Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lịch sử - Văn hoá (12.199)

Tìm hiểu lễ hội Thek Côn (đạp cồng) của người Khmer Sóc Trăng

Người Khmer Sóc Trăng có nhiều lễ hội truyền thống mang giá trị hết sức độc đáo. Đặc biệt, đó là lễ hội Thek Côn tại ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Tìm hiểu lễ hội này cho thấy đây là lễ hội cầu an, mang tính nhân văn. Mặt khác, thông qua nghiên cứu cũng làm rõ thêm giá trị địa phương của lễ hội, cũng như sức lan tỏa của nó không chỉ đối vùng đất Sóc Trăng mà còn cả khu vực Nam bộ.


Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Trà Vinh - bước đầu góp phần định hướng hoàn thiện hoạt động chính quyền địa phương

Quy hoạch phát triển văn hóa trên tỉnh Trà Vinh, nhằm mục đích nâng cao đời sống về mặt tinh thần cho đông đảo người dân ở trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời trên cơ sở quy hoạch, xác định mối tương quan của quá trình phát triển văn hóa, với xây dựng chính quyền địa phương.


Nghệ thuật Cải Lương Nam Bộ: Thực trạng và định hướng phát huy giá trị di sản văn hóa

Bài viết thực hiện phân tích, đánh giá dựa trên những dữ liệu đã thu thập, ghi chép trong quá trình điền dã tại các đơn vị hoạt động Cải Lương ở Nam Bộ (từ 2014 đến nay). Kết quả nghiên cứu là câu chuyện phản ánh bức tranh đời thực của sân khấu Cải Lương ở Nam Bộ và những giải pháp.


Một vài nhận xét về mối quan hệ giữa chúa Nguyễn Ánh - vua Gia Long với người Khmer Nam Bộ

Bài viết tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và đưa ra một số nhận xét về mối quan hệ mật thiết giữa chúa Nguyễn Ánh - vua Gia Long với người Khmer ở Nam Bộ.


Ebook Hỏi đáp về trang phục truyền thống Việt Nam: Phần 2

Trang phục không chỉ thể hiện quan niệm thẩm mỹ, lối sống, trình độ của một nhóm người, một cả nhân mà còn thể hiện đặc trưng văn hóa của một cộng dồng. Đặc trưng trang phục ở dây chính là tính truyền thống được bảo lưu kết hợp với sự tiếp thu các yếu tố của thời trang hiện đại. Chính điều này là tiêu chí để phân biệt tộc người này với tộc người khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Hỏi đáp về trang phục truyền thống Việt Nam: Phần 1

Việt Nam là một đất nước da dân tộc. Mỗi dân tộc mang đậm nét một bản sắc văn hóa độc đáo. Do đó, trang phục nói chung của từng tộc người nói riêng thật phong phú đa dạng và đầy tính năng qua từng thời kỳ của lịch sử Việt Nam từ trước đến ngày nay. Ngay cả trong cộng đồng người Việt thì dấu ấn về trang phục của từng vùng củng có sự đa dạng và khác biệt. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.


Những biến động trong ngành khai mỏ dưới triều Nguyễn giai đoạn từ năm 1802 đến năm 1858

Nhà Nguyễn là một trong những triều đại tồn tại lâu dài trong lịch sử chế độ phong kiến. Đánh giá về “công” và “tội” của nhà Nguyễn, giới khoa học trong, ngoài nước có nhiều ý kiến đa chiều. Nhiều nhà nghiên cứu vẫn cho rằng, triều Nguyễn – với những chính sách “trọng nông”, hạn chế sự phát triển của công, thương nghiệp đã cản trở sự phát triển nền kinh tế hàng hóa của đất nước, gây ra sự khủng hoảng xã hội trầm trọng, do đó việc mất nước vào tay thực dân Pháp là tất yếu.


Ebook Nếp sống gia đình ở khu đô thị mới: Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

Cuốn sách Nếp sống gia đình ở khu đô thị mới (Nghiên cứu trường hợp khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính ra đời trên cơ sở bổ sung và hoàn thiện bản luận án Tiến sĩ cùng tên) với kết cấu nội dung gồm 3 chương, phần 1 sách thể hiện nội dung 2 chương đầu: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn; chương 2 - Đặc trưng các hộ gia đình tại chung cư Trung Hòa Nhân Chính.


Ebook Nếp sống gia đình ở khu đô thị mới: Phần 2 - NXB Khoa học Xã hội

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách trình bày chương còn lại với nội dung: Tương tác giữa các thành viên trong gia đình và quan hệ xã hội của gia đình. Tác giả với mong muốn làm sáng tỏ phần nào các đặc trưng nếp sống, sinh hoạt của các gia đình sống ở chung cư cao tầng tại các khu đô thị mới ở Hà Nội, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm xây dựng mô hình không gian sống phù hợp.


Ebook Kỷ yếu hội thảo quốc tế 90 Năm nghiên cứu về văn hoá và lịch sử Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách "Kỷ yếu hội thảo quốc tế 90 Năm nghiên cứu về văn hoá và lịch sử Việt Nam" là tập hợp những bài viết và bài phát biểu trong hội thảo quốc tế nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia và Viện Viễn đông bác cổ Pháo tổ chức tại Hà Nội tháng 12 - 1992. Các bài viết trong cuốn sách này sẽ bao gồm 2 phần, phần Việt văn và phần Pháp văn. Mời bạn đọc cùng tham khảo.


Ebook Kỷ yếu hội thảo quốc tế 90 Năm nghiên cứu về văn hoá và lịch sử Việt Nam (Phần Pháp văn)

Cuốn sách "Kỷ yếu hội thảo quốc tế 90 Năm nghiên cứu về văn hoá và lịch sử Việt Nam" là tập hợp những bài viết và bài phát biểu trong hội thảo quốc tế nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia và Viện Viễn đông bác cổ Pháo tổ chức tại Hà Nội tháng 12 - 1992. Phần này là nguyên văn tiếng Pháp "90 ans de recherques sur la culture et l’ histoire du Vietnam". Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Kỷ yếu hội thảo quốc tế 90 Năm nghiên cứu về văn hoá và lịch sử Việt Nam: Phần 2

Cuốn sách này là tập hợp những bài viết và nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia và Viện Viễn đông bác cổ Pháo tổ chức tại Hà Nội tháng 12 - 1992. Hi vọng cuốn sách sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho việc nghiên cứu văn hóa lịch sử Việt Nam của bạn đọc. Mời các bạnc ùng tham khảo.


Chợ nổi vùng Đồng bằng sông Cửu Long dưới góc nhìn sinh thái nhân văn

Nghiên cứu này xem xét chợ nổi vùng Đồng bằng sông Cửu Long dưới góc nhìn sinh thái nhân văn. Các vấn đề bàn luận gồm hệ sinh thái và hệ xã hội chợ nổi, vai trò của hệ sinh thái đối với hệ xã hội chợ nổi, tác động của hệ xã hội đối với hệ sinh thái chợ nổi, hệ quả của sự tác động hệ xã hội lên hệ sinh thái chợ nổi, tác động của xu thế thời đại lên hệ xã hội chợ nổi. Kết quả nghiên cứu không chỉ bổ sung thông tin về chợ nổi mà còn góp thêm tiếng nói cho việc bảo vệ môi trường sông nước và bảo tồn chợ nổi ở địa bàn nghiên cứu.


Một cách hiểu về chủ nghĩa siêu thực trong thơ hiện đại

Bài viết hướng đến việc cung cấp một cách hiểu về chủ nghĩa siêu thực trong mối liên hệ với nghệ thuật ý niệm, chủ nghĩa tượng trưng và trong mối quan hệ giữa tạo tác và tiếp nhận tác phẩm nghệ thuật. Bài viết cũng phân biệt chủ nghĩa siêu thực và chủ nghĩa tượng trưng trong thơ, từ đó xác lập một cách nghĩ mới về thơ siêu thực.


Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nông thôn và thành thị thông qua việc tái tạo không gian thiêng

Bài viết tìm hiểu về sự tương tác giữa nông thôn và thành thị tại khu vực khảo sát là KĐT Đặng Xá, thuộc xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thông qua sự tái tạo một không gian thiêng. Bài viết xem xét sự tương tác giữa nông thôn và thành thị thể hiện như thế nào thông qua việc tái tạo không gian thiêng; những lợi ích mà cộng đồng làng xã được hưởng khi tái tạo không gian thiêng, cũng như nhận diện được “cái thiêng”, cái “truyền thống” mà cộng đồng sử dụng trong quá trình tương tác “đóng”, “mở” với bên ngoài.


Vài nhận xét về các cuộc vận động văn hóa - xã hội ở Việt Nam trong quá trình Cận đại hóa

Bài viết này nghiên cứu về các cuộc vận động văn hóa - xã hội khi đặt các cuộc vận động đó trong hệ quy chiếu là quá trình “Dân tộc hóa” và “Cận đại hóa” ở Việt Nam thời cận đại, coi các cuộc vận động này như một yếu tố quan trọng của quá trình “Dân tộc hóa” và “Cận đại hóa” mà mục tiêu là giải phóng dân tộc và bước theo con đường văn minh tiến bộ.


Truyền thông về chính sách văn hóa cho công chúng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng

Bài viết này đi sâu nghiên cứu tìm hiểu thực trạng truyền thông chính sách văn hóa qua các chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng về nội dung, hình thức và các yếu tố khác. Từ đó có những đánh giá, so sánh để đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị ban đầu nhằm nâng cao chất lượng truyền thông dành cho công chúng dân tộc thiểu số tại địa phương trong tương lai.


Hệ thống đền miếu nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh

Nội dung đề tài nhằm nghiên cứu về hệ thống đền miếu nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh. Các cuộc khai quật khảo cổ học tại đền Thái năm 2008-2010 đã làm rõ quy mô kiến trúc và khẳng định đền Thái là Thái miếu của nhà Trần. Di tích đền An Sinh còn nhiều điều cần phải làm rõ, các cuộc khai quật đang được tiến hành tại đây sẽ cung cấp những bằng chứng để làm rõ quy mô, tính chất cũng như niên đại của di tích này.


Một số biến đổi trong nghi lễ vòng đời của người Êđê ở Buôn Ma Thuột hiện nay

Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, qua quá trình tiếp xúc, giao lưu văn hóa giữa người Êđê và các tộc người khác đã làm cho văn hóa truyền thống của người Êđê biến đổi rất nhiều. Nghi lễ vòng đời của người Êđê ở Buôn Ma Thuột cũng không phải là ngoại lệ, sự biến đổi thể hiện ở nhiều mặt, rõ nét nhất là sự biến đổi về tính thiêng, sau đó là sự biến về nội dung và hình thức trong nghi lễ vòng đời.


Chế độ đãi ngộ đối với võ quan trong quân đội của vương triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884

Chế độ đãi ngộ dành cho võ quan là một trong những chính sách quan trọng trong xây dựng và củng cố lực lượng quân đội dưới triều Nguyễn. Võ quan dưới triều Nguyễn không chỉ được hưởng lương bổng như những ngạch quan lại khác trong triều đình mà còn được hưởng những ưu đãi đặc biệt của nhà nước do đặc thù công việc, như chế độ cho những người trận vong, trận thương cho quân đội khi tham gia chiến trận.


Truyền thống gia đình - yếu tố nền tảng quyết định sự thành công của quá trình xây dựng gia đình văn hóa

Gia đình là môi trường quan trọng bậc nhất sản sinh, lưu giữ, truyền bá các giá trị truyền thống gia đình, dân tộc. Một xã hội muốn vững mạnh, một dân tộc muốn trường tồn trước hết phải chăm lo xây dựng gia đình lành mạnh. Hiện nay, những thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội cho thấy sự lệch chuẩn của gia đình, sự xuống cấp đạo đức, lối sống của dân tộc, trong đó có giá trị truyền thống gia đình thì mỗi gia đình còn có vai trò to lớn hơn nữa trong việc gìn giữ, lưu truyền và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp.


Thuế đoàn kết - một biện pháp tài chính nhằm cân bằng Đông - Tây Đức (1991-2018)

Ngay khi nước Đức tái thống nhất đã có dòng tài chính rất lớn chảy từ phía Tây sang phía Đông thông qua các khoản thu từ Thuế Đoàn kết lần 1, lần 2, quỹ nước Đức thống nhất, hiệp ước Đoàn kết I, hiệp ước Đoàn kết II nhằm đem đến sự cân bằng Đông – Tây. Trong đó, thuế Đoàn Kết là một trong những biện pháp tài chính được chính phủ đặt ra dựa trên việc đánh thuế thu nhập cá nhân và thuế doanh nghiệp.


Hình thành quốc gia - dân tộc ở Nhật Bản thời cận đại tiếp cận từ chính sách văn hóa - nghệ thuật

Trên cơ sở khảo cứu các tài liệu nghiên cứu và sử liệu đương thời, bài viết phân tích những thành công và hạn chế trong chính sách văn hóa - nghệ thuật của chính quyền Meiji trên các phương diện giáo hóa tư tưởng quốc dân, tái cấu trúc văn hóa truyền thống, cải thiện hình ảnh của Nhật Bản và vị trí của văn hóa - nghệ thuật trong nhận thức về dân quyền. Từ góc nhìn này, tác giả bài viết mong muốn đóng góp thêm một số hiểu biết và nhận thức về quá trình hình thành những nền tảng cơ bản của “quốc gia - dân tộc” trong cận đại hóa Nhật Bản thời Meiji.


Nâng cao chất lượng hoạt động sưu tầm hiện vật tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích vai trò quan trọng của công tác sưu tầm hiện vật đối với hoạt động của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, Bảo tàng đã đẩy mạnh hoạt động sưu tầm nhằm thu thập hiện vật và tư liệu để xây dựng cho cơ sở và phục vụ trưng bày thường xuyên.


Vai trò của nước Pháp đối với quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam (1981-1995)

Bài viết phân tích vai trò của nước Pháp đối với quá trình Việt Nam thực hiện phá thế bị bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế. Nước Pháp đã duy trì mối quan hệ chính trị chặt chẽ, và những lợi ích kinh tế ở Việt Nam lớn hơn nhiều so với các quốc gia châu Âu khác trong suốt thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ XX.


Xu hướng đa dạng hóa niềm tin trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Bài viết tập trung luận giải vấn đề có tính lí luận, đó là sự phát triển từ đa dạng tôn giáo đến đa dạng niềm tin tôn giáo ở Việt Nam đồng thời chỉ rõ những biểu hiện của sự đa dạng đó trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.


Hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1968)

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả đi vào phân tích chủ trương xây dựng hậu phương cũng như đưa ra những nhận định về thành tựu và đóng góp của hậu phương miền Bắc trong giai đoạn 1954 – 1968.


Quan điểm đạo đức học kitô giáo

Nội dung bài viết trình bày khái quát quan điểm đạo đức học Kitô giáo nhờ phân tích một số nội dung cơ bản sau đây của nó. Để nắm bắt được nội dung sâu sắc và tính nhân văn sâu xa của quan điểm đạo đức Kitô giáo, trước hết cần phải thấu hiểu thực chất của triết lý Kitô giáo.


Giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hoá

Nội dung bài viết hướng tới việc tìm hiểu những giá trị truyền thống của dân tộc là việc làm cần thiết, vừa có ý nghĩa lý luận và thực tiễn lại vừa mang tính thời sự cấp bách, góp phần vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và toàn cầu hoá ở Việt Nam hiện nay.


Ebook Gia Định xưa và nay: Phần 1

Ebook Gia Định xưa và nay: Phần 1 trình bày một số nội dung sử lược của Gia Định qua các thời đại, di tích lịch sử, các danh nhân lịch sử của Gia Định qua các thời đại, huyền thoại, giai thoại và các địa danh ở Gia Định xưa và nay,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Kinh Thành Nguyên Đá
  • 05/08/2011
  • 28.186
  • 471

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu