Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lâm nghiệp (2.187)

Ứng dụng viễn thám và GIS trong đánh giá biến động diện tích rừng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1988-2017

Đại Lộc là một trong những huyện thuộc lưu vực sông Vu Gia–Thu Bồn có diện tích rừng lớn của tỉnh Quảng Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, qua giai đoạn 30 năm xây dựng và phát triển (1988–2017) thì diện tích rừng biến động khá mạnh do khai thác quá mức, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và sự phát triển của cơ sở hạ tầng.


Phân tích đa tiêu chí trong thành lập bản đồ dự báo nguy cơ cháy rừng

Cảnh báo và ngăn chặn cháy rừng nhằm bảo vệ hệ sinh thái rừng là cần thiết và phải được quản lý, giám sát hiệu quả. GIS là một công cụ phân tích không gian kết hợp với phân tích đa tiêu chí có thể dự báo, đánh giá mức độ, nguy cơ cháy rừng xảy ra ở đâu và khi nào.


Xác định mật độ thích hợp cho rừng trồng bạch đàn PNCT3 cung cấp gỗ nguyên liệu giấy tại Phù Ninh, Phú Thọ

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định mật độ tối ưu cho rừng trồng Bạch đàn giống mới chọn lọc PNCT3 cung cấp gỗ nguyên liệu giấy và dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Biến đổi cấu trúc không gian của rừng tự nhiên trung bình và giàu tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Dựa vào dữ liệu điều tra trên 2 ô định vị diện tích 1 ha thuộc trạng thái rừng trung bình và rừng giàu tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai trong năm 2013 và 2018. Trong mỗi ô tiêu chuẩn, tiến hành xác định tên loài, đường kính ngang ngực, chiều cao, đường kính tán, vị trí của tất cả các cây gỗ (D > 5 cm).


Đặc điểm cấu trúc không gian của các loài cây ưu thế rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại khu vực Tân Phú, Đồng Nai

Cấu trúc không gian là một trong những chỉ tiêu quan trọng để mô tả cấu trúc lâm phần. Sử dụng phương pháp phân tích định lượng cấu trúc không gian của rừng dựa vào quan hệ của các cây lân cận nhau. Số liệu được thu thập trên 12 ô tiêu chuẩn 2.500 m2 (50 m x 50 m) của 3 trạng thái rừng (giàu, trung bình, nghèo), kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại khu vực rừng phòng hộ Tân Phú, Đồng Nai.


Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.


Thực trạng và giải pháp cho quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý rừng dựa vào cộng đồng (QLRDVCĐ) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt đối với những địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn và có nhiều đồng bào dân tộc ít người như xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.


Climate change vulnerability assessment of forests and forest-dependent people - A framework methodology

The vulnerability of a system is a function of its exposure to change, its sensitivity to such change, and its capacity to adapt to it. Vulnerability is a complex concept having many interacting dimensions (environmental, economic, social, political and geographic). A vulnerability assessment should answer the question “what (or who) is vulnerable to what”. In theory, assessment of vulnerability to climate change should take into account both the evolution of the system and the pressures and risks with which it will be confronted.


Ảnh hưởng của cạnh tranh cùng loài đến sinh trưởng của cây ở rừng trồng thông Hàn Quốc

Bài báo sử dụng số liệu thu thập từ 15 ô tiêu chuẩn định vị rừng trồng thuần loài thông Hàn Quốc (Pinus koraiensis) tại lâm trường Mộng Gia Cương, Đông Bắc Trung Quốc, thông qua một số phương pháp phân tích tương quan và mô hình hồi quy để làm rõ mối quan hệ giữa chỉ số cạnh tranh với sinh trưởng, tăng trưởng của cây riêng lẻ.


The status of coniferous plants of Nam Nung nature reserve in Dak Nong province

In this study discovered additionally one species (Cephalotaxus mannii Hook.f.) and one family (Cephalotaxaceace) of coniferous plants for Nam Nung nature reserve in Dak Nong province.


Using net present value method in economic efficiency analysis for forest plantation: Problems and solutions

This paper discussed limitations in perception and application of Net present value method in economic and financial analysis for forest plantation.


Đề xuất sửa đổi một số quy định về sở hữu rừng trong dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng (Sửa đổi)

Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng đã có những sửa đổi nhất định liên quan đến quy định về sở hữu rừng. Tuy nhiên, về quyền sở hữu rừng trong Dự thảo vẫn còn có những điểm bất cập, chưa thực sự phù hợp với chế định về quyền sở hữu trong Hiến pháp cũng như trong các văn bản luật có liên quan.


Key factors influencing tree planting decisions of households: A case study in Hoa Binh province

In this paper analysed the key factors influencing tree planting decision from local people in the Nam Nuong commune, Kim Boi dictrict.


Chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Bài báo trình bày tóm tắt kết quả tình hình thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam theo Nghị Định 99/2010/NĐ-CP. Sử dụng các nguồn tài liệu thứ cấp, bài báo đã tổng hợp được những kết quả nổi bật của việc thực thi chính sách từ năm 2011 đến 2016. Sau 6 năm triển khai, tổng nguồn thu DVMTR là 6.510,6 tỷ đến từ ba đối tượng sử dụng dịch vụ là cơ sở thủy điện, cung cấp nước sạch và kinh doanh du lịch, trong đó phần lớn nguồn thu là từ các cơ sở thủy điện (97,04%).


Ảnh hưởng của độ ẩm đến sự biến đổi nhiệt độ bên trong ván trong quá trình ép nhiệt cao tần và ván ép khối tre

Bài viết nghiên cứu sử dụng ván tre ép khối làm vật liệu, ván tre được ép nhiệt độ cao tần dưới các điều kiện độ ẩm nguyên liệu khác nhau, trong quá trình ép nhiệt cao tần ván ép khối tre tiến hành đo sự biến đổi nhiệt độ bên trong của ván.


Effects of rosin sizing agent on the fixation of boron in styrax tonkinensis wood

The aim of this study was to evaluate the effect of rosin sizing agent upon fixing boron in styrax tonkinensis wood treated with mixtures of 3% boric acid and 1% rosin sizing agent.


Water uptake, moisture absorption and wettabillity of beech veneer treated with N-methylol melamine compounds alkyl ketene dimer

This paper veneers treated with N-methylol melamine and AKD chemicals were investigated on water moisture related properties and their stability after cyclic tests.


Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn canxi cacbonat tới một số tính chất của vật liệu composite gỗ nhựa

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn canxi cacbonat tới độ hút nước, độ bền kéo, độ bền uốn của vật liệu; các thông số tìm được sẽ là cơ sở để đề xuất chế độ gia công và ứng dụng vào trong thực tiễn sản xuất.


Giáo trình môn học chuẩn bị nguyên vật liệu nghề mộc dân dụng

Môn học “Chuẩn bị nguyên vật liệu” được biên soạn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về cấu tạo, đặc điểm, tính chất của các loại gỗ; các loại khuyết tật của gỗ, các biện pháp tận dụng gỗ và phòng chống các sinh vật phá hoại gỗ. Ngoài ra còn cung cấp những kiến thức cơ bản về cách lựa chọn vật liệu, mua vật liệu một cách hợp lý nhất. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


ISSR analysis of genetic diversity in Acrocarpus fraxinifolius from three landscape elements of transition forest belt of Kodagu district, Karnataka, India

Acrocarpus fraxinifolius is an important tropical timber species mainly found in Asia and is a fast growing tree species found naturally in India, Chaina, Burma and Sumatra. In Karnataka, the species is extensively cultivated in coffee plantations due to its desirability in the rainy season that favours coffee growth. The species is also to the smaller extent noticed in natural forests and sacred groves of Kodagu district, Karnataka, India. However there was no much studies were taken in assessing the genetic diversity of the species exists in natural forests, sacred groves and coffee plantations. Hence the study was undertaken to know the extent of genetic diversity in the species as comparing to natural forests, sacred groves and coffee plantations was analyzed using ISSR markers. The leaf samples were collected from each of landscape.


Mối quan hệ giữa nhóm ngành lâm nghiệp với nền kinh tế

Bài viết cho thấy vai trò của ngành lâm nghiệp và 4 tiểu ngành lâm nghiệp trong tổng thể các ngành kinh tế cũng như các điểm hiệu quả để xây dựng các chính sách can thiệp, từ đó cung cấp các cơ sở khoa học để huy động các nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp bền vững ở Việt Nam.


Degradation of deproteinized natural rubber by Gordonia sp. isolated from enrichment consortia

Biodegradation is a potential way of decomposing deproteinized natural rubber (DPNR). The enrichment consortia were demonstrated from a rubber processing factory waste. Nine DPNR-degrading bacteria were isolated from those consortia. The highest DPNR film weight loss in a mineral salt medium (MSM) was 43.92 ± 2.30 % after 30 days incubation using strain 5A1. The formation of aldehyde group during rubber degradation of 5A1 was determined using Schiff staining and Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR) analysis. The 16S rRNA gene sequence, of 5A1 showed the highest identity with that of Gordonia soli CC-AB07. This is the first report to demonstrate a strong ability to degrade DPNR by Gordonia sp. isolated from a rubber processing factory waste in Viet Nam.


Lập bản đồ phân vùng điều kiện lập địa thích hợp của cây Dầu rái tại tỉnh Bình Phước

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn quy hoạch phát triển bền vững rừng trồng nói chung và rừng cây Dầu rái ở tỉnh Bình Phước nói riêng.


Giới thiệu phần mềm trực tuyến “Sinh khí hậu trong Lâm nghiệp”

Bài viết giới thiệu phần mềm trực tuyến “Sinh khí hậu trong Lâm nghiệp” nhằm nâng cao khả năng ứng dụng phần mềm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.


Giảm tiếng ồn sản xuất của các máy gia công gỗ

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu các giải pháp giảm tiếng ồn sản xuất của các máy gia công gỗ. Nghiên cứu lựa chọn hai thiết bị điển hình để phân tích nguyên nhân phát sinh tiếng ồn, đề xuất các giải pháp khả thi giảm tiếng ồn là máy bào thẩm- cuốn mã hiệu CP6-7, máy cưa đĩa SA-4K. Những giải pháp chính được triển khai nghiên cứu bao gồm: giảm tiếng ồn ở nguồn phát sinh; giảm tiếng ồn bằng chắn âm; giảm tiếng ồn bằng hấp thụ âm (tiêu âm). Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả nhất giảm tiếng ồn cho các máy bào, cưa đĩa là áp dụng tổng hợp các giải pháp cách rung cho động cơ điện, điền đầy các rãnh hở trên trục dao, lắp đệm đàn hồi ốp đĩa cưa, trang bị hộp chắn âm, tấm chắn âm. Theo đó đã giảm tiếng ồn ở hành trình chạy không tới 20dB, ở hành trình làm việc tới 21dB. Điều này cho phép cải thiện tốt điều kiện lao động và tiến tới đạt mức yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia về tiếng ồn công nghiệp.


Giao khoán rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh Bình Phước – Thực trạng và giải pháp

Bài viết tìm hiểu thực trạng giao khoán rừng và đất lâm nghiệp, trên cơ sở đó phát hiện những bất cập giữa chính sách và thực tiễn để đưa ra các đề xuất nhằm sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh chính sách giao khoán rừng và đất lâm nghiệp cho phù hợp.


Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến tính chất cơ học của gỗ keo tai tượng trồng tại Hà Giang

Bài viết đánh giá ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến tính chất cơ học và tính chất công nghệ của gỗ keo tai tượng được trồng tại Hà Giang. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Mô hình động lực học của máy kéo với rơ mooc một trục vận chuyển gỗ

Bài viết đánh giá và cải thiện liên hợp máy thích ứng với điều kiện vận chuyển lâm sản ở nước ta đặc biệt là an toàn cho thiết bị và người lái, nâng cao năng suất vận chuyển.


Một số đặc điểm lâm học của kiểu phụ rừng Lùn tại Vườn Quốc gia Biduop – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng

Bài viết nghiên cứu cấu trúc ngoại mạo của rừng lùn; đặc điểm cấu trúc tổ thành rừng lớn tại các đai độ cao khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Ảnh hưởng của thông số công nghệ đến tính chất cơ học, vật lý của sản phẩm tre ép khối

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của lượng keo tráng, độ ẩm phôi và keo trước khi ép, khối lương thể tích sản phẩm, nhiệt độ và thời gian đóng rắn keo đến chất lượng sản phẩm tre ép khối nguyên liệu đã được cán dập với keo PF.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu