Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh Tế - Quản Lý (43.325)

Qui trình vận hành, bảo dưỡng và xử lý sự cố hệ thống ắc quy acid chì kín khí loại 6FM200SE-X VISION

Nội dung tài liệu trình bày về việc ban hành quy trình vận hành, bảo dưỡng và xử lý sự cố hệ thống ắc quy a xít chì kín khí loại 6FM200SE-X do Vision sản xuất. Mời các bạn tham khảo!


Quan điểm đánh giá mức độ đáp ứng việc làm của nguồn nhân lực cao theo nhu cầu xã hội

Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích kết quả nghiên cứu của một số tác giả về quan điểm của các nhà tuyển dụng lao động khi đánh giá về mức độ đáp ứng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.


Bài giảng Phân tích tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài giảng được thiết kế với mục tiêu giúp học viên nhận biết, nhắc lại các nội dung phân tích, phương pháp phân tích về các vấn đề tài chính cụ thể của doanh nghiệp, tổng hợp các tài liệu, thông tin được cung cấp để xác định vấn đề tồn tại của doanh nghiệp, phân tích, đánh giá dữ liệu thứ cấp và sơ cấp nhằm đưa ra khuyến nghị, giải pháp cụ thể cho vấn đề tồn tại của doanh nghiệp xây dựng và thiết kế các tình huống hoặc đưa thêm vào các giả định để cải thiện tình hình tài chính, kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp.


Chuyên đề Kế toán: Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2012

Mục tiêu chung: phân tích tình hình thất nghiệp ở Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2012 để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục tình hình thất nghiệp ở Đồng Tháp. Mời các bạn tham khảo!


Vận dụng mô hình tự hồi quy kết hợp trung bình trượt dự báo tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam năm 2015

Lạm phát được tính toán từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI – Consumer Price Index) là biến số kinh tế vĩ mô quan trọng mà bất kì một nền kinh tế nào cũng dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt. Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích và dự báo lạm phát của Việt Nam 2015 dựa vào số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng cục thống kê công bố hàng tháng bao gồm 143 quan sát (số liệu được lấy là giá trị CPI tháng sau so với tháng trước trong giai đoạn từ 1/2003 đến 11/2014) đã được tính toán quy về gốc 01/2003.


Bài giảng Đạo đức công vụ

Nội dung bài giảng "Đạo đức công vụ" trình bày khái niệm đạo đức, điều chỉnh về đạo đức, cấu trúc đạo đức và vai trò của đạo đức. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.


Ebook Cách tân

Nội dung chính của ebook Cách Tân trình bày 5 phương thức thiết yếu giúp quốc gia/ doanh nghiệp tồn tại và phát triển trước khủng hoảng toàn cầu. Tạo ra những giá trị cho khách hàng trong nền kinh tế phát triển theo quy luật thừa. Mời các bạn tham khảo!


Kinh nghiệm phát triển nhà ở tại Singapore và một vài suy nghĩ đối với thành phố Hồ Chí Minh

Tại Việt Nam, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, dẫn đến sự biến đổi bộ mặt xã hội, buộc con người phải tìm cách thích ứng với môi trường mới, không gian sống mới. Bài viết này mô tả lịch sử phát triển đô thị của Singapore, chỉ ra các yếu tố giúp Singapore xây dựng một thành phố thông minh, giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân. Từ đó, gợi ý về cách làm phù hợp cho các đô thị lớn tại Việt Nam.


Chiến lược phát triển đô thị Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888-1950)

Bài viết này của tác giả là một nghiên cứu lý thuyết, bằng cách khảo cứu các hồ sơ, tư liệu, văn bản hành chính cũ liên quan đến vấn đề xây dựng đô thị Đà Nẵng trong thời kỳ Pháp thuộc, nhằm phân tích những ý đồ chiến lược của người Pháp về kiến trúc và quy hoạch tại Đà Nẵng từ năm 1888-1950


Pháp luật về thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu, làm rõ khái niệm, bản chất, đặc trưng, nguyên tắc, vai trò của thanh tra xây dựng, khái niệm, đặc điểm và nội dung của pháp luật thanh tra xây dựng, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật thanh tra xây dựng. Đánh giá khái quát sự hình thành và phát triển của thanh tra xây dựng, thực trạng pháp luật về thanh tra xây dựng, thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật về thanh tra xây dựng, làm rõ những vướng mắc, bất cập trong pháp luật về thanh tra xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật thanh tra xây dựng.


Dự thảo báo cáo Cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam

Dự thảo báo cáo Cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Khuôn khổ thể chế và pháp luật, quy hoạch sử dụng đất, quản lý và cơ chế thuế, quản lý đất công, cung cấp thông tin về đất đai cho người dân, giải quyết tranh chấp và quản lý xung đột, thu hồi đất quy mô lớn, đất rừng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Asian management research needs more self-confidence

On this basis, I outline institutional constraints that may suppress indigenous and innovative research and thus inhibit the potential impact of local work. I conclude that Asian scholars ought to be more careful in applying theories developed in other contexts, and they can be more self-confident in exploring locally relevant research issues, and in developing theories that explain Asian phenomena.


Đánh giá về tính độc lập trong tố tụng cạnh tranh theo quy định của pháp luật hiện hành

Cùng với các quy phạm pháp luật cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh cũng là một trong những nội dung cần hoàn thiện để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh. Bài viết sau đây bàn đến tính độc lập trong tố tụng cạnh tranh theo quy định hiện hành, đánh giá những hạn chế và kiến nghị một số nội dung nhằm hoàn thiện hơn nữa tính độc lập trong tố tụng cạnh tranh.


Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện quyền đình công của người lao động

Hiện tượng đình công diễn ra ở nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai trong những năm gần đây đã đặt ra những vấn đề cần nghiên cứu và giải quyết trong quá trình thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua đó, phân tích những giải pháp có thể thực hiện được trên thực tế bằng những kiến thức chung về pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng.


Phá sản xuyên biên giới: Các xu hướng phổ biến trên thế giới và sự ghi nhận hạn chế trong pháp luật Việt Nam

Bài viết sẽ tập trung làm sáng tỏ những hạn chế trong pháp luật thực định về phá sản trong bối cảnh luật mới vừa có hiệu lực không lâu, qua đó thảo luận những vấn đề phát sinh trong giải quyết các vụ phá sản có yếu tố nước ngoài và những giải pháp khắc phục.


Các nhân tố tác động đến ý định lựa chọn mua gạo thương hiệu của người tiêu dùng miền Đông Nam Bộ

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố tác động đến ý định mua gạo thương hiệu của người tiêu dùng tại khu vực miền Đông Nam bộ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 163 người tiêu dùng tại bốn khu vực chính TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh, Bình Dương đã và đang sử dụng gạo có thương hiệu thông qua khảo sát trực tiếp bằng bảng câu hỏi.


Ebook Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách với nội dung trình bày về các vấn đề sau: Đề cập đến quyết định dưới điều kiện rủi ro, trong đó nhấn mạnh các qui tắc lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu trong điều kiện có tính đến rủi ro; đề cập đến biến động giá và biện pháp nhằm hạn chế rủi ro về giá; để cập đến các chiến lược giảm rủi ro trong sản xuất và marketing, đề cập đến rủi ro tài chính, trong đó nhấn mạnh sự liên quan giữa sử dụng tín dụng và rủi ro tài chính và các chiến lược nhằm giảm rủi ro tài chính.


Causes and effects of delays in Malaysian construction industry

This study identified 10 most important causes of delay from a list of 28 different causes and 6 different effects of delay. Ten most important causes were: (1) contractor’s improper planning, (2) contractor’s poor site management, (3) inadequate contractor experience, (4) inadequate client’s finance and payments for completed work, (5) problems with subcontractors, (6) shortage in material, (7) labor supply, (8) equipment availability and failure, (9) lack of communication between parties, and (10) mistakes during the construction stage. Six main effects of delay were: (1) time overrun, (2) cost overrun, (3) disputes, (4) arbitration, (5) litigation, and (6) total abandonment.


Một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động khuyến mại

Trong điều kiện thực tiễn hiện nay, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng và nhu cầu kinh doanh của thương nhân ngày càng cao, hoạt động khuyến mại đã được thương nhân phát huy một cách tối đa một mặt mang lại những lợi ích nhất định, nhưng mặt khác cũng tác động tiêu cực không nhỏ đến tình hình xã hội. Trước thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại còn nhiều bất cập và cần phải xem xét lại ở nhiều khía cạnh, vấn đề cấp bách hiện nay là cần phải thực hiện một số giải pháp hữu ích nhằm tăng cưng hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại.


Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện gia nhập TPP

Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên thái bình dương (TPP) được coi là hình mẫu cho hợp tác kinh tế khu vực. TPP được đánh giá là hiệp định của thế kỷ XXI. TPP không chỉ đề cập đến các lĩnh vực truyền thống như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư mà còn cả các vấn đề mới như thương mại điện tử, tạo thuận lợi cho dây chuyền cung ứng, doanh nghiệp nhà nước…Hiệp định này sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Bài viết này đưa ra một số cơ hội cũng như thách thức mà các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần quan tâm để có thể tận dụng được các cơ hội và né tránh những thách thức khi TPP có hiệu lực.


Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Bài viết sử dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng, và nêu ra được một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng, giảm thiểu những rủi ro không mong muốn cho ngân hàng.


Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch của người dân thành phố Cần Thơ

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch của người dân Cần Thơ. 120 người dân đã từng tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch được chọn phỏng vấn bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Các phương pháp như thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố và hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này.


Cải tiến các lợi thế cạnh tranh trong sản xuất: Trường hợp của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam

Nghiên cứu này kiểm tra trình tự cải tiến tối ưu và sự ảnh hưởng giữa các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Số liệu được thu thập từ một cuộc khảo sát tiến hành trên 500 công ty sản xuất lương thực, thực phẩm Việt Nam trên toàn quốc. Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy trong các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thì chất lượng được xem là nền tảng cho sự cải tiến các lợi thế cạnh tranh còn lại, và cải tiến chi phí là bước cuối cùng trong mô hình.


Tư vấn pháp luật liên quan đến khởi nghiệp để thành lập doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp tại công ty luật TNHH MTV Trọng Lý

Bài nghiên cứu đã làm rõ việc tư vấn pháp luật để thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014. Thông qua việc tìm hiểu và phân tích thực trạng tại Công ty Luật Trọng Lý, nhóm tác giả đã đưa ra kiến nghị, định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện việc tư vấn pháp luật liên quan đến khởi nghiệp để thành lập doanh nghiệp cho Công ty Luật Trọng Lý.


Ebook Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp: Phần 1

Cuốn sách tập trung luận giải các vấn đề sau đây: Rủi ro là gì? Tại sao rủi ro lại quan trọng ? Rủi ro được mô hình hóa và được đo như thế nào? Rủi ro xuất phát từ đâu? Nông dân có thái độ như thế nào đối với rủi ro? Làm thế nào để khắc phục rủi ro? Những người cần quan tâm đến rủi ro là những ai?... Cuốn sách được thiết kế để phục vụ cho sinh viên chuyên ngành kinh tế nói chung, ngành kinh tế nông nghiệp nói riêng, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh.


Các yếu tố tác động đến công tác duy trì nhân tài của các doanh nghiệp dệt may ở Đồng Nai

Trong thời gian qua, vấn đề duy trì nhân tài luôn là mối quan tâm hàng đầu. Để có những giải pháp hiệu quả trong việc duy trì nhân tài, nghiên cứu này tìm hiểu các nhân tố tác động đến công tác duy trì nhân tài của các doanh nghiệp trong ngành dệt may tỉnh Đồng Nai. Thông qua khảo sát 214 người được xem là nhân tài trong các doanh nghiệp, khả năng duy trì nhân tài của các doanh nghiệp này chịu sự tác động của các nhân tố sau: (1) Lòng trung thành của cá nhân; (2) Cơ hội đào tạo và thăng tiến; (3) Mối quan hệ với đồng nghiệp; (4) Lương và chế độ đãi ngộ; (5) Bản chất công việc; (6) Sự công nhận của tổ chức đối với các đóng góp của cá nhân; (7) Môi trường làm việc; (8) Mối quan hệ với cấp trên; và (9) Loại hình doanh nghiệp.


Mapping of supply chain risk in industrial fisheries based on house of risk framework (HOR)

Initially, all the activities were mapped by using Supply Chain Operations Reference (SCOR) model. Next, the risk ranking was analyzed in a House of Risk 1 (HOR-1). Furthermore, some mitigation actions were deployed, then being analyzed by using HOR-2. For an illustrate purpose, the model has been tested in several case studies with fisheries companies in Can Tho, Mekong Delta. According to the results, 22 risk events and 20 risk agents were identified. Also, there are 10 most critical risk agents which were derived from the highest Aggregate Risk Potential (ARP) and 22 proposed prevention actions were prioritized.


Xác định vị trí vạch dừng hợp lý trong nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn cho một số nhóm nút ở đô thị miền Trung Việt Nam

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu lý thuyết, tiêu chuẩn, quy trình và kinh nghiệm của các nước trên thế giới về việc bố trí vạch dừng trong nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn, kết hợp với kết quả khảo sát thực nghiệm về tình hình sử dụng, bố trí vạch dừng trong loại hình nút giao thông này ở các đô thị Việt Nam, bài viết đã đề xuất vị trí vạch dừng hợp lý cho 8 trường hợp tương ứng với 6 nhóm nút điều khiển bằng tín hiệu đèn khác nhau theo chu kỳ đèn và cấp đường giao đến nút.


The relationship between international diversification, innovation performance and firm performance: An empirical analysis among hardware companies

The fierce competition among hardware companies is increasingly becoming a global competition. With a fast-paced innovative environment, international business is becoming a strategic plan that all hardware management teams have to follow.


Hiệu quả mô hình sản xuất đậu phộng ở tỉnh Trà Vinh: Trường hợp nông hộ canh tác vụ 2 ở huyện Cầu Ngang

Thông qua phỏng vấn trực tiếp 140 nông hộ sản xuất đậu phộng tại huyện Cầu Ngang, nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích hiệu quả tài chính, hiệu quả kỹ thuật và các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của nông hộ. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp SFA và hồi quy tuyến tính, kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất trung bình vụ 1 là 702,86kg/1.000m2 và mức hiệu quả kỹ thuật trung bình là 91,93%, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất là chi phí nông dược, lượng phân đạm nguyên chất, phân lân nguyên chất, kali nguyên chất và chi phí lao động thuê.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu