Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngân hàng - Tín dụng (8.860)

Sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Internet Banking tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bài viết được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, bên cạnh đó nghiên cứu còn xem xét mối quan hệ của sự hài lòng với lòng trung thành của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Internet Banking tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp

Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích thực trạng tín dụng nhà ở bằng phương pháp định tính, từ đó đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân của những tồn tại, làm cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp.


Financial role in supporting the sustainable development goals in ASEAN

The study shows that available sources of funds and the level of national incomes or the level of a country’s economic development are closely related. Overall, ASEAN gives the highest priority to economic development, creation of innovation and infrastructure investment (SDG 8 and SDG 9), while environmental development and earth conservation appear to receive lower priority (SDG12- SDG15).


State-ownership and bank risk: A case of Vietnamese commercial banks

The paper aims to verify the impact of state-ownership on banks’ risks at Vietnamese commercial banks. Based on the survey data of 31 commercial banks in Vietnam from 2007 to 2018, the empirical result shows that the state-ownership in the Vietnamese commercial banks has a decrease in the banks’ risks.


Factors impact on the effectiveness of internal control systems in credit facilities in Binh Thuan province commercial banks

The study aims to confirm and measure factors that affect the effectiveness of internal control systems in credit operations in Binh Thuan province commercial banks. According to COSO’s internal control framework, there are five components: Control environment, control activities, risk assessment, monitoring, information and communication.


Ngành ngân hàng Việt Nam với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết nghiên cứu nhằm chỉ ra những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến ngành ngân hàng và những đổi mới, định hướng ứng dụng công nghệ trong ngành ngân hàng để theo kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


Các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại- Nghiên cứu thực nghiệm tại PG Bank

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích hồi quy OLS (ước lượng bình phương nhỏ nhất) với dữ liệu được phân tích bằng phần mềm Eviews 5 để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại ngân hàng thương mại Cổ phần Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank).


Từ Fintech đến Regtech: Vai trò của chính phủ, cơ quan điều tiết và cơ quan giám sát

Mục tiêu của bài viết này là phân tích những cơ hội và rủi ro mà fintech mang lại cho hệ thống tài chính Việt Nam, vai trò của regtech (regulatory technology) trong hệ sinh thái fintech, từ đó đưa ra một số khuyến nghị đối với các cơ quan điều tiết và giám sát hệ thống tài chính ngân hàng trong bối cảnh trỗi dậy của fintech.


Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Bài viết tìm hiểu hiệu quả hoạt động luôn được xem là một yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của bất kỳ ngân hàng nào trên thị trường. Do vậy, nghiên cứu này tiến hành đánh giá mức hiệu quả của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đạt được trong giai đoạn 2011-2018.


Chính sách tín dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Bài viết sau sẽ đi phân tích thực trạng chính sách tín dụng hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp và từ đó đề xuất một số kiến nghị khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp.


Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ (Moneytary and Financial Theories)

Mời các bạn cùng tham khảo "Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ (Moneytary and Financial Theories)" để nắm chi tiết thời gian, tóm tắt nội dung, thang điểm, các thang điểm để có phương pháp học tập chủ động và hiệu quả.


Đề cương chi tiết học phần Thanh toán quốc tế (International Payment)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Hệ điều hành; mời các bạn cùng tham khảo "Đề cương chi tiết học phần Thanh toán quốc tế (International Payment)".


Disruptions and digital banking trends

This paper updates the digital banking transformation in fintechs and incumbent banking institutions to show that access to future fintech trends will grow significantly in coming years. The combined findings suggest that digitalised-mobile-banking transitions emphasize the capabilities of banking infrastructure for data sharing, connectivity, stability and cybersecurity and standardisation of internal and external APIs as progress continues within the regulatory framework of data protection as part of the privacy act and open-banking directives.


Đánh giá khả năng xảy ra khủng khoản nợ dựa trên bền vững nợ công tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu xem xét nguy cơ xảy ra khủng hoảng nợ công tại Việt Nam dựa trên mức độ bền vững nợ công theo mô hình Cây nhị phân. Kết quả cho thấy, nguy cơ xảy ra khủng hoảng nợ còn thấp nhưng để đảm bảo bền vững nợ, Chính phủ cần tăng cường kiểm soát vĩ mô, kiểm soát hiệu quả các khoản vay nợ và nâng cao kỷ luật tài khóa cũng như cơ chế phối hợp chính sách nhằm tránh khủng hoảng nợ công có thể xảy ra trong tương lai.


A study of Taiwanese banks’ home loan life insurance attached to home loans

This paper used Taiwanese banks 417 customers who applied for housing guarantee loans from between 2014-2018. The chi-square test shows that gender and occupation significantly influence the purchase of home loan life insurance. The logistic regression analysis indicates that occupation significantly influences the purchase of home loan life insurance. This study may provide a basis for banking practitioners to develop future customers in the insurance industry.


Phương pháp nhận diện rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu này tổng hợp cơ sở lý luận về các phương pháp sử dụng để nhận diện rủi ro danh mục cho vay để đánh giá thực trạng sử dụng các phương pháp nhận diện rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.


Did aggressive business growth strategies lead to bank failures? Lessons from the late 2000s great recession

This article traces back to pre-2007 conditions to scrutinize operating strategies and decisions of banks that either survived through or failed during the last recession. Using the sustainable growth paradigm, this analysis isolates components of operating strategies under either an aggressive or a conservative growth stance to shed light on the type of business decisions that eventually led to either survival or failure when economic conditions became highly volatile. The distinction between the surviving and failed banks’ growth decisions becomes more apparent in their profitability, earnings retention, and financial leverage decisions.


Nhân tố ảnh hưởng đến chấp nhận công nghệ dịch vụ mobile banking của khách hàng: Minh họa cụ thể từ việc khảo sát khách hàng cá nhân tại Techcombank - chi nhánh Vĩnh Long

Bài viết tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chấp nhận công nghệ dịch vụ mobile banking của khách hàng: Minh họa cụ thể từ việc khảo sát khách hàng cá nhân tại Techcombank - chi nhánh Vĩnh Long.


Tác động của tăng trưởng tín dụng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tín dụng là hoạt động chủ yếu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thu nhập và phát triển ngân hàng. Bài viết nghiên cứu tác động của tăng trưởng tín dụng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thông qua dữ liệu từ báo cáo tài chính của 27 Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2013-2019.


Tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm

Bài viết đánh giá thực nghiệm tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của 20 ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2005 - 2018 bằng phương pháp ước lượng GMM Arellano-Bond hệ thống. Kết quả cho thấy tỷ lệ nợ xấu và dự phòng rủi ro tín dụng có tác động thúc đẩy trong khi hệ số rủi ro tín dụng có tác động làm giảm hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này.


Quản trị tinh gọn trong ngân hàng: Kinh nghiệm của một số ngân hàng điển hình trên thế giới

Bài viết này sẽ nghiên cứu về kinh nghiệm áp dụng QTTG của một số ngân hàng điển hình trên thế giới với phương pháp thu thập dữ liệu chủ yếu là tra cứu tài liệu về các ngân hàng đã áp dụng thành công QTTG nhằm mục đích nghiên cứu là tìm ra những bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng Việt Nam.


Tăng cường khả năng cạnh tranh dịch vụ của các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước của Việt Nam

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động tới tất cả các ngành, các lĩnh vực trong đó có ngành ngân hàng, là một trong những ngành đứng đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Việc số hoá mang lại những thách thức đối với dịch vụ ngân hàng đặc biệt đối với các NHTM có vốn nhà nước (NHTMNN). Sự gia tăng năng lực cạnh tranh dịch vụ đối với các NHTMNN của Việt Nam là tất yếu và cần thiết.


Trần nợ công và các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là tổng hợp các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công, đánh giá phương pháp xây dựng trần nợ công của Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.


Mối quan hệ giữa năng lực quản trị và phát triển bản thân với hiệu quả quản lý của nhân sự phụ trách kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định những yếu tố cấu phần của năng lực quản trị và phát triển bản thân đối với vị trí nhân sự phụ trách kinh doanh trong các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam; từ đó kiểm chứng sự tác động của chúng tới hiệu quả quản lý.


So sánh các phương pháp phân tích và kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ trong tín dụng khách hàng cá nhân: Trường hợp của ngân hàng hợp tác (CO-OP BANK)

Bài viết áp dụng và so sánh 3 phương pháp phân tích và kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ trong tín dụng khách hàng cá nhân là: Phân tích phân biệt (Multiple Discriminant Analysis - MDA), hồi quy Logit và Probit. Dữ liệu được sử dụng là các khoản cấp tín dụng cá nhân tại ngân hàng Co-opBank, Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2013 – 2018, với mẫu nghiên cứu gồm 4.451 quan sát, trong đó nhóm không vỡ nợ là 3.996 và nhóm vỡ nợ là 455 quan sát.


Nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Kinh doanh ngoại tệ là một trong những hoạt động cơ bản của NHTM, đóng góp tỷ lệ đáng kể trong thu nhập của các NHTM. Trước áp lực thị trường, sự gia tăng dòng vốn đầu tư, việc nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các NHTM Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.


Tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nhằm mục đích phân tích tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Để đo lường chỉ số lợi nhuận, biến phụ thuộc ROA được xem xét trong khi biến giải thích chính là tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm cùng các biến trễ của nó. Nhiều phân tích thống kê đã được tiến hành trên dữ liệu ngân hàng từ năm 2008 đến năm 2017 trên mẫu nghiên cứu đã loại trừ những ngân hàng sáp nhập, hợp nhất hay hoạt động yếu kém, bị mua lại.


Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam

Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, trên cơ sở khảo sát 33 doanh nghiệp Việt Nam về các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thành công mô hình BSC tại các DNVN, nghiên cứu đã tìm ra ba nhân tố tác động đến việc áp dụng thành công của mô hình BSC gồm: Nhận thức về BSC, sự tham gia quản lý từ phía nhà lãnh đạo và vai trò của bộ phận tài chính.


Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Khúc Thế Anh

"Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng" với các nội dung một số quan điểm về marketing ngân hàng; so sánh được sự khác nhau giữa marketing sản xuất và marketing dịch vụ tài chính; những vấn đề mà marketing thường giải quyết. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn" để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng; quản lý vốn nợ; quản lý vốn chủ sở hữu.


Tài liệu mới download

Bài thực hành Microsoft Word
 • 14/03/2010
 • 25.353
 • 480
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 4
 • 12/04/2011
 • 27.069
 • 183
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 3
 • 12/04/2011
 • 13.636
 • 431
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 2
 • 12/04/2011
 • 72.751
 • 460
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 1
 • 12/04/2011
 • 66.866
 • 841

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu