Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngư nghiệp (6.036)

Xác định các bệnh ký sinh trùng trên cá Lóc (Ophiocephalus sp) nuôi tại Quảng Xương - Thanh Hóa

Mẫu cá lóc đƣợc thu định kỳ hàng tháng sau đó mang về phòng thí nghiệm để cố định, làm tiêu bản, phân loại và xác định tỉ lệ nhiễm, cường độ nhiễm ký sinh trùng trên cá. Kết quả đã định loại đƣợc 4 loài Trichodina domergueii, Vorticella similes, Philometra sp và Argulus chinensis.


Khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm - thực trạng và giải pháp cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản Thanh Hóa

Trong bài viết này, trên cơ sở tổng kết các quan điểm và kinh nghiệm triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại các quốc gia phát triển trên thế giới kết hợp với thực trạng khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản đang được áp dụng tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản Thanh Hóa, tác giả đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện yêu cầu quan trọng này.


Xây dựng mối liên kết theo chuỗi giá trị để phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa

Liên kết theo chuỗi giá trị mang lại nhiều lợi ích cho người nuôi trồng thủy sản như giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi ích, có được đơn hàng lớn, ký hợp đồng đầu vào và ra cho cho ngành nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, ngành nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa hiện nay hiện trạng liên kết này còn lỏng lẻo, rời rạc, và chưa phát triển, phát triển liên kết chuỗi còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy cần tăng cường xây dựng mối liên kết theo chuỗi để phát triển nuôi trồng thủy sản một cách bền vững.


Thực trạng và một số giải pháp cải thiện công tác quản lý trang trại nuôi ngao tại tỉnh Thái Bình

Bài viết này dựa trên dữ liệu thu thập từ phiếu điều tra và ghi chép tại 80 trang trại nuôi ngao tại tỉnh Thái Bình trong năm 2014 để tìm hiểu thực trạng công tác quản lý trang trại cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý trang trại nuôi ngao. Kết quả chỉ ra rằng công tác quản lý vật tư, cải tạo đầm và quản lý thu hoạch khá tốt


Nghiên cứu tính tổn thương sinh kế của ngư dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu - trường hợp nghiên cứu tại xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu này sử dụng chỉ số tổn thương sinh kế (LVI) như một phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương sinh kế tương đối của ngư dân đối với tác động của biến đổi khí hậu. Chỉ số này gồm có bảy thành phần chính bao gồm: Đặc điểm kinh tế xã hội, chiến lược sinh kế của hộ dân, mạng lưới xã hội, y tế, thực phẩm, nguồn nước và biến đổi khí hậu. Mỗi thành phần được tạo thành từ các thành tố nhỏ (tiểu thành tố).


Investigation into antioxidant activity of protein hydrolysate derived from white leg shrimp head (Litopenaeus vannamei)

This study suggests a new way of utilizing the WLSH, antioxidant proteolysate which could be applied as a functional food or natural antioxidant additive replacing synthetic compounds.


Nghiên cứu đặc tính các dòng thải của quá trình sản xuất chitin theo phương pháp truyền thống và phương pháp cải tiến

Nghiên cứu tiến hành so sánh tính chất của các dòng thải sản xuất chitin ở các công nghệ khác nhau theo các thông số pH, COD, TKN, TP, TSS, Ca. Kết quả cho thấy, quá trình hóa học truyền thống không tái sử dụng dòng thu hồi sẽ có mức ô nhiễm thấp. Và các quá trình khác như hóa học hay hóa – sinh cải tiến sẽ tồn tại lượng chất dinh dưỡng lớn và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không tiến hành tận thu nguồn hữu cơ này.


Hiện trạng nguồn lợi cá và động vật thân mềm ở hồ Tây - Hà Nội

Bài viết trình bày việc đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản hồ Tây, để có các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản phù hợp với thực tế. Bằng phương pháp phân loại chung theo tiêu chuẩn của thế giới và trong nước cũng như đánh giá trữ lượng theo Gulland (1969), kết quả ghi nhận sự suy giảm nghiêm trọng về thành phần loài cá và động vật thân mềm, hiện thu được 21 loài cá và 3 loài động vật thân mềm.


Khảo sát hiện trạng vùng nuôi và chất lượng nguồn nước nuôi cá tra tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm khảo sát hiện trạng vùng nuôi cá tra công nghiệp và đánh giá chất lượng nguồn nước sử dụng cho các ao nuôi cá tra trên địa bàn huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp.


Hành vi giảm thiểu và phân tán rủi ro của người nông dân nuôi tôm vùng đồng bằng sông Cửu Long

Qua nghiên cứu quá trình sản xuất của nông dân nuôi tôm, bài viết cho là do môi trường sản xuất có nhiều bất ổn nên trong hoạt động kinh tế của mình, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đã luôn thể hiện tư duy phân tán và giảm thiểu rủi ro như một đáp ứng “duy lý” với môi trường sản xuất.


Kết quả nghiên cứu về thành phần loài lớp hai mảnh vỏ (Bivalvia) tại sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi

Kết quả nghiên cứu cho thấy, số lượng loài thu được tại khu vực nghiên cứu giữa các họ có sự khác nhau. Trong số 4 họ động vật Hai mảnh vỏ thì họ Corbiculidae có số lượng loài nhiều nhất với 7 loài thuộc 1 giống (chiếm 63,6% tổng số loài) , họ Unionidae có 2 loài thuộc 2 giống (chiếm 18,2% tổng số loài) gồm giống Nodularia và Lanceolaria, họ Amblemidae có 1 loài thuộc giống Oxynaia (chiếm 9,1% tổng số loài), họ Glaucomyidae có 1 loài thuộc giống Glaucomya (chiếm 9,1% tổng số loài).


Thành phần loài của lớp giáp xác lớn (Malscostaca: Crustacea) ở sông Tranh, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Kết quả điều tra, nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1/2016 – 10/2016 ở sông Tranh, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác định được 21 loài, thuộc 6 giống và 4 họ của Giáp xác lớn. Trong đó, họ Palaemonidae thu được nhiều nhất với 12 loài (chiếm 57, 14%), tiếp theo là họ Atyidae thu được 5 loài (chiếm 23, 81%), họ Parathelphusidae thu được 3 loài (chiếm 14, 29%), họ Potamidae chỉ thu được 1 loài (chiếm 4,76%). Một số nhận xét về phân bố của các loài cũng được trình bày trong bài viết.


Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài cá ở sông Bàn Thạch, tỉnh Phú Yên

Thành phần loài cá ở hệ thống sông Bàn Thạch, tỉnh Phú Yên khá đa dạng. Chúng tôi đã tiến hành thu mẫu từ tháng 3/2013 – 5/2014 và qua quá trình nghiên cứu, phân loại đã xác định được 115 loài với 85 giống nằm trong 47 họ thuộc 14 bộ khác nhau. Số loài phong phú nhất thuộc về bộ cá Vược (Perciformes) với 45 loài (chiếm 39,13%).


Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài của Giáp xác lớn (Malacostaca, Crustacea) ở sông Tiên, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Kết quả điều tra, nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3/2015 – 10/2015 ở sông Tiên, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam xác định được 29 loài, thuộc 9 giống và 4 họ của Giáp xác lớn. Trong đó, họ Palaemonidae thu được nhiều nhất với 16 loài (chiếm 55,17%), tiếp theo là họ Atyidae thu được 6 loài (chiếm 20,69%), họ Parathelphusidae thu được 5 loài (chiếm 17,24%), cuối cùng là họ Potamidae chỉ thu được 2 loài (chiếm 6,90%). Một số nhận xét về phân bố của các loài cũng được trình bày trong bài viết.


Thực trạng và triển vọng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam

Bài viết nhằm phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016, từ đó đánh giá triển vọng và đưa ra một số khuyến nghị về chính sách nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2017. Với kim ngạch xuất khẩu liên tục đạt mức trên 6 tỷ USD trong giai đoạn từ 2011-2016, thủy sản trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Các mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là tôm và cá tra. Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU là ba thị trường xuất khẩu thủy sản chính của Việt Nam.


Proposing a better management regime for hard clam (Meretrix lyrata) farming in Tien Giang province, Vietnam

This paper is going to present the strengths and weaknesses of the current management of hard clam industry at the studied area, focusing on its efficiency in terms of constitutional and economic views. Then a new management model for this hard clam industry was proposed by combining its current strengths and successful experiences learnt from other provinces such as Ben Tre, where a successful hard clam industry obtained a Marine Stewardship Council (MSC) certificate.


Fish oil extraction from yellowfin tuna heads by enzymatic hydrolysis method

A study on the fish oil extraction from yellowfin tuna heads by hydrolysis method using Protamex enzyme was carried out. The parameters of hydrolysis process, fishoil yield and chemical quality of tuna head oil were determined. The study results showed that a considerable amount of oil can be extracted from yellowfin tuna heads.


Voluntary feed intake and transition of ingesta in the gastrointestinal tract of juvenile cobia (Rachycentron canadum) fed different diets

This study aimed to evaluate the palatability of a plant based protein diet (BL/A), with high inclusion levels of plant protein sources but balanced in lysine to arginine ratio (1.1), compared to two locally commercial pellets CD1 (Uni-President, Ltd.) and CD2 (INVE, Ltd.), and the transition of ingesta in juvenile cobia.


Role of antibiotics in chilled storage of sperm in grass carp (Ctenopharyngodon idella)

The objective of the present study was to evaluate the effect of antibiotics on chilled storage sperm motility of grass carp (Ctenopharyngodon idella). The extenders were used in this study were HBSS (Hanks’ balanced salt solution), Modified HBSS, CCSE-2 (common carp sperm extender), Kurokuda-1 and Kurokuda-2.


Selenium deficiency, toxicity and its requirement in marine fish: A research review

The necessity of selenium (Se) in maintaining normal growth and physiological functions have been demonstrated in fish due to its important role as a cofactor in glutathione peroxidase enzyme (GPx), protecting cell membranes against oxidative damage. The deficiency of Se can lead to reduced growth, feed utilisation and health status in farmed fish.


Impact of trawling speed on vertical opening of trawl net by modelling method

This study was conducted to fi nd out the relations between trawling speed and vertical opening of trawl net. The study uses a trawl model to perform a test in a flume tank at various trawling speeds, from 0.46 m/s to 1.08 m/s, this is equivalent from1.5 knots to 3.5 knots in the field for full-scale net.


Larviculture of slipper lobsters in the genus Iacus and Thnus: A review

Slipper lobsters are commercially important crustaceans for the Indo-West Pacific countries. The populations of these lobsters at several locations are recently declined probably due to over-exploitation. Juvenile production and the subsequent farming are required for the food production and resource conservation.


Protect and enhance the resources by using artificial reef at coastal areas in central of Vietnam

This study aims to protect and enhance the marine resources in coastal areas in the Central areas by artificial reef installations. The selected field was in Mui Ban Than, Quang Nam province has shown that the artificial reef models have operated effectively through restore, enhance and protect coastal resources.


Effect of stocking density on performance of goldlined rabbitfish siganus lineatus and the environmental quality in a closed culture system

The experiment was conducted to determine adaptability of rabbitfish Siganus lineanus under rearing condition that similar a closed earthen pond and to assess the effect of stocking density on fish growth performance and the environmental quality.


Research on the fitness between the mesh size and the length of threadfin bream (Nemipterus sp.) in stow net fishery

The study has used 4 different mesh sizes and mesh shapes in codends, catching 40 trial hauls in Nai lagoon to collect data. The fishing process has collected 2,041 individual threadfin bream (Nemipterus sp.) for analysis of fish weight and length, and using Wileman's method of assessing the selective ability to determine selective parameters for threadfin bream.


Effects of rearing water and tank on larval survival rate of white striped cleaner shrimp Lysmata amboinensis

The white-striped cleaner shrimp Lysmata amboinensis is a favorite Lysmata wurdemanni and worldwide, but the rearing conditions for larvae of this species has not been studied yet. Therefore, this study was conducted to determine proper conditions for larval rearing of white-striped cleaner shrimp Lysmata amboinensis.


Photoperiod manipulation in the induced breeding of the rabbit fish (Siganus guttatus)

In teleosts, reproductive development is a continuous process throughout ontogeny and is regulated by pituitary gonadotropins (GtHs). It has been established that fish has two distinct pituitary GtHs that parallel vertebrate follicle stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH) with respective structural similarities.


Cấu trúc thành phần loài cá ở hệ thống suối, hồ thủy lợi thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Bài viết trình bày kết quả đã xác định được cấu trúc thành phần loài cá ở hệ thống suối, hồ thủy lợi ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam sẽ nhằm cung cấp số liệu cơ bản về đa dạng sinh học cá, từ đó góp phần vào việc quy hoạch và sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở đây.


Effects of feeding rate on density, biomass and protein compositions of oligochaete (Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862)

This study was carried out to provide scientific knowledge for L.hoffmeisteri culture as well as optimal feeding ration affected on density, biomass and protein compositions. L. hoffmeister was cultured under flow-through in concreted trench system (160 x 25 x 20 cm) with mud bottoms for 5 weeks.


Can AQUI-S help as an aneasthetic in long distance live transportation of spiny lobsters (Panulirus ornatus and P. Homarus)

In Southern Central Vietnam, there are approximately 40,000 spiny lobster cages producing 1,500- 2,000 metric tonnes of product annually, worth around US$70 million. The major international markets for commercial-size lobsters are main-land China, Hongkong and Taiwan.This study includes three successive experiments including suitable AQUI-S dosage determining, dry transport and wet transport


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bách khoa thủy sản - Phần 3
  • 28/09/2010
  • 46.701
  • 932

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu