Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh Tế - Quản Lý (43.337)

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại cục thuế TP.HCM

Mục đích của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục Thuế TP. HCM. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 170 công chức làm công tác kiểm tra, thanh tra tại Cục Thuế TP.HCM. Các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi qui tuyến tính bội được sử dụng trong nghiên cứu.


Nhìn lại kết quả 30 năm đổi mới để nâng cao vị thế hội nhập của Việt Nam

Bài viết được tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, thống kê phân tích, tổng hợp nhìn lại kết quả 30 năm đổi mới để nâng cao vị thế hội nhập của Việt Nam. Và phân tích đánh giá những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế xã hội thời gian vừa qua, để từ đó có sự quan tâm và có hướng giải quyết phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả cũng như vị thế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực.


Gợi mở mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ giai đoạn từ 2016 đến năm 2020

Bài viết nhấn mạnh, trong nền kinh tế toàn cầu hóa, mỗi quốc gia, địa phương cần thiết phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế để tạo cơ sở cho hội nhập sâu, rộng vào kinh tế thế giới. TP. Cần Thơ được xác định là trung tâm kinh tế, xã hội và khoa học và công nghệ của vùng Tây Nam Bộ, 10 năm qua, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế, thì cũng còn bộc lộ các hạn chế là chưa có một mô hình tăng trưởng kinh tế tối ưu.


Các yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn phương thức vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Đề tài với mục tiêu tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định chọn một phương tiện vận tải: Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng, phương pháp thu thập dữ liệu, thảo luận, phỏng vấn, phát phiếu điều tra, phương pháp phân tích dữ liệu: Điều tra phân tích hệ thống, thống kê, so sánh.


Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - nhận thức và thực tiễn

Nghiên cứu phân tích đánh giá về tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài được xem là một trong những nhân tố quan trọng, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân thanh toán, tạo việc làm cho người lao động.


Vai trò quản lý của nhà nước pháp quyền đối với thị trường và đối với việc hình thành thị trường văn minh ở Việt Nam hiện nay

Tác giả bài viết đưa ra một số luận cứ để chỉ ra vai trò cần thiết của nhà nước pháp quyền trong kinh tế thị trường nói chung. Và, vấn đề quan trọng có liên quan đến vai trò quản lý của nhà nước pháp quyền trong việc hình thành thị trường văn minh như tiền đề cho hiệu quả kinh tế và cho việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề quan hệ giữa thị trường văn minh và các truyền thống văn hóa dân tộc ở nước ta hiện nay.


Đánh giá khả năng vỡ nợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quan hệ tín dụng ngân hàng

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng vỡ nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi họ là những con nợ của NHTM. Nhằm giúp các ngân hàng thương mại ngăn ngừa được rủi ro tín dụng, tác giả sử dụng mô hình logistic để xác định những nhân tố gây nên khả năng vỡ nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Môi trường đầu tư ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu tác động của các yếu tố môi trường đầu tư (ĐT) tác động đến quyến định ĐT của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Với dữ liệu điều tra thực tế 730 DN đang hoạt động tại tỉnh vào năm 2014 và sử dụng phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy, kết quả hồi quy cho thấy các nhân tố tác động tích cực đến quyết định ĐT của DN tại tỉnh Gia Lai gồm: Các yếu tố công nghệ và nguyên vật liệu đầu vào; Môi trường pháp lý và hoạt động Thuế; Chính sách ưu đãi và thủ tục về đất đai; Cơ sở hạ tầng;


Kinh nghiệm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh đẩy mạnh thu hút FDI nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Ninh

Bài viết trình bày về kinh nghiệm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh đẩy mạnh thu hút FDI nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Ninh, thông qua điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tinh (PCI) trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh. Chính nhờ có nguồn vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh đang là động lực chính để giúp tỉnh Bắc Ninh đến 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp như Nghị quyết Đại hội XVIII của tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015 đề ra.


Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Bình Dương

Bài viết trình bày thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Bình Dương, kinh tế tư nhân ở Bình Dương vẫn rất cần sự chung tay nỗ lực hơn nữa của các cấp, các ngành địa phương trong tỉnh, tạo mọi điều kiện nhằm vượt qua những khó khăn, hạn chế để kinh tế tư nhân của tỉnh trở thành động lực quan trọng cùng với các thành phần kinh tế khác đóng góp thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh, bền vững về mọi mặt góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của Tỉnh.


Đạo đức cách mạng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bài viết có nội dung tình bày với sự phản ánh đặc thù của cơ sở kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đạo đức cách mạng trong nền kinh tế thị trường là một nền đạo đức thống nhất nhưng lại chứa đựng những quan niệm, những môi trường đạo đức khác nhau, thậm chí đối lập nhau, tác động ảnh hưởng lẫn nhau... Để đạo đức cách mạng khẳng định được địa vị chủ đạo trong đời sống đạo đức xã hội, vấn đề căn bản nhất là phải xây dựng Đảng về mặt đạo đức.


Sự phát triển công nghiệp ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu thời Pháp thuộc (1862-1954)

Trong bài viết này, trên cơ sở khảo cứu về sự phát triển của công nghiệp khu vực Đồng Nai - Gia Định (nay là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu) dưới thời Pháp thuộc, tác giả rút ra một số đặc điểm của công nghiệp khu vực, đồng thời cũng đưa ra những nhận định của mình về vai trò của công nghiệp đối với sự chuyển biến kinh tế - xã hội của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu thời Pháp thuộc.


Qui trình vận hành, bảo dưỡng và xử lý sự cố hệ thống ắc quy acid chì kín khí loại 6FM200SE-X VISION

Nội dung tài liệu trình bày về việc ban hành quy trình vận hành, bảo dưỡng và xử lý sự cố hệ thống ắc quy a xít chì kín khí loại 6FM200SE-X do Vision sản xuất. Mời các bạn tham khảo!


Quan điểm đánh giá mức độ đáp ứng việc làm của nguồn nhân lực cao theo nhu cầu xã hội

Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích kết quả nghiên cứu của một số tác giả về quan điểm của các nhà tuyển dụng lao động khi đánh giá về mức độ đáp ứng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.


Bài giảng Phân tích tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài giảng được thiết kế với mục tiêu giúp học viên nhận biết, nhắc lại các nội dung phân tích, phương pháp phân tích về các vấn đề tài chính cụ thể của doanh nghiệp, tổng hợp các tài liệu, thông tin được cung cấp để xác định vấn đề tồn tại của doanh nghiệp, phân tích, đánh giá dữ liệu thứ cấp và sơ cấp nhằm đưa ra khuyến nghị, giải pháp cụ thể cho vấn đề tồn tại của doanh nghiệp xây dựng và thiết kế các tình huống hoặc đưa thêm vào các giả định để cải thiện tình hình tài chính, kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp.


Chuyên đề Kế toán: Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2012

Mục tiêu chung: phân tích tình hình thất nghiệp ở Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2012 để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục tình hình thất nghiệp ở Đồng Tháp. Mời các bạn tham khảo!


Vận dụng mô hình tự hồi quy kết hợp trung bình trượt dự báo tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam năm 2015

Lạm phát được tính toán từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI – Consumer Price Index) là biến số kinh tế vĩ mô quan trọng mà bất kì một nền kinh tế nào cũng dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt. Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích và dự báo lạm phát của Việt Nam 2015 dựa vào số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng cục thống kê công bố hàng tháng bao gồm 143 quan sát (số liệu được lấy là giá trị CPI tháng sau so với tháng trước trong giai đoạn từ 1/2003 đến 11/2014) đã được tính toán quy về gốc 01/2003.


Bài giảng Đạo đức công vụ

Nội dung bài giảng "Đạo đức công vụ" trình bày khái niệm đạo đức, điều chỉnh về đạo đức, cấu trúc đạo đức và vai trò của đạo đức. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.


Ebook Cách tân

Nội dung chính của ebook Cách Tân trình bày 5 phương thức thiết yếu giúp quốc gia/ doanh nghiệp tồn tại và phát triển trước khủng hoảng toàn cầu. Tạo ra những giá trị cho khách hàng trong nền kinh tế phát triển theo quy luật thừa. Mời các bạn tham khảo!


Kinh nghiệm phát triển nhà ở tại Singapore và một vài suy nghĩ đối với thành phố Hồ Chí Minh

Tại Việt Nam, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, dẫn đến sự biến đổi bộ mặt xã hội, buộc con người phải tìm cách thích ứng với môi trường mới, không gian sống mới. Bài viết này mô tả lịch sử phát triển đô thị của Singapore, chỉ ra các yếu tố giúp Singapore xây dựng một thành phố thông minh, giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân. Từ đó, gợi ý về cách làm phù hợp cho các đô thị lớn tại Việt Nam.


Chiến lược phát triển đô thị Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888-1950)

Bài viết này của tác giả là một nghiên cứu lý thuyết, bằng cách khảo cứu các hồ sơ, tư liệu, văn bản hành chính cũ liên quan đến vấn đề xây dựng đô thị Đà Nẵng trong thời kỳ Pháp thuộc, nhằm phân tích những ý đồ chiến lược của người Pháp về kiến trúc và quy hoạch tại Đà Nẵng từ năm 1888-1950


Pháp luật về thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu, làm rõ khái niệm, bản chất, đặc trưng, nguyên tắc, vai trò của thanh tra xây dựng, khái niệm, đặc điểm và nội dung của pháp luật thanh tra xây dựng, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật thanh tra xây dựng. Đánh giá khái quát sự hình thành và phát triển của thanh tra xây dựng, thực trạng pháp luật về thanh tra xây dựng, thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật về thanh tra xây dựng, làm rõ những vướng mắc, bất cập trong pháp luật về thanh tra xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật thanh tra xây dựng.


Dự thảo báo cáo Cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam

Dự thảo báo cáo Cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Khuôn khổ thể chế và pháp luật, quy hoạch sử dụng đất, quản lý và cơ chế thuế, quản lý đất công, cung cấp thông tin về đất đai cho người dân, giải quyết tranh chấp và quản lý xung đột, thu hồi đất quy mô lớn, đất rừng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Asian management research needs more self-confidence

On this basis, I outline institutional constraints that may suppress indigenous and innovative research and thus inhibit the potential impact of local work. I conclude that Asian scholars ought to be more careful in applying theories developed in other contexts, and they can be more self-confident in exploring locally relevant research issues, and in developing theories that explain Asian phenomena.


Đánh giá về tính độc lập trong tố tụng cạnh tranh theo quy định của pháp luật hiện hành

Cùng với các quy phạm pháp luật cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh cũng là một trong những nội dung cần hoàn thiện để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh. Bài viết sau đây bàn đến tính độc lập trong tố tụng cạnh tranh theo quy định hiện hành, đánh giá những hạn chế và kiến nghị một số nội dung nhằm hoàn thiện hơn nữa tính độc lập trong tố tụng cạnh tranh.


Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện quyền đình công của người lao động

Hiện tượng đình công diễn ra ở nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai trong những năm gần đây đã đặt ra những vấn đề cần nghiên cứu và giải quyết trong quá trình thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua đó, phân tích những giải pháp có thể thực hiện được trên thực tế bằng những kiến thức chung về pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng.


Phá sản xuyên biên giới: Các xu hướng phổ biến trên thế giới và sự ghi nhận hạn chế trong pháp luật Việt Nam

Bài viết sẽ tập trung làm sáng tỏ những hạn chế trong pháp luật thực định về phá sản trong bối cảnh luật mới vừa có hiệu lực không lâu, qua đó thảo luận những vấn đề phát sinh trong giải quyết các vụ phá sản có yếu tố nước ngoài và những giải pháp khắc phục.


Các nhân tố tác động đến ý định lựa chọn mua gạo thương hiệu của người tiêu dùng miền Đông Nam Bộ

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố tác động đến ý định mua gạo thương hiệu của người tiêu dùng tại khu vực miền Đông Nam bộ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 163 người tiêu dùng tại bốn khu vực chính TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh, Bình Dương đã và đang sử dụng gạo có thương hiệu thông qua khảo sát trực tiếp bằng bảng câu hỏi.


Ebook Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách với nội dung trình bày về các vấn đề sau: Đề cập đến quyết định dưới điều kiện rủi ro, trong đó nhấn mạnh các qui tắc lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu trong điều kiện có tính đến rủi ro; đề cập đến biến động giá và biện pháp nhằm hạn chế rủi ro về giá; để cập đến các chiến lược giảm rủi ro trong sản xuất và marketing, đề cập đến rủi ro tài chính, trong đó nhấn mạnh sự liên quan giữa sử dụng tín dụng và rủi ro tài chính và các chiến lược nhằm giảm rủi ro tài chính.


Causes and effects of delays in Malaysian construction industry

This study identified 10 most important causes of delay from a list of 28 different causes and 6 different effects of delay. Ten most important causes were: (1) contractor’s improper planning, (2) contractor’s poor site management, (3) inadequate contractor experience, (4) inadequate client’s finance and payments for completed work, (5) problems with subcontractors, (6) shortage in material, (7) labor supply, (8) equipment availability and failure, (9) lack of communication between parties, and (10) mistakes during the construction stage. Six main effects of delay were: (1) time overrun, (2) cost overrun, (3) disputes, (4) arbitration, (5) litigation, and (6) total abandonment.


Tài liệu mới download

ĐLVN 27:1998
  • 08/08/2010
  • 55.993
  • 659

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TCVN 4319 1986
  • 22/07/2010
  • 48.604
  • 395

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu