Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị kinh doanh (11.472)

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long

Luận văn phân tích một số vấn đề chính là đào tạo và nâng cao trình độ cho người lao động. Phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.


Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Lắp máy và Xây dựng Điện

Luận văn tìm hiểu hoạt động đánh giá thực hiện công việc để đưa ra ưu điểm và hạn chế; đánh giá thực hiện công việc trong Công ty Cổ phần Lắp máy và Xây dựng Điện; đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty.


Tiểu luận báo cáo thực tập tốt nghiệp: Một số giải pháp hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2

Tiểu luận vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, để từ đó xem xét vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.


Tiểu luận môn Quản trị chất lượng toàn diện: Tìm hiểu động cơ của DN ở Việt Nam trong việc áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Nội dung của tiểu luận bao gồm 2 phần: Khái quát về hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; tình hình áp dụng tiêu chuẩn iso của các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và Việt Nam; thực trạng về động cơ áp dụng iso 9001 của các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn về nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận: Tìm hiểu động cơ của việc áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Tiểu luận khái quát về hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; tình hình áp dụng ISO 9001 của các doanh nghiệp ở Việt Nam và tại Đà Nẵng; thực trạng về động cơ áp dụng ISO 9001 của doanh nghiệp ở Đà Nẵng.


Luận văn tốt nghiệp: Các giải pháp tạo động lực cho lực lượng bán hàng của công ty TNHH TM Đào Dương

Nội dung nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác tạo động lực cho lực lượng bán hàng; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho lực lượng bán hàng của công ty TNHH TM Đào Dương.


Tiểu luận: Phân tích chiến lược quản trị kinh doanh của công ty cổ phần Bibica

Tiểu luận nghiên cứu và phân tích chiến lược quản trị kinh doanh phù hợp với đặc điểm riêng của mình để tạo ra những sản phẩm sáng tạo, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, tạo ra sức cạnh tranh lớn với các đối thủ, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu mô hình và các giải pháp đầu tư xây dựng trung tâm logistics phục vụ cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu mô hình đầu tư xây dựng trung tâm logistics cảng biển trên thế giới, từ đó đề xuất mô hình và các giải pháp có tính khả thi để đầu tư xây dựng TT logistics phục vụ cảng Lạch Huyện – Hải Phòng.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu độ lệch tàu do người điều khiển phục vụ thiết kế luồng hàng hải

Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xác định độ lệch tàu do người điều khiển để khuyến cáo các độ lệch tàu lớn nhất trong công tác thiết kế luồng hàng hải Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về đánh giá thành tích nhân viên trong các tổ chức, đơn vị. Phân tích thực trạng đánh giá thành tích của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Gia Lai thời gian qua. Đề xuất các giải pháp hàng cường, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Gia Lai trong thời gian tới.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong khoa học dự báo, ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu, máy học trong dự báo để xây dựng mô hình dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu của Việt Nam.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016- 2018

Mục tiêu nghiên cứu: Trình bày những lý luận chung về đào tạo nguồn nhân lực: khái niệm nhân lực, nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực. Phân tích tiến trình xây dựng, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Gia Lai, rút ra được những mặt tích cực và hạn chế và sự cần thiết của việc đẩy mạnh hoạt động của công tác này.


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chi phí trong hoạt động ngân hàng thương mại; phân tích các chính sách của Nhà nước về quản lý chi phí trong ngân hàng thương mại.


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là luận giải về cơ sở lý luận của khởi sự kinh doanh và tiềm năng khởi sự kinh doanh. Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết và giả thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường và trải nghiệm cá nhân với tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi như ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi Việt Nam

Luận án được nghiên cứu nhằm thực hiện một số mục đích cơ bản: (1) Hệ thống hoá và phát triển cơ sở lý luận về chăm sóc, chất lượng chăm sóc NCT. (2) Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về chăm sóc, chất lượng chăm sóc NCT và các yếu tố ảnh hưởng. (3) Đề xuất phương hướng, một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc NCT Việt Nam trong các năm tới. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến tranh chấp lao động và đình công – Nghiên cứu điển hình tại các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Nghiên cứu điển hình về TCLĐ và đình công tại các KCN tỉnh Khánh Hòa, nhằm kiểm chứng và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến TCLĐ và đình công, các mức độ tác động như thế nào, từ đó đề xuất một số quan điểm định hướng, các giải pháp phòng ngừa và giải quyết TCLĐ và đình công ở nước ta nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.


Luận văn Thạc sỹ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH MTV in Tiến Bộ

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là phục vụ công tác của đảng và nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện năng lực quản trị sản xuất kinh doanh của các nhà nước có nguồn gốc là doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo!


Tiểu luận Lập chiến lược Marketing - Mix sản phẩm nấm linh chi đỏ cho Doanh nghiệp tư nhân Song Khoa

Mục tiêu của tiểu luận nhằm tiếp cận thị trường; đưa thương hiệu Nấm linh chi đỏ trở nên quen thuộc với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Bài thuyết trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Chi phí và giá thành

Nội dung bài thuyết trình: khái quát về chỉ tiêu, nội dung phân tích; phân tích giá thành; hạ giá thành sản phẩm; phân tích chi phí trên 1000 đồng doanh thu; phân tích các khoản chi phí chủ yếu.


Bài tập nhóm môn Quản trị marketing: Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm sữa tươi Vinamilk của Công ty cổ phần sữa Việt Nam tại thị trường Hà Nội giai đoạn 2019–2020

Mục đích nghiên cứu của bài tập nhóm nhằm phân tích được tình hình thị trường, tình hình sản phẩm, các kênh phân phối, các chương trình xúc tiến bán và sự cạnh tranh của các đối thủ. Qua đó phân tích được các cơ hội - rủi ro, điểm mạnh - điểm yếu của sản phẩm, các vấn đề marketing cũng được đưa ra và đánh giá. Chiến lược marketing đã đưa ra được định vị, xác định thị trường mục tiêu, giá bán, kênh phân phối cho sản phẩm, từ đó đưa ra các chương trình marketing mix.


Bài tập nhóm học phần Marketing dịch vụ: Phân tích dịch vụ của Highland Coffee cơ sở Trần Đại Nghĩa

Nội dung của bài tập nhóm trình bày tổng quan về thị trường; phân tích thực trạng mô hình 7p tại cơ sở dịch vụ; phân tích thực trạng các thành phần trong marketing dịch vụ; phân tích và áp dụng mô hình 5 khoảng cách dịch vụ đối với cửa hàng Highlands Coffee (cơ sở Trần Đại Nghĩa); đánh giá và giải pháp đề xuất giải pháp để giải quyết các tồn tại của cửa hàng Highlands Coffee (cơ sở Trần Đại Nghĩa).


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần nạo vét và xây dựng đường thủy

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài của gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Nạo vét và xây dựng đường thủy, chương 3 - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP nạo vét và xây dựng đường thủy.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của Khóa luận: Nêu cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam thời gian mấy năm trở lại đây. Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty thời gian tới.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, trên cơ sở phân tích thực tiễn và xu hướng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công Ty TNHH Quảng Thành Việt Nam nói riêng, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp, đề xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải

Đề tài được nghiên cứu nhằm phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh. Từ đó đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp và vận dụng những vấn đề lý luận vào thực tiễn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH khai thác container Việt Nam

Việc nghiên cứu đề tài nhằm đạt những mục tiêu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thứ hai, làm rõ khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH khai thác container Việt Nam Thứ ba, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH khai thác container Việt Nam.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại Thành phố Hải Phòng

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là: Nghiên cứu về lý thuyết sản phẩm du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù, vai trò của sản phẩm du lịch đặc thù trong hoạt động du lịch hiện đại và cơ sở lý thuyết của các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại Thành phố Hải Phòng. Trên các cơ sở lý thuyết trên, phân tích đánh giá thực trạng sản phẩm du lịch của Hải Phòng


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức phường trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng nguồn nhân lực CBCC phường trên địa bàn quận Hải An, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CBCC phường trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng


Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng

Mục tiêu của đề tài là phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015 làm rõ các hạn chế, tồn tại của công ty. Trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH

Nội dung bài khóa luận của em gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận chung về vốn bằng tiền và công tác kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH. Chương 3 - Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH.


Tài liệu mới download

Hương liệu thực phẩm
  • 06/05/2013
  • 24.803
  • 445
Sử dụng Metastock
  • 24/10/2011
  • 64.898
  • 915
Đề tài: Quản lý đô thị
  • 10/06/2011
  • 27.203
  • 591

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu