Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nông - Lâm - Ngư (1.697)

Đề tài: Chỉnh lý biến động đất đai huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Nội dung đề tài trình bày cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai giúp hoàn thiện hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống hồ sơ địa chính. Qua đó làm cơ sở để Nhà nước quản lý chặt chẽ đất đai theo pháp luật. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo tóm tắt đề tài Chính lý biến động đất đai

Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai của huyện Ninh Sơn. Từ đó, rút ra được ưu - nhược điểm và nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý biến động đất đai trên địa bàn nghiên cứu.


Báo cáo khoa luận tốt nghiệp: Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch chim trĩ đỏ khoang cổ tại trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao Học viện nông nghiệp Việt Nam

Nội dung báo cáo trình bày kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch chim trĩ đỏ khoang cổ tại trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao Học viện nông nghiệp Việt Nam. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo này.


Mô tả định loại cá Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Mục tiêu của đề án là điều tra hiện trạng về đa dạng về phân bố các loài cá ở Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên vật mẫu thu được, xây dựng phòng lưu trữ mẫu cá cùng với bộ sưu tập các loại cá phụ vụ cho giảng viên và nghiên cứu khoa học.


Báo cáo đánh giá tác động xã hội: Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (VIAIP)

Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (VIAIP) được triển khai căn cứ vào đề xuất của Bộ NN&PTNT với Ngân hàng thế giới (WB) nhằm nâng cấp các hệ thống tưới để cung cấp dịch vụ tưới tiêu tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Dự án dự kiến được thực hiện từ năm 2014 - 2020, bao gồm các hạng mục đầu tư và xây dựng năng lực cho phát triển nông nghiệp có tưới tại 03 tỉnh miền núi phía Bắc (Hà Giang, Hoà Bình, Phú Thọ) và 04 tỉnh miền Trung (Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam)


Báo cáo Thị trường rau quả Việt Nam

Báo cáo Thị trường rau quả Việt Nam trình bày tổng quan thị trường rau quả Việt Nam, tiêu thụ và thị hiếu mặt hàng rau quả. Đồng thời đưa ra kết luận và kiến nghị.


Đề tài: Nghiên cứu begomovirus trên ớt và cà chua ở khu vực Miền Trung và Miền Nam Việt Nam

Trong nghiên cứu này tiến hành nhân dòng và giải trình tự toàn bộ bộ gen của mộtbipartite begomovirus, được cho là chưa từng được phát hiện ở Việt Nam gây hại trên cây ớt đã được Nguyễn Đức Anh phân lập năm 2013. Kết quả là toàn bộ bộ gen của mẫu begomovirus đã được nhân dòng thành công vào tế bào E.coli chủng XL1-Blue.


Luận văn Thạc sĩ Bảo vệ thực vật: Chẩn đoán và đặc điểm sinh học của begomovirus hại ớt

Mục đích nghiên cứu: Xác định sự có mặt của Begomovirus trên các mẫu ớt thu thập tại miền Bắc, xác định đặc điểm sinh học và đánh giá tính gây bệnh của virus.


Khóa luận tốt nghiệp: Phát hiện và đánh giá tính gây bệnh của Pepper yellow leaf curl Việt Nam virus

Trong nghiên cứu này tiến hành nghiên cứu tập trung chủ yếu về begomovirus đó là Pepper yellow leaf curl Vietnam virus (PepYLCVNV) gây bệnh xoăn vàng lá trên ớt và cà chua.


Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc của rừng Đước (Rhizophora Apiculata) trồng tại Phân Trường Tam Giang III, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển

Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần đề xuất các biện pháp phát triển rừng Đước ở Phân Trường Tam Giang III, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.


Báo cáo nghiên cứu: Một số rủi ro chính của ngành chế biến gỗ xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập

Báo cáo này tập trung nhận diện các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà nhóm các doanh nghiệp trực tiếp tham gia chế biến và xuất khẩu các sản phẩm gỗ đang phải đối mặt.


Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Mục tiêu chung: Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển và các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn VietGAHP của các hộ nông dân trên địa bàn huyện từ đó đề ra các giải nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAHP, tăng thu nhập cho các hộ nông dân trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.


Đề tài: Vấn đề quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên

Đề tài: Vấn đề quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên trình bày hiện trạng sử dụng đất ở Tây Nguyên và vấn đề quản lý và sử dụng đất đai. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo thực địa: Khóa đào tạo ngắn hạn một sức khỏe gắn với thực địa cho cán bộ y tế và thú y

Báo cáo này mô tả một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh Liên cầu lợn ở người tại Hải Phòng từ năm 2010-2015, mô tả tình hình dịch bệnh ở lợn tại Hải Phòng từ năm 2010-2015 và mô tả sự phối hợp giữa ngành y tế và thú y trong công tác phòng chống dịch LCL tại Hải phòng. Mời các bạn tham khảo!


Dự án hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp

Dự án nghiên cứu tiền khả thi này được thực hiện nhằm làm rõ tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của ngành nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng, xác định các vấn đề mấu chốt cản trở sự phát triển hiện tại và đề ra phương hướng giải quyết để hiện thực hóa tiềm năng này, xác định mô hình phát triển nông nghiệp tỉnh cần hướng tới và làm rõ các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp để đánh thức từng bước những lợi thế so sánh riêng biệt và khởi mào một cuộc cách mạng nông nghiệp tại nơi đây.


Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Hướng ứng dụng dây chuyền rửa, xử lý rau phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày quá trình hướng ứng dụng dây chuyền rửa, xử lý rau phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Mời các bạn tham khảo!


Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020

Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KHCN trong khai thác hải sản thế giới luôn được trú trọng, đặc biệt ở các nước có nghề cá phát triển để nâng cao năng suất, giảm tổn thất sau thu hoạch và đảm bảo an toàn, giảm sức lao động trên tàu.


Báo cáo Tổng quan các nghiên cứu về ngành rau quả của Việt Nam

Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về ngành rau quả của Việt Nam gồm 2 phần: Phần 1 - Tổng quan nghiên cứu rau quả Việt Nam và phần 2 - Các nghiên cứu về rau quả Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo: Tổ chức lãnh thổ ngành nông nghiệp

Bài điều kiện được trình bày theo cấu trúc gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lí luận về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, chương 2 - Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và chương 3 - Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến trong bảo quản và chế biến nông sản, thủy sản

Nội dung báo cáo là trình bày tổng quan về ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến trong bảo quản và chế biến nông sản, thủy sản sau thu hoạch trên thế giới và phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sấy nông thủy sản trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài: Đánh giá hiệu quả giữ đất của rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

Mục tiêu chung của đề tài góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho những giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ đất của rừng Keo tai tượng ở Trung tâm Thực hành và Thực nghiệm Nông lâm nghiệp thuộc Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh.


Chuyên đề: Kỹ thuật chăm sóc nấm bào ngư xám và thử nghiệm trồng nấm rơm trên phôi bào ngư xám sau thu hoạch

Mục tiêu của chuyên đề nhằm xác định được quy trình kỹ thuật trồng nấm bào ngư xám và cách chăm sóc để đạt hiểu quả cao nhất; Tìm ra được tỉ lệ phối trộn dinh dưỡng để trồng nấm rơm trên môi trường giá thể phôi nấm bào ngư xám sau thu hoạch và rơm để cho kết quả trồng tối ưu nhất, sản phẩm đạt năng suất cao...


Báo cáo: Dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Báo cáo "Dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc" trình bày nội dung như: Mô tả địa điểm triển khai các hoạt động của dự án, tóm tắt công nghệ sản xuất, các nguồn gây ô nhiễm, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, chương trình giảm sát môi trường,...


Luận văn: Phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAHP) trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Luận văn "Phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAHP) trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An" với mục tiêu góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tế về phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn VietGAHP, đánh giá thực trạng phát triển và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển chăn nuôi lợn thịt  theo tiêu chuẩn VietGAHP, đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn VietGAHP trong thời gian tới. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung luận văn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Đồ án kỹ sư nông học: Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng BA và NAA đến sự sinh trưởng và phát triển của giống hoa hồng nhung (Rosa hybrida l) bằng phương pháp nuôi cấy mô

Mục tiêu đề tài nhằm xác định được chất khử trùng và thời gian khử trùng thích hợp nhất để khử trùng mẫu cấy. Xác định được nồng độ BA thích hợp nhất đến sự hình thành chồi cây hoa hồng Nhung. Xác định được nồng độ NAA thích hợp nhất đến sự hình thành rễ cây hoa hồng Nhung trong giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh.


Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ lúa Bắc thơm trên địa bàn xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Mục tiêu nghiên cứu nhằm giúp góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sản xuất và tiêu thụ lúa Bắc thơm; Đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ lúa Bắc thơm của các hộ nông dân ở xã Hải An.


Đồ án: Thiết kế thiết bị cô đặc nước dứa năng suất 3 tấn/h

Mục tiêu của đồ án “Thiết kế thiết bị cô đặc nước dứa năng suất 3 tấn/h” là thiết kế hệ thống cô đặc dứa từ nồng độ chất khô 15% đến 60% với năng suất 3 tấn/h đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đồ án này đề cập đến các vấn đề liên quan đến các kiến thức cơ bản về quá trình cô đặc dung dịch nước dứa, quy trình công nghệ, tính toán cân bằng vật chất, năng lượng, sự truyền nhiệt cho thiết bị cô đặc, tính chi tiết cho thiết bị chính và những thiết bị phụ cần thiết theo yêu cầu.


Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong quản lý tổng hợp bệnh hại chủ yếu trên cây hồ tiêu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người dân nghèo tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu của báo cáo là xây dựng được biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh hại chính trên cây hồ tiêu nhằm góp phần phát triển sản xuất hồ tiêu bền vững, có hiệu quả và tăng thu nhập cho người dân nghèo tỉnh Quảng Trị.


Báo cáo khao học: Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ quả và lá Quất bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước

Báo cáo khao học Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ quả và lá Quất bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước trình bày nội dung với kết cấu với 3 chương: Khái quát chung; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và thảo luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ lá Quất trình bày nội dung kết cấu 3 chương như: Tổng quan, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Đề thi casio môn hóa học
  • 04/10/2011
  • 17.773
  • 156
Luận văn Thiết kế web
  • 07/12/2012
  • 95.266
  • 930
ĐỘT QUỴ (STROKE)
  • 08/07/2011
  • 76.209
  • 901

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu