Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị kinh doanh (11.489)

Tiểu luận môn Marketing mạng xã hội: Xây dựng chiến lược truyền thông mạng xã hội cho công ty TNHH TKA Việt Nam

Tiểu luận môn xây dựng chiến lược truyền thông mạng xã hội cho công ty TNHH TKA Việt Nam thông qua tìm hiểu sự hiện diện của công ty trên các phương tiện truyền thông xã hội; phân tích khả năng cạnh tranh; đối thủ cạnh tranh; mục tiêu chiến dịch; chân dung khách hàng; thị trường mục tiêu, khách hàng và sản phẩm; lựa chọn các nền tảng mạng xã hội.


Khóa luận tốt nghiệp: Chất lượng dịch vụ vận tải hành khách tại công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân - Thực trạng và giải pháp

Khóa luận nghiên cứu về thực trạng chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của công ty Hải Vân, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.


Đồ án tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phát triển khách hàng tại công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Sao Việt

Đồ án trình bày cơ sở lý luận về phát triển khách hàng của doanh nghiệp xây dựng, sử dụng cách tiếp cận của bộ môn quản trị kinh doanh thương mại; thực trạng phát triển khách hàng tại công ty Sao Việt; phương hướng và giải pháp phát triển khách hàng của công ty Sao Việt. Mời các bạn cùng tham khảo đồ án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận môn Marketing quốc tế: Tác động của yếu tố chính trị - pháp luật Mỹ đến hoạt động xuất khẩu của tập đoàn thủy sản Minh Phú

Tiểu luận tìm hiểu rõ hơn về tình hình xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là tôm của Việt Nam nói chung và Minh Phú nói riêng khi xuất sang các thị trường Mỹ; đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam vào thị trường Mỹ.


Tiểu luận môn Truyền thông Marketing: Công cụ truyền thông mail Marketing

Tiểu luận tìm hiểu nhận diện công chúng mục tiêu online; xác định được các mục tiêu truyền thông online; thiết kế thông điệp; lựa chọn phương tiện truyền thông online; xác định ngân sách truyền thông online; kế hoạch và Timelines thực hiện.


Tiểu luận: CPFR và ứng dụng lên doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tiểu luận Dự báo và Cung cấp bổ sung (CPFR) là một trong những giải pháp quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng (SCM) nhằm hạn chế Hiệu ứng Roi Da – gây ra việc sản xuất/cung ứng không đúng với nhu cầu thực tế.


Tiểu luận môn Quản trị chiến lược: Lập ma trận IFE, EFE, SWOT

Tiểu luận phân tích ảnh hưởng của môi trường bên ngoài; phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp; lập ma trận SWOT. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận Quản trị kinh doanh: Phân tích hoạt động Marketing của sản phẩm bột giặt Aba mà doanh nghiệp Đại Việt Hương đang thực hiện

Tiểu luận phân tích hoạt động Marketing của sản phẩm bột giặt Aba thông qua một số mô hình mà doanh nghiệp Đại Việt Hương đã và đang triển khai. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu tình hình thực hiện và ứng dụng HACCP trong Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang cho mặt hàng Cá Tra - Cá Basa fillet đông lạnh đông lạnh

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) được xem là hữu hiệu nhất để có thể vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo chất lượng cảm quan của sản phẩm thủy sản. Tiểu luận tiến hành nghiên cứu tình hình thực hiện và ứng dụng HACCP trong Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang cho mặt hàng Cá Tra - Cá Basa fillet đông lạnh đông lạnh.


Luận văn tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng tại Tổng công ty cổ phần nông nghiệp Nghệ An

Luận văn đánh giá thực trạng quản trị mua hàng của Tổng công ty cổ phần nông nghiệp Nghệ An từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng tại cơ sở.


Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Tuấn Thịnh

Luận văn thực hiện đề tài tại công ty để tìm hiểu và đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Tuấn Thịnh. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận môn Kỹ thuật quản lý chất lượng: Cải tiến đào tạo đa chức năng - Multiple function training tại chuỗi cà phê Highland.

Tiến hành mở rộng training cho nhân viên, mọi nhân viên đều được training cho mọi lĩnh vực cũng như khu vực làm việc. Hạn chế được tình trạng đông khách một số nhân viên thì không làm kịp, số còn lại thì rảnh vì không xử lí được công việc khác quầy của họ. Sắp xếp công việc xuyên suốt không để thời gian chờ của khách hàng quá lâu. Tiểu luận tiến hành nghiên cứu nhằm cải tiến đào tạo đa chức năng tại chuỗi cà phê Highland.


Bài thảo luận Marketing căn bản: Phân tích thực trạng chính sách sản phẩm sữa TH True Milk của công ty Cổ phần sữa TH

Bài thảo luận Marketing căn bản tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về những chính sách sản phẩm mà công ty Cổ phần Sữa TH đang và sẽ thực hiện để đưa các sản phẩm sữa TH True Milk ra thị trường để phục vụ cho người tiêu dùng. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu về công Ty TNHH HANSOLL VIET NAM với mô hình gia công xuất - nhập khẩu trên toàn thế giới

Mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu về môi trường kinh doanh gia công Xuất-Nhập khẩu tại công ty TNHH HANSOLL VIET NAM. Nghiên cứu về chức năng tổ chức làm việc của các phòng ban. Một số quy trình nghiệp vụ liên quan đến bộ phận XuấtNhập khẩu.


Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long

Luận văn phân tích một số vấn đề chính là đào tạo và nâng cao trình độ cho người lao động. Phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.


Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Lắp máy và Xây dựng Điện

Luận văn tìm hiểu hoạt động đánh giá thực hiện công việc để đưa ra ưu điểm và hạn chế; đánh giá thực hiện công việc trong Công ty Cổ phần Lắp máy và Xây dựng Điện; đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty.


Tiểu luận báo cáo thực tập tốt nghiệp: Một số giải pháp hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2

Tiểu luận vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, để từ đó xem xét vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.


Tiểu luận môn Quản trị chất lượng toàn diện: Tìm hiểu động cơ của DN ở Việt Nam trong việc áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Nội dung của tiểu luận bao gồm 2 phần: Khái quát về hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; tình hình áp dụng tiêu chuẩn iso của các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và Việt Nam; thực trạng về động cơ áp dụng iso 9001 của các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn về nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận: Tìm hiểu động cơ của việc áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Tiểu luận khái quát về hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; tình hình áp dụng ISO 9001 của các doanh nghiệp ở Việt Nam và tại Đà Nẵng; thực trạng về động cơ áp dụng ISO 9001 của doanh nghiệp ở Đà Nẵng.


Luận văn tốt nghiệp: Các giải pháp tạo động lực cho lực lượng bán hàng của công ty TNHH TM Đào Dương

Nội dung nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác tạo động lực cho lực lượng bán hàng; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho lực lượng bán hàng của công ty TNHH TM Đào Dương.


Tiểu luận: Phân tích chiến lược quản trị kinh doanh của công ty cổ phần Bibica

Tiểu luận nghiên cứu và phân tích chiến lược quản trị kinh doanh phù hợp với đặc điểm riêng của mình để tạo ra những sản phẩm sáng tạo, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, tạo ra sức cạnh tranh lớn với các đối thủ, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu mô hình và các giải pháp đầu tư xây dựng trung tâm logistics phục vụ cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu mô hình đầu tư xây dựng trung tâm logistics cảng biển trên thế giới, từ đó đề xuất mô hình và các giải pháp có tính khả thi để đầu tư xây dựng TT logistics phục vụ cảng Lạch Huyện – Hải Phòng.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong khoa học dự báo, ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu, máy học trong dự báo để xây dựng mô hình dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu của Việt Nam.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu độ lệch tàu do người điều khiển phục vụ thiết kế luồng hàng hải

Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xác định độ lệch tàu do người điều khiển để khuyến cáo các độ lệch tàu lớn nhất trong công tác thiết kế luồng hàng hải Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về đánh giá thành tích nhân viên trong các tổ chức, đơn vị. Phân tích thực trạng đánh giá thành tích của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Gia Lai thời gian qua. Đề xuất các giải pháp hàng cường, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Gia Lai trong thời gian tới.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016- 2018

Mục tiêu nghiên cứu: Trình bày những lý luận chung về đào tạo nguồn nhân lực: khái niệm nhân lực, nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực. Phân tích tiến trình xây dựng, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Gia Lai, rút ra được những mặt tích cực và hạn chế và sự cần thiết của việc đẩy mạnh hoạt động của công tác này.


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi Việt Nam

Luận án được nghiên cứu nhằm thực hiện một số mục đích cơ bản: (1) Hệ thống hoá và phát triển cơ sở lý luận về chăm sóc, chất lượng chăm sóc NCT. (2) Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về chăm sóc, chất lượng chăm sóc NCT và các yếu tố ảnh hưởng. (3) Đề xuất phương hướng, một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc NCT Việt Nam trong các năm tới. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chi phí trong hoạt động ngân hàng thương mại; phân tích các chính sách của Nhà nước về quản lý chi phí trong ngân hàng thương mại.


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là luận giải về cơ sở lý luận của khởi sự kinh doanh và tiềm năng khởi sự kinh doanh. Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết và giả thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường và trải nghiệm cá nhân với tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi như ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến tranh chấp lao động và đình công – Nghiên cứu điển hình tại các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Nghiên cứu điển hình về TCLĐ và đình công tại các KCN tỉnh Khánh Hòa, nhằm kiểm chứng và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến TCLĐ và đình công, các mức độ tác động như thế nào, từ đó đề xuất một số quan điểm định hướng, các giải pháp phòng ngừa và giải quyết TCLĐ và đình công ở nước ta nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu