Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị kinh doanh (11.460)

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi Việt Nam

Luận án được nghiên cứu nhằm thực hiện một số mục đích cơ bản: (1) Hệ thống hoá và phát triển cơ sở lý luận về chăm sóc, chất lượng chăm sóc NCT. (2) Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về chăm sóc, chất lượng chăm sóc NCT và các yếu tố ảnh hưởng. (3) Đề xuất phương hướng, một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc NCT Việt Nam trong các năm tới. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chi phí trong hoạt động ngân hàng thương mại; phân tích các chính sách của Nhà nước về quản lý chi phí trong ngân hàng thương mại.


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là luận giải về cơ sở lý luận của khởi sự kinh doanh và tiềm năng khởi sự kinh doanh. Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết và giả thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường và trải nghiệm cá nhân với tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi như ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến tranh chấp lao động và đình công – Nghiên cứu điển hình tại các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Nghiên cứu điển hình về TCLĐ và đình công tại các KCN tỉnh Khánh Hòa, nhằm kiểm chứng và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến TCLĐ và đình công, các mức độ tác động như thế nào, từ đó đề xuất một số quan điểm định hướng, các giải pháp phòng ngừa và giải quyết TCLĐ và đình công ở nước ta nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.


Luận văn Thạc sỹ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH MTV in Tiến Bộ

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là phục vụ công tác của đảng và nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện năng lực quản trị sản xuất kinh doanh của các nhà nước có nguồn gốc là doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo!


Tiểu luận Lập chiến lược Marketing - Mix sản phẩm nấm linh chi đỏ cho Doanh nghiệp tư nhân Song Khoa

Mục tiêu của tiểu luận nhằm tiếp cận thị trường; đưa thương hiệu Nấm linh chi đỏ trở nên quen thuộc với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Bài thuyết trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Chi phí và giá thành

Nội dung bài thuyết trình: khái quát về chỉ tiêu, nội dung phân tích; phân tích giá thành; hạ giá thành sản phẩm; phân tích chi phí trên 1000 đồng doanh thu; phân tích các khoản chi phí chủ yếu.


Bài tập nhóm môn Quản trị marketing: Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm sữa tươi Vinamilk của Công ty cổ phần sữa Việt Nam tại thị trường Hà Nội giai đoạn 2019–2020

Mục đích nghiên cứu của bài tập nhóm nhằm phân tích được tình hình thị trường, tình hình sản phẩm, các kênh phân phối, các chương trình xúc tiến bán và sự cạnh tranh của các đối thủ. Qua đó phân tích được các cơ hội - rủi ro, điểm mạnh - điểm yếu của sản phẩm, các vấn đề marketing cũng được đưa ra và đánh giá. Chiến lược marketing đã đưa ra được định vị, xác định thị trường mục tiêu, giá bán, kênh phân phối cho sản phẩm, từ đó đưa ra các chương trình marketing mix.


Bài tập nhóm học phần Marketing dịch vụ: Phân tích dịch vụ của Highland Coffee cơ sở Trần Đại Nghĩa

Nội dung của bài tập nhóm trình bày tổng quan về thị trường; phân tích thực trạng mô hình 7p tại cơ sở dịch vụ; phân tích thực trạng các thành phần trong marketing dịch vụ; phân tích và áp dụng mô hình 5 khoảng cách dịch vụ đối với cửa hàng Highlands Coffee (cơ sở Trần Đại Nghĩa); đánh giá và giải pháp đề xuất giải pháp để giải quyết các tồn tại của cửa hàng Highlands Coffee (cơ sở Trần Đại Nghĩa).


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần nạo vét và xây dựng đường thủy

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài của gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Nạo vét và xây dựng đường thủy, chương 3 - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP nạo vét và xây dựng đường thủy.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của Khóa luận: Nêu cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam thời gian mấy năm trở lại đây. Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty thời gian tới.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, trên cơ sở phân tích thực tiễn và xu hướng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công Ty TNHH Quảng Thành Việt Nam nói riêng, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp, đề xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải

Đề tài được nghiên cứu nhằm phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh. Từ đó đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp và vận dụng những vấn đề lý luận vào thực tiễn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH khai thác container Việt Nam

Việc nghiên cứu đề tài nhằm đạt những mục tiêu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thứ hai, làm rõ khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH khai thác container Việt Nam Thứ ba, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH khai thác container Việt Nam.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại Thành phố Hải Phòng

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là: Nghiên cứu về lý thuyết sản phẩm du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù, vai trò của sản phẩm du lịch đặc thù trong hoạt động du lịch hiện đại và cơ sở lý thuyết của các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại Thành phố Hải Phòng. Trên các cơ sở lý thuyết trên, phân tích đánh giá thực trạng sản phẩm du lịch của Hải Phòng


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức phường trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng nguồn nhân lực CBCC phường trên địa bàn quận Hải An, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CBCC phường trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng


Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng

Mục tiêu của đề tài là phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015 làm rõ các hạn chế, tồn tại của công ty. Trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH

Nội dung bài khóa luận của em gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận chung về vốn bằng tiền và công tác kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH. Chương 3 - Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Nam Thuận

Mục lục chuyên đề được trình bày theo 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Chương 2 - Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Nam Thuận. Cheơng 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Nam Thuận. Mời các bạn tham khảo!


Luân văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một của tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An

Đề tài tập trung nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Cung cấp những căn cứ khoa học phân tích, đánh giá được thực trạng và cải cách thủ tục hành chính cho việc xác định nguyên nhân của từng mặt hạn chế chủ yếu còn tồn tại của mô hình “một cửa” đang vận hành hiện nay ở UBND quận Kiến An. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Một số biện pháp Marketing nhằm tăng sản lượng xếp dỡ tại Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng- chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.

Kết cấu bài khóa luận như sau: Chương 1 - Cơ sở lý luận về Marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2 - Tổng quan về chi nhánh Cảng Chùa Vẽ. Chương 3 - Phân tích thực trạng Marketing tại cảng Chùa Vẽ. Chương 4 - Một số biện pháp Marketing nhằm tăng sản lượng xếp dỡ tại chi nhánh Cảng Chùa Vẽ. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh

Đề tài nghiên cứu gồm 3 phần: Chương I - Cơ sở lý luận chung về tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp. Chương II - Phân tích thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh. Chương III - Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH

Đề tài khóa luận của em gồm 4 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương 2: Tổng quan về chi nhánh Cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng. Chương 3: Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại chi nhánh Cảng Chùa Vẽ. Chương 4: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ quan quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Nghiên cứu luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, nhằm xem xét đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại cơ quan quận Kiến An, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của cơ quan Quận trong thời gian tới.


Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại Công ty lưới điện cao thế miền Bắc- Chi nhánh lưới điện cao thế Hải Phòng

Mục tiêu chung của khóa luận là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề quản lý và sử dụng nhân sự Hiểu được sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò của công tác quản trị nhân sự nói chung cũng như công tác đãi ngộ nhân sự nói riêng.


Luận văn ngành Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp xúc tiến hỗn hợp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Toàn Phượng

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty. Giải pháp đưa ra nhằm nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến hỗn hợp tịa công ty TNHH thương mại và dịch vụ Toàn Phượng.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án tại BQL công trình xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là Hệ thống hóa những lý luận cơ bản và thực tiễn về quản lý dự án đầu tư xây dựng và giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng. Phân tích thực trạng chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị dự án tại Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp: Giải pháp nâng cao đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty Cổ phần Nhựa Kim Sơn

Mục tiêu chung Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề quản lý và sử dụng nhân sự Hiểu được sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò của công tác quản trị nhân sự nói chung cũng như công tác đào tạo và phát triển nhân sự nói riêng.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh Hạ Long

Đề tài Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh Hạ Long để nghiên cứu, nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản trị quan hệ khách hàng, giúp tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.


Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Ngô Quyền

Bài khóa luận tốt nghiệp với mục đích nghiên cứu những cơ sở lý luận về ngân hàng thương mại, chất lượng tín dụng và những tiêu thức chung đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking: Common topics
  • 28/03/2017
  • 63.337
  • 963

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu