Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nông - Lâm - Ngư (1.732)

Tiêu luận tốt nghiệp: Khảo sát tình chăn nuôi và các bệnh Ornithobacterium Rhinotracheale, Coryza, viêm phế quản truyền nhiễm và Newcastle tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Tiểu luận đánh giá hiện trạng chăn nuôi và mức độ quan tâm về dịch bệnh và tình hình các bệnh ORT, Coryza, IB, ND của một số hộ chăn nuôi gia cầm tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, nhằm xác định những mặt thuận lợi và khó khăn của ngành chăn nuôi gà tại địa phương, từ đó đóng góp phương hướng phát triển cho ngành chăn nuôi của tỉnh.


Tiểu luận tốt nghiệp: Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle trên đàn gà thịt thương phẩm sau khi sử dụng vắc xin Nectiv Forte

Mục tiêu của đề tài là khảo sát đánh giá hiệu giá kháng thể sau khi tiêm vắcxin Nectiv Forte với liều tiêm là 0,15 ml phòng bệnh Newcastle trên đàn gà Lương Phượng từ lúc tiêm chủng đến 57 ngày tuổi. Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2019, tại trại chú Chung ở ấp Đuôi Chuột, xã Tân Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Xét nghiệm mẫu máu bằng phản ứng HA, HI tại phòng thí nghiệm Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Phú Tiên.


Đề án: Phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Đề án với mục tiêu hoàn thiện các quy trình, thủ tục để kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp theo thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống đối với các loài cây trồng chính. Hoàn thiện cơ chế và bộ máy tổ chức để thực thi việc kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp theo đúng quy trình đã ban hành đối với toàn bộ các đối tượng thuộc diện phải kiểm soát chất lượng.


Nghiên cứu thực trạng và đề xuất đổi mới pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất đổi mới pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư


Luận văn tốt nghiệp Phát triển nông thôn: Đánh giá năng suất và phẩm chất 16 dòng/giống lúa cao sản ngắn ngày chịu phèn tại Hòa An vụ Đông Xuân 2012- 2013

Mục tiêu của luận văn nhằm tìm và chọn ra những giống lúa ngắn ngày, có năng suất cao, phẩm chất gạo tốt, kháng được sâu bệnh, và thích nghi được với vùng đất phèn của tỉnh Hậu Giang nói riêng và Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung để đáp ứng nhu cầu sản xuất giúp người dân nâng cao thu nhập và góp phần vào an ninh lương thực của quốc gia. Chọn ra giống lúa ngắn ngày có năng suất cao, phẩm chất tốt và phù hợp với vùng đất phèn tại xã Hòa An. Đánh giá khả năng chống chịu bệnh cháy lá của các giống trên nương mạ; phân tích và đánh giá các thành phần năng suất ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt gạo; sự ảnh hưởng của đất phèn đối với sự sinh trưởng của cây lúa.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát tình hình sử dụng thức ăn nuôi heo thịt tại huyện Châu Thành và ảnh hưởng của khẩu phần thức ăn lên năng suất tăng trưởng của heo lai giai đoạn 60 kg đến xuất bán tại huyện Cầu Ngang

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo là: Đánh giá tình hình sử dụng thức ăn và thành phần dinh dưỡng của một số loại thức ăn sử dụng phổ biến trong nuôi heo thịt giai đoạn 60 kg đến xuất bán tại huyện Châu Thành. Tìm ra khẩu phần thức ăn cho năng suất tăng trưởng và hiệu quả kinh tế về mặt thức ăn trên heo lai giai đoạn 60 kg đến xuất bán. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của 2 loại thức ăn khác nhau trong ương nuôi cá Chình Bông (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824)”giai đoạn 20-150g tại Trà Vinh

Mục tiêu nhằm xác định ảnh hưởng của 2 loại thức ăn khác nhau đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Chình Bông giai đoạn 20- 150g, từ đó tìm ra loại thức ăn thích hợp và mang lại hiệu quả kinh tế đối với cá Chình giai đoạn 20-150g.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của tỷ lệ thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần lên sinh trưởng và chất lượng thịt của heo rừng lai Thái Lan nuôi trên đệm lót học tại Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo là xác định được tăng trọng, chất lượng thịt và hệ số chuyển hóa thức ăn trên heo rừng lai Thái Lan được nuôi với các khẩu phần khác nhau trên đệm lót sinh học. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu sản xuất mứt dẻo dừa nước

Nội dung nghiên cứu của báo cáo là Xây dựng quy trình thực nghiệm sản xuất mứt dẻo dừa nước, khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đường và acid citric đến chất lượng sản phẩm, so sánh kết quả và chọn thông số kỹ thuật cũng như quy trình sản xuất thích hợp tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh: Đánh giá hiện trạng và hoàn thiện kỹ thuật vỗ béo bò thịt tại tỉnh Trà Vinh

Nội dung báo cáo trình bày áp dụng kỹ thuật vỗ béo nhằm nâng cao năng suất và chất lượng thân thịt. Từ đó cải thiện thu nhập của việc chăn nuôi bò thịt. Hiểu biết những kỹ thuật vỗ béo này là một điều hết sức cần thiết nhằm bảo tồn những kiến thức quí của người chăn nuôi.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu sản xuất vỏ cam non sấy khô

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng quy trình sản xuất vỏ cam non sấy khô, chế biến bán thành phẩm vỏ cam non sấy khô. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo này.


Trùng ND finish (14)

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường, Kiểu hình gà Đông Tảo, Khả năng sinh trưởng của gà Đông Tảo, Chất lượng thịt của gà Đông Tảo, Nuôi theo ba phương thức, Tỉnh Trà Vinh


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Thử nghiệm bột rong bún (Enteromorpha intestinalist) để phòng bệnh vi khuẩn (Vibrio harveyi) trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) nuôi công nghiệp tại Trà Vinh

Mục tiêu đánh giá khả năng phòng bệnh vi khuẩn vibrio harveyi của bột rong bún (Enteromorpha intestinalis) trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) nuôi công nghiệp, nhằm góp phần hạn chế sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm và đảm bảo an toàn thực phẩm.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người lao động vào thị trường việc làm phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu tổng quát: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người lao động vào thị trường việc làm phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh để trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao cơ hội tham gia vào thị trường việc làm phi nông nghiệp cho lao động ở nông thôn tỉnh Trà Vinh.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Xây dựng quy trình nhân giống in vitro và thuần dưỡng hai giống chuối Tá Quạ và chuối Cau (musa sp.) tại Trà Vinh

Mục tiêu của đề tài: Xây dựng hoàn thiện quy trình nhân giống chuối Tá Quạ và chuối Cau bằng phương pháp nuôi cấy mô. Nghiên cứu quy trình trồng thuần dưỡng cây chuối Tá Quạ và cây chuối Cau bằng các cơ chất khác nhau (giai đoạn vườn ươm).


Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm long móng trên heo và bò tại huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng trên heo và bò. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.


Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chạch sông (M.siamensis)

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xác định loại kích dục tố thích hợp trong sinh sản nhân tạo cá chạch sông, xác định thức ăn phù hợp cho cá chạch từ giai đoạn cá bột lên cá giống và Xác định qui trình nuôi cá thương phẩm nhằm khuyến cáo nhân rộng phát triển phong trào ương nuôi cá chạch tại địa phương. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Xây dựng quy trình ương giống cua đồng

Mục tiêu của đề tài: Xây dựng quy trình ương giống cua đồng. Nội dung triển khai nghiên cứu: Ương cua đồng bằng giá thể bùn với các loại thức ăn khác nhau. Ương cua đồng bằng giá thể gạch ống và lưới với các loại thức ăn khác nhau. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Xác định tỉ lệ của thân cây bắp và ngọn mía thích hợp để ủ chua tại tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Xác định tỉ lệ của thân cây bắp và ngọn mía thích hợp để ủ chua tại tỉnh Trà Vinh" là đánh giá các tiêu chí trực quan và thành phần hóa học của thực liệu sau khi ủ giữa các nghiệm thức. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của thành phần cơ chất đến khả năng sinh trưởng và năng suất của hai giống Linh chi đỏ (Ganoderma lucidum) có nguồn gốc từ Nhật Bản và Hàn Quốc trồng tại Trà Vinh

Mục tiêu của đề tài: Xác định môi trường thích hợp để nhân giống cấp 1 và cấp 2 (giống meo) đối với 02 giống nấm linh chi đỏ (Garnoderma lucidum) có nguồn gốc từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Xác định thành phần giá thể trồng cho năng suất nấm cao cao, sản phẩm chứa các chất có hoạt tính sinh học trong 2 giống nấm được nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của 03 mức bón phân lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ voi lai (VA06) trên vùng đất phèn tại Trà Vinh

Nội dung nghiên cứu của báo cáo này là nghiên cứu những kỹ thuật, biện pháp nhằm áp dụng rộng rãi trên địa bàn Trà Vinh cũng như giải quyết cấp bách về thức ăn cho đàn bò nuôi tại Trại Chăn nuôi thuộc Bộ Môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát và đề xuất biện pháp phòng trị một số bệnh thường gặp trên tôm Sú (Penaeus monodon) nuôi công nghiệp tại khu nuôi tôm Sú công nghiệp Mỹ Long Nam huyện Cầu Ngang

Mục tiêu đề tài là xác định nguyên nhân một số bệnh thường gặp trên tôm Sú. Đề xuất biện pháp phòng trị một số bệnh thường xảy ra ở khu nuôi tôm công nghiệp Mỹ Long Nam - Cầu Ngang. Mời các bạ tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu bảo quản và sử dụng thân lá đậu phộng để thay thế cho thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần vỗ béo bò thịt

Mục tiêu đề tài: Xác định phương pháp bảo quản khô thân lá đậu phộng để sử dụng hiệu quả cho bò. Xác định mức độ sử dụng thích hợp thân lá đậu phộng để thay thế thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần vỗ béo bò, nhằm nâng cao lợi nhuận cho người chăn nuôi.


Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu bảo quản và sử dụng thân lá đậu phộng để thay thế cho thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần vỗ béo bò thịt

Mục tiêu đề tài: Xác định phương pháp bảo quản khô thân lá đậu phộng để sử dụng hiệu quả cho bò. Xác định mức độ sử dụng thích hợp thân lá đậu phộng để thay thế thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần vỗ béo bò, nhằm nâng cao lợi nhuận cho người chăn nuôi. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu sản xuất nước quách

Mục tiêu nghiên cứu nghiên cứu sản xuất nước quách nhằm đa dạng thêm các sản phẩm về nước quả, có thêm sản phẩm mới trên thị trường, tăng giá trị kinh tế cho quả quách. Xây dựng quy trình sản xuất nước quách đóng chai. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu sản xuất giống cá lóc Channa sp tại Trà Vinh

Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu sản xuất giống cá lóc tại Trà Vinh. Nội dung triển khai nghiên cứu: So sánh nuôi vỗ cá thành thục cá lóc bằng các loại thức ăn khác nhau. Thực hiện sinh sản nhân tạo cá lóc trong giai và trong bể composite. - Ảnh hưởng của mật độ và thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá hương lên cá giống sau thời gian 45 ngày.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu thử nghiệm nuôi lươn đồng (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn

Nội dung của nghiên cứu trình bày gải pháp mới thay thế cho kĩ thuật nói trên, giúp cải thiện năng suất nuôi và đem lại lợi nhuận cho người nông dân, phát huy được giá trị loài thủy đặc sản hơn thế nữa sẽ tiết kiệm từ 50 - 80% tổng lượng nước cần phải sử dụng cho mô hình cũ.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát kiểu hình và khả năng sinh trưởng, chất lượng thịt của gà Đông Tảo nuôi theo ba phương thức khác nhau tại Trà Vinh

Mục tiêu chung: Xác định đặc điểm kiểu hình khi nuôi của gà Đông Tảo theo ba phương thức (trên nệm lót sinh học, trên lượng và bán chăn thả). Xác định ảnh hưởng của ba phương thức nuôi đến khả năng sinh trưởng, chất lượng thân thịt của gà Đông Tảo. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu nâng cao tỉ lệ gà trống được nở ra khi tiêm hormone vào gà mái đẻ trên giống gà nòi thương phẩm

Mục tiêu của Đề tài Nâng cao tỉ lệ con trống được nở ra trên 70%, để tăng hiệu quả kinh tế cho các hộ nuôi gà Nòi thương phẩm tại tỉnh Trà Vinh. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Tỉ lệ nhiễm và sự nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Vibrio cholerae trên huyết heo, nghêu và trên người tiêu chảy tại tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu đề tài: Xác định tỉ lệ nhiễm Vibrio cholerae trên mẫu phân lập. Xác định tính nhạy cảm kháng sinh của các chủng Vibrio cholerae bằng kỹ thuật khoanh giấy kháng sinh và MIC. Xác định type phổ biến có trên các loại mẫu có thể gây bệnh cho người. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu