Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh tế học (11.862)

Đói nghèo ở Việt Nam trong ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Bài viết trình bày tình hình đói nghèo ở Việt Nam trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu; ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến tình trạng đói nghèo ở Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Ẩn dụ ngôn ngữ Kinh tế (Qua cứ liệu tiếng Anh)

Bài viết nhằm khẳng định ẩn dụ là một biện pháp tu từ khá phổ biến trong văn bản kinh tế; làm rõ vai trò của ẩn dụ trong kinh tế thông qua những khái niệm cũ; tiến hành lấy cứu liệu dẫn chứng tiếng Anh để làm dẫn chứng và diễn giải về ẩn dụ học ngày nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Ngôn ngữ học khối liệu trong nền kinh tế toàn cầu (Linguistique de corpus dans l’economie mondiale)

Bài viết đề cập đến vai trò của ngôn ngữ học khối liệu một khoa học xuất hiện vào nửa cuối thế kỉ XX vừa qua như một đóng góp của Khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển của khoa học về khối liệu ngôn ngữ trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay.


Bài tập giữa kỳ môn Đại cương về sở hữu trí tuệ (Đề số 1)

Tài liệu với các nội dung hành vi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giải pháp quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao; hoạt chất chống phai màu sơn mặt ngoài các công trình xây dựng dân dụng; phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học; những bất cập trong các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ và thực thi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng.


Khoa học xã hội và nhân văn với sự nghiệp phát triển kinh tế hiện nay

Bài viết tập trung đi sâu vào làm rõ vai trò tác động độc lập tương đối của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở khía cạnh đổi mới tư duy về phát triển kinh tế từ sau đổi mới. Qua đó bước đầu chỉ ra những đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển kinh tế của nước ta hiện nay.


Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Myanmar đối với Trung Quốc từ năm 2011 đến nay

Sau hơn hai thập kỷ duy trì chính sách đối ngoại nghiêng về Trung Quốc, từ năm 2011 trở lại đây, chính sách Trung Quốc của Myanmar từng bước được điều chỉnh nhằm giảm dần sự phụ thuộc một chiều của Myanmar vào Trung Quốc và gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai nước. Bài viết đi sâu phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự điều chỉnh chính sách Trung Quốc của Myanmar, nội dung điều chỉnh và những tác động bước đầu từ sự điều chỉnh này đến quan hệ giữa hai nước.


Điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam

Bài viết giới thiệu về phương pháp đo lường đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp theo Hướng dẫn Oslo 2005 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, quá trình lựa chọn các chỉ tiêu thống kê về đổi mới sáng tạo, phương án áp dụng phương pháp đo lường này vào điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong 7.641 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam giai đoạn 2014-2016, một số phân tích, đánh giá được rút ra từ kết quả của cuộc điều tra thử nghiệm.


Tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế: Điều gì thực sự cải thiện lợi ích của người dân

Bài viết phân biệt tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế, hai khái niệm thường hay bị hiểu nhầm về mặt ý nghĩa. Các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế mặc dù luôn được trông đợi, nhưng điều thực sự làm gia tăng phúc lợi của người dân ở các nước lại không phải là những chỉ tiêu này. Thay vào đó, những chỉ tiêu được xem là hợp lý hơn đang được sử dụng là nhóm chỉ số phát triển con người và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Bài viết cũng chứng minh bản chất của sự tăng trưởng cao và kéo dài không tự thân kéo theo sự gia tăng phúc lợi của người dân ở các quốc gia đồng thời đưa ra một số phân tích liên hệ ở Việt Nam.


Việt Nam trong cục diện kinh tế thế giới

Bài viết phân tích những khó khăn và đưa ra giải pháp cho Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế - xã hội Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng, Việt Nam muốn phát triển, muốn bứt phá thì không thể không thực hiện những giải pháp tổng thể, toàn diện với nhiều đột phá, bởi thực tiễn thế giới đã chứng minh, không có một nước nào đạt được phát triển mà không phải trải qua con đường đầy chông gai này.


Truyền thống kinh tế biển của một số dòng họ ở xã Phú Thuận và Phú Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phú Thuận và Phú Hải là hai xã ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm ba làng Hòa Duân, An Dương, Cự Lại. Từ rất sớm, cư dân nơi đây đã biết dựa vào nguồn lợi của Biển Đông để sinh cơ lập nghiệp và trở thành những làng nổi bật với truyền thống kinh tế biển lớn nhất Thừa Thiên Huế.


Ebook Working the skies: The fast-paced, Disorienting world of the flight attendant - Drew Whitelegg (Phần 1)

Ebook based on interviews with over sixty flight attendants, both female and male labor leaders, and and drawing upon his observations while flying across the country and overseas, Drew Whitelegg reveals a much more complicated profession, one that in many ways is the quintessential job of the modern age where life moves at record speeds and all that is solid seems up in the air.


Ebook Working the skies: The fast-paced, Disorienting world of the flight attendant - Drew Whitelegg (Phần 2)

Part 2 ebook is the first to show the intimate, illuminating, funny, and sometimes dangerous behind-the-scenes stories of daily life for the flight attendant. Going behind the curtain, Whitelegg ventures into first-class, coach, the cabin, and life on call for these men and women who spend week in and week out in foreign cities, sleeping in hotel rooms miles from home. Working the Skies also elucidates the contemporary work and labor issues that confront the modern worker: the demands of full-time work and parenthood; the downsizing of corporate America and the resulting labor lockouts; decreasing wages and hours worked; job insecurity; and the emotional toll of a high stress job. Given the events of 9/11, flight attendants now have an especially poignant set of stressful concerns to manage, both for their own safety as well as for those they serve, the passengers.


Phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Bài viết nghiên cứu sâu về hiện trạng phát triển các khu công nghiệp (KCN) vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung trong mối quan hệ so sánh với vùng KTTĐ Bắc Bộ, vùng KTTĐ phía Nam và của cả nước. Bằng các phương pháp phân tích thống kê và so sánh dữ liệu thứ cấp của các tỉnh, thành phố vùng KTTĐ miền Trung và cả nước, bài viết đã chỉ ra những thành công và hạn chế trong phát triển các KCN vùng KTTĐ miền Trung.


Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu này nhận diện các đặc điểm văn hóa của các doanh nghiệp theo mô hình văn hóa tổ chức của Denison (Denison’s Organizational cuture model) và xem xét sự ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tài trợ đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bài viết này trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu về cơ chế và chính sách tạo vốn cho đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các địa phương nhằm mục tiêu phát triển kinh tế vùng. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong bài viết này là phương pháp nghiên cứu định tính áp dụng trong phân tích chính sách.


Ebook Economics - Principles, problems, and policies (20/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Economics - Principles, problems, and policies" has contents: Introduction to economics and the economy, consumer behavior, the market system and the circular flow, utility maximization, behavioral economics, businesses and the costs of production,... and other contents.


Ebook Microeconomics - Principles, problems, and policies (20/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Microeconomics - Principles, problems, and policies" has contents: Wage determination, antitrust policy and regulation, the demand for resources, international trade, the balance of payments, exchange rates, and trade deficits,... and other contents.


Ebook Microeconomics - Principles, problems, and policies (21/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Microeconomics - Principles, problems, and policies" has contents: The market system and the circular flow, utility maximization, behavioral economics, businesses and the costs of production, pure competition in the short run, pure competition in the long run,... and other contents.


Ebook Contemporary human behavior theory (3/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Contemporary human behavior theory" has contents: Theories of life span development, theories of cognitive and moral development, symbolic interaction, behaviorism, social learning, and exchange theory, transpersonal theory,... and other contents.


Ebook Essentials of organizational behavior: Part 1

(BQ) Part 1 book "Essentials of organizational behavior" has contents: Diversity in organizations, attitudes and job satisfaction, emotions and moods, personality and values, perception and individual decision making, motivation concepts,... and other contents.


Ebook Microeconomics - Principles and applications (6/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Microeconomics - Principles and applications" has contents: Using the theory - Are we saving lives efficiently; using the theory - Sudden disasters and gdp; using the theory - The controversy over indexing social security benefits,... and other contents.


Ebook Transportation - A global supply chain perspective (9/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Transportation - A global supply chain perspective" has contents: Transportation and the economy, transportation technology and systems, costing and pricing for transportation, motor carriers,... and other contents.


Ebook Microeconomics - Principles, problems, and policies (20/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Microeconomics - Principles, problems, and policies" has contents: The market system and the circular flow, utility maximization, behavioral economics, businesses and the costs of production, pure competition in the short run, pure competition in the long run,... and other contents.


Ebook Essentials of organizational behavior: Part 2

(BQ) Part 2 book "Essentials of organizational behavior" has contents: Foundations of group behavior, understanding work teams, organizational change and stress management, organizational culture, foundations of organization structure,... and other contents.


Các nhân tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi, từ đó đề ra các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.


Ebook Managerial economics and business strategy (9/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Managerial economics and business strategy" has contents: Basic oligopoly models, pricing strategies for firms with market power, pricing strategies for firms with market power,... and other contents.


Ebook Economics - Principles, problems, and policies (20/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Economics - Principles, problems, and policies" has contents: The aggregate expenditures model, basic macroeconomic relationships, aggregate demand and aggregate supply, interest rates and monetary policy, financial economics,... and other contents.


Ebook Statistics (13/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Statistics" has contents: Nonparametric statistics (available online), categorical data analysis, multiple regression and model building, simple linear regression, analysis of variance - comparing more than two means,... and other contents.


Ebook Microeconomics - Principles, problems, and policies (21/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Microeconomics - Principles, problems, and policies" has contents: Wage determination, antitrust policy and regulation, the demand for resources, international trade, the balance of payments, exchange rates, and trade deficits,... and other contents.


Ebook Microeconomics (6/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Microeconomics" has contents: Introduction, business cycle measurement, a closed economy one period macroeconomic model, search and unemployment, economic growth - malthus and solow,... and other contents.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
  • 27/07/2013
  • 74.867
  • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Đàm phán kinh doanh quốc tế
  • 03/09/2011
  • 95.543
  • 548

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu