Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận Văn - Báo Cáo (147.073)

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long

Luận văn phân tích một số vấn đề chính là đào tạo và nâng cao trình độ cho người lao động. Phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.


Luận văn: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long

Nội dung của luận văn nhằm tìm hiểu đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu; thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại; một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 Thăng Long.


Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Lắp máy và Xây dựng Điện

Luận văn tìm hiểu hoạt động đánh giá thực hiện công việc để đưa ra ưu điểm và hạn chế; đánh giá thực hiện công việc trong Công ty Cổ phần Lắp máy và Xây dựng Điện; đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty.


Báo cáo thực tập ngành Lễ tân khách sạn văn phòng – Trường THDL Bách Nghệ Hà Nội

Nội dung của báo cáo trình bày khái quát cơ sở lý luận về chuyên ngành Lễ tân khách sạn văn phòng; khái quát về quá trình hình thành và phát triển và đặc điểm kinh doanh của khách sạn Thủ Đô; một số công việc cụ thể của học sinh trong thời gian thực tập; một số nhận xét và kiến nghị.


Tiểu luận báo cáo thực tập tốt nghiệp: Một số giải pháp hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2

Tiểu luận vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, để từ đó xem xét vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 2, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.


Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH in bao bì TM – DV Tân Thái Phương

Khóa luận tốt nghiệp đánh giá tình hình sử dụng và quản lý nguồn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của công ty; đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của công ty Tân Thái Phương.


Tiểu luận: Hình thức chính thể của một số nước trên thế giới

Tiểu luận tập trung nghiên cứu và làm sáng tỏ hình thức chính thể, các yếu tố của hình thức chính thể, phân loại hình thức chính thể và hình thức chính thể của một số nước. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận môn Quản trị chất lượng toàn diện: Tìm hiểu động cơ của DN ở Việt Nam trong việc áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Nội dung của tiểu luận bao gồm 2 phần: Khái quát về hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; tình hình áp dụng tiêu chuẩn iso của các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và Việt Nam; thực trạng về động cơ áp dụng iso 9001 của các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn về nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận Quản trị cung ứng: Chuỗi quản trị cung ứng ngành dệt may Việt Nam – Chuỗi cung ứng công ty Việt Tiến

Nội dung của tiểu luận bao gồm: tổng quan về chuỗi cung ứng; khái quát về chuỗi cung ứng của ngành dệt may Việt Nam; chuỗi cung ứng của công ty Việt tiến; thành công và hạn chế trong chuỗi cung ứng sản phẩm của công ty Việt Tiến. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Tiểu luận ngành Quản trị marketing: Nghiên cứu marketing Sabeco

Tiểu luận trình bày nhận diện bối cảnh marketing; giới thiệu sản phẩm Sabeco; phân tích khách hàng; phân tích công ty; phân tích cạnh tranh; chiến lược marketing; ý tưởng và mục tiêu marketing. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận: Tìm hiểu động cơ của việc áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Tiểu luận khái quát về hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; tình hình áp dụng ISO 9001 của các doanh nghiệp ở Việt Nam và tại Đà Nẵng; thực trạng về động cơ áp dụng ISO 9001 của doanh nghiệp ở Đà Nẵng.


Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên bán hàng tại công ty Suntory Pepsico Việt Nam chi nhánh miền trung

Luận văn nghiên cứu và làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về việc tạo động lực làm việc cho người lao động. Phân tích thực trạng về việc tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên bán hàng tại SPVB chi nhánh Miền Trung trong thời gian vừa qua.


Luận văn: Hoàn thiện chính sách sản phẩm tại Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định

Luận văn tìm hiểu những nội dung liên quan đến sản phẩm và chính sách sản phẩm của Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định và đưa ra một số các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách sản phẩm cho Công ty trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cà phê ngoại của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của luận văn nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự lựa chọn cà phê ngoại của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đề xuất hướng xây dựng chiến lược kinh doanh, chất lượng ngày càng cao cho khách hàng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp cà phê trong nước.


Tiểu luận tình huống: Xử lý vi phạm người cho mượn thẻ; người mượn thẻ Bảo hiểm Y tế trong khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Tiểu luận giải quyết các vi phạm đúng quy định pháp luật là bảo vệ được lợi ích chính đáng của mọi công dân, trong việc xử lý vi phạm người cho mượn thẻ; người mượn thẻ Bảo hiểm Y tế trong khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Luận văn tốt nghiệp: Các giải pháp tạo động lực cho lực lượng bán hàng của công ty TNHH TM Đào Dương

Nội dung nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác tạo động lực cho lực lượng bán hàng; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho lực lượng bán hàng của công ty TNHH TM Đào Dương.


Master's thesis in science: Physical layer signaling for the next generation mobile TV standard DVB-NGH

This Master of Science degree thesis aims at investigating, studying and developing the new physical layer for the new handled generation of terrestrial TV standard DVB-NGH. This new physical layer is based on the DVB-T2 physical layer specification, but it introduces several advanced mechanisms to allow the transmission of high definition TV services in mobile environments. The main objective of this thesis work is focused on illustrating the benefits of the new physical layer when compared to T2 physical layer.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất DVB-T và quá trình chuyển đổi sang DVB-T2

Báo cáo tìm hiểu các đặc tính công nghệ của tiêu chuẩn truyền hình số DVB-T trong quá trình phát triển lên thế hệ mới DVB-T2 là nhiệm vụ cần thiết đối với các cơ quan nghiên cứu ứng dụng truyền hình cũng như cán bộ kỹ thuật nghiên cứu trong lĩnh vực này.


Tóm tắt đồ án Kỹ thuật: Mã khối không thời gian trực giao và điều chế lưới

Tóm tắt trình bày tổng quan về mạng thông tin di động (Vinaphone): cấu trúc, các thành phần chức năng hệ thống GSM; cấu trúc, các thành phần chức năng hệ thống GPRS/EDGE. cấu trúc, các thành phần chức năng hệ thống 3G. Mô hình giải pháp và thiết kế phần mềm trên Android. Đưa ra kết quả và hướng phát triển tiếp theo.


Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử: Thuật tạo dạng búp sóng thích nghi (Adaptive Beamforming) trong Anten mảng pha cho hệ thống vệ tinh tầm thấp

Luận văn nghiên cứu các anten mảng pha nhiều phần tử, tập trung vào anten mảng pha tuyến tính; giới thiệu về các kỹ thuật beamforming các kỹ thuật beamforming cố định và beamforming tối ưu...


Luận văn Thạc sĩ khoa học ngành Xử lý Thông tin và Truyền thông: Truyền hình di động với công nghệ VDB-H

Luận văn giới thiệu khái quát về hệ thống truyền hình di động nói chung cũng như hệ thống truyền hình di động DVB-H nói riêng, qua đó nêu lên các chi tiết kĩ thuật mới triển khai từ DVB-T dùng riêng cho DVB-H. Chức năng chúng đảm nhận trong hệ thống; phân tích 3 chi tiết kĩ thuật mới nữa thuộc khối điều chế DVB-T, đó là có thêm 1 chế độ phát 4K song song với 2K và 8K đã có sẵn trong DVB-T, bộ ghép xen in-depth và các bit báo hiệu. TPS.


Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu kỹ thuật MIMO OFDM ứng dụng trong hệ thống thông tin không dây

Luận văn nghiên cứu về kỹ thuật OFDM và hệ thống MIMO để kết hợp giữa công nghệ MIMO và kỹ thuật OFDM nhằm để tăng dung lượng và chất lượng cho hệ thống thông tin không dây.


Luận văn Thạc sĩ khoa học: Phân tích và thiết kế giàn anten Quasiyagi ứng dụng cho hệ thống ra đa ở dải sóng milimét

Luận văn nghiên cứu tổng thuật các tài liệu kỹ thuật liên quan đến công nghệ vô tuyến ở dải sóng milimét (≥ 30GHz); tìm hiểu và sử dụng thành thạo công cụ phân tích và thiết kế anten dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn miền tần số; phân tích và thiết kế giàn anten Quasi-Yagi ở tần số 30 GHz cho hệ thống rađa trên các phương tiện cơ giới.


Đồ án tốt nghiệp ngành Viễn thông: Ứng dụng ghép kênh OFDM trong DVB-H

Nội dung của đồ án bao gồm: các công nghệ truyền hình số di động mặt đất; kỹ thuật điều chế OFDM; công nghệ DVB-H trong cung cấp dịch vụ mobile TV; ứng dụng ghép kênh OFDM trong cung cấp dịch vụ truyền hình di động DVB-H.


Tóm tắt luận án: Nghiên cứu xây dựng mã sửa sai có ma trận kiểm tra mật độ thấp trong truyền dẫn số

Luận án nghiên cứu và xây dựng các ma trận sinh và ma trận kiểm tra của mã LDPC để tăng khả năng chống lỗi của mã; đề xuất các mô hình tích hợp mã LDPC, giải quyết các bài toán về độ phức tạp và khả năng chống lỗi của hệ thống.


Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Điện tử - Viễn thông: phân tích một số yếu tố cơ bản tạo nên tính ưu việt của tiêu chuẩn truyền hình số DVB-T2 SO VỚI DVB-T

Chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T2 với rất nhiều ưu điểm vượt trội so với DVB-T mà ở đó có rất nhiều thông số để mỗi nhà mạng có thể lựa chọn tùy vào mục tiêu của mình cũng như địa hình, địa điểm khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Đồ án tốt nghiệp: Các phương pháp mã hóa kênh trong thông tin di động 4G

  • 5/5 (1)

Mục đích nghiên cứu nhằm mã hóa kênh là nhằm chuẩn bị các luồng dữ liệu sao cho với những lỗi xảy ra trong quá trình truyền, các máy thì chắc chắn có thể phát hiện ra và chuẩn hóa lại được. Công việc này được thực hiện hoàn toàn thông qua quá trình tính toán dữ liệu dự phòng từ các luồng dữ liệu.


Khóa luận tốt nghiệp ngành Vô tuyến: Kỹ thuật tạo búp sóng số cho anten mảng

Mục tiêu của khóa luận là nghiên cứu lý thuyết tạo búp sóng số cho Anten mảng và đáp ứng được yêu cầu khi thay thông số lối vào bằng số thì búp sóng lối ra thay đổi.


Đồ án Kỹ thuật: Nghiên cứu hệ thống truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T2

Đồ án tập trung nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật của hệ thống truyền hình số mặt đất DVBT, những bất cập, tồn tại khi triển khai ở Việt Nam, đồng thời nghiên cứu cấu trúc và những đặc tính kỹ thuật cơ bản, những tính năng ưu việt của tiêu chuẩn DVB-T2.


Master's thesis in science: Low complexity iterative MIMO receivers for DVB-NGH using soft MMSE demapping and quantized log-likelihood ratios

The main goal of the thesis is to develop a signal processing which exploits the benefits of iterative decoding for MIMO receivers of next generation of mobile TV standard, DVB-NGH but moreover significantly reduces the receiver complexity. The signal processing is based on MMSE equalization with a priori inputs and quantized log-likelihood ratios.


Tài liệu mới download

900 Câu Tiếng Trung giao tiếp
  • 05/12/2016
  • 24.862
  • 466
Hương liệu thực phẩm
  • 06/05/2013
  • 24.803
  • 445
Sử dụng Metastock
  • 24/10/2011
  • 64.898
  • 915

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu