Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngôn ngữ học (3.000)

Phân tích đối chiếu mệnh đề phụ đảm nhiệm chức năng bổ ngữ của động từ trong tiếng Pháp và Tiếng Việt những giải pháp chuyển dịch

Phân tích đối chiếu mệnh đề phụ đảm nhiệm chức năng bổ ngữ của động từ trong tiếng Pháp và Tiếng Việt; các giải pháp chuyển dịch mệnh đề phụ đảm nhiệm chức năng bổ ngữ của động từ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tham thoại dẫn nhập có hành vi ngôn ngữ hỏi làm hành vi chủ hướng

Các nội dung bài viết trình bày: hành vi chủ hướng hỏi trong ham thoại dẫn nhập được cấu tạo theo khuôn hỏi; hành vi chủ hướng hỏi lựa chọn; hành vi chủ hướng hỏi cấu tạo theo kiểu; hành vi chủ hướng hỏi được cấu tạo bằng các đại tư nghi vấn...


Dạy học thơ Nôm đường luật ở trung học phổ thông theo quan điểm dạy học tích hợp

Bài viết đưa ra một số hướng dạy học thơ Nôm Đường luật theo quan điểm dạy học tích hợp như: tích hợp với ngôn ngữ học (ở phân môn tiếng Việt), tích hợp với kiểu bài nghị luận văn học (ở phân môn làm văn); tích hợp với các kiến thức về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật thời kì trung đại; tích hợp với các kiến thức thực tế.


Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học đọc hiểu thể loại thơ Nôm đường luật ở trung học phổ thông

Bài viết trình bày thơ Nôm đường luật là một bộ phận văn học hay và khó đối với cả việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh. Tuy nhiên, chất lượng dạy học thơ Nôm đường luật phụ thuộc khá nhiều vào cách giáo viên đặt câu hỏi; xây dựng được bộ câu hỏi dạy học đọc hiểu thể loại thơ Nôm đường luật giúp giáo viên có được một tài liệu tham khảo bổ ích trong quá trình soạn giáo án, góp phần hình thành năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh THPT.


Văn bản văn học trong giảng dạy tiếng Pháp ở Việt Nam

Các nội dung bài viết trinh bày: phương pháp truyền thống thời kỳ hoàng kim; các phương pháp nghe nhìn thời kỳ suy thoái; phương pháp giao tiếp quan niệm mới về văn bản văn học; một số các giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Cộng việc “Dẫn gió bốn phương” vào văn học đầu thế kỷ 20 và vấn đề bản lĩnh tiếp nhận của văn hóa Việt Nam

Bài viết nghiên cứu mối liên quan và ảnh hưởng của các nền văn hóa và văn học dân tộc; tái phát hiện truyền thống văn hóa dân tộc; đời sống văn học Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 nhằm khẳng định cách thế ứng xử của bản lĩnh văn hóa Việt Nam trong thực tiễn của quá trình giao lưu và hội nhập.


Đặc điểm từ sự trong truyện thơ và vấn đề xem xét truyện Kiều dưới góc độ thể loại

Bài viết nghiên cứu đặc điểm từ sự trong truyện thơ và vấn đề xem xét truyện Kiều dưới góc độ thể loại thơ so với thể loại tiểu thuyết. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Quá trình cá nhân hóa hư cấu tự sự đương đại Việt Nam về đề tài lịch sử giữa truyền thống và hiện đại

Bài viết với nội dung tự sự lịch sử đương đại, nhận diện cấu trúc hình thức thể loại; sự tan vỡ và quá trình phân rã của cốt truyện trong tự sự; quá trình chủ quan hóa mô thức tự sự; lịch sử từ thân phận cá nhân đến cái nhìn cá nhân; từ lịch sử như một mục đích đến lịch sử như một chất liệu...


Mối quan hệ giữa nghiên cứu tiếng Hán và giảng dạy tiếng Hán

Bài viết lý giải quan điểm của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc và quan điểm của người bản xứ dạy ngôn ngữ tiếng Hán để nghiên cứu mối quan hệ giữa việc nghiên cứu tiếng Hán và giảng dạy tiếng Hán nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tiếng Hán tại Việt Nam.


Những yếu tố văn hóa cổ sơ trong hiện tượng anh hùng tìm vợ nơi xa, sự lựa chọn hướng di chuyển của nhân vật và bản chất cuộc thi tài giành người đẹp trong sử thi Bana

Bài viết với nội dung hiện tượng người anh hùng tìm vợ tại vùng đất khác; hướng di chuyển trong hành trình tìm vợ; về bản chất cuộc thi tài với phần thưởng là người đẹp trong sử thi của Bana.


Các phương thức biểu hiện hành vi xin phép gián tiếp và hồi đáp trong tiếng Việt và tiếng Anh

Bài viết tập trung nghiên cứu các phương thức biểu hiện hành vi xin phép và hồi đáp gián tiếp trong tiếng Việt và tiếng Anh bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, mô tả số liệu để đối chiếu, so sánh nhằm tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt đối với hành vi xin phép và hồi đáp trong cả hai ngôn ngữ Anh và Việt trên bình diện cấu trúc ngữ nghĩa, ngữ dụng.


Giải huyền thoại về nhân vật lịch sử trong tiểu thuyết giàn thiêu của Võ Thị Hảo và hội thề của Nguyễn Quang Thân

Bản chất của giải huyền thoại trong văn học chính là nhà văn đã dùng huyền thoại như một phương tiện tưởng tượng, hư cấu để tạo nên một thế giới phi huyền thoại – nơi mà cái thiêng và cái phàm, thần thánh và con người bị đánh tráo, hoán đổi cho nhau.


Người kể chuyện trong một số tiểu thuyết có tính chất tự truyện ở đô thị miền Nam từ 1954 đến 1975

Khảo sát người kể chuyện trong bài viết này nhằm hướng đến làm rõ những nét đặc trưng cơ bản trong ngôi kể của tiểu thuyết có tính chất tự truyện ở đô thị miền Nam, một nhánh trong bộ phận văn học dân tộc mà lâu nay phần lớn công chúng độc giả ít có điều kiện để tiếp nhận nó một cách đúng mức.


Những ứng dụng của nghiên cứu về diễn ngôn vào giảng dạy ngôn ngữ

Thông qua miêu tả các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên các lớp học thực hành tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế (ĐHNN – ĐHH), các tác giả bài báo mong muốn chứng minh những ứng dụng thực tiễn đầy tiềm năng của các nghiên cứu về diễn ngôn. Thể loại (genre) và cấu trúc diễn ngôn (discourse structure), hai thành tố của diễn ngôn, có mối tương quan và là những đối tượng nghiên cứu của các thực nghiệm này.


Ngôn ngữ dân gian trong tiểu thuyết Việt Nam viết về nông thôn sau 1986

Văn học Việt Nam sau 1986 chứng kiến sự cách tân mạnh mẽ cả về nội dung và nghệ thuật. Trong đó, ngôn ngữ là một phương diện quan trọng làm nên phong cách của nhà văn và sự thành công của tác phẩm. Tìm hiểu tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn này, chúng tôi nhận thấy bên cạnh ngôn ngữ hiện đại là sự tiếp nhận ngôn ngữ dân gian.


Thơ sứ trình triều Nguyễn (1802-1884) trong dòng thơ sứ trình trung đại Việt Nam

Bài viết giới thiệu một cách đầy đủ bối cảnh lịch sử – xã hội tạo nên sự ra đời của dòng thơ sứ trình triều Nguyễn giai đoạn 1802–1884. Tác giả đã thống kê khoảng hơn 20 sứ thần cùng các thi phẩm của họ, giúp người đọc hình dung được diện mạo của dòng thơ này.


Ngôn ngữ giễu nhại trong văn xuôi hậu hiện đại Việt Nam

Giễu nhại đã trở thành giọng điệu đặc thù trong văn xuôi Việt Nam theo xu hướng hậu hiện đại từ sau những năm 1986 đến nay. Ngôn ngữ giễu nhại với các thang độ của nó đã trở thành chất liệu chính để tạo nên văn bản nghệ thuật. Qua sự giễu nhại, nhà văn đã trình bày quan điểm của mình về một cuộc sống phức tạp và có phần hỗn độn của xã hội Việt Nam những năm sau chiến tranh, giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường.


Cảm quan hậu hiện đại trong tiểu thuyết chuyện ngõ nghèo của Nguyễn Xuân Khánh

Bài viết lấy tiểu thuyết Chuyện ngõ nghèo của Nguyễn Xuân Khánh để làm rõ cảm quan hậu hiện đại như: Giải trung tâm, phân mảnh, ngoại biên, liên văn bản, siêu hư cấu… Từ câu chuyện 30 năm trước, một lần nữa Nguyễn Xuân Khánh nhìn lại lịch sử và đặt ra những vấn đề về cuộc sống, con người hôm nay.


Cuộc cách mạng ngôn ngữ trong thơ tượng trưng Việt Nam

Thơ tượng trưng Việt Nam đã làm nên một cuộc cách mạng ngôn ngữ. Xuất phát từ quan niệm sáng tạo thơ là sáng tạo chữ nghĩa và làm hiển lộ vẻ đẹp chữ nghĩa, các nhà thơ tượng trưng đã tạo ra một lối thơ – chữ vô cùng độc đáo. Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử thi ca Việt Nam, ngôn ngữ thơ được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của lý trí, kinh nghiệm, thực tại.


Hình tượng con người trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế

Bài viết tập trung phân tích, nhấn mạnh về hình tượng con người trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế thông qua các quan niệm nghệ thuật. Nội dung nghiên cứu xuất phát từ cơ sở lý thuyết thi pháp học để phân tích, miêu tả và chỉ ra những đặc trưng về hình tượng con người trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế.


Teachers and students’ beliefs of classroom interactions in large non English majored classes at some Universities in Ho Chi Minh city

This survey study aims to investigate teachers and students’ beliefs of classroom interactions in non-English major large classes. The participants included 100 teachers of English and 100 non-English major students. The survey method, more specifically, the questionnaire was chosen as a data collection tool. The data were then processed using SPSS.


Vocabulary learning strategy used by students at Vinh University

This study examined the use of vocabulary learning strategies (VLS) by EFL university students at Vinh University. The research involved 213 EFL university students. The study adopted a mixed method, including Schmitt’s VLS questionnaire, learners’ diary, and interview for data collection.


Ngựa“马”trong thành ngữ tiếng Hán và tiếng Việt nhìn từ góc độ tri nhận

Trong kho tàng ngôn ngữ của hai dân tộc Hán – Việt, phần lớn đều có những thành ngữ liên quan đến con ngựa. Đằng sau kho tàng ngôn ngữ ấy tiềm tàng một nền văn hóa sâu sắc, phản ánh sự không giống nhau về thái độ, tình cảm của mỗi dân tộc đối với loài vật này.


Vấn đề tính dục nữ giới trong tiểu thuyết cô gái chơi dương cầm của Elfriede Jelinek

Giải phóng tính dục gần như là khía cạnh giải phóng lớn nhất của phái nữ trong thời hậu hiện đại, vì đi cùng với sự giải phóng bản năng là sự giải phóng nỗi cô đơn và những áp lực, bi kịch tinh thần trong đời sống của họ. Elfriede Jelinek đã tinh tế nắm bắt được điều đó và bà đã thông qua cái nhìn tính dục nữ để chuyển tải các vấn đề lớn về họ.


Whether individualism makes people from the “West” happier and collectivism makes people from the “East” more satisfied in life: An individual level analysis

Determinants of the variation of happiness have long been discussed in social sciences. Recent studies have focused on investigating cultural factors contributing to the level of individual happiness in which the cultural dimension of individualism (IND) and collectivism (COL) has been drawing the attention of numerous scholars.


Hình tượng con người chối bỏ đô thị trong tiểu thuyết Đỗ Phấn

Con người chối bỏ đô thị là hình tượng tiêu biểu trong các tiểu thuyết của Đỗ Phấn. Không khí ồn ào, đông đúc, chật chội và ô nhiễm của thành phố đã khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt, bế tắc. Sống giữa những dòng người lạnh lùng, vô cảm, họ còn cô đơn và lạc lõng. Đỗ Phấn đã phác thảo chấn thương của con người hiện đại trong bối cảnh đô thị hóa để nhận thức lại về thế giới thực tại.


Nhân vật mệ trong giai thoại Thừa Thiên Huế

Mệ là một đại từ được dùng để gọi chung những người thuộc dòng họ hoàng tộc, không kể trẻ, già, nam, nữ. Trong bài viết này, với lý thuyết thi pháp học, chúng tôi muốn giải mã nhân vật mệ ở cả ba bình diện: Con người dân dã, con người hoàng tộc và con người tài hoa.


Dữ liệu lịch sử trong truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam

Truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam là một hiện tượng văn hóa đặc biệt trong tiến trình phát triển văn học nước ta. Tính giao thao văn hóa đã được thể hiện đậm nét trong thể loại này, nổi bật nhất là tính chất lịch sử. Sử dụng dữ liệu lịch sử là nét đặc trưng quan trọng, là điểm khu biệt giữa Việt Nam và các nước đồng văn về truyện truyền kỳ trung đại.


Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ nữ Việt Nam giai đoạn 1986-2016

Thơ nữ Việt Nam giai đoạn 1986-2016 thể hiện ý thức phái tính một cách tự do và thành thật. Bằng sự tinh tế và nhạy cảm của tâm hồn phụ nữ, các nhà thơ nữ đã thể hiện các quan hệ tình yêu thông qua đề tài đời tư - thế sự gần gũi mà khẩn thiết, day dứt, xuất phát từ nhu cầu thể hiện bản ngã, thể hiện cái tôi bên trong của mỗi nhà thơ nữ.


Khái quát tình hình phát triển và ứng dụng lý thuyết đánh giá trong nghiên cứu ngôn ngữ ở Trung Quốc

Lý thuyết đánh giá là một lý thuyết do James Martin và Peter White phát triển dựa trên mô hình lý luận của ngôn ngữ chức năng hệ thống. Bộ khung đánh giá của lý thuyết này là một mô hình chức năng có ý nghĩa liên nhân ở cấp độ ngữ nghĩa diễn ngôn, chủ yếu nghiên cứu cá nhân con người đã vận dụng ngôn ngữ như thế nào để đánh giá, chọn lựa lập trường, từ đó dựa vào nguồn đánh giá để thương lượng, điều tiết các mối quan hệ xã hội.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
  • 27/07/2013
  • 74.867
  • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Vị từ tri giác tiếng Việt
  • 06/03/2017
  • 73.013
  • 830

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu