Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luật học (6.052)

Pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Những bất cập cần khắc phục

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (còn gọi là “li-xăng nhãn hiệu”) đem lại giá trị kinh tế lớn cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác và thu về một khoản tiền (gọi là phí li-xăng) hay một lợi ích vật chất khác. Đây là một hình thức thương mại hoá tài sản trí tuệ được áp dụng phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Tuy nhiên, khung pháp lý đối với việc li-xăng nhãn hiệu vẫn còn một số bất cập liên quan tới khái niệm, đối tượng và nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, phạm vi lãnh thổ li-xăng nhãn hiệu, các hình thức li-xăng nhãn hiệu... Bài viết chỉ ra một số bất cập cơ bản của pháp luật Việt Nam về li-xăng nhãn hiệu, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những bất cập này.


Một nghiên cứu về chế độ trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu: Sự khác biệt giữa OPA và CLC

Theo thống kê của Quỹ bồi thường ô nhiễm dầu quốc tế (IOPC), Hoa Kỳ là một trong những nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Trước khi Công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm dân sự đối với các thiệt hại do ô nhiễm dầu (CLC) ra đời thì Hoa Kỳ là một trong những quốc gia tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận để áp dụng trách nhiệm pháp lý và bồi thường quốc tế đối với thiệt hại ô nhiễm dầu trên biển. Tuy nhiên, sau khi Công ước CLC ra đời (năm 1969) và được áp dụng (có hiệu lực từ 1975) thì Hoa Kỳ đã không gia nhập để trở thành thành viên của Công ước này. Thay vào đó Hoa Kỳ đã ban hành bộ luật riêng cho quốc gia mình - đạo luật ô nhiễm dầu 1990 (OPA 1990). Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những điểm khác nhau giữa CLC với OPA, giúp độc giả hiểu rõ hơn về hai chế độ pháp lý này.


Quyền tác giả đối với liên kết website

Về bản chất, world wide web là một hệ thống khổng lồ các tài liệu nằm rời rạc và độc lập. Để những tài liệu này kết nối với nhau, phải thông qua các liên kết website. Liên kết website giúp điều hướng người dùng đến trang web chứa tác phẩm mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả. Bài viết nghiên cứu về liên kết website trong mối liên hệ với các quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả và kết luận về tính hợp pháp của các liên kết website. Bằng phương pháp phân tích, bài viết kết luận liên kết website có thể xâm phạm quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng và quyền phân phối tác phẩm đến công chúng.


Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số kiến nghị

Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới tạo cơ hội thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ, giúp doanh nghiệp tiếp cận được công nghệ tiên tiến; sử dụng sở hữu trí tuệ (SHTT) như là công cụ để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST)... Tuy nhiên, tiêu chuẩn bảo hộ cao trong các FTA thế hệ mới là xu hướng tất yếu đã đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Việt Nam. Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức về SHTT mà các FTA tác động đến nước ta, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động ĐMST, khai thác tài sản trí tuệ (TSTT), đổi mới công nghệ...


Thông tư số 28/2011/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ. Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế).


Vị thế và xu thế phát triển của sở hữu tư nhân và sở hữu chung

Mối quan hệ giữa sở hữu tư nhân và sở hữu chung đã thu hút cả giới nghiên cứu pháp lý và kinh tế trong một loạt các cuộc tranh luận về ý nghĩa, trình tự phát triển và tính ưu việt của sở hữu tư nhân và sở hữu chung. Các vấn đề thảo luận liên quan đến tính hiệu quả, sự công bằng và tính bền vững của sở hữu tư nhân so với sở hữu chung.


Triết lí tự do của Trang Tử: Suy ngẫm và tham chiếu cho nghiên cứu hành pháp

Trên cơ sở trình bày, phân tích học thuyết tự do của Trang Tử, tác giả lý giải nguồn gốc và lý do hình thành học thuyết này cũng như bản chất triết lý tự do của Trang Tử. Đồng thời, tác giả cũng tham chiếu triết lý tự do của Trang tử và học thuyết nhà nước pháp quyền, đặc biệt là nội dung giới hạn hành pháp để đảm bảo tự do.


Thực tiễn công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật

Trên cơ sở nghiên cứu quá trình áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài, tác giả đã đưa ra những nhận xét về quy định của luật cũng như phân tích những vấn đề phát sinh từ quá trình áp dụng pháp luật vào thực tiễn làm cơ sở cho việc đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật.


Biện pháp ngăn chặn tạm giam trong tố tụng hình sự dưới góc nhìn của phương pháp tiếp cận quyền

Bài viết này sẽ tập trung phân tích các nội dung của biện pháp ngăn chặn tạm giam dưới góc nhìn của phương pháp tiếp cận quyền nhằm cung cấp cho bạn đọc cách nhìn nhận vấn đề xuất phát từ việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong TTHS và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật TTHS Việt Nam về biện pháp ngăn chặn tạm giam trên cơ sở phương pháp tiếp cận quyền.


Chính phủ điện tử và quản trị nhà nước hiện đại

Hiện nay, chính phủ điện tử là một trong những công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công. Ứng dụng chính phủ điện tử góp phần đáp ứng các đòi hỏi của quản trị nhà nước hiện đại, như công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, tính kịp thời của hoạt động công quyền và sự tham gia của người dân.


Thực trạng pháp luật lao động Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn tham chiếu với hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Bài viết sẽ tập trung phân tích những cam kết của các quốc gia thành viên trong lĩnh vực lao động thể hiện trong Hiệp định, từ đó đối chiếu so sánh với nội luật để xác định tính tương thích, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường sự tương thích đó.


Tác động của các quy định về sở hữu trí tuệ trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đối với việc hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Bài viết phân tích các điều khoản sở hữu trí tuệ trong CPTPP, đối chiếu với pháp luật Việt Nam hiện hành và với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ vừa được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019 để chỉ ra những điểm tương thích và những điểm cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.


Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường biển trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á

Bài viết sẽ phân tích, đánh giá các nỗ lực của các khu vực Đông Á và Đông Nam Á trong việc bảo vệ môi trường biển, đặc biệt tập trung vào các cơ chế hợp tác bảo vệ môi trường biển. Đây là những khu vực được chọn do có kinh nghiệm bảo vệ môi trường biển tiên tiến và những nét tương đồng về kinh tế-xã hội với nhau.


Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành

Bài viết đề cập đến việc phân tích khoa học các quy phạm chủ yếu về trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với người chưa thành niên (NCTN) trong pháp luật hình sự (PLHS) Việt Nam hiện hành và thông qua đó, dưới góc độ tiếp tục hoàn thiện một số quy phạm có liên quan trong Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (do còn thiếu) đã đề xuất một số kiến giải lập pháp cụ thể về 04 điều luật mới liên quan đến TNHS đối với NCTN trong Dự thảo Bộ luật hình sự (BLHS) tương lai sau pháp điển hóa lần thứ tư.


Quyền tự do ngôn luận và quyền tự do thông tin trong pháp luật quốc tế và Việt Nam

Quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin luôn là vấn đề mang tính toàn cầu, được ghi nhận trong các công ước quốc tế về quyền con người và được thể chế hóa trong pháp luật của các quốc gia. Đồng hành với tiến bộ của nhân loại, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định, tạo điều kiện để bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí nhằm góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.


Determinants of firm growth: Evidence from Vietnamese small and medium sized manufacturing enterprises

Using data from a survey of small and medium scale manufacturing enterprises (SMEs) in Vietnam, this study investigates the impact of firm and owner characteristics on firm growth. The results reveal that firm size has a negative effect on firm growth, suggesting the invalidity of Gibrat’s Law.


Court reform in Vietnam: Achievements and problems

This paper sheds light on and analyzing the results of court reform in Vietnam in recent years and the problems put for the coming time.


Vai trò của luật sư trong tố tụng dân sự Việt Nam

Trong xã hội dân chủ hiện nay, luật sư ngày càng có vai trò quan trọng trong tố tụng nói chung và tố tụng dân sự nói riêng. Ở Việt Nam, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và quy định rõ các biện pháp phát huy vai trò của luật sư trong tố tụng dân sự khi tiến hành tranh tụng tại tòa, nhằm mục đích làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án.


Pháp luật Việt Nam với việc bảo đảm quyền tham gia của phụ nữ sau khi Việt Nam gia nhập Công ước CEDAW

Bài viết chỉ ra những hạn chế và đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần tăng cường bảo đảm việc thực hiện triệt để quyền tham gia của phụ nữ trong thời gian tới.


Những vấn đề lý luận và thực tiễn điều chỉnh pháp luật Việt Nam phù hợp với pháp luật quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Bài viết phân tích mối quan hệ giữa pháp luật quốc tê svaf pháp luật Việt Nam trong quá trình điều chỉnh pháp luật Việt Nam cho phù hợp với pháp luật quốc tế; đồng thời đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.


Pháp luật về quyền của người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Nội dung bài viết phân tích thực trạng pháp luật về quyền của người khuyết tật ở Việt nam hiện nay trên các phương diện dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa; nêu bật những ưu điểm, hạn chế cơ bản và nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế đó, trên cơ sở đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền của người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay.


Nghị định Số 113/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Nghị định này quy định việc xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm pháp luật lao động mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, xảy ra trong phạm lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính pháp luật lao động trong phạm vi lãnh thổ, vùng dặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng vị xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định này, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.


Nghị định Số 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật.

Nghị định Số 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật.


Nghị định Số 06/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 Chính phủ - Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Đối tượng và phạm vi được áp dụng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động bao gồm: mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, mọi công chức, viên chức, mọi người lao động kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, trong lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam.


Thông tư số 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 18 tháng 11 năm 1996 hướng dẫn thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thống kế, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động về: đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở); chế độ thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động; tổ chức thực hiện.


Quyết định số: 735/LB-QĐ

Quy phạm này áp dụng chung cho tất cả ác Bộ.Các ngành và các điạ phương trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và khám nghiệm các bình chịu áp lực kể từ ngày 30-6-1976.


Nghị định Số 47/CP ngày 12-8-1996 của Chính phủ Về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Nghị định ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; (sau dây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...


Nghị định Số 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Nghị định này quy định việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ sản xuất, đời sống, an ninh, quốc phòng. Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và mọi công dân...


Nghị định Số 61/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/9/200l về việc quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò.

Nghị định quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động Làm công việc khai thác than trong hầm lò (bao gồm công nhân khai thác than hầm lò, đào lò và vận tải than hầm lò), được quy định là 50 tuổi nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có ít nhất 15 năm làm công việc nêu trên. Trường hợp người lao động làm công việc khai thác than trong hầm lò đủ tuổi đời nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên, mà vẫn đủ sức khỏe thì tiếp tục làm việc đến khi đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng tối da không quá 55 tuổi.


Nghị định Số 93/2002NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động (sau đây gọi chung là Bộ luật lao động đã sửa đổi, bổ sung).


Tài liệu mới download

VSTEP speaking: Common topics
  • 28/03/2017
  • 63.337
  • 963

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu