Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngữ pháp tiếng Anh (8.946)

Grammar of English

Ebook English grammar – A university course present the content: numerous authentic texts from a wide range of sources, both spoken and written, which exemplify the grammatical description; clear chapter and unit summaries which enable efficient class preparation and student revision; extensive exercises with a comprehensive answer key.


Bài tập tiếng Anh cơ bản về ngữ pháp

Ebook Ngữ pháp tiếng Anh - Các bài tập ngữ pháp cơ bản gồm có 7 bài tương ứng với các vấn đề ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh như từ loại, danh từ, đại từ, động từ, tính từ, trạng từ, và các đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung của từng bài học.


The meaning extension of over: A critique of key theories

This paper summarizes different approaches to the meaning extension of the English preposition over and proposes a multimodal approach comprising three spatial image theories and one mental space theory in reference to an image-based view. It is concluded that the author’s proposal is a combination of Deane’s 2005 multimodal spatial representations and 2017 Kovecses’s model, in which there is an emphasis that treating the spatial configurations of a spatial marker requires different frames and when the marker denotes a non-spatial sense, there exists an activation of a metaphor layered from its frame in certain context with a specific communicative purpose to the domain of which the frame is a part and finally the activation will reach the image schema that supports the frame.


Ngữ pháp tiếng Anh (English grammar review)

Tài liệu trình bày tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh bao gồm các nội dung như: cấu trúc chung của một câu trong tiếng anh; ngữ động từ; sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ; một số động từ đặc biệt; lối nói phụ họa; các trợ động từ; câu phức hợp và đại từ quan hệ... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn học sinh, sinh viên, những ai đang nghiên cứu, học tập ngôn ngữ tiếng Anh đạt hiệu quả cao.


Mẹo điền từ vào đoạn văn tiếng Anh

Tài liệu hướng dẫn xác định từ loại cơ bản; xác định giới từ; xác định cấu trúc ngữ pháp của câu; xác định cụm từ cố định, thành ngữ; một số bài tập mẫu dạng điền từ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nâng cao kỹ năng ngữ pháp trong quá trình học tập tiếng Anh.


Ý nghĩa bị động Anh - Việt qua khung tham chiếu tương đương dịch thuật

Theo dải rộng về loại hình ngôn ngữ, Anh – Việt xếp từ ngôn ngữ có hình thái tiêu biểu đến ngôn ngữ đơn lập và là các ngôn ngữ có loại hình khác nhau nhưng đều có những hình thức thể hiện ý nghĩa bị động.


Biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Tiếng Anh tại một trường trung học phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp

Từ kết quả đạt được tại một trường trung học phổ thông, bài viết đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh: nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môn tiếng Anh trong đời sống làm việc; thường xuyên phân tích kết quả học tập, tăng cường bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu kém; xây dựng nguồn tư liệu phục vụ giảng dạy;...


Những khác biệt cơ bản về cấu trúc câu trong tiếng Việt và tiếng Anh

Bài viết xuất phát từ những băn khoăn của các em sinh viên trong quá trình học: Làm thế nào để diễn đạt câu tiếng Anh cho đúng, không phải là sự chuyển dịch của từ đối từ.


Bảng 1500 cụm động từ Tiếng Anh (phrasal verb) thông dụng thường gặp từ A - Z

Tài liệu cung cấp với hơn 1500 cụm động từ Tiếng Anh thông dụng được sắp xếp theo trình tự A-Z; giúp các bạn dễ dàng tham khảo và tra cứu.


Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản - Câu tường thuật

Tài liệu với các bài tập nhằm rèn luyện, củng cố kiến thức về câu tường thuật trong ngữ pháp tiếng Anh và có kèm theo đáp án. Để nắm chi tiết nội các bài tập mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Ôn tập các thì trong tiếng Anh

  • 5/5 (1)

Tài liệu cung cấp các công thức, cách nhận biết, cách dùng của các thì: thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn, thì tương lai gần, đại từ phản thân, quá khứ đơn, giới từ chỉ thời gian và nơi chốn, trạng từ chỉ cách thức, thì hiện tại hoàn thành... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Tài liệu cung cấp các nội dung: câu bị động nâng cao; động từ gây ra 1 hành động khác cho tân ngữ; bị động với cấu trúc 1 động từ có 2 tân ngữ; bị động ở thể truyền khiến; bị động với các động từ chỉ cảm giác, giác quan. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chắc kiến thức ngữ pháp tiếng Anh.


Luyện tập thì quá khứ đơn

Tài liệu cung cấp các nội dung hoàn thành câu đúng dạng thì quá khứ đơn, lựa chọn và điền dạng đúng của từ, chia động từ đúng dạng thì quá khứ đơn, chuyển những động từ bất quy tắc sau sang dạng quá khứ, đọc hiểu, bài tập nói. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để củng cố kiến thức về thì quá khứ đơn trong tiếng Anh.


Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh (English grammar review)

Tài liệu cung cấp ngữ pháp tiếng Anh với các nội dung: cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh, ngữ danh từ, cách dùng quán từ không xác định “a” và “an”, cách dùng quán từ xác định “the”, ngữ động từ, ngữ động từ ở các thì, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, đại từ, tân ngữ, một số động từ đặc biệt, các câu hỏi... Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Ebook Word list for level A1

Some content in ebook: abbreviations; a verb that has two objects; countable noun: a noun that has both singular and plural forms; countable noun which usually has no plural or uncountable noun; intransitive verb: a verb that has no object; transitive verb: a verb that has an object; uncountable noun: noun with no plural form; British English; American English; abbreviation a short form of a word or phrase; a short form of a word or phrase only used in writing; used in connection with a particular area of work or study.


To infinitives, bare infinitives, gerunds

Tài liệu cung cấp các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh về động từ nguyên mẫu có "To" , nguyên mẫu không "To", danh động từ. Với các khái niệm, cấu trúc, chức năng và cách dùng, tài liệu giúp các bạn phân biệt được 3 loại từ nói trên, nâng cao kiến thức ngữ pháp, học tiếng Anh hiệu quả hơn.


Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT - Môn tiếng Anh

Đề cương với các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận môn tiếng Anh trong chương trình tiếng Anh trung học phổ thông. Giúp các em củng cố và rèn luyện kiến thức củng như các kỹ năng, chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chắc các kiến thức.


Ebook Bài tập cụm động từ tiếng Anh: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với 2 phần tests và answer key gồm 50 bài kiểm tra mức độ trong các tình huống khác nhau. Ebook giúp các bạn dễ dàng rèn luyện, củng cố kiến thức về cụm động từ hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chắc chi tiết nội dung ebook.


Ebook Bài tập cụm động từ tiếng Anh: Phần 1

Bài tập cụm động từ tiếng Anh của tác giả Xuân Bá, phần 1 ebook gồm 3 phần: The gramamar of Phrasal verb; verb; particles. Ebook cung cấp chung các kiến thức về cụm động từ; cấu trúc cụm động từ, vấn đề ngữ pháp của cụm động từ giúp các bạn học và làm bài tập liên quan đến cụm động từ hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chắc nội dung.


Đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ theo định hướng phát triển năng lực trong các nhà trường quân đội

Bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ tại các nhà trường quân đội theo định hướng phát triển năng lực, đáp ứng chuẩn đầu ra và phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự hiện nay.


Áp dụng hoạt động cặp, nhóm trong giảng dạy môn Văn học Anh Mỹ cho người học tiếng Anh tại Học viện Khoa học Quân sự

Bài viết trình bày phương pháp áp dụng hoạt động học theo cặp, nhóm nhằm tạo được những giờ học môn Văn học Anh-Mỹ hứng thú và lôi cuốn người học. Qua đó giúp người học vừa nâng cao khả năng ngôn ngữ vừa mở mang tri thức, tri nhận, giúp đa dạng hóa cái nhìn của bản thân về con người, văn hóa, đất nước mà mình đang học tiếng.


Hiệu quả của việc đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá đối với chất lượng dạy và học môn Văn hóa Anh - Mỹ tại Học viện Khoa học Quân sự

Bài viết này bàn đến hiệu quả của việc đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá đối với chất lượng dạy và học môn Văn hóa Anh-Mỹ ở các lớp 25A, 13AD1, 13AD2 và 13AD3 Học viện Khoa học Quân sự.


Áp dụng phương pháp học đảo ngược trong dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam: Lợi ích và thách thức

Bài viết này bàn về những lợi ích và thách thức của việc áp dụng phương pháp học đảo ngược trong việc dạy tiếng Anh ở Việt Nam qua việc tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của phương pháp này cũng như phân tích đặc điểm người học Việt Nam.


Một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch Anh - Việt và Việt - Anh tại Học viện Khoa học Quân sự

Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch Anh-Việt và Việt-Anh tại Học viện Khoa học Quân sự, giúp người dịch xử lý văn bản dịch tốt hơn nhằm đạt được cả ba tiêu chí “tín, đạt và nhã” khi dịch hai ngôn ngữ này.


Yếu tố bất tương xứng trong dịch Anh - Việt và Việt - Anh

Dịch thuật nói chung, dịch Anh - Việt hoặc Việt - Anh nói riêng không chỉ là một môn khoa học, một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một sản phẩm của trí tuệ. Dịch Anh - Việt hoặc Việt - Anh đóng vai trò rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta hiện nay.


Ánh xạ ẩn dụ ý niệm trong các bài báo kinh tế từ cứ liệu tiếng Anh

Bài viết này với những phân tích về phép ẩn dụ được rút ra từ một số tờ báo kinh tế, góp phần tăng nhận thức của độc giả về ẩn dụ trong lĩnh vực kinh tế. Thông qua bài viết này, miền khái niệm trừu tượng “kinh tế” sẽ được ánh xạ lên một miền khác để hiểu được miền khái niệm này theo một cách mới, cụ thể hơn.


Ứng dụng công nghệ thông tin (CALL) trong giảng dạy ngữ pháp và từ vựng tại trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

Các phương pháp truyền thống trong giảng dạy ngữ pháp và từ vựng từ lâu vẫn chiếm ưu thế trong nhiều lớp học ngoại ngữ tại Việt Nam. Do đó, khóa học ứng dụng Công nghệ thông tin (CALL) trong đào tạo tiếng Anh đã được thực hiện để kiểm chứng liệu phương pháp này có thể mang lại những cải thiện tốt hơn về thành tích và thái độ của người học hay không.


Đặc điểm của tham thể trong câu hành vi tiếng Việt và tiếng Anh

Bài viết này thảo luận các đặc điểm của tham thể trong câu hành vi tiếng Anh và tiếng Việt bằng cách mô tả, lý giải cấu trúc từ vựng-ngữ pháp, nghĩa ý niệm theo khung lý thuyết ngữ pháp chức năng của Halliday và Matthiessen (2004); Martin et al (1997) và so sánh đối chiếu theo 3 nội dung này.


Động từ trạng thái và tình thái trong các bài báo kinh tế tiếng Anh

Bài viết này cố gắng nghiên cứu xa hơn về biểu hiện phương thức và động từ tình thái bằng cách tập trung vào phân tích các phát ngôn tình thái và động từ trạng thái sử dụng trong các văn bản kinh tế được lựa chọn. Bài viết này dựa trên nghiên cứu 15 bài báo kinh tế tiếng Anh.


Effect of learner autonomy on English proficiency of non English major students

Learner autonomy (LA) has been considered to be one of the important goals in education. This article investigates the effect of LA on English proficiency (EP) of non-English major students. 635 Vietnamese students from five member universities of the University of Danang completed the questionnaire on LA.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Grammar of English
  • 31/05/2020
  • 29.392
  • 424

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu