Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngân hàng - Tín dụng (8.377)

Ảnh hưởng của yếu tố thù lao đến sự hài lòng trong công việc và lòng trung thành của nhân viên ngân hàng: Nghiên cứu tại một số ngân hàng tỉnh An Giang và Kiên Giang

Mục đích của nghiên cứu nhằm xem xét mối quan hệ và mức độ tác động của các yếu tố thù lao đến sự hài lòng trong công việc và lòng trung thành của nhân viên ngân hàng tại tỉnh An Giang và Kiên Giang. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 310 nhân viên ngân hàng tại tỉnh An Giang và Kiên Giang.


Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Nghiên cứu đưa ra đề xuất (i) nâng cao vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam, (ii) nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng và (iii) giám sát việc tuân thủ luật định của các ngân hàng.


Các công cụ trên thị trường ngoại hối Việt Nam

Tài liệu cung cấp đến các bạn thông tin về các công cụ trên thị trường ngoại hối Việt Nam như: hợp đồng kì hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng giao sau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn về nội dung.


Knowledge as a foundation of resilience on polish banking market

The paper presents the theoretical foundations for banking market resilience concept, knowledge factors used to establish resilience on Polish banking market and their impact on the banking sector and main challenges facing the Polish banking sector in the nearest future.


Lý thuyết hành vi - ứng dụng ra quyết định thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng thương mại

Khác với nhiều nghiên cứu trước đây nhằm nâng cao chất lượng hay mở rộng dịch vụ của ngân hàng thương mại bằng việc đáp ứng các mục tiêu an toàn và sinh lợi, bài viết này dựa trên lý thuyết hành vi người tiêu dùng để phát hiện những yêu cầu, mong muốn cần được thỏa mãn về đặc điểm, giá cả, thương hiệu của dịch vụ, quá trình tương tác và chăm sóc khách hàng.


Nghiên cứu các nhân tố tác động lên lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ

Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu về lòng trung thành của khách hàng và xác định các nhân tố tác động lên lòng trung thành của khách hàng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Kết quả cho thấy các nhân tố thuộc nhóm chất lượng dịch vụ, chi phí chuyển đổi và trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng nhiều nhất và có mối quan hệ thuận chiều với lòng trung thành của khách hàng.


Appraising synergy value in M&A practices in Vietnam

This study was conducted to test actual synergy values in company merge and acquisition (M&A) practices and the feasibility of synergy value valuation techniques in Vietnam. This research employed a valuation method which is the cost of capital method for appraising enterprises before and after M&A to achieve the first objective, while DCF method was used to achieve the second objective.


DEA model for measuring operational efficiency of Vietnam’s commercial banks by using genetic algorithms

Data envelopment analysis (DEA) is a nonparametric method used to evaluate the performance of organizations. In recent years, the application of the DEA method in measuring the operational efficiency of commercial banks has become more popular.


Determinants of the accessibility of Vietnamese enterprises to capital from banks and credit institutions

The difficulty of enterprises in accessing capital is one of the barriers for development of Vietnamese enterprises in general and small and medium enterprises (SMEs) in particular. Difficult accessibility to capital forces enterprises to pay additional costs (both formal and informal) in order to obtain loans, thereby increasing their cost of production.


Revenue diversification and total assets in commercial banks: Evidence from selected Asean countries

This study reveals the impact of total asset size upon revenue diversification in commercial banks in five of the countries in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries – Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam – during the period between 2005 and 2015.


Applying the multi criteria decision making model for ranking commercial banks: The case of Vietnam

Banking has always played an important role in the economy because of its effects on individuals as well as on the economy. In the process of renovation and modernization of the country, the system of commercial banks has changed dramatically. Business models and services have become more diversified.


Cơ hội và thách thức của Fintech trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Vài năm qua Fintech đã không ngừng phát triển trên toàn thế giới và đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đánh giá về cơ hội và thách thức trong việc áp dụng Fintech cho các tổ chức tài chính tại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả và hành động thiết thực để cải thiện các chính sách phù hợp cho các bên liên quan để thúc đẩy ứng dụng Fintech trong hoạt động của các tổ chức tài chính từ kết quả cải thiện môi trường hoạt động tài chính ở Việt Nam.


Bài tập tình huống xử lý nợ xấu BIDV

Tài liệu cung cấp 8 tình huống bài tập về xử lý nợ xấu của ngân hàng BIDV với các nội dung như đất của hộ gia đình, tranh chấp hợp đồng tín dụng, thời gian là vàng trong các vụ án giải quyết nợ tồn đọng, hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình nghiên cứu, thực hành nợ xấu.


Xây dựng và phân tích chỉ số tài chính toàn diện

Mục tiêu Bài viết xây dựng và phân tích chỉ số tài chính toàn diện theo các cấu phần (khía cạnh) tài chính toàn diện là tài khoản, vay và gửi (cấu phần thanh toán không được sử dụng do sự thiếu hụt dữ liệu của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm 2011). Qua đó, đánh giá thứ hạng tài chính toàn diện của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.


Vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc đẩy lùi nạn tín dụng đen ở Việt Nam

Bài viết khái quát những lý luận cơ bản về Ngân hàng chính sách xã hội và tín dụng đen. Trong đó tập trung mô tả tín dụng ngân hàng đối với các đối tượng chính sách xã hội, nguyên nhân hình thành, cơ chế hoạt động và khái niệm Ngân hàng Chính sách xã hội.


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới việc xác định mức trọng yếu thực hiện của kiểm toán viên độc lập ở Việt Nam

Bài viết phân tích tổng quan nghiên cứu về việc xác định MTY và MTY thực hiện trên thế giới và ở Việt Nam, xác định khoảng trống nghiên cứu, từ đó xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới việc xác định MTY thực hiện của KTV độc lập ở Việt Nam.


Three local search-based methods for feature selection in credit scoring

Credit scoring is a crucial problem in both finance and banking. In this paper, we tackle credit scoring as a classification problem where three local search-based methods are studied for feature selection. The feature selection is an interesting technique that can be launched before the data classification task.


Analyzing predictive performance of linear models on high-frequency currency exchange rates

We generate a large number of predictive models by applying linear kernel SVR to historical currency rates’ bid data for three currency pairs obtained from high-frequency trading. The bid tick data are converted into equally spaced (1 min) data. Differences of price between the previous successive timeframes are used as features to predict the direction of movement of the price in the next timeframe.


The factors affecting the access to banking credits of family businesses in Tra Vinh province, Vietnam

The study on the factors affecting the access to banking credits of family businesses in Tra Vinh province by directing survey of 250 family businesses in 7 districts and 1 city in Tra Vinh province in which multivariable regression model has been used. The results show that the access to banking credits of family businesses depends on gender, education, years of experience, income, assets and social relations. Based on the results of the analysis, it could be proposed that a number of measures to improve the ability to borrow capital from credit institutions for family businesses and at the same time imply policies for commercial banks in the province. Tra Vinh can improve the ability to serve family businesses better in the future.


Tác động của trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu đến hiệu quả tài chính: Trường hợp nhân viên ngành ngân hàng

Nghiên cứu nhằm xác định tác động của trách nhiệm xã hội (TNXH), giá trị thương hiệu đến hiệu quả tài chính (HQTC) của nhân viên ngành ngân hàng dựa vào lý thuyết các bên liên quan. Số liệu được thu thập từ 344 nhân viên đang làm việc tại 29 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để giải thích dữ liệu.


Ebook Money, banking, and the financial System (3/E): Part 2

(BQ) Part 1 book "Money, banking, and the financial system " has contents: The economics of banking, financial crises and financial regulation, the international financial system and monetary policy, monetary policy, the federal reserve and central banking,... and other contents.


Xây dựng các giả thuyết của mô hình nghiên cứu về tác động của các sự kiện tổn thất hoạt động đến tổn thất danh tiếng

Bài viết thực hiện lược khảo các nghiên cứu về tác động của các sự kiện tổn thất hoạt động đến tổn thất danh tiếng, từ đó, xây dựng các giả thuyết của mô hình nghiên cứu có thể quan sát được mối quan hệ này trong điều kiện Việt Nam.


Sự bền vững của lợi nhuận công bố bởi ngân hàng thương mại Việt Nam - bằng chứng thực nghiệm và một số thảo luận

Tính bền vững của lợi nhuận, thể hiện ở việc lợi nhuận báo cáo năm nay có mối quan hệ chặt chẽ với lợi nhuận tương lai, là một tiêu chí đánh giá về chất lượng của lợi nhuận báo cáo được các nhà đầu tư và phân tích đặc biệt quan tâm. Các nghiên cứu trước cũng cho thấy, để đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư, các công ty đã điều chỉnh số liệu kế toán nhằm ổn định lợi nhuận báo cáo.


Ebook Introduction to banking (2/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Introduction to banking" has contents: Banking in europe, banking in Japan, banking in emerging markets, banks and markets, mergers and acquisitions, bank competition and financial stability.


Khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khi có sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài

Bài viết phân tích thực trạng tác động của sự gia nhập các NHNNg đến khả năng tiếp cận tín dụng của các DNNVV ở Việt Nam bằng nguồn số liệu thứ cấp thu thập và tổng hợp từ các cuộc điều tra của CIEM và từ báo cáo của NHNNg. Các tác giả đã chỉ ra rằng, sự hiện diện của các NHNN đã làm gia tăng đáng kể số lượng đối thủ cạnh tranh hiện tại, thay đổi cấu trúc sở hữu và nâng cấp danh mục sản phẩm của các NHTM trong nước.


Ebook Money, banking, and financial markets (4/E): Part 2

 • 5/5 (1)

(BQ) Part 2 book "Money, banking, and financial markets" has contents: Stocks, stock markets, and market efficiency, foreign exchange, financial industry structure, regulating the financial system, central banks in the world today,... and other contents.


Ebook Money, banking, and financial markets (4/E): Part 1

 • 5/5 (1)

(BQ) Part 1 book "Money, banking, and financial markets" has contents: Money and the payments system, an introduction to money and the financial system, financial instruments, financial markets, and financial institutions,... and other contents.


Ebook Money, banking, and the financial System (3/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Money, banking, and the financial system " has contents: Introducing money and the financial system, money and the payments system, interest rates and rates of return, determining interest rates,... and other contents.


Hướng đi cho sản phẩm tín dụng bất động sản cá nhân tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát qua bảng hỏi để thu thập thông tin từ phía khách hàng cá nhân cũng như từ phía cán bộ cung cấp sản phẩm tín dụng BĐS ở các ngân hàng để đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng của các sản phẩm tín dụng BĐS hiện tại, từ đó đưa ra các hướng giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển sản phẩm tín dụng BĐS trong tương lai.


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về đào tạo kế toán theo Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Học viện Ngân hàng

Bài viết tập trung nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên được đào tạo kế toán theo IFRS tại HVNH, sử dụng mô hình hồi quy bội và phân tích tương quan với mẫu nghiên cứu là 220 sinh viên chất lượng cao chuyên ngành kế toán và chương trình liên kết quốc tế (CityU).


Tài liệu mới download

VSTEP speaking: Common topics
 • 28/03/2017
 • 63.337
 • 963

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo tài chính tóm tắt
 • 04/11/2009
 • 61.941
 • 400
Chương 3 SẢN XUẤT VÀ CUNG
 • 19/07/2010
 • 74.040
 • 281

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu