Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Môi trường (11.882)

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản bằng công nghệ Biofloc

Bài viết trình bày các kết quả đánh giá hiệu quả xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản bằng mô hình công nghệ tuần hoàn nước Biofloc (BFT). Thông qua tiến hành thí nghiệm trong 150 ngày, nghiên cứu khảo sát đánh giá chất lượng nước với các thông số; từ đó cho thấy công nghệ Biofloc hứa hẹn triển vọng tiết kiệm và góp phần bảo vệ bền vững tài nguyên nước trong các hoạt động nuôi trồng thủy sản.


Phân tích, đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu lên hoạt động sinh kế của cộng đồng ngư dân đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết trình bày kết quả những tác động của biến đổi khí hậu lên hoạt động sinh kế ngư dân; điều tra biến đổi khí hậu với những tác động tiêu cực lên đời sống kinh tế của cộng đồng ngư dân; các thách thức về thiên tai mà ngư dân phải gánh chịu. Từ đó có cái nhìn tổng quát, làm cơ sở nghiên cứu, tham khảo để có những phương pháp thích ứng trước những ảnh hưởng khôn lường của khí hậu trong giai đoạn hiện nay.


Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng và chất lượng nước cấp sinh hoạt tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng và chất lượng nước cấp sinh hoạt huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Liên quan đến tình hình sử dụng nước sạch của người dân huyện Trảng Bàng, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh khá thấp. Nghiên cứu tiến hành lấy mẫu, đánh giá chất lượng nước cấp đồng loạt tại các trạm cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn các xã Phước Chỉ, Bình Thạnh và Phước Lưu. Kết quả phân tích thông số hóa lý chất lượng nước các trạm cấp nước sạch nông thôn huyện Trảng Bàng thể hiện các thông số nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn nước sử dụng cho sinh hoạt và nước cấp sử dụng cho ăn uống.


Đánh giá nhận thức của cộng đồng về vấn đề tài nguyên và môi trường tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Bài viết trình bày kết quả khảo sát, đánh giá nhận thức tài nguyên môi trường cộng đồng địa phương; giá trị khảo sát đo lường với các trị số trung bình mức độ nhận thức cồng đồng; hạn chế trình độ dân trí và các điều kiện kinh tế xã hội khó khăn là nguyên nhân gia tăng áp lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Tiến hành đánh giá mức độ và tầm quan trọng giữa các nhân tố liên quan, từ đó khám phá và giải thích nguyên nhân góp phần bảo tồn, nâng cao giá trị đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Đánh giá tiềm năng sinh khối và ước tính lượng khí phát thải từ phụ phẩm nông nghiệp ở Tiền Giang

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu, đánh giá tiềm năng sinh khối và ước tính lượng khí phát thải từ phụ phẩm nông nghiệp; với các hàm lượng các chất khí ô nhiễm do quá trình đốt bỏ phụ phẩm nông nghiệp là nguyên nhân góp phần gia tăng các khí nhà kính gây nên hiệu ứng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Bài viết làm tiền đề, cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo để bảo vệ môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân.


Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng tiêu cực của cụm công trình thủy điện An Khê - Kanak tỉnh Gia Lai

Bài viết đánh giá tác động tiêu cực của cụm công trình thủy điện An Khê đến các vấn đề môi trường, kinh tế, xã hội và đưa ra các giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững lưu lực sông Ba; cung cấp nước sinh hoạt phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân ở khu vực này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Risk assessment and management in domestic water supply system in Pleiku city - Gia Lai province

Posts study analysis of the current state of the water supply system including water supply, treatment plant and pipeline system helps identify existing problems in the system. Through mixed methods, hazards or hazardous events are identified as a basis for risk assessment by using semi – quantitative method to assess raw risk and residual risk for each hazard. Priority risks are identified to focus on proposing the possible solutions that will improve the performance and management of domestic water supply systems.


Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và bước đầu xác định cơ hội áp dụng công nghệ MBT-CD.08 xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Pleiku

Bài viết với mục đích nghiên cứu và đánh giá hiện trạng xử lý chất thải và xác định cơ hội áp dụng công nghệ MBT-CD.08 xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Pleiku. Đưa ra các lợi ích, tính ưu điểm của công nghệ MBT-CD.08 trong việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Nghiên cứu hiện trạng công tác quản lý môi trường và đề xuất giải pháp thích hợp đối với hoạt động khai thác Titan-Zircon vùng mỏ Thiện Ái, tỉnh Bình Thuận

Bài viết trình bày kết quả hiện trạng công tác quản lý môi trường và phân tích đề xuất các giải pháp thích hợp cho các hoạt động khai thác sa khoáng Titan-Zircon vùng mỏ Thiện Ái; nhằm thúc đẩy hoạt động phát triển bền vững, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Bài giảng Xử lý nước thải công nghiệp - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên tắc cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tính toán thiết kế các biện pháp xử lý nước thải công nghiệp; có khả năng nhận diện, thiết kế một số công trình xử lý nước thải các ngành nghề công nghiệp cơ bản. Hiểu biết ứng dụng cách thức quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải nói chung và nước thải công nghiệp nói riêng.


Bài giảng Quản lý môi trường công nông nghiệp - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cách thức tiếp cận về hệ thống quản lý môi trường và xã hội; có khả năng giải quyết các vấn đề môi trường, an toàn và sức khỏe trong các hoạt động công nông nghiệp; hiểu biết nội dung quản lý và kiểm soát bảo vệ môi trường các dự án sản xuất cũng như hoạt động bảo vệ môi trường xây dựng và tháo dỡ công trình.


Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

Bài giảng trình bày phương pháp và cách tiếp cận mới có tính phòng ngừa ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả kinh tế trong hoạt động phát triển kinh tế. Khả năng tổ chức thực hiện sản xuất sạch hơn trong các đơn vị sản xuất và dịch vụ, tiếp cận doanh nghiệp và thực hiện sản xuất sạch hơn. Thực hiện giảm chất thải tại nguồn và sử dụng năng lượng hiệu quả trong sản xuất, dịch vụ, sản phẩm.


Revisiting urban air quality forecasting: A regression approach

We address air quality (AQ) forecasting as a regression problem employing computational intelligence (CI) methods for the Gdansk Metropolitan Area (GMA) in Poland and the Thessaloniki Metropolitan Area (TMA) in Greece. Linear Regression as well as Artificial Neural Network models are developed, accompanied by Random Forest models, for five locations per study area and for a dataset of limited feature dimensionality.


A novel hybrid algorithm for generalized traveling salesman problems in different environments

A swap sequence-based particle swarm optimization (SSPSO) technique and genetic algorithm (GA) are used in tandem to develop a hybrid algorithm to solve generalized traveling salesman problem. Local search algorithm K-Opt is occasionally used to move any stagnant solution.


Phát triển kinh tế nhanh, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất đối với con người và xã hội loài người trong thế kỷ XXI. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất thấp ven biển của Việt Nam, là khu vực đã, đang và sẽ bị tác hại nặng nề nhất của BĐKH.


Assessment of residual of oganochlorine insecticides in the coastal river area at Kim Son district - Ninh Binh province

Sediment samples in coastal estuary of Kim Son district, Ninh Binh province were collected continuously at 3 sites for 3 years from 2016 to 2018 in June of each year. After taken, organochlorine insecticides content in sediment samples was determined by an electron trap detector using Agilent 7697A Headspace Sampler, model: 7890B/7697A/7000C.


The relationship between underground karst and ground collapse in the Western and Southwestern area of Hanoi city

This paper analyzes and evaluates the characteristics and distribution of limestone bedrock, the activity of the underground karst to identify the causes and mechanisms of land subsidence in the west and southwest of Hanoi city. It also provides warnings of the risk of ground subsidence for some areas.


Thách thức và một số giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước ở Việt Nam

Bài viết này trình bày một cái nhìn tổng quan về hiện trạng nguồn tài nguyên nước gồm cả hai yếu tố đó là lượng và chất, phân bố theo không gian và thời gian và những tồn tại trong quản lý khai thác nguồn nước, tiếp sau đó là bàn luận về các đề xuất mang tính định hướng nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam.


Research on an algorithm to separate water and land boundaries using landsat optical satellite images for river erosion study

This research aims to introduce an algorithm for separating water and land boundaries using Landsat optical satellite images. The Landsat image is first radiation calibrated and atmospheric calibrated using a FLAASH model. Thresholding algorithm combining with image ratio was then applied to separate boundaries between water and land.


Mangrove restoration for environmental protection and coastal life improvement in Vietnam

Annually, the coastal zone of Viet Nam is experiencing various adverse impacts of natural disasters such as storms, floods, high tide, and northeast monsoon. For many generations, local people in Vietnam’s Northern delta region have known how to plant mangroves to protect dykes, rice fields, properties and people life.


Arsenic solute transport from Holocene to pleistocene aquifer in Nam Du well field, Hanoi

In many of the large Quaternary delta systems in Southeast Asia, groundwater in the shallow Holocene aquifer contains elevated concentrations of arsenic (As). In anoxic sediments, reduction of As bearing Fe-oxides by organic matter oxidization, releases As to the groundwater


Evaluating the effectiveness of integrated coastal management initiatives in Vietnam

This paper is the first attempt to provide an overview of the current progress of integrated coastal management in Vietnam using a combined quantitative and qualitative evaluation methodology. The paper concludes that, despite strong technical and financial support from experienced countries and the government’s commitment, ICM initiatives in Vietnam so far have been ideologically driven and only achieved a certain degree of success at the strategic level rather than at the operational level.


Modification of rainwater sample collector for water stable isotope analysis

A rainwater sample collector for water stable isotope analyses was modied based on the rainwater collector at meteorological stations to ensure no separation of isotopes while sampling. The equipment is made using available materials in Vietnam in order to get reliable isotopic data with low costs.


Community - based hazard identification on aquaculture of the Northern Coastal Area, Vietnam

This study focuses on identifying natural hazards aecting aquaculture using Rapid Rural Appraisal (RRA) and community surveys in the Northern coastal area of Vietnam. Analytic Hierarchy Process (AHP) method was then applied to calculate the weight of single hazards aecting aquaculture.


Changes of mangrove cover, species composition and sedimentation rate in Xuan Thuy National Park, Vietnam

The changes of mangrove cover, plant species composition of mangroves and sedimentation rate in Xuan Thuy National Park were investigated and analyzed to evaluate the responses of mangrove ecosystems to climate change and sea level rise in Xuan Thuy National Park.


Tính chất xây dựng của trầm tích Đệ Tứ đồng bằng ven biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

Trong bài viết này, các tác giả đã sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống hóa, xử lý sai số thô để xác định giá trị tổng hợp các tính chất cơ lý của 3 nhóm đất xây dựng ở vùng nghiên cứu gồm nhóm đất rời, nhóm đất dính, nhóm đất có thành phần, trạng thái và tính chất đặc biệt (gọi tắt là đất đặc biệt).


Đánh giá độ ổn định mái dốc taluy nền đường giao thông vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có xét đến ảnh hưởng của độ ẩm

Vào mùa mưa lũ, mưa lớn kéo dài với cường độ mạnh, nước mưa được ngấm sâu vào đất đá vỏ phong hoá gây tẩm ướt, dẫn đến trạng thái cân bằng ứng suất trọng lực và tính chất cơ lý của đất đá bị biến đổi mạnh. Độ bền của đất đá giảm đi rõ rệt (φ giảm 2 - 5 0 , C giảm 0,02 - 0,07 kG/cm2 ), khối lượng thể tích của đất tăng 0,02 - 0,12 g/cm3 .


Đánh giá tốc độ sụt lún các đứt gãy Đệ Tứ - đứt gãy hiện đại vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam

Các đứt gãy Đệ tứ – đứt gãy hiện đại tại khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam gây sụt lún khá mạnh ở cửa sông Thu Bồn. Qua việc đánh giá sự phân bố trầm tích trong vùng tác động của các đứt gãy, chúng tôi đã đánh giá phương thức dịch chuyển của đứt gãy, định lượng biên độ, tốc độ sụt lún của một số đứt gãy chính tại khu vực này trong thời gian kỷ Đệ tứ.


Đặc điểm phát sinh chất thải rắn sinh hoạt và ước tính phát thải khí nhà kính từ bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Bài viết trình bày kết quả khảo sát lượng chất thải rắn (CTR) sinh hoạt phát sinh, thành phần CTR được chôn lấp ở bãi chôn lấp thành phố Đông Hà và ước tính lượng khí nhà kính phát thải từ bãi chôn lấp. Từ mẫu CTR lấy ở 50 hộ thuộc 9 phường trong 2 đợt, hệ số phát sinh CTR sinh hoạt ở Đông Hà được xác định là 0,66 kg/người/ngày.


Đánh giá rủi ro sức khỏe do tiếp xúc khí H2S và NH3 của người lao động ở một số cơ sở chế biến thuỷ sản tại thành phố Đà Nẵng

Môi trường lao động (MTLĐ) ở một số cơ sở chế biến thuỷ sản (CBTS) tại thành phố Đà Nẵng tiềm ẩn một số nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp. Một số mối nguy hại thường xuyên trong ngành CBTS này là: vi khí hậu xấu, độ ẩm cao, nhiệt độ thấp, ẩm ướt, ánh sáng không đủ, các hơi khí độc. Nồng độ H2S và NH3 ở một số cơ sở CBTS tại thành phố Đà Nẵng đều nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn vệ sinh lao động.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu