Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh tế học (12.816)

Tác động của nguồn vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2010-2017

Bài viết được thực hiện nhằm đánh giá tác động của nguồn vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu thu thập số liệu từ 13 tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010–2017.


An ninh tài chính tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Đảm bảo an ninh tài chính ngày càng trở thành vấn đề sống còn đối với mỗi quốc gia và toàn cầu trong xu thế ngày càng tự do thương mại, tự do lưu chuyển các dòng vốn. Bài viết tập trung nghiên cứu về an ninh tài chính tại Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị để giữ ổn định thị trường tài chính trong quá trình hội nhập quốc tế.


Phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam

Với tác động từ yếu tố ngoại cảnh tạo áp lực đòi hỏi các doanh nghiệp (DN) logistics cần phải nhanh chóng tìm ra các cách thức giúp nâng cao năng lực cạnh tranh ưu việt, bền vững, mang dấu ấn riêng của DN. Bài viết đề cập đến chiến lược phát triển thương hiệu cho các DN Logistics trong thời gian tới tại Việt Nam.


Giải pháp thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Trong những năm vừa qua, những thành tựu khoa học kỹ thuật được ứng dụng trong ngành nông nghiệp đã tạo ra sự phát triển nhanh chóng, hình thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và góp phần giữ gìn ổn định tại nhiều quốc gia. Là một nước nông nghiệp, giá trị ngành nông nghiệp chiếm khoảng 20% GDP, với nhiều tiềm năng về nông nghiệp như đất đai và lực lượng lao động đông đảo, vấn đề thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp luôn được chú trọng trong chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam.


Solutions to attract enterprises investment in agricultural area in provinces of Red River Delta

In recent years, scientific and technical achievements applied in the agricultural sector have created rapid development, forming a driving force for growth and contributing to stability in many countries. As an agricultural country, the value of the agricultural sector accounts for about 20% of GDP, with many potentials in agriculture as land and a large workforce, the issue of attracting investment in agricultural development has always been focused in socio-economic policies of Vietnam.


Cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng thương hiệu đối với sản phẩm điện thoại di động

Nghiên cứu sự tác động của xu hướng cạnh tranh cá nhân đến hành vi tiêu dùng đối với thương hiệu sản phẩm điện thoại di động được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, với cỡ mẫu 196 sinh viên ở 05 trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Mẫu được chọn theo phương pháp phi xác suất là hạn ngạch.


Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Logistics tại tỉnh Trà Vinh

Bài viết này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ logistics tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngành dịch vụ logistics tại tỉnh Trà Vinh nói chung chưa thực sự phát triển. Hầu hết các doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh trong lĩnh vực này đều hoạt động trong các lĩnh vực vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và dịch vụ hỗ trợ cho vận tải. Để thúc đẩy dịch vụ logistics của tỉnh Trà Vinh phát triển, bài viết đề xuất một số giải pháp về cơ chế, chính sách riêng cho ngành logistics, nguồn nhân lực logistics, hạ tầng logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics.


Tiếp cận sinh thái học phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Trà Vinh

Phát triển kinh tế bền vững, thân thiện với môi trường đang là xu thế tất yếu và được quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây. Trà Vinh hiện có bảy hệ sinh thái biển đặc thù với nguồn tài nguyên sinh học và thủy sản khá phong phú. Bài viết sẽ tiến hành nghiên cứu và tiếp cận sinh thái học phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Trà Vinh.


Vai trò và lợi thế của tỉnh Trà Vinh trong phát triển cảng biển

Bài viết trình bày nhu cầu cảng biển lớn cho đồng bằng Sông Cửu Long và những nghiên cứu đã thực hiện; lợi thế của Trà Vinh trong phát triển cảng biển. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Giải pháp phát triển kinh tế biển gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã ven biển tỉnh Trà Vinh

Bài viết tiến hành đánh giá lại việc quy hoạch không gian biển kết hợp với việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã ven biển tỉnh Trà Vinh.


Giải pháp tín dụng phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh: Trường hợp nuôi trồng thủy sản

bài viết tiến hành nghiên cứu giải pháp tín dụng phát triển kinh tế biển bền vững tỉnh Trà Vinh: trường hợp nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh, Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016–2018.


Brand development for logistics enterprises in Vietnam

With the impact of external factors creating pressure, logistics businesses need to quickly find ways to improve their competitiveness, to be sustainable, to bring their own mark. The article mentions the brand development strategy for logistics enterprises in the future in Vietnam.


Tiềm năng của tỉnh Trà Vinh trở thành cửa ngõ giao thương cho vùng đồng bằng Sông Cửu Long nhìn từ góc độ Logistics và quản lí chuỗi cung ứng

Mục tiêu của bài viết nhằm nghiên cứu là phân tích và làm rõ các thế mạnh tiềm năng của tỉnh Trà Vinh nhìn từ góc độ logistics và quản lí chuỗi cung ứng, từ đó đề xuất phát triển tỉnh Trà Vinh như một trung tâm kinh tế và logistics quan trọng của vùng đồng bằng Sông Cửu Long.


Tiềm năng và lợi thế của tỉnh Trà Vinh trong quy hoạch phát triển cảng biển nước sâu

Bài viết trình bày quan điểm về sự cần thiết phải xây dựng hệ thống cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn tại tỉnh Trà Vinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng bền vững vùng đồng bằng Sông Cửu Long.


Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bài viết tập trung đánh giá vai trò, tác động của nguồn nhân lực đối với sự phát triển kinh tế biển của tỉnh nhà. Qua đó, bài viết cho thấy vai trò và việc phát huy nhân tố này thời gian qua ở tỉnh Trà Vinh còn những hạn chế nhất định.


Đào tạo nghề cho thanh niên – Giải pháp ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh

Bài viết phân tích tình hình đào tạo nghề cung cấp nguồn nhân lực phát triển kinh tế biển của tỉnh Trà Vinh. Trong đó, việc thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề là giải pháp nhanh chóng tạo nên một lực lượng lao động có kĩ thuật ở ngay nông thôn, ngư trường, góp phần vào thị trường lao động kinh tế biển.


Kinh tế biển ở Trà Vinh – Tiềm năng, lợi thế và giải pháp phát triển bền vững

Bài viết trên cơ sở phân tích thực trạng tiềm năng và lợi thế kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, nghiên cứu đề xuất khuyến nghị sáu giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.


Bàn về phát triển chuỗi cung ứng thủy sản tại tỉnh Trà Vinh

Bài viết đánh giá tiềm năng ngành thủy sản tại tỉnh Trà Vinh và định hướng xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản. Nhằm tổng kết và thảo luận việc phát triển chuỗi cung ứng thủy sản, bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, so sánh số liệu thứ cấp về đánh bắt, khai thác thủy sản tại tỉnh Trà Vinh.


Vai trò của trường Đại học Trà Vinh trong sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Trà Vinh và khu vực

Nghiên cứu được thực hiện nhằm rà soát lại các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Trà Vinh và những tác động của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực. Các số liệu nghiên cứu được tổng hợp từ năm 2014 đến năm 2018 dựa trên các báo cáo thường niên của Trường và được dùng làm cơ sở để đánh giá những đóng góp của Trường trên các lĩnh vực: nâng cao tri thức, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế, thu hút nguồn lao động chất lượng cao, kết nối địa phương với các đối tác trong, ngoài nước và nghiên cứu, tư vấn chính sách.


Financial security in Vietnam in conditions of international integration

Financial security is increasingly a vital issue for each country and globally in the trend of free trade, free flow of capital. The development of the financial market over the years has actively contributed to promoting economic growth and stabilizing the macroeconomy.


Chiến lược Marketing địa phương nhằm khai thác tiềm năng kinh tế biển của tỉnh Trà Vinh

Bài viết tiến hành nghiên cứu được thực hiện với mục đích đánh giá những tiềm năng phát triển kinh tế biển và đề xuất các chiến lược marketing địa phương nhằm khai thác các tiềm năng trên tại tỉnh Trà Vinh.


Tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Trà Vinh

Bài viết mô tả thực trạng phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản của tỉnh Trà Vinh dựa trên các chỉ số về số lượng cơ sở sản xuất, giá trị sản xuất và thị trường xuất khẩu. Đồng thời, các tiềm năng phát triển ngành cũng được khảo sát, phân tích và đánh giá thông qua nguồn nguyên liệu, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, các cơ chế, chính sách và thị trường xuất khẩu.


Giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế biển Trà Vinh

Bài viết giới thiệu tiềm năng, thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế biển Trà Vinh trong thời kì hội nhập của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Nông nghiệp gắn với định hướng phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh

Bài viết phân tích cơ sở lí thuyết kết hợp với thực tiễn nghiên cứu nhằm tìm ra những lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh, định hướng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp góp phần thúc đẩy tỉnh Trà Vinh phát triển kinh tế toàn diện.


Quản lí nhà nước đối với phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, không những góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển tổng thể về kinh tế – xã hội của tỉnh mà còn tạo động lực cho sự phát triển bền vững của toàn vùng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn công tác quản lí nhà nước đối với phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 1: Kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa (TS. Tạ Văn Lợi)

"Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 1: Kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa" trình bày tổng quan kinh doanh quốc tế; toàn cầu hóa và tác động của toàn cầu hóa tới kinh doanh quốc tế.


Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 2: Môi trường kinh doanh quốc gia

"Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 2: Môi trường kinh doanh quốc gia" gồm 3 nội dung đó là môi trường chính trị - pháp luật; môi trường kinh tế; môi trường văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.


Bài giảng Những vấn đề cơ bản về lãi suất

"Bài giảng Những vấn đề cơ bản về lãi suất" trình bày tính toán, phân biệt và phân tích sự khác nhau của ít nhất 4 loại lãi suất trong nền kinh tế; ý nghĩa và tính toán được giá trị hiện tại của một khoản thu nhập, 1 dòng thu nhập sẽ thực hiện trong tương lai; giá của một trái phiếu, và dự báo được giá của trái phiếu thay đổi như thế nào khi lãi suất thị trường thay đổi; phân tích mô hình cung cầu vốn để giải thích biến động của lãi suất trên thị trường.


Mô hình dự báo các chỉ số giá phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn ở Việt Nam

Bài báo này sẽ chỉ rõ những chỉ số giá cần được dự báo nhằm phục vụ lập kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và hàng năm ở Việt Nam, đề xuất khung lý thuyết của mô hình dự báo các chỉ số giá và giới thiệu mô hình dự báo được xây dựng theo khung lý thuyết này dựa trên số liệu thống kê thực tế của nền kinh tế Việt Nam và kết quả dự báo bằng việc sử dụng mô hình này cho giai đoạn 2016-2020.


Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu dưới tác động của Covid-19 - Thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam

Bài viết này sẽ tập trung đánh giá những thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam trước xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu do tác động của Covid-19 gây ra thông qua việc trả lời hai câu hỏi: (1) Việt Nam đang có những thuận lợi và đối mặt với khó khăn gì trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch Covid-19; và (2) Việt Nam cần làm gì để tận dụng thuận lợi và khắc phục khó khăn nhằm đưa hoạt động sản xuất tiếp cận sâu hơn vào thị trường thế giới.


Tài liệu mới download

Cơ sở viễn thám-Chương 5
  • 29/07/2013
  • 60.330
  • 593

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu