Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lâm nghiệp (2.224)

Nhận diện các trở ngại trong phát triển rừng gỗ lớn của nông hộ trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm nhận diện các vấn đề trong phát triển rừng gỗ lớn (RGL) trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 90 hộ trồng rừng ở 03 xã đại diện, phỏng vấn người am hiểu, thảo luận 03 nhóm nông dân. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đánh giá biến động rừng ngập mặn tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở ảnh vệ tinh giai đoạn 1988-2018

Bài viết được thực hiện nhằm xác định hiện trạng rừng ngập mặn tỉnh Bạc Liêu qua các năm 1988, 1998, 2013, 2018; đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn qua các thời kỳ cụ thể; đồng thời xác định nguyên nhân của các quá trình biến mất và phục hồi. Tư liệu ảnh viễn thám Landsat 5-TM, 8-OLI và phương pháp phân loại có kiểm định Maximum Likelihood Classifier - MCL được sử dụng để phân loại và đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 1988-2018.


Kết cấu và đa dạng loài cây gỗ ở rừng ẩm nhiệt đới tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích kết cấu loài cây gỗ và đa dạng loài cây gỗ của kiểu rừng ẩm nhiệt đới tại khu vực Nam Cát Tiên thuộc VQG Cát Tiên. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở khoa học để phân tích và so sánh đặc tính sinh thái của kiểu rừng ẩm nhiệt đới ở mức khu vực, vùng và toàn quốc.


Đánh giá tình hình sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của mô hình rừng trồng quế (Cinnamomum Blume) tại xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Bài viết trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu về tình hình sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của mô hình rừng trồng quế tại xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Thực trạng và giải pháp phát triển cây bóng mát đường phố trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Bài viết trên cơ sở kết quả điều tra thành phần loài cây bóng mát đang trồng trên các tuyến đường phố và khảo sát tại các địa bàn lân cận, đã chọn lựa được 26 loài cây có thể trồng cho hệ thống đường phố Thanh Hóa.


Chi phí sản xuất và sản phẩm gỗ của Việt nam: Góc nhìn từ chuỗi giá trị sản phẩm

Bài viết nhằm mục đích phân tích yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chi phí xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam từ kết quả khảo sát doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ và phỏng vấn chuyên gia tại Việt Nam từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018.


Hiện trạng thực vật rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay tại tỉnh Thanh Hóa

Thành phần loài thực vật rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay tại tỉnh Thanh Hóa gồm 24 loài, thuộc 20 họ của 2 lớp trong ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) gồm lớp Ngọc lan 16 họ chiếm 80%, 20 loài chiếm 83,3%; lớp Hành (Liliopsida) có 4 họ chiếm 20%, 4 loài chiếm 16,7%. Dạng sống thực vật có 4 nhóm cơ ản: nhóm cây chồi trên, nhóm cây chồi một năm, nhóm cây có chồi nửa ẩn, nhóm cây chồi ẩn, trong đó nhóm cây chồi trên (Ph) chiếm ưu thế với số lượng 11 loài, chiếm 45.8%, tiếp đến là nhóm cây chồi một năm (Th) có 7 loài, chiếm 29.2%, các nhóm còn lại chiếm tỷ lệ không đáng kể.


Phục hồi và quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Hệ sinh thái rừng ngập mặn (RNM) tồn tại ở vùng chuyển tiếp giữa môi trường biển và đất liền. Tuy vậy, cũng như nhiều nơi trên thế giới, rừng ngập mặn tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã bị chặt phá nghiêm trọng. Hậu quả là cơn bão Damrey năm 2005 đã quét qua đê biển gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống xã hội và kinh tế của người dân.


Xác định loài sâu hại đến rừng trồng Gáo vàng giai đoạn tuổi 1 tại huyện Quỳ Châu

Bài viết này trình bày kết quả điều tra, đặc điểm nhận biết của loài sâu hại ăn lá ảnh hưởng đến rừng trồng Gáo vàng giai đoạn tuổi 1 tại huyện Quỳ Châu.


Dẫn xuất isoflavone từ lõi gỗ loài Sưa đỏ (Dalbergia tonkinesis)

Từ lõi gỗ đỏ của cây Sưa đỏ Dalbergia tokinensis. Bài viết đã tiến hành tạo ra dịch chiết metanol tổng, tiếp đó chiết phân bố bằng n-hexan, etyl axetat, cloroform thu được các cao chiết tương ứng. Từ dịch chiết etyl axetat, chọn các hệ dung ly rửa giải với tỉ lệ thích hợp, kết hợp chấm sắc ký bản mỏng (TLC) và sắc ký cột (CC).


Ảnh hưởng của rừng trồng bạch đàn đến xói mòn và khả năng giữ nước tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Bài viết trên cơ sở các mô hình rừng trồng bạch đàn tuổi 3, tuổi 4, tuổi 5 trên địa bàn huyện Phù Ninh, chúng tôi bố trí 36 OTC tại các vị trí chân, sườn, đỉnh để xác định lượng đất bị xói mòn và khả năng giữ nước của rừng bạch đàn với đối chứng là thảm cây bụi.


Sinh trưởng các lâm phần rừng trồng phòng hộ chắn gió, chắn cát ven biển tỉnh Thanh Hóa

Bài viết tiến hành đánh giá sinh trƣởng về đƣờng kính và chiều cao các lâm phần rừng trồng Phi lao tại 5 huyện và thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa.


Tác động của người dân địa phương đến tài nguyên rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hoá

Bài viết tiến hành đánh giá tác động của ngƣời dân đến tài nguyên rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông để tìm ra giải pháp ổn định sinh kế, phát triển đời sống cho người dân vùng đệm là cơ sở để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý bảo vệ rừng.


Một số nguyên nhân chính gây suy giảm diện tích rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát ven biển tỉnh Thanh Hóa

Bài viết đánh giá một số nguyên nhân chính gây suy giảm diện tích rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay ven biển tỉnh Thanh Hóa nhằm cung cấp thông tin một cách tổng quan về thực trạng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa.


Đánh giá trữ lượng rừng lá rộng rụng lá tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8

Mục đích của nghiên cứu này là nghiên cứu khả năng ứng dụng ảnh viễn thám Landsat 8 ước lượng trữ lượng rừng lá rộng rụng lá trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu cho biết hầu hết diện tích rừng lá rộng rụng lá trên địa bàn nghiên cứu đều có mức trữ lượng trình bình (100-200 m3/ha).


Thử nghiệm trồng cây sa nhân tím dưới tán rừng tự nhiên ở huyện Con Cuông

Bài viết triển khai các hoạt động trồng thử nghiệm 1ha cây Sa nhân tím dưới tán rừng tự nhiên ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và nghiên cứu các điều kiện sinh thái, chăm sóc phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Đề cương chi tiết học phần: Cây rừng

Học phần Cây rừng trang bị cho người học những kỹ năng để xác định được các phương pháp phân biệt và nhận biết các loài thực vật rừng, giúp người học nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.


Đề cương chi tiết học phần: Khai thác lâm sản

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Khai thác lâm sản. Thông qua học phần này người học có thể biết được: những khái niệm cơ bản về khai thác lâm sản, các phương pháp trong khai thác, vận chuyển lâm sản, các phương pháp trong bảo quản lâm sản, biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tế việc khai thác, vận chuyển lâm sản và bảo quản lâm sản.


Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới (Dành cho hệ đào tạo thạc sĩ ngành Lâm học)

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới. Học phần này giúp người học nắm được đặc trưng cơ bản của rừng mưa nhiệt đới bao gồm cấu trúc, giá trị và sử dụng bền vững tài nguyên rừng nhiệt đới. Học viên hiểu được nguyên lý kỹ thuật cơ bản và xây dựng được phương thức lâm sinh trong tỉa thưa, tỉa cành và trồng cây bản địa dưới tán. Đối với rừng thứ sinh nghèo, môn học giúp học viên hiểu được đặc điểm cấu trúc và động thái của rừng thứ sinh nghèo ở Việt Nam và những giải pháp lâm sinh nhằm phục hồi rừng thứ sinh nghèo.


Đề cương chi tiết học phần: Trồng rừng

Đề cương cung cấp cho người học những thông tin cơ bản của học phần "Trồng rừng". Thông qua học phần này có thể giúp người học hiểu được những kiến thức cơ bản về: Sản xuất hạt giống cây rừng, tạo cây con trong lâm nghiệp, trồng rừng và gây trồng một số loài cây lâm nghiệp; giúp cho sinh viên có khả năng nhận biết được một số loại hạt giống thường được sử dụng trồng rừng phổ biến ở nước ta; có khả năng tiến hành đánh giá được phẩm chất hạt giống và xử lý kích thích hạt giống nẩy mầm để phục vụ công tác trồng rừng. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.


Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản mối quan hệ tương tác giữa hệ sinh thái rừng với các hệ sinh thái khác trong hệ thống môi trường tổng thể và mối quan hệ giữa rừng và môi trường; những đặc thù và thách thức cơ bản trong trồng rừng nhiệt đới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương chi tiết học phần: Nghiệp vụ hành chính kiểm lâm

Học phần Nghiệp vụ hành chính kiểm lâm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Tổ chức kiểm lâm; và các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng bảo vệ rừng và lâm sản góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.


Đề cương chi tiết học phần: Khoa học gỗ

Đề cương chi tiết học phần giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Khoa học gỗ. Qua học phần này người học có thể nắm bắt được các ưu nhược điểm của gỗ; biết được cấu tạo của gỗ, từ đó có thể nhật biết được một số loại gỗ thông dụng ở Việt Nam; biết được một số tính chất của gỗ vật lý, cơ học, hóa học gỗ và các khuyết tật của gỗ, từ đó sử dụng gỗ hợp lý trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo án nghề Trồng rừng

Giáo án nghề Trồng rừng trình bày sản xuất hạt giống cây rừng; sản xuất cây con; trồng rừng; phòng trừ sâu bệnh hại cây rừng; tìm hiểu nghề trồng rừng.


Vai trò của rừng thứ sinh trong việc bảo tồn đa dạng quần xã bọ hung ở hệ sinh thái núi đá vôi Việt Nam

Bài viết nghiên cứu mở rộng về vai trò của rừng thứ sinh trong bảo tồn quần xã bọ hung ở các vùng địa lý khác nhau là rất cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Một số đặc điểm sinh thái của bọ que hại luồng (Baculum apicalis Chen et He) và thử nghiệm hiệu lực một số thuốc trừ chúng tại Thanh Hóa

Bài viết nghiên cứu đặc điểm sinh thái của bọ que hại luồng (Baculum apicalis Chen et He) và thử nghiệm hiệu lực một số thuốc trừ chúng tại Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Mô hình canh tác sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tại tỉnh Kon Tum: Một phân tích ma trận SWOT

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, kết hợp phân tích số liệu thống kê, bài viết đánh giá thực trạng mô hình canh tác sâm dưới tán rừng của các nông hộ ở tỉnh Kon Tum. Sử dụng phân tích SWOT, bài viết đã phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ của các nông hộ trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng tự nhiên ở tỉnh Kon Tum. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm phát triển nông hộ sản xuất sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum.


Ứng dụng GIS đánh giá biến động diện tích đất lâm nghiệp huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai và đề xuất giải pháp quản lý bền vững

Bài viết nghiên cứu, đánh giá các loại hình đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất thông qua ứng dụng GIS đánh giá biến động diện tích đất lâm nghiệp và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển bền vững đất lâm nghiệp tại huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai.


Đa dạng tài nguyên thực vật ngập mặn hệ sinh thái vùng triều khu vực mũi Cà Mau

Bài viết làm rõ tính đa dạng tài nguyên thảm thực vật rừng ngập mặn ở các sinh cảnh và phân bố của chúng ở khu vực Mũi Cà Mau. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Một số biện pháp phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bài viết trình bày một số biện pháp phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng gỗ lớn, đầu tư chế biến với công nghệ hiện đại.


Tài liệu mới download

Kinh tế học Vĩ mô - Bài 8
 • 12/04/2011
 • 10.618
 • 675
Bài thực hành Microsoft Word
 • 14/03/2010
 • 25.353
 • 480
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 4
 • 12/04/2011
 • 27.069
 • 183
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 3
 • 12/04/2011
 • 13.636
 • 431
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 2
 • 12/04/2011
 • 72.751
 • 460

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu