Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý dự án (3.315)

Bài giảng Phần mềm quản lý đấu thầu mua sắm vật tư

Bài giảng Phần mềm quản lý đấu thầu mua sắm vật tư trình bày quy trình tin học hóa, chức năng hệ thống, tiến độ triển khai, timeline dự án.


Quy trình triển khai và quản lý hoạt động đầu tư dự án XDCB

Tài liệu áp dụng đối với việc triển khai và quản lý các dự án đầu tư XDCB do Công ty Cổ Phần Vinafco làm chủ đầu tư, từ công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công dự án cho tới khi đưa dự án vào vận hành.


Construction extension to a guide to the project management body of knowledge

"Ebook Construction extension to a guide to the project management body of knowledge" present the content: Purpose of this document; project phases and the project life cycle; three standard phases; project stakeholders; organizational influences; key general management skills; socio-economic influences


Managing risk in construction projects

Ebook "Managing risk in construction projects" present the content: projects and risk; the project environment; understanding the human aspects; risk and value management; qualitative methods and soft systems methodology; quantitative methods for risk analysis; the contribution of information technology to risk modelling and simulation; risk allocation in the contracting and procurement cycle


Report on customer satisfaction

Customer satisfaction terminology applied in the project problem and solution method has been increasingly important in construction industry. The method presented is using design phase of project life cycle as the study case. The interaction process or input and output method developed is a process of combining a project life cycle and a customer-oriented process. The internal and external customers were introduced to define the strategic objectives and next phase objectives. The method has ascertained the customer requirements through the design phase of project life cycle. The final result are the output of the design phase, which are total quality managerial culture, design documentation quality performance and working procedures, quality plans checklist and control. The method can be effectively achieved the customer satisfaction if the method proceed throughout the phases of project life cycle.


Project management plan

The objective of this document is to inform the Owner the organization plan and the executive method of APAVE Vietnam and South East Asia’s project management. This is to obtain/ satisfy the requirements of project and of customers.


Simulation based project selection decision analysis tool

This paper discusses a framework for project selection decision analysis utilizing a Special Purpose Simulation (SPS) tool developed by Hajjar and AbouRizk (2000). The decision framework presented in this paper allows an organization the ability to quickly and effectively graphically model the independent economic variables and influences in the form of an influence diagram. The SPS tool is tailored to project selection and re-selection analysis considering statistical decision uncertainties using Monte-Carlo analysis.


Project management for construction: Cost estimation

Document present costs associated with constructed facilities; approaches to cost estimation; types of construction cost estimates; effects of scale on construction cost; unit cost method of estimation; methods for allocation of joint costs; historical cost data...


Bài giảng Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư (A) và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (B)

Bài giảng Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư (A) và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (B) trình bày phương pháp xác định tổng mức đầu tư; khái niệm cơ bản chi phí chuẩn bị dự án; phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án; xác định vốn đầu tư; xác định chỉ số giá; xác định hiệu quả đầu tư của dự án; đánh giá rủi ro và hiệu quả của dự án.


Bài giảng Quản lý chi phí

"Bài giảng Quản lý chi phí" trình bày sự cần thiết của phương pháp giá trị đạt được; kiểm soát chi phí, đo lường khối lượng thực hiện dự án, đo lường thời gian thực hiện dự án; đánh giá tình trạng tổng thể của dự án; các trường hợp có thể xảy ra khi xem xét dự án; dự báo tình hình thực hiện dự án trong tương lai...


Bài giảng Quản lý dự án – Chương 1+2: Vốn đầu tư dự án, dự án xây dựng

"Bài giảng Quản lý dự án – Chương 1+2: Vốn đầu tư dự án, dự án xây dựng" trình bày khái niệm hoạt động đầu tư vốn và vốn đầu tư; vai trò của vốn đầu tư; phân loại các hoạt động đầu tư; nội dung của vốn đầu tư; dự án đầu tư; đặc điểm của dự án; các lĩnh vực kiến thức về quản lý dự án...


Một số vấn đề về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ebook Quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm 4 chương với các nội dung: tổ chức dự án xây dựng; quản lý dự án xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.


Bài giảng Quản lý dự án: Lộ trình thực hiện

"Bài giảng Quản lý dự án: Lộ trình thực hiện" trình bày lộ trình thực hiện một dự án bao gồm tiền thi công, đấu thầu – hợp đồng, thi công, thanh quyết toán hồ sơ hoàn công đưa vào sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.


Bài giảng Quản lý thời gian dự án xây dựng

"Bài giảng Quản lý thời gian dự án xây dựng" trình bày các bên tham gia và mục tiêu dự án; các tiêu chuẩn đánh giá quản lý dự án; các bước lập kế hoạch dự án; ý nghĩa của việc lập kế hoạch và tiến độ dự án...


Quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Tài liệu Quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chương trình Bổ túc nghiệp vụ Giám đốc dự án Xây dựng nhà cao tầng) với các nội dung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư, liệt kê các công việc hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng dự án vừa rút ngắn được thời gian thực hiện dự án; đưa ra các biện pháp quản lý dự án hợp lý nhất.


Bài giảng Chuyên đề 3: Hiệu quả tài chính dự án đầu tư

"Bài giảng Chuyên đề 3: Hiệu quả tài chính dự án đầu tư" trình bày các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư; báo cáo ngân lưu dự án; phân tích rủi ro tài chính dự án đầu tư.


Project management – A managerial approach

"Ebook Project management – A managerial approach" present the content projects in contemporary organizations; strategic management and project selection; the project manager; negotiation and the management of conflict; the project in the organizational structure; project activity planning; budgeting and cost estimation; monitoring and information systems; project control; project auditing...


Project project management - A systems approach to planning, scheduling, and control

Ebook "Project project management - A systems approach to planning, scheduling, and control" present the content: understanding project management; the project manager–line manager interface; defining the functional manager’s role; defining the executive’s role; the downside of project management; project-driven versus non–project-driven organizations; classification of projects....


Project management – Achieving competitive advantage

Ebook Project management – Achieving competitive advantage present the content: the organizational context; project selection and portfolio management; scope management;project scheduling; resource management; project evaluation and control; project closeout and termination...


Đề cương chi tiết học phần: Xây dựng và quản lý dự án

Đề cương cung cấp cho người học những thông tin cơ bản liên quan đến môn học Xây dựng và quản lý dự án như: Phân bổ thời gian trong học kỳ, điều kiện học, mục tiêu của học phần, nội dung học phần, tài liệu học tập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết về môn học.


Phong thủy và quản lý đất đai

Phong thủy còn có nhiều quan niệm khác nhau nhưng đa số các nhà nghiên cứu đều cho rằng phong thủy có tính khoa học. Các ứng dụng của phong thủy trong thực tiễn là điều không ai có thể phủ nhận được. Phong thủy luôn luôn song hành với sự phát triển của xã hội. Bài viết trình bày một số nhận định về phong thủy liên quan đến quản lý đất đai.


Bài giảng học phần Quản lý dự án: Chương 3 - TS. Đỗ Văn Chính

Bài giảng "Quản lý dự án - Chương 3: Quản lý thời gian của dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạng công việc, vẽ sơ đồ mạng lưới PERT/CPM, tính toán sơ đồ mạng lưới PERT/CPM, phương pháp biểu đồ Gantt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Quản lý dự án: Chương 2 - TS. Đỗ Văn Chính

Bài giảng "Quản lý dự án - Chương 2: Các nội dung cơ bản của quản lý dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về các nội dung QLDA, quản lý phạm vi dự án, quản lý phạm vi dự án, quản lý chi phí dự án, quản lý chất lƣợng dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Quản lý dự án: Chương 5 - TS. Đỗ Văn Chính

Bài giảng "Quản lý dự án - Chương 5: Quản lý dự án xây dựng" ccung cấp cho người học các kiến thức: Các giai đoạn của một dự án xây dựng, nội dung quản lý dự án theo công việc, các hình thức tổ chức quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Quản lý dự án: Chương 1 - TS. Đỗ Văn Chính

Bài giảng "Quản lý dự án - Chương 1: Tổng quan về dự án vầ quản lý dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm dự án và quản lý dự án, các đối tượng chủ yếu tham gia dự án, các yêu cầu cơ bản của người quản lý dự án, chức năng của quản lý dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Quản lý dự án: Chương 4 - TS. Đỗ Văn Chính

Bài giảng "Quản lý dự án - Chương 4: Phân phối các nguồn lực dự án và quản lý chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu đồ phụ tải nguồn lực, điều chỉnh đều nguồn lực, dự toán ngân sách của dự án, phương pháp dự toán ngân sách, kế hoạch chi phí cực tiểu, quản lý chi phí dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tình hình khai thác nguồn thu tài chính từ đất đai tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá công tác quản lý các nguồn thu từ đất đai trên địa bàn huyện Đức Trọng trong giai đoạn 2015–2018. Hướng nghiên cứu tập trung vào các chính sách hiện có để làm rõ thực trạng khai thác nguồn thu tài chính từ đất đai tại địa phương. Cùng với các thông tin thứ cấp được thu thập từ các báo cáo của chính quyền, các tác giả đã tiến hành điều tra phỏng vấn trực tiếp với các nhà chuyên môn về công tác quản lý tài chính về đất đai, nhằm để có cái nhìn rộng hơn về những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý.


Business continuity & disaster recovery: lessons from Palestine

Acts of terrorism and various widespread natural disasters have underlined the substantial risk of major operational disruptions to the financial system. Financial industry participants have common interest in promoting the resilience of the financial system to such disruptions1.


Phân vùng ảnh hưởng các yếu tố rủi ro đến chi phí đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam và một số giải pháp giảm thiểu

Bài viết đề cập đến việc nhận diện, đánh giá và phân vùng rủi ro để biết rủi ro nào xuất hiện nhiều hay ít, gây ảnh hưởng lớn hay nhỏ, làm cơ sở giúp các bên liên quan chủ động trong việc ứng phó, đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro cho phù hợp và giúp giảm chi phí cho nhà nước, cho chủ đầu tư.


The impact of knowledge management on organisational performance

The main aim of the project is to show that through creating, accumulating, organising and utilising knowledge, oraganisation can enhance organisational performance.


Tài liệu mới download

Bài tập Word – số 2
 • 29/11/2013
 • 31.396
 • 668

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Report on customer satisfaction
 • 05/09/2020
 • 45.268
 • 899
Project management plan
 • 05/09/2020
 • 32.014
 • 104
Bài giảng Quản lý chi phí
 • 04/09/2020
 • 73.963
 • 795

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu