Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý Nhà nước (7.316)

Những thách thức đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực ở thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày nghiên cứu về những thách thức trong việc phát triển nguồn nhân lực ở TP.HCM trong giai đoạn hiện nay, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở TP.HCM trong thời gian tới.


Những vấn đề đặt ra đối với tái cơ cấu đầu tư công

Bài viết nghiên cứu dựa vào số liệu từ năm 2015-2018 để đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp cho hoạt động tái cơ cấu đầu tư công của Việt Nam trong thời gian tới.


Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cuộc cách mạng 4.0

Bài viết này tìm hiểu chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động, năng suất lao động, tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành, trình độ ngoại ngữ, các giải pháp giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.


Đánh giá tác động của các kịch bản thu phí ùn tắc giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh sử dụng công cụ mô phỏng giao thông Visum

Bài viết giới thiệu một phương pháp đánh giá tác động của giải pháp thu phí ùn tắc giao thông thông qua sử dụng công cụ mô phỏng giao thông VISUM. Kết quả đánh giá tác động thông qua bộ chỉ tiêu được lượng hóa trong nghiên cứu này sẽ thể hiện ở khía cạnh nào đó bức tranh tương lai khi giải pháp thu phí UTGT trong trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng, và sẽ là căn cứ để chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thiết kế chính sách thu phí ùn tắc giao thông một cách cụ thể.


Đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp tại An Giang 2017-2018

Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích hệ sinh thái khởi nghiệp tại An Giang. Khảo sát này dựa trên cách tiếp cận đánh giá hệ số khởi nghiệp toàn cầu GEM (Global Entrepreneurship Monitor) từ Hiệp hội Nghiên cứu Khởi nghiệp Toàn cầu GERA (Global Enrepreneurship Research Association). Nguồn dữ liệu ban đầu được thu thập từ 36 chuyên gia và 450 người trưởng thành trong toàn tỉnh An Giang.


Kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương ở một số nước trên thế giới – những gợi mở cho việc xây dựng chính quyền địa phương ở Việt Nam

Bài viết làm rõ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương ở một số nước phát triển trên thế giới, từ đó góp phần xây dựng chính quyền địa phương ở Việt Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (trong đó khẳng định được vai trò quan trọng của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân); thực sự là chính quyền do dân bầu ra, của dân và vì dân.


Phát triển nông nghiệp đô thị ở tỉnh Thái Nguyên

Bài viết tiến hành phân tích thực trạng về phát triển nông nghiệp đô thị ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2015-2019, từ đó đưa ra giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị của tỉnh Thái Nguyên. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Chính phủ quản lý điện tử đối với doanh nghiệp ở Việt Nam: Mô hình lý thuyết, thực trạng và giải pháp

Bài viết phân tích thực tế việc sử dụng dịch vụ G2B của các các doanh nghiệp Việt Nam; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện dịch vụ G2B cho chính phủ Việt Nam trong thời gian tới.


Cải cách hành chính – bước đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên

Bài viết tiến hành làm rõ chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong quá trình thực hiện cải cách hành chính và nêu bật những kết quả đạt được của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện cải cách hành chính.


Can thiệp của chính phủ và quyết định đầu tư của doanh nghiệp: Bằng chứng tại Việt Nam

Bài nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của can thiệp chính phủ đến quyết định đầu tư và hiệu quả phân bổ vốn đầu tư của 336 doanh nghiệp niêm yết tại các Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2009 đến 2016.


Chính sách di dân tái định cư tại các dự án thủy điện trên địa bàn Nghệ An

Bài viết tìm hiểu thực trạng công tác tái định cư các dự án thủy điện; một số vấn đề về cơ chế quản lý và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; từ đó rút ra kết luận và một số đề xuất.


Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các đặc sản của địa phương

Bài viết tìm hiểu về thương hiệu cho đặc sản địa phương; lợi ích của bảo hộ thương hiệu cho đặc sản địa phương; hiện trạng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý của Việt Nam; một số giải pháp phát triển thương hiệu cho đặc sản địa phương.


Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 4/2019

Mời các bạn cùng tham khảo "Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 4/2019" để nắm chi tiết thư mục cơ bản về kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp từ cấp quốc gia, cấp bộ/ngành, cấp tỉnh/thành và cấp cơ sở trên cả nước, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ được đăng ký trong tháng 4 năm 2019.


Bản tin Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Tháng 5/2019

"Bản tin Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Tháng 5/2019" cung cấp các thông tin Thượng Hải xây dựng khu thí điểm đầu tiên của Trung Quốc cho ứng dụng AI; Nhật Bản công bố sách Trắng về khoa học và công nghệ 2019; tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với các nước Liên Bang Nga, Na Uy và Thụy Điển; nhận định về những tính năng khiến robot ngày càng giống người...


Bản tin Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Tháng 6/2019

"Bản tin Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Tháng 6/2019" trình bày Hàn Quốc công bố tầm nhìn quốc gia về y sinh học; tôn vinh các tập thể, cá nhân có công trình sáng tạo xuất sắc; các nhà khoa học nữ đạt giải cao tại triễn lãm quốc tế và sáng chế của phụ nữ tại Hàn Quốc; mạng 5G sẽ đóng góp gần 900 tỷ USD cho kinh tế châu Á trong 15 năm tới...


Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 8/2020

"Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 8/2020" với mục đích thông tin thư mục cơ bản về kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp từ cấp quốc gia và cấp cơ sở trên cả nước, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tháng 8 năm 2020.


Bản tin Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Tháng 9/2019

"Bản tin Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Tháng 9/2019" cung cấp các thông tin về Ba Lan thành lập mạng lưới viện nghiên cứu Lukasiewicz; Slovakia thành lập Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đầu tiên; Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; mạng lưới VGI làm cầu nối trí thức, đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Đức; khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành sinh học (Biotechmart 2019)...


Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 10/2019

"Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 10/2019" với mục đích thông tin thư mục về kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp từ cấp quốc gia và cấp cơ sở trên cả nước, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tháng 10 năm 2019.


Bản tin Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Tháng 11/2019

"Bản tin Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Tháng 11/2019" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn các thông tin Đức tăng gấp đôi ngân sách cho nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo; Hàn Quốc sẽ ra chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo; ký thỏa thuận đồng tài trợ cho các dự án nghiên cứu chung giữa Việt Nam và Hàn Quốc; tôn vinh sinh viên nghiên cứu khoa học tại Giải thưởng Euréka 2019...


Chất lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Nghệ An trong thời gian qua

Bài viết trình bày kết quả thu hút FDI giai đoạn 2012-2016; đánh giá chất lượng FDI giai đoạn 2012-2016; một số giải pháp nâng cao chất lượng FDI những năm tới.


Bản tin Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Tháng 1/2019

"Bản tin Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Tháng 1/2019" trình bày một số thông tin như: Thái Lan công nhận thêm một loại tiền ảo; Đức sẽ đóng cửa tất cả nhà máy nhiệt điện than trong vòng 19 năm tới; khởi động cuộc thi chứng minh ý tưởng lần thứ 3; Đà Nẵng hơn 60 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017-2018...


Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 1/2020

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết thư mục cơ bản về kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp từ cấp quốc gia (cấp nhà nước), cấp bộ/ngành, cấp tỉnh/thành và cấp cơ sở trên cả nước, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ được đăng ký và lưu giữ tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia trong tháng 1 năm 2020.


Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 2/2019

Tài liệu này sẽ cung cấp đến các bạn thư mục cơ bản về kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp từ cấp quốc gia (cấp nhà nước), cấp bộ/ngành, cấp tỉnh/thành và cấp cơ sở trên cả nước, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ được đăng ký và lưu giữ tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia trong tháng 2 năm 2019.


Bản tin Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Tháng 4/2019

"Bản tin Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Tháng 4/2019" cung cấp các thông tin EU công bố hướng dẫn về phát triển trí tuệ nhân tạo có đạo đức; Nhật bản lập liên minh 40 công ty để tạo đột phá trong đổi mới sáng tạo mở; Việt Nam thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với Cộng hòa Liên bang Đức; triển lãm Analytica Vietnam 2019...


Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 4/2020

"Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 4/2020" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến các bạn chi tiết về thư mục về kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp từ cấp quốc gia, cấp bộ/ngành, cấp tỉnh/thành và cấp cơ sở trên cả nước, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ được đăng ký trong tháng 4 năm 2020.


Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 5/2019

"Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 5/2019" với mục đích thông tin thư mục cơ bản về kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp từ cấp quốc gia và cấp cơ sở trên cả nước, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tháng 5 năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo!


Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 6/2019

"Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 6/2019" sẽ giới thiệu đến các bạn thư mục cơ bản về kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp từ cấp quốc gia và cấp cơ sở trên cả nước, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tháng 5 năm 2020, Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn "Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 6/2019.


Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 6/2020

Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn "Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 6/2020" với thư mục cơ bản về kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp từ cấp quốc gia và cấp cơ sở trên cả nước, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tháng 6 năm 2020.


Bản tin Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Tháng 7/2019

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết các thông tin về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019 Việt Nam tăng 3 bậc; kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo của Ôxtrâylia; tháng 1/2020 sẽ khởi công Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội; gương mặt nhà khoa học hàng đầu châu Á 2019 Tiến sỹ Nguyễn Thị Hiệp...


Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 9/2019

"Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ - Số 9/2019" được biên soạn với mục tiêu thông tin đến các bạn chi tiết về thư mục cơ bản về kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp từ cấp quốc gia và cấp cơ sở trên cả nước, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ tháng 9 năm 2019.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

WTO-Những nguyên tắc cơ bản
  • 21/09/2013
  • 46.340
  • 271

Danh mục tài liệu