Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phần cứng (6.198)

Đánh giá phẩm chất mạng chuyển tiếp song công hai chiều trên cùng băng tần dưới tác động của phần cứng không lý tưởng

Bài viết này phân tích phẩm chất mạng chuyển tiếp song công hai chiều trên cùng băng tần với phần cứng không lý tưởng, trong đó nút chuyển tiếp sử dụng giao thức khuếch đại-và-chuyển tiếp. Xác suất dừng, xác suất lỗi ký hiệu được tìm ra để đánh giá phẩm chất hệ thống.


Mô tả công việc chuyên viên phần cứng

Chuyên viên phần cứng cần chịu trách nhiệm về các đầu mục công việc như: xây dựng, phát triển hệ thống mạng toàn Công ty để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị trong Công ty, kiểm tra, bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng cáp quang của Công ty, kiểm tra, bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng thuộc phân công của phòng CNTT... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Mô tả công việc nhân viên IT phần cứng

Nhân viên IT phần cứng cần chịu trách nhiệm về các đầu việc như: bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy tính, máy chủ, hệ thống mạng LAN, internet và các loại thiết bị mạng văn phòng khách hàng, phân tích và xử lý sự cố hệ thống máy chủ, máy tính và hệ thống mạng như kết nối wifi, kết nối máy in, máy scan, máy photo, điện thoại... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Hardware software co design using primitive interface

Most engineering designs can be viewed as systems, i.e., as collections of several components whose combined operation provides useful services. Components can be heterogeneous in nature and their interaction may be regulated by some simple or complex means. Interface between Hardware & Software plays a very important role in co-design of the embedded system. Hardware/software co-design means meeting system-level objectives by exploiting the synergism of hardware and software through their concurrent design. This paper shows how hardware & software interfaces can be implemented using primitive interface design.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tuần 10 - Đại học Công nghệ Thông tin

Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính - Tuần 10: Bộ xử lý processor" giúp người học hiểu cơ chế thực thi lệnh và các quy ước về thiết kế logic, thiết kế Datapath với 8 lệnh cơ bản cho một bộ xử lý và cách hiện thực thiết kế này.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tuần 2 - Đại học Công nghệ Thông tin

Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính - Tuần 2: Hiệu suất máy tính" là giới thiệu về các thông số liên quan và cách tính hiệu suất của một bộ xử lý. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tuần 6 - Đại học Công nghệ Thông tin

Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính - Tuần 6: Phép toán số học trên máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phép cộng & Phép trừ, phép nhân, phép chia, số thực dấu chấm động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tuần 3 - Đại học Công nghệ Thông tin

Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính - Tuần 3: Kiến trúc bộ lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép tính, toán hạng, số có dấu và không dấu, biểu diễn lệnh, các phép tính Logic, các lệnh điều kiện và nhảy. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tuần 11 - Đại học Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Tuần 11: Bộ xử lý processor" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, nhắc lại các quy ước thiết kế logic, xây dựng đường dữ liệu (datapath) đơn giản, hiện thực datapath đơn chu kỳ. Mời các bạn tham khảo phần 2 bài giảng này.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tuần 13 - Đại học Công nghệ Thông tin

Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính - Tuần 13: Kỹ thuật ống dẫn (Pipeline)" giúp người học hiểu được các kiến thức tổng quan về kỹ thuật Pipeline, những vấn đề phát sinh và hướng giải quyết trong pipeline. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tuần 4 - Đại học Công nghệ Thông tin

Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính - Tuần 4: Kiến trúc bộ lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn lệnh, các phép tính Logic, các lệnh điều kiện và nhảy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tuần 9 - Đại học Công nghệ Thông tin

Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính - Tuần 9: Phép toán số học trên máy tính" giúp người học hiểu các phép toán số học trên số nguyên và số thực dấu chấm động trong máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tuần 1 - Đại học Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Tuần 1: Máy tính các khái niệm và công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, bên dưới chương trình ứng dụng, bên trong máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tuần 5 - Đại học Công nghệ Thông tin

Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính - Tuần 5: Kiến trúc bộ lệnh" giúp người học hiểu cách biểu diễn và cách thực thi các lệnh trong máy tính, chuyển đổi lệnh ngôn ngữ cấp cao sang assembly và mã máy, chuyển đổi lệnh mã máy sang ngôn ngữ cấp cao hơn, biết cách lập trình bằng ngôn ngữ assembly cho MIPS. Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Introduction to computing - Lecture 9

In addition to floppy disks and hard drives, today's computer user can choose from a wide range of storage devices, from “key ring" devices that store hundreds of megabytes to digital video discs, which make it easy to transfer several gigabytes of data. This lesson examines the primary types of storage found in today's personal computers. You'll learn how each type of storage device stores and manages data.


Lecture Introduction to computing - Lecture 1

The contents of this chapter include all of the following: In basic terms, define the word com puter; discuss various ways computers can be categorized; identify six types of computers designed for individual use; identify four types of computers used primarily by organizations; explain the importance of computers in today's society; describe how computers are used in various sectors of our society.


Lecture Introduction to computing - Lecture 11

In this chapter you will learn how these CPUs arc typically differentiated from one another and sec how their performance is measured. You also w ill learn some of the ways you can extend the power of your PC’s processor to other components by using its expansion capabilities.


Lecture Introduction to computing - Lecture 22

This lesson introduces you to the basics of e-commcrcc at the consumer and business levels. You w ill leam how to make sure your online shopping and browsing activities arc secure, and how to protect your personal information when using the Internet.


Lecture Introduction to computing - Lecture 13

In addition to floppy disks and hard drives, today's computer user can choose from a wide range of storage devices, from “key ring" devices that store hundreds of megabytes to digital video discs, which make it easy to transfer several gigabytes of data. This lesson examines the primary types of storage found in today's personal computers. You'll learn how each type of storage device stores and manages data.


Lecture Introduction to computing - Lecture 32

The contents of this chapter include all of the following: Discuss the special information requirements of an enterprise-sized corporation; identify information systems and software used in the functional units of an enterprise; describe and list general purpose and integrated information systems used throughout an enterprise


Lecture Introduction to computing - Lecture 10

This lesson looks at the processors most commonly found in personal computers and describes some of their most important features and distinguishing characteristics. You w ill learn how these CPUs arc typically differentiated from one another and sec how their performance is measured. You also w ill learn some of the ways you can extend the power of your PC’s processor to other components by using its expansion capabilities.


Lecture Introduction to computing - Lecture 4

This lesson examines several categories of alternative input devices and discusses the special uses of each. You may be surprised at how often you see these devices, and you may decide that an alternative device will be your primary means of interacting with your computer.


Lecture Introduction to computing - Lecture 20

Even a home computer user can be part of a truly global network. A connection to the Internet makes your home computer one of the millions of nodes on the vast Internet network. You can share files, collaborate, communicate, and conference with people on the other side of the globe. This lesson examines some of the most common ways of transmitting data via networks and the Internet.


Lecture Introduction to computing - Lecture 21

This lesson provides an overview of the options for connecting a computer to the Internet. It also shows how the wireless Internet works, and discusses the need for wireless security.


Lecture Introduction to computing - Lecture 30

The contents of this chapter include all of the following: Define the term, computer security risks, and briefly describe the types of cybercrime perpetrators; describe threats and countermeasures; identify threats to users, hardware and data;...


Lecture Introduction to computing - Lecture 23

This chapter define the terms database and database management system (DBMS), list at least three tasks that a DBMS enables users to do, differentiate between flat-file databases and relational databases, list three steps needed to create a database, explain the purpose of filters and forms, list three examples of query languages.


Lecture Introduction to computing - Lecture 26

Programs are the building blocks of information systems. When they create software products, programmers follow a process or life cycle - that is similar to the life cycle for entire information systems. The systems development life cycle (SDLC) is detailed in. The similar software development life cycle is discussed in this chapter.


Lecture Introduction to computing - Lecture 7

This lesson introduces you to the basics of hard-copy output dcviccs. You will learn about the most common types of printers and sec how each creates an image on paper. You will leam the criteria for evaluating different printers and examine some of the specialized printing dcviccs designed for professional use.


Lecture Introduction to computing - Lecture 8

This chapter explain why computers use the binary number system, list the two main parts of the CPU and explain how they work together, list the steps that make up a machine cycle, explain the difference between RAM and ROM, list three hardware factors that affect processing speed.


Lecture Introduction to computing - Lecture 16

Computer users have several choices when it comes to operating systems, although the choice is not always easy. The vast majority of new PCs are sold with some version of Windows installed, but many users are choosing to run UNIX or Linux. Apple Macintosh computers and the proprietary Mac OS have a small but important share of the desktop OS market. This lesson is a survey of the primary operating systems used on personal computers and network servers today, describing the basic features of each.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

kiến trúc máy tính - 5
 • 28/05/2011
 • 10.878
 • 434
Thông số kỹ thuật đáng giá
 • 27/01/2010
 • 41.498
 • 181
Fiber Optic Cable Furcation Tubing
 • 13/08/2009
 • 25.043
 • 889
PC Werkstatt Ausgabe 2000- P53
 • 15/10/2010
 • 44.825
 • 191

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu