Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh tế - Thương mại (9.406)

Tiểu luận môn Lịch sử tư tưởng quản lý: Phân tích tư tưởng quản lý chủ yếu trong tác phẩm Nghề quản lý của Henry Mintzberg

Nội dung của tiểu luận gồm: phân tích nội dung chủ yếu tác phẩm; ứng dung tư tưởng của Henry Mintzberg vào đổi mới đào tạo tại khoa Khoa hoc Quản lý- trường Đại học Khoa học Xã hôi và Nhân văn. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung.


Tiêu luận ứng dụng Microsoft Excel để xây dựng chương trình kế toán bán hàng tại chi nhánh Công ty Cổ phần vật liệu Điện và Cơ khí, Thái Nguyên

Ứng dụng Microsoft Excel để xây dựng chương trình kế toán bán hàng tại chi nhánh Công ty Cổ phần vật liệu Điện và Cơ khí, Thái Nguyên Việc xây dựng bảng phân công công việc được áp dụng công nghệ thông tin sẽ giúp cho các cán bộ phân công và kiểm soát công việc một cách dễ dàng và chặt chẽ hơn, mỗi cán bộ sẽ nhận công việc của mình thực hiện công việc đó đúng thời hạn mà đã được phân. Mỗi cá nhân sẽ tự động thực hiện công việc và có trách nhiệm hoàn thành công việc đó.


Tiểu luận: Xây dựng chương trình dự báo doanh thu bán hàng cho siêu thị Minh Cầu - Thái Nguyên

Tiểu luận nhằm dự báo doanh thu bán hàng giúp nhà quản trị thu thập các số liệu thống kê có liên quan đến doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh trong siêu thị, nghiên cứu phân tích các mức độ ảnh hưởng đến doanh thu của công ty, giúp siêu thị tìm hiểu được nguyên nhân và mặt tích cực, mặt tiêu cực của các nhân tố ảnh hưởng để từ đó có các biện pháp điều chỉnh hợp lí nhất nhằm tăng doanh thu bán hàng cho siêu thị. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Tiểu luận: Ứng dụng phương pháp san bằng mũ để dự báo tình hình sản xuất sản phẩm trong bộ phận camera của công ty Samsung Electronic tại Bắc Ninh giai đoạn 2016-2017

Tiểu luận với mục tiêu tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với vấn đề cấp thiết hiện nay. Áp dụng công cụ thông tin vào dự báo tình hình sản xuất sẽ làm hoạt động sản xuất ngày càng đạt hiệu quả đem lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Tiểu luận: Tìm hiểu hoạt động dịch vụ du lịch và xây dựng chương trình dự báo lượng khách du lịch tại đảo Tuần Châu của công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh

Tiểu luận với mục tiêu phân tích lượng khách du lịch đến đảo Tuần Châu trong những năm trước; dự báo được lượng khách có thể đạt được trong năm 2017; đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách du lịch nhằm thu hút khách du lịch. Để nắm chi tiết các nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Tiểu luận: Xây dựng chương trình phân tích khả năng thanh toán cho siêu thị điện máy HC Thái Nguyên

Mục tiêu của tiểu luận nhằm hệ thống những lý luận cơ bản về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh; phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đánh giá và đề xuất những kiến nghị để hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh, phạm vi nghiên cứu siêu thị điện máy HC Thái Nguyên. Để biết chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Tiểu luận: Phân tích dự báo doanh thu cho công ty cổ phần TNG Thái Nguyên

Tiểu luận với mục tiêu tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của doanh nghiệp là vấn đề cấp thiết hiện nay. Áp dụng công nghệ thông tin vào việc dự báo và khảo sát quan hệ khách hàng sẽ làm hoạt động này đạt hiệu quả cao hơn vả về phương diện thời gian và chi phí, góp phần vào thực hiện doanh nghiệp điện tử và thương mại điện tử.


Tiểu luận tình huống: Xử lý doanh nghiệp tư nhân Cường Thịnh vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trong hồ sơ thuế tại phường An Thạnh, thị xã Hòng Ngự, Đồng Tháp

Mục đích của tiểu luận nhằm góp phần vào khắc phục những hạn chế nêu trên, nhằm đưa luật quản lý thuế ngày càng thật sự đi vào cuộc sống, giúp cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế thực hiện theo cơ chế tự khai, khai đúng, tự nộp theo quy định của Luật quản lý thuế. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Luận văn Quản lý Nhà nước: Xử lý việc chanh chấp đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình tại khu Thanh Sơn, phường vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2018

Luận văn với mục đích trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn để giải quyết tình huống vi phạm luật đất đai; phân tích nguyên nhân từ đó đưa ra các phương án giải quyết và lựa chọn phương án giải quyết; đề xuất các kiến nghị, giải pháp, giải quyết kịp thời vi phạm luật đất đai; sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để lựa chọn phương án giải quyết tối ưu. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận văn.


Luận văn: Phân tích dự báo sản lượng chè xuất khẩu tỉnh Thái Nguyên

Đề tài phân tích dự báo sản lượng chè xuất khẩu tỉnh Thái Nguyên Phân tích dữ liệu và dự báo là một yếu tố quan trọng của hầu hết các quyết định kinh doanh và lập kế hoạch kinh tế. Phân tích dữ liệu và dự báo như một tập hợp các công cụ giúp người ra quyết định đưa ra các phán đoán tốt nhất về các sự kiện tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận: Ứng dụng Mircosoft Excel trong phân tích dữ liệu và dự báo doanh thu của công ty cổ phần kết cấu thép Thái Nguyên theo phương pháp hồi quy đơn biến

Mục tiêu của tiểu luận: sử dụng phương pháp định lượng sẽ là phương pháp chủ yếu để xây dựng mô hình hồi quy đơn biến cho dự báo. Tiếp cận và ứng dụng được Excel để phân tích và dự báo doanh thu của Công ty cổ phần Kết cấu thép Thái Nguyên. Xây dựng hoàn thiện chương trình phân tích, đánh giá và dự báo doanh thu của Công ty cổ phần Kết cấu thép Thái Nguyên.


Tiểu luận: Phân tích dự báo cầu về sản phẩm cà phê hòa tan G7 của Công ty cổ phần Trung Nguyên tại Hà Nội

Tiểu luận với mục tiêu hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về cầu và ước lượng cầu cũng như các nhân tố tác động đến cầu. Trên cơ sở đó nghiên cứu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cầu và dự báo cầu về cà phê hòa tan G7 của Trung Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận: Xây dựng chương trình phân tích dự báo lượng sản phẩm tiêu thụ theo phương pháp dự báo định lượng tại công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên

Tiểu luận với mục tiêu tăng cường áp dụng CNTT vào hoạt động của doanh nghiệp là vấn đề cấp thiết hiện nay. Áp dụng CNTT vào việc dự báo và khảo sát quan hệ khách hàng sẽ làm hoạt động này đạt hiệu quả cao hơn vả về phương diện thời gian và chi phí, góp phần vào thực hiện doanh nghiệp điện tử và thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chắc nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận: Xây dựng chương trình kế toán tiền lương dựa trên phần mềm Microsoft Excel cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG chi nhánh Thái Nguyên

Mục tiêu của tiểu luận nhằm xây dựng chương trình kế toán lương là được người dùng chấp nhận và thực hiện trong quá trình quản lý trong công ty. Đáp ứng được những yêu cầu cơ bản nhất mà nhà quản lí dễ dàng sử dụng, đó là đơn giản nhưng đầy đủ chức năng, giao diện thân thiện, thuận tiện cho việc sử dụng và cài đặt và phải tuân thủ các quy định, biểu mẫu do bộ tài chính quy định. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Luận án tốt nghiệp: Xây dựng công cụ phân tích chỉ số khả năng thanh toán và chỉ số khả năng sinh lời cho công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Thịnh, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung luận án từ việc nghiên cứu các báo cáo tài chính của công ty qua các năm để đưa ra cho các nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp cái nhìn rõ nhất về khả năng sinh lời cũng như khả năng thanh toán. Giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định nên đâu tư vào công ty không đồng thời các nhà quản lý cũng thấy được khả năng thanh toán cũng như khả năng sinh lời của công ty mình để đưa ra các giải pháp thích hợp đưa công ty ngày một phát triển.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Giải quyết việc làm, sử dụng tối đa tiềm năng lao động xã hội là mục tiêu quan trọng hàng đầu của chiến lược, là một tiêu chuẩn để định hướng cơ cấu kinh tế và lựa chọn công nghệ

Nôi dung chính của đề tài: Chương 1 - Lý luận chung về vấn đề lao động việc làm ở nông thôn, chương 2 - Khảo sát thực trạng việc làm của người lao động ở nông thôn tỉnh Trà Vinh, chương 3 - Phân tích cung, cầu lao động ở nông thôn tỉnh Trà Vinh, chương 4 - phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn tỉnh Trà Vinh, chương 5: Giải pháp việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Trà Vinh. Mời các bạn tham khảo!


Master Thesis in Economics: Applying the Principal - Agent Theory to Company Succession at SMEs

The findings in the dissertation support the conclusion that the fundamental phases proposed by the St. Gallen succession model are suited as a basic structure in a company transfer. Nonetheless, the possible solutions in the principal-agent theory appear to be appropriate as support for the succession process. In addition, it is possible to identify other process-supporting measures, which can be considered from the perspective of the transferring party and the acquiring party. In a consolidated form, these measures result in a model of company succession. To consult more Economic essay sample, please see at: Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế.


Đề tài: Cơ sở lý thuyết về định giá doanh nghiệp liên hệ với thực tế hoạt động định giá của công ty cổ phần chứng khoán FPTS

Đề tài "Cơ sở lý thuyết về định giá doanh nghiệp liên hệ với thực tế hoạt động định giá của công ty cổ phần chứng khoán FPTS" cung cấp nội dung như: Cơ sở lý thuyết, thực trạng xác định giá trị tài sản tại công ty cổ phần chứng khoán FPT.


Master Thesis in Economics: Hybrid Segmentation as Pursued by International Supermarkets to Segment Customers: Ireland and China Compared

From both the supermarket and consumer’s point of view, the researcher illustrates the substantial research findings in the SPSS software outputs (such as tables, graphs and pie charts) and document analysis formats. The researcher discusses the reasons and importance of using hybrid segmentation strategy, utilizing the comparisons of the quantitative and qualitative research findings in the Irish and Chinese markets to measure and analyze dynamic consumers’ profiles internationally. To consult more Economic essay sample, please see at: Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế


Master Thesis in Economics: Impact of the sector on the accuracy of bankruptcy rates: The case of French food industries

Purpose - Through this Masters dissertation, the researcher aims to understand the use of bankruptcy rates for the assessment of suppliers and the effect of sector-specific ratios on the accuracy of bankruptcy rate. To consult more Economic essay sample, please see at: Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế


Master Thesis in Economics: Ireland as a new destiny for Brazilian nurses

The purpose of the research topic is to evaluate the motivations that would drive Brazilian nurses to immigrate to Ireland for working. The focus are Brazilian nurses in general, registered, technicians and assistants, who live in Brazil or not. This group of professionals already shows interest on working in Ireland since the researcher have contacted some of them in her recruitment project. However, there are barriers such as language which need to be overcome, and for that there is a need of understanding the motivation behind the desire of immigrate to Ireland and what are the expectations and fears. To consult more Economic essay sample, please see at: Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế


Master Thesis in Economics: Main Challenges faced by Multinational companies when planning Human Resources in Venezuela

Human Resources Planning has been in consider a key factor for the development of companies and its success is highly reflected in the markets nowadays. Such planning may varies from country to country and therefore, the aim of this research paper is to explore whether Human Resources Planning can still be consider of relevance within Multinational companies in Venezuela given the main challenges faced when planning its operations in this country. To consult more Economic essay sample, please see at: Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế.


Master Thesis in Economics: Manufacturing Engineers’ Understanding On The Value Of Risk Management To Project Success In The Pharmaceutical Industry

The primary objective of this study was to comprehend the understanding manufacturing engineer’s had of the value of risk management to project success in the pharmaceutical industry in Ireland. The adoption of manufacturing engineers to lead projects instead of traditional project managemers has increased during the economic downturn. Risk management has been developed over the last fifty years and has significant impact on project success. The objective was to discover if manufacturing engineers understood this value. To consult more Economic essay sample, please see at: Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế.


Master Thesis in Economics: Post-Merger Integration Achieving Success in M&A

The main purpose of this study is to better understand how the post merger integration contributes to a successful merger or acquisition transaction. This study attempts to find out why the numbers of failures in M&A are so high. This study used data from two sources, primary and secondary data. The primary data was collected by in depth interviews. In fact, two interviews were done to achieve valuable information. Secondary data was collected from different sources such as libraries, journal articles, books, catalogues, textbooks and Internet. To consult more Economic essay sample, please see at: Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế.


Master Thesis in Economics: The shifting role of the HR manager in employee engagement (ee) in the Irish banking

The purpose of the dissertation is to investigate the role that HR managers played in engaging employees in the Irish banking sector since the economic downturn in 2008. This study investigates through a progression of in-depth interviews how the role of the HR manager has shifted in terms of employee engagement (EE). It further seeks to discover what factors HR managers felt had an impact on engagement levels during this turbulent period. Lastly, it highlights what potential challenges HR managers will face in this area in the future. To consult more Economic essay sample, please see at: Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế.


Master Thesis in Economics: Understanding the economic impact terrorism has on the destination

The aim of this study is to understand perceptions of Irish tourist with respect to tourist destinations that have faced a terrorist attack in recent years. This study focuses on Paris where terrorism incidents occurred and aims to understand how these attacks affect tourists‟ perception in Ireland. There is a need to conduct studies in relation to impact of terrorism on tourism as tourism is considered to be one of the important sources of economic activities and income for individuals and economies in modern world. Although there is significant amount of literature focusing on impact of terrorism, however, majority of the studies lack a perspective from tourists. Although it is important to study economic impacts of terrorism using economic indicators, yet it is also important to understand how individual tourists are affected by such incidents. To consult more Economic essay sample, please see at: Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế.


Master Thesis in Economics: The Impact of the Sunk Cost Fallacy and Other Behavioural Biases on Individual Irish Investors

This dissertation aims to prove that individuals make irrational decisions when under such circumstances as uncertainty and risk. The research conducted assesses forty-two Irish professionals and their behaviour while making decisions pertaining specifically to that of investing in stocks and shares. In particular, the dissertation focuses predominantly on one aspect of Behavioural Finance i.e. the sunk-cost fallacy. Other biases such as overconfidence bias, regret aversion, mental accounting and so on are also considered. Behavioural finance or more broadly behavioural economics is a study that combines cognitive psychology, microeconomics and finance. The research finds evidence of the sunk cost fallacy as well as other biases prevailing amongst the Irish investors during the primary data analysis. The reasons for which are consequently explained in detail. To consult more Economic essay sample, please see at: Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế.


Master Thesis in Economics: Customers' perception of service quality in the commercial banking sector of Nigeria

The research study is an investigation into customer perceptions of service quality in the commercial banking sector of Nigeria: A case study of Skye Bank Plc. The overall goal of the study is to identify the level to which customers perceive service quality currently practised in Nigerian banking industry. To consult more Economic essay sample, please see at: Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế


Master Thesis in Economics: Determining Whether Free Trade or Protectionism Serves as the Most Effective Trade Policy for the Libyan Poultry Meat Sector

This dissertation researched the effects of imported goods on the local producers through a case study of the Libyan poultry industry. Firstly, a full description of the terms international free trade and protectionism was developed, including the trade barriers and the evolution of international free trade in terms of globalization and the free movement of goods. Also this description has discussed the recent and old literatures and scholars in this area and covers the main aspects for this argument to provide a full understanding. To give this research a reasonable racticality a case study of the Libyan poultry industry was chosen to apply a comprehensive insight and a qualitative analysis. To consult more Economic essay sample, please see at: Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế


Master Thesis in Economics: Did private wealth management and customers’ behavior change after the financial crisis of 2008 in France?

The main purpose of this study is to better understand the impact of the financial crisis of 2008 on both private wealth management and customers‟ behaviour. This study attempts to fill a gap in the existing private wealth management services with their customers. A number of changes have taken place in the French private wealth management industry and it appears to be a gap between those changes and the customers‟ expectations. To consult more Economic essay sample, please see at: Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu