Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lịch sử - Văn hoá (12.302)

Nghiên cứu về vai trò của giới qua tư liệu Khảo cổ học

Bài viết nghiên cứu vai trò của giới qua tư liệu Khảo cổ học thông qua các cơ sở lý thuyết và phương pháp tiếp cận; giới qua nghiên cứu nghệ thuật thời tiền sử. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Bước đầu giảng dạy giáo trình “Cơ sở Văn hóa Việt Nam” cho sinh viên hiện nay

Bài viết với các nội dung vai trò văn hóa ở nước ta hiện nay và vai trò của việc giảng dạy giáo trình “Cơ sở Văn hóa Việt Nam”; phương pháp giảng dạy, phương pháp cụ thể gắn với các chương mục nội dung của giáo trình, giảng dạy những khái niệm cơ bản... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.


Vai trò phụ nữ trong lịch sử (Qua giải mã một vài biểu tượng tín ngưỡng và huyền tích nữ thần)

Vai trò phụ nữ trong lịch sử qua giãi mã một vài biểu tượng tín ngưỡng và huyền tích nữ thần như: Mỵ Châu, Âu Cơ, Man Nương và Tứ Pháp, Bà Chúa Ba - Phật Bà Quan Âm, Bà Chúa Kho, Mãu Liễu Hạnh, Bà Đen…


Sự tiếp nhận các giá trị mới và sự thay đổi các phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay

Nội dung của bài viết trình bày sự tiếp nhận các giá trị mới của các dân tộc thiểu số đối với dân tộc đa số; các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên tiếp nhận các giá trị văn hóa của dân tộc Kinh và thay đổi một số yếu tố tâm lý truyền thống của mình; một số vấn đề đặt ra cần được quan tâm.


Người Chăm và tôn giáo

Bài viết tìm hiểu người Chăm dưới góc độ dân tộc và văn hóa dân gian để hiểu hơn Bàlamôn giáo của người Chăm củng như quá trình tiếp nhận các tôn giáo trong lịch sử dân tộc Chăm. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật Chèo cổ ở Vùng Đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam phục vụ phát triển du lịch

Bài viết tìm hiểu các giá trị văn hóa tiêu biểu của nghệ thuật Chèo cổ có thể phục vụ cho hoạt động du lịch; thực trạng khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật Chèo cổ trong hoạt động du lịch hiện nay. Đề xuất một số ý tưởng nhằm nâng cao sức hấp dẫn cho hoạt động du lịch dựa trên việc khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật Chèo cổ.


Bước đầu tìm hiểu những tác động của văn hóa và tôn giáo trong phát triển giáo dục ở cộng đồng Chăm Islam tại thành phố Hồ Chí Minh (Qua trường hợp quận Phú Nhuận)

Bài viết nghiên cứu những tác động của văn hóa và tôn giáo trong phát triển giáo dục ở cộng đồng Chăm Islam tại thành phố Hồ Chí Minh qua trường hợp quận Phú Nhuận. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Lúa, nữ thần lúa và cái liềm: Sự chuyển dịch của “Các công nghệ lẫn lễ nghi” – Bàn về một vài vấn đề tôn giáo gắn với sự phát triển nông nghiệp của người Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị

Lúa, nữ thần lúa và cái liềm: Sự chuyển dịch của “Các công nghệ lẫn lễ nghi” – Bàn về một vài vấn đề tôn giáo gắn với sự phát triển nông nghiệp của người Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị.


Vấn đề bảo tồn văn hóa của người BIH

Bài viết nghiên cứu về tộc BIH và vấn đề tiếp cận tộc người; văn hóa và đặc điểm kết cấu tộc người ở Tây Nguyên; khảo sát văn hóa của dân tộc BIH; vấn đề bảo tồn văn hóa của người BIH... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Patrimoine rural et developpement local nadine vivier (Nâng cao giá trị các di sản tại nông thôn và đóng góp vào sự phát triển quốc gia)

Ou comment les études en lettres, langues, sciences humaines et sociales concernant les thèmes Cultures, Patrimoines et Identités contribuent au développement économique et social ? Valoriser le patrimoine rural, c’est entretenir l’habitat traditionnel dans son paysage naturel (Charte de Florence, 2000). C’est aussi valoriser les techniques et savoir-faire qui ont permis sa création. Une étude du cas des Pays de la Loire montrera comment cette action contribue au développement d’une zone rurale en maintenant la population, en mettant en valeur sa culture, en diversifiant ses activités par l’accueil des touristes : développement culturel et économique sont ici indissociables.


Văn hóa Champa - Tính thống nhất và đa dạng

Không gian văn hóa Champa; di tích văn hóa Champa; mô hình và mối quan hệ giữa các di tích, hệ thống trung tâm tôn giáo, hệ thống thành cổ, hệ thống thương cảng. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Đôi nét đặc điểm văn hóa cộng đồng người Ấn Độ ở Malaysia

Bài viết đề cập đến một số đặc điểm văn hóa của cộng đồng Ấn Độ ở Malaysia dựa trên những hiểu biết thực tế và các tài liệu thu thập được. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Sắc thái Chăm trong văn hóa Việt Nam

Bài viết trình bày đôi nét về quá trình lịch sử dân tộc Chăm; sắc thái Chăm trong văn hóa Việt Nam; một số chính sách mà Đảng và nhà nước ta đối với dân tộc Chăm nhằm nâng cao nhận thức đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu văn hóa hiểu biết lẫn nhau, cùng cộng đồng phát triển bền vững.


Người Hoa Hẹ (Hakka) ở Việt Nam

Bài viết nghiên cứu nguồn gốc lịch sử, sự hình thành, các yếu tố văn hóa truyền thống của người Hoa (Hẹ) ở Việt Nam, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần qua đó góp phần nghiên cứu sâu hơn về tộc người này trong cộng đồng người Hoa ở Việt Nam


Văn hóa Thái và xu hướng phát triển văn hóa các dân tộc ở Tây Bắc

Bài viết với các nội dung: văn hóa Thái và văn hóa Tây Bắc, sự giao tiếp giữa văn hóa Thái với văn hóa các dân tộc ở Tây Bắc, những ảnh hưởng của văn hóa Thái, những ảnh hưởng về xã hội, xu hướng phát triển của văn hóa các dân tộc ở Tây Bắc. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Nouvelles demandes patrimoniales et développement des territoires: La base sous-marine de Saint-Nazaire, un processus de patrimonialisation

Le champ patrimonial a connu une expansion qui paraît sans limite depuis moins d’un demisiècle sous l’influence d’une demande sociale en explosion. Cette valorisation a des conséquences directes sur le plan du développement économique. Elle a conduit à une redéfinition de la hiérarchie des pouvoirs publics intervenant dans le champ patrimonial. La communication sera structurée autour de trois grands thèmes: analyse des conditions de l’émergence des nouveaux objets patrimoniaux depuis 40 ans; bilan du jeu des acteurs (Etat, Collectivités territoriales, Associations de citoyens, Entreprises, Instances supra-nationales); intégration des questions patrimoniales dans la construction et le développement des territoires.


Huỳnh Thúc Kháng người chép sử của phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX

Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) là một chí sĩ nổi tiếng với tài năng, đức độ và lòng yêu nước, người dân Việt Nam thường nhắc đến ông với một tên gọi gần gũi: Cụ Huỳnh. Từ một người tham gia đắc lực trong phong trào Duy Tân, Huỳnh Thúc Kháng trở thành một nhà “Sử học”. Cụ Huỳnh đã ghi chép lại khá đầy đủ về những sự kiện, diễn biến và những nhân vật tiêu biểu trong phong trào Duy Tân, nhất là trong phong trào chống thuế Trung Kỳ năm 1908.


Tục thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu của người Hoa ở Thừa Thiên Huế

Bài viết này được thực hiện trên quá trình điền dã, thu thập tư liệu thực tế tại các điểm người Hoa hiện đang sinh sống tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, chúng tôi tập trung nghiên cứu 3 nội dung chính: Quá trình định hình và phát triển tục thờ Thiên Hậu ở Thừa Thiên Huế, những đặc điểm của tục thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu trong tín ngưỡng thờ nữ thần ở vùng đất này, sự biến đổi trong tục thờ cúng Thiên Hậu Thánh Mẫu trong bối cảnh hiện nay.


Không gian văn hóa Phật giáo Huế và vấn đề phát triển du lịch tâm linh

Không gian văn hóa Phật giáo đã tạo nên những giá trị di sản văn hóa đa dạng và phong phú trong tổng thể di sản văn hóa Huế. Thừa Thiên Huế có nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch tâm linh góp phần củng cố bản sắc sản phẩm du lịch, gia tăng khả năng thu hút của điểm đến Huế và gia tăng trải nghiệm cho du khách. Tuy nhiên, các di sản văn hóa Phật giáo Huế vẫn chưa được khai thác một cách tương xứng để góp phần làm phong phú thêm các trải nghiệm du lịch khám phá Huế.


Hoạt động giao thương giữa Nhật Bản và Ayutthaya thế kỷ XVII

Trong lịch sử bang giao thời cận thế, thế kỷ XVII là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt trong quan hệ giữa Nhật Bản với Đông Nam Á nói chung và quan hệ với Ayutthaya1 nói riêng. Bằng phương pháp lịch sử, phương pháp logic và một số phương pháp liên ngành khác, tác giả tập hợp và xử lý một cách có hệ thống các tư liệu buôn bán giữa hai bên để có cái nhìn bao quát nhất về chính sách kinh tế, tầm nhìn ngoại thương của Nhật Bản và Ayutthaya.


Political and diplomatic relations between India and Myanmar(1992-2014): A view from the impacts of Look East Policy

After the Cold War, India has adjusted its foreign policy, called Look East Policy to serve the domestic economic reform and adapt to the new international situation. India’s Look East Policy is the policy toward the Southeast Asia region, which possessesabundant natural resources and plays a role in the support for India in the Asia – Pacific region strategy.


“Picture brides” and Japanese women’s American dream: An ethical study on the Buddha in the attic by Julie Otsuka

The Buddha in the Attic is not a religious novel as its name might show; inversely, the author, Julie Otsuka, presents readers a vivid picture of the Japanese women who came to America in the early 20th century and wished to change their life via marriages.


Essence of Myanmar’s foreign policy under prime minister U Nu (1948-1962)

This paper mentions Myanmar's foreign policy, explains and analyses its roots and core contents under Prime Minister U Nu (1948–1962).


Sáng tạo truyền thống: Bối cảnh và ý nghĩa mới của lễ tế Nam Giao được phục dựng trong Festival Huế

Bài viết này phân tích và phê bình khái niệm “sáng tạo truyền thống” qua việc xem xét cách thức nghi lễ tế Nam Giao được phục dựng trong Festival Huế với tư cách là một hoạt động du lịch di sản.


Impact of the 1968 Tet Offensive on Re-shaping the U.S. war strategy: A view fromamerican war generals and researchers

Exactly half a century has passed since the 1968 Tet Offensivewas undertaken, but its size, the implementation of its activities, and its impact on the course of Vietnam War still attract the attention of a great number of researchers.


Vua Minh Mạng trừng trị nạn “quan tham lại nhũng”

Vua Minh Mạng là vị vua có nhiều đóng góp cho lịch sử dân tộc trên nhiều lĩnh vực. Để có được thành công đó, trong quá trình trị vì ông đã dày công xây dựng đội ngũ quan lại mẫn cán và bộ máy hành chính chặt chẽ. Ông đã có nhiều giải pháp để tuyển chọn được đội ngũ quan lại đáp ứng được các điều kiện về tài, đức, trung với vua và yêu thương dân chúng.


Hoàng đế La Mã, vương quyền với sự phát triển của đế chế thời kỳ Pax Romana (27TCN-180)

Bài viết nghiên cứu các khái niệm về vương quyền của hoàng đế La Mã, phương thức duy trì và kiểm soát vương quyền, cũng như cách xây dựng một đế chế thống nhất ở thời kỳ Pax Romana. Tất cả là sự biện giải về việc các vị hoàng đế La Mã hạn chế các nhánh quyền lực khác như thế nào để hoàng đế luôn là trung tâm của La Mã với nhiều quyền lực tập trung và chư hầu phủ phục khắp cung điện.


Gia phong xứ Huế từ góc nhìn di sản phủ đệ

Trong dòng chảy di sản văn hóa Huế, phủ đệ triều Nguyễn là những công trình kiến trúc độc đáo, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người, nơi ẩn dấu bóng dáng văn hóa,nghệ thuật cung đình một cách sâu đậm. Không gian văn hóa phủ đệ bảo lưu những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của gia đình hoàng tộc xưa.


Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979

Xuất phát từ những mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc trong vấn đề Việt Nam chống Mĩ và ý đồ lôi kéo Việt Nam trở thành đồng minh không thành công, Trung Quốc đã có những hành động gây bất lợi cho Việt Nam như bắt tay với Mĩ (năm 1972), ủng hộ chế độ Pol Pot ở Campuchia, cuối cùng là mang quân đi xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam (tháng 02 năm 1979).


Đi tìm diện mạo của một dòng sông cổ: Sông An Cựu

Sông An Cựu vốn dĩ là một dòng sông tự nhiên cổ xưa, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống Sông Hương trên địa bàn Thừa Thiên Huế từ trước Công nguyên. Do kiến tạo địa lý và thay đổi đột ngột về chế độ thủy văn nên nước chuyển dòng làm con sông bị giảm lưu lượng nước, bồi lấp, thu hẹp dần và đứt đoạn, đánh mất vai trò là nguồn cung cấp nước chính cho phá Hà Trung-đầm Cầu Hai và cửa biển Tư Hiền kể từ đầu thế kỷ XV. Bài viết này nhằm thử phác họa lại diện mạo địa lý của dòng sông cổ có số phận ly kỳ và lắm tên đó.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
  • 27/07/2013
  • 74.867
  • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Sense and Sensibility
  • 28/04/2013
  • 31.123
  • 815
MẬT THƯ LÀ GÌ?
  • 28/09/2011
  • 42.750
  • 200

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu