Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luật học (6.916)

Bài giảng Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Bài giảng trình bày các bước để chuẩn bị cho hồ sơ khởi kiện đó là tiếp xúc, làm việc với khách hàng; chuẩn bị hồ sơ khảo kiện cho nguyên đơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện" để nắm chi tiết nội dung.


Bài giảng Chuẩn bị tham gia phiên tòa vụ án nhà ở (Hồ sơ số 08)

Bài giảng Chuẩn bị tham gia phiên tòa vụ án nhà ở (Hồ sơ số 08) thông tin đến các bạn với các nội dung những nội dung chính cần tranh luận trong vụ án nhà ở; chuẩn bị tham gia phiên tòa vụ án nhà ở số 08.


Bài giảng Nghiên cứu hồ sơ vụ án thừa kế (Hồ sơ số 07)

Bài giảng Nghiên cứu hồ sơ vụ án thừa kế (Hồ sơ số 07) được biên soạn với mục đích rèn luyện kỹ năng xác định nội dung vụ án và cách thức tiếp cận hồ sơ vụ án; hình thành các phương án bảo vệ quyền lợi của khách hàng; nắm được nội dung hồ sơ 07; xác định những nội dung cần nghiên cứu trong hồ sơ 07; đề xuất phương án giải quyết.


Bài giảng Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự

Bài giảng "Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự" thông tin đến các bạn với các nội dung bắt đầu phiên tòa, thủ tục xét hỏi, thủ tục tranh luận, thủ tục nghị án, thủ tục tuyên án.


Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên tòa vụ án quyền sở hữu (Hồ sơ số 03)

Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên tòa vụ án quyền sở hữu (Hồ sơ số 03) thông tin đến các bạn với các nội dung những nội dung cơ bản về quyền sở hữu; kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa sở hữu.


Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm, tài thẩm vụ án vay tài sản (Hồ sơ số 04)

"Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm, tài thẩm vụ án vay tài sản (Hồ sơ số 04)" với mục đích rèn luyện kỹ năng tham gia phúc thẩm, giám đốc thẩm; nắm được những nội dung cơ bản về hợp đồng vay; nắm được kỹ năng tham gia phúc thẩm, giám đốc thẩm vụ án số 04.


Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong vụ án hành chính

"Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong vụ án hành chính" trình bày nội dung hoạt động của luật sư trong vụ án hành chính; kỹ năng của luật sư trong vụ án hành chính.


Bài giảng Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án ly hôn

"Bài giảng Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án ly hôn" giúp người học rèn luyện kỹ năng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện; nắm được kỹ năng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án ly hôn; xác định công việc cần thiết để khởi kiện vụ án số 06.


Bài giảng Kỹ năng của luật sư khi tham gia hội giải vụ án phi hình sự

"Bài giảng Kỹ năng của luật sư khi tham gia hội giải vụ án phi hình sự" trình bày vai trò của luật sư khi tham gia hòa giải vụ án dân sự; những công việc chuẩn bị để tham gia hòa giải; kỹ năng của luật sư khi tham gia hòa giải.


Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong các vụ án kinh tế

"Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong các vụ án kinh tế" trình bày những vấn đề chung, kỹ năng của luật sư trong các vụ án kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.


Bài giảng Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự

"Bài giảng Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự" trình bày mục đích nghiên cứu hồ sơ; phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án; những đề xuất đối với tòa án.


Bài giảng Hòa giải vụ án bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Hồ sơ số 05)

"Bài giảng Hòa giải vụ án bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Hồ sơ số 05)" được biên soạn với mục tiêu rèn luyện kỹ năng tham gia hòa giải vụ án; nắm được nội dung cơ bản của quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; lên được kế hoạch và phương án hòa giải.


Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự

"Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự" trình bày kỹ năng của luật sư trong giai đoạn phúc thẩm; kỹ năng của luật sư trong giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm.


Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong vụ án lao động

"Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong vụ án lao động" đặc điểm của án lao động, các loại tranh chấp lao động thường gặp, tư cách của luật sư khi tham gia các vụ án lao động; kỹ năng của luật sư trong vụ án lao động.


Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Tư vấn mua bán nhà

"Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Tư vấn mua bán nhà" trình bày các bước trong quy trình tư vấn mua bán nhà bao gồm tìm hiểu yêu cầu của khách hàng; xác định vấn đề pháp lý; xác định luật và áp dụng luật vào tình huống của khách hàng; đề xuất giải pháp – trả lời khách hàng.


Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Soạn thảo văn bản trong hoạt động tư vấn pháp luật

"Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Soạn thảo văn bản trong hoạt động tư vấn pháp luật" giới thiệu về các văn bản thường dùng trong tư vấn pháp luật; tình huống thực hành soạn thảo và bình luận thư tư vấn do học viên soạn; tình huống thực hành soạn thảo và bình luận thư tư vấn do học viên soạn.


Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Tư vấn thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

"Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Tư vấn thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp" tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp; tư vấn về điều kiện thành lập doanh nghiệp; điều kiện về người tham gia doanh nghiệp; tư vấn về tổ chức lại doanh nghiệp; tư vấn về giải thể doanh nghiệp.


Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật – Khái quát chung về tư vấn pháp luật

"Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật – Khái quát chung về tư vấn pháp luật" thông tin đến các bạn với các nội dung khái niệm tư vấn pháp luật; đặc điểm căn bản của tư vấn pháp luật; phân biệt tư vấn pháp luật với một số hoạt động khác; các yêu cầu của hoạt động tư vấn pháp luật.


Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Các bước tư vấn pháp luật

"Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Các bước tư vấn pháp luật" trình bày tìm hiểu yêu cầu của khách hàng; thỏa thuận hợp đồng dịch vụ pháp luật; xác định vấn đề pháp lý; tìm luật - áp dụng luật vào tình huống của khách hàng; đề xuất giải pháp -trả lời khách hàng.


Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Tư vấn sở hữu công nghiệp cho doanh nghiệp

"Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Tư vấn sở hữu công nghiệp cho doanh nghiệp" trình bày các hoạt động sở hữu công nghiệp trong doanh nghiệp; sáng chế; nhãn hiệu hàng hóa; kiểu dáng công nghiệp; cạnh tranh; tổ chức hoạt động sở hữu công nghiệp trong doanh nghiệp; bộ phận sở hữu công nghiệp trong doanh nghiệp; thực thi quyền sở hữu công nghiệp.


Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Tư vấn sử dụng lao động trong doanh nghiệp

"Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Tư vấn sử dụng lao động trong doanh nghiệp" trình bày những vấn đề chung về sử dụng lao động trong doanh nghiệp; kỹ năng tư vấn về sử dụng lao động trong doanh nghiệp.


Bàn về tính quy phạm của dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và một số kiến nghị

Bài viết phân tích tính quy phạm của Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đang trình Quốc hội tại kỳ họp thứ Tư từ sự tham chiếu đến các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.


Đối tượng của quyền hưởng dụng trong pháp luật Việt Nam

Quyền hưởng dụng là một trong ba quyền khác đối với tài sản được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Những công trình nghiên cứu về quyền hưởng dụng cho thấy nhận thức về đối tượng của quyền hưởng dụng còn chưa thống nhất. Bài viết nghiên cứu về đối tượng của quyền hưởng dụng ở Việt Nam và cho thấy, đối tượng của quyền hưởng dụng không chỉ giới hạn ở “vật” và còn có thể là tài sản tiêu hao.


Mô hình hợp tác nghề cá ở các vùng biển chồng lấn, đang tranh chấp của một số quốc gia

Bài viết nghiên cứu các mô hình hợp tác về đánh bắt cá trên các vùng biển chồng lấn, đang tranh chấp giữa các quốc gia trên thế giới, đúc rút các kinh nghiệm cho Việt Nam và các quốc gia trong khu vực cùng khai thác hiệu quả tài nguyên cá, quản lý tranh chấp và tiến tới phân định hòa bình các vùng biển chồng lấn, có tranh chấp.


Một số bình luận về nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hòa giải thương mại

Bài viết phân tích các khía cạnh pháp lý về hoà giải thương mại trong Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hoà giải thương mại, chỉ ra những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu hướng đến việc phát triển bền vững mô hình hoà giải tại Việt Nam.


Những nội dung về bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Bài viết phân tích những thách thức về môi trường đặt ra và sự phù hợp của các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành với quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tại các đơn vị này.


Các hình thức pháp lý của loại hình công ty đối nhân

Khác với công ty đối vốn, công ty đối nhân là loại hình công ty đề cao sự quen biết, tin tưởng giữa các thành viên. Bởi vậy, điểm mạnh của các công ty này là đề cao mối quan hệ và sự tin tưởng giữa các thành viên và đồng thời đảm bảo an toàn pháp lý rất cao cho khách hàng, chủ nợ khi giao dịch với công ty.


Vai trò của tòa hành chính trong bảo đảm quyền công dân theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Bài viết phân tích vai trò bảo đảm quyền công dân của Tòa Hành chính theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015, đồng thời nêu những hạn chế từ thực tiễn quy định của pháp luật tố tụng hành chính và thực tiễn giải quyết các vụ án hành chính; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng hành chính nhằm nâng cao vai trò của Tòa Hành chính trong bảo đảm quyền công dân.


Quá trình hình thành và thực tiễn hoạt động của ban thư ký giúp việc tổng thư ký Quốc hội

Bài viết phân tích quá trình hình thành và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoạt động của Ban Thư ký giúp việc cho Tổng Thư ký Quốc hội, đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mô hình Ban Thư ký trong thời gian tới.


Luật trẻ em và các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện nay

Bài viết nêu thực trạng đáng báo động về sự xâm hại trẻ em và sự cần thiết bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện nay. Trên cơ sở phân tích các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước ta và một số kinh nghiệm quốc tế, tác giả kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu