Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý Nhà nước (7.054)

Quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế

Bài viết này góp thêm ý kiến vào cuộc thảo luận về mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Quản trị nhà nước cấp địa phương

Bài viết trình bày phân cấp trao quyền cho chính quyền địa phương là một phần quan trọng trong chương trình cải cách của Việt Nam trong hai thập kỷ vừa qua. Cả quyền lực và trách nhiệm giải trình đều được tăng lên, nhưng không phải lúc nào cũng tương đương nhau. Mặc dù nhiều quyền lực được phân cấp xuống tới các tỉnh, nhưng hầu hết các cơ chế trách nhiệm giải trình mới chỉ tập trung ở các xã, phường.


Cải cách thể chế ở Việt Nam trước thách thức của toàn cầu hóa

Bài viết trình bày cải cách tích cực mà Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần cho sự phát triển của đất nước, đưa Việt Nam vào vị trí xứng đáng trên thế giới. Tuy nhiên, những cải cách của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn nên kết quả chưa tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để có cái nhìn tổng thể của thể chế Việt Nam trước thách thức của toàn cầu hóa.


Bài giảng Phương pháp kiểm tra nội bộ trên máy tính đối với 4 nội dung

Bài giảng với các nội dung: hoàn thuế; thuế thu nhập cá nhân; quản lý nợ thuế; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính qua công tác thanh tra, kiểm tra. Để nắm chắc các kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Recruitment of cadres and civil servants from ethnic minorities in the current political system from central to local levels - Current situation and solutions

In order to attract, recruit and effectively use ethnic minority staff in the coming time, it is necessary to perform well and synchronously some of the above solutions, because it is not only the correct implementation of guidelines and guidelines of Party on building a contingent of ethnic minority cadres but also meeting the requirements of the strategy of ethnic work as well as industrialization and modernization and international integration in ethnic minority and mountainous areas.


Hạn chế trong xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc và một số khuyến nghị cho chính phủ Việt Nam

Hoạt động xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc nhiều năm qua luôn trong tình trạng nhập siêu nghiêng về phía Việt Nam. Mặt khác, xét về hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng có sự khác nhau.Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả, diễn giải và so sánh phân tích các số liệu về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc những năm gần đây.


Chủ trương tiếp nhận đồng bào miền xuôi tham gia phát triển kinh tế miền núi của Đảng bộ khu Tây Bắc

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9-1960), Khu Tự trị Thái - Mèo là địa phương đầu tiên trên miền Bắc tổ chức tiếp nhận đồng bào miền xuôi tham gia phát triển kinh tế miền núi. Bài viết tìm hiểu bối cảnh lịch sử và chủ trương tiếp nhận đồng bào miền xuôi của Đảng bộ Khu Tây Bắc.


Xây dựng phần mềm dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu Việt Nam

Bài viết trình bày việc xây dựng một phần mềm dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu của Việt Nam (TVXK) dựa trên việc phân lớp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu thuyền viên đã được thu thập.


Chuyển đổi việc làm của nông dân thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu ngành nghề của các hộ nông dân ở thành phố Hồ Chí Minh có sự chuyển nhanh từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tỷ lệ lao động làm nông nghiệp cả hai phương diện hộ và nhân khẩu đều giảm mạnh, tỷ lệ lao động mang tính phi nông nghiệp tăng lên. Nhiều nông dân đã chuyển thành công nhân, người buôn bán nhỏ, kinh doanh nhà trọ, làm thuê tự do. Sự chuyển đổi là do các nguyên nhân từ sự biến động diện tích đất nông nghiệp, trình độ học vấn, mối quan hệ gia đình...


Đo lường sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công: Nghiên cứu thực tế tại Long Xuyên, An Giang

Nghiên cứu này xây dựng và kiểm định một mô hình chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 225 cá nhân và tổ chức đã sử dụng các loại dịch vụ hành chính công tại TP.Long Xuyên, An Giang. Kết quả phân tích hồi qui cho thấy chất lượng dịch vụ hành chính công bị tác động bởi 4 thành phần cơ bản: Chất lượng công chức, quy trình cung cấp dịch vụ, quy trình xử lý phản hồi, cơ sở vật chất. Chất lượng công chức tác động mạnh nhất đến sự hài lòng của người dân. Hàm ý cho nhà quản lý được rút ra từ các kết quả nghiên cứu này.


Chuyên đề 12: Hoạt động của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân xã trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng

Nội dung bài giảng trình bày hoạt động của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân xã trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.


Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức hành chính nhà nước tại thành phố Quảng Ngãi

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến động lực làm việc của công chức hành chính nhà nước tại thành phố Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 04 yếu tố tác động đến động lực làm việc, bao gồm: (1) chính sách tiền lương; (2) môi trường làm việc; (3) phương pháp lãnh đạo, quản lý; (4) cơ hội thăng tiến.


Một số phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức từ kinh nghiệm ở các nước

Nội dung bài viết này, đề xuất một số phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ở Việt Nam từ kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới. Và nội dung bài viết cũng chỉ ra rằng phát triển đội ngũ cán bộ công chức trên mọi phương diện và đào tạo, bồi dưỡng là nội dung không thể thiếu. Tuy nhiên, đào tạo bồi dưỡng như thế nào để có thể mang lại hiệu quả cao nhất từ đó đề tài đưa ra một số phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức từ kinh nghiệm ở các nước.


Factors affecting work motivation of civil servants in Thua Thien Hue provincial people

This study aims to examine the factors affecting the motivation of civil servants at the People's Committee of Thua Thien Hue province. The authors processed the data collected from 181 officers at the study site using SPSS with other techniques such as descriptive statistics, Cronbach's Alpha, Exploratory Factor Analysis, and Multivariate Regression Analysis.


Dự án Chương trình tái định cư, sinh kế và phát triển dân tộc thiểu số (RLDP)

Dự án "Chương trình tái định cư, sinh kế và phát triển dân tộc thiểu số (RLDP)" trình bày một số nội dung chính sau: Kế hoạch tái định cư liên quan đến những thiệt hại về nhà cửa, đất đai và các tài sản sinh kế khác do những tác động trực tiếp của dự án. Kế hoạch này nhằm thực hiện đầy đủ việc bồi thường và di dời dân cư bị ảnh hưởng, kế hoạch cải thiện Sinh kế Cộng đồng là kế hoạch phát triển dành cho những bản bị ảnh hưởng bởi việc tái định cư do dự án chính. Kế hoạch chi tiết được xây dựng cho từng bản, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số giải quyết những tác động tới cộng đồng các dân tộc thiểu số chưa được giải quyết trong các kế hoạch khác.


Chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã

Bài viết xác định trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính ở địa phương trong giai đoạn hiện nay. Phân tích các nội dung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp xã.


Sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX

Bài viết đã góp phần phản ánh những đặc điểm cơ bản trong cơ cấu sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú về diện tích và quy mô sở hữu. Ở khía cạnh khác, chính sách quản lý ruộng đất của triều Nguyễn đối với huyện Phong Phú nửa đầu thế kỷ XIX còn là bài học lịch sử có giá trị sâu sắc trong việc hoạch định chính sách quản lý đất đai hiện nay của thành phố Cần Thơ.


Tăng cường sự lãnh đạo của tỉnh ủy Thái Nguyên đối với công tác dân vận hiện nay

Công tác dân vận góp phần phát huy sự sáng tạo của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng, thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của các cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.


Cán bộ, đảng viên tỉnh Sơn La nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân qua thực hiện chỉ thị số 25-CT/TU

Chỉ thị đề cập đến 4 nội dung nhưng chủ yếu tập trung vào vấn đề nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương và thái độ phục vụ nhân dân. Từ khi ban hành và thực hiện, đến nay Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy đã góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và là điểm sáng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở tỉnh Sơn La.


Quá trình đổi mới ở nông trường 3/2 huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An từ năm 1995 đến năm 2010

Bài viết làm rõ quá trình đổi mới của Nông trường 3/2 ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An từ năm 1995 đến năm 2010. Trong đó, tác giả đã khái quát tình hình Nông trường 3/2 trước năm 1995 và đánh giá quá trình đổi mới ở Nông trường 3/2 trên các lĩnh vực như phương thức khoán, hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 1995 đến năm 2010.


Vai trò quản lý của nhà nước pháp quyền đối với thị trường và đối với việc hình thành thị trường văn minh ở Việt Nam hiện nay

Tác giả bài viết đưa ra một số luận cứ để chỉ ra vai trò cần thiết của nhà nước pháp quyền trong kinh tế thị trường nói chung. Và, vấn đề quan trọng có liên quan đến vai trò quản lý của nhà nước pháp quyền trong việc hình thành thị trường văn minh như tiền đề cho hiệu quả kinh tế và cho việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề quan hệ giữa thị trường văn minh và các truyền thống văn hóa dân tộc ở nước ta hiện nay.


Quan điểm đánh giá mức độ đáp ứng việc làm của nguồn nhân lực cao theo nhu cầu xã hội

Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích kết quả nghiên cứu của một số tác giả về quan điểm của các nhà tuyển dụng lao động khi đánh giá về mức độ đáp ứng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.


Bài giảng Đạo đức công vụ

Nội dung bài giảng "Đạo đức công vụ" trình bày khái niệm đạo đức, điều chỉnh về đạo đức, cấu trúc đạo đức và vai trò của đạo đức. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.


Kinh nghiệm phát triển nhà ở tại Singapore và một vài suy nghĩ đối với thành phố Hồ Chí Minh

Tại Việt Nam, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, dẫn đến sự biến đổi bộ mặt xã hội, buộc con người phải tìm cách thích ứng với môi trường mới, không gian sống mới. Bài viết này mô tả lịch sử phát triển đô thị của Singapore, chỉ ra các yếu tố giúp Singapore xây dựng một thành phố thông minh, giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân. Từ đó, gợi ý về cách làm phù hợp cho các đô thị lớn tại Việt Nam.


Dự thảo báo cáo Cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam

Dự thảo báo cáo Cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Khuôn khổ thể chế và pháp luật, quy hoạch sử dụng đất, quản lý và cơ chế thuế, quản lý đất công, cung cấp thông tin về đất đai cho người dân, giải quyết tranh chấp và quản lý xung đột, thu hồi đất quy mô lớn, đất rừng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Asian management research needs more self-confidence

On this basis, I outline institutional constraints that may suppress indigenous and innovative research and thus inhibit the potential impact of local work. I conclude that Asian scholars ought to be more careful in applying theories developed in other contexts, and they can be more self-confident in exploring locally relevant research issues, and in developing theories that explain Asian phenomena.


Một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động khuyến mại

Trong điều kiện thực tiễn hiện nay, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng và nhu cầu kinh doanh của thương nhân ngày càng cao, hoạt động khuyến mại đã được thương nhân phát huy một cách tối đa một mặt mang lại những lợi ích nhất định, nhưng mặt khác cũng tác động tiêu cực không nhỏ đến tình hình xã hội. Trước thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại còn nhiều bất cập và cần phải xem xét lại ở nhiều khía cạnh, vấn đề cấp bách hiện nay là cần phải thực hiện một số giải pháp hữu ích nhằm tăng cưng hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại.


Các yếu tố tác động đến công tác duy trì nhân tài của các doanh nghiệp dệt may ở Đồng Nai

Trong thời gian qua, vấn đề duy trì nhân tài luôn là mối quan tâm hàng đầu. Để có những giải pháp hiệu quả trong việc duy trì nhân tài, nghiên cứu này tìm hiểu các nhân tố tác động đến công tác duy trì nhân tài của các doanh nghiệp trong ngành dệt may tỉnh Đồng Nai. Thông qua khảo sát 214 người được xem là nhân tài trong các doanh nghiệp, khả năng duy trì nhân tài của các doanh nghiệp này chịu sự tác động của các nhân tố sau: (1) Lòng trung thành của cá nhân; (2) Cơ hội đào tạo và thăng tiến; (3) Mối quan hệ với đồng nghiệp; (4) Lương và chế độ đãi ngộ; (5) Bản chất công việc; (6) Sự công nhận của tổ chức đối với các đóng góp của cá nhân; (7) Môi trường làm việc; (8) Mối quan hệ với cấp trên; và (9) Loại hình doanh nghiệp.


Tác động từ chương trình 135 của Chính phủ đến thu nhập của hộ gia đình khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An

Nghiên cứu tác động của chương trình 135 của Chính phủ đến thu nhập của hộ gia đình khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An. Kết quả điều tra trong 360 mẫu (trong đó có 50% hộ thuộc địa bàn được hỗ trợ theo chương trình 135 của Chính phủ, 50% không thuộc chương trình 135) cho thấy có 08 (tám) biến độc lập như sau: Trình độ học vấn của chủ hộ, tuổi của chủ hộ, khoảng cách đến cửa khẩu gần nhất, diện tích đất sản xuất bình quân, tỷ lệ lao động trong hộ, nhận hỗ trợ từ chương trình, giới tính của chủ hộ và hộ có thành viên tham gia tổ chức chính trị xã hội.


Bàn về tính hiệu quả trong bầu cử và bổ nhiệm nhân sự trong tổ chức chính quyền

Bài viết trình bày về khái niệm bầu cử và bổ nhiệm vị trí quyền lực trong bộ máy chính quyền nhà nước, mối quan hệ giữa hai phương thức này trong quá trình thiết lập quyền lực nhà nước. Bài viết cũng trình bày sự khác biệt trong việc áp dụng phương thức bầu cử và bổ nhiệm trong xây dựng chính quyền ở Việt Nam và ở nhiều nước phát triển, cũng như những bài học lịch sử và kinh nghiệm ứng dụng trên thế giới.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Luật pháp trước sức ép
 • 11/10/2009
 • 91.869
 • 309
TCN 68-211:2002
 • 17/04/2011
 • 30.206
 • 350

Bộ sưu tập

WTO-Những nguyên tắc cơ bản
 • 21/09/2013
 • 46.171
 • 271

Danh mục tài liệu