Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Marketing - Bán hàng (8.426)

Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 1

Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý bán hàng trong ngân hàng bán lẻ, xây dựng kế hoạch bán hàng, triển khai bán hàng, giám sát kết quả bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Mô hình bán hàng tổng lực" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quảng bá hình ảnh thương hiệu tại địa bàn, tạo động lực bán hàng, thật lòng xây dựng mối quan hệ nội bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 4: Chiến lược lựa chọn thị trường mục tiêu

Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 4: Chiến lược lựa chọn thị trường mục tiêu trình bày các chiến lược tận dụng cơ may thị trường; phân tích SWOT; phân khúc thị trường; lựa chọn thị trường mục tiêu; định vị sản phẩm.


Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 1: Nhập môn Quản trị Marketing

Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 1: Nhập môn Quản trị Marketing trình bày những khái niệm căn bản của marketing; quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 5: Chiến lược sản phẩm

Bài giảng "Quản trị Marketing – Chương 5: Chiến lược sản phẩm" với những kiến thức về khái niệm chiến lược sản phẩm, hỗn hợp sản phẩm, quyết định sản phẩm, chiến lược phát triển sản phẩm mới.


Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 3: Phân tích môi trường Marketing cạnh tranh

Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 3: Phân tích môi trường Marketing cạnh tranh với các nội dung môi trường marketing, tìm hiểu về khách hàng, phân tích cạnh tranh. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 6: Thiết kế chiến lược và chính sách định giá

Bài giảng "Quản trị Marketing – Chương 6: Thiết kế chiến lược và chính sách định giá" trình bày khái niệm và tầm quan trọng của giá; các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá; các phương pháp định giá; các kiểu chiến lược giá điển hình; phương pháp xác định giá bán một sản phẩm mới.


Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 2: Phương pháp phân tích thị trường

Bài giảng "Quản trị Marketing – Chương 2: Phương pháp phân tích thị trường" cung cấp các kiến thức về quản trị thông tin marketing; quy trình nghiên cứu marketing; phương pháp đo lường và dự báo thị trường.


Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 7: Thiết kế và quản trị kênh phân phối

Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 7: Thiết kế và quản trị kênh phân phối với các nội dung bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối; quyết định thiết kế kênh phân phối; tổ chức kênh phân phối; quyết định về quản trị kênh phân phối.


Bài giảng môn Marketing dịch vụ: Chiến lược Marketing Mix 7P của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

Bài giảng môn "Marketing dịch vụ: Chiến lược Marketing Mix 7P của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)" giới thiệu ngân hàng Công thương Việt Nam (vietinbank); tìm hiểu chiến lược 7P của Vietinbank; một số kết luận và đề xuất.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 4 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hành vi người tiêu dùng cá nhân, hành vi khách hàng tổ chức. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 2 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 2: Phát triển các kế hoạch và chiến lược" cung cấp cho người học các kiến thức: Quán trình lập kế hoạch chiến lược, lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 5 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 5: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trị trường STP" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược khác biệt hóa và định vị. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 3 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 3: Phân tích môi trường marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc phân tích môi trường marketing; môi trường marketing vĩ mô, môi trường marketing vi mô; phân tích nội bộ doanh nghiệp; sử dụng môi trường marketing trong phân tích SWOT. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 1 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 1: Tổng quan về Quản trị marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản trị marketing, các quan điểm quản trị marketing, quá trình quản trị marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 6 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 6: Chiến lược sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sản phẩm, quản trị thương hiệu, chiến lược phát triển sản phẩm mới, chiến lược marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 7 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 7: Quản trị giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định giá bán sản phẩm, chiến lược giá và phân biệt giá, các quyết định về thay đổi hay điều chỉnh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


A study on effective brand promotional strategies influencing customers

The paper aims to investigate the effectiveness of brand promotional strategies by Max retail, which influences the customers to purchase. Data set included use of and influence of outdoor and in-store promotional tools. These were investigated to determine impact and effect of the promotions.


Services marketing behavioural consequences and patients’ satisfaction towards medical care

Relationship marketing is an old idea but a new focus now at the forefront of services marketing practice and academic research. The impetus of its development has come from the maturing of services marketing, with the emphasis on quality, increased recognition of potential benefits for the firm, the customer, and technological advances.


Green marketing

The paper is based on the emerging opportunities and challenges in green marketing. Through this will be able to identify the threats which the market is facing now and can introduce eco-friendly products in to the market.


The three p’s of green marketing - people, plant and profit

At present in the Global Competition the organizations are showing greater interest towards Sustainable or “Green” marketing strategies. Sustainable or Green Marketing strategies is attributable to consumer sensitivity to environmental issues brought about by rising fuel prices, evidence of extensive ecological changes, and the tacit assumption that current consumption patterns place the planet’s prolonged existence at risk.


Marketing promotion redefined

The marketing promotion is playing a vital role in the industry but the technological advancements are moving at a faster rate. In order to inculcate the changes it is thus necessary to understand the human decision making process.


Giáo trình Marketing - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Cao đẳng) - CĐ Nghề Đà Lạt

(NB) Cấu trúc chung của giáo trình Marketing bao gồm 6 chương được trình bày như sau: Tổng quan về Marketing; Hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing; Nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường; Chiến lược sản phẩm; Thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm; Chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá.


Study of marketing techniques of organic and inorganic mobile applications in android operating system

This paper focuses on the study of customer preferences and its related factors regarding Android Mobile Applications which is both exploratory and descriptive. Anova, a statistical tool was used to test the hypothesis.


Influence of television advertisements on buying behaviour rural and urban college girls

This paper presents the results of a study designed to test the influence of television advertisements on the buying behaviour of the college girls. Primary data has been collected from 360 respondents from private colleges around Chengalpattu district of Tamilnadu.


Marketing: practicing the art of science

The paper revisits the various schools of thought of arts and science to critically analyse scientific realism, logical positivism, historic relativism and logical empiricism.


Expanding the horizon of marketing: contemplating the synergy of both traditional word of mouth and e-word of mouth

  • 5/5 (1)

Opinions by other consumers influences considerably on consumers’ buying decisions as well as on post-purchase product perceptions. This is called word of mouth (WOM) and it is assumed to be more efficient than conventional marketing tools like advertising and personal selling.


Impact of demographic differences and other factors on impulse buying

This study gives a view of the factors that affect various behaviour related aspects that leads to impulse buying. It also discusses about the variation in impulse buying behaviour due to demographic differences.


A feasibility study for online marketing of agricultural greenhouse products W.r.t. Pune district

One third population of our country is depended on the agriculture business directly or indirectly and hence it is proven that we are an agriculture country. Having more than 30.02%1 contribution in GDP, agriculture plays the significant role in Indian economy.


Marketing nhà hàng

Tài liệu thông tin đến các bạn về triển khai các chương trình Khuyến mãi; marketing khu vực/ địa phương; kế hoạch Marketing thường xuyên. Để hiểu hơn nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tài liệu mới download

Bài tập Word – số 2
  • 29/11/2013
  • 31.396
  • 668

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu