Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý Nhà nước (7.221)

Tổng quan chính sách đối với nhà khoa học nữ ở một số quốc gia trên thế giới

Trên thế giới hiện nay, mức độ phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học không quá phụ thuộc vào việc quốc gia đó đã phát triển hay đang phát triển mà phụ thuộc vào Chính phủ của từng quốc gia có chính sách tốt, khuyến khích nhà khoa học nữ hay không. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia và các tổ chức khoa học quốc tế rất quan tâm đến việc khuyến khích và hỗ trợ phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học và có nhiều chính sách cụ thể trong việc bố trí nguồn lực để thực hiện những chính sách đó.


Thực trạng và một số đề xuất đổi mới chính sách tiền lương cho nhà khoa học gắn với định hướng cải cách chính sách tiền lương trong giai đoạn mới

Bài viết này phân tích thực trạng chính sách tiền lương cho nhà khoa học trong các tổ chức KH&CN công lập, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất đổi mới chính sách tiền lương cho nhà khoa học gắn với định hướng cải cách tiền lương của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.


Một số vấn đề về chiến lược khoa học và công nghệ

Bài viết này nhằm làm rõ một số vấn đề về chiến lược KH&CN mang tính phát triển nhảy vọt, tính chất khoa học trong văn bản chiến lược KH&CN, xác định mục tiêu chiến lược KH&CN chỉ bằng các chỉ tiêu cũ, thống kê và mục tiêu chiến lược KH&CN, chiến lược KH&CN doanh nghiệp và chiến lược KH&CN quốc gia, đổi mới sáng tạo trong chiến lược KH&CN. Đồng thời, cũng chỉ ra quan niệm không đúng về chiến lược KH&CN sẽ mang lại nhiều hậu quả.


Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động công vụ quan trọng của hệ thống chính trị, các nội dung của hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thực hiện sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của từng địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.


Giảm nghèo bền vững trong phát triển nông thôn ở Việt Nam

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong giảm nghèo. Tuy nhiên tỷ lệ nghèo ở nông thôn vẫn cao và giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Vì vậy giảm nghèo bền vững đã được Chính phủ xác định là một định hướng quan trọng trong giảm nghèo và nghèo đói cũng đã được xác định là một trong những tiêu chí về nông nông mới ở Việt Nam . Trong bối cảnh mới, cụ thể là trong thời kỳ kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến phức tạp, v.v. giảm nghèo bền vững ở khu vực nông thôn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Để vượt qua thách thức này, bên cạnh những giải pháp toàn diện, lâu dài cũng cần có những giải pháp trung hạn và ngắn hạn phù hợp và hiệu quả với từng vùng và nhóm đối tượng.


Xây dựng và vận hành bộ máy tổ chức vùng: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Bài viết phân tích các kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành công về xây dựng và vận hành bộ máy tổ chức vùng ở các quốc gia Pháp, Hàn Quốc và Trung Quốc; đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm thiết kế bộ máy tổ chức vùng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.


Giải quyết tranh chấp đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Bài viết nghiên cứu các giải pháp giải quyết hài hòa, hợp lý tranh chấp giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với nhau góp phần ổn định chính trị, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.


Phát triển đội ngũ công chức văn hóa - xã hội cấp xã vùng Tây Nam Bộ

Bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ công chức văn hóa – xã hội cấp xã vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ hơn nội dung.


Hoạt động ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Tuyên Hóa

Bài viết trình bày hoạt động ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Tuyên Hóa từng bước khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.


Những kết quả về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sau 15 năm thực hiện chỉ thị số 50 của Ban Bí thư

Những kết quả về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sau 15 năm thực hiện chỉ thị số 50 của Ban Bí thư trong đó tập trung xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống cũng như đầu tư phát triển ngành công nghiệp sinh học ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Hoạt động thanh tra kiểm tra lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2019

Tài liệu trình bày hoạt động thanh tra kiểm tra lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2019 qua các qua việc tổ chức kiểm định phương tiện đo và sử dụng phương tiện đồng hồ nước lạnh; chất lượng hàng hóa trong sản xuất...


Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và ý nghĩa thực tiễn trong giai đoạn hiện nay

Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và ý nghĩa thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Xây dựng nông thôn khá giả, giàu có và đáng sống

Bài viết trình bày công tác xây dựng nông thôn khá giả, giàu có và đáng sống nhằm thay đổi diện mạo những vùng quê nghèo, cải thiện đời sống của người dân ở nông thôn.


Tính ưu việt của chương trình máy tính V2.0 trong nghiên cứu đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

Bài viết nghiên cứu tính ưu việt của chương trình máy tính V2.0 trong nghiên cứu đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong đời sống; nghiên cứu đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững lĩnh vực khoa học tự nhiên.


Quảng Bình tăng cường công tác dân vận trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Bài viết trình bày Quảng Bình tăng cường công tác dân vận trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 thông qua tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ luật.


Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ Thanh Hương với hoạt động ứng dụng tiến bộ Khoa học và Kỹ thuật

Bài viết trình bày phối hợp giữa sản xuất nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm, chế biến thủy hải sản và đông lạnh cùng hướng đến phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái của công ty cổ phần Thanh Hương là một mô hình có tính bền vững và triển vọng về lâu dài trên vùng cát trắng Hải Ninh.


Xây dựng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực góc phẳng tại Việt Nam

Xây dựng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực góc để đảm bảo tính chính xác của phép đo góc cho cả nước là một nội dung quan trọng trong kế hoạch phát triển hệ thống đo lường quốc gia. Nghiên cứu thiết lập hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực góc nhằm mục đích đảm bảo độ chính xác của các chuẩn và phương tiện đo góc dùng trong tất cả các ngành kinh tế, kỹ thuật của quốc gia là một nhiệm vụ cần thiết của ngành đo lường, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đồng thời phục vụ tốt nhiệm vụ đảm bảo đo lường cho các cơ sở trong cả nước đối với lĩnh vực đo này.


Chính sách thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới ở Việt Nam

Trong bối cảnh xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức, để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, việc xây dựng chính sách thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới ở Việt Nam là hết sức cần thiết. Trên cơ sở tổng quan kinh nghiệm trong thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin khoa học và công nghệ của một số quốc gia Châu Á từ đó nhận diện xu hướng trong thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin khoa học và công nghệ và phân tích đánh giá thực trạng chính sách thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam, Nghiên cứu đã xác định những nền tảng cơ bản trong chính sách thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin khoa học và công nghệ, từ đó đưa ra những khuyến nghị trong việc hoàn thiện chính sách.


Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của Việt Nam: Góc nhìn từ thực tiễn

Bài viết khái quát chủ yếu qua hai chỉ báo về số lượng và chất lượng của nhân lực khoa học và công nghệ Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Mô hình quản lý phát triển bền vững dựa vào cộng đồng ở nước ta hiện nay - Kinh nghiệm từ mô hình tự quản làng xã của người Việt trong lịch sử

Bài viết này tập trung trả lời hai câu hỏi chính: 1) Tại sao cần phải xây dựng mô hình quản lý phát triển bền vững dựa vào cộng đồng? 2) Chúng ta có thể kế thừa và phát huy những giá trị gì từ truyền thống tự quản làng xã của người Việt để xây dựng mô hình quản lý phát triển bền vững dựa vào cộng đồng trong bối cảnh hiện nay.


Lại bàn về xây dựng nông thôn mới ở nước ta

Xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Việt Nam là quá trình liên tục, xuyên suốt và đã về đích của giai đoạn thứ 2 (2016- 2020). Diện mạo nông thôn Việt Nam đã thay đổi căn bản, nhiều vấn đề nổi cộm về kinh tế - xã hội - môi trường được giải quyết tương đối đồng bộ, thu nhập của nông dân tăng lên rõ rệt,...


Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản tại tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng. Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh hiện nay tập trung vào 14 loại chính. Bài báo tập trung đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tiếp cận theo quy trình quản lý: ban hành và thực thi chính sách, quy định thực hiện quy hoạch, kế hoạch khai thác khoáng sản, công tác tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản, thực trạng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch khai thác khoáng sản, hiện trạng công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Những phương pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm thu thập dữ liệu thứ cấp, khảo sát thực địa và điều tra xã hội học. Nghiên cứu có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản.


Phân tích môi trường đầu tư tỉnh Thái Nguyên từ góc độ cải cách thủ tục hành chính

Trong những năm gần đây, Thái Nguyên đã nỗ lực thực hiện nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư và đạt được nhiều kết quả vượt bậc trong thu hút đầu tư. Để đạt được kết quả đó, tỉnh đã xúc tiến cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực nhằm tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, bài viết này nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thu hút đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên và phân tích những thay đổi chính sách từ góc độ cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn 2016-2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc hiện đại hóa hành chính và chất lượng cán bộ công chức vẫn là rào cản trong quá trình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh cần kiên định cải thiện môi trường kinh doanh, tạo môi trường bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế phát triển một cách hài hòa.


E government systems and its impact on quality of service at public hospitals in Amman (filed study)

Find the impact of e government systems on Quality of service at private Hospitals in Amman (Filed Study)


Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức ngành nội vụ của thành phố Hà Nội

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức ngành Nội vụ của thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ngành Nội vụ của thành phố Hà Nội đã tuân thủ các quy định mang tính pháp lý trong xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức; sự cần thiết cũng như lý do cần phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức ngành Nội vụ của thành phố Hà Nội.


Impact of HRD climate on employee engagement in select defence public sector undertakings

In this paper, an effort is made to find out the relation between HRD Climate and Employee Engagement which are different in its concepts. However, a positive relationship is established between these two, Hence the study is educative and interesting for academicians, research scholars in the field.


Organisational structure and management system-some relevant issues in context of Guwahati municipal corporation

Through this paper an attempt is being made to discuss some issues related to organisational set up and management system of Guwahati Municipal Corporation. With a view to systematizing the discussion on the topic referred to here, the entire paper is divided into three parts.


Giáo trình Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình chuyên viên)

Giáo trình "Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình chuyên viên)" bao gồm 4 chương với các nội dung: kiến thức chung; kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; kỹ năng; yêu cầu, hướng dẫn viết tiểu luận tình huống và đi thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Tài liệu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020

Tài liệu trình bày quyết định số 1154/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020; phương án điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020; phiếu thu thập thông tin điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020.


Giải pháp tăng cường kết nối nông thôn - đô thị trong xây dựng nông thôn mới

Bài viết thông tin về giải pháp tăng cường kết nối nông thôn - đô thị trong xây dựng nông thôn mới; thực trạng và các vấn đề kết nối nông thôn - đô thị ở Việt Nam; cở sở lý thuyết và mô hình kết nối tối ưu nông thôn - đô thị; một số giải pháp tăng cường kết nối nông thôn - đô thị trong thời kì chuyển đổi của Việt Nam.


Tài liệu mới download

Hợp đồng mua bán than
  • 05/04/2010
  • 91.632
  • 847

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

WTO-Những nguyên tắc cơ bản
  • 21/09/2013
  • 46.277
  • 271

Danh mục tài liệu