Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngôn ngữ học (3.197)

Nghệ thuật hư cấu người kể chuyện đa thức trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại

Bài viết đề xuất hướng tiếp cận tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại từ phương diện nghệ thuật hư cấu người kể chuyện đa thức, qua đó góp phần làm rõ những đặc trưng làm nên thành công của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại.


Đặc sắc trong điển hình Thúy Kiều của Nguyễn Du

Hình tượng Thúy Kiều trong kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du là nhân vật điển hình bất tử. Từ trước đến nay, các nhà nghiên cứu thường chỉ xem xét hình tượng này ở mặt loại hình và cấu trúc cơ học nên ít nhiều làm giảm giá trị của nó. Để hiểu đúng hơn về giá trị tư tưởng và thẩm mỹ của hình tượng Thúy Kiều, trong bài viết này, chúng tôi tiếp cận vấn đề từ tính hệ thống tổng hợp thẩm mỹ, từ tiếp nhận văn học, và đặc biệt là từ những mối quan hệ thẩm mỹ của hình tượng trên nền văn hóa Việt Nam.


Nhân vật trong truyện ngắn Sơn Nam

Bài viết tìm hiểu về đặc điểm, tính cách hệ thống nhân vật trong truyện ngắn Sơn Nam; những nhân vật này khác nhau về nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính nhưng phần lớn họ thuộc tầng lớp thấp trong xã hội và vì hoàn cảnh phải đến vùng đất Hậu Giang xa xôi còn nhiều khó khăn.


Biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ và hoán dụ trong ca từ vọng cổ của Viễn Châu

Bài viết bàn luận về biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ và hoán dụ trong 100 bài vọng cổ của soạn giả Viễn Châu. Các biện pháp tu từ này được sử dụng đa dạng, phong phú và tinh tế. Chính điều này đã góp phần làm nên giá trị nghệ thuật cho các tác phẩm của Viễn Châu.


Đặc điểm nội dung bút ký của Nam Cao

Nam Cao là một trong những cây bút tiêu biểu nhất cho khuynh hướng văn học hiện thực phê phán 1930 – 1945. Ông được mệnh danh là nhà văn của nông dân và những người trí thức tiểu tư sản nghèo. Không những thế, Nam Cao còn được xem là cây bút xuất sắc của văn xuôi Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954).


Cốt truyện phiêu lưu trong “những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer” và “triệu phú khu ổ chuột”

Bài viết nghiên cứu về mặt thể loại mà cụ thể là về phương diện cốt truyện phiêu lưu của hai tác phẩm theo quan niệm của IU.M. Lotman, một đại diện tiêu biểu cho trường phái cấu trúc Nga. Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra sự vận động và phát triển của thể loại cũng như khẳng định những sáng tạo và cách tân độc đáo của hai tác giả trên cơ sở tiếp thu các yếu tố truyền thống.


A discussion of output in second language acquisition

This paper investigates the issue of output which is one of the foremost concepts in the field of Linguistics and Language Education. Output, commonly seen as the language produced by learners, has been claimed as such a vital element in the process of language acquisition and also a topic of debates.


Chữ Hán từ phồn thể đến giản thể: Một cái nhìn trên những khía cạnh lịch sử và phương pháp

Có hai hình thức viết của chữ Hán: một dạng gồm nhiều nét và một dạng ít nét hơn. Dạng trước được gọi là “kiểu truyền thống” hoặc “phồn thể”, dạng sau gọi là “kiểu tinh giản hóa” hay “giản thể”. Loại giản thể được cổ vũ và đòi hỏi phải được phổ biến do các nhà trí thức Trung Quốc yêu nước trong phong trào vận động cải cách năm 1909.


Đôi điều về chuyển di ngữ dụng học của người Việt học tiếng Anh

Bài viết với mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào việc thu hẹp khoảng trống đó bằng cách đi tìm lời giải thích (trong giới hạn cho phép) cho những sai lệch mà người Việt Nam học tiếng Anh đã vấp phải, và ngay cả khi tưởng như người ta đã đạt được chuẩn của người bản ngữ thì thực ra họ lại đang vấp phải một sai lầm khác.


Tình thái và các góc độ nghiên cứu

Bài viết đề cập đến tình thái từ và tinh thái tính theo rất nhiều cách khác, nhau là một biểu hiện rõ ràng về sự phức tạp của những vấn đề liên quan và về cái khó của việc đạt tới bất cứ một sự phân tích nào vừa hoàn toàn đơn giản mà lại vừa mang tính thuyết phục.


Lập luận theo quan hệ nhân quả qua ngữ liệu tiếng Pháp

Bài viết đề cập đến những khái niệm và những khâu hết sức cơ bản trong việc lập luận theo quan hệ nhân quả nhằm ứng dụng vào việc giảng dạy tiếng Pháp cho người Việt học tiếng Pháp đặc biệt là cho sinh viên chuyên ngữ.


Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết ngôn bản vào việc dạy học ngoại ngữ

Bài viết nghiên cứu ngôn bản và văn bản; phát ngôn đơn vị nhỏ nhất của ngôn bản; ngôn bản nói và ngôn bản viết; phát ngôn trên bình diện kết học; phát ngôn trên bình diện dụng học; phát ngôn trên bình diện nghĩa học...


Cách biểu đạt sự không tán thành và cấu trúc được ưu dùng: Bình diện phân tích hội thoại

Bài viết làm rõ mối quan hệ giữa cấu trúc được ưa dùng và những cấu trúc mà người đối thoại vẫn sử dụng hàng ngày biểu đạt sự không tán thành với nhận xét của người nói trước và những nét tương đồng, khác biệt về cấu trúc đặc trưng cho từng ngôn ngữ.


En linguistique Contribution à unpoint de vue théorique

L'article souhaite apporter une contribution plus conceptuelle à une approche différente dans le monde de la langue; les classifications d'ergonomie servent à l'étude empirique de facteurs linguistiques spécifiques. Cette recherche est menée dans quatre états: conviction, capacité, évaluation et inter-sujet.


Tương đương dịch thuật và tương đương thuật ngữ

Bài viết trình bày đôi nét về tương đương dịch thuật nói chung và tương đương thuật ngữ nói riêng; tìm tương đương giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích thực. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


“Ngữ nghĩa, ngữ dụng” hay “ngữ nghĩa – ngữ dụng”?

Bài viết trình bày mối quan hệ giữa ngữ nghĩa và ngữ dụng; ảo tưởng miêu tả; nội dung thông tin và nghĩa tình thái; khái niệm ngữ dụng học, những nhân tố tác động đến sự hình thành của ngữ dụng học...


Khái niệm “Locution” trong tiếng Pháp dưới góc độ của một vài nhà ngôn ngữ

Bài viết tìm hiểu ngữ cú thông qua quan điểm của một số nhà ngôn ngữ lớn; nhân mạch sự đóng góp của từng nhà tác giả đối với việc nghiên cứu ngữ cú nói chung và việc áp dụng vào dạy học tiếng nước ngoài; làm nổi bật tiến trình nghiên cứu các hiện tượng từ vựng này trong tiếng Pháp.


Rào đón trong mời và từ chối lời mời trong tiếng Anh và tiếng Việt

Trong bài viế này, các rào đón với chức năng của một chiến lược lịch sự tiêu cực được thảo luận về lực lượng ảo giác và trên câu châm ngôn của Grice với các minh họa trong việc đưa ra lời mời và từ chối lời mời bằng tiếng Việt và tiếng Anh.


Trợ động từ Avoir và eetre trong tiếng Pháp xét dưới góc độ ngữ nghĩa và một số hệ quả sư phạm

Nhằm góp phần giải đáp các vướng mắc tiếng Pháp cần đến hai trợ động từ để cấu tạo dạng thức kép… bài viết phân tích vai trò của Être và Avoir trong việc tạo nên sự khác biệt về ý nghĩa giữa những câu ở thời quá khứ kép.


Phát ngôn ngữ vi, biểu thức ngữ vi và dấu hiệu ngữ vi

Bài viết nghiên cứu phát ngôn ngữ vi, biểu thức ngữ vi và dấu hiệu ngữ vi thông qua các đặc điểm điệu tính, các kiểu câu phân loại theo mục đích giao tiếp, thức như một phạm trù ngữ pháp của động từ, dấu hiệu tình thái, các yếu tố dịu hóa... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tiếng mẹ đẻ trong một mô hình giảng dạy ngoại ngữ

Bài viết nghiên cứu việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong một mô hình giảng dạy ngoại ngữ, cũng như lợi ích và các vấn đề lưu ý khi sử dụng tiếng mẹ đẻ vào giảng dạy ngoại ngữ.


Cách thức định nghĩa các thuật ngữ trong ngôn bản tiếng Anh kinh tế và một số ứng dụng trong dạy và học tiếng Anh chuyên ngành

Bài viết trình bày hành vi định nghĩa mà ngôn ngữ tiếng Anh kinh tế thường xuyên sử dụng như một công cụ tu từ hữu hiệu để gọi tên và nêu đặc điểm các vấn đề mới được nêu ra.


Quan hệ tính ngữ trong ngôn ngữ Nga, Anh, Việt

Bài viết nghiên cứu sự biểu hiện của quan hệ tính ngữ trong ngôn ngữ Nga, Anh, Việt. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Nghiên cứu dịch thuật và những khuynh hướng nghiên cứu ngôn ngữ

Bài viết trình bày giai đoạn đầu của ngôn ngữ học hiện đại; lý thuyết ngôn ngữ học cấu trúc và nghiên cứu dịch thuật; quan điểm của Sapir và Whort về ngôn ngữ và nghiên cứu dịch thuật; lý thuyết ngôn ngữ học của Chomsky và nghiên cứu dịch thuật...


Nhã ngữ - Những ứng xử văn hóa

Bài viết tìm hiểu về nhã ngữ giúp hiểu thêm một đặc trưng của ngôn ngữ, hiểu thêm khía cạnh văn hóa và cách cư xử, ứng xử giữa con người trong cùng một cộng đồng ngôn ngữ.


Phân tích đối chiếu mệnh đề phụ đảm nhiệm chức năng trạng ngữ chỉ sự so sánh trong tiếng Pháp và tiếng Việt. Những giải pháp chuyển dịch

Bài viết phân tích đối chiếu mệnh đề phụ đảm nhiệm chức năng trạng ngữ chỉ sự so sánh trong tiếng Pháp và tiếng Việt và những giải pháp chuyển dịch. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Cuộc chiến khủng bố của Mỹ trên báo tiếng Việt dưới góc độ phân tích diễn ngôn phê phán

Bài viết nghiên cứu cuộc chiến khủng bố của Mỹ trên báo tiếng Việt dưới góc độ phân tích diễn ngôn phê phán nhằm bóc tách lớp vỏ bọc ngôn ngữ, yếu tố chứa bên trong nó những hệ tư tưởng của những người viết và xuất bản các tờ báo.


Dạy nghe hiểu trong điều kiện thiếu môi trường tiếng tự nhiên

Bài viết nghiên cứu xoay quanh các vấn đề: bối cảnh của việc dạy nghe, quan điểm nghe từ dưới lên và nghe từ trên xuống; một số dạng văn bản nghe điển hình; một số khó khăn trong khi nghe một văn bản và đổi mới việc dạy kĩ năng nghe hiểu hiệu quả.


Bàn thêm vê phạm trù thức trong tiếng Anh và tiếng Việt (Theo quan điểm chức năng - hệ thống)

Bài viết tổng lược quan điểm về thức trong ngữ pháp truyền thống và trong một số đường hướng nghiên cứu ngữ pháp mới; nêu rõ cách hiểu thức trong hai ngôn ngữ qua ngữ nghĩa, ý nghĩa tình thái phân định theo chân ngụy và chức phận; nêu lên một vài gợi ý về cách xử lý văn bản Anh – Việt trên khái niệm thức.


Bàn về một hướng nghiên cứu giảng dạy kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Ðại học Ngoại ngữ ÐHQGHN

Trong bài báo này, tác giả muốn trao đổi ý kiến về việc dạy học kỹ năng Nghe nhằm góp phần nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ năng nghe hiểu nói riêng và các môn thực hành tiếng nói chung ở Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.


Tài liệu mới download

Nấm Shiitake (nấm đông cô)
  • 17/09/2011
  • 16.210
  • 665

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu