu của đồ án bao gồm: khái quát chung về HACCP, tổng quan về sản phẩm mít sấy, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất mít sấy, xây dựng HACCP cho sản phẩm mít sấy thăng hoa; các yêu cầu tiên quyết đối với việc áp dụng HACCP sản phẩm mít sấy thăng hoa; trình tự các bước xây dựng kế hoạch HACCP; áp dụng HACCP trong quản lý chất lượng sản phẩm mít sấy thăng hoa.


Báo cáo thực tập: Phòng Kinh doanh tại Công ty cổ phần viễn thông PFT

Báo cáo thực tập bao gồm 3 chương với các nội dung: tổng quan về công ty cổ phần viễn thông FPT; thực trạng thực tập tại phòng Kinh doanh; bài học kinh nghiệm.


Luận văn ngành Quản trị nhân lực: Hoàn thiện hệ thống thù lao lao động tại Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam

Luận văn tìm hiểu lý thuyết về thù lao và công tác tổ chức thù lao tại doanh nghiệp; phân tích thực trạng cũng như hạn chế về hệ thống thù lao tại công ty cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thù lao tại công ty cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam.


Tiểu luận môn Quản trị kinh doanh lữ hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2020 cho Saigontourist

Tiểu luận bao gồm 3 chương với các nội dung: giới thiệu Saigontourist; phân tích thị trường kinh doanh lữ hành; lập kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối 2020. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Khóa luận tốt nghiệp: Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ bất động sản An Vượng Land

Khóa luận với mục tiêu tìm ra những vấn đề bất cập trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực; đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty cổ phần thương mại và dịch vụ bất động sản An Vượng Land.


Tiểu luận môn Marketing mạng xã hội: Xây dựng chiến lược truyền thông mạng xã hội cho công ty TNHH TKA Việt Nam

Tiểu luận môn xây dựng chiến lược truyền thông mạng xã hội cho công ty TNHH TKA Việt Nam thông qua tìm hiểu sự hiện diện của công ty trên các phương tiện truyền thông xã hội; phân tích khả năng cạnh tranh; đối thủ cạnh tranh; mục tiêu chiến dịch; chân dung khách hàng; thị trường mục tiêu, khách hàng và sản phẩm; lựa chọn các nền tảng mạng xã hội.


Khóa luận tốt nghiệp: Chất lượng dịch vụ vận tải hành khách tại công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân - Thực trạng và giải pháp

Khóa luận nghiên cứu về thực trạng chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của công ty Hải Vân, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.


Đồ án tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phát triển khách hàng tại công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Sao Việt

Đồ án trình bày cơ sở lý luận về phát triển khách hàng của doanh nghiệp xây dựng, sử dụng cách tiếp cận của bộ môn quản trị kinh doanh thương mại; thực trạng phát triển khách hàng tại công ty Sao Việt; phương hướng và giải pháp phát triển khách hàng của công ty Sao Việt. Mời các bạn cùng tham khảo đồ án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu