Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh Tế - Quản Lý (44.264)

Sử dụng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu trong đánh giá quá trình phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) là hạt nhân của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Các chỉ số đo lường mức độ ĐMST của quốc gia cần xem xét đưa vào hệ tiêu chí đánh giá quá trình phát triển của một nước theo hướng công nghiệp hiện đại. Bài viết này tập trung phân tích tính chất, phương pháp đo lường và thực tế sử dụng chỉ số ĐMST toàn cầu (Global Innovation Index - GII) trong nền kinh tế thông qua: xác định nội hàm và vai trò của ĐMST trong phát triển kinh tế; sử dụng GII để phân tích ĐMST của Việt Nam trong tương quan với các quốc gia khác; đề xuất việc sử dụng GII với vai trò là một chỉ số cần thiết trong hệ tiêu chí đánh giá nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


Pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Những bất cập cần khắc phục

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (còn gọi là “li-xăng nhãn hiệu”) đem lại giá trị kinh tế lớn cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác và thu về một khoản tiền (gọi là phí li-xăng) hay một lợi ích vật chất khác. Đây là một hình thức thương mại hoá tài sản trí tuệ được áp dụng phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Tuy nhiên, khung pháp lý đối với việc li-xăng nhãn hiệu vẫn còn một số bất cập liên quan tới khái niệm, đối tượng và nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, phạm vi lãnh thổ li-xăng nhãn hiệu, các hình thức li-xăng nhãn hiệu... Bài viết chỉ ra một số bất cập cơ bản của pháp luật Việt Nam về li-xăng nhãn hiệu, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những bất cập này.


Một nghiên cứu về chế độ trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu: Sự khác biệt giữa OPA và CLC

Theo thống kê của Quỹ bồi thường ô nhiễm dầu quốc tế (IOPC), Hoa Kỳ là một trong những nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Trước khi Công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm dân sự đối với các thiệt hại do ô nhiễm dầu (CLC) ra đời thì Hoa Kỳ là một trong những quốc gia tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận để áp dụng trách nhiệm pháp lý và bồi thường quốc tế đối với thiệt hại ô nhiễm dầu trên biển. Tuy nhiên, sau khi Công ước CLC ra đời (năm 1969) và được áp dụng (có hiệu lực từ 1975) thì Hoa Kỳ đã không gia nhập để trở thành thành viên của Công ước này. Thay vào đó Hoa Kỳ đã ban hành bộ luật riêng cho quốc gia mình - đạo luật ô nhiễm dầu 1990 (OPA 1990). Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những điểm khác nhau giữa CLC với OPA, giúp độc giả hiểu rõ hơn về hai chế độ pháp lý này.


Thực trạng quản trị công ty và một số ảnh hưởng đến hoạt động sáp nhập, mua lại tại Việt Nam

Bài báo này tập trung phân tích thực trạng quản trị công ty và ảnh hưởng của quản trị công ty đến hoạt động sáp nhập và mua lại (merging and acquisition - M&A) ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quản trị công ty tại Việt Nam còn hạn chế, dẫn đến mức độ bất đối xứng thông tin của các công ty gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tìm kiếm mục tiêu trong quá trình sáp nhập, mua lại cũng như sự thành công của các thương vụ. Qua đó, các tác giả đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện chất lượng quản trị công ty, như hoàn thiện khung pháp lý, minh bạch thông tin và hoàn thiện bộ máy quản trị, điều hành.


Quyền tác giả đối với liên kết website

Về bản chất, world wide web là một hệ thống khổng lồ các tài liệu nằm rời rạc và độc lập. Để những tài liệu này kết nối với nhau, phải thông qua các liên kết website. Liên kết website giúp điều hướng người dùng đến trang web chứa tác phẩm mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả. Bài viết nghiên cứu về liên kết website trong mối liên hệ với các quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả và kết luận về tính hợp pháp của các liên kết website. Bằng phương pháp phân tích, bài viết kết luận liên kết website có thể xâm phạm quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng và quyền phân phối tác phẩm đến công chúng.


Measuring productivity of customer knowledge management in projects

Projects is one of the dominating modes of international business today. Companies interact with their customers in projects for a certain period. To explore the impact of customer knowledge management in such interactions, this paper promotes a measurement framework that can be used to measure the productivity of customer knowledge management. The measures are developed based on previous studies on customer knowledge management and project management. To verify the measures, this study conducted a survey involving 24 projects. The results of the study provide some insights into the impact of customer knowledge management in interactions between companies and their customers through projects.


Cần có chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo khởi nghiệp cấp quốc gia

Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đã coi việc thúc đẩy khởi nghiệp là động lực để tăng trưởng kinh tế, trong đó nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo khởi nghiệp (GD&ĐTKN) cần được tích hợp vào hệ thống giáo dục, phải coi nó là “thực tiễn sáng tạo, giúp tìm tòi và hành động dựa trên những cơ hội để tạo ra giá trị”. Thông qua tìm hiểu về hoạt động GD&ĐTKN ở một số quốc gia, tác giả cho rằng, Việt Nam cần phải có chiến lược phát triển GD&ĐTKN cấp quốc gia, giúp khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và cung cấp những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho giới trẻ, góp phần sớm đưa nước ta trở thành “Quốc gia khởi nghiệp”.


Liên kết khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong phát triển

Liên kết giữa các địa phương trong một vùng là phát triển mối quan hệ giữa không gian kinh tế với không gian tự nhiên, sinh thái, xã hội và không gian chính sách, thể chế để tạo ra lợi thế cạnh tranh động cho vùng, quốc gia, là cơ sở phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) bền vững. Thực trạng liên kết giữa các địa phương trong phát triển vùng và liên kết vùng với nhau trong thời gian qua đã bộc lộ những bất cập nhất định, cần được rút kinh nghiệm đối với các vùng trong cả nước.


Cùng tạo nên một cuộc bứt phá mới trong năng suất lao động

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt, cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động (NSLĐ) là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của từng doanh nghiệp; là vấn đề sống còn đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Trong thời gian qua, NSLĐ của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, nhưng về cơ bản vẫn chưa cao so với các nước trong khu vực. Tại Hội nghị “Cải thiện NSLĐ quốc gia” do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 7/8/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra những nguyên nhân khiến NSLĐ chưa cao là do các điểm nghẽn về thể chế kinh tế; trình độ, kỹ năng nguồn nhân lực còn thấp, đặc biệt là thiếu nhân lực có trình độ, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


Quỹ phi lợi nhuận: Nguồn vốn cho khởi nghiệp chưa được khai phá?

Nguồn vốn từ quỹ phi lợi nhuận đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực y, dược, nông nghiệp công nghệ cao, môi trường…, những lĩnh vực tốn nhiều tiền đầu tư nhưng cần thời gian dài chờ đợi kết quả, cũng như sự ảnh hưởng đến xã hội mà các nhà đầu tư vì lợi nhuận thông thường ít quan tâm đến. Tuy nhiên ở Việt Nam, nguồn vốn này hầu như chưa được “khai phá”. Bài viết giới thiệu về loại hình quỹ phi lợi nhuận và nêu những đề xuất cụ thể cho Việt Nam.


Hiệu quả từ các dự án nông thôn miền núi ở Thanh Hóa

Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), nhiều dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi đã được triển khai thực hiện tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả thực hiện các dự án này thực sự tạo được điểm sáng về ứng dụng tiến bộ KH&CN, thúc đẩy liên kết 4 nhà trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương, góp phần nâng cao trình độ sản xuất, dân trí và cải thiện đời sống người dân...


Hiểu đúng về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thời gian gần đây chúng ta nói nhiều đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), nhưng nhiều người chưa hiểu rõ nội hàm của nó, dẫn đến tình trạng lạm dụng thuật ngữ này. Việc hiểu rõ nội hàm công nghệ của CMCN 4.0 và cách thức vận hành của nó giúp chúng ta có những định hướng phát triển và ứng dụng phù hợp vào cuộc sống.


Triển vọng kinh tế Việt Nam 2019: Kịch bản và hàm ý chính sách

Theo các tác giả, kinh tế Việt Nam năm 2019 có thể đạt được tốc độ tăng trưởng ở mức 6,5-6,9%. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa mức tăng trưởng, về ngắn hạn, chúng ta cần rà soát và lựa chọn sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế trước những thay đổi toàn cầu diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh. Về trung và dài hạn, cần đẩy mạnh cải cách môi trường luật pháp và hệ thống giáo dục, xác định được lộ trình của nền kinh tế số, nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.


Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Một số điểm mới và kết quả sơ bộc

Tổng điều tra dân số và nhà ở là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra năm 2019) được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ đã cam kết thực hiện. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn. Bài viết giới thiệu một số điểm mới và kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra này.


Khoa học và công nghệ góp phần đưa Nghị quyết 37-NQ/TW vào cuộc sống

Tại Hội nghị tổng kết, đánh giá 15 năm hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 37) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 do Bộ KH&CN tổ chức ngày 16/7/2019, các đại biểu đều khẳng định: KH&CN đã góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, có tác động tích cực đến phát triển KT-XH của từng địa phương và toàn vùng… Tuy nhiên, vùng này hiện vẫn đang là lõi nghèo/rốn nghèo của cả nước; chịu tác động tiêu cực của thiên nhiên và thời tiết cực đoan… Điều đó đòi hỏi KH&CN cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, là nhân tố quyết định thu hẹp khoảng cách phát triển của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ so với các vùng khác.


Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2019 tiếp tục tăng hạng

Ngày 24/7/2019 tại New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) toàn cầu năm 2019 với chủ đề “Tạo nên cuộc sống khỏe mạnh - Tương lai của ĐMST trong lĩnh vực y tế”. Theo đó, Việt Nam đứng ở vị trí 42/129 quốc gia, nền kinh tế được xếp hạng, tăng 3 bậc so với năm 2018 và 17 bậc so với năm 2016. Thứ hạng này đưa Việt Nam vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia, nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp và đứng thứ 3 trong ASEAN (sau Singapore và Malaysia). Đạt được kết quả như vậy, trước hết là nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt và toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, để đạt top 40 (top của các quốc gia, nền kinh tế có thu nhập vượt trội) là điều hết sức khó khăn, cần có sự nỗ lực nhiều hơn nữa.


Nâng cao trình độ công nghệ của các ngành, lĩnh vực ưu tiên thông qua hoạt động nhập khẩu công nghệ

Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, nhập khẩu công nghệ là một trong những kênh quan trọng giúp nâng cao năng lực khoa học và công nghệ (KH&CN), trình độ sản xuất của doanh nghiệp, góp phần cơ cấu lại các ngành kinh tế, giúp một số ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở phân phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia, bài báo đưa ra những gợi mở nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động nhập khẩu công nghệ ở Việt Nam thời gian tới.


Giáo trình Đào tạo thực hành đánh giá nội bộ và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Giáo trình bao gồm các nội dung: Thuật ngữ, định nghĩa và khái niệm; các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008; chính sách và kế hoạch ĐGNB, nguyên tắc đánh giá; chuẩn bị đánh giá, kỹ thuật đánh giá; tiến trình đánh giá; đánh giá tiếp cận theo quá trình; theo dõi sau đánh giá - sửa chữa, hành động khắc phục, biện pháp theo dõi; giải pháp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.


Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số kiến nghị

Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới tạo cơ hội thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ, giúp doanh nghiệp tiếp cận được công nghệ tiên tiến; sử dụng sở hữu trí tuệ (SHTT) như là công cụ để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST)... Tuy nhiên, tiêu chuẩn bảo hộ cao trong các FTA thế hệ mới là xu hướng tất yếu đã đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Việt Nam. Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức về SHTT mà các FTA tác động đến nước ta, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động ĐMST, khai thác tài sản trí tuệ (TSTT), đổi mới công nghệ...


Trước ngưỡng cửa nền kinh tế số

“Trước ngưỡng cửa nền kinh tế số” là chủ đề của Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2019 đã được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố vào tháng 5/2019. Báo cáo năm 2019 tập trung đánh giá tổng thể khả năng chuyển đổi nền kinh tế số của Việt Nam với quan điểm cho rằng cần phải định vị được Việt Nam đang ở đâu trên lộ trình hướng tới tương lai nền kinh tế số để có những giải pháp và chiến lược tổng thể.


Tài liệu học tập lịch sử 12

Tài liệu học tập lịch sử 12 2019-2020


Chuyên đề bổ trợ hóa học 12

Chuyên đề bổ trợ hóa học 12 năm học 2019-2020


Transforming creativity: Personalized manufacturing meets embodied computing

This paper discusses aspects of a collaborative investigation of embodied computing and personal manufacturing. We describe the NeuroMaker 1.0, an artwork that playfully implements the concept of “translating of the designer’s ideas into a product”. Visitors to the installation were invited to use their own EEG to fabricate personalized physical objects. While primarily intended to provoke thought about the process of creativity, we also demonstrated that, with the right team, radical new interfaces are well within the reach.


Effectiveness of cross-border knowledge transfer in Malaysian MSC status corporations

Knowledge has become the key asset for the economy to gain competitiveness as more and more countries have shifted or are shifting towards knowledge-based economy, no exception for Malaysia. In order to acquire and transfer technology and/or knowledge from overseas to Malaysia, Multimedia Super Corridor (MSC) has been proposed. However, research focuses on cross-border knowledge transfer especially in the context of MSC status corporations in Malaysia is still limited. The factors that affect the effectiveness of cross-border knowledge transfer will be determined and presented in this paper. Quantitative approach has been adopted in this study. The findings of this study show that knowledge characteristics (KC) and network characteristics (NC) have positive significant relationship with crossborder knowledge transfer. The effects context towards KC and NC will also be examined in this study.


Knowledge management development challenges of transition economy organisations representing different value creation models

This paper addresses knowledge management assumptions and development visions in the following types of organisations: organic product-focused and organic service-focused organisations, mechanistic bureaucratic and mechanistic product-focused organisations that represent different models of value creation. These types of organisations are identified and examined in relation to the changing knowledge management context of the transition economy in Estonia. Knowledge management priorities assessed by representatives of 95 organisations are then discussed in the qualitative research and learning framework.


Knowledge networking: A strategy to improve workplace health & safety knowledge transfer

This article proposes a Knowledge Networking approach to the development of Workplace Health & Safety Knowledge in order to overcome the limits and obstacles associated with the more traditional linear model of Knowledge Transfer in organisations. The province of Québec has developed a Network approach to managing workplace health and safety that is highly regarded by health & safety practitioners and researchers throughout Canada. Its research arm, the Robert Sauvé Research Institute on Workplace Health & Safety (IRSST) also uses a Knowledge Network approach to guide its research agenda. The success of those network initiatives has led the Eastern Canada Research Consortium on Workplace Health & Safety to create a Knowledge Transfer Research Laboratory (KTLab) to support research on the transfer of WHS best practices develop in Québec and elsewhere to Atlantic Canada using a networking approach.


Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất nhận thức và vận dụng của Đảng ta trong quá trình đổi mới kinh tế

Tài liệu trình bày biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; sự nhận thức và vận dụng quy luật của Đảng ta trong quá trình đổi mới nền kinh tế đất nước.


Thực trạng môi trường lao động công ty Sứ kỹ thuật Yên Bái

Bài viết nghiên cứu thực trạng môi trường lao động tại công ty Sứ kỹ thuật Yên Bái năm 2016 bao gồm: môi trường lao động vi khí hậu, tiếng ồn, bụi toàn phần, chiếu sáng và hơi khí. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Perceptions of continuity management in an Irish semi-state organisation

This paper draws on an exploration of continuity management (CM) in a large Irish semi-state organisation in transition. Drawing on interviews with ten of the senior management team, findings are presented in terms of intellectual capital, replacement strategy, information sources, knowledge transfer to successors, tacit knowledge, CM systems, and barriers to CM implementation. There is a clear consensus in favour of introducing a CM system—but also clear recognition of the barriers, such barriers perceived to be mainly cultural.


Bài giảng Kỹ năng phối hợp, giải quyết các vấn đề liên ngành

Bài giảng trình bày tổng quan về công tác phối hợp xử lý các vấn đề liên ngành; Kỹ năng xây dựng kế hoạch phối hợp công tác. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu