Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý Nhà nước (7.033)

Quan điểm đánh giá mức độ đáp ứng việc làm của nguồn nhân lực cao theo nhu cầu xã hội

Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích kết quả nghiên cứu của một số tác giả về quan điểm của các nhà tuyển dụng lao động khi đánh giá về mức độ đáp ứng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.


Bài giảng Đạo đức công vụ

Nội dung bài giảng "Đạo đức công vụ" trình bày khái niệm đạo đức, điều chỉnh về đạo đức, cấu trúc đạo đức và vai trò của đạo đức. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.


Kinh nghiệm phát triển nhà ở tại Singapore và một vài suy nghĩ đối với thành phố Hồ Chí Minh

Tại Việt Nam, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, dẫn đến sự biến đổi bộ mặt xã hội, buộc con người phải tìm cách thích ứng với môi trường mới, không gian sống mới. Bài viết này mô tả lịch sử phát triển đô thị của Singapore, chỉ ra các yếu tố giúp Singapore xây dựng một thành phố thông minh, giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân. Từ đó, gợi ý về cách làm phù hợp cho các đô thị lớn tại Việt Nam.


Dự thảo báo cáo Cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam

Dự thảo báo cáo Cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Khuôn khổ thể chế và pháp luật, quy hoạch sử dụng đất, quản lý và cơ chế thuế, quản lý đất công, cung cấp thông tin về đất đai cho người dân, giải quyết tranh chấp và quản lý xung đột, thu hồi đất quy mô lớn, đất rừng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Asian management research needs more self-confidence

On this basis, I outline institutional constraints that may suppress indigenous and innovative research and thus inhibit the potential impact of local work. I conclude that Asian scholars ought to be more careful in applying theories developed in other contexts, and they can be more self-confident in exploring locally relevant research issues, and in developing theories that explain Asian phenomena.


Một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động khuyến mại

Trong điều kiện thực tiễn hiện nay, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng và nhu cầu kinh doanh của thương nhân ngày càng cao, hoạt động khuyến mại đã được thương nhân phát huy một cách tối đa một mặt mang lại những lợi ích nhất định, nhưng mặt khác cũng tác động tiêu cực không nhỏ đến tình hình xã hội. Trước thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại còn nhiều bất cập và cần phải xem xét lại ở nhiều khía cạnh, vấn đề cấp bách hiện nay là cần phải thực hiện một số giải pháp hữu ích nhằm tăng cưng hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại.


Các yếu tố tác động đến công tác duy trì nhân tài của các doanh nghiệp dệt may ở Đồng Nai

Trong thời gian qua, vấn đề duy trì nhân tài luôn là mối quan tâm hàng đầu. Để có những giải pháp hiệu quả trong việc duy trì nhân tài, nghiên cứu này tìm hiểu các nhân tố tác động đến công tác duy trì nhân tài của các doanh nghiệp trong ngành dệt may tỉnh Đồng Nai. Thông qua khảo sát 214 người được xem là nhân tài trong các doanh nghiệp, khả năng duy trì nhân tài của các doanh nghiệp này chịu sự tác động của các nhân tố sau: (1) Lòng trung thành của cá nhân; (2) Cơ hội đào tạo và thăng tiến; (3) Mối quan hệ với đồng nghiệp; (4) Lương và chế độ đãi ngộ; (5) Bản chất công việc; (6) Sự công nhận của tổ chức đối với các đóng góp của cá nhân; (7) Môi trường làm việc; (8) Mối quan hệ với cấp trên; và (9) Loại hình doanh nghiệp.


Tác động từ chương trình 135 của Chính phủ đến thu nhập của hộ gia đình khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An

Nghiên cứu tác động của chương trình 135 của Chính phủ đến thu nhập của hộ gia đình khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An. Kết quả điều tra trong 360 mẫu (trong đó có 50% hộ thuộc địa bàn được hỗ trợ theo chương trình 135 của Chính phủ, 50% không thuộc chương trình 135) cho thấy có 08 (tám) biến độc lập như sau: Trình độ học vấn của chủ hộ, tuổi của chủ hộ, khoảng cách đến cửa khẩu gần nhất, diện tích đất sản xuất bình quân, tỷ lệ lao động trong hộ, nhận hỗ trợ từ chương trình, giới tính của chủ hộ và hộ có thành viên tham gia tổ chức chính trị xã hội.


Bàn về tính hiệu quả trong bầu cử và bổ nhiệm nhân sự trong tổ chức chính quyền

Bài viết trình bày về khái niệm bầu cử và bổ nhiệm vị trí quyền lực trong bộ máy chính quyền nhà nước, mối quan hệ giữa hai phương thức này trong quá trình thiết lập quyền lực nhà nước. Bài viết cũng trình bày sự khác biệt trong việc áp dụng phương thức bầu cử và bổ nhiệm trong xây dựng chính quyền ở Việt Nam và ở nhiều nước phát triển, cũng như những bài học lịch sử và kinh nghiệm ứng dụng trên thế giới.


Một số hạn chế trong luật pháp và chính sách về đào tạo nghề cho phụ nữ giai đoạn 2000 - 2014

Qua phân tích văn bản pháp luật, những cam kết quốc tế, bài viết cho thấy phần lớn văn bản pháp luật đã đảm bảo vấn đề bình đẳng đối với phụ nữ trong đào tạo. Một số chính sách, luật pháp còn đưa ra những quy định bảo vệ phụ nữ liên quan đến những đặc điểm sức khỏe và chức năng liên quan đến sinh đẻ, nuôi con.


Tài liệu thi tuyển viên chức năm 2017: Vị trí nghiên cứu viên

Tài liệu thi tuyển viên chức năm 2017: Vị trí nghiên cứu viên được áp dụng đối với các thí sinh dự tuyển ngạch viên chức nghiên cứu viên, tài liệu giới thiệu đến các bạn những nội dung như: Thi ngoại ngữ, tin học, thi kiến thức chung và thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành,... Với các bạn đang học và ôn thi công viên chức thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Tài liệu thi tuyển viên chức năm 2017: Phần kiến thức chung

Tài liệu thi tuyển viên chức năm 2017: Phần kiến thức chung được áp dụng đối với các thí sinh dự tuyển ngạch viên chức, tài liệu giới thiệu đến các bạn những nội dung như: Thi ngoại ngữ, tin học, thi kiến thức chung và thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành,... Với các bạn đang học và ôn thi công viên chức thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Tài liệu thi tuyển viên chức năm 2017: Vị trí chuyên viên

Tài liệu thi tuyển viên chức năm 2017: Vị trí chuyên viên được áp dụng đối với các thí sinh dự tuyển ngạch viên chức chuyên viên, tài liệu giới thiệu đến các bạn những nội dung như: Thi ngoại ngữ, tin học, thi kiến thức chung và thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành,... Với các bạn đang học và ôn thi công viên chức thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Tài liệu thi tuyển viên chức năm 2017: Vị trí giảng viên hạng III

Tài liệu thi tuyển viên chức năm 2017: Vị trí giảng viên hạng III được áp dụng đối với các thí sinh dự tuyển ngạch viên chức giảng viên hạng III, tài liệu giới thiệu đến các bạn những nội dung như: Thi ngoại ngữ, tin học, thi kiến thức chung và thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành,... Với các bạn đang học và ôn thi công viên chức thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Tài liệu thi tuyển viên chức năm 2017: Vị trí kế toán viên

Tài liệu thi tuyển viên chức năm 2017: Vị trí kế toán viên được áp dụng đối với các thí sinh dự tuyển vị trí kế toán viên, tài liệu giới thiệu đến các bạn những nội dung như: Thi ngoại ngữ, tin học, thi kiến thức chung và thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành,... Với các bạn đang học và ôn thi công viên chức thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Tài liệu thi tuyển viên chức năm 2017: Thư viện viên hạng III

Tài liệu thi tuyển viên chức năm 2017: Thư viện viên hạng III được áp dụng đối với các thí sinh dự tuyển ngạch viên chức thư viện viên hạng III, tài liệu giới thiệu đến các bạn những nội dung như: Thi ngoại ngữ, tin học, thi kiến thức chung và thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành,... Với các bạn đang học và ôn thi công viên chức thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Câu hỏi và đáp án môn Khoa học quản lý

Tài liệu này trình bày các câu hỏi và đáp án liên quan đến môn Khoa học quản lý, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên ngành Khoa học quản lý. Mời các bạn tham khảo!


Ngân sách xã trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước: Nghiên cứu tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Bài viết này phân tích những vấn đề đối với ngân sách xã trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Nội dung phân tích tập trung vào một số thay đổi kinh tế - xã hội nông thôn dẫn đến biến động khoản thu và nhiệm vụ chi của ngân sách xã. Bằng chứng cho những nội dung thảo luận của bài viết được thu thập từ một xã nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng.


Chức năng giám sát của hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta hiện nay

Bài viết giới thiệu hội đồng nhân dân trong tổ chức bộ máy Nhà nước ở Việt Nam và vai trò hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở phân tích đó, bài viết đề xuất biện pháp để bảo đảm hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân có chất lượng, hiệu quả.


Cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục giữa Trung ương và địa phương

Bài viết này vận dụng các khuyến nghị về quản lý nhà nước hiện đại đối với các hệ thống giáo dục phức hợp để đề xuất nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục giữa Trung ương và địa phương. Đó là: hoàn thiện thể chế, tăng cường trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh xây dựng năng lực và hiện thực hóa tư duy chiến lược.


Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Hiện trạng và những vấn đề đặt ra

Bài viết phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI ở tỉnh Thái Nguyên, xác định những hạn chế, bất cập và nguyên nhân; đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI thời gian tới.


Đời sống vật chất và tinh thần của công nhân nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Bài viết sau đây trình bày một số đặc nét về đời sống vật chất và tinh thần của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu bật nhu cầu nâng cao đời sống của lực lượng lao động này và gợi ý một số đề xuất cho những người liên quan.


The role of transparency on the intention to donate money to charitable organizations: A combination of multiple correspondence analysis and conjoint analysis

This study empirically investigated the effectsof levels of attributes of charitable organizations (COs) on potential donor's intention to donate to cosby using conjoint analysiscombine with multi correspondence analysis (MCA).


Chiến lược Quốc gia V 2012-2017: Đoàn kết và hành động vì công bằng và phát triển

Chiến lược Quốc gia V hướng tới xây dựng các giải pháp và lựa chọn thay thế, mở ra không gian để ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) làm việc với giới trẻ, tiếp cận với những tác nhân tạo sự thay đổi, và bắt đầu xây dựng tập thể những người ủng hộ và tình nguyện viên, những người muốn đóng góp công sức xóa bỏ đói nghèo và bất công. Để nâng cao trách nhiệm giải trình của mình, AAV cam kết đầu tư mạnh vào cải thiện hệ thống và các quy trình giám sát và đánh giá nhằm bảo đảm chất lượng và củng cố chương trình. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Ngoại giao nghị viện góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước

Gần 70 năm qua, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ tích cực cho ngoại giao Nhà nước và bổ sung cho ngoại giao nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực thi hiệu quả chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc Đổi mới toàn diện và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.


Biển Đông trong chiến lược phát triển của các Quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đầu thế kỉ XXI

Biển Đông với vị thế chiến lược và tiềm năng tự nhiên khiến nhiều quốc gia trong khu vực chú ý và tích cực thực hiện các hành động khai thác của mình. Sự lớn mạnh và chiến lược mở rộng phạm vi trên biển của Trung Quốc đã xâm hại chủ quyền của nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Mặt khác, sự can thiệp của một số nước lớn trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và dư luận quốc tế đã làm Biển Đông liên tục là một tâm điểm nóng. Nội dung bài viết hướng đến mục đích khái quát chung về vấn đề Biển Đông dưới góc độ quan hệ quốc tế, cũng như đưa ra những nhận định diễn biến tình hình Biển Đông trong tương lai.


Redd ++ và người dân tộc - Hướng dẫn cho những nhà hoạch định chính sách

Bài viết cung cấp kiến thức cơ bản về Redd+ và người dân tộc cho các nhà hoạch định chính sách ở cấp quốc gia, nhằm giúp họ có hiểu biết tốt hơn về vai trò quan trọng của người dân tộc và sự cần thiết có sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của họ trong các quá trình REDD+ ở cấp quốc gia cũng như toàn cầu.


Cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bảo tàng

Bài viết làm rõ ý kiến chỉ đạo cụ thể, sâu sắc, kịp thời đối với hoạt động của các đơn vị bởi Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện sau những buổi làm việc trực tiếp với khối Bảo tàng thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan nhằm xem xét thực trạng của các bảo tàng. Tiêu đề bài viết này Cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bảo tàng được tác giả xác định trên cơ sở nhận thức của mình về tinh thần xuyên suốt và nổi bật qua các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.


Báo cáo OXFAM: Nhìn nhận lại về tăng trưởng bao trùm Châu Á: Làm thế nào để APEC vươn tới nền kinh tế không ai bị bỏ lại phía sau

Tháng 11 năm 2017, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam. Báo cáo "Nhìn nhận lại về tăng trưởng bao trùm Châu Á: Làm thế nào để APEC vươn tới nền kinh tế không ai bị bỏ lại phía sau" phân tích phương cách để các nhà lãnh đạo APEC có thể tận dụng cơ hội của hội nghị này, hoạch định một hướng đi mới – hướng tới một nền kinh tế không phải chỉ cho một số ít mà cho tất cả mọi người. Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.


Báo cáo: Cải cách các thể chế kinh tế của Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

Báo cáo "Cải cách các thể chế kinh tế của Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường" nhằm rà soát lại những áp lực trong việc cải cách và phát triển thể chế tại Việt Nam; tóm tắt những thành tựu đã đạt được và những thách thức còn tồn tại; đề nghị về những ưu tiên thực hiện trước mắt cho việc cải cách và phát triển thể chế kinh tế tại Việt Nam. Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 1451/QĐ-TTg
  • 05/10/2009
  • 44.590
  • 656

Bộ sưu tập

WTO-Những nguyên tắc cơ bản
  • 21/09/2013
  • 46.080
  • 271

Danh mục tài liệu