Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý dự án (3.216)

Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện quyền đình công của người lao động

Hiện tượng đình công diễn ra ở nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai trong những năm gần đây đã đặt ra những vấn đề cần nghiên cứu và giải quyết trong quá trình thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua đó, phân tích những giải pháp có thể thực hiện được trên thực tế bằng những kiến thức chung về pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng.


Causes and effects of delays in Malaysian construction industry

This study identified 10 most important causes of delay from a list of 28 different causes and 6 different effects of delay. Ten most important causes were: (1) contractor’s improper planning, (2) contractor’s poor site management, (3) inadequate contractor experience, (4) inadequate client’s finance and payments for completed work, (5) problems with subcontractors, (6) shortage in material, (7) labor supply, (8) equipment availability and failure, (9) lack of communication between parties, and (10) mistakes during the construction stage. Six main effects of delay were: (1) time overrun, (2) cost overrun, (3) disputes, (4) arbitration, (5) litigation, and (6) total abandonment.


Cơ hội và thách thức của dệt may Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Nghiên cứu phân tích tình hình thương mại ngành dệt may của Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bằng việc sử dụng các chỉ số thương mại và tính toán cơ cấu xuất, nhập khẩu các nhóm sản phẩm của ngành, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: TPP là thị trường chính của hàng dệt may Việt Nam, tuy nhiên mức độ tập trung thương mại chỉ ở một vài thành viên TPP như Mỹ, Nhật Bản, Canada. Lợi thế cạnh tranh của ngành chỉ biểu hiện ở 2 nhóm sản phẩm cuối cùng (quần áo và hàng dệt may phụ trợ) trong 14 nhóm sản phẩm phân theo mã HS của ngành. Như vậy, Việt Nam có cơ hội gia tăng xuất khẩu hàng dệt may trong khu vực TPP. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ được tận dụng tối đa khi mà Việt Nam đảm bảo được quy tắc xuất xứ sản phẩm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Khu vực biển Đông trên bàn cân chiến lược của Ấn Độ

Nghiên cứu phân tích cụ thể lợi ích trực tiếp, gián tiếp ở biển Đông của Ấn Độ trên các khía cạnh chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội. Xuất phát từ những lợi ích ấy, Ấn Độ đã nhanh chóng tiến hành các hoạt động thực tiễn tại khu vực; bài viết điểm qua các hoạt động trên, đồng thời ghi nhận các phản ứng, dấu hiệu ngoại giao…của các quốc gia, từ đó tìm cách lý giải thích hợp lợi ích hay quan điểm của các quốc gia trong việc can dự của Ấn Độ và cuối cùng nêu lên triển vọng hợp tác Việt Nam Ấn Độ tại khu vực biển Đông.


Tài liệu kỹ thuật quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu

Tài liệu đã tổng hợp và cập nhật các kiến thức về QLRRTT và thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đồng thời dựa trên những kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo tại 3 tỉnh thí điểm là Cao Bằng, Bình Thuận và Cần Thơ (tháng 11/2009), kết quả tham vấn 10 tỉnh đại diện cho các khu vực có đặc trưng thiên tai khác nhau trong cả nước (tháng 1/2010) và các ý kiến của Hội chữ thập đỏ và các Tổ chức phi chính phủ (tháng 12/2010).


Cơ sở lý luận và thực tiễn của mô hình kinh tế sinh thái: Nghiên cứu áp dụng cho khu vực Tây Nguyên

Trong những năm vừa qua, để phát triển cho khu vực Tây Nguyên, nhiều đề tài, dự án nghiên cứu đánh giá các điều kiện tự nhiên, tài nguyên, các điều kiện môi trường sinh thái đã được đặt ra và thực hiện. Tuy nhiên, các nhiệm vụ được đặt ra hầu hết đều mang tính riêng lẻ, chưa được thực hiện đồng bộ, tổng thể và tính chiến lược chưa cao, chưa lâu dài cho phát triển vùng. Bài viết đưa ra được các vấn đề nghiên cứu lý luận, phương pháp luận đánh giá tiềm năng tự nhiên, tài nguyên, đề xuất các mô hình kinh tế - sinh thái bền vững áp dụng cho toàn lãnh thổ Tây Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn.


Luận giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Trích đoạn)

Trích đoạn "Luận giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam" có kết cấu nội dung gồm hai phần. Phần 1: con đường phát triển của nhân loại nêu ra những giằng co về vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường; khi nhà nước làm thay thị trường; nhà nước phúc lợi ở các nước Bắc Âu; vai trò và bản chất của nhà nước. Phần 2: Bức tranh thế giới ngày nay nhìn nhận về một thế giới đang có sự khác biệt về nền kinh tế giữa các quốc gia. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Hoạt động kinh tế đối ngoại - Động lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ hội nhập

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng kinh tế trọng điểm của nước ta. Nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của dân tộc trong lịch sử cũng như hiện tại. ĐBSCL đã và đang trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh tế đối ngoại với những cơ hội - thách thức của riêng mình. Do đó, đối với ĐBSCL, hoạt động kinh tế đối ngoại của vùng cần được nghiên cứu với những vấn đề khoa học đang quan tâm. Để tìm hiểu sâu hơn về nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ lý thuyết

Trong thập kỷ qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ấn tượng. Tuy nhiên, từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước đã bị sụt giảm, nhiều vấn đề của tăng trưởng đã bộc lộ gay gắt. Bài viết đưa ra nhận xét dựa trên lý thuyết kinh tế học và quan niệm kinh tế của các nhà Kinh tế học trên toàn thế giới. Để nắm rõ hơn về nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Tác động của phát triển tài chính đến phát triển kinh tế: Bằng chứng tại các quốc gia khu vực Châu Á

Bằng việc sử dụng mô hình DOLS, nghiên cứu thực hiện nhằm xem xét mối quan hệ giữa phát triển tài chính và phát triển kinh tế. Đồng thời, tìm kiếm các bằng chứng ủng hộ cho quan điểm cho rằng mối quan hệ giữa phát triển tài chính và phát triển kinh tế còn phụ thuộc vào sự cân đối giữa tốc độ phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Hội nhập kinh tế và sự phát triển ở Việt Nam: Báo cáo cuối cùng

Báo cáo đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách để làm thế nào đạt mức tăng trưởng cao. Các quốc gia cần tạo lập được môi trường chính sách tài khóa và kinh tế vĩ mô ổn định; tạo môi trường khuyến khích sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân; hỗ trợ đầu tư vào giáo dục và cơ sở hạ tầng. Một trong những chủ đề then chốt của báo cáo là nhấn mạnh vai trò quan trọng của mở cửa các lĩnh vực thương mại, đầu tư và cạnh tranh trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để tìm hiểu rõ hơn về báo cáo, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Tập bài giảng: Kinh tế xây dựng

Tập bài giảng: Kinh tế xây dựng có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận đánh giá tài chính, kinh tế - xã hội các dự án xây dựng thủy lợi; Chương 3: Vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng; Chương 4: Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 5: Phân tích kinh tế các dự án đầu tư xây dựng; Chương 6: Kinh tế sử dụng máy xây dựng và Chương 7: Quản lý kinh tế ngành xây dựng thủy lợi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới của quỹ tiền tệ quốc tế

Tóm tắt báo cáo đưa ra các nhận định về: Môi trường kinh tế toàn cầu, triển vọng và rủi ro của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đưa ra các vấn đề về chính sách, nêu lên các nền kinh tế tiên tiến, các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển,... Bên cạnh đó, còn điểm qua một số nội dung chính và quan trọng như: chu kỳ nhà đất thay đổi và tác động của nó đối với chính sách tiền tệ, thay đổi khí hậu và kinh tế toàn cầu, toàn cầu hoá, giá cả hàng hoá và các quốc gia đang phát triển. Qua những nội dung có trong báo cáo, người đọc sẽ nắm được những thông tin cơ bản về những triển vọng kinh tế của quỹ tiền tệ quốc tế nhằm đưa ra những chính sách đầu tư thích hợp. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 6+7 - ThS. NguyễnThùy Dung

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Làm rõ sự tồn tại của vấn đề cụ thể, điều tra ý kiến, nhu cầu của các bên liên quan về việc giải quyết vấn đề cụ thể, tìm hiểu các giải pháp hiện có và lý do vì sao vấn đề cụ thể chưa được giải quyết,...


Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 1 - ThS. NguyễnThùy Dung

Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu môn học PD2, đề cương môn học và lịch trình, phương pháp đánh giá, nguyên tắc lớp học, chuẩn bị Hồ sơ dự án, chủ đề lớp của môn học PD2.


Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 2 - ThS. NguyễnThùy Dung

Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 2 do ThS. NguyễnThùy Dung biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Chia sẻ kết quả phiếu [1T-1] giữa các nhóm, thu thập thêm thông tin về vấn đề cá nhân đã chọn, đề xuất ứng cử viên cho đề tài nhóm tạm thời, đánh giá và lựa chọn đề tài nhóm tạm thời.


Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 3 - ThS. NguyễnThùy Dung

Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Chia sẻ kết quả phiếu [1T-2], điều tra làm rõ thực trạng vấn đề, thiết lập chỉ số mục tiêu cho vấn đề tạm thời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 4 - ThS. NguyễnThùy Dung

Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 4 trình bày về "Điều tra nhu cầu giải quyết vấn đề của các bên liên quan". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Chia sẻ kết quả [2P-1, 2], [2T-1], đánh giá lại đề tài nhóm tạm thời, điều tra nhu cầu giải quyết vấn đề của các bên liên quan, tìm hiểu các giải pháp hiện có của vấn đề.


Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 8 - ThS. NguyễnThùy Dung

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Phát hiện vấn đề, điều tra về sự tồn tại của vấn đề, điều tra về ý kiến/ nhu cầu của các bên liên quan về vấn đề, hiểu về bối cảnh hiện tại, điều tra về những giải pháp đang tồn tại, thiết lập điều kiện ràng buộc, phân tích cấu trúc hoặc nguyên nhân của vấn đề,...


Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 5 - ThS. NguyễnThùy Dung

Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 5 giúp người học hiểu về "ghi tiêu đề chương". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Làm rõ cấu trúc của đề tài dự kiến, thu hẹp vấn đề cần giải quyết,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài tập tổng hợp Quản trị dự án đầu tư

Tài liệu Bài tập tổng hợp Quản trị dự án đầu tư được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những dạng bài tập chính và cách giải những bài tập về Quản trị dự án đầu tư như bài tập kiểm soát dự án, bài tập phân tích rủi ro tài chính, bài tập quản lý tiến độ dự án.


Bài giảng Chương 1: Tổng quan về dự án và quản trị dự án

"Bài giảng Chương 1: Tổng quan về dự án và quản trị dự án" có nội dung trình bày về đặc trưng của dự án, vai trò của quản trị dự án, bản chất của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.


Bài giảng Quản lý dự án

"Bài giảng Quản lý dự án" có nội dung trình bày về tổng quan dự án và quản lý dự án, khởi sự và lựa chọn dự án, hoạch định dự án, kiểm soát dự án, kết thúc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Ebook Điều kiện Hợp đồng FIDIC

"Ebook Điều kiện Hợp đồng FIDIC" do NXB Xây dựng ấn hành nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông lệ quốc tế trong kinh doanh xây dựng. Để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo


Một số đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên sản xuất kinh doanh thép xây dựng. Đối với sự phát triển của công ty thì cơ chế quản lý vốn giữ một vai trò quan trọng. Trong thời gian vừa qua, cơ chế quản lý vốn đã có những đóng góp nhất định cho hoạt động của Công ty như: đáp ứng tương đối nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh, giúp sử dụng vốn cố định, vốn lưu động trong Công ty… đúng mục đích. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ chế quản lý vốn của Công ty còn nhiều hạn chế như: sự bất hợp lý trong hình thức huy động vốn và cơ cấu vốn…. Vì vậy, cần có những nghiên cứu để tìm ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý vốn phù hợp với điều kiện mới, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty trong giai đoạn tới.


Phát triển giao thông nông thôn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi, có trên 86 % dân số sống ở nông thôn, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Trong những năm gần đây, tỉnh đã quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều chương trình, dự án đã được nhà nước đầu tư xây dựng, điển hình là chương trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn; kiên cố hoá kênh mương, trường học...Mặc dù vậy, nông thôn Tuyên Quang vẫn còn nhiều mặt hạn chế, đặc biệt là hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất theo hướng hàng hoá, cũng như cải thiện đời sống của nhân dân. Vì vậy, phát triển hạ tầng nông thôn, trong đó lựa chọn giao thông nông thôn (GTNT) là khâu đột phá là sự cần thiết để tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới.


Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy tận nơi 24/7

Để góp phần phát triển ngành sửa chữa xe gắn máy, Công Ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chấn Văn phối hợp cùng công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu và xây dựng “Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7” tại TP.HCM nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của doanh nghiệp cũng như đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.


Lập Dự án đầu tư Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ở vùng sâu vùng xa, những nơi chưa có điện lưới quốc gia để thay đổi thói quen dùng điện thông thường sang dùng điện với nguồn năng lượng sạch góp phần giảm chi phí và bảo vệ môi trường, từ đó tiếp cận từ từ tới những thành phố lớn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho công ty và Nhà nước.


Thuyết minh dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất máy phát điện năng lượng mặt trời

  • 5/5 (1)

Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp hệ thống máy phát điện dùng cho cửa hàng kinh doanh, văn phòng đại diện, hộ gia đình,...dùng cho vùng chưa có điện lưới, vùng nông thôn, hải đảo, công trình dự án,...kể cả dùng cho chiếu sáng cây trồng, khích thích tăng trưởng, ra hoa như thanh long, các vườn hoa,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thuyết minh Dự án sản xuất phân bón lá và phân vi sinh

"Thuyết minh Dự án sản xuất phân bón lá và phân vi sinh" có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng nhà máy phân bón hữu cơ vi sinh. Chương 5: Quy trình hoạt động và qui mô nhà máy. Chương 6: Qui mô công suất dự án. Chương 7: Kết luận và kiến nghị.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản lý tài chính dự án
  • 28/01/2013
  • 35.110
  • 648

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu