Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị kinh doanh (11.400)

Bài tập nhóm Phân tích phong cách lãnh đạo của Steve Jobs và bài học rút ra trong việc ra quyết định của Steve Jobs

Bài viết phân tích phong cách lãnh đạo của Steve Jobs và bài học rút ra trong việc ra quyết định của Steve Jobs nhằm cung cấp các thông tin về phong cách lãnh đạo cho quá trình lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp và hiệu quả.


Bài tập nhóm Tại sao Iphone lại sản xuất tại Trung Quốc

Bài viết nghiên cứu nguyên nhân Iphone được sản xuất tại Trung Quốc thông qua các khía cạnh về vấn đề số lượng nguồn nhân lực; chi phí của nguồn nhân lực; chất lượng nguồn nhân lực; khả năng quản lý bảo mật công nghệ; sự phụ thuộc lâu đời từ nhiều năm nay; những khó khăn ngày đầu khi thành lập nhà máy sản xuất.


Luận văn: Ứng dụng phương pháp hồi quy đơn để dự báo về sản lượng chè tại công ty TNHH Tân Cương-Thái Nguyên

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn trên cơ sở từ việc đánh giá phân tích thực trạng sản lượng của ngành chè Tân Cương trong những năm qua để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm phát triển ngành chè tốt hơn so với các địa phương khác; khái quát về dự báo sản lượng của công ty để đưa ra được chương trình dự báo tối ưu các hoạt động của công ty. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận văn.


Luận văn: Ứng dụng Microsoft Excel trong nghiên cứu và xây dựng chương trình kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Quỳnh Sơn, Bắc Giang

Luận văn với các nội dung: tổng quan về công ty TNHH Quỳnh Sơn và đề tài Nghiên cứu và xây dựng chương trình kế toán nguyên vật liệu dựa trên phần mềm Microsoft Excel tại Công ty TNHH Quỳnh Sơn; phân tích thiết kế chương trình kế toán nguyên vật liệu; chương trình thực nghiệm. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận văn.


Luận văn: Xây dựng chương trình quản lý chấm công cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG - Thái Nguyên chi nhánh Phú Bình

Mục tiêu chính của luận văn là được người dùng chấp nhận và thực hiện trong quá trình quản lý trong công ty. Do đó, chương trình trước hết phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản nhất mà nhà quản lí dễ dàng sử dụng, đó là đơn giản nhưng đầy đủ chức năng, giao diện thân thiện, thuận tiện cho việc sử dụng và cài đặt và phải tuân thủ các quy định, biểu mẫu do bộ tài chính quy định.


Luận văn: Xây dựng phân hệ kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Hà Nội - Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng

Luận văn nhằm tìm hiểu và phân tích về nghiệp vụ kế toán tài sản cố định hữu hình, một và thông tin liên quan đến tài sản cố định tại Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng. Tìm hiểu về Microsoft Exel 2010; xây dựng được chương trình về kế toán tài sản cố định cho Chi nhánh vậ tải đường sắt Hải Phòng trong quá trình thực tập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Luận văn: Xây dựng phân hệ kế toán tiền lương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lương tại Công ty TNHH một thành viên điện cơ - hóa chất 15, Thái Nguyên

Luận văn nhằm mang đến cái nhìn tổng quan về việc quản lý chấm công nhân viên trong doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí chung của doanh nghiệp. Tập trung nghiên cứu về công tác quản lý chấm công, tiến hành khảo sát và mô tả bài toán, phân tích và thiết kế hệ thống chương trình quản lí chấm công. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung.


Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng chương trình kế toán tiền lương cho công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin, Quảng Ninh

Luận văn nghiên cứu nhằm mục đích chủ yếu là hoàn thiện thêm mặt lý luận, việc quản lý, hạch toán quỹ tiền lương và phân phối tiền lương tốt, công bằng, đầy đủ, kịp thời, hợp lý, tổ chức công tác kế toán tiền lương đảm bảo sử dụng hiệu quả, nâng cao nguồn lực cho đơn vị. Giúp cho công tác hạch toán kế toán tiền lương trong đơn vị được tiến hành dễ dàng hơn mà giảm được tối đa chi phí bỏ ra. Đồng thời, giúp bản thân nâng cao được kiến thức về kế toán tiền lương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chắc nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận: Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại Công ty cổ phần Bluesofts, Hà Nội

Tiểu luận với nội dung: khảo sát mô hình quản lý bán hàng hàng tại Công ty cổ phần Bluesofts, Hà Nội; nghiên cứu lý thuyết về cơ sở dữ liệu, về Microsoft Excel; xây dựng một chương trình quản lý bán hàng; tìm hiểu, phân tích và xây dựng báo cáo về bài toán quản lý bán hàng tại doanh nghiệp trong quá trình thực tập. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Sự tác động của các yếu tố dịch vụ đến sự hài lòng và bất mãn của du khách đối với điểm đến thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu dựa trên ba mục tiêu chính: một là nhận dạng các yếu tố dịch vụ tác động đến sự hài lòng và bất mãn của du khách đối với điểm đến thành phố Hồ Chí Minh. Hai là phân loại và xếp loại mức độ tác động của các yếu tố dịch vụ đến sự hài lòng và bất mãn của du khách. Ba là, đưa ra hàm ý và đề xuất để nhà quản trị hiểu rõ mức độ đầu tư khác nhau vào các yếu tố dịch vụ trong lĩnh vực du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ khám sức khỏe tại bệnh viện Bình Thạnh

Đề tài tập trung xem xét, đo lường và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ khám sức khỏe tại bệnh viện Bình Thạnh, trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ khám sức khỏe tại bệnh viện Bình Thạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT Telecom

Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa nhằm làm rõ các khái niệm liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT Telecom và đề xuất những giải pháp nhằm phát huy các yếu tố tác động tích cực đến văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung luận văn để tìm hiểu rõ hơn.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận. Từ đó đưa ra các hàm ý quản trị để tạo động lực làm việc hiệu quả hơn cho nhân viên. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận. Đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận. Kiểm tra sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lên động lực làm việc của nhân viên theo đặc tính cá nhân là giới tính, tình trạng hôn nhân, nhóm tuổi, thu nhập, thâm niên làm việc. Đề xuất các hàm ý quản trị tạo động lực làm việc cho nhân viên đạt hiệu quả hơn.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức tại VNPT Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung nghiên cứu tác động của các yếu tố VHTC đến chia sẻ tri thức tại VNPT Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT HCM). Từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức trong Doanh nghiệp. Xác định các yếu tố VHTC ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức tại VNPT HCM. Xây dựng và kiểm định mô hình ảnh hưởng của các yếu tố Văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức tại VNPT HCM. Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức tại VNPT HCM.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tác động của căng thẳng trong công việc đến sự cam kết của nhân viên công ty Bảo Việt Sài Gòn

Mục tiêu của nghiên cứu của đề tài này là tìm ra các tác động của căng thẳng trong công việc đến sự cam kết của nhân viên tại công ty Bảo Việt Sài Gòn. Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp cho nhà quản trị đánh giá được mức độ tác động của các yếu tố căng thẳng để khắc phục việc ảnh hưởng sự cam kết từ tác động của căng thẳng trong công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao sự gắn kết nhân viên nòng cốt tại Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Nguồn nhân lực được xem là năng lực cốt lõi của Công ty, là thế mạnh của tổ chức. Để có thể tạo sự gắn kết của nhân viên nòng cốt với Công ty. Nghiên cứu đặt ra các mục tiêu như sau: xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên nòng cốt với Công ty. Đo lường mức độ tác động của từng nhân tố đến sự gắn kết của nhân viên nòng cốt với Công ty. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự gắn kết của nhân viên nòng cốt với Công ty.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với Công ty TNHH Hùng Cá

Đề tài gồm một số mục tiêu nghiên cứu như: xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với Công ty TNHH Hùng Cá. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự gắn kết của nhân viên với Công ty TNHH Hùng Cá. Đề xuất một số hàm ý quản trị giúp các nhà lãnh đạo, quản lý của Công ty TNHH Hùng Cá có những chính sách thích hợp để nâng cao sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tư vấn du học tại Công ty tư vấn du học Á - Âu

Đề tài tập trung xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tư vấn du học tại công ty tư vấn du học Á - Âu. Xem xét sự khác biệt trong việc đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tư vấn du học tại công ty tư vấn du học Á - Âu giữa các nhóm khách hàng về đặc điểm cá nhân (độ tuổi, giới tính). Trên cơ sở đề tài nghiên cứu, đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tư vấn du học tại công ty tư vấn du học Á - Âu.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tác động của cấu trúc sở hữu, quản trị doanh nghiệp tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xem xét mối quan hệ tác động của các yếu tố thuộc về cấu trúc sở hữu, cấu trúc và hoạt động của hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp. Từ đó nhìn nhận và đưa ra các hàm ý ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp ngành công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung phân tích các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua số liệu khảo sát sẽ phân tích, tổng hợp và đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh theo từng khía cạnh. Đưa ra các kiến nghị về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Yếu tố tác động đến mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng, trường hợp nghiên cứu: Công ty Friesland Campina Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu chính của luận văn là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng, trường hợp Công ty Friesland Campina Việt Nam. Xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ tác động của chúng đến mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng sữa của FCV với các đối tác cung ứng sữa nguyên liệu và đối tác phân phối sữa thành phẩm trong khu vực Miền đông nam bộ. Đưa ra các Hàm ý quản trị và kiến nghị các giải pháp nhằm cải thiện mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng sữa của FCV với các đối tác cung ứng sữa nguyên liệu và đối tác phân phối sữa thành phẩm trong khu vực Miền đông nam bộ.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ của hệ thống siêu thị Saigon Co.op

Đề tài tập trung xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ của hệ thống siêu thị Saigon Co.op. Xác định mức độ tác động của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ của hệ thống siêu thị Saigon Co.op. Từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ của hệ thống siêu thị Saigon Co.op trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm. Mức độc tác động của từng yếu tố đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm của các công ty công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ kết quả phân tích, đề xuất một số giải pháp để để giúp các nhà quản trị khắc phục các rủi ro đó nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo tiến độ dự án phần mềm đã đề ra từ ban đầu.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố tác động đến ý định chọn cơ quan hành chính Nhà nước để làm việc của sinh viên năm cuối ở các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung vào các mục tiêu nghiên cứu như sau: Xác định các yếu tố tác động đến ý định chọn cơ quan hành chính nhà nước để làm việc của sinh viên năm cuối ở các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố, xác định yếu tố ảnh hưởng mạnh đến việc chọn cơ quan hành chính nhà nước để làm việc của sinh viên năm cuối ở các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đưa ra một số kiến nghị nhằm thu hút sự lựa chọn cơ quan hành chính nhà nước để làm việc của sinh viên.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá tác động của chất lượng dịch vụ đến ý định tiếp tục tham gia Hội chợ, triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung vào các mục tiêu như: các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Sự tác động của chất lượng dịch vụ đến ý định tiếp tục tham gia lại hội chợ, triển lãm thương mại. Đề xuất một số giải pháp rút ra từ kết quả nghiên cứu nhằm giúp doanh nghiệp tổ chức hội chợ hiểu rõ hơn về cảm nhận và đánh giá của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ hội chợ và tác động của nó đến ý định tham gia lại hội chợ, triển lãm thương mại của khách hàng.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tác động của chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đến sự hài lòng của khách hàng – một nghiên cứu tại khoa kỹ thuật cao bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM

Đề tài tập trung xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ y tế tại khoa kỹ thuật cao bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM. Đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng khám chữa bệnh tại khoa kỹ thuật cao bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ y tế tại khoa kỹ thuật cao bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

Đề tài tập trung xác định những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Đo lường mức độ tác động của các nhân tố đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Kiểm định sự khác biệt về Sự hài lòng của sinh viên theo các yếu tố: giới tính, chuyên ngành, học lực và năm học. Đề xuất hàm ý quản trị để nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại chi cục thuế Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài với mục tiêu nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè - Thành Phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu chi tiết Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè. Lượng hóa được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè. Kiểm định sự khác biệt của lý do nộp, loại hình doanh nghiệp có ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là kiểm định mối quan hệ giữa các phong cách lãnh đao và hiệu qua làm việc của cán bộ, giảng viên và nhân viên tai trường Đai học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh. Xác định các phong cách lãnh đao: chuyển đổi, giao dịch, tự do. Đo lường mức độ tác động của các phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM. So sánh sự khác biệt về sự gắn kết với tổ chức theo các đặc điểm cá nhân. Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự gắn kết với tổ chức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Cấu trúc vốn ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành xây dựng - bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung nghiên cứu cấu trúc vốn ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành Xây dựng - Bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. Xác định sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành Xây dựng - Bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. Phân tích và đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc vốn cụ thể là các loại nợ đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành Xây dựng - Bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. Đề xuất một số kiến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu để nâng cao khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành Xây dựng - Bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu