Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nông - Lâm - Ngư (1.745)

Tiểu luận Thực tập tay nghề: Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị một số bệnh trên gà thịt giai đoạn từ 1 đến 60 ngày tuổi

Tiểu luận tiến hành theo dõi khả năng sinh trưởng của đàn gà ở giai đoạn từ 1 đến 60 ngày tuổi; tỷ lệ hao hụt; tỷ lệ bệnh và khỏi bệnh trên đàn gà thí nghiệm. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Báo cáo nghiên cứu: Phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre

Báo cáo nghiên cứu Phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre được Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo Bến Tre (Dự án DBRP Bến Tre) nghiên cứu về chuỗi giá trị dừa Bến Tre để có thể hiểu biết hơn về ngành dừa Bến Tre, hiểu biết hơn về đời sống của người trồng dừa, người chế biến dừa và nhân dân lao động tỉnh Bến Tre.


Khóa luận tốt nghiệp ngành Nông học: Ảnh hưởng của loại gốc ghép đến sinh trưởng cây giống cà phê vối trong vườn ươm tại Gia Lai

Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu nhằm xác định được loại gốc ghép phù hợp với các giống cà phê vối trong giai đoạn vườn ươm bằng phương pháp ghép nối ngọn cây con.


Luận văn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển: Sản xuất giống và nuôi cá chẽm (Lates calcarifer)

Luận văn trình bày phân loại, đặc điểm phân bố và sinh học của cá chẽm; sơ lƣợc về kiên giang; thiết kế và xây dựng trại sản xuất cá chẽm; kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chẽm và quản lý môi trƣờng; thị trƣờng và kế hoạch tài chính.


Tiểu luận: Khảo sát quy trình chế biến cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông lạnh, tính định mức và hệ thống thiết bị tại công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ Caseamex

Tiểu luận được thực hiện nhằm khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra fillet đông lạnh, tính định mức sản xuất tại từng công đoạn chế biến và khảo sát trang thiết bị trong chế biến nhằm đưa ra giải pháp phù hợp hơn với tình hình thực tế, góp phần nâng cao quy trình chế biến của nhà máy và giảm hao hụt nguyên liệu trong quá trình sản xuất nâng cao lợi nhuận cho công ty.


Luận văn tốt nghiệp ngành Công nghệ chế biến thủy sản: Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm chà bông tôm đất (Metapenaeus ensis) xông khói

Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng trong sản xuất sản phẩm chà bông tôm đất (Metapenaeus ensis) xông khói nhằm tạo ra sản phẩm mới góp phần đa dạng hóa các sản phẩm. Đề tài thực hiện gồm bốn thí nghiệm sau: khảo sát ảnh hưởng của thời gian sấy sơ bộ, thời gian xông khói, thời gian sấy chín đến chất lượng cảm quan, hiệu suất thu hồi, ẩm độ và độ tơi của sản phẩm và khảo sát sự biến đổi chất lượng sản phẩm trong thời gian bảo quản. Kết quả cho thấy, sấy sơ bộ tôm ở nhiệt độ 60°C trong 30 phút cho giá trị cảm quan tốt (17,9). Xông khói 35 phút và sấy chín tôm ở 60°C trong 4 giờ cho sản phẩm có cảm quan (17,9), độ tơi (91,5%), ẩm độ (22,1%) và hiệu suất thu hồi (13,5%) tốt nhất. Sản phẩm vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn về mặt vi sinh khi được bao gói và bảo quản ở ở nhiệt độ phòng đến tuần thứ 4.


Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Sưu tập và xây dựng quỹ gen invitro một số giống hoa cúc phổ biến tại Đà Lạt

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là Nghiên cứu xây dựng quỹ gen invitro một số giống hoa cúc phổ biến tại Đà Lạt để phục vụ cho công tác giảng dạy thực hành một số mô đun/môn học có liên quan thuộc nghề Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật tại trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.


Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu về tác động của sản phẩm ô tô Vinfast (Vingroup) đến cảm nhận hình ảnh thương hiệu Việt Nam của sinh viên.

Bài nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích các tác động của sản phẩm ô tô Vinfast đến cảm nhận của sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh đến hình ảnh thương hiệu Việt Nam qua việc thu nhận ý kiến của 600 sinh viên thuộc các trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách Khoa và Đại học Sư phạm kỹ thuật tại TP HCM. Qua việc áp dụng các thang đo cho quá trình nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thu nhận kết hợp với việc sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu hồi quy, thống kê mô tả, phương pháp đánh giá độ tin cậy Crombach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA nghiên cứu nhằm tìm ra các tác động, cảm nhận thương hiệu Việt Nam của Vinfast.


Báo cáo tổng hợp kết quả đề án: Điều tra, khảo sát đánh giá các cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ vốn khuyến công giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đề án tổng hợp kết quả điều tra và đề xuất cơ quan quản lý nhà nước các giải pháp, cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả công tác khuyến công. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Science and technology program for sustainable development of the North West region: Achievements and cooperation orientations

The North West has potential and advantages for developing agriculture, forestry, hydropower, minerals, tourism and border economy. This is home to more than 11.6 million people of more than 30 ethnic groups, about 63% of which are ethnic minorities. Despite its strategic location, great potential and diversity, Tay Bac is still an exceptionally difficult area in all aspects with the highest rate of poor households in the country, unsynchronous and underdeveloped transport system, and frequently under impact of natural disasters. The cause of this situation is due to the fact that the sustainable development resources of the North West has not really been stimulated and promoted properly and effectively, including the resources of science and technology.


Tổng luận số 7/2019 chính sách phát triển nông nghiệp bền vững của một số quốc gia và một số khuyến nghị cho Việt Nam trong bối cảnh mới

Nội dung của tổng luận trình bày chính sách phát triển nông nghiệp bền vững; chính sách phát triển nông nghiệp bền vững ở một số quốc gia; chính sách phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam và một số bài học từ các quốc gia trên thế giới.


Bài tập cá nhân môn Biến đổi khí hậu

Tài liệu nghiên cứu và phân tích những cơ hội và thách thức của ngành Lâm Nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu, liên hệ thực tiễn tại địa phương tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận môn Giống và cải thiện giống cây rừng

Tiểu luận xoay quanh vấn đề phân tích vai trò của công tác giống và cải thiện giống cây rừng đối với ngành lâm nghiệp nước ta? Ý nghĩa của cải thiện giống cây rừng đối với sản xuất kinh doanh lâm nghiệp và bảo tồn nguồn gen. Thực trạng công tác giống cây trồng lâm nghiệp ở nước ta; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện được giống cây rừng đáp ứng được nhu cầu giống chất lượng cao hiện nay và trong tương lai; liên hệ thực tiễn ở địa phương.


Tiêu luận tốt nghiệp: Khảo sát tình chăn nuôi và các bệnh Ornithobacterium Rhinotracheale, Coryza, viêm phế quản truyền nhiễm và Newcastle tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Tiểu luận đánh giá hiện trạng chăn nuôi và mức độ quan tâm về dịch bệnh và tình hình các bệnh ORT, Coryza, IB, ND của một số hộ chăn nuôi gia cầm tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, nhằm xác định những mặt thuận lợi và khó khăn của ngành chăn nuôi gà tại địa phương, từ đó đóng góp phương hướng phát triển cho ngành chăn nuôi của tỉnh.


Tiểu luận tốt nghiệp: Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle trên đàn gà thịt thương phẩm sau khi sử dụng vắc xin Nectiv Forte

Mục tiêu của đề tài là khảo sát đánh giá hiệu giá kháng thể sau khi tiêm vắcxin Nectiv Forte với liều tiêm là 0,15 ml phòng bệnh Newcastle trên đàn gà Lương Phượng từ lúc tiêm chủng đến 57 ngày tuổi. Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2019, tại trại chú Chung ở ấp Đuôi Chuột, xã Tân Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Xét nghiệm mẫu máu bằng phản ứng HA, HI tại phòng thí nghiệm Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Phú Tiên.


Đề án: Phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Đề án với mục tiêu hoàn thiện các quy trình, thủ tục để kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp theo thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống đối với các loài cây trồng chính. Hoàn thiện cơ chế và bộ máy tổ chức để thực thi việc kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp theo đúng quy trình đã ban hành đối với toàn bộ các đối tượng thuộc diện phải kiểm soát chất lượng.


Nghiên cứu thực trạng và đề xuất đổi mới pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất đổi mới pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư


Luận văn tốt nghiệp Phát triển nông thôn: Đánh giá năng suất và phẩm chất 16 dòng/giống lúa cao sản ngắn ngày chịu phèn tại Hòa An vụ Đông Xuân 2012- 2013

Mục tiêu của luận văn nhằm tìm và chọn ra những giống lúa ngắn ngày, có năng suất cao, phẩm chất gạo tốt, kháng được sâu bệnh, và thích nghi được với vùng đất phèn của tỉnh Hậu Giang nói riêng và Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung để đáp ứng nhu cầu sản xuất giúp người dân nâng cao thu nhập và góp phần vào an ninh lương thực của quốc gia. Chọn ra giống lúa ngắn ngày có năng suất cao, phẩm chất tốt và phù hợp với vùng đất phèn tại xã Hòa An. Đánh giá khả năng chống chịu bệnh cháy lá của các giống trên nương mạ; phân tích và đánh giá các thành phần năng suất ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt gạo; sự ảnh hưởng của đất phèn đối với sự sinh trưởng của cây lúa.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của tỷ lệ thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần lên sinh trưởng và chất lượng thịt của heo rừng lai Thái Lan nuôi trên đệm lót học tại Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo là xác định được tăng trọng, chất lượng thịt và hệ số chuyển hóa thức ăn trên heo rừng lai Thái Lan được nuôi với các khẩu phần khác nhau trên đệm lót sinh học. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người lao động vào thị trường việc làm phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu tổng quát: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người lao động vào thị trường việc làm phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh để trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao cơ hội tham gia vào thị trường việc làm phi nông nghiệp cho lao động ở nông thôn tỉnh Trà Vinh.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu sản xuất vỏ cam non sấy khô

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng quy trình sản xuất vỏ cam non sấy khô, chế biến bán thành phẩm vỏ cam non sấy khô. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo này.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu sản xuất mứt dẻo dừa nước

Nội dung nghiên cứu của báo cáo là Xây dựng quy trình thực nghiệm sản xuất mứt dẻo dừa nước, khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đường và acid citric đến chất lượng sản phẩm, so sánh kết quả và chọn thông số kỹ thuật cũng như quy trình sản xuất thích hợp tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát tình hình sử dụng thức ăn nuôi heo thịt tại huyện Châu Thành và ảnh hưởng của khẩu phần thức ăn lên năng suất tăng trưởng của heo lai giai đoạn 60 kg đến xuất bán tại huyện Cầu Ngang

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo là: Đánh giá tình hình sử dụng thức ăn và thành phần dinh dưỡng của một số loại thức ăn sử dụng phổ biến trong nuôi heo thịt giai đoạn 60 kg đến xuất bán tại huyện Châu Thành. Tìm ra khẩu phần thức ăn cho năng suất tăng trưởng và hiệu quả kinh tế về mặt thức ăn trên heo lai giai đoạn 60 kg đến xuất bán. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của 2 loại thức ăn khác nhau trong ương nuôi cá Chình Bông (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824)”giai đoạn 20-150g tại Trà Vinh

Mục tiêu nhằm xác định ảnh hưởng của 2 loại thức ăn khác nhau đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Chình Bông giai đoạn 20- 150g, từ đó tìm ra loại thức ăn thích hợp và mang lại hiệu quả kinh tế đối với cá Chình giai đoạn 20-150g.


Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh: Đánh giá hiện trạng và hoàn thiện kỹ thuật vỗ béo bò thịt tại tỉnh Trà Vinh

Nội dung báo cáo trình bày áp dụng kỹ thuật vỗ béo nhằm nâng cao năng suất và chất lượng thân thịt. Từ đó cải thiện thu nhập của việc chăn nuôi bò thịt. Hiểu biết những kỹ thuật vỗ béo này là một điều hết sức cần thiết nhằm bảo tồn những kiến thức quí của người chăn nuôi.


Trùng ND finish (14)

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường, Kiểu hình gà Đông Tảo, Khả năng sinh trưởng của gà Đông Tảo, Chất lượng thịt của gà Đông Tảo, Nuôi theo ba phương thức, Tỉnh Trà Vinh


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Thử nghiệm bột rong bún (Enteromorpha intestinalist) để phòng bệnh vi khuẩn (Vibrio harveyi) trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) nuôi công nghiệp tại Trà Vinh

Mục tiêu đánh giá khả năng phòng bệnh vi khuẩn vibrio harveyi của bột rong bún (Enteromorpha intestinalis) trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) nuôi công nghiệp, nhằm góp phần hạn chế sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm và đảm bảo an toàn thực phẩm.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Xây dựng quy trình nhân giống in vitro và thuần dưỡng hai giống chuối Tá Quạ và chuối Cau (musa sp.) tại Trà Vinh

Mục tiêu của đề tài: Xây dựng hoàn thiện quy trình nhân giống chuối Tá Quạ và chuối Cau bằng phương pháp nuôi cấy mô. Nghiên cứu quy trình trồng thuần dưỡng cây chuối Tá Quạ và cây chuối Cau bằng các cơ chất khác nhau (giai đoạn vườn ươm).


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của thành phần cơ chất đến khả năng sinh trưởng và năng suất của hai giống Linh chi đỏ (Ganoderma lucidum) có nguồn gốc từ Nhật Bản và Hàn Quốc trồng tại Trà Vinh

Mục tiêu của đề tài: Xác định môi trường thích hợp để nhân giống cấp 1 và cấp 2 (giống meo) đối với 02 giống nấm linh chi đỏ (Garnoderma lucidum) có nguồn gốc từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Xác định thành phần giá thể trồng cho năng suất nấm cao cao, sản phẩm chứa các chất có hoạt tính sinh học trong 2 giống nấm được nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Xây dựng quy trình ương giống cua đồng

Mục tiêu của đề tài: Xây dựng quy trình ương giống cua đồng. Nội dung triển khai nghiên cứu: Ương cua đồng bằng giá thể bùn với các loại thức ăn khác nhau. Ương cua đồng bằng giá thể gạch ống và lưới với các loại thức ăn khác nhau. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu