Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngôn ngữ học (3.650)

Ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại

Bài viết trình bày một số điểm mới trong ngôn ngữ xã hội hiện đại ở Việt Nam hiện nay như vay mượn từ vựng, tiếng lóng, những kết cấu mới lạ xuất hiện trong giao tiếp, từ đó hướng tới công tác chuẩn hóa để bảo vệ, phát triển và hiện đại hóa tiếng Việt, đáp ứng nhu cầu giao tiếp của toàn xã hội cũng như quảng bá tiếng Việt ra khu vực, châu lục và toàn thế giới.


Danh lượng từ trong Hán ngữ hiện đại và tri nhận chủ quan của chủ thể sử dụng

Bài viết phân tích mối quan hệ tri nhận trong việc lựa chọn kết hợp danh lượng từ và danh từ, qua đó giúp người học tiếng Hán có thể hạn chế được những lỗi sai khi kết hợp giữa hai thành phần này.


Xu thế và giải pháp giảng dạy tiếng Anh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

Bài viết trình bày nhìn nhận, đánh giá lại thực trạng dạy và học tiếng Anh ở nước ta trong những năm qua; đưa ra những giải pháp, gợi mở xu thế mới trong dạy và học tiếng Anh nhằm đạt hiệu quả cao hơn.


Một vài đề xuất khi vận dụng từ Hán Việt trong giảng dạy từ vựng tiếng Hán giai đoạn sơ cấp

Bài viết này khảo sát, tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng sai từ Hán Việt và từ tiếng Hán tương ứng của sinh viên khi học tiếng Hán không những cần thiết cho việc giảng dạy của giảng viên, mà còn giúp cho sinh viên nâng cao hiệu quả học tiếng Hán.


Biên soạn từ điển và việc biên soạn từ điển chính tả Tiếng Việt

Bài viết này tập trung vào việc giới thiệu chung về từ điển, việc biên soạn từ điển và nêu lên một số đề xuất về việc biên soạn từ điển chính tả tiếng Việt nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện nay.


Một vài suy nghĩ về việc dạy thành ngữ tiếng Hán cho sinh viên giai đoạn cao cấp

Để khắc phục những hạn chế ấy và nâng cao hiệu quả của việc dạy và học thành ngữ Hán, bài viết đã đưa ra những kiến nghị cụ thể về phương pháp giảng dạy cũng như việc vận dụng các phương tiện giảng dạy phù hợp.


Đề xuất một số trò chơi vận dụng trong hoạt động hình thành kiến thức của bài đọc hiểu văn bản văn học dân gian, chương trình ngữ văn trung học phổ thông

Trò chơi dạy học là một phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với mục tiêu dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo ở học sinh. Đối với phân môn đọc hiểu văn bản văn học, đây còn là phương pháp hạn chế được sự nhàm chán trong giờ học. Đặc biệt với văn bản văn học dân gian, việc dạy học có nhiều khó khăn trong cách truyền đạt của giáo viên và sự tiếp nhận của học sinh bởi khoảng cách về thời gian, về không gian, về văn hóa...


Một số biện pháp dạy học phần khởi động trong giờ tiếng Việt ở lớp 1 (sách giáo khoa tiếng Việt 1 – kết nối tri thức với cuộc sống)

Bài viết đưa ra một số những biện pháp dạy học phần Khởi động- phần đầu tiên của bài học, nhằm giúp các giáo viên tiểu học một số gợi ý để tổ chức hoạt động dạy học sáng tạo, tạo hứng thú cho học sinh khi bắt đầu bài học Tiếng Việt.


Cơ sở xác định tiêu điểm trong cấu trúc thông tin của câu hỏi tiếng Việt

Bài viết này trình bày những cơ sở xác định tiêu điểm trong cấu trúc thông tin của câu tiếng Việt. Cơ sở để nhận diện nó gồm: Ngữ cảnh, tiền giả định và khả năng lược bỏ thông tin thừa trong câu. Từ kết quả thu được của bài viết này sẽ giúp chúng tôi đi sâu phân loại và mô tả các loại tiêu điểm thông tin khác nhau.


Thiết kế hoạt động trải nghiệm thực tế đảo Cát Hải thành phố Hải Phòng nhằm giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh biển quê hương

Thiết kế là khâu quan trọng trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm (HĐTN) ở tiểu học. Thiết kế HĐTN có nhiệm vụ xây dựng các hoạt động này theo ý đồ của giáo viên (GV) và theo nhu cầu về kiến thức cần đạt được của học sinh (HS), từ đó thực hiện được mục tiêu đề ra và làm cho HĐTN phù hợp với đặc điểm của môn học. Bài viết trình bày việc thiết kế HĐTN thực tế với mong muốn giúp HS lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh biển quê hương.


Việc sử dụng danh từ riêng để chiếu vật nhân vật trong một số truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan

Bài viết tiến hành tìm hiểu việc nhà văn Nguyễn Công Hoan sử dụng các danh từ riêng để chiếu vật nhân vật trong các truyện ngắn của ông. Phân tích, đánh giá các danh từ riêng này trên cả ba bình diện: ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng để từ đó thấy được giá trị cũng như dụng ý nghệ thuật của nhà văn.


Cốt truyện trong truyện ngắn của O.Henry

Cốt truyện là một trong những yếu tố giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tác phẩm tự sự. Mỗi nhà văn luôn tìm tòi, tạo dựng cốt truyện để thể hiện quan niệm của mình về con người và cuộc đời. Bài viết này đi sâu tìm hiểu các kiểu cốt truyện trong truyện ngắn của O.Herny để thấy được đặc trưng phong cách nghệ thuật của nhà văn trong việc phản ánh con người và cuộc sống.


Trace-based just-in-time type specialization for dynamic languages

This paper makes the following contributions explain an algorithm for dynamically forming trace trees to cover a program, representing nested loops as nested trace trees.; explain how to speculatively generate efficient type-specialized code for traces from dynamic language programs; validate our tracing techniques in an implementation based on the SpiderMonkey JavaScript interpreter, achieving 2x-20x speedups on many programs.


Tìm hiểu việc nghiên cứu nho học giai đoạn 2000-2010 qua phân tích tần số từ của từ khóa “kinh điển Nho gia” trong cơ sở dữ liệu CNKI và EBSCO

Bài viết làm rõ khái niệm Kinh điển Nho gia và giới thiệu sơ lược phương pháp nghiên cứu tần số từ. Thông qua thu thập nghiên cứu có từ khóa “儒家经典” và “Confucian classics” (Kinh điển Nho gia) trong cơ sở dữ liệu CNKI và EBSCO, sử dụng phương pháp phân tích thống kê SPSS, áp dụng lý thuyết về tần số từ, bài viết phân tích và so sánh nghiên cứu của Kinh điển Nho gia của giới học thuật giai đoạn 2000-2010 trên phương diện tiếp cận là tác giả, đơn vị nghiên cứu và lĩnh vực nghiên cứu.


Quá trình vận động của tiểu thuyết lịch sử Nam Bộ đầu thế kỷ XX nhìn từ thuyết cấu trúc phát sinh trong nghiên cứu lịch sử văn học

Từ quan điểm của thuyết cấu trúc phát sinh, bài viết này phân tích sự vận động của tiểu thuyết lịch sử Nam Bộ các khía cạnh: Thành tựu sáng tác xuất phát từ các hành vi thể nghiệm của nhà văn, qua đó họ đưa ra một câu trả lời có ý nghĩa trong thế giới, sự ra đời của thể loại tiểu thuyết lịch sử mới của giai đoạn này có vai trò phá vỡ cấu trúc cũ và hình thành các cấu trúc mới.


Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hướng đến kiểm định chất lượng chương trình theo chuẩn AUN-QA tại trường Đại học Ngoại thương

Bài viết giới thiệu tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá theo chuẩn AUN-QA, đánh giá một số chương trình đào tạo cử nhân tại trường Đại học Ngoại thương có khả năng tham gia kiểm định, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.


Tiếp nhận tiểu thuyết Đức thế kỉ 20 ở Việt Nam giai đoạn trước năm 1986 qua dịch thuật và nghiên cứu, phê bình

Bài viết tiến hành khảo sát, phân tích các bản dịch, bài giới thiệu, công trình nghiên cứu, phê bình liên quan tới tiểu thuyết Đức thế kỉ 20, làm rõ những đặc điểm của tiếp nhận tiểu thuyết Đức thế kỉ 20 ở Việt Nam giai đoạn trước năm 1986 qua hai phương diện: dịch thuật và nghiên cứu, phê bình. Kết quả khảo sát, phân tích cho thấy trước năm 1986, một số tiểu thuyết Đức thế kỉ 20 đã được dịch ra tiếng Việt và xuất bản ở Việt Nam như tác phẩm của Thomas Mann, Herman Hesse, Erich Maria Remarque, Heinrich Boell.


Cái kì trong tiểu thuyết nho lâm ngoại sử của Ngô Kính Tử

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những tài liệu tham khảo để giải mã yếu tố “kì” của Nho lâm ngoại sử không phải ở mặt nội dung của tác phẩm mà ở một địa hạt khác: "kì" có thể tồn tại trong hình thức hay nghệ thuật xây dựng và kiến tạo tác phẩm. Đó cũng là một trong nhiều cách tìm ra cái ma lực hấp dẫn người đọc trong suốt trường kì lịch sử văn học.


Ẩn dụ từ vị giác “酸” (toan) trong tiếng Hán hiện đại, so sánh với từ vị giác “chua” trong Tiếng Việt

Bài viết này vận dụng lý luận ẩn dụ tri nhận, thông qua phương pháp phân tích, đối chiếu tiến hành nghiên cứu ngữ nghĩa và hàm ý văn hóa của từ vị giác 酸 toan (chua) trong tiếng Hán, đồng thời so sánh với cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt, từ đó chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ.


Một cách viết lịch sử văn học Pháp thời đương đại

Bài viết tiến hành khảo sát, so sánh, phân tích bộ Lịch sử văn học của nhóm giáo sư in năm 2006 tại PUF với bộ sách giáo trình đại học quen thuộc của G. Lanson (1894). Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Lecture note Essay writing & presentation skills

ENG406 is essay Writing & Presentation Skills course designed for students to develop knowledge of essay crafting skills and presentation techniques relevant to future programs and career fields. After successfully completing ENG406, the student will be able to: write variety of essay styles (narrative, descriptive, expository, persuasive), write for a variety of purposes and audiences, apply the writing process (prewriting, writing, and revising), demonstrate basic grammar and sentence skills in writing, develop his/her personal writing style/voice,...


Lecture Essay writing & presentation skills - Lecture 10: Narrative Essay

The main contents of the chapter consist of the following: How to write a critical essay? steps for writing an critical essay, some critical styles, key points to consider, dos and don’ts, common mistakes, example.


Lecture Essay writing & presentation skills - Lecture 21: The essay exam

The main contents of the chapter consist of the following: What is literature essay? parts of literature essay, how to write literature essay? checklist after writing your essay, types of literature essay, topics for literature essay, example; hamlet.


Lecture Essay writing & presentation skills - Lecture 3: The writing skill

The main contents of the chapter consist of the following: What is communication? how do we communicate? what is a skill? language skills, types of communication, the communication cycle, barriers in language communication, overcoming barriers, in spoken as well as written communication.


Lecture Essay writing & presentation skills - Lecture 7: Types of Essays

The main contents of the chapter consist of the following: What is an outline? sentence outline, topic outline, purpose for using an outline, to help organize key ideas in writing an essay or research paper, to help summarize key ideas in reading, to help you develop subtopics.


Lecture Essay writing & presentation skills - Lecture 8: Descriptive essay

The following types were discussed thoroughly in the previous lecture: descriptive essay, definition essay, compare and contrast essay, cause and effect essay, narrative essay, argumentative essay, critical essay, evaluation essay, analysis essay, reflective essay, expository essay.


Lecture Essay writing & presentation skills - Lecture 9: Definition Essay

The main contents of the chapter consist of the following: How to write a descriptive essay? steps for writing an descriptive essay, topic selection for descriptive essay, key points to consider, dos and don’ts, common mistakes, example.


Lecture Essay writing & presentation skills - Lecture 13: Argumentative/persuasive essay

The main contents of the chapter consist of the following: How to write a compare & contrast essay? well written compare & contrast essay, steps for writing a compare & contrast essay, topic selection, dos and don’ts, common mistakes, example, exercise,...


Lecture Essay writing & presentation skills - Lecture 18: Reflective essay

The main contents of the chapter consist of the following: What is personal essay? definition of the personal essay, subjects for the personal essay, the personal essay as a personal narrative, the personal essay as a personal opinion, how to choose a topic, resources for writing personal essays, steps for thinking about the personal essay.


Lecture Essay writing & presentation skills - Lecture 23: Tips for your presentation skills

The main contents of the chapter consist of the following: Delivery of presentation, presentation content, presentation design, handling questions and answers and finally , the proper use of humor.


Tài liệu mới download

Bài thực hành Microsoft Word
 • 14/03/2010
 • 25.353
 • 480
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 4
 • 12/04/2011
 • 27.069
 • 183
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 3
 • 12/04/2011
 • 13.636
 • 431
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 2
 • 12/04/2011
 • 72.751
 • 460
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 1
 • 12/04/2011
 • 66.866
 • 841

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu