Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nông nghiệp (21.026)

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Ảnh hưởng của các khu công nghiệp tập trung đến việc làm của nông dân tỉnh Bắc Ninh

Mục tiêu chung: Làm rõ ảnh hưởng của các KCN tập trung tại Bắc Ninh đến việc làm của nông dân từ đó đề xuất giải pháp để nông dân tiếp cận được việc làm tại các KCN và cung cấp đầu vào cho các Doanh nghiệp KCN Bắc Ninh.


Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất giống lúa thuần Hồng Đức 9

Bài viết trình bày việc ảnh hưởng của liều lượng NPK đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Hồng Đức 9 trong vụ Xuân và vụ Mùa năm 2013, ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Hồng Đức 9 năm 2013, ảnh hưởng của mật độ gieo cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa Hồng Đức 9 năm 2013.


Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm chitosan đến khả năng hạn chế một số loại bệnh hại chủ yếu trên cây đậu xanh leo quả tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Trong số rau an toàn trồng ở Thanh Hoá đậu xanh leo là cây rau phổ biến, đây là một trong những loại rau ăn quả cao cấp trong hệ thống luân canh với lúa và là nguồn thu nhập cao và ổn định. Khi sử dụng nồng độ chế phẩm Chitosan khác nhau tình hình phát sinh, phát triển và khả năng hạn chế các loại bệnh hại chính cũng khác nhau. Bệnh thối gốc phát sinh và gây hại từ khi cây đậu ra lá đến khi ra hoa, làm quả.


Kích thích khả năng kháng bệnh trên cây rau cải Komatsuna (Brassica rapa Var. Perviridis) phương pháp gây sốc nhiệt

Biện pháp xử lý nhiệt được xem như một phương pháp hạn chế hiệu quả bệnh hại cây trồng trong nhà kính, nhà lưới. Nghiên cứu này nhằm tìm ra một điều kiện thích hợp để xử lý trên cây cải Komatsuna, giảm được khả năng nhiễm bệnh của cây đối với nấm gây bệnh (Collectotrichum destructivum).


Thành phần loài lưỡng cư, bò sát khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Bài viết trình bày việc xác định thành phần các loài lưỡng cư, bò sát khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, kết quả cho thấy KBTTN Pu Hu có 37 loài lưỡng cư và bò sát, trong đó: Bò sát có 2 bộ, 13 họ, 25 loài và lưỡng cư có 1 bộ, 4 họ, 12 loài. Do đó, nghiên cứu này nhằm cung cấp thêm các dẫn liệu về thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư, bò sát ở KBTTN Pù Hu.


Đánh giá khả năng sinh sản của một số giống gà lông màu nuôi trong điều kiện gia đình nông thôn Thanh Hóa

Gà lông màu Hoa lương phượng và Kabir dòng bố mẹ nuôi trong điều kiện gia đình nông thôn Thanh Hóa có khả năng chống chịu bệnh và sinh sản tốt. Tuổi đẻ quả trứng đầu ở 151-153 ngày tuổi với độ dài chu kỳ đẻ trứng là 10 tháng. Theo thời giá năm 2010- 2011 chăn nuôi gà sinh sản ở quy mô 50 con/hộ gia đình thu được lãi 272.711 đồng/mái đẻ với tỷ lệ lãi/tổng vốn đầu tư bình quân cho cả chu kỳ nuôi đạt 49,63- 52,86%.


Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật của thịt gà bán tại một số chợ thuộc thành phố Thanh Hoá

Bài viết trình bày việc đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật của thịt gà bán tại một số chợ thuộc thành phố Thanh Hoá nhằm tìm hiểu thực trạng mức độ ô nhiễm vi khuẩn trong thịt gà bày bán trên các chợ lớn của thành phố.


Phát hiện gen chín chậm và gen kháng bệnh virus xoăn vàng lá bằng chỉ thị phân tử trong tập đoàn công tác các mẫu giống cà chua nhập nội

Cây cà chua là loại rau ăn quả có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao. Để tạo ra giống cà chua có đặc tính chín chậm và kháng virus xoăn vàng lá chúng tôi đã tiến hành sử dụng kỹ thuật PCR nhằm phát hiện khả năng mang gen kháng virus và gen chín chậm của tập đoàn giống cà chua nhập nội. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo ra nguồn vật liệu cho quá trình chọn tạo giống cà chua có chất lượng cao.


Xây dựng mô hình canh tác sinh thái tổng hợp lúa - cá - vịt tại huyện Quảng Xương và huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Mô hình canh tác sinh thái tổng hợp lúa - cá - vịt ưu việt hơn rất nhiều so với đơn canh cây lúa. Tuy nhiên không thể áp dụng mô hình từ nơi này đến nơi kia một cách máy móc. Dựa trên cơ sở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, xã hội, kinh tế và nhu cầu của địa phương. Đề tài xây dựng một mô hình và các biện kỹ thuật canh tác cụ thể cho hai xã Quảng Định và Hà Yên, đặc trưng cho hai huyện Quảng Xương (vùng đất bạc màu ) và huyện Hà Trung (vùng thường xuyên ngập úng ) có năng suất lúa bấp bênh.


Khả năng sinh trưởng của chim Trĩ đỏ nuôi tập trung bằng các mức protein khác nhau tại Thanh Hóa

Chim Trĩ đỏ (Phasianus colchicus) là loài chim có tên trong sách đỏ, thuộc loài chim quý hiếm cần đƣợc bảo vệ, chúng thuộc lớp Chim (AVES), bộ Gà (Galliformes), họ Trĩ (Phasianidae). Ngoài tự nhiên chim Trĩ thƣờng sống ở vùng đồi núi thấp, độ cao dƣới 800 m so với mực nƣớc biển, nơi có nhiều cây cỏ, bụi rậm hoặc rừng thông.


Ảnh hưởng của phương pháp phối giống đến năng suất sinh sản và mức độ nhiễm bệnh của lợn nái ngoại nuôi tại Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Yên Định Thanh Hóa

Phương pháp phối giống là một trong các biện pháp kỹ thuật có ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái. Phối giống trực tiếp cho lợn nái đạt năng suất số con đẻ ra/ổ, số con sống đến 24 giờ/ổ cao hơn phương pháp phối tinh nhân tạo. Lợn nái được phối tinh nhân tạo khối lượng sơ sinh/con, khối lượng cai sữa/con, khối lượng cai sữa/ổ và tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa cao hơn phối giống trực tiếp.


Nghiên cứu khả năng nhân chồi trong nuôi cấy invitro cây khoai mán vàng (Colocasia esculenta sp.) của huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Khoai mán vàng (Colocasia esculenta. sp) là cây trồng phổ biến ở Châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt rất thích hợp với vùng nhiệt đới ẩm. Hiện nay, ở huyện Cẩm Thủy , tỉnh Thanh Hóa người dân đang có giống khoai mán vàng được xem là sản phẩm đặc sản của địa phương nhưng đang có nguy cơ bị thoái hóa nguồn gen do dễ bị nhiễm bệnh, khó giữ giống, nhân giống bằng kỹ thuật thông thường


Ảnh hưởng của một số chế phẩm phun qua lá đến sinh trưởng và năng suất của giống lạc L14

Các chế phẩm qua lá kích thích cây sinh trưởng tốt hơn so với đối chứng (phun nước lá) như làm tăng chiều cao thân chính, tăng số lá/thân chính, tăng chỉ số diện tích lá và tăng khả năng tích lũy chất khô. Chế phẩm qua lá cũng làm tăng khả năng hình thành nốt sần, tăng hiệu suất quang hợp thuần.


Hiệu lực của một số loại chế phẩm sinh học phòng trừ Rệp đào (Myzus persicae Sulzer) trên cây bắp cải

Rệp đào (Myzus percicae Sulzer) là loài dịch hại có tính đa thực, gây hại nhiều trên các cây trồng trong đó có cây bắp cải. Trong điều kiện thí nghiệm, ba loại chế phẩm sinh học Gottsu-A (Paecilomyce tenuipes), BotaniGard (Beauveria bassiana) và Mycotal (Verticillium lecanii) đều có tác dụng phòng trừ Rệp đào.


Đa dạng các loài cây thuốc của cộng đồng dân tộc Thái tại xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Kết quả điều tra đã ghi nhận được 102 loài cây thuốc thuộc 87 chi, 67 họ phân bố tự nhiên tại xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Thân và lá là bộ phận chính được sử dụng làm thuốc chữa bệnh với 27 loài chiếm 26,47%. Có 13 nhóm bệnh được điều trị bằng cây thuốc theo kiến thức bản địa của cộng đồng địa phương. Các loài cây thuốc chủ yếu phân bố ở độ cao từ 500 - 1000 m với tỷ lệ 88,24%. Trong tổng số 102 loài cây thuốc, có 2 loài cây thuốc được xếp ở mức nguy cấp, 7 loài cây thuốc được xếp ở mức sẽ nguy cấp cần được bảo vệ.


Thái độ và ý định mua rau VietGAP của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố của thái độ tác động đến ý định mua rau VietGAP của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), bằng việc khảo sát 633 người dân.


Ebook Trích yếu được đề cập nhật hóa về các loài Lan của Việt Nam

Ebook Trích yếu được đề cập nhật hóa về các loài Lan của Việt Nam trình bày các tư liệu về đặc trưng các loài Lan và các hình ảnh mẫu chuẩn của các loài Lan ở Việt Nam.


Ebook Chim vườn Quốc gia Xuân Thủy: Phần 1

“Chim Vườn Quốc gia Xuân Thủy” là sản phẩm của tập thể cán bộ kỹ thuật của Vườn Quốc gia Xuân Thủy cùng với văn phòng CORIN-Asia tại Việt Nam và các chuyên gia phối hợp biên tập và hoàn thiện. Phần 1 của cuốn sách sẽ giới thiệu đến bạn đọc các loài họ nhà chim như: Cay Nhật Bản, ngỗng trời, vịt khoang, vịt cánh trắng, mồng két mày trắng, vịt đầu đỏ, cun cút lưng hung,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ảnh hưởng của thời vụ và mật độ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây bông tại Bắc Giang và Lạng Sơn

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và mật độ trong sản xuất bông tại Bắc Giang và Lạng Sơn đưa ra khung thời vụ và mật độ trồng phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất bông tại các tỉnh. Nghiên cứu 2 thí nghiệm là thí nghiệm thời vụ và mật độ, bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ RCBD, nhắc lại 3 lần. Tiến hành theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất.


Đánh giá thực trạng hàm lượng asen trong môi trường nước, đất sử dụng trồng trọt tại huyện An Phú, tỉnh An Giang

Tầng nước ngầm sâu bị ô nhiễm asen (As) ở Nam và Đông Nam Á đang ngày càng được khai thác gia tăng một cách đáng kể được dùng cho mục đích sinh hoạt và trồng trọt. Đây được xem là tác nhân gây bệnh mặc dù ít được biết đến quá trình gây bệnh khi sử dụng lâu dài các thực phẩm, nước uống nhiễm As. Ngày nay, ô nhiễm As trong giếng khoan đã được cảnh báo rất nhiều huyện trong tỉnh An Giang.


Một số giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La

Để tái cơ cấu nông nghiệp có hiệu quả cần phải có các giải pháp như: Rà soát lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quy hoạch lại quỹ đất nông nghiệp, chuyển đổi phương thức sản xuất, phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp, thu hút đầu tư, hoàn thiện các chính sách tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp trên để tái cơ cấu lại ngành, khai thác thế mạnh của tỉnh, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.


Kiểm nghiệm phẩm chất gieo ươm hạt Mạy châu tại Sơn La

Mạy châu (Carya tonkinensis Lecomte, 1921) là cây bản địa, cây gỗ trung bình, có giá trị kinh tế và bảo tồn, phân bố hẹp. Ở Việt Nam chỉ phân bố tại một số huyện và thành phố của tỉnh Sơn La. Đây là loài ghi trong Sách đỏ Việt Nam (2007) với cấp đánh giá “sẽ nguy cấp, bậc VU”. Tuy nhiên, những thông tin về loài cây này rất hạn chế và chưa có những nghiên cứu về đặc điểm lâm học, nhân giống, gây trồng.


Đánh giá cảnh quan cho mục đích phát triển cây lúa nước ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Lúa nước là cây lương thực chủ yếu của huyện Điện Biên, loại cây này được trồng ở nhiều nơi, nhưng tập trung lớn nhất tại cánh đồng Mường Thanh, nơi có đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi. Gạo Mường Thanh có chất lượng tốt, từ lâu đã nổi tiếng trong cả nước.


Ebook Chim vườn Quốc gia Xuân Thủy: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Chim vườn Quốc gia Xuân Thủy" phần 2 tiếp tục mang đến các loài chịm ở vườn Quốc gia Xuân Thủy như: nhàn đen, diều đầu trắng, ưng lưng đen, ưng Nhật Bản, ưng mày trắng, diều Ấn độ, cắt lưng hung, cò trắng nhỏ, cò lùn hung,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Hiệu lực của nấm metarhizium anisoliae trừ sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae Linnaeus), sâu khoang (Spodoptera litura Fabr.) và rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal.)

Metarhizium anisopliae là nấm ký sinh trên côn trùng, được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong công tác bảo vệ thực vật ở nhiều nước trên thế giới. M. anisopliae được thu thập ở khu vực thành phố Sơn La, khi thử nghiệm tính độc của loài nấm này đối với một số côn trùng cho thấy độ hữu hiệu của nấm đối với sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae Linnaeus) và sâu khoang (Spodoptera litura Fabr.).


Đặc điểm hình thái và mức độ gây hại của bọ Vòi voi đục quả xoài Sternochetus frigidus (Fabricius) tại tỉnh Sơn La

Bọ Vòi voi đục quả xoài (MPW) Stenochetus frigidus (Fabr.) là một trong những dịch hại chính gây hại trên cây xoài ở tỉnh Sơn La. Trưởng thành của MPW màu nâu tối, chiều dài cơ thể trung bình là 5,73 ± 0,076 mm, chiều rộng trung bình 3,5 ± 0,06mm; sâu non màu trắng, chiều dài trung bình 10,98 ± 0,16 mm, chiều rộng trung bình 2,95 ± 0,08 mm; nhộng màu trắng bóng, chiều dài trung bình 6,98 ± 0,09 mm, chiều rộng trung bình 3,95 ± 0,08 mm.


Kiến thức bản địa về sử dụng lâm sản ngoài gỗ tại khu rừng đặc dụng Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Kiến thức bản địa trong khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ (LSNG) có vai trò rất quan trọng trong quản lý bền vững nguồn tài nguyên. Kết quả điều tra ban đầu tại cộng đồng người Thái, Khơ Mú cho thấy người dân đã khai thác, sử dụng 70 loài LSNG: 29 loài có công dụng làm thực phẩm chiếm 41,4%, 36 loài có công dụng làm dược liệu chiếm 51,4%, 5 loài cho màu nhuộm chiếm 7,2%.


Đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn cây con của một số giống ngô tại Sơn La

Hạn hán là một trong những nguyên nhân gây ra tổn thất trong quá trình sản xuất ngô tại Sơn La nói riêng và Việt Nam nói chung. Nghiên cứu khả năng chịu hạn của các giống ngô lai ở giai đoạn cây con tại phòng thí nghiệm Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc năm 2016 cho thấy có sự khác biệt giữa các giống ngô thí nghiệm.


Thành phần loài lưỡng cư và bò sát ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Qua 5 đợt khảo sát thực địa ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2014, chúng tôi đã thu thập được 75 mẫu vật của 13 loài lưỡng cư thuộc 8 giống, 5 họ, 1 bộ và 30 loài bò sát thuộc 27 giống, 12 họ, 1 bộ. Trong đó có 6 loài bò sát bị đe dọa với 5 loài có tên trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ, 5 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và 1 loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN (2016).


Ảnh hưởng của biện pháp xử lý cơ chất đến sinh trưởng, phát triển và năng suất nấm Rơm trồng trên phụ phẩm vỏ cà phê tại Sơn La

Nghiên cứu tiến hành xử lý vỏ quả cà phê bằng nước vôi và bằng nhiệt, đồng thời phối trộn với lõi ngô nghiền và rơm rạ để trồng nấm Rơm tại Sơn La. Kết quả cho thấy phương pháp xử lý vỏ cà phê bằng nhiệt sau đó phối trộn với lõi ngô nghiền theo tỷ lệ 1:1 (công thức X2P3) để làm cơ chất trồng nấm Rơm cho kết quả tốt hơn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Kỹ thuật nuôi ong nội part 9
  • 17/05/2011
  • 36.138
  • 758
KEO TAI TƯỢNG HẠT NGOẠI
  • 22/02/2012
  • 28.436
  • 333

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu