Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kỹ năng lãnh đạo (2.415)

Kĩ năng lãnh đạo cần thiết của người cán bộ lãnh đạo, quản lí trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay

Bài viết này tập trung vào nghiên cứu các nội dung của các kĩ năng lãnh đạo nhằm giúp người cán bộ quản lí thực hiện tốt công tác lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu thi Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo - quản lý - Trung cấp lý luận chính trị

Tài liệu tổng hợp các câu hỏi thi Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo - quản lý - Trung cấp lý luận chính trị. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!


Ebook Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo" của tác giả Warren Bennis gồm các nội dung chính: Thể hiện bản thân: nỗ lực thử qua mọi việc, vượt qua thử thách, lôi kéo mọi người về phía mình, tổ chức có thể giúp sức − nhưng cũng có thể cản trở, tạo dựng tương lai,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo: Phần 1

Phần 1 ebook "Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo" của tác giả Warren Bennis gồm các nội dung chính: Làm chủ hoàn cảnh, nắm vững những điều cơ bản, biết người, hành động theo bản năng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Lãnh đạo và sự tự lừa dối - Phần 2

Ebook "Lãnh đạo và sự tự lừa dối" được biên soạn nhằm mục đích giúp độc giả có cái nhìn sâu sắc và toàn diện về vấn đề sự tự lừa dối và đưa ra giải pháp cho vấn đề tự lừa dối. Nội dung của ebook gồm có 3 phần và 24 chương trình bày về sự tự lừa dối, phần 2 của ebook trình bày từ chương 13 đến chương 24 của cuốn sách với các nội dung: sống trong hộp , chúng ta "tự nhốt mình trong hộp" ra sao, lãnh đạo trong trạng thái “nhốt mình trong hộp”, giải pháp cho vấn đề "thoát ra khỏi hộp".


Ebook Lãnh đạo và sự tự lừa dối - Phần 1

Ebook "Lãnh đạo và sự tự lừa dối" được biên soạn nhằm mục đích giúp độc giả có cái nhìn sâu sắc và toàn diện về vấn đề sự tự lừa dối và đưa ra giải pháp cho vấn đề tự lừa dối. Nội dung của ebook gồm có 3 phần và 24 chương trình bày về sự tự lừa dối, phần 1 của ebook trình bày từ chương 1 đến chương 12 của cuốn sách với các nội dung: "chiếc hộp" và sự tự lừa dối, một nhân vật lạ lùng, bên dưới những vấn đề , đằng sau sự lãnh đạo thiếu hiệu quả, yếu tố quyết định mức độ tác động.


Ebook Tư duy đột phá - Phần 2

(BQ)Ebook "Tư duy đột phá" cung cấp một phương pháp suy luận toàn cuộc, được đúc kết qua 30 năm nghiên cứu về các phương pháp sử dụng trực giác của những chuyên gia thành công nhất trong việc giải quyết và ngăn chặn vấn đề. Ebook "Tư duy đột phá" gồm có 12 chương, trong phần 1 của ebook trình bày nội dung từ chương 1 đến chương 6 của cuốn sách.


Bài giảng Phát huy năng lực con người

Bài giảng Phát huy năng lực con người sẽ giúp Nhà quản trị: lãnh đạo, quản lý, người nhân viên, người thuộc cấp và chính bản thân của mình nắm được các ý chính về nghệ thuật lãnh đạo.


Ebook Khách hàng là số 1 - Phần 2

"Khách hàng là số 1" là một cuốn sách được viết ra để dành tặng tất cả các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới - những người cam kết tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của nhân viên và các khách hàng mà họ phục vụ. Phần 2 của ebook trình bày những trở ngại lớn khám phá bí mật tạo nên đam mê khách hàng.


Ebook Khách hàng là số 1 - Phần 1

"Khách hàng là số 1" là một cuốn sách được viết ra để dành tặng tất cả các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới - những người cam kết tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của nhân viên và các khách hàng mà họ phục vụ. Phần 1 của ebook trình bày hành trình bốn bước xây dựng công ty lấy khách hàng làm trung tâm.


Ebook Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á - Phần 1

Nội dung phần 1 của ebook "Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á" trình bày những chiến lược trong quản lý kinh doanh và nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á: người đi săn, kẻ đánh bạc và CEO; phẩm chất chuyên nghiệp của các ceo chuyên nghiệp; vậy ai là CEO; triết lý á đông và “cờ vây”, bậc thầy chiến lược.


Ebook Nghệ thuật phân quyền và giao việc – Bộ sách Creating Success (Phần 1)

Nội dung phần 1 của ebook "Nghệ thuật phân quyền và giao việc" trong bộ sách "Creating Success" trình bày về nhu cầu trao quyền, những điểm cơ bản của việc trao quyền và sức mạnh của thông tin.


Ebook Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á - Phần 2

Nối tiếp phần 1, nội dung phần 2 của ebook "Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á" tiếp tục trình bày những chiến lược trong quản lý kinh doanh và nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á: đạo giáo và chiến lược, chiến lược điều hành, đường múa kiếm của CEO, phát triển tổ chức, bí mật không gì lay chuyên nổi, chính sách giá trị, huyết mạch của doanh nghiệp và con đường của CEO.


Bài giảng Lãnh đạo và tạo động lực - TS.Nguyễn Hữu Xuyên

Bài giảng Lãnh đạo và tạo động lực do TS.Nguyễn Hữu Xuyên biên soạn trình bày các nội dung sau: Các yếu tố cấu thành lãnh đạo, lãnh đạo và quản lý, tiền đề để lãnh đạo thành công, tiếp cận theo đặc điểm lãnh đạo, phân loại phong cách lãnh đạo,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Lecture Leadership: Chapter 5 - Art Padilla

Chapter 5 - The followers. After completing this unit, you should be able to: Recognize how mental models guide your behavior and relationships; engage in independent thinking by staying mentally alert, thinking critically, and being mindful rather than mindless; breaking out of categorized thinking patterns and open your mind to new ideas and multiple perspectives;…


Lecture Leadership: Chapter 3 - Art Padilla

Chapter 3 - Self-awareness and skill development. In this chapter you will learn: Understand how leadership is often contingent on people and situations; apply fiedler’s contingency model to key relationships among leader style, situational favorability, and group task performance; use the Vroom-Jago model to identify the correct amount of follower participation in specific decision situations;...


Lecture Leadership: Chapter 6 - Art Padilla

Chapter 6 - The environments. This chapter include objectives: Combine a rational approach to leadership with a concern for people and ethics, recognize your own stage of moral development and ways to accelerate your moral maturation, apply the principles of stewardship and servant leadership,…


Lecture Leadership: Chapter 4 - Art Padilla

Chapter 4 - The leaders. When you finish this chapter, you should: Identify major personality dimensions and understand how personality influences leadership and relationships within organizations; clarify your instrumental and end values, and recognize how values guide thoughts and behavior; define attitudes and explain their relationship to leader behavior;...


Lecture Leadership: Chapter 2 - Art Padilla

Chapter 2 - On leadership. This chapter presents the following content: Identify personal traits and characteristics that are associated with effective leaders, recognize autocratic versus democratic leadership behavior and the impact of each, know the distinction between people-oriented and task-oriented leadership behavior and when each should be used,...


Lecture Leadership: Chapter 8 - Art Padilla

Chapter 8 – Epilogue. After completing this unit, you should be able to: Recognize and apply the difference between intrinsic and extrinsic rewards, motivate others by meeting their higher-level needs, apply needs-based theory of motivation implement individual and systemwide rewards,…


Lecture Leadership: Chapter 7 - Art Padilla

Chapter 7 - Toxic leadership. Learning objectives of this chapter include: Recognize your followership style and take steps to become a more effective follower; understand the leader’s role in developing effective followers; apply the principles of effective followership, including responsibility, service, challenging authority, participating in change, and knowing when to leave;


Lecture Leadership: Chapter 1 - Art Padilla

Chapter 1 - Prologue. After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Understand the full meaning of leadership and see the leadership potential in yourself and others, recognize and facilitate the six fundamental transformations in today’s organizations and leaders, identify the primary reasons for leadership derailment and the new paradigm skills that can help you avoid it,...


Tư duy hệ thống trong lãnh đạo - PGS.TS. Lưu Văn Quảng

 • 4,86/5 (169)

Tư duy hệ thống trong lãnh đạo do PGS.TS. Lưu Văn Quảng biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ thống, tư duy hệ thống trong nghiên cứu lãnh đạo, ứng dụng tư duy hệ thống trong thực tiễn lãnh đạo,...Mời các em cùng tham khảo!


Đề cương thảo luận môn: Kỹ năng lãnh đạo quản lý

Quản lý hay Lãnh đạo là tác động có mục đích giữa nhà quản lý lãnh đạo và đối tượng quản lý của mình sao cho cả hệ thống quản lý đều hướng về 1 mục tiêu và thực hiện tốt mục tiêu đó. Đối tượng quản lý ở đây bao gồm cơ sở vật chất và con người (nhân viên thừa hành).


Ebook Leadership - Theory, application, & skill development (4th edition): Part 2

(BQ) Part 2 ebook "Leadership - Theory, application, & skill development" has contents: Leader–Follower relations; team leadership and self managed teams; leadership of culture, ethics, and diversity; strategic leadership and change management; strategic leadership and change management.


Ebook Leadership - Theory, application, & skill development (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 ebook "Leadership - Theory, application, & skill development" has contents: Leadership traits and ethics; leadership behavior and motivation; influencing: power, politics, networking, and negotiation; contingency leadership theories; communication, coaching, and conflict skills.


Ebook The leadership experience (6th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "The leadership experience" has contents: What does it mean to be a leader; traits, behaviors, and relationships; contingency approaches to leadership; leadership mind and emotion, the leader as an individual, courage and moral leadership, followership.


Ebook The leadership experience (4th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "The leadership experience" has contents: Motivation and empowerment, leadership communication, leadership communication, developing leadership diversity, leadership power and influence, creating vision and strategic direction, shaping culture and values, leading change.


Ebook The leadership experience (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "The leadership experience" has contents: What does it mean to be a leader, contingency approaches, the leader as an individual, leadership mind and heart, leadership mind and heart, followership, traits, behaviors, and relationships.


Ebook The leadership experience (6th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "The leadership experience" has contents: Motivation and empowerment, leadership communication, leading teams, developing leadership diversity, leadership power and influence, creating vision and strategic direction, shaping culture and values, leading change.


Tài liệu mới download

Advance Steel Tutorial
 • 20/05/2015
 • 73.937
 • 585

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Né những điều bất thường
 • 30/09/2012
 • 84.606
 • 141
Bí Kíp Tuyển Người Tài
 • 03/01/2013
 • 73.557
 • 241
The Fine Art of SMALL TALK phần 8
 • 05/08/2011
 • 33.760
 • 655
Cẩm nang làm giàu
 • 15/04/2015
 • 32.984
 • 435

Bộ sưu tập

Cẩm nang quản lý hiệu quả
 • 11/04/2013
 • 19.121
 • 221

Danh mục tài liệu