Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luật học (5.940)

Bài giảng về Tranh chấp lao động - Luật 2013

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. Vậy, khi xảy ra tranh chấp lao động thì nên giải quyết như thế nào? Phương án cụ thể ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi bài giảng này để hiểu rõ hơn nhé. Để xem thêm nhiều bài giảng hay về Tranh chấp lao động, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Bài giảng về Tiền lương - Luật 2013

Theo quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động, mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ dựa trên các điều kiện về kinh tế và xã hội của địa phương cũng như mức lương bình quân trên thị trường lao động. Cập nhật thêm nhiều điều luật từ bài giảng này để bảo vệ quyền lợi của mình các bạn nhé. Để xem thêm nhiều bài giảng hay về Luật tiền lương, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Bài giảng về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Điều 168 - 175 Bộ luật Lao động 2012)

Lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc cần lưu ý những gì? Có những quyền lợi gì và cần phải tuân thủ theo những điều luật nào? Mời các bạn tham khảo bài giảng trên đây để hiểu rõ hơn và bảo vệ quyền lợi của mình nhé. Để xem thêm nhiều bài giảng hay về Các kĩ năng cần có trong doanh nghiệp, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật

Nội dung chính của "Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật" trình bày khái quát môn học kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo văn bản hành chính, kiểm tra xử lý văn bản pháp luật. Mời các bạn tham khảo!


Giáo trình Pháp luật đại cương - NXB ĐH Sư Phạm (Phần 1)

Giáo trình Pháp luật đại cương - NXB ĐH Sư Phạm (Phần 1) trình bày 8 chương với nội dung như: Những khái niệm chung về nhà nước, những khái niệm chung về pháp luật, pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật lao động, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, pháp luật kinh doanh, pháp luật đất đai và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Pháp luật đại cương - NXB ĐH Sư Phạm (Phần 2)

Tiếp nội dung phần 1 với 2 chương cuối của Giáo trình Pháp luật đại cương - NXB ĐH Sư Phạm (Phần 2) giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Đại cương về pháp luật quốc tế, đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!


Hoàn thiện pháp luật về bồi thường đối với vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất

Bài viết này phân tích những quy định liên quan đến việc bồi thường về vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất để đánh giá theo những vấn đề như: Pháp luật đã có quy định đầy đủ các thiệt hại, nguyên tắc và cách thức xác định thiệt hại đối với vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất hay chưa.


Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công an thành phố Hồ Chí Minh

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; hoạt động tuyên truyền PBGDPL là khâu đầu tiên trong tổ chức thi hành pháp luật, là cầu nối để đưa pháp luật vào đời sống xã hội làm cho mỗi thành viên trong xã hội nhận thức được tính công bằng của pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật.


Hoàn thiện chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thông qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Đồng Nai

Bài viết trên cơ sở phân tích, đánh giá, tìm hiểu thực tiễn áp dụng chế định hợp đồng thông qua để tìm ra những vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng các quy định. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện và thực hiện những quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.


Một số điểm mới quan trọng của bộ luật hình sự 2015 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự 2015 so với bộ luật hình sự 1999

Bài viết này tổng hợp một số điểm mới quan trọng của BLHS 2015 so với BLHS 1999: Bãi bỏ tội danh không còn phù hợp, bổ sung tội danh mới, giảm án tử hình đối với một số đối tượng, thay đổi chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, tăng hình phạt tiền-giảm hình phạt tù đối với một số tội danh cụ thể.


Bàn về mô hình tổ chức trọng tài hàng hải trên thế giới và Việt Nam

Bài viết được thực hiện với mục đích làm rõ các yếu tố căn bản liên quan đến trọng tài hàng hải như nguồn pháp luật, tranh chấp trong hàng hải và sự chuyên nghiệp của đội ngũ trọng tài hàng hải.


Đánh giá việc thực thi công ước CLC trong sự cố tràn dầu Erika

Từ khi ra đời, Công ước quốc tế CLC đóng vai trò quan trọng trong việc bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu từ tàu. Do vậy, các nước thanh viên của Công ước quốc tế CLC đang nỗ lực thực thi Công ước CLC và Công ước Quỹ. Bài viết đi sâu phân tích việc thi hành Công ước CLC thông qua sự cố tràn dầu Erika.


Basic elements of compensation for oil pollution damage caused by ships

This article will analyze somebasic elements - these elements are the most basic and important keypoints to improve the legislations of civil liability for ships’ oil pollution damage compensation.


The role of the united nations convention on contracts for the international sale of goods (CISG 1980) in international business law and Vietnam

This article aims to clarify the duo-role of CISG: a source of applicable substantive laws in International Business Law and the applicable substantive law for contracts for the international sale of goods in the case of Vietnam as a contracting state of this convention.


The function of port authorities approaching from traditionl to modern views

This paper studies four basic functions of the port authorities, and the ways to approach based on the changes in traditional opinions to modern one about the port, especially intensively explain about the new functions of the port authorities. This article inherits from the theories of the scholars in the world, and then suggests some policies when building the port authority model today


Các dạng thức tội phạm có sự tham gia của nhiều người trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Bài viết phân tích các dạng thức của tội phạm có sự tham gia của nhiều người - đặc biệt là pháp nhân thương mại được ghi nhận trong chế định đồng phạm của Bộ luật hình sự năm 2015, có sự so sánh để thấy được điểm khác biệt và tương đồng giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật một số quốc gia trên thế giới, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.


Bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu trong sự cố tràn dầu Hebei Spirit và bài học cho Việt Nam

Bài viết này sẽ phân tích việc khắc phục và bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu trong sự cố tràn dầu Hebei Spirit, từ đó rút ra những bài học giúp Việt Nam hoàn thiện hơn nữa chế độ trách nhiệm pháp lý dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu từ tàu gây ra.


Bình luận về chế định pháp nhân trong bộ Luật Dân sự 2015

Trong bài viết "Bình luận về chế định pháp nhân trong bộ Luật Dân sự 2015", tác giả trình bày với hai nội dung: Những điểm tiến bộ của BLDS 2015 trong các quy định về pháp nhân và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong BLDS 2015 về pháp nhân, mục tiêu chính là đánh giá về thành công và hạn chế của các quy định về pháp nhân trong BLDS 2015 cùng những vấn đề đặt ra khi BLDS 2015 có hiệu lực áp dụng...


Tập quán và nguyên tắc áp dụng tập quán theo bộ Luật Dân sự 2015

Bài viết phân tích các quy định của Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 về.giá trị của tập quán với tư cách là một nguồn luật trong điều chỉnh các quan hệ dân sự và nguyên tắc áp dụng tập quán. Tập quán khi được nhà nước thừa nhận là một loại nguồn của pháp luật thì việc áp dụng tập quán cũng được hiểu là áp dụng pháp luật, do đó, việc áp dụng cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định nhằm đảm bảo tính pháp lý, tránh tùy tiện trong việc áp dụng.


Những quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2015

Trong nội dung bài viết "Những quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2015", tác giả sẽ tập trung trình bày những điểm mới quan trọng về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của BLDS 2015 so với BLDS 2005 đối với nhóm các quy định chung về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo.


Áp dụng chế định “bù trừ nghĩa vụ dân sự” trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng

Nội dung bài viết trình bày bù trừ nghĩa vụ dân sự đã được quy định trong pháp luật dân sự của Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tiễn hoạt động ngân hàng, chế định bù trừ nghĩa vụ dân sự chưa được vận dụng hiệu quả để trở thành một biện pháp thay thế cho các biện pháp bảo đảm truyền thống. Vì vậy, trong hoàn cảnh của Việt Nam, các tòa án cần có cái nhìn cởi mở hơn về biện pháp bù trừ nghĩa vụ.


Giải quyết tranh chấp liên quan tới hiệp định TRIMs trong khuôn khổ WTO

Bài viết sẽ phân tích, nhận xét và làm rõ được những vấn đề được đặt ra như: Quy định liên quan tới Hiệp định TRIMs, phạm vi đối tượng của các tranh chấp liên quan tới hiệp định, những đặc thù cơ bản trong giải quyết tranh chấp liên quan tới TRIMs. Bài viết sẽ nêu ra thực tiễn pháp luật Việt Nam liên quan tới TRIMs, thực tiễn giải quyết tranh chấp của Việt Nam trong khuôn khổ WTO. Tác giả sẽ đề xuất một số kinh nghiệm, hướng phát triển cho Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.


Luật cạnh tranh năm 2004 và những yêu cầu sửa đổi

Bài viết này tập trung đánh giá một số điểm hạn chế nổi bật của Luật cạnh tranh năm 2004. Từ đó, bài viết đưa ra những kiến nghị mang tính định hướng nhằm xây dựng Luật cạnh tranh sửa đổi thành một “bản hiến pháp” của nền kinh tế thị trường... Mời các bạn cùng tìm hiểu.


Hiện tượng treaty shopping trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế: Phân tích vụ việc Philip Morris kiện chính phủ Úc và liên hệ với Việt Nam

Bài viết phân tích những ảnh hưởng của treaty shopping và quan điểm của cơ quan xét xử về vấn đề này thông qua nghiên cứu vụ tranh chấp điển hình giữa Philip Morris và Chính phủ Úc. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kinh nghiệm cho Chính phủ Việt Nam trong quá trình GQTC cũng như đàm phán và ký kết IIA.


Xây dựng Luật Quản lý Ngoại thương của Việt Nam để đảm bảo khai thác tốt các cam kết quốc tế

Bài viết rút ra một số nguyên tắc và định hướng của Luật này cũng như các yêu cầu để Luật đạt được các mục tiêu đặt ra và phù hợp với thực tiễn thương mại quốc tế của Việt Nam và bối cảnh hội nhập quốc tế mới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề xuất diễn giải và áp dụng điều 420 BLDS 2015 về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

Nội dung bài viết đề cập một trong những điểm mới gây tranh cãi trong Bộ luật dân sự 2015, quy định tại Điều 420 về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản cần được áp dụng một cách thận trọng. Thông qua việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định tương tự tại trên thế giới, bài viết đưa ra một số đề xuất về diễn giải và áp dụng quy định này tại Việt Nam.


Cầm giữ tài sản - biện pháp mới nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Luật Dân sự 2015

Bài viết tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm và điều kiện để thực hiện biện pháp cầm giữ tài sản. Bài viết cũng cho thấy khi thực hiện biện pháp cầm giữ tài sản, bên có quyền có những quyền và nghĩa vụ gì cần lưu ý; và các trường hợp chấm dứt cầm giữ tài sản. Quy định về biện pháp cầm giữ tài sản trong BLDS 2015 vẫn còn một số điểm cần lưu ý, vì vậy bài viết cũng phân tích về những điểm đáng lưu ý này để qua đó, trong quá trình ban hành những văn bản hướng dẫn thi hành, những nội dung này có thể được quy định một cách chi tiết và cụ thể hơn.


Một số vấn đề pháp lý về điều khoản miễn trách nhiệm

Nội dung bài viết trình bày điều khoản miễn trách nhiệm (ĐKMTN) có thể được sử dụng để phân bổ rủi ro giữa các bên, nhưng cũng có thể được sử dụng bởi một bên để lẩn tránh nghĩa vụ. Vì lẽ đó, pháp luật cần có những can thiệp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên cũng như bảo đảm lợi ích công cộng. Pháp luật can thiệp thông qua các quy định về: (1) Xác lập ĐKMTN; và (2) Các trường hợp loại trừ hiệu lực của ĐKMTN...


Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng - Pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới

Nội dung bài viết phân tích một trong nghĩa vụ tiền hợp đồng đó là nghĩa vụ cung cấp thông tin. Ở Việt Nam, nghĩa vụ này đã được quy định tại một số hợp đồng chuyên biệt như hợp đồng lao động, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng với người tiêu dùng. BLDS 2005 cũng có một số quy định đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên sau 10 năm thực hiện đã bộc lộ ra những bất cập cần phải được khắc phục. BLDS 2015 đã quy định trực tiếp về nghĩa vụ cung cấp thông tin tại Điều 387 và có những điều chỉnh nhằm khắc phục những bất cập của BLDS 2005.


Điểm mới của bộ Luật Dân sự 2015 về hiệu lực của giao dịch dân sự

Bài viết nghiên cứu một số quy định mới về phương diện hiệu lực của giao dịch dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015 về các nội dung: Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình liên quan đến hiệu lực của giao dịch dân sự, về hậu quả của giao dịch dân sự, về thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, về điều kiện hiệu lực của điều kiện giao dịch chung, và về giao dịch dân sự không thể thực hiện được.


Tài liệu mới download

Đề tài : CĂN BỆNH HÀ LAN
  • 10/05/2011
  • 27.312
  • 522

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Tìm hiểu Luật kinh tế
  • 02/10/2012
  • 48.048
  • 750

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu