Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngôn ngữ học (3.372)

Ẩn dụ cấu trúc “con người là vật dụng nhà bếp” trong thành ngữ và ca dao tiếng Việt

Bài viết vận dụng lí thuyết về ẩn dụ cấu trúc của ngôn ngữ học tri nhận để đi sâu khám phá ẩn dụ CON NGƯỜI LÀ VẬT DỤNG NHÀ BẾP trong thành ngữ và ca dao tiếng Việt; trong đó, “vật dụng nhà bếp” đóng vai trò là miền nguồn ánh xạ tới miền đích “con người” để hình thành các ẩn dụ như: Ngoại hình của con người là “vật dụng nhà bếp”, tình cảm của con người là “vật dụng nhà bếp”, hoạt động của con người là “vật dụng nhà bếp”, hoàn cảnh/ địa vị của con người là “vật dụng nhà bếp”.


Khát vọng canh tân đất nước của Nguyễn Bá Trác trong Hạn mạn du kí

Bài viết tìm hiểu hai khía cạnh trong khát vọng canh tân đất nước của ông, đó là mong mỏi có một thể chế chính trị tiến bộ và đi liền với đó là một xã hội phát triển phồn vinh.


Từ lí luận của M. Bakhtin đi tìm kết cấu đặc trưng của tiểu thuyết

Bài viết bước đầu chỉ ra những đặc trưng kết cấu cơ bản của tiểu thuyết so với các thể loại tự sự ra đời trước nó và thể loại cùng thời với nó là truyện ngắn. Sự đúc rút này phần nào có giá trị hữu ích đối với việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập về thể loại nói chung, tiểu thuyết nói riêng.


High – low context communication: Vietnamese style

Communication presents at all times in our daily life. In order to understand a person and the culture that person comes from, one has to look around, past and inside that person. There are deeply embedded values and thoughts which have shaped a person’s behavior.


Tìm hiểu bài giảng E-Learning và vận dụng vào thiết kế bài “mở rộng vốn từ: Du lịch - thám hiểm” trong dạy học luyện từ và câu lớp 4

Bài viết đề cập đến sự cần thiết của bài giảng E-Learning trong dạy học và vận dụng vào thiết kế bài “Mở rộng vốn từ: Du lịch, thám hiểm” trong dạy học Luyện từ và câu lớp 4, nhằm giúp học sinh phát huy năng lực tư duy sáng tạo và chủ động hơn trong quá trình học tập.


Dấu ấn chủ nghĩa hiện thực trong truyện ngắn Nam Bộ đầu thế kỉ XX: Trường hợp Sơn Vương

Bài viết này tập trung tìm hiểu mười hai truyện ngắn của Sơn Vương (tức nhà văn tướng cướp Trương Văn Thoại) được sưu tầm, nghiên cứu, tập hợp trong tuyển tập Sơn Vương – Nhà văn – Người tù thế kỉ (Nxb Văn học, 2007) nhằm xác quyết dấu ấn của chủ nghĩa hiện thực giai đoạn này thông qua thể loại truyện ngắn trong sáng tác của ông.


Một số đặc điểm của mạch lạc trong quan hệ lập luận ở văn bản nghị luận tiếng Việt

Mạch lạc là yếu tố quan trọng quyết định chất văn bản của một văn bản. Bài viết này làm rõ biểu hiện mang tính đặc trưng của mạch lạc trong văn bản nghị luận là mạch lạc qua quan hệ lập luận ở một số phương diện là kiểu lập luận, đặc điểm của các thành phần lập luận và hiện tượng đa thanh.


Văn hóa đọc nhìn từ góc độ tính hệ thống của văn hóa

Văn hóa đọc được quan tâm thảo luận trên các diễn đàn khoa học và báo chí ở Việt Nam với tần suất cao trong khoảng hai thập niên gần đây. Bài viết làm rõ các yếu tố của văn hóa đọc và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng hình thành khuôn mẫu văn hóa đọc của một cộng đồng.


Cái tôi cô đơn, lạc loài của Vũ Bằng trong tùy bút “thương nhớ mười hai”

“Thương nhớ mười hai” là một tùy bút xuất sắc, là tác phẩm kết tinh tài năng nghệ thuật của Vũ Bằng. Bên cạnh những nhớ thương đầy vơi về bốn mùa Bắc Việt, tác phẩm còn thể hiện rõ nét chân dung cái tôi cô đơn, lạc loài của tác giả.


Phong cách nghiên cứu, phê bình văn học của Kiều Thanh Quế

Bài viết này tìm hiểu các phương diện từ phương pháp nghiên cứu, phê bình đến cách kết cấu, văn phong, ngôn ngữ trong các bài nghiên cứu, phê bình của Kiều Thanh Quế, qua đó chúng ta thấy được sự linh hoạt trong việc vận dụng đa dạng phương pháp nghiên cứu, phê bình; kết cấu bài nghiên cứu logic, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc khoa học;...


Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy phản biện trong dạy học đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Bài viết này nêu một số biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” theo hướng phát triển năng lực tư duy phản biện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Phát triển năng lực văn học cho học sinh trung học phổ thông qua dự án học tập trong dạy học truyện ngắn “Chí Phèo”

Bài viết này nghiên cứu sâu sắc các quan điểm và tổ chức học tập dựa trên dự án trong việc dạy truyện ngắn của Chí Phèo tại trường trung học để phát triển năng lực đọc viết cho học sinh. Chúng tôi cũng làm rõ quan điểm học tập dự án từ góc độ lý thuyết. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân tích các ví dụ cụ thể từ truyện ngắn Ấn Chí Phèo, để làm rõ định hướng phát triển năng lực văn học cho học sinh. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài viết cho thấy sự kết hợp giữa khoa học cơ bản với lý thuyết và phương pháp giảng dạy, và sự cần thiết phải chú ý đến các đặc điểm cụ thể của việc học dự án trong chương trình giảng dạy Văn học 2018 ở trường trung học.


Nghiên cứu đọc hiểu văn bản và dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông

Khởi đầu của tư tưởng đọc hiểu là để đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí cho mọi công dân bằng cách học suốt đời, qua đó để mở rộng hiểu biết và chủ động ứng xử phù hợp với tự nhiên, xã hội, con người và với bản thân để sống cuộc đời hạnh phúc và có ý nghĩa. Bài viết này đề cập một số vấn đề lí luận về dạy học đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông.


Vai trò của giới nho thương người Hoa Chợ Lớn trong việc truyền bá Truyện Kiều ở Nam Bộ

Trong bối cảnh kỹ thuật in ấn chưa phát triển mạnh mẽ ở Nam Bộ, giá cả giấy mực trên thị trường khá đắt đỏ, việc sao chép mất nhiều thời gian công sức, mà nhu cầu thưởng thức của giới nho sĩ trí thức Nam Bộ là rất lớn, nên các hiệu sách người Hoa Chợ Lớn (Gia Định) đã đưa Truyện Kiều sang khắc in ở Phật Sơn (Quảng Đông) rồi mang về phát hành ở Nam Bộ, góp phần truyền bá kiệt tác dân tộc này trong lòng xã hội miền Nam.


From absence to (RE-)presentation: A reading of the female subaltern’s body in coetzee’s waiting for the barbarians

This research paper explores an alternative mode of knowledge-production for the representation of the barbarian girl in Coetzee’s Waiting for the Barbarians. In light of Chandra Mohanty’s critique pertaining the prominent academic methodologies that subsume all Third World women as homogenous and ahistorical subject of academic investigation, the paper offers an epistemological production of the barbarian girl’s representation without committing the act of ‘epistemic violence’: perceived from the realm of the metatextual instead from that of the textual, the girl’s somatic representation via its ‘presence by absence’ is recalcitrant and unyielding against the violence of imperialism.


Tiếp cận lập trình Scratch với ứng dụng học tiếng Anh qua chủ đề

Ngôn ngữ lập trình kéo thả các khối lệnh Scratch được phổ biến trong khoảng vài năm trở lại đây đã giúp học sinh có thể tìm kiếm và vận dụng viết thành một ứng dụng mang tính thiết thực cho cuộc sống hàng ngày. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết về ứng dụng lập trình học tiếng Anh nói trên.


Đáp án Thi hết môn Dịch đại cương

Tài liệu thông tin đến quý độc giả đáp án thi hết môn Dịch đại cương với 51 câu hỏi; giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo phục vụ quá trình học tập, củng cố kiến thức vượt qua kì thi với kết quả như mong đợi.


Intonation as a means to better UT-HCMC students’ communication competence

The paper is hoped to bring both teachers and students at UT-HCMC a new way of teaching and learning intonation, which hopefully will release both of the subjects from the burden of time- and effort-consuming process of intonation teaching and learning.


Về một phương pháp xác định mục tiêu văn bản trong tiếng Việt

Bài viết giới thiệu mô hình xác định mục tiêu của văn bản tiếng Việt dựa trên cơ sở áp dụng hai giải thuật: Giải thuật phân tách từ tiếng Việt sử dụng trường điều kiện ngẫu nhiên (CRFs) và giải thuật phân loại văn bản StarSpace.


Thơ đồng bằng sông Cửu Long sau 1975 – Những điệu tâm tình

Thơ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sau 1975 là những điệu tâm tình chất chứa bao niềm vui, nỗi buồn và cả bao điều trăn trở trước cuộc đời. Qua đó, người đọc hình dung được phần nào bức chân dung tinh thần mang dấu ấn riêng của cuộc sống, cách cảm nghĩ và lối sống thấm đượm nghĩa tình của con người ĐBSCL. Điều đó đã góp phần làm nên sinh lực nghệ thuật riêng, sự khởi sắc rất đáng trân trọng của thơ ĐBSCL.


Nhân vật nếm trải trong tiểu thuyết Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai

Nhân vật nếm trải là một trong những đặc điểm cơ bản của thể loại tiểu thuyết. Đây là loại nhân vật có nhiều trải nghiệm trong cuộc đời với những thăng trầm và khổ đau. Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm làm rõ về những biểu hiện nhân vật nếm trải trong tiểu thuyết Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai, đó là những số phận khác nhau của người lính trong và sau chiến tranh. Trong chiến tranh, những tưởng ước mơ, tình yêu đã bị thui chột, vùi dập bởi sự khốc liệt của chiến trường nhưng người lính vẫn bùng lên ngọn lửa mãnh liệt của sự khát khao tình yêu lứa đôi, hạnh phúc gia đình.


Tiền giả định – Một thủ pháp gây cười trong truyện cười dân gian Việt Nam và Nhật Bản

Tiền giả định được dùng như một thủ pháp tạo mâu thuẫn bất ngờ trong giao tiếp, nguyên nhân gây nên tiếng cười. Trên cơ sở giới thuyết khái niệm Tiền giả định, bài viết tập trung khảo sát một số truyện cười của hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã sử dụng Tiền giả định để tạo cười. Từ đó, tiến hành nhận xét và rút ra những đặc điểm chung, riêng của hai loại truyện cười của hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản qua lối tư duy và ngôn từ diễn đạt gây cười.


Cách thể hiện ý nghĩa mức độ trong tiếng Việt và tiếng Anh

Khi đánh giá một vấn đề, người ta thường đánh giá về mức độ. Ý nghĩa mức độ giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động giao tiếp trong tiếng Việt và tiếng Anh. Bất kỳ loại ngôn ngữ nào cũng có nhiều cách khác nhau để thể hiện loại ý nghĩa này. Trong đó mỗi cách có một giá trị riêng trong hoạt động giao tiếp vì nó vừa mang ý nghĩa mức độ, vừa mang sắc thái biểu cảm, thể hiện nhận xét chủ quan của người nói. Nhận thức được tầm quan trọng của ý nghĩa mức độ trong hoạt động giao tiếp nên ở báo cáo này chúng tôi đã tiến hành so sánh các cách thể hiện ý nghĩa mức độ trong tiếng Việt và tiếng Anh. Nghiên cứu này góp phần làm rõ cách thức và các phương tiện thể hiện ý nghĩa mức độ của hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời bước đầu giới thiệu những điểm tương đồng và dị biệt ở cách thức thể hiện ý nghĩa mức độ của hai ngôn ngữ, nhằm đề xuất cách dạy và học, cách dịch thuật, giảng nghĩa hai chiều đối với hiện tượng phức tạp này.


Một số vấn đề dạy phong cách học tiếng Việt trong nhà trường trung học phổ thông hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Phong cách học tiếng Việt là một bộ môn khoa học nghiên cứu về những quy luật về cách sử dụng ngôn từ sao cho phù hợp với từng phong cách chức năng của ngôn ngữ và sử dụng đạt hiệu quả cao trong giao tiếp. Để đạt được điều này trong giáo dục ở bậc trung học phổ thông (THPT) không phải là việc làm dễ dàng. Bởi vì ngôn ngữ là một hệ thống kí hiệu, một cấu trúc phức tạp. Ngày nay, trong nền giáo dục Việt Nam đã có những thay đổi về phương pháp giảng dạy, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn những mặt hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh. Mục tiêu của bài viết nhằm đưa ra những giải pháp mang tính lí luận dựa trên những khảo sát thực tế,căn bản giải quyết được vấn đề của thực trạng là tạo hứng thú cho người học trong việc tiếng cận các tiết học phong cách học trong nhà trường trung học phổ thông. Khảo sát được thực hiện trên 11 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, 200 học sinh lớp 12 và 180 HS lớp 10.


Kết cấu trong tiểu thuyết Thế giới xô lệch của Bích Ngân

Bài viết này sẽ góp phần khám phá ý nghĩa và vẻ đẹp của tác phẩm nói riêng và nhận thức được tư tưởng và tài năng của nhà văn nói chung, trong việc phản ánh hiện thực đời sống cũng như tâm hồn con người, trong một giai đoạn đặc biệt của Việt Nam.


Tính sông nước của người Việt vùng Tây Nam Bộ qua tập truyện Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư)

Tính sông nước được xem là một trong những tính cách văn hóa đặc trưng, điển hình nhất của tộc người Việt vùng Tây Nam Bộ. Đó là “kết tinh của toàn bộ nền văn minh sông nước, văn minh kinh rạch Tây Nam Bộ” (Trần Ngọc Thêm, 2018). Có thể nói, tính sông nước chứa đựng gần như toàn bộ hệ giá trị của con người vùng đất này, điển hình cho trình độ phát triển của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong việc khai thác thế mạnh, tận dụng và đối phó với sông nước trong suốt quá trình khai phá, định cư và sinh sống của tộc người. Những biểu hiện của tính sông nước được Nguyễn Ngọc Tư khắc họa khá rõ nét trong những trang văn của mình, tiêu biểu là tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận, cụ thể qua các phương diện như ẩm thực, nơi cư trú, giao thông, nghề nghiệp và nghệ thuật ngôn từ. Đó cũng là nét đặc trưng cơ bản trong phong cách của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư – đặc trưng sông nước.


Tiểu thuyết Giấc mộng con của Tản Đà nhìn từ góc độ thể loại

Giấc mộng con là tiểu thuyết đã cho thấy sự cố gắng cách tân thể loại của Tản Đà. Bài nghiên cứu này sẽ tìm hiểu những ưu điểm và hạn chế của Tản Đà trong việc cách tân thông qua phân tích các phương diện thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật và nhân vật.


Giá trị thẩm mỹ của từ láy trong truyện thiếu nhi Nguyễn Huy Tưởng

Trong truyện viết cho thiếu nhi, Nguyễn Huy Tưởng sử dụng nhiều từ láy đôi, phù hợp với khả năng tiếp nhận của bạn đọc nhỏ tuổi. Dấu ấn sáng tạo của nhà văn được thể hiện qua việc kiến tạo một số từ láy tư, hoặc ở cách kết hợp với những từ ngữ khác.


Những chuẩn mực đạo đức cơ bản của người Việt Nam trong ca dao, tục ngữ

Ca dao, tục ngữ là sản phẩm của đông đảo quần chúng nhân dân Việt Nam, phản ánh phong phú, đa dạng đời sống sinh hoạt của nhân dân, nhất là mối quan hệ giữa con người với con người trong cuộc sống. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả tập trung phân tích làm rõ một số chuẩn mực đạo đức cơ bản được thể hiện qua ca dao, tục ngữ.


Thực trạng tạp chí khoa học tại Việt Nam

Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng khoa học và hình thức trình bày của các tạp chí khoa học của Việt Nam hiện nay. Từ đó, bài viết cung cấp cơ sở khoa học để các nghiên cứu tiếp theo tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học của Việt Nam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu