Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nông - Lâm - Ngư (30.718)

Vai trò của công nghệ đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội tại Việt Nam hiện nay

Bài viết tập trung chính vào đánh giá sự cần thiết của việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao và khẳng định vai trò của công nghệ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh trong nước và quốc tế chứa đựng nhiều thách thức cũng như cơ hội như hiện nay.


Điều tra thành phần tuyến trùng hại khoai tây (Solanum tuberosum) tại Đà Lạt

Điều tra xác định thành phần tuyến trùng ký sinh thực vật bằng mô tả hình thái tuyến trùng tuổi hai và tuyến trùng trưởng thành. Xác định mật số tuyến trùng trong đất và trong rễ khoai tây bằng phương pháp Baermann cải biên, mức độ gây hại của tuyến trùng bằng phương pháp của Bridge và Page (1980). Qua quá trình điều tra đã xác định được sáu giống thuộc năm họ và một bộ tuyến trùng thực vật ký sinh gây hại trên khoai tây.


Nghiên cứu sử dụng bã thải cà phê làm cơ chất trồng nấm Hoàng đế

Việc nghiên cứu ứng dụng bã thải cà phê làm cơ chất trồng nấm Hoàng đế (Calocybe indica) đã giảm bớt vấn đề ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả sau 50 ngày thực nghiệm nuôi trồng nấm ở 15 thùng (40 x 30 x 25cm) với 5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được bố trí lặp lại 3 lần cho thấy, nấm Hoàng đế sinh trưởng và phát triển tốt ở tất cả các nghiệm thức.


Tưới tiết kiệm nước kết hợp canh tác tiên tiến - giải pháp hiệu quả cho cây trồng chủ lực vùng khan hiếm nước trong, điều kiện biến đổi khí hậu

Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu khảo nghiệm áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước kết hợp với các giải pháp canh tác tiên tiến cho một số cây trồng chủ lực tại các vùng khô hạn, vùng đất dốc khan hiếm nguồn nước.


Quy trình tưới tiêu khoa học cho lúa, giảm phát thải khí nhà kính (CH4, N2O) vùng đồng bằng sông Hồng

Bài viết đề xuất quy trình tưới tiêu khoa học cho lúa áp dụng cho vùng ĐBSH là kết hợp giữa công thức tưới khô vừa và khô kiệt (giai đoạn rút nước khi mực nước ruộng ở mức -10 cm so với mặt ruộng thì mới tưới lại); quy trình có tổng lượng nước tưới vụ Xuân từ 3100÷3900 m3/ha; vụ Mùa từ 2500÷3400 m3/ha.


Xây dựng hệ thống giám sát hạn nông nghiệp bằng dữ liệu vệ tinh, thí điểm tại tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Hạn hán được dự báo sẽ sẽ nghiêm trọng hơn và thường xuyên hơn trong tương lai ở nhiều nơi trên thế giới theo các kịch bản khí hậu cũng như mô hình khí hậu toàn cầu. Các nước đang phát triển như Việt Nam cần nhiều công cụ hỗ trợ để nhanh chóng xác định điểm nóng hạn hán và giúp đưa ra quyết định tốt hơn, đặc biệt là trong điều kiện khí hậu biến đổi bất thường như hiện nay.


Nghiên cứu dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020

Nội dung bài viết về kết quả dự báo chất lượng nước trong HTTL Bắc Hưng Hải theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020. Kết quả dự báo cho thấy các chỉ tiêu DO, BOD5, NH4 + ở kịch bản PT2 và PT3 không được cải thiện nhiều so với kịch bản PT1. Ở kịch bản PT4 chất lượng nước được cải thiện tốt nhất.


Hệ thống cấp, thoát nước cho nuôi tôm thẻ chân trắng vùng ven biển

Nội dung bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp bố trí hệ thống cấp, thoát nước cho cho khu nuôi vùng triều và khu nuôi trên cát với 4 trường hợp: (1) Mô hình có kênh cấp và kênh tiêu riêng biệt có ao lắng và ao xử lý bố trí tập trung; (2) Mô hình nuôi bố trí ao trữ lắng tập trung, ao xử lý phân tán; (3) Mô hình nuôi bố trí ao lắng và ao xử lý phân tán; (4) Ao trữ, lắng phân tán và ao xử lý tập trung.


Bài giảng Nuôi tôm theo hướng an toàn sinh học

Bài giảng Nuôi tôm theo hướng an toàn sinh học trình bày một số biện pháp nuôi tôm sinh học giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, nâng cao chất lượng của tôm: sử dụng chế phẩm vi sinh, nâng cao ý thức cộng đồng trong xử lý chất thải môi trường, xử lý chất thải nuôi tôm.


Cải thiện phương pháp tưới tiêu để giảm thiểu độ mặn trong vùng rễ nhằm nâng cao năng suất lúa ở vùng ven biển phía Bắc Việt Nam thông qua kỹ thuật đồng vị và các kỹ thuật khác liên quan

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu tìm kiếm một phương pháp tưới tiêu phù hợp thay thế phương pháp truyền thống để giảm thiểu độ mặn trong vùng rễ nhằm cải thiện năng suất của các giống lúa “thơm” đặc biệt được trồng trên Đất mặn nhiều ở vùng ven biển Hải Huyện Hậu, tỉnh Nam Định, miền Bắc Việt Nam.


Nghiên cứu khảo nghiệm chế độ tưới, đề xuất quy trình tưới tiết kiệm nước cho cây tiêu vùng Tây Nguyên bằng kỹ thuật tưới nhỏ giọt và phun mưa tại gốc

Bài viết này, trên cơ sở phân tích nghiên cứu khảo nghiệm chế độ tưới cho cây hồ tiêu vùng Tây Nguyên, cung cấp quy trình tưới cây hồ tiêu bằng kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước nhằm góp phần phát triển bền vững cây hồ tiêu ở nước ta.


Nghiên cứu đề xuất giải pháp xã hội hóa đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng Tây Bắc

Bài viết này, đánh giá kết quả thực trạng sự tham gia của các bên trong đầu tư, quản lý công trình cấp nước sạch, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công trình cấp nước sạch vùng Tây Bắc


Phương pháp xác định năng suất nước tưới

Bài viết tập trung đánh giá các phương pháp xác định năng suất nước tưới; các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả và đề xuất các biện pháp cải thiện năng suất nước tưới.


Quy trình tưới phun mưa cho cây hành khu vực miền Trung

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thủy lợi với mục tiêu đến năm 2020 có 500.000 ha cây trồng cạn được áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.


Bài giảng Lên sơ đồ ao nuôi tôm

Nội dung của bài giảng nhằm mô tả được ao nuôi theo tiêu chuẩn kỹ thuật; vẽ được sơ đồ ao nuôi, ao lắng và ao xử lý nuôi tôm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung kiến thức.


Effect of ohmic heating on quality and storability of sugarcane juice

Sugarcane juice was analysed for the two different treatments such as ohmic heating and conventional heating. The study analysis showed that the total plate count decreased with severity of ohmic heating treatment which reduced from 6.3 to 3.47 log cfu/ml for 90 C and 15 min treatment. So observing the PPO inactivation, colour change and microbial reduction of the treated samples into consideration, ohmic heating of sugarcane juice at 70C for 3 min holding time was found to be optimum. Hence, highest microbial reduction was observed in ohmic heating treatment than conventional heating treatment.


Isolation and identification of M. tuberculosis from sheep tissue samples and sero-diagnosis study in an organized sheep farm

A 2 years old female Madras Red sheep with the medical history of reduction in feed intake, poor weight gain and emaciation was found dead in an organised farm. The sheep did not have any obvious respiratory symptoms. Edematous and caseous lesions were observed in mesenteric, bronchial, mediastinal and prescapular lymph nodes of the sheep during post mortem examination.


Gene action and combining ability for yield and quality traits in rice (Oryza sativa L.) using diallel analysis

Eight high yielding rice genotypes along with their twenty eight crosses which effected in a diallel fashion excluding reciprocals were subjected to combining ability which aimed at elucidating the genetic system underlying the inheritance of yield and quality traits. The study revealed predominance of non-additive gene action for most of the yield components and quality traits except straw yield/plant, which was under the control of additive gene action.


Doubling the farmers income by adopting the suitable tomato-cucurbit polyculture on the raised bed with drip system in the tribal dominating areas under Dhar district of Madhya Pradesh, India

An assessment trial was conducted at farmer’s field of adopted village Awalia of RVSKVV, Krishi Vigyan Kendra Dhar, M. P. during the rabi season, 2016-17. Among the various cucurbits polyculture with tomato on raised bed, the higher return obtained from the polyculture with ridge gourd and tomato on raised bed cultivation. It is concluded that polyculture are not contradicted by the observation that one monoculture can be the most profitable method per ha.


Evaluation of water use efficiency of rice genotypes under different rice establishment methods and different growing environment

The present investigation was carried out during kharif season 2015 at research farm of College of Agriculture, Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar, it was laid out in a Split-Split plot design replicated thrice with three establishment methods (M1-Direct Seeding, M2-Unpuddled transplanting, and M3- Puddled transplanting) as main plot treatment, two dates of sowing (D1-27th June and D2-11th July) as sub plots and two varieties (V1-Naveen and V2-Pooja) as Sub-Sub plot treatments.


Effect of nitrogen growth and yield of potato (Solanum tuberosum L.)

Potato (Solanum tuberosum L.) popularly known as ‘The king of vegetables’, has emerged as fourth most important food crop in India after rice, wheat and maize. In the year 2002- 2003, the production was 25 million tonnes while it was 5 million tonnes during 1970. India ranks 4th in area and it is the 3rd largest country in world in production of potato after China and Russian Federation.


Vegetative propagation of adina Cordifolia through branch cuttings

The present study was aimed to study the response of cuttings to sprouting and to study the rooting behavior of the Haldu (Adina cordifolia) in nursery conditions. The trials for vegetative propagation through branch cutting were done in the low cost poly house, low cost vegetative propagation chamber and in the natural conditions.


Foraging behavior of major Apis species on coriander

Investigation was carried out during Rabi, 2014-2015 at Research Farm National Research Center on Seed Spices, Tabiji, Ajmer (Rajasthan). Objective of the study is to investigate the foraging behavior of major Apis species on coriander. The maximum foraging rate of A. mellifera was recorded at 14.00 h (13.6 umbels visited min-1 and 3.10 plant/five minutes) followed by Apis dorsata at 12.00 h (10.66 umbels visited min-1 and 2.80 plants/five minutes). And Apis florea at 14.00 h (9.80 umbels visited min-1 and 2.55 plants/five minutes).


Nutritional and keeping quality characteristics of value added composite flour Sev

The study was done to assess the nutritional and keeping quality characteristics of value added sev developed from newly released wheat varieties’ (WH-1129 and HD-2967) flours supplemented with sorghum and soybean flours. The control sev had mean score of overall acceptability 6.16 whereas all other types of sevs made from composite flours had mean scores of overall acceptability ranging from 7.48 to 8.32, which were significantly higher (P≤0.05) than that of control sev.


Effect of different plant growth regulators and their levels on floral yield and vase life of China aster [Callistephus chinensis (L.) Nees] cv. shashank

The present investigation entitled “Effect of different plant growth regulators and their levels on floral yield and vase life of China aster [Callistephus chinensis (L.) Nees] cv. Shashank” was under taken at Department of Horticulture, Naini Agriculture Institute, Sam Higginbottom university of Agriculture, Technology and Sciences (SHUATS), during the year 2016-17 with thirteen treatments which replicated thrice in a Randomized Complete Block Design. The treatments comprising of GA3, NAA, CCC and their different concentrations along with control.


Antibacterial efficacy of aqueous plant extracts against storage soft rot of potato caused by Erwinia carotovora

aqueous plant extracts against storage Bacterial soft rot is one of the most common diseases of vegetables including potato which is found both in field and storage. Although, various micro-organisms are responsible for the soft rot disease in potato but Erwinia carotovora is mostly responsible for this disease. Use of chemical antibiotics on stored products can lead to the development of multidrug resistance in various human pathogenic bacteria causing severe health complications. In this present study, 13 aqueous plant extracts were evaluated against soft rot causing pathogen, Erwinia carotovora in-vitro.


Evaluation of different management modules for leaf curl disease of chilli in Kymore plateau and Satpura hill zone of Madhya pradesh, India

Two year On Farm Trial (OFT) was conducted in 27 locations holding of Chorgarhi and Jhalwar village of District Sidhi in Madhya Pradesh during kharif, 2012-13 and 2013-14. In order to assess the efficacy of four different integrated management modules for the management of leaf curl disease of Chilli.


Studies on morphological traits of jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lam.) germplasm under tarai conditions of Uttarakhand, India

The present investigation was conducted to study the morphological traits of Jackfruit germplasm under tarai conditions of Uttarakhand in plot No. 6 of HRC, Patharchatta, GBPUA&T, Pantnagar, U.S. Nagar (Uttarakhand) from November, 2015 to July, 2016. The germplasms were planted in four rows.


Molecular and morphological characterization of near isogenic lines developed for major abiotic stresses of rice (Oryza sativa L.)

In the present investigation efforts were made to identify the distinct, uniform and stable morphological characters and molecular markers between NILs developed for SUB1 in background of Pushyami (MTU 1075), Amara (MTU 1064), SALTOL in Cotton dora sannalu (MTU 1010) and lodging resistance in Swarna (MTU 7029) and Indra (MTU 1061) and their respective recurring parents.


Cationic micronutrient status of some soils under different cropping system of Kishtwar district (J&K), India

A study of the cationic micronutrient status of soils of district Kishtwar was made at five different cropping systems (Maize –oats, Rice – mustard, Moong –Berseem, Agri - horti system and Vegetable).


Tài liệu mới download

Hương liệu thực phẩm
 • 06/05/2013
 • 24.803
 • 445
Sử dụng Metastock
 • 24/10/2011
 • 64.898
 • 915
Đề tài: Quản lý đô thị
 • 10/06/2011
 • 27.203
 • 591

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Phương pháp nuôi trăn
 • 20/04/2013
 • 80.885
 • 748
Ghép cải tạo, rải vụ vải
 • 22/04/2011
 • 49.384
 • 909
Bảo vệ hạt lúa sáng chắc
 • 03/03/2011
 • 65.067
 • 413

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu