Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kỹ năng lãnh đạo (2.430)

Kỹ năng lãnh đạo của các doanh nghiệp tại TP.HCM

Bài viết này hệ thống hóa cơ sở lý luận về kỹ năng lãnh đạo, các mô hình đánh giá kỹ năng lãnh đạo, đề xuất mô hình đo lường phù hợp, kiểm định mô hình, và tiến hành đánh giá kỹ năng lãnh đạo của các doanh nghiệp tại Tp.HCM. Để làm rõ các vấn đề nghiên cứu nêu trên, bài viết sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, tư duy, suy luận logic trên cơ sở sử dụng cách tiếp cận định tính kết hợp định lượng. Để đánh giá mô hình nghiên cứu, bài viết sử dụng kiểm định Cronbach’s Alpha, EFA, CFA thông qua công cụ thống kê SPSS và AMOS.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 10 – Team leadership

The main contents of this chapter include all of the following: Team leadership perspective, team leadership model, leadership decisions, leadership actions, team effectiveness, principled leadership, how does the team leadership model work?


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 14 – Culture and leadership

This chapter presents the following content: Culture and leadership description, culture defined, related concepts, dimensions of culture, clusters of world cultures, characteristics of clusters, leadership behavior & culture clusters, universally desirable & undesirable leadership attributes, culture and leadership.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 9 - Transformational leadership

The following will be discussed in this chapter: Transformational leadership (TL) perspective, a model of transformational leadership transformational leadership factors, full range of leadership model, the additive effects of Tl, other transformational leadership perspectives, how does the transformational approach work?


Lecture Leadership - Theory and practice - Chapter 5: Situational approach

 • 5/5 (1)

The Situational Leadership approach requires that a leader analyze the whole situation and then choose a leadership strategy to match it. In this model, leadership is described as being on a continuum between "directive," or telling people what to do, and "supportive," or helping people find their own answers to a problem or challenge. This chapter presents the following content: Situational approach perspective, leadership styles, developmental levels, how does the situational approach work?


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 11 – Psychodynamic approach

Chapter 11 – The Psychodynamic Approach to leadership consists of several different ways of looking at leadership yet one fundamental concept is prevalent: personality. In this approach, personality types are emphasized and evidence is presented that suggests that various personality types are better suited to particular leadership positions or situations.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 3 - Skills approach

This lecture provides an overview of the skills approach to leadership as found in Leadership: theory and practice. This chapter presents the following content: Skills Approach Perspective, three-skill approach (Katz, 1955), skills-based model (Mumford, et al, 2000), how does the skills approach work?


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 13 – Women and leadership

The main contents of this chapter include all of the following: Women and leadership perspective, gender and leadership styles, gender and leadership effectiveness, the glass ceiling, breaking the glass ceiling, women and leadership approach.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 7 – Path-Goal theory

This chapter introduce the Path-Goal theory. After studying this chapter you will be able to understand how leaders motivate subordinates to accomplish designated goals, enhance employee performance and employee satisfaction by focusing on employee motivation.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 4 - Style approach

Chapter 4 - Style approach, the main contents of this chapter include all of the following: Style approach perspective, Ohio State studies, University of Michigan studies, Blake & Mouton’s Leadership Grid, how does the style approach work? Inviting you refer.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 1 - Introduction

This chapter explores the concepts of leadership (and management) and will focus on the leaders’ use of power to influence and persuade followers to act in ways which help the organization attain its goals. This chapter presents the following content: Conceptualizing leadership, leadership definition, components of the definition, followers & leadership.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 2 - Trait approach

Chapter 2 explains the concept of the trait approach to leadership theory as defined in lecture leadership: theory & practice. The main contents of this chapter include all of the following: Great person theories, historical shifts in trait perspective, what traits differentiate leaders from nonleaders? How does the trait approach work?


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 8 – Leader-member exchange theory

After studying this chapter you will be able to understand: Conceptualizes leadership as a process that is centered on the interactions between leaders and followers, makes the dyadic relationship between leaders and followers the focal point of the leadership process, challenged this assumption and directed researcher's attention to the differences that might exist between the leader and each of the leader's followers.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 6 - Contingency theory

The main contents of this chapter include all of the following: Concerned with styles and situations, framework for effectively matching the leader and the situation, task motivated (reaching a goal) or relationship motivated (developing close interpersonal relationships) leadership styles.


Lecture Leadership - Theory and practice: Chapter 15 – Leadership ethics

This chapter presents the leadership ethics. The main contents of this chapter include all of the following: Leadership ethics perspective, ethical theories, principles of ethical leadership, diverse ethical perspectives, how does the leadership ethical perspective work?


Kĩ năng lãnh đạo cần thiết của người cán bộ lãnh đạo, quản lí trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay

Bài viết này tập trung vào nghiên cứu các nội dung của các kĩ năng lãnh đạo nhằm giúp người cán bộ quản lí thực hiện tốt công tác lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu thi Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo - quản lý - Trung cấp lý luận chính trị

Tài liệu tổng hợp các câu hỏi thi Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo - quản lý - Trung cấp lý luận chính trị. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!


Ebook Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo" của tác giả Warren Bennis gồm các nội dung chính: Thể hiện bản thân: nỗ lực thử qua mọi việc, vượt qua thử thách, lôi kéo mọi người về phía mình, tổ chức có thể giúp sức − nhưng cũng có thể cản trở, tạo dựng tương lai,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo: Phần 1

Phần 1 ebook "Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo" của tác giả Warren Bennis gồm các nội dung chính: Làm chủ hoàn cảnh, nắm vững những điều cơ bản, biết người, hành động theo bản năng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Lãnh đạo và sự tự lừa dối - Phần 2

Ebook "Lãnh đạo và sự tự lừa dối" được biên soạn nhằm mục đích giúp độc giả có cái nhìn sâu sắc và toàn diện về vấn đề sự tự lừa dối và đưa ra giải pháp cho vấn đề tự lừa dối. Nội dung của ebook gồm có 3 phần và 24 chương trình bày về sự tự lừa dối, phần 2 của ebook trình bày từ chương 13 đến chương 24 của cuốn sách với các nội dung: sống trong hộp , chúng ta "tự nhốt mình trong hộp" ra sao, lãnh đạo trong trạng thái “nhốt mình trong hộp”, giải pháp cho vấn đề "thoát ra khỏi hộp".


Ebook Lãnh đạo và sự tự lừa dối - Phần 1

Ebook "Lãnh đạo và sự tự lừa dối" được biên soạn nhằm mục đích giúp độc giả có cái nhìn sâu sắc và toàn diện về vấn đề sự tự lừa dối và đưa ra giải pháp cho vấn đề tự lừa dối. Nội dung của ebook gồm có 3 phần và 24 chương trình bày về sự tự lừa dối, phần 1 của ebook trình bày từ chương 1 đến chương 12 của cuốn sách với các nội dung: "chiếc hộp" và sự tự lừa dối, một nhân vật lạ lùng, bên dưới những vấn đề , đằng sau sự lãnh đạo thiếu hiệu quả, yếu tố quyết định mức độ tác động.


Ebook Tư duy đột phá - Phần 2

(BQ)Ebook "Tư duy đột phá" cung cấp một phương pháp suy luận toàn cuộc, được đúc kết qua 30 năm nghiên cứu về các phương pháp sử dụng trực giác của những chuyên gia thành công nhất trong việc giải quyết và ngăn chặn vấn đề. Ebook "Tư duy đột phá" gồm có 12 chương, trong phần 1 của ebook trình bày nội dung từ chương 1 đến chương 6 của cuốn sách.


Bài giảng Phát huy năng lực con người

Bài giảng Phát huy năng lực con người sẽ giúp Nhà quản trị: lãnh đạo, quản lý, người nhân viên, người thuộc cấp và chính bản thân của mình nắm được các ý chính về nghệ thuật lãnh đạo.


Ebook Khách hàng là số 1 - Phần 2

"Khách hàng là số 1" là một cuốn sách được viết ra để dành tặng tất cả các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới - những người cam kết tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của nhân viên và các khách hàng mà họ phục vụ. Phần 2 của ebook trình bày những trở ngại lớn khám phá bí mật tạo nên đam mê khách hàng.


Ebook Khách hàng là số 1 - Phần 1

"Khách hàng là số 1" là một cuốn sách được viết ra để dành tặng tất cả các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới - những người cam kết tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của nhân viên và các khách hàng mà họ phục vụ. Phần 1 của ebook trình bày hành trình bốn bước xây dựng công ty lấy khách hàng làm trung tâm.


Ebook Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á - Phần 1

Nội dung phần 1 của ebook "Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á" trình bày những chiến lược trong quản lý kinh doanh và nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á: người đi săn, kẻ đánh bạc và CEO; phẩm chất chuyên nghiệp của các ceo chuyên nghiệp; vậy ai là CEO; triết lý á đông và “cờ vây”, bậc thầy chiến lược.


Ebook Nghệ thuật phân quyền và giao việc – Bộ sách Creating Success (Phần 1)

Nội dung phần 1 của ebook "Nghệ thuật phân quyền và giao việc" trong bộ sách "Creating Success" trình bày về nhu cầu trao quyền, những điểm cơ bản của việc trao quyền và sức mạnh của thông tin.


Ebook Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á - Phần 2

Nối tiếp phần 1, nội dung phần 2 của ebook "Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á" tiếp tục trình bày những chiến lược trong quản lý kinh doanh và nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á: đạo giáo và chiến lược, chiến lược điều hành, đường múa kiếm của CEO, phát triển tổ chức, bí mật không gì lay chuyên nổi, chính sách giá trị, huyết mạch của doanh nghiệp và con đường của CEO.


Bài giảng Lãnh đạo và tạo động lực - TS.Nguyễn Hữu Xuyên

Bài giảng Lãnh đạo và tạo động lực do TS.Nguyễn Hữu Xuyên biên soạn trình bày các nội dung sau: Các yếu tố cấu thành lãnh đạo, lãnh đạo và quản lý, tiền đề để lãnh đạo thành công, tiếp cận theo đặc điểm lãnh đạo, phân loại phong cách lãnh đạo,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Lecture Leadership: Chapter 5 - Art Padilla

Chapter 5 - The followers. After completing this unit, you should be able to: Recognize how mental models guide your behavior and relationships; engage in independent thinking by staying mentally alert, thinking critically, and being mindful rather than mindless; breaking out of categorized thinking patterns and open your mind to new ideas and multiple perspectives;…


Tài liệu mới download

Đề thi casio môn hóa học
 • 04/10/2011
 • 17.773
 • 156
Luận văn Thiết kế web
 • 07/12/2012
 • 95.266
 • 930
ĐỘT QUỴ (STROKE)
 • 08/07/2011
 • 76.209
 • 901

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

PHOMAT CỦA TÔI ĐÂU RỒI
 • 28/01/2013
 • 99.823
 • 155
Organizational Leadership
 • 25/11/2009
 • 52.815
 • 452

Bộ sưu tập

Cẩm nang quản lý hiệu quả
 • 11/04/2013
 • 19.189
 • 221

Danh mục tài liệu