Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kỹ năng viết tiếng Anh (1.686)

Error analysis on English compositions and paragraphs of Vietnamese students

The present study aimed to explore the writing errors in English compositions and paragraphs of Vietnamese students at a university in Vietnam and to compare the shared common errors made in their writings. This intended to see whether students with different levels have the same errors. The study used a corpus of 36 Vietnamese students’ composition writings and 36 paragraph writings. The data committed were categorized into three different error types by the framework of Chanquoy (2001).


Exploring tertiary English-majored students’ academic writing difficulties

This paper endeavors to present the findings of a study on the writing difficulties in terms of six aspects in academic writing, namely organization/sequence, vocabulary/spelling, grammar, supporting ideas, punctuation/capitalization, and unity and coherence encountered by Englishmajored students. The research participants were 126 English-majored students from a higher education institution in Lam Dong province, Vietnam. The participants took part in answering closed-ended questionnaires.


20 minutes a day with writing skills success

Ebook "Writing skills success in 20 minutes a day (3rd Edition)" present the content: lesson summary; periods, question marks, and exclamation points; avoiding faulty sentences; commas and sentence parts; commas that separate; semicolons and colons; apostrophes and dashes; quotation marks...


Second -year information techology students’ opinions of the use of authentic materials in extensive English for specific purpose (ESP) reading program at the genetic centre - Hanoi university of science and technology

One of the difficult tasks in English for Specific Purposes (ESP) classes is helping students to retain terminology of their field of study. The research evaluated the process of teaching English for Specific Purpose reading program for second-year information technology students at the Genetic Centre-Hanoi University of Science and Technology using coursebooks and authentic supplementary materials and the innovation in the employment of these materials during the process.


How to write an outline for a persuasive speech

  • 5/5 (1)

Giving persuasive speeches isn't just for high school and college composition classes. You may already give persuasive speeches and not know it. Even if you're not formally presenting persuasive speeches, it's important to know how to present your ideas in such a manner. A format exists for outlining your thoughts in a persuasive speech. The format exists for a reason. It is a logical and powerful means of presenting your views.


Mô hình tri nhận ẩn dụ ý niệm của kết cấu "X + từ chỉ bộ phận cơ thể người" trong tiếng Anh

Bài viết phân tích các mô hình ẩn dụ ý niệm trong kết cấu “X + từ chỉ bộ phận cơ thể người (BPCTN)” trong tiếng Anh; phân tích các ánh xạ ý niệm và cơ sở tri nhận của chúng, cũng như cách thức mà các kết cấu "X + từ chỉ bộ phận cơ thể người" trong tiếng Anh.


A study on high school students’ perceptions of the process of learning to write Emails in english

The present study was carried out to investigate students’ perceptions of the process of learning to write emails in English. The participants comprised of 100 high school students of grade 11. Data collection methods include questionnaire, interview and reflective journals. The study found that students had good awareness of email writing skills in the classroom. They shared their viewpoints on the process of learning to write emails in English both negatively and positively, with positive opinions outweighing negative ones.


Một số khó khăn trong việc giảng dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hóa học và biện pháp khắc phục

Việc dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Hóa học nhằm cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng cơ bản về chuyên ngành Hóa, đồng thời ôn tập lại những kiến thức sinh viên đã học trước đó trong chương trình tiếng Anh cơ bản giúp các em có vốn từ vựng và ngữ pháp để tìm hiểu, đọc và dịch các tài liệu chuyên ngành.


An analysis of linguistic errors committed in translation by English major students at Hung Vuong university

The study aimed to analyze the linguistic errors committed by English major students, Hung Vuong University, in their Vietnamese English translation, and inform some implications of pedagogy to improve the translation ability of the students.


Khảo sát, đánh giá thái độ của sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh Trường Đại học Sài Gòn đối với hướng tiếp cận học tập qua các thiết bị di động (M-Learning)

Bài viết mô tả cuộc khảo sát về thái độ sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh Trường Đại học Sài Gòn đối với hình thức học tập M-learning như bước đầu để tiến hành nghiên cứu về ứng dụng M-learning tại Trường.


Thực trạng xác định tỉ lệ đóng góp khi làm bài tập nhóm của sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh

Việc xác định tỷ lệ đóng góp của sinh viên khi làm bài tập nhóm là một thao tác quan trọng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng bài tập nhóm của sinh viên và đảm bảo tính công bằng giữa các thành viên. Tuy nhiên nhiều giảng viên vẫn chưa chú trọng việc này khi cho sinh viên làm bài tập nhóm. Bài viết nêu lên thực trạng xác định tỷ lệ đóng góp của sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh.


An investigation on the frequency of using learning strategies of the second year English majors in productive skills in English class at Saigon university

This paper aims to investigate the autonomy of second-year English majors in English skill classes at Sai Gon University through four main focuses such as learners’ motivation to be engaged in autonomous learning, their attitudes towards autonomous learning, their level of self-esteem, and their frequency of using learning strategies for language skills. 176 second – year English majors at SGU answered the questionnaire from the researcher.


Problem-solution pattern in English online brief news on Vietnam

Prolem-solution pattern is one the most frequently used structures in online brief news. This paper aims at analyzing the ways the writers use it in online brief news of economic, political and social issues on Vietnam. The research results can help Vietnamese learners of English apply the above pattern to improve their English speaking and writing skills.


Hướng dẫn làm bài Writing task 1 - Dạng bài table

Tài liệu hướng cách làm bài, phương pháp và một số bài mẫu của bài Writing task 1, dạng bài table; đây là tài liệu hữu ích trong qúa trình ôn luyện, luyện viết trong tiếng Anh. Để nắm chi tiết thông tin tài liệu cung cấp mời các bạn cùng tham khảo.


Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ năng viết tiếng Anh ở trung học phổ thông Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của vài viết là đề xuất phương pháp và thủ thuật dạy kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam dưới hướng lấy người học làm trung tâm và đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Quantitative analysis of the effect of synchronous online discussions on oral and written language development for EFL university students in Vietnam

The study investigates the effects of synchronous online discussions on oral and written skills development for EFL university students in Vietnam after one semester of instruction, using a pretestposttest quasi-experimental approach. One 15-student class of B1-level English participated in oral role plays, whereas another 15-student class engaged in synchronous online discussions after comparable preparation.


Chiến lược chữa lỗi bài viết trong giảng dạy kỹ năng viết cho người học ngoại ngữ

Bài viết nghiên cứu các chiến lược chữa lỗi với mục đích phân tích những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau của mỗi phương pháp, để từ đó giúp giáo viên có lựa chọn chiến lược phù hợp trong giờ giảng dạy kỹ năng Viết cho người học ngoại ngữ.


Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy kỹ năng viết cho học viên và sinh viên năm thứ ba khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự

Nghiên cứu này đã tìm ra ba nhóm giải pháp chính: Nhóm giải pháp từ phía người dạy, từ phía người học và các nhà quản lý giáo dục. Những nhóm giải pháp này đã được nghiên cứu dựa trên cơ sở của câu hỏi điều tra, phỏng vấn và đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Hy vọng rằng những nhóm giải pháp này sẽ mở ra một hướng mới trong việc nâng cao chất lượng dạy kỹ năng viết cho học viên, sinh viên năm thứ ba, Khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự.


Lợi ích từ việc giảng viên nhận xét tương tác vào bài viết tiếng Anh của sinh viên

Bài viết phân tích tác động của phản hồi tương tác của giảng viên đối với chất lượng bài viết tiếng Anh của sinh viên Việt Nam học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2. Chúng tôi thu thập trên 30 bài viết về 15 chủ đề của 03 sinh viên đại học người Việt trong 24 tuần. Tác động của phản hồi tương tác được phân tích theo chuẩn của Ferris, chất lượng bài viết được phân tích định tính theo chuẩn Viết Phân tích của Hoa Kỳ, so sánh kết quả sử dụng phương pháp ANOVA (định lượng).


Using mind mapping as a transition from receptive to productive skills for second degree learners

This article aims at suggesting various activities enclosed with explanations of how this useful utility can be applied for a smooth transition from receptive skills to productive skills while teaching English.


Phân tích lỗi thường gặp của sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải khi làm bài viết tiếng Anh trong kì thi hết học phần tiếng Anh B1 và biện pháp khắc phục

Kĩ năng viết tiếng Anh rất quan trọng đối với sinh viên, đặc biệt là trong kì thi hết học phần Tiếng Anh B1 (tương đương Bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam). Bài viết phân tích các lỗi thường gặp của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải khi làm bài viết tiếng Anh và đề xuất các biện pháp khắc phục, giúp các em nâng cao điểm số bài viết trong kì thi hết học phần Tiếng Anh B1


Tích hợp bài tập mô phỏng và đánh giá theo hình thức hồ sơ tài liệu học cá nhân vào việc viết thư tín thương mại

Bài viết trình bày kết quả việc tích hợp bài tập mô phỏng (simulation tasks) và đánh giá theo hình thức hồ sơ tài liệu học cá nhân vào việc viết thư tín thương mại trog các lớp tiếng Anh thương mại tại khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Đà Lạt, đồng thời khảo sát thái độ người học đối với phương pháp tích hợp này trong quá trình học viết thư tín thương mại.


Hướng dẫn viết email bằng tiếng Anh thuật chuyên nghiệp

Hướng dẫn viết email bằng tiếng Anh thuật chuyên nghiệp giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo để có được email bằng tiếng Anh hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo!


Topic Daily routine

Tài liệu giới thiệu bài viết mẫu về chủ đề hoạt động thường ngày bằng tiếng Anh. Tài liệu dành cho các bạn mới tập viết những đoạn văn căn bản bằng tiếng Anh.


Topic Describe your home

Tài liệu giới thiệu bài viết mẫu về chủ đề mô tả ngôi nhà của mình. Tài liệu dành cho các bạn mới tập viết những đoạn văn căn bản bằng tiếng Anh.


Ebook 60 bài luận tiếng Anh thông dụng: Phần 1

Cuốn sách "60 bài luận tiếng Anh thông dụng" do tác giả Trần Văn Hải biên soạn gồm có 60 bài luận được sắp xếp theo trình độ từ dễ đến khó. Để người học có thể hiểu được những bài luận một cách đầy đủ, tác giả đã sử dụng cấu trúc văn phạm đơn giản với những từ vựng cơ bản. Đồng thời, mỗi bài luận đều được dịch sang từ tiếng Việt để học viên tham khảo. Sau đây là phần 1 của cuốn sách, mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook 60 bài luận tiếng Anh thông dụng: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "60 bài luận tiếng Anh thông dụng" gồm có một số chủ đề như: Lá thư gửi một người bạn; Việt Nam, tổ quốc mến yêu của tôi; tại sao cần phải biết tiếng Anh; những thay đổi của thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua; phát minh quan trọng nhất;...và nhiều chủ đề khác. Mời các bạn tham khảo.


Chủ đề nói tiếng Anh: Topic 1 - Differences betweeen urban and rural

Chủ đề nói tiếng Anh: Topic1 - Differences betweeen urban and rural là một bài viết về chủ đề sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn. Thông qua việc tham khảo bài viết này sẽ giúp cho các bạn có thêm tư liệu trong việc viết và nói tiếng Anh.


Chủ đề nói tiếng Anh: Topic 2 - Comparision advantages and disadvantages when you live in a city compare to in a village

Chủ đề nói tiếng Anh: Topic 2 - Comparision advantages and disadvantages when you live in a city compare to in a village giới thiệu tới các bạn bài nói về so sánh lợi thế và bất lợi khi bạn sống trong một thành phố so với trong một ngôi làng.


Giáo trình Phương pháp luyện dịch Anh-Việt, Việt-Anh: Phần 1

Nhằm giúp các sinh viên, học sinh và các bạn học viên đang có khó khăn về việc dịch thuật, tác giả Dương Ngọc Dũng đã biên soạn cuốn "Phương pháp luyện dịch Anh-Việt, Việt-Anh" này bằng những kinh nghiệm giảng dạy và quá trình học tập ở nước ngoài. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung như: Translation at the lexical level, translation of particular words, translation of slangs and its relatives, translation of proverbial and idiomatic pharases. Mời tham khảo.


Tài liệu mới download

Cơ sở viễn thám-Chương 5
  • 29/07/2013
  • 60.330
  • 593

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu