Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luật học (6.265)

Những hạn chế của pháp luật về hợp đồng kinh doanh bảo hiểm trong Luật Kinh doanh bảo hiểm Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện

Bài viết tiến hành phân tích một số hạn chế cơ bản cũng như đề xuất những biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế đó. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Quy định pháp luật về hiệu trưởng trường đại học tư thục

Bài viết trình bày về tiêu chuẩn, quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng liên quan đến công tác quản trị trường đại học tư thục theo bố cục phân tích quy định pháp luật, thực tiễn áp dụng, bất cập và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật.


Đề thi lý thuyết môn Pháp luật năm 2016 (Mã đề 01)

Đề thi lý thuyết môn Pháp luật năm 2016 (Mã đề 01) có kèm theo đáp án chi tiết giúp các bạn sinh viên củng cố, hệ thống hóa kiến thức để hoàn thành bài thi kết thúc môn với kết quả như mong đợi.


Bình luận một số quy định về hợp đồng lao động trong nội dung bộ Luật lao động năm 2019

Bài viết trình bày bình luận một số bất cập của quy định pháp luật về: hành vi không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động, về việc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động năm 2019.


Quản trị công ty cổ phần theo pháp luật Hàn Quốc: Một vài gợi ý cho Việt Nam

Bài viết này sẽ tập trung vào tìm hiểu và phân tích, đưa ra những bình luận về khung khổ pháp luật và cấu trúc quản trị công ty của Hàn Quốc trong sự so sánh với những cấu trúc tương đồng ở Việt Nam.


Một số bất cập của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và giải pháp hoàn thiện

Thông qua bài viết này, tác giả chỉ ra một số bất cập hiện nay của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.


Mô hình khái niệm và xếp hạng đối sánh đại học thông minh V-SMARTH

Nghiên cứu còn tiếp cận các khái niệm về mức độ thông minh và mức độ sẵn sàng của đại học thông minh. Đặc biệt, vấn đề đo lường và đối sánh chất lượng của đại học thông minh đã được thử nghiệm với bộ tiêu chuẩn xếp hạng đối sánh UPM đối với Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.


Những điểm mới về tội phạm môi trường theo bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Trong bài viết này, tác giả giới thiệu, phân tích những điểm mới về tội phạm môi trường theo BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị triển khai thực hiện trong thời gian tới.


Mối liên hệ giữa pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật dân sự về tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Pháp luật hình thức và pháp luật nội dung luôn có mối liên hệ mật thiết. Việc đảm bảo sự phù hợp giữa các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) và Bộ luật dân sự (BLDS) là một yêu cầu cần thiết trong hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Bài viết này tập trung làm rõ sự tương thích và không tương thích giữa pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự về vấn đề tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.


Quyền của người hưởng dụng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

Bài viết nghiên cứu các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về quyền của người hưởng dụng, qua đó chỉ ra những điểm còn bất cập và đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền của người hưởng dụng.


Hoàn thiện pháp luật đối với trường hợp bên được tặng cho không thực hiện điều kiện tặng cho khi bên tặng cho đã giao tài sản

Đối với hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện thì bên được tặng cho có thể thực hiện điều kiện trước hoặc sau khi nhận tài sản tặng cho. Bài viết tập trung phân tích trường hợp bên tặng cho đã chuyển giao tài sản tặng cho những bên được tặng cho không thực hiện điều kiện (khoản 3 Điều 462 Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015); qua đó, chỉ ra những bất cập và định hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến vấn đề này.


Bàn về quan hệ phối hợp của vụ 4 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an khi giải quyết vụ án trả lại hồ sơ điều tra bổ sung

Hiện nay, số lượng các vụ án ma túy ngày càng gia tăng về tính chất, mức độ gây ra các khó khăn thách thức cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình giải quyết án ma túy. Do vậy, cần thiết phải đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng


Chế định giám định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Bài viết trình bày phân tích những điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản của BLTTHS năm 2015 so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về chế định giám định.


Những nội dung mới của bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 của Việt Nam về người chưa thành niên phạm tội

“Bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên” là nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời cũng là quan điểm xuyên suốt trong chính sách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của Việt Nam. Theo đó, Bộ luật hình sự (BLHS) và Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 của Việt Nam trên cơ sở bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi đã có những điều chỉnh quan trọng. Bài viết góp phần phân tích những điểm mới đó.


Các biện pháp cưỡng chế thi hành đối với tài sản là tiền theo quy định của luật thi hành án dân sự Việt Nam

Bài viết này phân tích các quy định của pháp luật thi hành án dân sự hiện hành về các biện pháp cưỡng chế thi hành đối với tài sản là tiền, chỉ ra những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn áp dụng và trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự về vấn đề này.


Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất

Bài viết tập trung phân tích thực trạng pháp luật về điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất; qua đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện quy định của Luật Đất đai năm 2013 đối với vấn đề này.


Cơ chế hợp tác quốc phòng ASEAN trong việc đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống

Bài viết này sẽ khái quát một số vấn đề pháp lý của cơ chế hợp tác quốc phòng ASEAN trong việc đối phó với các thách thức an ninh của khu vực Đông Nam Á mà điển hình là các thách thức an ninh phi truyền thống.


Biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự để thu hồi tài sản tham nhũng

Bài viết nghiên cứu quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tài sản nói chung và tài sản tham nhũng nói riêng. Từ đó, tác giả đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng và đề xuất, kiến nghị để các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự là một trong những chế định giúp thu hồi tài sản do phạm tội mà có nói chung và tài sản tham nhũng nói riêng một cách có hiệu quả.


Một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục đo vẽ trong các vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp đất đai

Thủ tục đo vẽ trong các vụ án dân sự tranh chấp liên quan đến đất đai là một trong những thủ tục quan trọng và bắt buộc để làm sáng tỏ vụ án. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử vẫn chưa được quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và thành phần tiến hành đo vẽ để Tòa án làm căn cứ thi hành trên thực tế


Giải thích pháp luật tại một số nước theo hệ thống pháp luật Civil Law kiểu đức ở Châu Âu: Nhìn từ việc sử dụng các thuật ngữ Latin

Trong phạm vi bài viết, vấn đề giải thích pháp luật được phân tích dựa trên tinh thần của các thuật ngữ Latin, vốn đã được hình thành từ trong lòng nền pháp chế La Mã và được kế thừa tại các nước civil law kiểu Đức tại Châu Âu.


Một số vướng mắc, bất cập của các quy định về xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng và kiến nghị sửa đổi

Trong những năm gần đây, nợ xấu và giải quyết nợ xấu là chủ đề được quan tâm đáng kể. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng với hệ thống ngân hàng đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để giải quyết vấn đề này nhằm xử lý nợ xấu, thu hồi vốn, làm tan “cục máu đông” của nền kinh tế.


Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày về Luật Hành chính và quản lí nhà nước, quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính, các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước, hình thức và phương pháp quản lí hành chính nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày những khái niệm cơ bản của Luật Hiến pháp, những vấn đề cơ bản về hiến pháp, sự ra đòi và phát triển của nền lập hiến Việt Nam, chế độ chính trị, quốc tịch Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Học thuyết nhà nước và pháp luật

Bài giảng Học thuyết nhà nước và pháp luật với các nội dung khái quát chung các quan điểm về nhà nước; bản chất của nhà nước; chức năng của nhà nước; hình thức của nhà nước; quan hệ cơ bản của nhà nước; các kiểu nhà nước.


Bài giảng Học thuyết nhà nước và pháp luật (Tiếp theo)

Bài giảng Học thuyết nhà nước và pháp luật (Tiếp theo) tìm hiểu nguồn gốc của pháp luật; bản chất của pháp luật; các thuộc tính của pháp luật; mối quan hệ của pháp luật với các hiện tượng xã hội khác; các hệ thống pháp luật trên thế giới.


Bài giảng Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa – Liên hệ nhà nước và pháp luật cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài giảng "Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa – Liên hệ nhà nước và pháp luật cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trình bày sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa – liên hệ Việt Nam; bản chất nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; hình thức nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; chức năng nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa liên hệ Việt Nam...


Thực hiện giám sát xã hội đối với tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp cho Việt Nam

Bài viết này, trên cơ sở phân tích quan niệm giám sát xã hội đối với tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giám sát, kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước từ đó đề xuất một số giải pháp áp dụng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.


Đề cương chi tiết học phần Luật thương mại 1

Đề cương chi tiết học phần Luật thương mại 1 cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.


Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về lao động cưỡng bức

Bài viết khái quát pháp Luật Việt Nam về lao động cưỡng bức và xóa bỏ lao động cưỡng bức qua phân tích cơ sở pháp lý từ bộ Luật Lao động năm 2012.


Xác định cha mẹ con và quyền nhân thân trong trường hợp sinh con bằng hỗ trợ sinh sản theo pháp luật Việt Nam

Bài viết tập trung làm rõ việc xác định cho con thông qua việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu