Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh tế học (11.534)

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại cục thuế TP.HCM

Mục đích của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục Thuế TP. HCM. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 170 công chức làm công tác kiểm tra, thanh tra tại Cục Thuế TP.HCM. Các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi qui tuyến tính bội được sử dụng trong nghiên cứu.


Nhìn lại kết quả 30 năm đổi mới để nâng cao vị thế hội nhập của Việt Nam

Bài viết được tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, thống kê phân tích, tổng hợp nhìn lại kết quả 30 năm đổi mới để nâng cao vị thế hội nhập của Việt Nam. Và phân tích đánh giá những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế xã hội thời gian vừa qua, để từ đó có sự quan tâm và có hướng giải quyết phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả cũng như vị thế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực.


Gợi mở mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ giai đoạn từ 2016 đến năm 2020

Bài viết nhấn mạnh, trong nền kinh tế toàn cầu hóa, mỗi quốc gia, địa phương cần thiết phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế để tạo cơ sở cho hội nhập sâu, rộng vào kinh tế thế giới. TP. Cần Thơ được xác định là trung tâm kinh tế, xã hội và khoa học và công nghệ của vùng Tây Nam Bộ, 10 năm qua, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế, thì cũng còn bộc lộ các hạn chế là chưa có một mô hình tăng trưởng kinh tế tối ưu.


Các yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn phương thức vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Đề tài với mục tiêu tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định chọn một phương tiện vận tải: Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng, phương pháp thu thập dữ liệu, thảo luận, phỏng vấn, phát phiếu điều tra, phương pháp phân tích dữ liệu: Điều tra phân tích hệ thống, thống kê, so sánh.


Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - nhận thức và thực tiễn

Nghiên cứu phân tích đánh giá về tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài được xem là một trong những nhân tố quan trọng, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân thanh toán, tạo việc làm cho người lao động.


Đánh giá khả năng vỡ nợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quan hệ tín dụng ngân hàng

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng vỡ nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi họ là những con nợ của NHTM. Nhằm giúp các ngân hàng thương mại ngăn ngừa được rủi ro tín dụng, tác giả sử dụng mô hình logistic để xác định những nhân tố gây nên khả năng vỡ nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Môi trường đầu tư ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu tác động của các yếu tố môi trường đầu tư (ĐT) tác động đến quyến định ĐT của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Với dữ liệu điều tra thực tế 730 DN đang hoạt động tại tỉnh vào năm 2014 và sử dụng phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy, kết quả hồi quy cho thấy các nhân tố tác động tích cực đến quyết định ĐT của DN tại tỉnh Gia Lai gồm: Các yếu tố công nghệ và nguyên vật liệu đầu vào; Môi trường pháp lý và hoạt động Thuế; Chính sách ưu đãi và thủ tục về đất đai; Cơ sở hạ tầng;


Kinh nghiệm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh đẩy mạnh thu hút FDI nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Ninh

Bài viết trình bày về kinh nghiệm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh đẩy mạnh thu hút FDI nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Ninh, thông qua điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tinh (PCI) trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh. Chính nhờ có nguồn vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh đang là động lực chính để giúp tỉnh Bắc Ninh đến 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp như Nghị quyết Đại hội XVIII của tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015 đề ra.


Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Bình Dương

Bài viết trình bày thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Bình Dương, kinh tế tư nhân ở Bình Dương vẫn rất cần sự chung tay nỗ lực hơn nữa của các cấp, các ngành địa phương trong tỉnh, tạo mọi điều kiện nhằm vượt qua những khó khăn, hạn chế để kinh tế tư nhân của tỉnh trở thành động lực quan trọng cùng với các thành phần kinh tế khác đóng góp thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh, bền vững về mọi mặt góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của Tỉnh.


Đạo đức cách mạng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bài viết có nội dung tình bày với sự phản ánh đặc thù của cơ sở kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đạo đức cách mạng trong nền kinh tế thị trường là một nền đạo đức thống nhất nhưng lại chứa đựng những quan niệm, những môi trường đạo đức khác nhau, thậm chí đối lập nhau, tác động ảnh hưởng lẫn nhau... Để đạo đức cách mạng khẳng định được địa vị chủ đạo trong đời sống đạo đức xã hội, vấn đề căn bản nhất là phải xây dựng Đảng về mặt đạo đức.


Sự phát triển công nghiệp ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu thời Pháp thuộc (1862-1954)

Trong bài viết này, trên cơ sở khảo cứu về sự phát triển của công nghiệp khu vực Đồng Nai - Gia Định (nay là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu) dưới thời Pháp thuộc, tác giả rút ra một số đặc điểm của công nghiệp khu vực, đồng thời cũng đưa ra những nhận định của mình về vai trò của công nghiệp đối với sự chuyển biến kinh tế - xã hội của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu thời Pháp thuộc.


Bài giảng Phân tích tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài giảng được thiết kế với mục tiêu giúp học viên nhận biết, nhắc lại các nội dung phân tích, phương pháp phân tích về các vấn đề tài chính cụ thể của doanh nghiệp, tổng hợp các tài liệu, thông tin được cung cấp để xác định vấn đề tồn tại của doanh nghiệp, phân tích, đánh giá dữ liệu thứ cấp và sơ cấp nhằm đưa ra khuyến nghị, giải pháp cụ thể cho vấn đề tồn tại của doanh nghiệp xây dựng và thiết kế các tình huống hoặc đưa thêm vào các giả định để cải thiện tình hình tài chính, kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp.


Chuyên đề Kế toán: Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2012

Mục tiêu chung: phân tích tình hình thất nghiệp ở Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2012 để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục tình hình thất nghiệp ở Đồng Tháp. Mời các bạn tham khảo!


Vận dụng mô hình tự hồi quy kết hợp trung bình trượt dự báo tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam năm 2015

Lạm phát được tính toán từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI – Consumer Price Index) là biến số kinh tế vĩ mô quan trọng mà bất kì một nền kinh tế nào cũng dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt. Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích và dự báo lạm phát của Việt Nam 2015 dựa vào số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng cục thống kê công bố hàng tháng bao gồm 143 quan sát (số liệu được lấy là giá trị CPI tháng sau so với tháng trước trong giai đoạn từ 1/2003 đến 11/2014) đã được tính toán quy về gốc 01/2003.


Ebook Cách tân

Nội dung chính của ebook Cách Tân trình bày 5 phương thức thiết yếu giúp quốc gia/ doanh nghiệp tồn tại và phát triển trước khủng hoảng toàn cầu. Tạo ra những giá trị cho khách hàng trong nền kinh tế phát triển theo quy luật thừa. Mời các bạn tham khảo!


Các nhân tố tác động đến ý định lựa chọn mua gạo thương hiệu của người tiêu dùng miền Đông Nam Bộ

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố tác động đến ý định mua gạo thương hiệu của người tiêu dùng tại khu vực miền Đông Nam bộ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 163 người tiêu dùng tại bốn khu vực chính TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh, Bình Dương đã và đang sử dụng gạo có thương hiệu thông qua khảo sát trực tiếp bằng bảng câu hỏi.


Ebook Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách với nội dung trình bày về các vấn đề sau: Đề cập đến quyết định dưới điều kiện rủi ro, trong đó nhấn mạnh các qui tắc lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu trong điều kiện có tính đến rủi ro; đề cập đến biến động giá và biện pháp nhằm hạn chế rủi ro về giá; để cập đến các chiến lược giảm rủi ro trong sản xuất và marketing, đề cập đến rủi ro tài chính, trong đó nhấn mạnh sự liên quan giữa sử dụng tín dụng và rủi ro tài chính và các chiến lược nhằm giảm rủi ro tài chính.


Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện gia nhập TPP

Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên thái bình dương (TPP) được coi là hình mẫu cho hợp tác kinh tế khu vực. TPP được đánh giá là hiệp định của thế kỷ XXI. TPP không chỉ đề cập đến các lĩnh vực truyền thống như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư mà còn cả các vấn đề mới như thương mại điện tử, tạo thuận lợi cho dây chuyền cung ứng, doanh nghiệp nhà nước…Hiệp định này sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Bài viết này đưa ra một số cơ hội cũng như thách thức mà các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần quan tâm để có thể tận dụng được các cơ hội và né tránh những thách thức khi TPP có hiệu lực.


Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Bài viết sử dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng, và nêu ra được một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng, giảm thiểu những rủi ro không mong muốn cho ngân hàng.


Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch của người dân thành phố Cần Thơ

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch của người dân Cần Thơ. 120 người dân đã từng tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch được chọn phỏng vấn bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Các phương pháp như thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố và hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này.


Cải tiến các lợi thế cạnh tranh trong sản xuất: Trường hợp của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam

Nghiên cứu này kiểm tra trình tự cải tiến tối ưu và sự ảnh hưởng giữa các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Số liệu được thu thập từ một cuộc khảo sát tiến hành trên 500 công ty sản xuất lương thực, thực phẩm Việt Nam trên toàn quốc. Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy trong các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thì chất lượng được xem là nền tảng cho sự cải tiến các lợi thế cạnh tranh còn lại, và cải tiến chi phí là bước cuối cùng trong mô hình.


Ebook Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp: Phần 1

Cuốn sách tập trung luận giải các vấn đề sau đây: Rủi ro là gì? Tại sao rủi ro lại quan trọng ? Rủi ro được mô hình hóa và được đo như thế nào? Rủi ro xuất phát từ đâu? Nông dân có thái độ như thế nào đối với rủi ro? Làm thế nào để khắc phục rủi ro? Những người cần quan tâm đến rủi ro là những ai?... Cuốn sách được thiết kế để phục vụ cho sinh viên chuyên ngành kinh tế nói chung, ngành kinh tế nông nghiệp nói riêng, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh.


Mapping of supply chain risk in industrial fisheries based on house of risk framework (HOR)

Initially, all the activities were mapped by using Supply Chain Operations Reference (SCOR) model. Next, the risk ranking was analyzed in a House of Risk 1 (HOR-1). Furthermore, some mitigation actions were deployed, then being analyzed by using HOR-2. For an illustrate purpose, the model has been tested in several case studies with fisheries companies in Can Tho, Mekong Delta. According to the results, 22 risk events and 20 risk agents were identified. Also, there are 10 most critical risk agents which were derived from the highest Aggregate Risk Potential (ARP) and 22 proposed prevention actions were prioritized.


The relationship between international diversification, innovation performance and firm performance: An empirical analysis among hardware companies

The fierce competition among hardware companies is increasingly becoming a global competition. With a fast-paced innovative environment, international business is becoming a strategic plan that all hardware management teams have to follow.


Hiệu quả mô hình sản xuất đậu phộng ở tỉnh Trà Vinh: Trường hợp nông hộ canh tác vụ 2 ở huyện Cầu Ngang

Thông qua phỏng vấn trực tiếp 140 nông hộ sản xuất đậu phộng tại huyện Cầu Ngang, nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích hiệu quả tài chính, hiệu quả kỹ thuật và các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của nông hộ. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp SFA và hồi quy tuyến tính, kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất trung bình vụ 1 là 702,86kg/1.000m2 và mức hiệu quả kỹ thuật trung bình là 91,93%, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất là chi phí nông dược, lượng phân đạm nguyên chất, phân lân nguyên chất, kali nguyên chất và chi phí lao động thuê.


Household investment behavior toward urban flooding adaptation in Ho Chi Minh City

Since housing is a big money while their income is still low, moving to another place seems to be inapplicable. Doing almost nothing and leaning on the public projects are still the main strategy.


Influence of exchange rate on cross-border shopping of Bruneians in Malaysia

One of the effects of exchange rate fluctuations is cross-border shopping by consumers. This paper provides an empirical analysis of the effects of Malaysian ringgit depreciation on cross-border shopping of Bruneians.


A provincial analysis of formal economic institutions and private investment in Vietnam

This paper aims to fill this gap through the investigation of the influence of formal economic institutions such as market entry, property right protection, anti-corruption mechanisms, and informal charges on private investment across provinces in Vietnam.


Performance implication of budgetary participation and learning goal orientation: Empirical evidence from Vietnam

This study develops and empirically validates a Participation–Learning–Innovation–Performance chain by integrating employees’ budgetary participation, learning goal orientation, innovative behaviors, and job performance.


Hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai

Bài viết đề cập đến kết quả, hiệu quả của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai theo 4 nhóm đơn vị tham gia sản xuất kinh doanh là công ty có vốn FDI, các hợp tác xã, các công ty cổ phần, hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy các trang trại chăn nuôi heo của các công ty có vốn FDI hoạt động có hiệu quả nhất vì họ có thế mạnh về vốn, công nghệ, có quy trình sản xuất khép kín và thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định.


Tài liệu mới download

ĐLVN 27:1998
  • 08/08/2010
  • 55.993
  • 659

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu