Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh tế - Thương mại (9.350)

Báo cáo Tổng quan thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số

(NB)Báo cáo nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) dựa trên số liệu Điều tra về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 nhằm xây dựng một bức tranh tổng thể về các dân tộc thiểu số Việt Nam với đầy đủ các đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục. Báo cáo cũng phân tích chi tiết hai vấn đề nổi bật của các DTTS, là giáo dục (mù chữ ở nữ giới, nhập học đúng tuổi) và tử vong ở trẻ em. Dựa trên các phân tích này, báo cáo cũng đưa ra một số khuyến nghị chính sách để giải quyết các vấn đề mà người dân tộc đang gặp phải.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Một số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Đan Việt

Đề tài tập trung trình bày các cơ sở lý luận về marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khái quát và phân tích hoạt động marketing về công ty TNHH thương mại Đan Việt, đề ra một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Đan Việt. Để tìm hiểu chi tiết nội dung khóa luận, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chiến lược phát triển cán bộ quản lý của doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt Nam

Luận án trình bày nghiên cứu cơ sở lý luận về chiến lược phát triển cán bộ quản lý doanh nghiệp, hoạt động doanh nghiệp vận tải đường sắt để chỉ ra những nét đặc trưng của chiến lược phát triển cán bộ quản lý doanh nghiệp vận tải đường sắt. Từ đó, đưa ra các nguyên tắc xây dựng chiến lược phát triển cán bộ quản lý doanh nghiệp vận tải đường sắt. Mời các bạn tham khảo!


Tiểu luận: Phương pháp đo lường trong cty BIG C

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận là nghiên cứu giúp trau rồi kiến thức cho người nghiên cứu ngoài ra việc nghiên cứu còn giúp cho mọi người hiểu vấn đề nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo!


Công trình Chế độ cạnh tranh kinh tế ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và giải pháp

Mục đích nghiên cứu của công trình là làm rõ và bổ sung lý luận về cạnh tranh và chế độ cạnh tranh kinh tế, phân tích thực tiễn chế độ cạnh tranh kinh tế ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị: Hiệu quả thực hiện luật thuế giá trị gia tăng ở nước ta hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, luận giải cơ sở lý luận, thực tiễn về hiệu quả thực hiện Luật Thuế GTGT; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Thuế GTGT ở nước ta hiện nay.


Bài thuyết trình dự án đầu tư: Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu tỉnh Bình Định

Mục tiêu chung: Khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương trong mối tương quan với vùng, cả nước và quốc tế để phát huy vị trí, vai trò của tài nguyên du lịch đối với cả nước và trên trường quốc tế. Qua đó, xác định mô hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Bình Định phát triển.


Khoa luận tốt nghiệp: Giải pháp marketing – mix thu hút khách gia đình sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng đảo Anh Đào của the blossom resort

Nội dung khóa luận là trình bày và phân tích những giải pháp marketing – mix thu hút khách gia đình sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng đảo Anh Đào của the blossom resort. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài: Phân tích tình hình kinh tế Việt Nam trong 5 năm dựa theo những chỉ tiêu cơ bản

Đề tài "Phân tích tình hình kinh tế Việt Nam trong 5 năm dựa theo những chỉ tiêu cơ bản" cung cấp nội dung chính như: Tốc độ tăng tổng sản phâm trong nước GDP, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, lạm phát cơ bản,...


Khóa luận tốt nghiệp: Hợp đồng vận tải và hợp đồng mua bán ngoại thương

Khóa luận tốt nghiệp "Hợp đồng vận tải và hợp đồng mua bán ngoại thương" gồm nội dung chính như: Một số nét khái quát về hợp đồng vận tải và hợp đồng mua bán ngoại thương. mối liên quan mật thiết giữa hai hợp đồng, các điều khoản của hợp đồng mua bán hàng hoá và hợp đồng vận tải,...


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tổng quan về hoạt động thương mại điện tử trong thương mại quốc tế

Trong bối cảnh nước ta đã gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO, nước ta đang dần dần hòa nhập vào nền kinh tế thế giới và hòa nhập vào môi trường thương mại quốc tế mà trong đó thương mại điện tử là một thành phần đóng vai trò cực kì quan trọng. Đề tài: "Tổng quan về hoạt động thương mại điện tử trong thương mại quốc tế" nhằm nhìn lại và đánh giá thực tiễn hoạt động thương mại điện tử trong bối cảnh thương mại quốc tế và từ đó đưa ra những định hướng mang tính chủ quan. Mời các bạn cùng xem để tìm hiểu rõ hơn.


Tóm tắt luận văn: Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của Việt Nam

Tóm tắt luận văn "Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của Việt Nam" đưa ra những cơ sở lý luận của việc áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản; phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản. Mời các bạn cùng tìm hiểu.


Luận văn: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty may TNHH Nhật Trung Nam

Luận văn "Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty may TNHH Nhật Trung Nam" với mục tiêu phân tích, đánh giá thực trạng các kênh phân phối hiện tại của công ty . Từ đó, đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối hiện tại, xây dựng kênh phân phối mới thúc đẩy của công ty trong thời gian tới.


Báo cáo: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích của đề tài tìm hiểu cơ sở lý luận của việc quản lý và sử dụng đất theo hiến pháp và pháp luật đất đai. Tìm hiểu công tác quản lý nhà nước về đất đai của phường Lê Hồng Phong – Tp Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi. Tìm hiểu nguyên nhân gây áp lực đến công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất của phường Lê Hồng Phong trong thời gian tới.


Thuyết minh báo cáo đầu tư xây dựng: Dự án trung tâm tiệc cưới hội nghị và sự kiện Sơn La

Thuyết minh báo cáo đầu tư xây dựng: Dự án trung tâm tiệc cưới hội nghị và sự kiện Sơn La cung cấp nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án đầu tư, căn cứ xác định sự cần thiết đầu tư, mô tả dự án, đánh giá tác động môi trường,...


Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Cửa hàng xăng dầu Thạch Bàn

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng "Cửa hàng xăng dầu Thạch Bàn" với nội dung chính như: Tổng quan chung về dự án, bối cảnh và căn cứ của dự án, quy mô và phương án kỹ thuật, phương án thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường.


Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Công trình Ferocrom Cacbo cao 25,000 tấn năm của công ty TNHH Ferocrom Cacbo thanh hóa

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Công trình Ferocrom Cacbo cao 25,000 tấn năm của công ty TNHH Ferocrom Cacbo thanh hóa gồm các nội dung chính như: Giới thiệu về chủ đầu tư và dự án, sự cần thiết lập dự án đầu tư, giải pháp kỹ thuật, công nghệ và xây dựng, các giải phápthực hiện dự án, đánh giá tác động môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn, vệ sinh công nghiệp,...


Dự án đầu tư mới và khai thác tàu chở hàng phục vụ dịch vụ logistics tuyến nội địa

Mục đích của dự án đầu tư mới nhằm khai thác hiệu quả hoạt động logistics của công ty, từ đó nâng cao vị thế của công ty trên thị trường. Đáp ứng nhu cầu vận tải bằng đường thủy góp phần phát huy vai trò mũi nhọn của vận tải Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới.


Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm với các nội dung chính như: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án, nghiên cứu thị trường, sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình, địa điểm xây dựng, qui mô công suất dự án,...


Thuyết minh báo cáo đầu tư xây dựng: Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Minh Hương

Thuyết minh báo cáo đầu tư xây dựng "Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Minh Hương" trình bày nội dung chính như: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án, bối cảnh và căn cứ đầu tư dự án, lựa chọn công suất và địa điểm xây dựng nhà máy, công nghệ và chương trình sản xuất bột giấy,...


Dự án trồng mới cây thanh long

Dự án trồng mới cây thanh long với nội dung được trình bày như sau: Giới thiệu về dự án, bối cảnh và căn cứ thực hiện dự án, tài chính dự án, kết luận và kiến nghị.


Báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án đầu tư hệ thống định vị tại Vinatax

Báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án đầu tư hệ thống định vị tại Vinatax với nội dung chính như: Giới thiệu về dự án và chủ đầu tư, sự cần thiết đầu tư dự án, nội dung dự án, hiệu quả tài chính khi đầu tư hệ thống GPS,...


Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất khẩu

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng "Nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất khẩu" cung cấp nội dung chính như: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án, sự cần thiết phải đầu tư xây dựng, thị trường, địa điểm xây dựng, thiết kế cơ sở, phương pháp thi công xây dựng nhà máy,...


Thuyết minh dự án đầu tư: Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tỉnh Bến Tre

Nội dung bài Thuyết minh dự án đầu tư: Dự án trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tỉnh Bến Tre được trình bày như sau: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án, căn cứ xác định sự cần thiết đầu tư dự án, địa điểm đầu tư dự án, quy mô dự án – tiến độ thực hiện,..


Dự án trang trại Mai Tùng Hương

Dự án “Trang trại chăn nuôi Mai Tùng Hương” có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu.


Thuyết minh dự án đầu tư: Dự án xây dựng vùng nguyên liệu trồng gấc xuất khẩu tỉnh Tiền Giang

Thuyết minh dự án đầu tư: Dự án xây dựng vùng nguyên liệu trồng gấc xuất khẩu tỉnh Tiền Giang bao gồm nội dung chính như: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án, căn cứ chủ yếu để xác định sự cần thiết đầu tư, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án,...


Báo cáo: Dự án đầu tư xây dựng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Báo cáo "Dự án đầu tư xây dựng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Căn cứ đầu tư dự án, tóm tắt dự án, phân tích địa điểm xây dựng, nội dung dự án, tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện dự án, phân tích hiệu quả tài chính dự án.


Báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án hồ rừng

Báo cáo nghiên cứu khả thi "Dự án hồ rừng" trình bày giới thiệu chủ đầu tư dự án, nghiên cứu thị trường, sự cần thiết phải đầu tư, định hướng cải tạo và nâng cấp, công nghệ chế tạo máy biến thế, phân tích môi trường đầu tư, giải pháp qui hoạch thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường, kết luận và kiến nghị,...


Báo cáo: Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe và showroom ô tô

Báo cáo "Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe và showroom ô tô" gồm có 7 chương trình bày nội dung chính như: căn cứ đầu tư dự án, tóm tắt dự án, nội dung dự án, đánh giá tác động môi trường, tổng mức đầu tư dự án, nguồn vốn thực hiện dự án, hiệu quả kinh tế tài chính.


Dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất kem, thức ăn liền và phát triển hệ thống phân phối trên cả nước

Dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất kem, thức ăn liền và phát triển hệ thống phân phối trên cả nước với mục tiêu xây dựng hình ảnh kem ngày càng gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước, ngay từ khi tiếp nhận toàn bộ nhà máy và công nghệ sản xuất.


Tài liệu mới download

Câu hỏi ôn tập Cad 2D
  • 21/02/2017
  • 64.539
  • 888

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Mô hình Heckscher - ohline
  • 22/11/2012
  • 32.033
  • 681

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu