Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kỹ năng đọc tiếng Anh (4.210)

How EFL students’ oral performances are promoted with task based activities: An integration of multiple intelligences theory

This study aims to investigate the effect of using a task-based training program as an application of Multiple Intelligences Theory (MIT) on developing speaking skills for EFL students. The experimental and controlled groups each consisted of thirty first-year students majored in English Language Education at Phu Yen University, Vietnam.


EFL teachers’ perceptions and practices regarding learner autonomy at Dong Thap University, Vietnam

The present study was conducted with 20 English-asa-foreign-language (EFL) teachers at Dong Thap University, Vietnam through interviews. The findings showed that the teachers had positive understandingsof the related aspects and levels of learner autonomy. In practice, they made significant attempts to cultivate students’ autonomy.


Towards the integration of culture into teaching English in upper secondary schools: Teachers’ concerns and expectations

As a part of educational reform in upper secondary education, intercultural competence has been identified as a goal of foreign language teaching to enable the Vietnamese young people to work and study in globalized environment. In fact, culture has been incorporated in the expected English teaching curriculum for general education.


First language (L1) as a mediational tool in peer interaction in English speaking tasks by EFL college students in Vietnam

The sociocultural theory providesnew perspectives towards learning, shedding new lights on the potential role of the first language (L1) in language learning conducive to linguistic development and higher mental achievements.Drawing on the sociocultural theory, the authorinvestigates the use of L1 in speaking tasks by EFL college students in Vietnam.


Modeling teacher self-efficacy as a function of peer observation, administrative feedback, job satisfaction, and work enjoyment

This study used a large‐scale, international data set – the Organization for Economic Co‐ operation and Development (OECD) – Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013, consist‐ ing of 14,583 teachers from 34 countries – to examine the manner in which feedback from administrators, time spent observing colleagues’ classes, job satisfaction, and work enjoyment predicted teachers’ instruc‐ tional self‐efficacy.


Vocabulary extension through English – American literature course for English major students at Quang Binh University

This paper suggests certain effective strategies to better help the English major students through an English – American literature course at Quang Binh University.


Should Vietnamese EFL learners have English names

In this paper, I investigate the practice of selecting English names for Vietnamese EFL learners at a language centre. Although this naming practice is required at the institution for communicative convenience, there is negotiation and exceptions where learners refuse to use English names. Naming is believed to reflect one’s identity, and those learners explicitly indicate numerous reasons for their acceptance or refusal of having English names.


Mô hình trò chuyện tiếng Anh với người nước ngoài qua phần mềm Skype (VietSkype) tại khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Bài viết này sẽ giới thiệu mô hình của dự án VietSkype, nói chuyện với tình nguyện viên nước ngoài thông qua Skype, đã được áp dụng thành công tại Khoa Ngoại ngữ. Bài viết sẽ trình bày cơ sở lí luận về mô hình học tập ngoài lớp học thông qua phần mềm Skype, chỉ ra những lợi ích khi sử dụng phương thức lớp học này, từ đó đề xuất quy trình ứng dụng phần mềm Skype trong phát triển kỹ năng khẩu ngữ cho sinh viên trong hoàn cảnh dạy học của Việt Nam, đặc biệt là tại các cơ sở đào tạo đại học.


Hình thức học hợp tác và một số lưu ý khi áp dụng hình thức này trong giảng dạy tiếng Anh tại Học viện Khoa học Quân sự

Bài viết này nhằm giới thiệu khái quát một số nét chính về hình thức học tập hợp tác và các lưu ý khi áp dụng hình thức này vào giảng dạy tiếng Anh tại Học viện Khoa học Quân sự.


Nghiên cứu về giao tiếp liên văn hóa: Việc đáp lại lời than phiền giữa người Việt Nam và người Anh

Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra các chiến lược ưa thích mà người Anh và người Việt Nam sử dụng để đáp lại lời than phiền. Hơn thế nữa, bài viết còn nhằm tìm hiểu sự khác biệt khi người giao tiếp sử dụng những chiến lược trong những tình huống khác nhau và những người đối thoại khác nhau.


Xu hướng dạy tiếng Anh đáp ứng nhu cầu giao tiếp nơi công sở trên thế giới: Một số khuyến nghị cho Việt Nam

Bài viết sẽ cung cấp thông tin từ các nghiên cứu gần đây nhất về xu hướng dạy tiếng Anh đáp ứng nhu cầu giao tiếp trong công việc trên thế giới, trình bày thực trạng dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho các trường đại học ở Việt Nam nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh giao tiếp nơi công sở cho sinh viên.


An analysis on grammar approach in the textbook New Headway Pre-intermediate and implications for teaching and learning a cacse study in the department of chemistry and environment of Hung Yen Universityof technology and education

This paper presents a study which aims at analyzing the approach to grammar in the textbook New Headway Pre-intermediate and giving implications for English grammar teaching and learning at the Department of Chemistry and Environment of Hung Yen University of Technology and Education (UTEHY).


Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong lớp học biên dịch tiếng Anh du lịch: Nghiên cứu thực nghiệm

Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm với việc vận dụng DHDA trong lớp học Biên dịch tiếng Anh du lịch. Phương pháp lấy dữ liệu gồm có thông tin điều tra từ các dự án du lịch và bảng tự đánh giá về DHDA của 48 sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành tiếng Anh du lịch, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.


Ý nghĩa của từng bộ môn và sự liên thông giữa các bộ môn trong khu vực ngôn ngữ học Anh với các bộ môn khác trong chương trình cử nhân sư phạm tiếng Anh

Bài viết là một công trình nghiên cứu triết lí nằm dưới từng bộ môn trong khu vực ngôn ngữ học Anh và tính liên thông giữa các bộ môn này với các khu vực khác trong chương trình Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh (CNSPTA).


Ý kiến của sinh viên chuyên ngữ năm nhất về phiên âm tiếng Anh cải thiện phát âm

Bài viết này nhằm nghiên cứu liệu phiên âm tiếng Anh có thể cải thiện phát âm của sinh viên và những khó khăn của sinh viên khi viết phiên âm. Đối tượng nghiên cứu là 43 sinh viên của lớp 59nna3 luyện viết các phiên âm, sau đó làm 3 video theo nhóm nhỏ của mình và gửi lên trang web edmodo.com của giáo viên.


Students and teachers' perceptions of speaking assessment at upper high schools in Vietnam

It is a fact that the new English textbooks written by Pro. Hoang Van Van and co-authors have made the context of English language teaching (ELT) in Vietnam an enormous shift from teachercentered to learner-centered which focuses on communication.


pronunciation problems a case study of ethnic students analysing errors of pronunciation in speaking english

This paper attempts to investigate the main difficulties and errors of a group of 20 ethnic students encounter when pronouncing English consonant sounds. The students in the case study come from remote areas of Thai Nguyen province in the North of Vietnam. During the time at their school, practicing English in class is rarely used. They have never had chances to speak to foreigners. As a result, they do not have any kind of exposure to a native English environment. The paper has analysed and synthesised the data and found that the ethnic speakers in this case had some particular errors such as omission of final consonant and consonant clusters sounds, as well as difficuties in pronouncing /θ/, and /s/ and /ʃ / and word stress problems. Finally, the paper suggests appropriate solutions for the kind of errors in order to help leaners inhance English pronunciation. Keywords: Errors of pronunciation, consonant sounds, clusters sounds, word stress


Cẩm nang hướng dẫn về Extensive Reading: Tổ chức Extensive Reading Foundation

Nội dung của tài liệu "Cẩm nang hướng dẫn về Extensive Reading" do Tổ chức Extensive Reading Foundation biên soạn trình bày về phương pháp đọc Extensive Reading, các dạng đọc Extensive Reading, lên kế hoạch và xây dựng một chương trình Extensive Reading, đánh giá Extensive Reading và cách tổ chức các hoạt động Extensive Reading trong lớp học.


Ebook Một trăm giờ học tiếng anh - Phần 2

Nội dung của ebook "Một trăm giờ học tiếng anh" trình bày về cách đọc dấu phiên âm, cách đọc nguyên âm đơn, cách đọc nguyên âm kép, cách đọc nguyên âm tam trùng và cách đọc phụ âm không có trong tiếng Việt. Nội dung phần 2 ebook trình bày 46 giờ học còn lại trong 100 giờ học của cuốn sách.


Ebook Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kỹ năng đọc hiểu - Phần 1

Nội dung của ebook "Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kỹ năng đọc hiểu" trình bày những bài văn thuộc các đề tài nằm trong phạm vi kiến thức phổ thông về kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh, là tài liệu phục vụ cho ôn việc ôn thi đại học môn tiếng Anh cho học sinh do Vĩnh Bá - giáo viên chuyên Anh, trường Quốc học Huế biên soạn.


Ebook Một trăm giờ học tiếng anh - Phần 1

Nội dung của ebook "Một trăm giờ học tiếng anh" trình bày về cách đọc dấu phiên âm, cách đọc nguyên âm đơn, cách đọc nguyên âm kép, cách đọc nguyên âm tam trùng và cách đọc phụ âm không có trong tiếng Việt. Nội dung phần 1 ebook trình bày 54 giờ học đầu trong 100 giờ học của cuốn sách.


Ebook Câu hỏi trắc nghiệm kỹ năng đọc hiểu - Phần 2

  • 4,68/5 (114)

Nội dung của ebook "Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kỹ năng đọc hiểu" trình bày những bài văn thuộc các đề tài nằm trong phạm vi kiến thức phổ thông về kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh, là tài liệu phục vụ cho ôn việc ôn thi đại học môn tiếng Anh cho học sinh do Vĩnh Bá - giáo viên chuyên Anh, trường Quốc học Huế biên soạn.


Ebook Luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ

Ebook Luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ được biên soạn giới thiệu tới các bạn những mẫu câu được sử dụng nhiều trong bối cảnh giao tiếp. Đặc biệt với những tình huống được đưa ra phù hợp với bối cảnh hằng ngày giúp bạn có thể học và nắm bắt kiến thức, phương pháp học tiếng Anh tốt hơn.


Ebook Kỹ năng luyện phát âm tiếng Anh Mỹ

Để phục vụ cho đông đảo bạn đọc tiếng Anh, đối với những miêu tả ngữ âm học, tác giả không dịch từ bản gốc, mà dựa vào ý chính, tham khảo thêm một số sách ngữ âm và luyện âm khác để viết dễ lại, thêm lời giải thích. Lý do làm việc này là hướng dẫn trong nguyên bản mang tính chuyên ngành, cho nên rất cô đọng, và đầy thuật ngữ ngữ âm học.


Bài giảng How to improve reading skills

  • 5/5 (1)

Dưới đây là bài giảng How to improve reading skills; bài giảng tập trung làm rõ tầm quan trọng của môn reading, những thói quen xấu, những hạn chế và cách khắc phục, một vài kỹ năng cần nắm trong quá trình đọc tiếng Anh.


Luyện đọc và nghe tiếng Anh cấp độ A2 khung Châu Âu

Tài liệu "Luyện đọc và nghe tiếng Anh cấp độ A2 khung Châu Âu" được biên soạn dành cho giáo viên dạy kỹ năng đọc và nghe cho học sinh cấp độ A2 khung châu Âu. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và ôn thi.


Ebook Luyện kỹ năng nghe và đọc tiếng Anh qua các câu chuyện kể - Tập 1

(BQ) Trong quá trình học ngoại ngữ, chúng ta có nhiều hình thức để tạo dựng năng lực sử dụng tiếng của người học. Một trong những hình thức ấy là đọc truyện. Thông qua tập 1 cuốn sách "Luyện kỹ năng nghe và đọc tiếng Anh qua các câu chuyện kể", chúng ta tăng cường vốn từ vựng, kể cả thành ngữ, củng cố những mẫu câu đã học, và đặc biệt là tiếp cận với văn phong văn học của người Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Luyện kỹ năng nghe và đọc tiếng Anh qua các câu chuyện kể - Tập 2

(BQ) Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học và luyện thi tiếng Anh, mời các bạn cùng tham khảo tập 2 cuốn sách "Luyện kỹ năng nghe và đọc tiếng Anh qua các câu chuyện kể". Hy vọng nội dung cuốn sách phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.


Quy tắc phát âm đuôi “S/es” và đuôi “ed”

Sau đây là tài liệu Quy tắc phát âm đuôi “S/es” và đuôi “ed”. Tài liệu này sẽ giúp cho các bạn biết được cách để phát âm với những từ theo sau là “S/es” và “ed”. Ngoài ra, tài liệu còn hướng dẫn các bạn về cách nhấn trọng âm với từ có hai và ba âm tiết.


Ebook Luyện nói tiếng Anh như người bản xứ: Phần 1 - Thanh Huyền

Ebook Luyện nói tiếng Anh như người bản xứ: Phần 1 do Thanh Huyền biên soạn giới thiệu tới các bạn những mẫu câu được sử dụng nhiều trong bối cảnh giao tiếp. Đặc biệt với những tình huống được đưa ra phù hợp với bối cảnh hằng ngày giúp bạn có thể học và nắm bắt kiến thức một cách dễ dàng hơn. Sau đây là phần 1 của cuốn ebook, mời các bạn tham khảo.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
  • 27/07/2013
  • 74.867
  • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu