Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh Tế - Quản Lý (43.628)

Chủ trương tiếp nhận đồng bào miền xuôi tham gia phát triển kinh tế miền núi của Đảng bộ khu Tây Bắc

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9-1960), Khu Tự trị Thái - Mèo là địa phương đầu tiên trên miền Bắc tổ chức tiếp nhận đồng bào miền xuôi tham gia phát triển kinh tế miền núi. Bài viết tìm hiểu bối cảnh lịch sử và chủ trương tiếp nhận đồng bào miền xuôi của Đảng bộ Khu Tây Bắc.


Hiệu quả sử dụng ODA các tỉnh tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam

Bài viết tập trung làm rõ hiệu quả sử dụng ODA ở các tỉnh tiểu vùng Tây Bắc dựa trên phân tích dữ liệu từ điều tra khảo sát 171 cán bộ tham gia quản lý ODA và 425 người dân thụ hưởng ODA với sự hỗ trợ phân tích của phần mềm SPSS.


Nghiên cứu phương pháp phân tích thứ bậc đánh giá các cảng container nội địa

Nghiên cứu này xây dựng một bộ tiêu chí gồm bốn tiêu chí chính và 12 tiêu chí phụ để xếp hạng tìm ra dự án có vị trí tối ưu nhất trong 5 dự án ICD của Việt Nam. Quy trình phân tích phân cấp thứ bậc (Analytic Hierarchy Process) (AHP) sẽ được sử dụng để tìm ra kết quả xếp hạng cuối cùng.


Bàn về mô hình tổ chức trọng tài hàng hải trên thế giới và Việt Nam

Bài viết được thực hiện với mục đích làm rõ các yếu tố căn bản liên quan đến trọng tài hàng hải như nguồn pháp luật, tranh chấp trong hàng hải và sự chuyên nghiệp của đội ngũ trọng tài hàng hải.


Đánh giá kết quả sử dụng vốn FDI tại Việt Nam giai đoạn 2010-2017 trên khía cạnh kinh tế

Bài viết vận dụng một số chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh tế trong việc sử dụng vốn FDI để tính toán, đánh giá kết quả kinh tế trong việc sử dụng vốn FDI của Việt Nam giai đoạn 2010-2017 nhằm làm sáng tỏ vai trò của vốn FDI đối với Việt Nam trên khía cạnh về kinh tế.


Đánh giá việc thực thi công ước CLC trong sự cố tràn dầu Erika

Từ khi ra đời, Công ước quốc tế CLC đóng vai trò quan trọng trong việc bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu từ tàu. Do vậy, các nước thanh viên của Công ước quốc tế CLC đang nỗ lực thực thi Công ước CLC và Công ước Quỹ. Bài viết đi sâu phân tích việc thi hành Công ước CLC thông qua sự cố tràn dầu Erika.


Basic elements of compensation for oil pollution damage caused by ships

This article will analyze somebasic elements - these elements are the most basic and important keypoints to improve the legislations of civil liability for ships’ oil pollution damage compensation.


The role of the united nations convention on contracts for the international sale of goods (CISG 1980) in international business law and Vietnam

This article aims to clarify the duo-role of CISG: a source of applicable substantive laws in International Business Law and the applicable substantive law for contracts for the international sale of goods in the case of Vietnam as a contracting state of this convention.


The function of port authorities approaching from traditionl to modern views

This paper studies four basic functions of the port authorities, and the ways to approach based on the changes in traditional opinions to modern one about the port, especially intensively explain about the new functions of the port authorities. This article inherits from the theories of the scholars in the world, and then suggests some policies when building the port authority model today


Ứng dụng ADS Civil Road, IHSDM hỗ trợ thiết kế yếu tố hình học đường và đánh giá mức độ an toàn giao thông của đường ô tô

ADS Civil Road là phần mềm hỗ trợ thiết kế hình học đường ô tô sau khi thiết kế phần mềm sẽ kết xuất dữ liệu dạng XML và đưa vào phần mềm IHSDM đánh giá an toàn giao thông. Bài viết trình bày các bước kỹ thuật khi thiết kế yếu tố hình học đường trên ADS và cách đánh giá an toàn giao thông trên IHSDM.


Các dạng thức tội phạm có sự tham gia của nhiều người trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Bài viết phân tích các dạng thức của tội phạm có sự tham gia của nhiều người - đặc biệt là pháp nhân thương mại được ghi nhận trong chế định đồng phạm của Bộ luật hình sự năm 2015, có sự so sánh để thấy được điểm khác biệt và tương đồng giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật một số quốc gia trên thế giới, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.


Bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu trong sự cố tràn dầu Hebei Spirit và bài học cho Việt Nam

Bài viết này sẽ phân tích việc khắc phục và bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu trong sự cố tràn dầu Hebei Spirit, từ đó rút ra những bài học giúp Việt Nam hoàn thiện hơn nữa chế độ trách nhiệm pháp lý dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu từ tàu gây ra.


Mô hình tìm kiếm bãi đỗ xe tối ưu sử dụng hệ thống đặt chỗ

Bài viết trình bày các vấn đề cơ bản của chính sách quản lý đỗ xe, các tiêu chí lựa chọn bãi đỗ xe. Tác giả đề xuất mô hình cung cấp thông tin bãi đỗ xe bao gồm: Vị trí, số chỗ trống, đường dẫn đến và đi khỏi vị trí đỗ xe. Với sự hỗ trợ của hệ thống đặt chỗ, mô hình tìm kiếm bãi đỗ tối ưu trong đô thị với các mục tiêu cơ bản về chi phí, thời gian có xét có xem xét khoảng cách đi bộ tối đa.


Phát triển đội tàu container chở hàng khô trên tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà Nội

Bài viết đưa ra một số cơ sở để phát triển đội tàu container chở hàng khô trên tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà Nội nhằm nâng cao thị phần vận tải hàng hóa.


Application of synthesis indexes (SI) to the port sustainable development measurement: A critical review

A solution for this issue is applying synthesis indexes (SI) to evaluate maritime ports sustainability. This research will provide a critical review of the use of SI in sustainability evaluation. This method can be applied to evaluate different aspects of maritime port sustainable development and also analyzing the relationship between them.


Xây dựng phần mềm dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu Việt Nam

Bài viết trình bày việc xây dựng một phần mềm dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu của Việt Nam (TVXK) dựa trên việc phân lớp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu thuyền viên đã được thu thập.


Bối cảnh ASEAN và triển vọng cho sự ra đời của đồng tiền chung khu vực

Bài viết này sẽ sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích để nghiên cứu tình hình chung của các quốc gia ASEAN, từ đó đánh giá triển vọng cho sự ra đời của đồng tiền chung khu vực.


Các giải pháp nhằm nâng cao lợi thế cho xuất khẩu Việt Nam khi tham gia Hiệp định thương mại tự do với liên minh kinh tế Á Âu

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, tổng hợp, phân tích định tính và phỏng vấn chuyên gia, nhằm phân tích các thành tựu và khó khăn mà xuất khẩu Việt Nam đạt được và gặp phải sau hai năm Hiệp định có hiệu, từ đó đề xuất một số khuyến nghị làm cơ sở cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này.


Chuyển đổi việc làm của nông dân thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu ngành nghề của các hộ nông dân ở thành phố Hồ Chí Minh có sự chuyển nhanh từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tỷ lệ lao động làm nông nghiệp cả hai phương diện hộ và nhân khẩu đều giảm mạnh, tỷ lệ lao động mang tính phi nông nghiệp tăng lên. Nhiều nông dân đã chuyển thành công nhân, người buôn bán nhỏ, kinh doanh nhà trọ, làm thuê tự do. Sự chuyển đổi là do các nguyên nhân từ sự biến động diện tích đất nông nghiệp, trình độ học vấn, mối quan hệ gia đình...


Mô hình kinh tế mới của Malaysia (NEM) và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế

Bài viết giới thiệu những nội dung chủ yếu của Mô hình kinh tế mới của Malaysia trong giai đoạn 2011-2020 (NEM). Mục tiêu của mô hình này là đưa Malaysia trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2020. Nâng tỷ lệ tăng trưởng thực tế trung bình lên 6,5%/năm trong giai đoạn 2011-2020. GNP trên đầu người đạt 17.700USD vào năm 2020.


Những tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã có những tác động tích cực đến sự phát triển của mạng lưới đô thị tỉnh Bắc Ninh. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh đã hình thành nhiều điểm dân cư mang dáng dấp đô thị (thị tứ), nâng bậc đô thị, biến đổi chức năng của một số đô thị, tác động đến kinh tế - xã hội đô thị, thúc đẩy cơ sở hạ tầng đô thị phát triển, làm thay đổi công tác quy hoạch và quản lí đô thị.


Các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam trước những cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Bài viết giới thiệu vài nét về AEC; phân tích những cơ hội lớn như mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu,…cho các doanh nghiệp (DN) nước ta nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng khi tham gia vào AEC.


Quan hệ giữa Việt Nam và Lào trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (1992-2016)

Bài viết sẽ tập trung phân tích về quan hệ giữa Việt Nam và Lào trong khuôn khổ hợp tác GMS trên nhiều lĩnh vực và trải qua những giai đoạn khác nhau. Từ đó, góp phần làm sáng tỏ hơn về mối quan hệ giữa các nước thành viên trong GMS.


Sự trỗi dậy của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra đối với khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh hiện nay

Bài viết tập trung phân tích những vấn đề rất cơ bản xung quanh sự trỗi dậy của Trung Quốc, một số tác động chủ yếu của vấn đề này đến khu vực Đông Nam Á và những đối sách chủ yếu của ASEAN trước sự trỗi dậy ngày càng gia tăng của Trung Quốc.


Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Nam

Bài viết tập trung vào khái quát lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, đánh giá quá trình dịch chuyển cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh Quảng Nam và rút ra những hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy quá trình này. Nghiên cứu sử dụng số liệu thống kê của tỉnh Quảng Nam và phương pháp phân tích thống kê mô tả để đạt được mục tiêu đặt ra.


Ứng dụng Business Strategy Game (BSG) trong giảng dạy các học phần về quản trị kinh doanh tại khoa kinh tế - trường Đại học Quảng Nam

Việc sử dụng các phần mềm mô phỏng trong giảng dạy thực hành về quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế ở các trường đại học trong nước và trên thế giới hiện nay khá phổ biến. Một số phần mềm đang được sử dụng như: BSG, Competitive or Non – competitive, Interactive or Nointeractive, Functional or Total enterprise,.. Trong các phần mềm mô phỏng đó, BSG - Business Strategy Game là phần mềm phổ biến nhất, được trên 600 trường đại học tại Hoa Kỳ, Anh, và trên 56 nước sử dụng với khoảng 500.000 sinh viên mỗi năm.


Cách thức xác lập quan hệ của Bồ Đào Nha ở Trung Quốc (thế kỷ XVI)

Năm 1505, cùng với sự ra đời của Estado da India , nhà nước thuộc địa đầu tiên của Bồ Đào Nha tại phương Đông đã được thành lập. Dựa trên các cứ điểm ven biển phía Tây Ấn Độ, Bồ Đào Nha đã lần lượt thiết lập hệ thống thương điếm ở vịnh Bengal, Đông Nam Á và Viễn Đông.


Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và ngân sách giáo dục tại Việt Nam giai đoạn 2000-2012

Hiện nay, ngân sách chính phủ chi cho giáo dục đang được xã hội quan tâm, chi tiêu cho giáo dục ở VN trong khoảng thời gian năm 2000–2012 rất lớn so với mức thu nhập của người dân và thu nhập của cả nước. Để hiểu và hình dung được vấn đề này tốt hơn, bài viết phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và mức chi ngân sách giáo dục cũng như sự tác động của chúng.


Các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế

Bài nghiên cứu xem xét vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế. Dựa trên mẫu gồm các quốc gia đang phát triển với thu nhập trung bình và thấp trong giai đoạn 1995 – 2012, kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của FDI lên tăng trưởng kinh tế chịu ảnh hưởng bởi 5 yếu tố: Trình độ giáo dục, chất lượng thể chế kinh tế, độ ổn định kinh tế vĩ mô, cơ sở hạ tầng và tốc độ đô thị hóa.


Một số vấn đề cơ bản khi Việt Nam gia nhập AEC

Thực tiễn đã chứng minh rằng, quá trình đổi mới đến nay, ASEAN là điểm tựa, là cầu nối trong chính sách đối ngoại của VN trong hơn hai thập kỷ vừa qua và những năm sắp tới. Quá trình hội nhập kinh tế khu vực của VN, AEC chiếm một vị trí quan trọng trong chính sách kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế của VN trong những năm vừa qua cũng như giai đoạn sắp tới. Bài viết đi vào phân tích những vấn đề cơ bản có liên quan đến AEC trong chính sách hội nhập kinh tế của VN.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình Traslation_4_1
  • 01/11/2011
  • 22.412
  • 365
Nghiên cứu marketing part 10
  • 18/04/2011
  • 88.546
  • 128
Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 197:1972
  • 21/08/2016
  • 51.503
  • 424

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu