Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngữ pháp tiếng Anh (8.936)

Ôn tập các thì trong tiếng Anh

Tài liệu cung cấp các công thức, cách nhận biết, cách dùng của các thì: thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn, thì tương lai gần, đại từ phản thân, quá khứ đơn, giới từ chỉ thời gian và nơi chốn, trạng từ chỉ cách thức, thì hiện tại hoàn thành... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Tài liệu cung cấp các nội dung: câu bị động nâng cao; động từ gây ra 1 hành động khác cho tân ngữ; bị động với cấu trúc 1 động từ có 2 tân ngữ; bị động ở thể truyền khiến; bị động với các động từ chỉ cảm giác, giác quan. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chắc kiến thức ngữ pháp tiếng Anh.


Luyện tập thì quá khứ đơn

Tài liệu cung cấp các nội dung hoàn thành câu đúng dạng thì quá khứ đơn, lựa chọn và điền dạng đúng của từ, chia động từ đúng dạng thì quá khứ đơn, chuyển những động từ bất quy tắc sau sang dạng quá khứ, đọc hiểu, bài tập nói. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để củng cố kiến thức về thì quá khứ đơn trong tiếng Anh.


Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh (English grammar review)

Tài liệu cung cấp ngữ pháp tiếng Anh với các nội dung: cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh, ngữ danh từ, cách dùng quán từ không xác định “a” và “an”, cách dùng quán từ xác định “the”, ngữ động từ, ngữ động từ ở các thì, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, đại từ, tân ngữ, một số động từ đặc biệt, các câu hỏi... Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Ebook Word list for level A1

Some content in ebook: abbreviations; a verb that has two objects; countable noun: a noun that has both singular and plural forms; countable noun which usually has no plural or uncountable noun; intransitive verb: a verb that has no object; transitive verb: a verb that has an object; uncountable noun: noun with no plural form; British English; American English; abbreviation a short form of a word or phrase; a short form of a word or phrase only used in writing; used in connection with a particular area of work or study.


To infinitives, bare infinitives, gerunds

Tài liệu cung cấp các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh về động từ nguyên mẫu có "To" , nguyên mẫu không "To", danh động từ. Với các khái niệm, cấu trúc, chức năng và cách dùng, tài liệu giúp các bạn phân biệt được 3 loại từ nói trên, nâng cao kiến thức ngữ pháp, học tiếng Anh hiệu quả hơn.


Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT - Môn tiếng Anh

Đề cương với các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận môn tiếng Anh trong chương trình tiếng Anh trung học phổ thông. Giúp các em củng cố và rèn luyện kiến thức củng như các kỹ năng, chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chắc các kiến thức.


Ebook Bài tập cụm động từ tiếng Anh: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với 2 phần tests và answer key gồm 50 bài kiểm tra mức độ trong các tình huống khác nhau. Ebook giúp các bạn dễ dàng rèn luyện, củng cố kiến thức về cụm động từ hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chắc chi tiết nội dung ebook.


Ebook Bài tập cụm động từ tiếng Anh: Phần 1

Bài tập cụm động từ tiếng Anh của tác giả Xuân Bá, phần 1 ebook gồm 3 phần: The gramamar of Phrasal verb; verb; particles. Ebook cung cấp chung các kiến thức về cụm động từ; cấu trúc cụm động từ, vấn đề ngữ pháp của cụm động từ giúp các bạn học và làm bài tập liên quan đến cụm động từ hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chắc nội dung.


Đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ theo định hướng phát triển năng lực trong các nhà trường quân đội

Bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ tại các nhà trường quân đội theo định hướng phát triển năng lực, đáp ứng chuẩn đầu ra và phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự hiện nay.


Áp dụng hoạt động cặp, nhóm trong giảng dạy môn Văn học Anh Mỹ cho người học tiếng Anh tại Học viện Khoa học Quân sự

Bài viết trình bày phương pháp áp dụng hoạt động học theo cặp, nhóm nhằm tạo được những giờ học môn Văn học Anh-Mỹ hứng thú và lôi cuốn người học. Qua đó giúp người học vừa nâng cao khả năng ngôn ngữ vừa mở mang tri thức, tri nhận, giúp đa dạng hóa cái nhìn của bản thân về con người, văn hóa, đất nước mà mình đang học tiếng.


Hiệu quả của việc đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá đối với chất lượng dạy và học môn Văn hóa Anh - Mỹ tại Học viện Khoa học Quân sự

Bài viết này bàn đến hiệu quả của việc đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá đối với chất lượng dạy và học môn Văn hóa Anh-Mỹ ở các lớp 25A, 13AD1, 13AD2 và 13AD3 Học viện Khoa học Quân sự.


Áp dụng phương pháp học đảo ngược trong dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam: Lợi ích và thách thức

Bài viết này bàn về những lợi ích và thách thức của việc áp dụng phương pháp học đảo ngược trong việc dạy tiếng Anh ở Việt Nam qua việc tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của phương pháp này cũng như phân tích đặc điểm người học Việt Nam.


Một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch Anh - Việt và Việt - Anh tại Học viện Khoa học Quân sự

Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch Anh-Việt và Việt-Anh tại Học viện Khoa học Quân sự, giúp người dịch xử lý văn bản dịch tốt hơn nhằm đạt được cả ba tiêu chí “tín, đạt và nhã” khi dịch hai ngôn ngữ này.


Ánh xạ ẩn dụ ý niệm trong các bài báo kinh tế từ cứ liệu tiếng Anh

Bài viết này với những phân tích về phép ẩn dụ được rút ra từ một số tờ báo kinh tế, góp phần tăng nhận thức của độc giả về ẩn dụ trong lĩnh vực kinh tế. Thông qua bài viết này, miền khái niệm trừu tượng “kinh tế” sẽ được ánh xạ lên một miền khác để hiểu được miền khái niệm này theo một cách mới, cụ thể hơn.


Yếu tố bất tương xứng trong dịch Anh - Việt và Việt - Anh

Dịch thuật nói chung, dịch Anh - Việt hoặc Việt - Anh nói riêng không chỉ là một môn khoa học, một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một sản phẩm của trí tuệ. Dịch Anh - Việt hoặc Việt - Anh đóng vai trò rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta hiện nay.


Ứng dụng công nghệ thông tin (CALL) trong giảng dạy ngữ pháp và từ vựng tại trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

Các phương pháp truyền thống trong giảng dạy ngữ pháp và từ vựng từ lâu vẫn chiếm ưu thế trong nhiều lớp học ngoại ngữ tại Việt Nam. Do đó, khóa học ứng dụng Công nghệ thông tin (CALL) trong đào tạo tiếng Anh đã được thực hiện để kiểm chứng liệu phương pháp này có thể mang lại những cải thiện tốt hơn về thành tích và thái độ của người học hay không.


Đặc điểm của tham thể trong câu hành vi tiếng Việt và tiếng Anh

Bài viết này thảo luận các đặc điểm của tham thể trong câu hành vi tiếng Anh và tiếng Việt bằng cách mô tả, lý giải cấu trúc từ vựng-ngữ pháp, nghĩa ý niệm theo khung lý thuyết ngữ pháp chức năng của Halliday và Matthiessen (2004); Martin et al (1997) và so sánh đối chiếu theo 3 nội dung này.


Động từ trạng thái và tình thái trong các bài báo kinh tế tiếng Anh

Bài viết này cố gắng nghiên cứu xa hơn về biểu hiện phương thức và động từ tình thái bằng cách tập trung vào phân tích các phát ngôn tình thái và động từ trạng thái sử dụng trong các văn bản kinh tế được lựa chọn. Bài viết này dựa trên nghiên cứu 15 bài báo kinh tế tiếng Anh.


Effect of learner autonomy on English proficiency of non English major students

Learner autonomy (LA) has been considered to be one of the important goals in education. This article investigates the effect of LA on English proficiency (EP) of non-English major students. 635 Vietnamese students from five member universities of the University of Danang completed the questionnaire on LA.


An investigation into layout features of English texts introducing world cultural heritage sites in the United Kingdom

Layout with its characteristics and functions has attracted much attention of many language researchers. In a text in general and a text introducing World Cultural Heritage Sites in particular, the layout plays an important role in arranging ideas as well as sections


Ngôn ngữ nhạy cảm và đào tạo tiếng Anh

Để tạo cho người học một khả năng giao tiếp hữu hiệu trong hoàn cảnh thực thì việc mô tả ngôn ngữ trong chương trình đào tạo cần phải sát với đời sống thực của ngôn ngữ. Bài viết lập luận ủng hộ cho việc đưa khu vực nhạy cảm này vào chương trình đào tạo tiếng Anh ở Việt Nam nhằm rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa tiếng Anh trong nhà trường và tiếng Anh trong tình huống thực.


Mạo từ - Bài tập tổng hợp về mạo từ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Tiếng Anh, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu Mạo từ - Bài tập tổng hợp về mạo từ dưới đây. Hi vọng đây sẽ là tư liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải bài tập tiếng Anh và thêm phần tự tin hơn trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!


100 cấu trúc ngữ pháp trong Tiếng Anh

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo tài liệu 100 cấu trúc câu trong Tiếng Anh. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn kiến thức bổ ích giúp các em củng cố lại kiến thức đã học trước khi bước vào kì thi sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!


Lý thuyết câu trực tiếp và gián tiếp

Tài liệu "Lý thuyết câu trực tiếp và gián tiếp" trình bày các dạng câu và bài tập ví dụ câu trực tiếp và gián tiếp. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng các thì trong tiếng anh

Dấu hiệu nhận biết và các thì cơ bản trong khi học tiếng anh: Cùn tìm hiểu cấu trúc, từ nhận biết, cách dùng và những lưu ý cần thiết khi sử dụng các thì trong tiếng anhSự kiện: tiếng anh, học tiếng anh, trung tâm anh ngữ , luyện thi TOIEC Các thì cơ bản trong Tiếng Anh - Ngữ pháp cơ bản 1. Thì Hiện Tại Đơn (Simple Present): S + Vs/es + O (Đối với động từ Tobe) S + do/does + V + O (Đối với động từ thường) ...


Chủ ngữ và cách chia động từ

Tài liệu "Chủ ngữ và cách chia động từ" trình bày quá trình chia động từ gồm các bước sau: Xác định thì của động từ, xác định loại câu: Khẳng định, phủ định, nghi vấn; xác định chủ ngữ trong câu theo ngôi nào, động từ có chia hay không. Mời các bạn tham khảo!


Ebook 360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì trong tiếng Anh Phần 2 - Thanh Hà

Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Nội dung phần này sẽ giới thiệu cách sử dụng các thì trong tiếng Anh. Đây là một nội dung quan trọng nhằm giúp người học hiểu và nắm bắt được các cách dùng các thì của động từ trong tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook 360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì trong tiếng Anh Phần 1 - Thanh Hà

Cuốn sách 360 động từ bât quy tắc và cách dùng các thì trong tiêng Anh là một cuốn sổ tay bỏ túi hữu ích, giúp người học tiếng Anh bước qua trở ngại về ngữ pháp, trong đó có vấn để ghi nhớ 360 động từ bất quy tắc và cách ứng dụng các thì trong tiếng Anh, nhằm từng bước nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho người học bảng động từ bất quy tắc, với 360 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh được trình bày cụ thể, chi tiết và khoa học, giúp người học dễ dàng nắm bắt và sứ dụng chính xác. Tiếp theo cuốn sách còn cung cấp những ví dụ minh họa cho cách dùng của 360 động từ bất quy tắc, giúp người học hiểu sâu sắc hơn cách sử dụng của các động từ này trong ứng dụng thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Collocation in use

Collocation in ise. Learning about collocations, grammatica laspects of collocations, sapecial aspects of collocation, basic concepts, functions.


Tài liệu mới download

Đề tài “Bão nhiệt đới”
 • 14/12/2011
 • 39.250
 • 769
Đề kiểm tra Anh Văn 90 phút
 • 19/07/2011
 • 84.862
 • 497

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

OXFORD PRACTICE GRAMMAR 66
 • 27/08/2010
 • 98.598
 • 731
Cấu trúc câu
 • 05/07/2010
 • 96.239
 • 954

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu