Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý Nhà nước (7.088)

Hiệu quả từ các dự án nông thôn miền núi ở Thanh Hóa

Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), nhiều dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi đã được triển khai thực hiện tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả thực hiện các dự án này thực sự tạo được điểm sáng về ứng dụng tiến bộ KH&CN, thúc đẩy liên kết 4 nhà trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương, góp phần nâng cao trình độ sản xuất, dân trí và cải thiện đời sống người dân...


Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Một số điểm mới và kết quả sơ bộc

Tổng điều tra dân số và nhà ở là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra năm 2019) được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ đã cam kết thực hiện. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn. Bài viết giới thiệu một số điểm mới và kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra này.


Khoa học và công nghệ góp phần đưa Nghị quyết 37-NQ/TW vào cuộc sống

Tại Hội nghị tổng kết, đánh giá 15 năm hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 37) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 do Bộ KH&CN tổ chức ngày 16/7/2019, các đại biểu đều khẳng định: KH&CN đã góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, có tác động tích cực đến phát triển KT-XH của từng địa phương và toàn vùng… Tuy nhiên, vùng này hiện vẫn đang là lõi nghèo/rốn nghèo của cả nước; chịu tác động tiêu cực của thiên nhiên và thời tiết cực đoan… Điều đó đòi hỏi KH&CN cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, là nhân tố quyết định thu hẹp khoảng cách phát triển của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ so với các vùng khác.


Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2019 tiếp tục tăng hạng

Ngày 24/7/2019 tại New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) toàn cầu năm 2019 với chủ đề “Tạo nên cuộc sống khỏe mạnh - Tương lai của ĐMST trong lĩnh vực y tế”. Theo đó, Việt Nam đứng ở vị trí 42/129 quốc gia, nền kinh tế được xếp hạng, tăng 3 bậc so với năm 2018 và 17 bậc so với năm 2016. Thứ hạng này đưa Việt Nam vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia, nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp và đứng thứ 3 trong ASEAN (sau Singapore và Malaysia). Đạt được kết quả như vậy, trước hết là nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt và toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, để đạt top 40 (top của các quốc gia, nền kinh tế có thu nhập vượt trội) là điều hết sức khó khăn, cần có sự nỗ lực nhiều hơn nữa.


Perceptions of continuity management in an Irish semi-state organisation

This paper draws on an exploration of continuity management (CM) in a large Irish semi-state organisation in transition. Drawing on interviews with ten of the senior management team, findings are presented in terms of intellectual capital, replacement strategy, information sources, knowledge transfer to successors, tacit knowledge, CM systems, and barriers to CM implementation. There is a clear consensus in favour of introducing a CM system—but also clear recognition of the barriers, such barriers perceived to be mainly cultural.


Bài giảng Kỹ năng phối hợp, giải quyết các vấn đề liên ngành

Bài giảng trình bày tổng quan về công tác phối hợp xử lý các vấn đề liên ngành; Kỹ năng xây dựng kế hoạch phối hợp công tác. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Số liệu cải cách ruộng đất ở Thái Bình (1945-1954)

Bài viết trình bày số liệu cải cách ruộng đất ở Thái Bình (1945-1954) thông qua các hoạt động như thành phần nông dân, chia lại ruộng đất, chấn chỉnh chính sách thuế nông nghiệp, giảm tô giảm tức...


Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với phân bổ và sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu này xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với phân bổ và sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Lai Châu dựa theo khung phân tích của Balassi và Tukel. Phương pháp tiếp cận hỗn hợp thông qua phương pháp phỏng vấn chuyên gia và phương pháp phỏng vấn có cấu trúc qua bảng câu hỏi. Trên cơ sở mô hình nghiên cứu, tác giả đã chỉ ra 6 yếu tố có ảnh hưởng, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Lai Châu.


Thực trạng hiệu quả phân bổ ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Bài viết đánh giá hiệu quả phân bổ ngân sách nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2009-2015 bằng các mô hình kinh tế lượng OLS, FEM, REM, FGLS. Kết quả cho thấy. Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị chính sách và giải pháp nhằm phân bổ ngân sách nhà nước hiệu quả cho Việt Nam trong thời gian tới.


Tiếp cận tổng hợp trong quản lý "Vùng biển đảo đá vôi Hạ Long – Cát Bà"

Về bản chất, các quần đảo đá vôi Cát Bà và Long Châu (Thành phố Hải Phòng) liên kết tự nhiên với các đảo đá vôi trong vịnh Hạ Long (VHL) và Bái Tử Long (VBTL) thuộc tỉnh Quảng Ninh, hình thành nên một "Vùng biển đảo đá vôi" độc nhất, vô nhị không chỉ ở vùng biển Việt Nam mà còn trên thế giới với các giá trị di sản toàn cầu và quốc gia đã được thừa nhận.


Những hạn chế trong hệ thống chính sách đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số - nghiên cứu trường hợp tỉnh Hòa Bình

Bài viết sử dụng khung phân tích ROCCIPI và kết quả khảo sát nhanh về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình để cung cấp một bức tranh khái quát về những hạn chế này và tác động của nó đến thực tế.


Bẫy thu nhập trung bình và thách thức cho các nước đang phát triển

Bài viết tập trung đi sâu vào sự khác biệt về bối cảnh phát triển giữa các nước thu nhập trung bình hiện nay và nhóm nước đã thành công trong quá trình công nghiệp hóa.


Chuyển đổi kinh tế xã hội và môi trường Thành phố Cần Thơ theo hướng bền vững: Thực trạng và định hướng giải pháp

Phát triển bền vững là một xu thế tất yếu trong chiến lược toàn cầu nhằm giải quyết những xung đột nghiêm trọng trong phát triển kinh tế (tăng trưởng kinh tế), ổn định xã hội (tiến bộ, bình đẳng xã hội, giảm nghèo và việc làm) và bảo vệ môi trường (xử lý ô nhiễm, quản lý sử dụng hợp lý tự nhiên nguồn lực và quản lý rủi ro thiên tai).


Thực trạng và xu hướng di cư của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Di cư của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên diễn biến như thế nào là mối quan tâm lớn của các nhà hoạch định chính sách và nghiên cứu xã hội. Từ kết quả phân tích số liệu hai cuộc điều tra di dân Việt Nam 2004 và 2015, Tây Nguyên là một địa bàn di cư đến của một bộ phận lớn những người di cư DTTS từ các vùng nông thôn.


State management in human resources development of female scientific researchers

Humans are a nation’s most important resource, playing a decisive role in the development of society. Women are a fundamental component of human resources. With a population that accounts for about half of the total population of a country, women have always been an important resource in the development and implementation of social development strategies in all countries in the world.


Bài giảng Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý: Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng

Bài viết với nội dung: vị trí, chức năng và nhiệm vụ của cấp phòng; những vấn đề chung về quản lý và lãnh đạo; vai trò của người lãnh đạo, quản lý; yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của lãnh đạo, quản lý.


Xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm châu Âu

Bài viết giới thiệu khái quát khung pháp lý của châu Âu về xây dựng xã hội dân sự, trên cơ sở đó trình bày một số vấn đề nổi lên trong xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam và nêu một số kiến nghị.


Những dấu mốc phát triển tư duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 20 năm đổi mới 1986-2006

Bài viết nhìn nhận lại quá trình và những dấu mốc đổi mới tư duy kinh tế sẽ tạo điều kiện kiểm chứng sự đúng đắn và cung cấp kinh nghiệm, bài học cho việc tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế cho công cuộc phát triển, hội nhập sâu rộng hơn vào đời sống kinh tế quốc tế hiện nay.


Từ những thành công ban đầu đến những bước tiếp theo của công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam

Bài viết đề cập đến mục đích của cải cách hành chính ở Việt nam trong 20 năm đổi mới; hiện tại và triển vọng sắp tới; đề xuất một số nội dung về cải cách hành chính cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.


Bài học cải cách thời cận đại của Thailand và một số vấn đề ở Việt Nam hiện nay

Nội dung của bài viết trình bày công cuộc cải cách của Thailand thời kỳ cận đại, bài học kinh nghiệm; tiếp thu bài học kinh nghiệm Thailand từ cái nhìn của địa phương, nội khối và toàn cầu, đôi điều suy nghĩ về Việt Nam.


Tăng cường phối hợp hoạt động nghiên cứu và phát triển giữa cấp địa phương và cấp quốc gia

Bài viết giới thiệu khái quát các văn bản có tính pháp lý về nhiệm vụ của khoa học – công nghệ trong nghiên cứu và phát triển ở thời kỳ đổi mới; những nguyên nhân, hiện tượng, yếu kém và đề xuất một số giải pháp khắc phục những hiện tượng yếu kém đó.


Tác động của sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước (Tiếp theo và hết)

Bài viết tiếp nối phần trước trình bày tác động của phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với hoạt động của bộ máy nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tri thức thực tiễn và công nghệ phù hợp - Sự đổi mới của khoa học và công nghệ Thailand

Bài viết trình bày những kinh nghiệm của Thailand trong phát triển khoa học và công nghệ, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và những kinh nghiệm, tham khảo đối với Việt Nam.


Cải cách tư pháp vì sự phát triển kinh tế – xã hội: Trường hợp Hàn Quốc và Việt Nam

Bài viết trình bày một số vấn đề của cải cách tư pháp ở Việt Nam đặt trong tương quan so sánh với Hàn Quốc, bởi Hàn Quốc là quốc gia trong khu vực châu Á thực hiện khá thành công chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn 2000-2005.


Về mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Bài viết nghiên cứu, phân tích và lý giải thực tiễn lịch sử của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới, trên cơ sở đó luận giải tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và quá trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Chính sách phát triển bền vững ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

Bài viết giới thiệu cuốn sách “Chính sách phát triển bền vững ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị” làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách và kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững.


Đổi mới tư duy lý luận, vì sự nghiệp phát triển khoa học xã hội (Bài phát biểu của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại buổi thăm và làm việc với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ngày 18/5/2016)

Các quốc gia phát triển đều là những quốc gia có khoa học xã hội và nhân văn phát triển. Với bề dày truyền thống nhân văn của dân tộc, tôi tin tưởng sâu sắc rằng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp phát triển nền khoa học xã hội của đất nước Việt Nam nghìn năm văn hiến, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Nâng cao chất lượng nghiên cứu để khoa học xã hội thực sự đi vào cuộc sống (Diễn văn của GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2016)

Tài liệu là bài diễn văn của GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2016 với chủ đề nâng cao chất lượng nghiên cứu để khoa học xã hội thực sự đi vào cuộc sống.


Báo cáo tổng hợp: Quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện người lao động bên cạnh Công đoàn

Hệ thống hóa về cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện người lao động; đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện người lao động và Công đoàn ở Việt Nam; đề xuất được quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, cơ sở pháp lý, điều kiện và lộ trình thực hiện quản lý nhà nước đối với các tổ chức đại diện người lao động bên cạnh Công đoàn nhưng chỉ giới hạn ở việc đưa ra khuôn khổ luật pháp và đề xuất tổ chức bộ máy để quản lý thực thể nói trên.


Quản lý vĩ mô ruộng đất Việt Nam thế kỷ XIX-XX, một cách nhìn về quá khứ

Vấn đề ruộng đất luôn gắn liền với vấn đề nông dân và nông nghiệp. Vì vậy việc quản lý ruộng đất là nhân tốc tác động thậm chí quyết định mạnh mẽ đến người nông dân củng như nền sản xuất nông nghiệp. Khái niệm quản lý ruộng đất bao gồm từ chế độ củng như nền sản xuất nông nghiệp. Trong thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 đất nước ta trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau dưới những thể chế chính trị khác nhau, do đó có những chế đổ ruộng đất khác nhau.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cải cách hành chính quốc gia
  • 15/11/2011
  • 15.604
  • 934

Bộ sưu tập

WTO-Những nguyên tắc cơ bản
  • 21/09/2013
  • 46.185
  • 271

Danh mục tài liệu