Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Môi trường (11.803)

Đánh giá độ tin cậy của thiết bị giám sát chất lượng môi trường không khí trong công tác quan trắc môi trường không khí xung quanh

Để đánh giá khả năng ứng dụng của thiết bị này, bài viết đánh giá độ chính xác của thiết bị đề tài bằng cách so sánh bộ số liệu các thông số về chất ô nhiễm môi trường không khí cung cấp bởi thiết bị đề tài và thiết bị kiểm chứng sử dụng các công cụ thông số thống kê và các bài kiểm định xác suất thống kê.


Chất lượng môi trường trên một số tuyến xe buýt ở Hà Nội

Để góp phần nâng cao chất lượng môi trường cho các hành khách và đảm bảo điều kiện làm việc cho các lái xe và phụ xe trên các xe buýt công cộng, nghiên cứu này đã thực hiện khảo sát và đánh giá chất lượng mỗi bên trong các xe buýt ở Hà Nội. Kết quả cho thấy các thông số nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn nằm trong phạm vi giới hạn cho phép, tuy nhiên nồng độ CO2 cao hơn nhiều lần mức cho phép.


Giáo trình Xã hội học môi trường: Phần 1

Giáo trình Xã hội học môi trường: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhập môn xã hội học môi trường, một số quan điểm lý thuyết trong nghiên cứu xã hội học môi trường, những chủ đề cơ bản của xã hội học môi trường, bất bình đẳng môi trường, xung đột môi trường, môi trường và phát triển bền vững,... Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm: Phần 1

Vấn đề ăn uống hàng ngày là nhu cầu cấp bách và không thể thiếu được. Để chạy theo lợi nhuận các nhà sản xuất đã vô tình hay cố ý cho thêm các phụ gia ngoài luồng vào thực phẩm (như phẩm màu công nghiệp, đường hoá học,...) hoặc làm nhiễm độc cho thực phẩm do điều kiện vệ sinh kém. Và kèm theo đó vấn đề về việc quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm là rất cần thiết và được đưa ra bàn luận, phần 1 giáo trình đưa tới bạn đọc 3 nội dung như sau: Chất lượng thực phẩm, hoạt động quản lý và kiểm tra chất lượng, kỹ thuật kiểm tra thống kê.


Giáo trình Xã hội học môi trường: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Xã hội học môi trường" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Truyền thông môi trường, xây dựng thông điệp truyền thông môi trường, môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và những vấn đề đặt ra, môi trường trong sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành nghề, môi trường với việc trồng rừng, quản lý và hủy hoại rừng, biến đổi khí hậu và biến đổi kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày: Chương 4 - Một số phương pháp phân tích hóa học thành phần của thực phẩm, chương 5 - Phân tích cảm quan. Chương trình môn học này, giúp cho học sinh hiểu rõ và nắm được phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm: Về cảm quan, về phân tích hoá học và các giải pháp khác.


Tổng quan về đới đứt gãy Đà Nẵng - Khe Sanh và ảnh hưởng của nó đến các tai biến địa chất, khoáng sản liên quan

Đề tài trình bày về hiện tượng đứt gãy Đà Nẵng - Khe Sanh là một trong những đứt gãy được tìm hiểu và nghiên cứu nhiều ở miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung. Đó là một đới kiến tạo lớn, có vai trò quan trọng không những trong phân định cấu trúc địa chất mà còn có ý nghĩa quan trọng trong sinh khoáng vàng.


Đặc điểm môi trường nước và trầm tích vùng biển ven bờ Ninh Thuận

Bài viết trình bày kết quả khảo sát chất lượng môi trường khu vực biển ven bờ Ninh Thuận. Kết quả phân tích qua hai chuyến khảo sát tháng 7/2013 và tháng 2/2014 cho thấy môi trường nước có hàm lượng ôxy hòa tan (DO) tương đối cao (luôn >5 mg/l).


Mối quan hệ giữa tải trọng với năng suất và hiệu suất xử lý COD của hai kĩ thuật xử lý yếm khí nước thải giàu cặn hữu cơ

Bài viết đánh giá mối quan hệ giữa tải trọng với năng suất và hiệu suất xử lý COD đối với công nghệ yếm khí cao tải bằng kĩ thuật tuần hoàn nội (IC) và tuần hoàn nội cải tiến (MIC) qui mô phòng thí nghiệm áp dụng xử lý nước thải chăn nuôi lợn.


Áp dụng các kỹ thuật phân tích thống kê trong đánh giá chất lượng nước mặt: Trường hợp tại Trà Vinh

Các kỹ thuật phân tích thống kê như thống kê mô tả, phân tích nhân tố, phân tích cụm và phân tích phương sai được sử dụng để đánh giá chất lượng nước mặt trong mối quan hệ với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại Trà Vinh từ năm 2005 đến 2009. Kết quả thống kê mô tả cho thấy chất lượng nước mặt tại Trà Vinh đã vượt mức A1 của QCVN 08:2008/BTNMT.


Tiến hóa cấu trúc địa chất và môi trường trầm tích Miocen khu vực bể Phú Khánh

Bể Phú Khánh nằm trên vùng biển miền Trung Việt Nam giới hạn trong khoảng kinh tuyến 109 độ-112 độ 30’E và vĩ tuyến 10 độ 30’-15 độ N. Khu vực bể Phú Khánh có một lịch sử phát triển địa chất trong Miocen rất phức tạp với 3 chu kì trầm tích: Miocen sớm (N1^1), Miocen giữa (N1^2) và Miocen muộn (N1^3).


Nguồn năng lượng tái tạo từ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ khí hóa

Bài viết trình bày về việc để giải quyết nguy cơ nguồn năng lượng truyền thống trên trái đất đang dần cạn kiệt, năng lượng tái tạo đang là giải pháp được loài người quan tâm. Quá trình khí hóa rác thải có tiềm năng tạo ra năng lượng tái tạo nhiều hơn tổng năng lượng mong đợi từ mặt trời, gió.... Vì vậy trong nhiều biện pháp xử lý rác thải thi công nghệ khí hóa ngày càng được các nước tiên tiến trên thế giới chú ý nghiên cứu và ứng dụng...


Hiện trạng và tiềm năng tái chế chất thải ngành thức ăn nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh

Sự gia tăng dân số trong các đô thị và sự xuất hiện ngày càng tăng của các hãng ăn nhanh tại Việt Nam kéo theo lượng chất thải rắn phát sinh trong các đô thị. Chất thải ngành thức ăn nhanh chiếm đa số là thực phẩm, nhựa và giấy.


Climate change impacts on water resources in Vietnam: Adaptation strategies for agriculture and hydropower - a review

Vietnam is one of the countries most suffered by climate change, as a result, the water resources is also significantly affected. As a developing country, extreme weather events such as floods and droughts have caused considerable damage to agricultural production and hydropower.


Nghiên cứu, đề xuất hiệu chỉnh hệ thống xử lý khí thải tại nhà máy sản xuất Formalin, khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Nghiên cứu thực hiện tại nhà máy sản xuất Formalin tại lô 3, KCN Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình xây dựng (năm 2016-2017), nhà máy đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải.


Khai thác bền vững tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển Quảng Trị trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng

Biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng gây ra nhiều thách thức trong quản lí và khai thác tài nguyên nước dưới. Quảng Trị có vùng ven biển với vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và việc đánh giá tài nguyên một cách toàn diện nhằm tổ chức khai thác bền vững trong bối cảnh mực nước biển dâng được đặt ra là cấp thiết.


Assessing the adaptive capacity of households to climate change: A case study in Quang Dien district, Thua Thien Hue province

This study aims to identify the adaptation capacity undertaken by households in response to natural disasters and climate changes (CC). A total of 100 households in two communes including Quang Phuoc and Quang Cong, Quang Dien district were interviewed. The findings indicate that in the last few years, these communes have been badly affected by various types of natural hazards, including typhoons, floods, droughts and, and extremely cold weather.


Nghiên cứu hấp phụ Mn(II) trong nước bằng vật liệu graphene bùn đỏ

Bài viết nghiên cứu việc thực hiện loại bỏ mangan trong nước sử dụng vật liệu hấp phụ graphene/bùn đỏ (GR). Khả năng hấp phụ Mn(II) của vật liệu GR được khảo sát bằng phương pháp hấp phụ tĩnh. Ảnh hưởng của các điều kiện như pH (2-12), thời gian (30-180 phút) và nồng độ ban đầu của Mn(II) (5, 10, 15, 25, 50, 75, 100 và 150 mg/L) đã được khảo sát.


Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của nhà ở vùng nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên

Bài viết sử dụng phương pháp ma trận xác định các tác động của biến đổi khí hậu tác động đến nhà ở nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên. Sau đó kiến nghị đưa ra các giải pháp quy hoạch và kiến trúc cho nhà ở nông thôn thích ứng với các hiện tượng cực đoan của biến đổi khí hậu tại các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên.


Bước đầu khảo sát chất lượng nước thải tại một số chợ dân sinh thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Chất lượng nước thải từ các chợ dân sinh cần được quan tâm đúng mức do mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường đô thị. Nghiên cứu này trình bày kết quả khảo sát chất lượng nước thải năm 2018 tại ba chợ dân sinh gồm chợ Nghĩa Tân, chợ Đồng Xa và chợ Sinh Viên thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.


Triển vọng ứng dụng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano oxit sắt từ than sinh học để xử lý nguồn nước bị ô nhiễm

Bài viết trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano Fe3O4 – than sinh học để xử lý nguồn nước bị ô nhiễm. Trong đó, vật liệu tổ hợp cấu trúc nano Fe3O4 – than sinh học được chế tạo bằng phương pháp biến đổi đồng kết tủa, nguồn than sinh học được tạo ra từ các nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, thân lõi cây ngô, vỏ trấu, mùn cưa, vỏ trai hến, bùn đỏ


Thảo luận được và mất (dưới góc độ môi trường) khi xây dựng kđt sinh thái long thành ven sông Đồng Nai

Bài viết đề cập đến việc đánh đổi thông qua xem xét cán cân được – mất giữa kinh tế và môi trường khi xây dựng Khu đô thị Long Thành ven sông Đồng Nai. Sử dụng phương pháp tính trọng số bước đầu nhận định: Đối với chất lượng nước sông, hệ sinh thái, rủi ro sự cố đều có trọng số


Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Bài viết này đề xuất hệ thống quản lý rác thải sinh hoạt hoàn chỉnh cho xã Quảng Bạch, bao gồm bộ máy quản lý, nhân lực, sơ đồ tuyến, điểm thu gom, vận chuyển và phương án xử lý rác thải sinh hoạt dựa trên những điều tra, khảo sát tình hình thực tế tại địa phương.


Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy không gian xây dựng bản đồ chất lượng nước suối Nậm La chảy qua thành phố Sơn La

Bài viết nghiên cứu việc xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt thông qua các chỉ tiêu chất lượng nước, dựa vào 9 mẫu quan trắc tại suối Nậm La chảy qua thành phố Sơn La trên cơ sở ứng dụng thuật toán nội suy không gian. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các thông số môi trường nước mặt khu vực nghiên cứu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN:08- 2015/BTNMT


Xung đột môi trường trong sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông chảy đoạn qua tỉnh Lào Cai

Bài "Xung đột môi trường trong sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông chảy đoạn qua tỉnh Lào Cai" kiến nghị thực hiện một số giải pháp đi từ cơ chế, chính sách đến quy hoạch, nâng cao trình độ của đội ngũ quản lý, khai thác tài nguyên nước.


Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong huy động, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu và giải pháp của Việt Nam

Bài viết nêu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về vấn đề này, nhằm nâng cao hiểu biết về tài chính cho biến đổi khí hậu tại Việt Nam và đề xuất các khuyến nghị, gợi ý tăng khả năng huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính cho biến đổi khí hậu tại Việt Nam trong thời gian tới.


Huy động nguồn lực tài chính từ khu vực kinh tế tư nhân trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày chủ yếu về vấn đề huy động nguồn lực tài chính từ khu vực kinh tế tư nhân trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bài viết để nắm rõ hơn về chi tiết nội dung.


Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng đất đến kết quả tính toán chỉ số dễ bị tổn thương do lũ - áp dụng tính cho huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam thuộc hạ du lưu vực sông Thu Bồn

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích nhằm đánh giá ảnh hưởng của sử dụng đất đến kết quả tính toán chỉ số dễ bị tổn thương do lũ - áp dụng tính cho huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam thuộc hạ du lưu vực sông Thu Bồn. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bài viết.


Phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương về sinh kế của nông hộ do biến đổi khí hậu

Nghiên cứu nhằm xác định phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương về sinh kế của nông hộ do biến đổi khí hậu (BĐKH) có cơ sở khoa học và phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam. Qua tổng quan tài liệu và tham vấn chuyên gia trong lĩnh vực BĐKH và phát triển nông thôn, một bộ chỉ số đánh giá tổn thương về sinh kế do BĐKH (HCLVI) đã được xác định với 19 tiêu chí cấp 1 và 34 tiêu chí cấp 2 phân bổ ở 3 nhóm, gồm tính nhạy cảm, tính phơi nhiễm và năng lực thích ứng của hộ.


Đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của các chủng Pseudomonas aeruginosa phân lập tại Bệnh viện Việt Đức

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu về đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của các chủng P. aeruginosa phân lập từ các mẫu bệnh phẩm (như dịch phế quản, đờm, nước tiểu...) thu thập tại Bệnh viện Việt Đức từ năm 2012 đến năm 2014. 70 chủng P. aeruginosa được tiến hành thử nghiệm MIC để kiểm tra tính nhạy cảm với kháng sinh.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Quan trấc chất lượng nước
  • 21/02/2011
  • 92.843
  • 824
Chọn thiết bị xử lý nước
  • 19/11/2012
  • 20.338
  • 820

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu