Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh Tế - Quản Lý (43.923)

Quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế

Bài viết này góp thêm ý kiến vào cuộc thảo luận về mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Quản trị nhà nước cấp địa phương

Bài viết trình bày phân cấp trao quyền cho chính quyền địa phương là một phần quan trọng trong chương trình cải cách của Việt Nam trong hai thập kỷ vừa qua. Cả quyền lực và trách nhiệm giải trình đều được tăng lên, nhưng không phải lúc nào cũng tương đương nhau. Mặc dù nhiều quyền lực được phân cấp xuống tới các tỉnh, nhưng hầu hết các cơ chế trách nhiệm giải trình mới chỉ tập trung ở các xã, phường.


Những phương hướng cơ bản của việc hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự

Bài viết đưa ra những phương hướng cơ bản của việc hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự phù hợp với pháp luật hình sự các nước trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.


Nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở cho công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Bài viết hệ thống và khái quát hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; phân tích tình hình phát triển các khu công nghiệp và việc giải quyết nhà ở cũng như thực trạng sử dụng đất khu ở cho công nhân khu công nghiệp. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu ở cho công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long.


Đói nghèo ở Việt Nam trong ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Bài viết trình bày tình hình đói nghèo ở Việt Nam trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu; ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến tình trạng đói nghèo ở Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Cải cách thể chế ở Việt Nam trước thách thức của toàn cầu hóa

Bài viết trình bày cải cách tích cực mà Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần cho sự phát triển của đất nước, đưa Việt Nam vào vị trí xứng đáng trên thế giới. Tuy nhiên, những cải cách của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn nên kết quả chưa tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để có cái nhìn tổng thể của thể chế Việt Nam trước thách thức của toàn cầu hóa.


Một số đối tượng nghiên cứu cơ bản của chính sách hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền

Nội dung bài viết trình bày gồm chính sách phòng ngừa tội phạm; chính sách pháp luật hình sự; chính sách pháp luật tố tụng hình sự; chính sách pháp luật thi hành án hình sự; đường lối xử lý về hình sự. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn về phân phối giá trị tăng thêm từ đất trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Điều tra, khảo sát thực trạng thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải quyết việc làm, tái định cư tại một số dự án của thành phố Việt Trì. Nghiên cứu thực trạng phân phối giá trị tăng thêm từ đất do đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ tiến trình đô thị hóa; đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách, mô hình phân phối giá trị tăng thêm từ đất do đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.


Thực tiễn dịch vụ hành chính công trong nền hành chính nhà nước Việt Nam

Bài viết phân tích, luận giải vấn đề xoay quanh dịch vụ hành chính công, làm rõ thực trạng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam; từ đó đưa ra hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam.


Ẩn dụ ngôn ngữ Kinh tế (Qua cứ liệu tiếng Anh)

Bài viết nhằm khẳng định ẩn dụ là một biện pháp tu từ khá phổ biến trong văn bản kinh tế; làm rõ vai trò của ẩn dụ trong kinh tế thông qua những khái niệm cũ; tiến hành lấy cứu liệu dẫn chứng tiếng Anh để làm dẫn chứng và diễn giải về ẩn dụ học ngày nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Di cư vào Hà Nội và sự dịch chuyển trong nội thành

Người di cư ở Hà Nội, những công dân di động của Hà Nội, sự di chuyển chỗ ở, đánh giá sơ bộ về vấn đề thời gian, những diễn biến xã hội không gian tiếp theo ở các thành phố khác, những dự báo tạm thời về Hà Nội, những ngoại suy và một số khác biệt.


Cơ cấu di cư nông thôn - Nông thôn của người Tày-Nùng: Mạng lưới các dân tộc thiểu số trong lãnh thổ Việt Nam

Bài viết nghiên cứu sự di cư của người dân tộc Tày Nùng và làm rõ một số đặc điểm cơ bản, nguyên nhân của sự di cư từ nông thôn đến nông thôn; quan niệm lịch sử của người Tày Nùng đối với đất đai và chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945.


Ngôn ngữ học khối liệu trong nền kinh tế toàn cầu (Linguistique de corpus dans l’economie mondiale)

Bài viết đề cập đến vai trò của ngôn ngữ học khối liệu một khoa học xuất hiện vào nửa cuối thế kỉ XX vừa qua như một đóng góp của Khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển của khoa học về khối liệu ngôn ngữ trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay.


Bài tập giữa kỳ môn Đại cương về sở hữu trí tuệ (Đề số 1)

Tài liệu với các nội dung hành vi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giải pháp quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao; hoạt chất chống phai màu sơn mặt ngoài các công trình xây dựng dân dụng; phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học; những bất cập trong các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ và thực thi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng.


Khoa học xã hội và nhân văn với sự nghiệp phát triển kinh tế hiện nay

Bài viết tập trung đi sâu vào làm rõ vai trò tác động độc lập tương đối của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở khía cạnh đổi mới tư duy về phát triển kinh tế từ sau đổi mới. Qua đó bước đầu chỉ ra những đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển kinh tế của nước ta hiện nay.


Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng và quản lý đô thị qua kinh nghiệm thực tiễn ở thành phố Đà Nẵng

Bài viết với nội dung quá trình đô thị hoá Đà Nẵng; những thành tựu trong việc phát huy vai trò nhân dân trong quá trình thực hiện quy hoạch, quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị ở Đà Nẵng từ 1997 đến 2007; một số kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong quản lý, quy hoạch đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng ở Đà Nẵng.


Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Myanmar đối với Trung Quốc từ năm 2011 đến nay

Sau hơn hai thập kỷ duy trì chính sách đối ngoại nghiêng về Trung Quốc, từ năm 2011 trở lại đây, chính sách Trung Quốc của Myanmar từng bước được điều chỉnh nhằm giảm dần sự phụ thuộc một chiều của Myanmar vào Trung Quốc và gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai nước. Bài viết đi sâu phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự điều chỉnh chính sách Trung Quốc của Myanmar, nội dung điều chỉnh và những tác động bước đầu từ sự điều chỉnh này đến quan hệ giữa hai nước.


Điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam

Bài viết giới thiệu về phương pháp đo lường đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp theo Hướng dẫn Oslo 2005 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, quá trình lựa chọn các chỉ tiêu thống kê về đổi mới sáng tạo, phương án áp dụng phương pháp đo lường này vào điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong 7.641 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam giai đoạn 2014-2016, một số phân tích, đánh giá được rút ra từ kết quả của cuộc điều tra thử nghiệm.


Tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế: Điều gì thực sự cải thiện lợi ích của người dân

Bài viết phân biệt tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế, hai khái niệm thường hay bị hiểu nhầm về mặt ý nghĩa. Các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế mặc dù luôn được trông đợi, nhưng điều thực sự làm gia tăng phúc lợi của người dân ở các nước lại không phải là những chỉ tiêu này. Thay vào đó, những chỉ tiêu được xem là hợp lý hơn đang được sử dụng là nhóm chỉ số phát triển con người và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Bài viết cũng chứng minh bản chất của sự tăng trưởng cao và kéo dài không tự thân kéo theo sự gia tăng phúc lợi của người dân ở các quốc gia đồng thời đưa ra một số phân tích liên hệ ở Việt Nam.


Towards an uncertainty reduction framework for land-cover change prediction using possibility theory

This paper presents an approach for reducing uncertainty related to the process of land-cover change (LCC) prediction. LCC prediction models have, almost, two sources of uncertainty which are the uncertainty related to model parameters and the uncertainty related to model structure. These uncertainties have a big impact on decisions of the prediction model.


Việt Nam trong cục diện kinh tế thế giới

Bài viết phân tích những khó khăn và đưa ra giải pháp cho Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế - xã hội Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng, Việt Nam muốn phát triển, muốn bứt phá thì không thể không thực hiện những giải pháp tổng thể, toàn diện với nhiều đột phá, bởi thực tiễn thế giới đã chứng minh, không có một nước nào đạt được phát triển mà không phải trải qua con đường đầy chông gai này.


Quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về quyền con người theo Công ước chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc

Bảo đảm quyền con người là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt trong lịch sử lập pháp của mọi quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng. Ở Việt Nam, việc ban hành Hiến pháp mới năm 2013 và tham gia Công ước chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc đã thể hiện rõ là một trong những nước có trách nhiệm và luôn đề cao quyền con người.


Truyền thống kinh tế biển của một số dòng họ ở xã Phú Thuận và Phú Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phú Thuận và Phú Hải là hai xã ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm ba làng Hòa Duân, An Dương, Cự Lại. Từ rất sớm, cư dân nơi đây đã biết dựa vào nguồn lợi của Biển Đông để sinh cơ lập nghiệp và trở thành những làng nổi bật với truyền thống kinh tế biển lớn nhất Thừa Thiên Huế.


Pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận công lý và thực tiễn ở Việt Nam

Luật quốc tế về quyền con người coi tiếp cận công lý không chỉ là quyền được tiếp cận với các biện pháp khắc phục của hệ thống tư pháp, mà còn là một cách tiếp cận nhằm bảo đảm quyền con người, đặc biệt là quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và nhóm bị gạt ra bên lề. Về cơ bản, quyền tiếp cận công lý ở Việt Nam tương thích với hệ thống pháp luật quốc tế.


Quyền sao chép của người học: Nhìn từ góc độ quyền sử dụng hợp lý

Bài viết dựa trên cơ sở lý thuyết về quyền tác giả, đặc biệt là quyền sử dụng hợp lý (fair use) để đề xuất quyền sao chép đã đề cập nên được trao cho người học để mở rộng tiếp cận với tri thức khoa học, nâng cao hiệu quả đào tạo, từ đó thúc đẩy sáng tạo từ phía các chủ thể này đối với kho tàng tri thức của xã hội.


Ebook Working the skies: The fast-paced, Disorienting world of the flight attendant - Drew Whitelegg (Phần 1)

Ebook based on interviews with over sixty flight attendants, both female and male labor leaders, and and drawing upon his observations while flying across the country and overseas, Drew Whitelegg reveals a much more complicated profession, one that in many ways is the quintessential job of the modern age where life moves at record speeds and all that is solid seems up in the air.


Ebook Working the skies: The fast-paced, Disorienting world of the flight attendant - Drew Whitelegg (Phần 2)

Part 2 ebook is the first to show the intimate, illuminating, funny, and sometimes dangerous behind-the-scenes stories of daily life for the flight attendant. Going behind the curtain, Whitelegg ventures into first-class, coach, the cabin, and life on call for these men and women who spend week in and week out in foreign cities, sleeping in hotel rooms miles from home. Working the Skies also elucidates the contemporary work and labor issues that confront the modern worker: the demands of full-time work and parenthood; the downsizing of corporate America and the resulting labor lockouts; decreasing wages and hours worked; job insecurity; and the emotional toll of a high stress job. Given the events of 9/11, flight attendants now have an especially poignant set of stressful concerns to manage, both for their own safety as well as for those they serve, the passengers.


Một số hạn chế về các thiết chế thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên hợp tác xã và một số kiến nghị

Bài viết phân tích một số hạn chế về các thiết chế thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên của HTX và từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên của HTX.


Tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU(EVFTA) đối với ngành xuất khẩu dệt may ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết về những tác động của Hiệp định EVFTA đối với ngành xuất khẩu dệt may ở tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu đánh giá một cách toàn diện, có chiều sâu những tác động của việc thực thi EVFTA đối với ngành Dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể giúp các doanh nghiệp dệt may địa phương nhận thức và khai thác hiệu quả các ưu đãi thương mại đối với ngành Dệt may mà EVFTA mang lại.


Những điểm mới và một số bất cập về các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015

Bài viết phân tích các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 2015 như: Về năng lực, về tính tự nguyện của chủ thể giao kết, về mục đích, nội dung, về hình thức thể hiện của hợp đồng. Đồng thời, lý giải đối với những điểm mới về các điều kiện này.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
  • 27/07/2013
  • 74.867
  • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

TCXDVN 333 2005
  • 25/07/2010
  • 46.889
  • 945

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu