Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh Tế - Quản Lý (43.807)

Bài giảng Chính sách Kinh tế

Bài giảng gồm 7 chương: tổng quan về các công cụ quản lý của nhà nước và các chính sách kinh tế; hoạch định chính sách kinh tế; tổ chức thực thi chính sách; phân tích chính sách; chính sách tài chính; chính sách tiền tệ - tín dụng; chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chính sách kinh tế đối ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc các nội dung kiến thức.


Tác động của tái cơ cấu ngành kinh tế đến chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng năng suất lao động ở Việt Nam

Nghiên cứu của bài viết sử dụng phương pháp vector để phân tích “góc chuyển dịch” của cơ cấu ngành kinh tế tác động đến cơ cấu lao động của các ngành, đồng thời tác giả sử dụng phương pháp hệ số co dãn để tính toán hiệu quả của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh đến dịch chuyển cơ cấu lao động, tăng năng suất lao động của Việt nam trong thời gian qua.


Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình kinh tế hợp tác do phụ nữ làm chủ tại tỉnh Trà Vinh

Bài viết nhằm mục đích đánh giá thực trạng phát triển, những khó khăn, tồn tại của mô hình kinh tế hợp tác (KTHT), và đặc điểm của các hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác (THT) do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả và vai trò của KTHT tại địa phương.


Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Bạc Liêu)

Bài viết này nhằm làm sáng tỏ những yếu tố tác động và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Bạc Liêu từ năm 1997 đến năm 2018, rút ra một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương khác trong cả nước.


Các phương thức quan hệ kinh tế quốc tế - lịch sử và hiện tại

Trong quá trình phát triển, nền kinh tế thế giới trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, tùy theo sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ xã hội. Xét một cách tổng thể có thể phân kỳ phát triển nền kinh tế thế giới với các giai đoạn như sau: Giai đoạn xuất hiện nền kinh tế thế giới, giai đoạn tồn tại nền kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa thống nhất trên phạm vi toàn thế giới, giai đoạn nền kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa thống nhất bị phá vỡ do sự xuất hiện của nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới và giai đoạn hiện nay.


Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam

Bài viết này sẽ phân tích thực trạng công nghiệp phụ trợ ở nước ta nhằm tìm ra nguyên nhân của sự yếu kém mà ngành này đang gặp phải, từ đó đưa ra giải pháp nhằm phát triển ngành này trong thời gian tới.


Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam - nhận thức và thực tiễn

Công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế. Đồng thời góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp trong nước, tạo ra sản phẩm xuất khẩu có tính cạnh tranh, giá trị gia tăng cao.


Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Để nghiên cứu rõ hơn về kinh tế tư nhân, bên cạnh việc chỉ ra những thành tựu cơ bản của khu vực kinh tế tư nhân, Bài viết tập trung đánh giá những hạn chế của kinh tế tư nhân trong những năm qua. Từ đó bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.


Giải pháp thu hút và sử dụng vốn đầu tư của tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu có mục đích phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách của tỉnh Lào Cai, các hoạt động hỗ trợ của tỉnh, đề xuất giải pháp đặc thù nhằm tăng cường thu hút và sử dụng vốn đầu tư vào Lào Cai.


Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ liên kết giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm chè Thái Nguyên

Bài viết tập trung xác định các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến mức độ liên kết giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm chè Thái Nguyên, bao gồm: ký kết hợp đồng, chia sẻ thông tin và ra quyết định chung. Từ đó đã đặt ra vấn đề nghiên cứu: Ký kết hợp đồng, mức độ chia sẻ thông tin, số các yếu tố ra quyết định chung và mức độ liên kết có mối quan hệ phụ thuộc.


Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến nay, góp phần quan trọng chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình lãnh đạo.


Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1997-2017

Thái Nguyên là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của vùng Đông Bắc. Hòa nhập với sự phát triển của đất nước, từ sau ngày tái lập tỉnh (1/1/1997) đến năm 2017, Thái Nguyên đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Hướng dẫn quy trình tác nghiệp chuẩn SOP

SOP là viết tắt của từ Standard Operating Procedure - Quy trình thao tác chuẩn - Là tài liệu chuyên biệt về cách thức mà một nhiệm vụ cụ thể nào đó cần được thực hiện trong phạm vi công việc cụ thể. Tham khảo tài liệu trên đây để hiểu hơn về nó nhé. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay về Tiêu chuẩn - Quy chuẩn, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Phương pháp tính lương cho Cán bộ viên chức theo quy định của Bộ Lao Động

Cách tính lương là điều mà người học kế toán và người làm kế toán, nhân sự vô cùng quan tâm. Sau đây TaiLieu.VN sẽ hướng dẫn bạn các căn cứ để tính lương cho cán bộ viên chức theo quy định của Bộ lao động cho các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm nhiều tài liệu về Lương khác với Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Quy chế lương - Trả lương thưởng cho Viên chức

TaiLieu.VN xin giới thiệu với các bạn "Quy chế tiền lương, tiền thưởng cho Viên chức" được Bộ Lao Động soạn thảo ra quy định các khoản mà Viên chức sẽ nhận được, cách tính tiền lương, thưởng, phụ cấp theo lương nhằm đảm bảo cuộc sống cho Viên chức yên tâm công tác. Để xem thêm nhiều Quy chế lương khác, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Hệ thống thang bảng lương theo chức danh công việc

Hệ số tiền lương cấp bậc theo những quy định của Nhà nước là căn cứ để doanh nghiệp dựa vào đó để trả lương cho người lao động theo chất lượng và điều kiện lao động khi họ hoàn thành một công việc nhất định. Bài viết trên đây sẽ làm rõ điều này cho bạn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm nhiều tài liệu về Lương khác với Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Quy chế lương - Phân chế tiền lương, tiền thưởng

Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động gồm những nội dung và quy định gì? Mẫu quy chế được căn cứ theo thông tư và nghị định nào? Các khoản chi phí tiền lương, tiền thưởng cho người lao động được xem là chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp khi nào? Thủ tục và chế độ xét tăng lương ra sao? Mời các bạn theo dõi bài viết bên trên để hiểu thêm về quy định này. Để xem thêm nhiều Quy chế lương khác, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Quy định đánh giá điều chỉnh ngạch, bậc lương

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn "Quy định đánh giá điều chỉnh ngạch, bậc lương" với nội dung bao gồm các tiêu chuẩn để nâng ngạch, bậc lương kèm với các tiêu chí để đánh giá khi xét tăng lương. Mời các bạn cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều Quy định về Lương khác, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Xây dựng phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Đội ngũ nhân viên chính là thành phần chính cấu thành nên văn hóa công ty. Mà văn hóa công ty lại là chất kết nối giữa tổ chức và khách hàng. Theo kết quả báo cáo của Deloitte năm 2012 cho thấy 94% lãnh đạo, 88% nhân viên tin rằng chính nền văn hóa riêng biệt sẽ góp phần làm nên thành công của tổ chức. Và 83% lãnh đạo cùng 84% nhân viên suy nghĩ rằng chính người lao động là yếu tố quan trọng hàng đầu. Văn hóa công ty là hệ thống các ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, nhận thức và phương pháp tư duy được mọi thành viên của công ty đồng thuận. Nó có ảnh hưởng đến cách thức hành động của các thành viên. Nhưng làm thế nào có thể xây dựng nên nền văn hóa tuyệt vời ấy? Bài viết trên đây sẽ giúp bạn hóa giải những thắc mắc ấy. Mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm nhiều tài liệu hay về Văn hóa Doanh nghiệp khác với Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Nghị định Số 22-2011-NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung

Mời các bạn cùng tham khảo "Nghị định Số 22-2011-NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung" để có thêm kiến thức về lương và bảo vệ quyền lợi của mình. Ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm nhiều tài liệu về Lương khác với Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Bảng mức lương cơ bản và phụ cấp chức danh công việc theo bậc

Nghị quyết 49/2017/QH14 quy định tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2018. Do đó, mức lương và phụ cấp lương theo bậc đối với các chức danh, chức vụ làm việc cũng sẽ có sự thay đổi trong năm 2018. Để biết mức lương cụ thể là bao nhiêu, mời các bạn cùng thao khảo bảng trên đây. Ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm nhiều bảng mẫu về Lương khác với Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Tiêu chuẩn An toàn lao động và Vệ sinh lao động (Điều 133-152)

Tham khảo ngay "Tiêu chuẩn An toàn lao động và Vệ sinh lao động (Điều 133-152)" để nắm được quy trình thực hiện An toàn lao động cũng như công tác Vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các Văn bản liên quan, Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Các tiêu chuẩn Việt Nam ... Mời các bạn cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều bài viết về Tiêu chuẩn khác, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Tổng hợp các yếu tố nội hàm nền tảng của Văn hóa Doanh nghiệp

Văn hóa kinh doanh hay cụ thể hơn là văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân chính là thành tố hết sức quan trọng bảo đảm cho sự phát triển liên tục và bền vững của đất nước. Có thể thấy nhiều doanh nghiệp và doanh nhân ở nước ta hiện nay chưa xây dựng được một thương hiệu đủ uy tín và bản sắc văn hóa riêng để có đủ khả năng chinh phục khách hàng nên nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân càng trở nên cấp thiết. Hiểu được điều đó, TaiLieu.VN xin mời các chủ doanh nghiệp tham khảo bài viết "Tổng hợp các yếu tố nội hàm nền tảng của văn hóa doanh nghiệp" để phác họa các nhân tố cần thiết và áp dụng vào việc tạo lập văn hóa cho doanh nghiệp của mình. Để xem thêm nhiều bài viết hay về Văn hóa Doanh nghiệp khác, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Xác lập các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Trong lĩnh vực kinh doanh, bạn thường nghe cụm từ “giá trị cốt lõi” thường gắn liền với những khái niệm như “tầm nhìn“, “sứ mệnh“, “văn hóa doanh nghiệp”. Vậy, giá trị cốt lõi (Core Values) là gì và tại sao nó lại quan trọng và cần thiết đối với doanh nghiệp cũng như cách xác lập giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là gì? Bài viết trên đây sẽ giải đáp những thắc mắc đó cho bạn. Để xem thêm nhiều bài viết hay về Văn hóa Doanh nghiệp khác, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Các thang lương Công nhân, Nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh

Thang lương là quan hệ tỷ lệ về tiền lương giữa các vị trí giống hoặc khác nhau theo trình tự và cấp bậc. Mỗi bậc trong thang lương đều có hệ số cấp bậc và tỷ lệ tiền lương khác nhau so với tiền lương tối thiểu. Tham khảo thêm bài viết "Các thang lương Công nhân, Nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh" để hiểu thêm về điều này các bạn nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm nhiều tài liệu về Lương khác với Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Mẫu Phiếu Lương theo tháng

TaiLieu.VN xin giới thiệu mẫu Phiếu lương nhân viên bao gồm bảng lương chi tiết của từng nhân viên trong doanh nghiệp như lương cơ bản, hiệu quả công việc, nghỉ phép, thưởng...., Mẫu phiếu lương nhân viên mới nhất 2019 này sẽ giúp các bạn kế toán, hành chính có thể điền và tính toán chính xác lương của nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm nhiều bảng mẫu về Lương khác với Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Bài giảng về Tranh chấp lao động - Luật 2013

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. Vậy, khi xảy ra tranh chấp lao động thì nên giải quyết như thế nào? Phương án cụ thể ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi bài giảng này để hiểu rõ hơn nhé. Để xem thêm nhiều bài giảng hay về Tranh chấp lao động, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Bài giảng về Tiền lương - Luật 2013

Theo quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động, mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ dựa trên các điều kiện về kinh tế và xã hội của địa phương cũng như mức lương bình quân trên thị trường lao động. Cập nhật thêm nhiều điều luật từ bài giảng này để bảo vệ quyền lợi của mình các bạn nhé. Để xem thêm nhiều bài giảng hay về Luật tiền lương, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Bài giảng về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Điều 168 - 175 Bộ luật Lao động 2012)

Lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc cần lưu ý những gì? Có những quyền lợi gì và cần phải tuân thủ theo những điều luật nào? Mời các bạn tham khảo bài giảng trên đây để hiểu rõ hơn và bảo vệ quyền lợi của mình nhé. Để xem thêm nhiều bài giảng hay về Các kĩ năng cần có trong doanh nghiệp, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Discussion on the rebound of some Asian Emerging Economies after the global financial crisis in 2008

This research analyses the impacts of GFC on some Asian Emerging Economies and the rebound of these countries after the GFC, as well as discusses the reasons for the rebound. Some main reasons indicated in the paper include the resilient financial system and sound monetary and fiscal policies and increase in investment and domestic demand.


Tài liệu mới download

Đề tài : CĂN BỆNH HÀ LAN
  • 10/05/2011
  • 27.312
  • 522

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu