Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kỹ Năng Mềm (27.558)

Kỹ năng lãnh đạo của các doanh nghiệp tại TP.HCM

Bài viết này hệ thống hóa cơ sở lý luận về kỹ năng lãnh đạo, các mô hình đánh giá kỹ năng lãnh đạo, đề xuất mô hình đo lường phù hợp, kiểm định mô hình, và tiến hành đánh giá kỹ năng lãnh đạo của các doanh nghiệp tại Tp.HCM. Để làm rõ các vấn đề nghiên cứu nêu trên, bài viết sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, tư duy, suy luận logic trên cơ sở sử dụng cách tiếp cận định tính kết hợp định lượng. Để đánh giá mô hình nghiên cứu, bài viết sử dụng kiểm định Cronbach’s Alpha, EFA, CFA thông qua công cụ thống kê SPSS và AMOS.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 10 – Team leadership

The main contents of this chapter include all of the following: Team leadership perspective, team leadership model, leadership decisions, leadership actions, team effectiveness, principled leadership, how does the team leadership model work?


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 14 – Culture and leadership

This chapter presents the following content: Culture and leadership description, culture defined, related concepts, dimensions of culture, clusters of world cultures, characteristics of clusters, leadership behavior & culture clusters, universally desirable & undesirable leadership attributes, culture and leadership.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 9 - Transformational leadership

The following will be discussed in this chapter: Transformational leadership (TL) perspective, a model of transformational leadership transformational leadership factors, full range of leadership model, the additive effects of Tl, other transformational leadership perspectives, how does the transformational approach work?


Lecture Leadership - Theory and practice - Chapter 5: Situational approach

  • 5/5 (1)

The Situational Leadership approach requires that a leader analyze the whole situation and then choose a leadership strategy to match it. In this model, leadership is described as being on a continuum between "directive," or telling people what to do, and "supportive," or helping people find their own answers to a problem or challenge. This chapter presents the following content: Situational approach perspective, leadership styles, developmental levels, how does the situational approach work?


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 11 – Psychodynamic approach

Chapter 11 – The Psychodynamic Approach to leadership consists of several different ways of looking at leadership yet one fundamental concept is prevalent: personality. In this approach, personality types are emphasized and evidence is presented that suggests that various personality types are better suited to particular leadership positions or situations.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 3 - Skills approach

This lecture provides an overview of the skills approach to leadership as found in Leadership: theory and practice. This chapter presents the following content: Skills Approach Perspective, three-skill approach (Katz, 1955), skills-based model (Mumford, et al, 2000), how does the skills approach work?


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 13 – Women and leadership

The main contents of this chapter include all of the following: Women and leadership perspective, gender and leadership styles, gender and leadership effectiveness, the glass ceiling, breaking the glass ceiling, women and leadership approach.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 7 – Path-Goal theory

This chapter introduce the Path-Goal theory. After studying this chapter you will be able to understand how leaders motivate subordinates to accomplish designated goals, enhance employee performance and employee satisfaction by focusing on employee motivation.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 4 - Style approach

Chapter 4 - Style approach, the main contents of this chapter include all of the following: Style approach perspective, Ohio State studies, University of Michigan studies, Blake & Mouton’s Leadership Grid, how does the style approach work? Inviting you refer.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 1 - Introduction

This chapter explores the concepts of leadership (and management) and will focus on the leaders’ use of power to influence and persuade followers to act in ways which help the organization attain its goals. This chapter presents the following content: Conceptualizing leadership, leadership definition, components of the definition, followers & leadership.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 2 - Trait approach

Chapter 2 explains the concept of the trait approach to leadership theory as defined in lecture leadership: theory & practice. The main contents of this chapter include all of the following: Great person theories, historical shifts in trait perspective, what traits differentiate leaders from nonleaders? How does the trait approach work?


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 8 – Leader-member exchange theory

After studying this chapter you will be able to understand: Conceptualizes leadership as a process that is centered on the interactions between leaders and followers, makes the dyadic relationship between leaders and followers the focal point of the leadership process, challenged this assumption and directed researcher's attention to the differences that might exist between the leader and each of the leader's followers.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 6 - Contingency theory

The main contents of this chapter include all of the following: Concerned with styles and situations, framework for effectively matching the leader and the situation, task motivated (reaching a goal) or relationship motivated (developing close interpersonal relationships) leadership styles.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 15 – Leadership ethics

This chapter presents the leadership ethics. The main contents of this chapter include all of the following: Leadership ethics perspective, ethical theories, principles of ethical leadership, diverse ethical perspectives, how does the leadership ethical perspective work?


Bài 2: Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian

Tham khảo tài liệu "Bài 2: Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian" sẽ giúp các bạn hiểu và nắm rõ được lý do cũng sự như cần thiết của việc áp dụng kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian trong đời sống hàng ngày; hiểu và nắm vững được các yếu tố cần thiết để tổ chức công việc, quản lý thời gian hiệu quả; biết cách sắp xếp, điều phối, tổ chức các công việc hàng ngày một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống. Mời các bạn tham khảo!


Bài 6: Kỹ năng làm việc nhóm

Nội dung chính của tài liệu này trình bày tổng quan về tầm quan trọng và bản chất của làm việc nhóm; khái niệm về làm việc nhóm; kiến thức và kỹ năng căn bản cần có để làm việc nhóm và kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả. Mời các bạn tham khảo!


Bài 3: Kỹ năng giao tiếp căn bản

Nội dung chính của tài liệu này trình bày khái quát chung về giao tiếp; tầm quan trọng của giao tiếp; các kiểu giao tiếp phổ biến; một số vấn đề cần lưu ý trong giao tiếp ứng xử; phương pháp kiểm soát cảm xúc trong giao tiếp và Ứng xử trong một số tình huống giao tiếp. Mời các bạn tham khảo!


Bài 5: Kỹ năng thuyết trình

Tham khảo "Bài 5: Kỹ năng thuyết trình" sẽ giúp các bạn xác định được tầm quan trọng của hoạt động thuyết trình; chỉ ra các bước tiến hành thuyết tình; vận dụng được các kĩ năng thuyết trình hiệu quả. Mời các bạn tham khảo!


Bài 1: Phương pháp tư duy tích cực

Nội dung chính của tài liệu này trình bày khái quát và bản chất của tư duy, tư duy tích cực và một số phương pháp rèn luyện tư duy tích cực. Tham khảo tài liệu này sẽ giúp các bạn xác định được sự cần thiết của tư duy tích cực, chỉ ra được những phương pháp rèn luyện tư duy tích cực và vận dụng được những phương pháp tư duy để rèn luyện cho bản thân suy nghĩ tích cực.


Bài 7: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc

Tham khảo "Bài 7: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc" sẽ giúp các bạn chỉ ra được mong muốn và yêu cầu của nhà tuyển dụng; xác định, thiết lập, phát huy và rèn luyện được ưu thế của mình; viết được CV cho mình; vận dụng được kỹ năng giao tiếp và thuyết phục nhà tuyển dụng. Mời các bạn tham khảo!


Bài 4: Kỹ năng giao tiếp công sở

Nội dung chính của tài liệu này trình bày giao tiếp ứng xử – một biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp; ứng xử trong một số mối quan hệ cơ bản trong doanh nghiệp; kỹ thuật giao tiếp có văn hóa nơi công sở và kênh giao tiếp trong doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh

Ebook Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh trình bày nhưng phương pháp hiệu quả và thực tiễn áp dụng để thành công như: Kích hoạt tiềm năng trí tuệ và khơi gợi niềm đam mê trong bạn, thiết kế vận mệnh và làm chủ cuộc sống. Mời các bạn tham khảo!


Ebook 10 suy nghĩ không bằng một hành động

Nội dung chính của ebook gồm có 4 chương: Chương 1 - Dám nghĩ dám làm, chương 2 - Hành động thay đổi cuộc sống, chương 3 - Cái giá của thành công là việc làm, chương 4 - Rèn luyện tâm lý thành công. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Bí quyết để thành công trong hùng biện đàm phán và thuyết trình

Ebook "Bí quyết để thành công trong hùng biện đàm phán và thuyết trình" này giúp các bạn biết được cần phải nói gì ở cuộc họp, qua điện thoại... Bạn cũng có thể coi cuốn sách hướng dẫn ăn nói và diễn thuyết. Ebook cũng có thể đề cập đến một số vấn đề mà dường như mỗi người chúng ta đều gặp phải trong xã hội hiện đại: Làm thế nào mới có thể tăng cường được tài hùng biện của mình cũng như là nâng cao khả năng tiêu thụ hàng hóa và tăng thu nhập. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Trên đường băng

Ebook "Trên đường băng" là tập hợp những bài viết được ưa thích trên Facebook của Tony Buổi Sáng. Nhưng khác với một tập tản văn thông thường, nội dung các bài được chọn lọc có chủ đích, nhằm chuẩn bị về tinh thần, kiến thức…cho các bạn trẻ vào đời. Sách gồm 3 phần: “Chuẩn bị hành trang”, “Trong phòng chờ sân bay” và “Lên máy bay”, tương ứng với những quá trình một bạn trẻ phải trải qua trước khi “cất cánh” trên đường băng cuộc đời, bay vào bầu trời cao rộng.


Ebook Đời đơn giản khi ta đơn giản

Đây là một ebook đơn giản. Đơn giản từ hình thức - một màu xanh da trời. Đơn giản từ nội dung: Làm thế nào để đơn giản hóa cuộc đời và đơn giản từ cách viết, cách diễn đạt cũng như ngôn ngữ. Ebook giúp bạn có những kỹ năng sống tốt hơn trong cuộc sống của mình. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Bằng hữu chi giao

Nội dung chính của ebook gồm có 3 phần: Phần 1 - Ba kỹ thuật cơ bản để ảnh hưởng đến người khác, phần 2 - Sáu cách chiếm cảm tình của người khác, phần 3 - Mười hai cách liên kết người khác theo quan điểm của mình và phần 4 - Hãy làm một người lãnh đạo chính cách làm biến đổi thái độ của người khác mà không làm họ nổi giận hoặc không làm xúc phạm họ. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Hướng dẫn thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông: Phần 1

Ebook Hướng dẫn thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông: Phần 1 sẽ trình bày một số vấn đề về kỹ năng sống, ý nghĩa của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông, mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, vai trò của kỹ năng sống trong quá trình giáo dục học sinh,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Bạn thật sự có tài

Cùng với việc làm rõ bản chất của sáng tạo, tác giả của ebook còn cung cấp cho độc giả nhiều ví dụ cực kỳ thú vị về những ý tưởng đột phá ở khắp mọi nơi, trong đó có những công ty nổi tiếng như Google, Pixar, Facebook, IDEO... Ngoài ra, dựa trên rất nhiều bài tập và tình huống thực tế thú vị trong quá trình bà làm việc ở Stanford, Tina Seelig đã giới thiệu với chúng ta trong cuốn sách này nhiều công cụ và phương pháp để nâng cao khả năng sáng tạo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bói theo mùa
  • 27/04/2014
  • 73.992
  • 582
5 giác quan tình yêu
  • 17/11/2011
  • 83.734
  • 1.000
Time Management Part 6
  • 09/09/2010
  • 17.685
  • 268

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu