Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh tế học (11.523)

Bài giảng Phân tích tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài giảng được thiết kế với mục tiêu giúp học viên nhận biết, nhắc lại các nội dung phân tích, phương pháp phân tích về các vấn đề tài chính cụ thể của doanh nghiệp, tổng hợp các tài liệu, thông tin được cung cấp để xác định vấn đề tồn tại của doanh nghiệp, phân tích, đánh giá dữ liệu thứ cấp và sơ cấp nhằm đưa ra khuyến nghị, giải pháp cụ thể cho vấn đề tồn tại của doanh nghiệp xây dựng và thiết kế các tình huống hoặc đưa thêm vào các giả định để cải thiện tình hình tài chính, kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp.


Chuyên đề Kế toán: Đánh giá thực trạng thất nghiệp tại Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2012

Mục tiêu chung: phân tích tình hình thất nghiệp ở Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2012 để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục tình hình thất nghiệp ở Đồng Tháp. Mời các bạn tham khảo!


Vận dụng mô hình tự hồi quy kết hợp trung bình trượt dự báo tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam năm 2015

Lạm phát được tính toán từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI – Consumer Price Index) là biến số kinh tế vĩ mô quan trọng mà bất kì một nền kinh tế nào cũng dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt. Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích và dự báo lạm phát của Việt Nam 2015 dựa vào số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng cục thống kê công bố hàng tháng bao gồm 143 quan sát (số liệu được lấy là giá trị CPI tháng sau so với tháng trước trong giai đoạn từ 1/2003 đến 11/2014) đã được tính toán quy về gốc 01/2003.


Ebook Cách tân

Nội dung chính của ebook Cách Tân trình bày 5 phương thức thiết yếu giúp quốc gia/ doanh nghiệp tồn tại và phát triển trước khủng hoảng toàn cầu. Tạo ra những giá trị cho khách hàng trong nền kinh tế phát triển theo quy luật thừa. Mời các bạn tham khảo!


Các nhân tố tác động đến ý định lựa chọn mua gạo thương hiệu của người tiêu dùng miền Đông Nam Bộ

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố tác động đến ý định mua gạo thương hiệu của người tiêu dùng tại khu vực miền Đông Nam bộ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 163 người tiêu dùng tại bốn khu vực chính TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh, Bình Dương đã và đang sử dụng gạo có thương hiệu thông qua khảo sát trực tiếp bằng bảng câu hỏi.


Ebook Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách với nội dung trình bày về các vấn đề sau: Đề cập đến quyết định dưới điều kiện rủi ro, trong đó nhấn mạnh các qui tắc lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu trong điều kiện có tính đến rủi ro; đề cập đến biến động giá và biện pháp nhằm hạn chế rủi ro về giá; để cập đến các chiến lược giảm rủi ro trong sản xuất và marketing, đề cập đến rủi ro tài chính, trong đó nhấn mạnh sự liên quan giữa sử dụng tín dụng và rủi ro tài chính và các chiến lược nhằm giảm rủi ro tài chính.


Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện gia nhập TPP

Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên thái bình dương (TPP) được coi là hình mẫu cho hợp tác kinh tế khu vực. TPP được đánh giá là hiệp định của thế kỷ XXI. TPP không chỉ đề cập đến các lĩnh vực truyền thống như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư mà còn cả các vấn đề mới như thương mại điện tử, tạo thuận lợi cho dây chuyền cung ứng, doanh nghiệp nhà nước…Hiệp định này sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Bài viết này đưa ra một số cơ hội cũng như thách thức mà các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần quan tâm để có thể tận dụng được các cơ hội và né tránh những thách thức khi TPP có hiệu lực.


Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Bài viết sử dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng, và nêu ra được một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng, giảm thiểu những rủi ro không mong muốn cho ngân hàng.


Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch của người dân thành phố Cần Thơ

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch của người dân Cần Thơ. 120 người dân đã từng tìm kiếm trực tuyến thông tin du lịch được chọn phỏng vấn bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Các phương pháp như thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố và hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này.


Cải tiến các lợi thế cạnh tranh trong sản xuất: Trường hợp của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam

Nghiên cứu này kiểm tra trình tự cải tiến tối ưu và sự ảnh hưởng giữa các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Số liệu được thu thập từ một cuộc khảo sát tiến hành trên 500 công ty sản xuất lương thực, thực phẩm Việt Nam trên toàn quốc. Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy trong các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thì chất lượng được xem là nền tảng cho sự cải tiến các lợi thế cạnh tranh còn lại, và cải tiến chi phí là bước cuối cùng trong mô hình.


Ebook Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp: Phần 1

Cuốn sách tập trung luận giải các vấn đề sau đây: Rủi ro là gì? Tại sao rủi ro lại quan trọng ? Rủi ro được mô hình hóa và được đo như thế nào? Rủi ro xuất phát từ đâu? Nông dân có thái độ như thế nào đối với rủi ro? Làm thế nào để khắc phục rủi ro? Những người cần quan tâm đến rủi ro là những ai?... Cuốn sách được thiết kế để phục vụ cho sinh viên chuyên ngành kinh tế nói chung, ngành kinh tế nông nghiệp nói riêng, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh.


Mapping of supply chain risk in industrial fisheries based on house of risk framework (HOR)

Initially, all the activities were mapped by using Supply Chain Operations Reference (SCOR) model. Next, the risk ranking was analyzed in a House of Risk 1 (HOR-1). Furthermore, some mitigation actions were deployed, then being analyzed by using HOR-2. For an illustrate purpose, the model has been tested in several case studies with fisheries companies in Can Tho, Mekong Delta. According to the results, 22 risk events and 20 risk agents were identified. Also, there are 10 most critical risk agents which were derived from the highest Aggregate Risk Potential (ARP) and 22 proposed prevention actions were prioritized.


The relationship between international diversification, innovation performance and firm performance: An empirical analysis among hardware companies

The fierce competition among hardware companies is increasingly becoming a global competition. With a fast-paced innovative environment, international business is becoming a strategic plan that all hardware management teams have to follow.


Hiệu quả mô hình sản xuất đậu phộng ở tỉnh Trà Vinh: Trường hợp nông hộ canh tác vụ 2 ở huyện Cầu Ngang

Thông qua phỏng vấn trực tiếp 140 nông hộ sản xuất đậu phộng tại huyện Cầu Ngang, nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích hiệu quả tài chính, hiệu quả kỹ thuật và các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của nông hộ. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp SFA và hồi quy tuyến tính, kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất trung bình vụ 1 là 702,86kg/1.000m2 và mức hiệu quả kỹ thuật trung bình là 91,93%, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất là chi phí nông dược, lượng phân đạm nguyên chất, phân lân nguyên chất, kali nguyên chất và chi phí lao động thuê.


Household investment behavior toward urban flooding adaptation in Ho Chi Minh City

Since housing is a big money while their income is still low, moving to another place seems to be inapplicable. Doing almost nothing and leaning on the public projects are still the main strategy.


Influence of exchange rate on cross-border shopping of Bruneians in Malaysia

One of the effects of exchange rate fluctuations is cross-border shopping by consumers. This paper provides an empirical analysis of the effects of Malaysian ringgit depreciation on cross-border shopping of Bruneians.


A provincial analysis of formal economic institutions and private investment in Vietnam

This paper aims to fill this gap through the investigation of the influence of formal economic institutions such as market entry, property right protection, anti-corruption mechanisms, and informal charges on private investment across provinces in Vietnam.


Performance implication of budgetary participation and learning goal orientation: Empirical evidence from Vietnam

This study develops and empirically validates a Participation–Learning–Innovation–Performance chain by integrating employees’ budgetary participation, learning goal orientation, innovative behaviors, and job performance.


Hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai

Bài viết đề cập đến kết quả, hiệu quả của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai theo 4 nhóm đơn vị tham gia sản xuất kinh doanh là công ty có vốn FDI, các hợp tác xã, các công ty cổ phần, hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy các trang trại chăn nuôi heo của các công ty có vốn FDI hoạt động có hiệu quả nhất vì họ có thế mạnh về vốn, công nghệ, có quy trình sản xuất khép kín và thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định.


European union - Vietnam free trade agreement and Vietnam’s footwear

This study investigates the ex-ante impact of the proposed European Union - Vietnam Free Trade Agreement on Vietnam’s footwear industry using the partial equilibrium model called Software for Market Analysis and Restrictions on Trade.


Tác động dòng vốn FDI đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu đánh giá tác động của dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI lên tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ theo dữ liệu chuỗi thời gian từ tháng 01/2011 đến tháng 05/2015. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy gia tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ và thu hút dòng vốn đầu tư FDI trên địa bàn TP.HCM thời gian tới.


Bài giảng Cách tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu

Bài giảng trình bày các nội dung cơ bản về chuỗi giá trình hàng hóa trong ngành dệt may, chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, phân tích chuỗi giá trị, dự án nâng cấp chuỗi và các vấn đề của ngành dệt may,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Với một nền kinh tế đa thành phần cùng tồn tại và phát triển, không còn dừng lại ở khía cạnh xem xét để xóa bỏ hay ưu tiên thành phần kinh tế nào mà cần nhận thấy mỗi thành phần kinh tế có bản chất riêng, có quy luật kinh tế riêng, dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất. Bài viết này tác giả chủ yếu phân tích vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của VN trong thời gian vừa qua.


Retailer’s perception of impact of ASEAN Economic Community on the growth of Vietnam retail market: A cognitive approach

The research aims to investigate retailer’s perceptions of impact of ASEAN Economic Community on the growth of Vietnam retail market. The research is conducted by qualitative and quantitative methods. A sample size is 271 retailers including the retail companies, grocery stores, supermarkets, trade center and convenience store chains.


Tác động của giảm giá dầu thô đến thu ngân sách nhà nước - tiếp cận từ mô hình cân bằng tổng thể

Bài viết này, phân tích tác động của giảm giá dầu thô trên thị trường thế giới đến thu ngân sách nhà nước bằng mô hình cân bằng tổng thể với dữ liệu Ma trận hạch toán xã hội Việt Nam năm 2012 theo ba kịch bản riêng biệt. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Nghiên cứu tiến hành kiểm định mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam với dữ liệu chuỗi thời gian được thu thập theo tần suất quý của tăng trưởng kinh tế và giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn từ quý 1 năm 2002 đến quý 1 năm 2018. Mô hình tự hồi quy véc-tơ (VAR) được sử dụng trong phân tích.


Thực hiện phân phối sản phẩm công bằng ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Phân phối sản phẩm công bằng vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, để đảm bảo sự công bằng trong phân phối sản phẩm thì cần phải thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. Mời các bạn tham khảo!


Convergence of estimated optimal inventory levels in models with probabilistic demands

The behavior of estimations of the optimal inventory level is analyzed. Two models are studied. The demands follow unknown probability distribution function. The included density functions are estimated and a plug-in rule is suggested for computing estimates of the optimal levels. Two search algorithms are proposed and compared using Monte Carlo experiments.


Long-step homogeneous interior point algorithm for the P* -nonlinear complementarity problems

A P*-Nonlinear Complementarity Problem as a generalization of the P*-Linear Complementarity Problem is considered. We show that the long-step version of the homogeneous self-dual interior-point algorithm could be used to solve such a problem.


Deterministic inventory model for items with time varying demand, weibull distribution deterioration and shortages

In this paper, an EOQ inventory model is depleted not only by time varying demand but also by Weibull distribution deterioration, in which the inventory is permitted to start with shortages and end without shortages. A theory is developed to obtain the optimal solution of the problem; it is then illustrated with the aid of several numerical examples.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kinh tế vi mô - Bài số 5
  • 04/07/2010
  • 60.339
  • 478

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu