Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận Văn - Báo Cáo (145.735)

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ Thông tin: Nghiên cứu phương pháp phân lớp nhị phân trong nhận dạng giới tính qua ảnh

Mục đích của đồ án nhằm nghiên cứu bài toán phân lớp nhị phân để khi ta đưa một bức ảnh vào thì ta có thể dùng thuật toán trong bài toán phân lớp nhị phân để đưa ra giới tính của một bức ảnh là nam hay nữ. Để nắm rõ các nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo đồ án.


Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu thuật toán K-nearest neighbor và sử dụng Iris flowers dataset đánh giá hiệu quả thuật toán

Mục tiêu của đồ án nhằm: nghiên cứu, tìm hiểu thuật toán K-nearest neighbor, đánh giá hiệu quả của thuật toán, làm quen với bộ dữ liệu Iris và sử dụng bộ dữ liệu vào thử nghiệm và đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo đồ án để nắm rõ các nội dug nghiên cứu.


Khóa luận tốt nghiệp: Phương pháp kỷ luật tích cực và kỷ luật không nước mắt cho học sinh Tiểu học

Mục đích nghiên cứu của khóa luận: giới thiệu một số kiến thức và kỹ năng cơ bản của phương pháp kỷ luật tích cực, kỷ luật không nước mắt nhằm thay thế các hình thức trừng phạt, kỷ luật học sinh tiêu cực. Giúp học sinh tự do phát triển khả năng, chủ động trong hành vi và sáng tạo trong các hoạt động tập thể, cá nhân những vẫn đảm bảo được kỷ luật của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm đổi mới cách quản lý học sinh một cách chủ động, khoa học, thay đổi cách xử lý sai phạm của học sinh với thái độ động viên, khuyến khích giúp học sinh có hành vi và thái độ ứng xử đúng. Nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh Tiểu học đồng thời giải quyết được các vấn đề thực tiễn trong trường Tiểu học


Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng Website giới thiệu mỹ phẩm

Mục tiêu đồ án nhằm: mô tả một cách chi tiết về những chức năng của Website giới thiệu mỹ phẩm. Minh họa chi tiết chức năng và xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh. Giải thích rõ ràng về ràng buộc của hệ thống, trình bày tổng quan về giao diện và những tương tác với hệ thống. Để nắm rõ nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo đồ án.


Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chế tạo mô hình nhà thông minh sử dụng Arduino

Đồ án nhằm thực hiện ý tưởng thiết kế và chế tạo mô hình nhà thông minh sử dụng Arduino. Bộ điều khiển thiết kế có khả năng bật tắt các thiết bị một cách linh hoạt bằng các thiết bị di động có kết nối mạng wifi hoặc mạng viễn thông di động. Các trạng thái của thiết bị cũng có thể được cập nhật tức thời lên các thiết bị này nhằm kiểm soát sự hoạt động của ngôi nhà. Ngoài ra, thông qua các cảm biến được bố trí trong ngôi nhà, bộ điều khiển có khả năng tự động điều chỉnh các thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng. Mô hình thiết kế là một giải pháp hoàn thiện cho nhà thông minh với khả năng điều khiển mềm dẻo và giá thành thấp so với các sản phẩm khác trên thị trường.


Luận văn tốt nghiệp: Một số ý kiến về kỹ thuật thu thập bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và Kế toán ACC

Luận văn với nội dung: cơ sở lý luận về bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. Thực tế vận dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện. Biện pháp hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện. Để nắm rõ các nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu các cơ chế đốt nóng từ trong hệ hạt nano ferit spinel M1-xZnxFe2O4 (M=Mn, Co)

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Chế tạo được hệ hạt nano M1-xZnxFe2O4 (M = Mn Co; 0 0 ≤ x ≤ 0 7) có khống chế các tham số cấu trúc ảnh hưởng Hc ,TC và D. Xây dựng các mô hình bán thực nghiệm nhằm giải thích mối liên quan giữa SLP và (Keff, D) từ đó tìm ra các cơ chế phù hợp để giải thích và tính toán SLP. Đồng thời tìm được các thông số tối ưu, phù hợp với điều kiện áp dụng cho quá trình sinh nhiệt trên hệ hạt nano CoFe2O4 bằng phương pháp thực nghiệm kết hợp với phân tích xử lý số liệu. h nhiệt trên hệ hạt nano CoFe2O4 bằng phương pháp thực nghiệm kết hợp với phân tích xử lý số liệu.


Summary of doctoral thesis in material science: Study of Magnetic Induction Heating mechanisms of spinel ferrite nanoparticles M1-xZnxFe2O4 (M=Mn, Co)

Research targets of the thesis: Fabricating spinel ferrite nanoparticle M1-xZnxFe2O4 (M = Mn, Co; 0,0 ≤x≤0,7) with controlled parameters affecting to Hc , TC and D. Establishing semi-experimental models based on experimental results to explain the correlation between SLP and (Keff, D) in order to figure out suitable mechanisms for calculating SLP value of CoFe2O4 nanoparticle.


Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của 3 loài ngoại mộc tái (allophylus livescens gagnep.), cày ri ta Hạ Long (chirita halongensis kiew& t.h.nguyen) và An Điền lá thông [oldenlandia pinifolia (wall. ex g.don) kuntze] của Việt Nam

Mục tiêu của luận án: Nghiên cứu thành phần hoá học của ba loài Allophylus livescens Gagnep, Chirita halongensis Kiew & T. H. Nguyen và Oldenlandia pinifolia (Wall. ex G. Don) Kuntze ở Việt Nam nhằm tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính sinh học, làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: Động lực học ngược và điều khiển chuyển động của robot song song Delta không gian

Mục tiêu của luận án ộng lực học ngược và điều khiển chuyển động của robot song song Delta không gian" nhằm áp dụng phương trình lagrange dạng nhân tử nghiên cứu về động lực học và điều khiển robot song song delta không gian. Trong đó chủ yếu xây dựng mô hình cơ học và mô hình toán học, xây dựng các thuật toán điều khiển cho robot song song delta làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot song song delta.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Toán học: Ứng dụng mô hình xích Markov và chuỗi thời gian mờ trong dự báo

Luận án với mục tiêu tập trung nghiên cứu hai vấn đề chính. Thứ nhất là mô hình hóa chuỗi thời gian bởi những trạng thái mà trong đó mỗi trạng thái là một phân phối xác xuất tất định (phân phối chuẩn). Dựa vào kết quả thực nghiệm để đánh giá sự phù hợp của mô hình. Thứ hai, kết hợp xích Markov và chuỗi thời gian mờ thành mô hình mới nhằm cải thiện độ chính xác của dự báo. Mở rộng mô hình với xích Markov bậc cao nhằm tương thích với những dữ liệu có tính chất thời vụ.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của 3 loài ngoại mộc tái (allophylus livescens gagnep.), cày ri ta Hạ Long (chirita halongensis kiew& t.h.nguyen) và An Điền lá thông [oldenlandia pinifolia (wall. ex g.don) kuntze] của Việt Nam

Mục tiêu của luận án: Nghiên cứu thành phần hoá học của ba loài Allophylus livescens Gagnep, Chirita halongensis Kiew & T. H. Nguyen và Oldenlandia pinifolia (Wall. ex G. Don) Kuntze ở Việt Nam nhằm tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính sinh học, làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Hóa học: Nghiên cứu phân tích các sản phẩm trung gian tạo thành trong quá trình xử lý Paracetamol bằng hệ UV/NaClO

Nội dung nghiên cứu chính của luận án: Nghiên cứu phân tích sự phân hủy của Paracetamol bằng các quá trình: UV, Clo hóa và UV/HOCl/ClO-. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy Paracetamol bằng phương pháp oxi hóa tiên tiến UV, UV/NaClO. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu xác định các sản phẩm phụ của các quá trình oxy hóa trên bằng phương pháp LC-MS/MS.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu chế tạo vật liệu ống nanô cácbon định hướng và vật liệu graphene nhằm ứng dụng trong cảm biến sinh học

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Tìm hiểu về vật liệu CNTs định hướng và graphene: sự hình thành, cơ chế tổng hợp, phương pháp chế tạo, đặc trưng tính chất và ứng dụng. Tối ưu hóa điều kiện công nghệ chế tạo vật liệu CNTs định hướng và graphene có chất lượng cao bằng phương pháp CVD nhiệt. Mời các bạn tham khảo!


Luận án Tiến sỹ Hóa học: Nghiên cứu phân tích các sản phẩm trung gian tạo thành trong quá trình xử lý Paracetamol bằng hệ UV/NaClO

Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu quá trình chuyển hóa, nhận dạng và xác định các sản phẩm trung gian của quá trình xử lý Paracetamol trong nước bằng hệ UV/NaClO trong các điều kiện môi trường khác nhau. Mời các bạn tham khảo!


Summary of biological doctoral thesis: Research on mangrove vegetation which have biological activities in Xuan Thuy National Park and propose sustainable usage

This dissertation contributed to implement data on the diversification of vascular plants, structure, biomass of some typical mangrove vegetation communities, chemical compositions, and biological activities of mangrove vegetation in Xuan Thuy National Park.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu thành phần, mối quan hệ của các loài côn trùng bắt mồi với sâu hại trên cây chè ở Phú Thọ và ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên chúng

Luận án nghiên cứu thành phần, diễn biến mật độ sâu hại và côn trùng bắt mồi chính trên chè, khả năng khống chế sâu hại của một số loài côn trùng bắt mồi chính, ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên sâu hại, côn trùng bắt mồi chính và mối quan hệ giữa chúng, xây dựng tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho lĩnh vực canh tác bền vững quản lý dịch hại chè tổng hợp.


Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu thành phần, mối quan hệ của các loài côn trùng bắt mồi với sâu hại trên cây chè ở Phú Thọ và ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên chúng

Đề tài tập trung nghiên cứu thành phần sâu hại và côn trùng bắt mồi trên cây chè, mối quan hệ giữa côn trùng bắt mồi với sâu hại chè và ảnh hưởng của một yếu tố sinh thái lên chúng nhằm cung cấp các dẫn liệu cơ sở để quản lý tổng hợp sâu hại chè, tạo sản phẩm chè an toàn phục vụ cho tiêu thụ và xuất khẩu.


Luận án Tiến sĩ Toán học: Ứng dụng mô hình xích Markov và chuỗi thời gian mờ trong dự báo

Luận án gồm 3 chương: Chương 1 trình bày những nghiên cứu liên quan đến luận án, phân tích những hạn chế của các mô hình hiện tại. Nghiên cứu tổng quan xích Markov và mô hình Marko ẩn cũng như chuỗi thời gian mờ. Chương 2 trình bày lập luận dẫn đến đề xuất áp dụng mô hình HMM trong dự báo chuỗi thời gian. Chương 3 trình bày mô hình kết hợp xích Markov và chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian. Mời các bạn tham khảo ebook để nắm chắc các nội dung của luận án.


Summary of the Doctoral thesis: Study on chemical constituents and biological activities of litsea glutinosa (lour). C. B. Rob. (lauraceae) and lepisanthes rubiginosa (roxb.) Leenh. (sapindaceae) in Viet Nam

The genus Litsea Lam. (Lauraceae) and Lepisanthes Blume (Sapindaceae) are wildly distributed in Vietnam, especially in the mountainous areas. The reports in the literatures indicated that these two genus contain many constituents with interesting structures and potential biological activities. In order to find interesting substances for development of new pharmaceutical ingredients or functional food products we would like to conduct the resarch thesis ‘‘Study on Chemical constituents and biological activities of Litsea glutinosa (Lour.) Rob. (Lauraceae) and Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) (Sapindaceae) in Viet Nam.


Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học loài bời lời nhớt Litsea Glutinosa (Lour.) C.B. ROB. họ long não (Lauraceae) và loài nhãn dê (Lepisanthes rubiginosa (roxb.) LEENH.) họ bồ hòn (Sapindaceae) của Việt Nam

Luận án gồm 4 phần: chiết tách phân lập các hợp chất từ lá và vỏ cành của loài bời lời nhớt Litsea glutinosa (Lour.) Rob. thu hái tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chiết tách phân lập các hợp chất từ lá và cành của loài Nhãn dê thu hái tại bãi biển tỉnh Thừa Thiên- Huế. Xác định cấu trúc hoá học các hợp chất phân lập được bằng các phương pháp phổ IR, MS, 1D-NMR, 2D-NMR. Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào, hạ đường huyết, chống oxi hóa của các dịch chiết và một số chất sạch. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm rõ chi tiết nội dung luận án.


Summary of the doctoral thesis: Inverse dynamics and motion control of delta parallel robot

The objective of this thesis is to apply Lagrange equations with multipliers to study dynamics and control of Delta parallel robots. Particularly, mechanical model, mathematical model, and control algorithms for Delta parallel robots are developed as a scientific basis for the research and development of parallel Delta robots.


Summary of doctoral thesis in biology: Research on medicinal plant resources to propose solutions for conservation and sustainable use of some valuable species in Na Hang Nature Reserve, Tuyen Quang province

The goal of the dissertation: To study and evaluate the current status of medicinal plant resources in Na Hang Nature Reserve, Tuyen Quang provinceto propose solutions for conservation and sustainable development of some valuable species


Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu nguồn tài nguyên cây thuốc nhằm đề xuất giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững một số loài có giá trị ở khu Bảo tồn thiên nhiên Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Luận án gồm 146 trang: Mở đầu - 02 trang; Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu - 32 trang; Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu -11 trang; Chương 3: Kết quả nghiên cứu và Thảo luận - 86 trang; Kết luận và kiến nghị - 02 trang; Tài liệu tham khảo - 11 trang. Mời các bạn tham khảo!


Summary of doctoral thesis in Biology: Study on species composition and distribution characteristics of freshwater crustaceans (crustacea) in Phong Nha - Ke Bang national park area

The thesis aims to obtain data on freshwater crustacean composition in the water bodies of Phong Nha - Ke Bang National Park. Identify the characteristics of quantity distribution of freshwater crustaceans in the study areas along with the changes of this group in terms of space and climate season. Proposing solutions to conservation of specific and important types of SE in limestone areas of Phong Nha and Quang Binh national parks.


Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu thành phần loài và đặc trưng phân bố của giáp xác nước ngọt (crustacea) ở khu vực vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Nội dung Luận án gồm 3 chương: tổng quan tài liệu; đối tượng, địa điểm, thời gian và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm rõ chi tiết luận án.


Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu chế tạo vật liệu ống nanô cácbon định hướng và vật liệu graphene nhằm ứng dụng trong cảm biến sinh học

Nội dung chính của luận án là: Nghiên cứu chế tạo vật liệu CNTs định hướng vuông góc (VA-CNTs) và định hướng nằm ngang (HA-CNTs) trên bề mặt đế Si bằng phương pháp CVD nhiệt và khảo sát các tham số/yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc, tính chất và chất lượng của vật liệu CNTs định hướng trong quá trình chế tạo như vật liệu xúc tác, khí nguồn xúc tác, nhiệt độ và lưu lượng khí nguồn xúc tác.


Summary of doctoral thesis Biology: Study on the composition and relationship of insects that feed on insects on tea plants in Phu Tho and the influence of some ecological factors on them

The thesis studies the composition and density of insect pests and insects that mainly catch on tea, the ability to control pests of some major prey insects, the impact of some ecological factors on pests , the main prey of insects and their relationship, building credible references to sustainable farming areas of integrated tea pest management.


Summary of doctoral thesis: Analatycal study of intermediate products formed during the treatment of paracetamol by UV/NaClO

Research objectives Study on the transformation and identification of Paracetamol byproducts by UV / HClO / ClO- in various environmental conditions. Study on the degradation of Paracetamol by UV, Chlorination and UV/HOCl/ClO-. Study on factors affecting the degradation of Paracetamol by UV irradiation-only, UV/NaClO oxidation.


Luận án Tiến sỹ Cơ khí và cơ kỹ thuật: động lực học ngược và điều khiển chuyển động của robot song song Delta không gian

Mục tiêu của luận án là áp dụng Phương trình Lagrange dạng nhân tử nghiên cứu về động lực học và điều khiển robot song song Delta không gian. Trong đó chủ yếu xây dựng mô hình cơ học và mô hình toán học, xây dựng các thuật toán điều khiển cho robot song song Delta làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot song song Delta.


Tài liệu mới download

Đề tài : CĂN BỆNH HÀ LAN
  • 10/05/2011
  • 27.312
  • 522

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu