Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nông - Lâm - Ngư (29.528)

Chế tạo cộng hợp Ochratoxin-albumin huyết thanh bò bằng phương pháp Ester hoạt hóa trong môi trường Micelle

Lựa chọn phương pháp thích hợp để tạo cộng hợp, xác định mật độ gắn OTA lên albumin huyết thanh bò (Bovine Serum Albumin, BSA) và đánh giá đáp ứng kháng thể tạo thành của cộng hợp OTA-BSA tự tạo so với OTA-BSA thương mại.


Nghiên cứu, đánh giá điều kiện môi trường, phục vụ cho việc quy hoạch nuôi trồng thủy sản dải ven biển đồng bằng sông Hồng

Bài viết với các nội dung: những điều kiện, tiềm năng tự nhiên phục vụ việc nuôi trồng thủy sản ở dải ven biển đồng bằng sông Hồng; đánh giá tiềm năng nuôi trồng thủy sản ở dải ven biển đồng vằng sông Hồng.


Phân tích một số ảnh hưởng của Arsenate lên rễ cây lúa Oryza Sativa L. ở mức độ sinh hóa và phiên mã

Bài viết cung cấp cơ sở phân tử cho những nghiên cứu sâu hơn về chức năng các gen liên quan đến chống chịu AsV ở cây lúa nói riêng và thực vật nói chung. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống dưa chuột trong vụ Xuân ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống dưa chuột được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của 3 giống dưa chuột NHP10, TN226 và VA789 trong vụ Xuân 2018.


Ảnh hưởng của lượng bón phân chuyên thúc Tiến Nông NPKSi (12.2.12.1,5+Chelates) đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa TBR225, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thí nghiệm được tiến hành trên giống lúa TBR225 trong vụ Mùa năm 2017, với nền phân bón NPK chuyên dùng để bón cho lúa của Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông. 4 công thức thí nghiệm, trong đó công thức II làm đối chứng bón 500 kg NPKSi (6.8.4.3+chelates) và 500 kg NPKSi (12.2.12.1,5+chelates), 3 công thức còn lại được bón bón 500 kg NPKSi (6.8.4.3+chelates) và bón bổ sung tương ứng là 400, 600 và 700kg phân chuyên thúc Tiến Nông NPKSi (12.2.12.1,5+chelates)/ha.


Kết quả nghiên cứu tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai năng suất chất lượng cao, có mùi thơm trong vụ Xuân 2017 tại Thanh Hóa

Nghiên cứu được thực hiện tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa và xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn - Thanh Hóa trong vụ Xuân năm 2017. Mục tiêu nghiên cứu nhằm: Tuyển chọn 1-2 tổ hợp lúa lai năng suất chất lượng cao, có mùi thơm, thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu với các loại sâu bệnh hại chính, phù hợp với điều kiện sinh thái vùng Đồng bằng Thanh Hóa.


Thử nghiệm mô hình nuôi thương phẩm cá Nheo Mỹ (Ictalurus punctatus) tại Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức

Mô hình nuôi cá Nheo Mỹ (Ictalurus punctatus) được tiến hành từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 tại Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức. Mục đích của nghiên cứu là xây dựng mô hình nuôi cá Nheo Mỹ trong ao xây, nhằm đóng góp thêm cho cơ sở thực tiễn về việc đưa đối tượng mới vào nuôi thâm canh tại Thanh Hóa.


Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất cây hoa Pansy (Viola tricolor. Linn) trong nhà có mái che tại thành phố Thanh Hoá

Nghiên cứu nhằm tìm ra thời điểm trồng, hỗn hợp giá thể và chế độ phân bón thích hợp nhất cho quá trình sinh trưởng, phát triển của cây hoa Pansy, cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao nhất.


Ảnh hưởng của phương thức nuôi đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của vịt cổ lũng nuôi tại thành phố Thanh Hóa

Nghiên cứu được tiến hành trên vịt Cổ Lũng từ 21 ngày tuổi đến 12 tuần tuổi với các phương thức nuôi khác nhau: Phương thức nuôi chăn thả (PT1), phương thức nuôi bán chăn thả có bổ sung thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (PT2), và phương thức nuôi nhốt hoàn toàn sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (PT3) để đánh giá khả năng sinh trưởng và cho thịt của vịt Cổ Lũng nuôi tại thành phố Thanh Hóa.


Đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa chịu mặn tại Thanh Hóa

Đề tài “Nghiên cứu vật liệu khởi đầu cho lai tạo giống lúa chịu mặn tại Thanh Hóa” được tiến hành tại Trung tâm NC-ƯDKHCN, Trường Đại học Hồng Đức từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 2 giống có khả năng chịu mặn ở nồng độ 8‰ là giống Chăm biển và giống Cườm 1, được dùng làm vật liệu khởi đầu cho lai tạo giống lúa chịu mặn tại Thanh Hóa.


Xu thế biến đổi một số chỉ tiêu thảm thực vật rừng có ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ của rừng đầu nguồn hồ chứa nước Cửa Đạt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu xu thế và tốc độ phát triển rừng là nghiên cứu đặc điểm xu thế cấu trúc, đặc điểm giá trị phòng hộ kết hợp kinh tế, đặc điểm tái sinh và mức độ biến đổi của một số chỉ tiêu thảm thực vật. Ở khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa nước Cửa Đạt đã tiến hành bố trí 12 ô thí nghiệm cho các trạng thái thảm thực vật rừng để tiến hành nghiên cứu xu thế phát triển của thảm thực vật.


Nghiên cứu tác động của cao Linh chi (Ganoderma lucidum) trên các triệu chứng thiếu thuốc và suy giảm trí nhớ do morphin gây ra ở chuột nhắt

Nghiên cứu tác động dự phòng, cải thiện các triệu chứng thiếu thuốc và suy giảm trí nhớ gây bởi morphin của cao Linh chi trên chuột nhắt trắng.


Mô phỏng mô hình gây khối u bằng 7,12-dimethylbenz[a]anthracen trên chuột nhắt

Các mô hình gây khối u trên chuột nhắt cần thiết cho thử nghiệm tiền lâm sàng trong nghiên cứu thuốc điều trị ung thư. Đề tài được tiến hành với mục tiêu xây dựng mô hình gây khối u trên chuột nhắt bằng 7,12-dimethylbenz[a]anthracen (DMBA) và đánh giá đáp ứng của mô hình với thuốc paclitaxel (PTX).


Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy đến khả năng nhân dòng lúa bất dục đực di truyền nhân cảm ứng nhiệt độ S tím trong vụ Đông Xuân tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy đến khả năng nhân dòng lúa bất dục đực S tím được tiến hành trong vụ Đông Xuân tại huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa. Thí nghiệm được bố trí 5 công thức tương ứng với 5 thời vụ theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB), 3 lần nhắc lại, diện tích ô 10 m 2 (5m x 2m), mỗi thời vụ cách nhau 5 ngày. Mật độ cấy 40 khóm/m2 , cấy 1 dảnh/khóm khi mạ đạt 4,5 lá.


Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali và thời vụ gieo cấy đến sinh trưởng và năng suất giống lúa thuần Hương Thanh 8 tại Thọ Xuân trong vụ Xuân 2018

Kết quả nghiên cứu cho thấy giống lúa Hương Thanh 8 nên sử dụng mức bón từ 90 - 110 kg K2O/ha trên nền bón 8 tấn phân chuồng, 90 kg N + 90 kg P2O5 cho 1 ha, cấy thời vụ 2 (7/01) cho năng suất và hiệu quả cao nhất. Mức bón tối đa về kỹ thuật ở cả 3 thời vụ cấy khác nhau là 130 kg K2O/ha, năng suất tăng từ 18,37 - 20,30 tạ/ha so với không bón phân kali trên nền phân bón 8 tấn phân chuồng, 90 kg N + 90 kg P2O5/ha.


Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng dẫn sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Nghiên cứu cho thấy hiện trên địa bàn xã Yên Trạch với diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu sử dụng đất (chiếm 92,92% tổng diện tích tự nhiên) là điều kiện cơ bản cần thiết để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.


Khảo sát độc tính bán trường diễn đường uống trên chuột nhắt của viên nang cứng Mimostam

Đề tài khảo sát độc tính bán trường diễn đường uống trên chuột nhắt của viên nang cứng Mimostam chứa cao chiết của hỗn hợp dược liệu Râu mèo, Mướp đắng và Mắc cỡ


Khảo sát đặc điểm thực vật và mã vạch ADN của cây An xoa (Helicteres hirsute L., Sterculiaceae) ở Bình Phước, Việt Nam

Đề tài khảo sát đặc điểm thực vật và mã vạch ADN của cây An xoa (Helicteres hirsute L., Sterculiaceae) nhằm hỗ trợ cho việc định danh loài An xoa phân bố ở Bình Phước.


Đánh giá một số tổ hợp ngô lai mới (F1) ngắn ngày, năng suất cao tại các vùng trồng ngô ở Thanh Hóa

Trong những năm qua một số Nhà khoa học của tỉnh Thanh Hóa đã lai tạo ra các giống cây trồng và vật nuôi mới, trong đó có các tổ hợp ngô lai mới (F1) ngắn ngày, cho năng suất cao. Các tổ hợp ngô lai (F1) mới, có thời gian sinh trưởng ngắn vụ Xuân từ (118 - 123 ngày), vụ Thu Đông từ (116 - 120 ngày).


Tuyển chọn mẫu giống cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance.) có năng suất, chất lượng dược liệu cao tại Thanh Hóa

Các mẫu giống cà gai leo (Solanum hainanense Hance.) được thu thập tại các địa phương (tại Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ - Thanh Hóa (CG1); tại Ngọc Lặc - tỉnh Thanh Hóa (CG2); tại tỉnh Phú Thọ (CG3); tại Đông Sơn - tỉnh Thanh Hóa (CG4); tại tỉnh Hòa Bình (CG5); tại Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc (CG6); tại Hà Nội (CG7)). Bố trí thí nghiệm so sánh các mẫu giống theo phương pháp thí nghiệm đồng ruộng (RBCD), 7 công thức nhắc lại 3 lần.


Một số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu được thực hiện ở trạng thái rừng IIA, IIIA3 và IIIB cho thấy số loài trong các trạng thái biến động từ 26-49 loài. Phân bố NL/D1.3 và N/D1.3 của rừng tuy rất phức tạp nhưng vẫn thể hiện quy luật khá rõ nét và phổ biến. Đó là quy luật phân bố giảm đối với phân bố NL/D1.3, phân bố weibull, phân bố khoảng cách đối với phân bố N/D1.3.


Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Kết quả điều tra 164 nông dân huyện Hoằng Hóa cho thấy phần lớn nông dân chưa thực hiện đúng các quy định và nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), cụ thể: còn 31,71% số hộ chưa từng được tập huấn; 92,07% số hộ chưa chuẩn bị hoặc chuẩn bị chưa đầy đủ các dụng cụ cân, đong thuốc; trên 82,32% số hộ chưa chuẩn bị dụng cụ pha chế; 55,59% số hộ chưa thực hiện đầy đủ bảo hộ lao động.


Optimization of biomass production from Bacillus licheniformis B1 using response surface methodology

The production of biomass from Bacillus licheniformsis B1 was investigated in submerged fermentation. Optimization of culture medium was carried out by using response surface methodology (RSM).


Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm sán lá song chủ trên cá có vảy nuôi thịt ở thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm sán lá song chủ (giai đoạn metacercariae) trên bảy loài cá có vảy nuôi thịt trong ao đất ở Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện vào mùa mưa năm 2017 và mùa khô năm 2018. Tỉ lệ nhiễm metacercariae trên cá trong mùa mưa cao hơn mùa khô có ý nghĩa thống kê (P


Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nhận thức cộng đồng trong các hoạt động sản xuất cà phê tỉnh Gia Lai biến đổi khí hậu

Bài viết đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nhận thức cộng đồng trong hoạt dộng sản xuất cà phê; nhiệt độ trung bình trong giai đoạn 1985-2015, lượng mưa và sự phân bố của lượng mưa, tình trạng thiếu nước sản xuất trong mùa khô, lũ lụt trong mùa mưa, sự thay đổi thất thường của thời tiết. Từ đó đưa ra giải pháp sử dụng mưa bằng hệ thống giàn tưới và các chính sách hỗ trợ người dân ứng phó với những tác động tiêu cực của khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của các loài cá ở sông Tiền, đoạn qua tỉnh Tiền Giang

Kết quả thu được ở sông Tiền, đoạn qua tỉnh Tiền Giang gồm 101 loài cá, xếp trong 70 giống, 38 họ, 16 bộ, 2 lớp; có 4 loài cá được liệt kê trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); có 97 loài được sử dụng làm thực phẩm, 24 loài có tiềm năng làm cá cảnh, 32 loài có thể sử dụng trong nuôi thương phẩm; 62,57% tổng số loài cá ở đây có độ thường gặp ít, rất ít và không gặp; chỉ có trên 37,42% số loài có độ thường gặp rất nhiều và nhiều; có 45 loài cá chiếm 44,55% phân bố ở môi trường nước ngọt và 71 loài cá chiếm 70,29% phân bố ở môi trường nước lợ.


Ảnh hưởng của ion đồng (Cu2+) lên hình thái và nhịp tim của ấu trùng cá ngựa vằn – Danio rerio Hamilton, 1822 giai đoạn 1-6 ngày tuổi

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác động của ion đồng (Cu2+) ở các nồng độ 0µg/L; 500 µg/L; 1000 µg/L; 2000 µg/L lên quá trình phát triển tim cá Ngựa vằn (Danio rerio Hamilton, 1822) giai đoạn ấu trùng sau nở từ 1-6 ngày tuổi.


Khảo sát sự ảnh hưởng của 2,4-D và ba lên sự tạo sẹo từ lá cây nhàu (Morinda citrifolia L.)

Cây Nhàu (Morinda citrifolia L.) là một loại cây dược liệu quý nhưng việc nhân giống cây và tạo nguồn cây sạch hiện nay còn hạn chế. Mô sẹo là nguyên liệu khởi đầu có khả năng biệt hóa thành rễ, chồi và phôi để tạo cây hoàn chỉnh giúp nhân nhanh giống cây in vitro.


Hướng tiếp cận in silico trong quá trình khám phá kháng sinh mới

Bài viết đề cập các phương pháp in silico đã được phát triển cho mục đích tìm kiếm các mục tiêu thuốc mới, những tiến bộ gần đây trong việc áp dụng các phương pháp khám phá thuốc với sự hỗ trợ của máy tính để phát triển các phân tử kháng sinh mới.


Khu hệ động vật phù du ở hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kết quả nghiên cứu khu hệ động vật phù du tại 7 điểm thu mẫu ở hồ Tuyền Lâm trong năm 2017 đã ghi nhận được tổng số 33 loài thuộc 3 ngành, 5 lớp, 7 bộ, 21 họ, 26 giống và 3 dạng ấu trùng con non. Trong đó, đợt tháng 5/2017 có 19 loài và 3 dạng ấu trùng con non, đợt tháng 10/2017 có 29 loài và 1 dạng ấu trùng con non loài. Nhóm Rotifera luôn chiếm ưu thế về thành phần loài ghi nhận được.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Lúa lai hai dòng part 5
  • 12/10/2011
  • 55.457
  • 697

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu