Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luật học (5.988)

Những phương hướng cơ bản của việc hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự

Bài viết đưa ra những phương hướng cơ bản của việc hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự phù hợp với pháp luật hình sự các nước trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.


Một số đối tượng nghiên cứu cơ bản của chính sách hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền

Nội dung bài viết trình bày gồm chính sách phòng ngừa tội phạm; chính sách pháp luật hình sự; chính sách pháp luật tố tụng hình sự; chính sách pháp luật thi hành án hình sự; đường lối xử lý về hình sự. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Thực tiễn dịch vụ hành chính công trong nền hành chính nhà nước Việt Nam

Bài viết phân tích, luận giải vấn đề xoay quanh dịch vụ hành chính công, làm rõ thực trạng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam; từ đó đưa ra hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam.


Quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về quyền con người theo Công ước chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc

Bảo đảm quyền con người là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt trong lịch sử lập pháp của mọi quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng. Ở Việt Nam, việc ban hành Hiến pháp mới năm 2013 và tham gia Công ước chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc đã thể hiện rõ là một trong những nước có trách nhiệm và luôn đề cao quyền con người.


Pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận công lý và thực tiễn ở Việt Nam

Luật quốc tế về quyền con người coi tiếp cận công lý không chỉ là quyền được tiếp cận với các biện pháp khắc phục của hệ thống tư pháp, mà còn là một cách tiếp cận nhằm bảo đảm quyền con người, đặc biệt là quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và nhóm bị gạt ra bên lề. Về cơ bản, quyền tiếp cận công lý ở Việt Nam tương thích với hệ thống pháp luật quốc tế.


Quyền sao chép của người học: Nhìn từ góc độ quyền sử dụng hợp lý

Bài viết dựa trên cơ sở lý thuyết về quyền tác giả, đặc biệt là quyền sử dụng hợp lý (fair use) để đề xuất quyền sao chép đã đề cập nên được trao cho người học để mở rộng tiếp cận với tri thức khoa học, nâng cao hiệu quả đào tạo, từ đó thúc đẩy sáng tạo từ phía các chủ thể này đối với kho tàng tri thức của xã hội.


Một số hạn chế về các thiết chế thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên hợp tác xã và một số kiến nghị

Bài viết phân tích một số hạn chế về các thiết chế thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên của HTX và từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên của HTX.


Tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU(EVFTA) đối với ngành xuất khẩu dệt may ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết về những tác động của Hiệp định EVFTA đối với ngành xuất khẩu dệt may ở tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu đánh giá một cách toàn diện, có chiều sâu những tác động của việc thực thi EVFTA đối với ngành Dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể giúp các doanh nghiệp dệt may địa phương nhận thức và khai thác hiệu quả các ưu đãi thương mại đối với ngành Dệt may mà EVFTA mang lại.


Những điểm mới và một số bất cập về các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015

Bài viết phân tích các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 2015 như: Về năng lực, về tính tự nguyện của chủ thể giao kết, về mục đích, nội dung, về hình thức thể hiện của hợp đồng. Đồng thời, lý giải đối với những điểm mới về các điều kiện này.


Bàn về các điều kiện cấp phép hoạt động đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Trong phạm vi bài viết sẽ đề cập đến những điểm còn hạn chế đối với việc cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.


Bàn về vị trí pháp lý của cơ quan điều tra vụ việc phòng vệ thương mại

Trong bối cảnh việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đôi khi không xuất phát từ chính lợi ích của doanh nghiệp, thay vào đó là bị sự chi phối bởi các mệnh lệnh hành chính xuất phát từ mối quan hệ về kinh tế, chính trị giữa các quốc gia thì việc pháp luật sử dụng một cơ quan là Cục Phòng vệ thương mại trực thuộc Bộ Công thương để điều tra các vụ việc phòng vệ thương mại là không hợp lý. Vì vậy, nghiên cứu đã đề xuất xây dựng một thiết chế độc lập về mặt vị trí pháp lý để thay thế, nhằm đảm bảo hiệu quả tối đa trong quá trình điều tra các vụ việc phòng vệ thương mại.


Quyền tự do lập hội trong pháp luật quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

Sự tham gia của người dân và tổ chức xã hội vào quá trình phát triển của một đất nước là rất quan trọng và để đảm bảo quyền của họ thì việc ghi nhận về quyền tự do lập hội là một nội dung quan trọng. Bài viết trên cơ sở các nghiên cứu về quyền tự do lập hội (hiệp hội) trong pháp luật quốc tế, từ đó nghiên cứu quy định trong pháp luật (có đề cập đến Dự thảo Luật về Hội) của Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị để đảm bảo quyền tự do lập hội của người dân.


Một số vấn đề lý luận về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới hải quan

Bài viết Một số vấn đề lý luận về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới hải quan làm rõ một số vấn đề lý luận về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới hải quan. Cụ thể, tác giả nêu ra một số khái niệm kiểm soát hải quan dưới góc độ lý luận và pháp lý, nội dung và các nhân tố tác động đến hoạt động kiểm soát hải quan hiện nay.


Đánh giá về một số chính sách sử dụng đất nông nghiệp hiện nay

Bài viết nghiên cứu một số chính sách sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) bao gồm chính sách giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; chính sách dồn điền đổi thửa; chính sách giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên ba khía cạnh: tìm hiểu nội dung, đánh giá thực trạng và khuyến nghị giải pháp hoàn thiện chính sách.


Khoảng trống pháp luật và mâu thuẫn giữa nhiệm vụ bảo vệ pháp luật và bảo vệ công lý của tòa án

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao nhiệm vụ bảo vệ công lý cho Tòa án nhân dân, chính là trao trọng trách bảo vệ quyền con người cho thiết chế quan trọng này. Tuy nhiên, để hoàn thành được nhiệm vụ của mình, Tòa án phải vượt qua hai khó khăn lớn: giải quyết vấn đề khoảng trống pháp luật và mâu thuẫn giữa nhiệm vụ bảo vệ pháp luật và bảo vệ công lý.


Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự với việc đảm bảo thực hiện các quyền dân sự của con người và công dân theo Hiến pháp năm 2013

Bài viết nêu quan điểm và xác định vai trò của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự trong việc bảo đảm thực hiện các quyền dân sự của con người và công dân theo Hiến pháp năm 2013; nêu và phân tích một số nội dung cơ bản của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự. Trong đó tập trung phân tích một số quy định chủ yếu của hai Bộ luật Dân sự 2015 và Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về ghi nhận và bảo đảm thực hiện các quyền dân sự; đồng thời nêu một số ý kiến về vấn đề bảo đảm thực thi pháp luật về các quyền đó.


Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Bài viết phân tích đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về cai nghiện tại ma túy cộng đồng, chỉ ra những hạn chế đồng thời đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng.


Hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ quyền lợi của người chuyển đổi giới tính ở Việt Nam hiện nay

Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung vào việc chỉ rõ một số vướng mắc về pháp luật liên quan đến quyền lợi người chuyển đổi giới tính và mạnh dạn đề xuất một số ý kiến góp phần hoàn thiện khung pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi thiết thân của người chuyển đổi giới tính.


Thời hiệu khởi kiện các vụ án dân sự theo pháp luật Việt Nam

Thời hiệu khởi kiện các vụ án dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự là thời hiệu do pháp luật quy định mà khi kết thức thời hiệu đó chủ thể mất quyền khởi kiện trước Tòa án. Trong từng giai đoạn cách hiểu về thời hiệu khởi kiện khác nhau. Trước khi Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thì thời hiệu khởi kiện được pháp luật quy định như là một thời hạn nộp đơn khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu giải quyết tranh chấp dân sự.


Thực trạng pháp luật về bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và một số giải pháp hoàn thiện

Đứng trước thực trạng đó, nhà nước đã thiết lập một hệ thống pháp lý nhằm điều chỉnh hoạt động bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm theo hướng thống nhất. Bài viết hướng đến phân tích, làm rõ những những quy định của pháp luật về tài nguyên ĐDSH và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm trên thực tế.


Vấn đề hợp tác quốc tế trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Bài viết một phần nào đó giúp người đọc hiểu được những chủ trương của Chính phủ và những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Chỉ ra những hạn chế, yếu kém của Việt Nam trong vấn đề hợp tác quốc tế. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy vấn đề hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần xây dựng môi trường Việt Nam xanh – sạch – đẹp.


Một số kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến đại biểu hội đồng nhân dân

Bài viết trình bày một số hạn chế của các quy định của pháp luật liên quan đến đại biểu Hội đồng nhân dân và từ đó đưa ra một số kiến nghị sửa đổi các quy định này.


Tự do hóa thị trường dịch vụ pháp lý trong AEC - thách thức và giải phá

Bài viết này sẽ phân tích một số đặc điểm cơ bản của thương mại dịch vụ pháp lý trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt khi nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này vừa phát triển khối thương mại mười nước (Cộng đồng kinh tế ASEAN_AEC)1 , trở thành một "nam châm mới" thu hút đầu tư nước ngoài. Bài viết cũng phân tích những điểm thách thức đối với sự tự do hóa dịch vụ pháp lý trong khu vực ASEAN, phân tích việc hội nhập kinh tế và ảnh hưởng của việc hội nhập này lên thị trường dịch vụ pháp lý trong khu vực ra sao.


Trung Quốc thành lập tòa án thương mại quốc tế - hướng đi mới và kinh nghiệm cho Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày và phân tích các quy định của pháp luật Trung Quốc về chức năng và quyền hạn của Tòa án Thương mại quốc tế. Theo đó, tác giả định hướng bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập về thương mại quốc tế hiện nay.


Lược sử luật hóa "hôn nhân đồng tính" tại Hoa Kỳ và định hướng lập pháp cho Việt Nam

Bài viết tập trung nghiên cứu phân tích sự thay đổi chính sách này tại Mỹ qua các điểm mốc thời gian chính. Từ đó, tác giả cũng đề xuất các giải pháp phù hợp cho thực tiễn của Việt Nam nhằm mục đích hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trong tương lai gần.


Đề xuất xây dựng mô hình chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam

Bài viết đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở nước ta trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành của nước ta về tổ chức chính quyền địa phương và đúc kết có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới trong việc xây dựng thành công mô hình tổ chức chính quyền ở các đặc khu kinh tế, đặc khu hành chính.


Một số vấn đề lý luận về đương nhiên được xóa án tích trong Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Trong bài viết, phân tích các điều khoản của việc xóa án hình sự tự động, giới thiệu một số thiếu sót trong quy trình đăng ký và đề xuất các biện pháp để hoàn thiện việc xóa kết án hình sự tự động theo quy định của Bộ luật hình sự 2015.


Kinh nghiệm từ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh vùng Duyên hải Miền Trung

Kinh nghiệm thực tiễn thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số của các tỉnh Duyên hải Miền trung cho thấy, các tỉnh, thành trong vùng đã lựa chọn các hình thức phổ biến, giáo dục đặc thù, mỗi hình thức đều xuất phát từ sự phù hợp với một hoặc một số đối tượng nhất định, phù hợp với từng địa bàn, điều kiện kinh tế xã hội nhất định, lấy hiệu quả nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số làm mục tiêu.


Nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và cộng đồng trong bảo hộ sáng chế

Bài viết phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ sáng chế được cụ thể hóa bằng các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam mà chủ yếu là Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, so sánh với quy định pháp luật một số quốc gia và điều ước quốc tế.


Một số vấn đề lý luận về tra tấn

Trong những vi phạm nhân quyền thì tra tấn là là hành vi bị lên án và phủ nhận một cách mạnh mẽ và phổ quát nhất. Liên hợp quốc đã lên án tra tấn như là một trong những hành vi vô nhân đạo và đê hèn nhất mà con người phạm phải với đồng loại. Tuy nhiên để xây dựng chính sách cũng như thực thi đúng đắn và hiệu quả chính sách về phòng chống tra tấn thì việc hiểu rõ bản chất hành vi tra tấn là điều cần thiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

BÀI TIỂU LUẬN MÔN THUẾ
  • 28/09/2010
  • 50.106
  • 527
Chương 10: Luật dân sự
  • 20/12/2011
  • 99.453
  • 933

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu