Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Môi trường (11.900)

Nghiên cứu quản lý chất lượng nước Sông Cầu trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội. Trình bày đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Phân tích hiện trạng chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá chất lượng nước sông Cầu và đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước sông Cầu.


Nghiên cứu sử dụng thực vật (dương xỉ) để xử lý ô nhiễm Asen trong đất vùng khai thác khoáng sản

Nghiên cứu tổng quan về Asen, hàm lượng Asen trong một số thành phần của tự nhiên. Tìm hiểu tình hình ô nhiễm Asen trong đất; các phương pháp xử lý Asen trong đất; công nghệ sử dụng thực vật để xử lý ô nhiễm kim loại nặng (KLN) trong đất và biện pháp nâng cao khả năng xử lý ô nhiễm KLN của thực vật. Tuyển chọn được các loài dương xỉ bản địa có khả năng siêu tích lũy Asen. Xác định được một số yếu tố môi trường làm tăng khả năng xử lý Asen trong đất của những loài dương xỉ chọn lọc. Đề xuất được quy trình công nghệ và xây dựng được mô hình trình diễn sử dụng dương xỉ để xử lý ô nhiễm As trong đất vùng khai thác mỏ.


Đánh giá biến động đất ngập nước Vịnh Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường

Tổng quan cơ sở lý luận các vấn đề cần nghiên cứu: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Vịnh Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; Khái quát các công trình nghiên cứu về đất ngập nước Vịnh Tiên Yên. Trình bày đối tượng, phạm vi, phương pháp và quy trình nghiên cứu. Đưa ra một số kết quả nghiên cứu: Khái quát đất ngập nước ven biển Vịnh Tiên Yên; Đánh giá biến động, tìm hiểu nguyên nhân gây biến động ở Vịnh Tiên Yên; Đề xuất định hướng sử dụng hợp lý đất ngập nước ven biển tại địa phương.


Đánh giá mức độ giảm phát thải khí ô nhiễm khi sử dụng khí sinh học trong sinh hoạt (tại Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam)

Tổng quan tình hình sử dụng nhiên liệu trong sinh hoạt trên thế giới và tại Việt Nam. Nghiên cứu ô nhiễm không khí trong nhà cũng như hoạt động đun nấu trong sinh hoạt. Đưa ra kết quả nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về hiệu quả của công trình khí sinh học giảm ô nhiễm khí trong sinh hoạt, đặc biệt là khu vực đun nấu. Khảo sát thực tế, đo đạc phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm và hiệu quả giảm ô nhiễm không khí trong sinh hoạt nhờ sử dụng khí sinh học. Đề xuất giải pháp mở rộng phạm vi ứng dụng khí sinh học vào hộ gia đình.


Objective and subjective factors influence on demand of drainage by pumping Red River Delta

The demand for newly constructing of drainage pumping station in Red river delta has increased recently. Total drainage volume for the whole region in 2006 was 2406.8m3 /s, and it was predicted to increase to 5181.3m3 /s in 2020 [1]. The average drainage coefficient for the year from 2010 to 2020 will be 7.0 l/s per hectar, three and a haft time higher than the average drainage coefficient for the period from 1954 to 1973; 1.8 times higher than 1973 to 1976 and 1.3 times higher than 1976 to 2000. This article aims to provide the primary analysis of objective (drainage requirement) and subjective factors (socio-economic condition, psychology, information, etc) influencing on the demand of drainage. The out come shows that the drainage demand seems to be impacted by subjective factors rather than objective ones.


Quản lý và giảm thiểu tai biến

Bài viết trình bày hoạt động phòng chống thiên tai, đánh giá tai biến và rủi ro địa chấn, quản lý và giảm thiểu tai biến địa chất, nội dung quản lý và giảm thiểu tai biến địa chất, các giải pháp giảm thiểu tai biến địa chất.


Bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất

Hệ lụy của vấn đề môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người và sự phát triển ổn định của kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, để bảo vệ môi trường sống hiện tại không nhất thiết phải làm những việc lớn lao mà chỉ cần thay đổi một số thói quen rất nhỏ trong đời sống hàng ngày là có thể góp phần tích cực để bảo vệ môi trường.


Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải

Bài viết giới thiệu, nghiên cứu về hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải; các cơ chế loại bỏ chất ô nhiễm trong đất ngập nước và vai trò của thực vật, thực vật thủy sinh bậc cao trong hệ thống đất ngập nước.


Hệ thống lãnh thổ sinh thái, quần xã nhân văn và hệ sinh thái nhân văn trong khoa học môi trường

Bài viết nghiên cứu các vấn đề hệ sinh thái nhân văn, quần xã nhân văn và hệ thống lãnh thổ sinh thái và chiến lược phát triển bền vững, chính sách xây dựng các hệ sinh thái nhân văn trong khoa học môi trường.


Tướng và đới biến chất

Các phản ứng biến chất và tổ hợp cộng sinh khoáng vật tiêu biểu; định nghĩa tướng biến chất; xác định các vị trí các điểm vô biến và vẽ đường đơn biến biểu đồ P-T; phân biệt các loại tướng biến áp suất thấp, trung bình và cao.


Mạch nước

Bài viết nghiên cứu mạch nước với các khía cạnh như: phân loại mạch nước, phân loại mạc nước của Bryan, phân loại mạch nước của Ovshinikov, phân loại mạch nước của Clarke, mạch nước karst nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Lũ bùn đá

Bài viết nghiên cứu về lũ bùn đá với các khía cạnh như: điều kiện hình thành lũ bùn đá; giải pháp phòng trừ lũ bùn đá; các điều kiện khí hậu và vi khí hậu của một vùng, các điều kiện địa mạo, các điều kiện địa chất, hoạt động của con người tác động đến lũ bùn đá. Để nắm nội dung nghiên cứu nghiên chi tiết hơn mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Bài giảng Kịch bản biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam

Bài giảng với các nội dung rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, xu thế của thiên tai và biến đổi khí hậu trong thế kỷ 21, các bằng chứng về biến đổi khí hậu ở Việt Nam, cực đoan khí hậu ở Việt Nam, kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam, cực đoan khí hậu trong tương lai ở Việt Nam.


Phân tích và đánh giá thành phần, độ ẩm rác thải sinh hoạt tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Rác thải sinh hoạt tại huyện Nông Cống chủ yếu là rác thải sinh hoạt nông thôn, rác không được phân loại tại nguồn nên thành phần rác đa dạng. Cả mùa khô và mùa mưa, thành phần các nguyên tố C, H, N, O, S, A có tỷ lệ tương tự nhau; C chiếm tỷ lệ cao nhất (mùa khô là 51,38%, mùa mưa là 50,8%); O có tỷ lệ mùa khô là 33,6%, mùa mưa là 34,56%; H có tỷ lệ dao động từ 5,9% - 6,5%; tro chiếm tỷ lệ dao động từ 5,9% - 6,5%; S chiếm tỷ lệ 0,24%. Giá trị độ ẩm trung bình trong năm là 41%.


Ứng dụng viễn thám đánh giá biến động tài nguyên rừng: Trường hợp điển hình ở huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai

Bài viết trình bày kết quả ứng dụng GIS và công nghệ viễn thám đánh giá biến động tài nguyên rừng huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai. Nghiên cứu sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, rừng huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai và xử lý bằng các phần mềm ENVI 4.7 và ArcGIS Destop 10.1. Kết quả cho thấy, sự thay đổi lớn diện tích rừng ở ChưPrông trong giai đoạn 2005 - 2016. Diện tích rừng năm 2016 chỉ còn chiếm 26,8% tổng diện tích tự nhiên, giảm mạnh so với diện tích năm 2005 (60,1%). Nguyên nhân được lý giải bởi sức ép dân số tăng nhanh, tàn dư tập quán du canh du cư và hậu quả của việc chuyển đổi, mở rộng mục đích sử dụng đất phục vụ sản xuất. Độ chính xác phân loại toàn cục khá tốt tỷ lệ 76,0%. Kết quả này cho thấy, ưu điểm và độ chính xác của phương pháp giải đoán ảnh vệ tinh Landsat trong việc thành lập bản đồ đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng.


Nhận thức của cộng đồng ở Thừa Thiên Huế về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

Bài viết nhằm cung cấp kết quả nghiên cứu của mô hình nhận thức hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 thông qua các bước kiểm định thang đo, phân tích môi trường và hồi quy tuyến tính bằng phần mềm SPSS13.0 với 63 mẫu khảo sát đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và thông tin đầy đủ. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Nhận thức và sự thực hành thích ứng biến đổi khí hậu của cộng đồng ngư dân đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết trình bày những kết quả nghiên cứu về mức độ nhận thức và sự thực hành thích ứng biến đổi khí hậu ở cộng đồng ngư dân đầm phá Tam Giang; với các kết quả đạt được từ việc khảo sát, điều tra nghiên cứu để nâng cao giá trị nhận thức về biến đổi khí hậu đối với cộng đồng ngư dân tại đầm phá Tam Giang nói riêng và cộng đồng ngư dân tại Việt Nam nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt của cộng đồng cư dân đảo Cù Lao Chàm

Bài viết trình bày những kết quả nghiên cứu của quá trình quan trắc một số chỉ tiêu chất lượng nước dùng cho sinh hoạt của cộng đồng cư dân đảo Cù Lao Chàm; cho thấy bức tranh khá tổng quát về chất lượng nước tại đảo Cù Lao Chàm, làm tiền đề cho các nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng nước phục vụ sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tại đây. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản bằng công nghệ Biofloc

Bài viết trình bày các kết quả đánh giá hiệu quả xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản bằng mô hình công nghệ tuần hoàn nước Biofloc (BFT). Thông qua tiến hành thí nghiệm trong 150 ngày, nghiên cứu khảo sát đánh giá chất lượng nước với các thông số; từ đó cho thấy công nghệ Biofloc hứa hẹn triển vọng tiết kiệm và góp phần bảo vệ bền vững tài nguyên nước trong các hoạt động nuôi trồng thủy sản.


Phân tích, đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu lên hoạt động sinh kế của cộng đồng ngư dân đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết trình bày kết quả những tác động của biến đổi khí hậu lên hoạt động sinh kế ngư dân; điều tra biến đổi khí hậu với những tác động tiêu cực lên đời sống kinh tế của cộng đồng ngư dân; các thách thức về thiên tai mà ngư dân phải gánh chịu. Từ đó có cái nhìn tổng quát, làm cơ sở nghiên cứu, tham khảo để có những phương pháp thích ứng trước những ảnh hưởng khôn lường của khí hậu trong giai đoạn hiện nay.


Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng và chất lượng nước cấp sinh hoạt tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng và chất lượng nước cấp sinh hoạt huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Liên quan đến tình hình sử dụng nước sạch của người dân huyện Trảng Bàng, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh khá thấp. Nghiên cứu tiến hành lấy mẫu, đánh giá chất lượng nước cấp đồng loạt tại các trạm cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn các xã Phước Chỉ, Bình Thạnh và Phước Lưu. Kết quả phân tích thông số hóa lý chất lượng nước các trạm cấp nước sạch nông thôn huyện Trảng Bàng thể hiện các thông số nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn nước sử dụng cho sinh hoạt và nước cấp sử dụng cho ăn uống.


Đánh giá nhận thức của cộng đồng về vấn đề tài nguyên và môi trường tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Bài viết trình bày kết quả khảo sát, đánh giá nhận thức tài nguyên môi trường cộng đồng địa phương; giá trị khảo sát đo lường với các trị số trung bình mức độ nhận thức cồng đồng; hạn chế trình độ dân trí và các điều kiện kinh tế xã hội khó khăn là nguyên nhân gia tăng áp lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Tiến hành đánh giá mức độ và tầm quan trọng giữa các nhân tố liên quan, từ đó khám phá và giải thích nguyên nhân góp phần bảo tồn, nâng cao giá trị đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Đánh giá tiềm năng sinh khối và ước tính lượng khí phát thải từ phụ phẩm nông nghiệp ở Tiền Giang

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu, đánh giá tiềm năng sinh khối và ước tính lượng khí phát thải từ phụ phẩm nông nghiệp; với các hàm lượng các chất khí ô nhiễm do quá trình đốt bỏ phụ phẩm nông nghiệp là nguyên nhân góp phần gia tăng các khí nhà kính gây nên hiệu ứng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Bài viết làm tiền đề, cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo để bảo vệ môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân.


Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng tiêu cực của cụm công trình thủy điện An Khê - Kanak tỉnh Gia Lai

Bài viết đánh giá tác động tiêu cực của cụm công trình thủy điện An Khê đến các vấn đề môi trường, kinh tế, xã hội và đưa ra các giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững lưu lực sông Ba; cung cấp nước sinh hoạt phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân ở khu vực này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Risk assessment and management in domestic water supply system in Pleiku city - Gia Lai province

Posts study analysis of the current state of the water supply system including water supply, treatment plant and pipeline system helps identify existing problems in the system. Through mixed methods, hazards or hazardous events are identified as a basis for risk assessment by using semi – quantitative method to assess raw risk and residual risk for each hazard. Priority risks are identified to focus on proposing the possible solutions that will improve the performance and management of domestic water supply systems.


Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và bước đầu xác định cơ hội áp dụng công nghệ MBT-CD.08 xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Pleiku

Bài viết với mục đích nghiên cứu và đánh giá hiện trạng xử lý chất thải và xác định cơ hội áp dụng công nghệ MBT-CD.08 xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Pleiku. Đưa ra các lợi ích, tính ưu điểm của công nghệ MBT-CD.08 trong việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Nghiên cứu hiện trạng công tác quản lý môi trường và đề xuất giải pháp thích hợp đối với hoạt động khai thác Titan-Zircon vùng mỏ Thiện Ái, tỉnh Bình Thuận

Bài viết trình bày kết quả hiện trạng công tác quản lý môi trường và phân tích đề xuất các giải pháp thích hợp cho các hoạt động khai thác sa khoáng Titan-Zircon vùng mỏ Thiện Ái; nhằm thúc đẩy hoạt động phát triển bền vững, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Bài giảng Xử lý nước thải công nghiệp - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên tắc cấu tạo, nguyên lý hoạt động và tính toán thiết kế các biện pháp xử lý nước thải công nghiệp; có khả năng nhận diện, thiết kế một số công trình xử lý nước thải các ngành nghề công nghiệp cơ bản. Hiểu biết ứng dụng cách thức quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải nói chung và nước thải công nghiệp nói riêng.


Bài giảng Quản lý môi trường công nông nghiệp - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cách thức tiếp cận về hệ thống quản lý môi trường và xã hội; có khả năng giải quyết các vấn đề môi trường, an toàn và sức khỏe trong các hoạt động công nông nghiệp; hiểu biết nội dung quản lý và kiểm soát bảo vệ môi trường các dự án sản xuất cũng như hoạt động bảo vệ môi trường xây dựng và tháo dỡ công trình.


Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

Bài giảng trình bày phương pháp và cách tiếp cận mới có tính phòng ngừa ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả kinh tế trong hoạt động phát triển kinh tế. Khả năng tổ chức thực hiện sản xuất sạch hơn trong các đơn vị sản xuất và dịch vụ, tiếp cận doanh nghiệp và thực hiện sản xuất sạch hơn. Thực hiện giảm chất thải tại nguồn và sử dụng năng lượng hiệu quả trong sản xuất, dịch vụ, sản phẩm.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu