Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận Văn - Báo Cáo (145.289)

Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ giải bài tập lượng giác

"Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ giải bài tập lượng giác" là luận văn có nội dung viết phần mềm hỗ trợ học sinh có khả năng tự giải bài tập mà không cần đến lớp học thêm, không cần người hướng dẫn giải bài tập, từ đó nâng cao khả năng tự học của học sinh và phổ biến rộng rãi công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục.


Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ ôn tập Hóa học THPT

Mời các bạn tham khảo "Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ ôn tập Hóa học THPT" để có thêm tư liệu hữu ích cho việc hoàn thành các bài luận của mình.


Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm giảng dạy Toán học

"Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm giảng dạy toán học" là luận văn có nội dung viết về phần mềm cung cấp cho giáo viên khả năng biên soạn lí thuyết, biên soạn bài tập trắc nghiệm cũng như tự luận để cung cấp cho học sinh, hỗ trợ phát sinh đề và giải bài tập tự luận cho hầu hết các dạng toán thi tốt nghiệp, hỗ trợ cho học sinh làm bài và chấm bài trắc nghiệm cho học sinh, hỗ trợ thể hiện các kí hiệu toán học trên hình


Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lí Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuyển sinh ĐH

Mục tiêu của "Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lí Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuyển sinh ĐH" đặt ra là xây dựng được hệ thống quản lí các câu hỏi trắc nghiệm, hỗ trợ quá trình xây dựng hệ thống câu hỏi, ra đề thi và đánh giá các câu hỏi trắc nghiệm để nâng cao chất lượng câu hỏi trắc nghiệm trong ngân hàng.


Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ trang web bán hàng

Mục tiêu của "Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ trang web bán hàng" trước hết là giúp chúng ta nhận ra những mặt thiếu sót của các trang web bán hàng hiện nay, đưa ra một hướng tiếp cận khác để xây dựng những tiện ích tốt hơn cho trang WEB và tìm hiểu về hệ hỗ trợ ra quyết định vị trí và vai trò của người trợ giúp bán hàng trong quá trình hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kĩ thuật Ngân hàng

Báo cáo đề cập đến một số nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hiện nay đang được sử dụng trong giao dịch ngoại thương tại Việt Nam. Cụ thể là các phương pháp giao dịch, các chứng từ liên quan đến giao dịch ngoại thương. Qua đó, giúp ta có thể hình dung và nắm bắt được những điều cơ bản phải làm trước khi tiến hành một giao dịch kinh doanh. Thông qua phân tích tình hình kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Vật tư Ngân hàng rút ra những nhận xét đánh giá, từ đó đưa ra những giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Vật tư Ngân hàng nói riêng và các công ty xuất nhập khẩu nói chung.


Ebook Đi tìm chữ Mông: Nghiên cứu cùng cộng đồng Mông thôn Giàng Tra, xã Tả Phìn, huyện Sa Pa

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu khám phá những vấn đề mà cộng đồng Mông ở Sa Pa cho là quan trọng, cấp thiết trong đời sống của họ. Đó cũng là những chủ đề mới, gần gũi hơn với đời sống hiện tại của người dân và cung cấp những gợi ý quan trọng cho những chương trình, chính sách phát triển cũng như các nghiên cứu về sau.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Giải pháp cải tiến hiệu quả SXKD ở Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng

"Báo cáo thực tập tốt nghiệp_Giải pháp cải tiến hiệu quả SXKD ở Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng" đề cập tới hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kĩ thuật Ngân hàng: tình hình hoạt động nhật khẩu, những hạn chế còn tồn đọng cũng như một số giải pháp giải quyết các hạn chế đó. Hi vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm tư liệu cho đề tài báo cáo của mình.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty Bánh kẹo Hải Hà

"Báo cáo thực tập tốt nghiệp_Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty Bánh kẹo Hải Hà" ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo thì báo cáo được bố cục thành 2 chương, cụ thể: Chương 1 là Thực trạng xây dựng chiến lược sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải Hà và Chương 2 là lựa chọn chiến lược sản phẩm và phương án thực thi chiến lược sản phẩm.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty May Việt Thành

"Báo cáo thực tập tốt nghiệp_Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty May Việt Thành" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 nêu cơ sở lí luận về hiệu quả kinh doanh trong Doanh nghiệp, Phần 2 phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Vật tư Kĩ thuật và phần cuối là tổng hợp một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tư liệu cho việc nghiên cứu của mình nhé.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần dệt 10-10

"Báo cáo thực tập tốt nghiệp_Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần dệt 10-10" có nội dung đề cập về vấn đề quản lí tại Công ty Cổ phần dệt 10-10, trong đó nhấn mạnh vai trò của cơ cấu tổ chức quản lí tại doanh nghiệp, chỉ ra những điểm yếu kém còn tồn trọng trong bộ máy quản lí tại Công ty Cổ phần dệt 10-10, từ đó mạnh dạn đưa ra những phương án khắc phục chúng.


Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy pha sơn tự động

Nội dung đồ án đã nghiên cứu tổng quan về công nghệ pha sơn, giới thiệu một số loại máy pha sơn hiện đại trên thế giới. Đã đưa ra được cơ sở và tính toán, thiết kế, phân tích bền và biến dạng của máy với sự trợ giúp của phần mềm, xây dựng được tiến trình công nghệ lắp ráp, lập chương trình gia công trên phần mềm và truyền chương trình gia công vào máy và tiến hành gia công.


Báo cáo Thí nghiệm các quá trình chế tạo

Nội dung báo cáo trình bày chuyển động tạo hình, khả năng công nghệ và nguyên lý hoạt động của máy phay, máy tiện, máy bào, máy mài và máy khoan. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư

Trên cơ sở phân tích các công cụ chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững, đề tài làm rõ thực trạng và vai trò các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư thông qua 2 trường hợp nghiên cứu về hạn chế sử dụng túi ni lông và khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5, từ đó đề ra quan điểm giải pháp cho việc sử dụng công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững nói chung và các trường hợp cụ thể về chính sách hạn chế sử dụng túi ni lông, chính sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Tiến sĩ Giáo dục: Giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông từ thực tiễn Thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của luận án là góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận khoa học nhằm tăng cường GDPL cho học sinh THPT ở thành phố Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung, đáp ứng những yêu cầu của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bố trí cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức là công việc mà đòi hỏi các cấp, các ngành phải thực hiện thường xuyên và liên tục, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của từng ngạch công chức và chức danh cán bộ quản lý; trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nhà nước nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu kiện toàn và nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình cải cách hành chính nhà nước.


Đề cương Quy hoạch môi trường - HUNRE 2019

Nội dung tài liệu trình bày khái niệm, vị trí quy hoạch trong khuôn khổ quản lý, mối quan hệ giữa quy hoạch môi trường và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Luận án Tiến sĩ: Tín dụng ngân hàng đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nội dung gồm 4 chương sau: Chương 1/ Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2/ Cơ sở lý luận về mở rộng tín dụng ngân hàng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh xi tế. Chương 3/ Thực trạng hoạt động tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Chương 4/ Giải pháp mở rộng tín dụng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.


Luận án Tiến sĩ Luật học: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai

Luận ăn được tiến hành dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tác giả khảo sát thực trạng pháp luật, đối chiếu thực tiễn hoạt động khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai của Việt Nam, từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế của pháp luật cũng như thực hiện pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai ở nước ta. Đồng thời, tác giả đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu số vụ việc khiếu nại liên quan đến đất đai, tăng cường hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai.


Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý phương tiện dạy học ở trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục

Luận ăn được tiến hành dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng QL PTDH ở các trường CĐKT-KT theo tiếp cận ĐBCL GD, luận án đề xuất một số biện pháp QL PTDH ở trường CĐKT-KT theo tiếp cận ĐBCL GD, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo ở các trường CĐKT- KT.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý phương tiện dạy học ở trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án có 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý phương tiện dạy học ở trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục. Chương 2. Thực trạng quản lý phương tiện dạy học ở các trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục. Chương 3. Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các yếu tố tác động tới hành vi người tiêu dùng đối với xe điện hai bánh tại đô thị Hà Nội

Mục đích chính của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động và mức độ tác động của các yếu tố tới hành vi người tiêu dùng đối với E2W tại đô thị Việt Nam, nghiên cứu trường hợp đô thị Hà Nội. Để đạt được mục đích trên, nghiên cứu thực hiện những mục tiêu cụ thể như sau: Xác định các yếu tố chính mang tính nhận thức cá nhân tác động tới hành vi người tiêu dùng đối với E2W tại đô thị Việt Nam. Xác định mức độ tác động của các yếu tố tới hành vi NTD đối với E2W tại đô thị Hà Nội. o Đề xuất một số khuyến nghị cho các nhà sản xuất, các nhà quản lý và hoạch định chính sách để phát triển, quản lý và kiểm soát E2W một cách hiệu quả và bền vững tại đô thị Việt Nam, hướng tới một ngành công nghiệp xe điện ‘xanh’ trong tương lai.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ kỹ thuật: Giải pháp nâng cao hiệu năng hệ thống truyền sóng milimet qua sợi quang cho mạng truy nhập vô tuyến băng rộng

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nhằm phân tích được đồng thời các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng của các hệ thống MMW-RoF với các kịch bản ứng dụng khác nhau trong mạng truy nhập vô tuyến. Kết quả mong muốn trong nghiên cứu là đưa ra được mô hình toán học mô tả sự phụ thuộc của các tham số hiệu năng của hệ thống vào các tham số lớp vật lý. Nghiên cứu cũng hướng đến đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện hiệu năng của hệ thống MMW-RoF.


Luận án tiến sĩ Kiểm soát và bảo vệ môi trường: Nghiên cứu ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn đến chất lượng nước mặt sông Sài Gòn

Luận án tiến sĩ được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông, các nguồn thải ở hạ lưu sông Sài Gòn. Đánh giá ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn đến chất lượng nước mặt ở hạ lưu sông Sài Gòn. Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước sông do ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng

Đề tài "Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng" được tiến hành dựa trên trên các luận cứ khoa học và thực tiễn, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với vấn đề phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP vùng ven biển tỉnh Nam Định

Mục tiêu đề tài: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP vùng ven biển. Đánh giá thực trạng phát triển NTTS theo tiêu chuẩn VietGAP vùng ven biển tỉnh Nam Định. Phân tích một số yếu tố ảnh hƣởng tới phát triển NTTS theo tiêu chuẩn VietGAP vùng ven biển tỉnh Nam Định. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy phát triển NTTS theo tiêu chuẩn VietGAP vùng ven biển tỉnh Nam Định trong thời gian tới


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho tỉnh Bắc Giang

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm ra nguyên nhân làm cho chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bị thấp điểm và giảm điểm của tỉnh Bắc Giang, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bị thấp điểm và giảm điểm cho tỉnh Bắc Giang tới năm 2025.


Luận án Tiến sĩ Quân sự: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hệ thống kỹ thuật giám sát mục tiêu an ninh trên địa bàn Hà Nội

Nội dung luận án được trình bày nhằm đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hệ thống kỹ thuật giám sát mục tiêu an ninh trên địa bàn Hà Nội, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát mục tiêu an ninh, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ công tác Công an trong giai đoạn mới.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành ở Việt Nam

Luận án "Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành ở Việt Nam" có mục đích nghiên cứu là xây dựng cơ sở lý luận và làm rõ thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam trong giai đoạn kế tiếp.


Luận án Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành ở Việt Nam

Ngoài phần Mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận án được kết cấu thành 04 chương, cụ thể: Chương 1. Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Chương 2. Cơ sở lý luận quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành. Chương 3. Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam. Chương 4. Phương hướng và giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam.


Tài liệu mới download

GIáo trình: Adobe Premiere CS4
  • 05/04/2012
  • 14.624
  • 958

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu