Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh tế học (11.669)

Hiệu quả sử dụng ODA các tỉnh tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam

Bài viết tập trung làm rõ hiệu quả sử dụng ODA ở các tỉnh tiểu vùng Tây Bắc dựa trên phân tích dữ liệu từ điều tra khảo sát 171 cán bộ tham gia quản lý ODA và 425 người dân thụ hưởng ODA với sự hỗ trợ phân tích của phần mềm SPSS.


Đánh giá kết quả sử dụng vốn FDI tại Việt Nam giai đoạn 2010-2017 trên khía cạnh kinh tế

Bài viết vận dụng một số chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh tế trong việc sử dụng vốn FDI để tính toán, đánh giá kết quả kinh tế trong việc sử dụng vốn FDI của Việt Nam giai đoạn 2010-2017 nhằm làm sáng tỏ vai trò của vốn FDI đối với Việt Nam trên khía cạnh về kinh tế.


Application of synthesis indexes (SI) to the port sustainable development measurement: A critical review

A solution for this issue is applying synthesis indexes (SI) to evaluate maritime ports sustainability. This research will provide a critical review of the use of SI in sustainability evaluation. This method can be applied to evaluate different aspects of maritime port sustainable development and also analyzing the relationship between them.


Bối cảnh ASEAN và triển vọng cho sự ra đời của đồng tiền chung khu vực

Bài viết này sẽ sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích để nghiên cứu tình hình chung của các quốc gia ASEAN, từ đó đánh giá triển vọng cho sự ra đời của đồng tiền chung khu vực.


Các giải pháp nhằm nâng cao lợi thế cho xuất khẩu Việt Nam khi tham gia Hiệp định thương mại tự do với liên minh kinh tế Á Âu

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, tổng hợp, phân tích định tính và phỏng vấn chuyên gia, nhằm phân tích các thành tựu và khó khăn mà xuất khẩu Việt Nam đạt được và gặp phải sau hai năm Hiệp định có hiệu, từ đó đề xuất một số khuyến nghị làm cơ sở cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này.


Mô hình kinh tế mới của Malaysia (NEM) và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế

Bài viết giới thiệu những nội dung chủ yếu của Mô hình kinh tế mới của Malaysia trong giai đoạn 2011-2020 (NEM). Mục tiêu của mô hình này là đưa Malaysia trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2020. Nâng tỷ lệ tăng trưởng thực tế trung bình lên 6,5%/năm trong giai đoạn 2011-2020. GNP trên đầu người đạt 17.700USD vào năm 2020.


Những tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã có những tác động tích cực đến sự phát triển của mạng lưới đô thị tỉnh Bắc Ninh. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh đã hình thành nhiều điểm dân cư mang dáng dấp đô thị (thị tứ), nâng bậc đô thị, biến đổi chức năng của một số đô thị, tác động đến kinh tế - xã hội đô thị, thúc đẩy cơ sở hạ tầng đô thị phát triển, làm thay đổi công tác quy hoạch và quản lí đô thị.


Các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam trước những cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Bài viết giới thiệu vài nét về AEC; phân tích những cơ hội lớn như mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu,…cho các doanh nghiệp (DN) nước ta nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng khi tham gia vào AEC.


Quan hệ giữa Việt Nam và Lào trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (1992-2016)

Bài viết sẽ tập trung phân tích về quan hệ giữa Việt Nam và Lào trong khuôn khổ hợp tác GMS trên nhiều lĩnh vực và trải qua những giai đoạn khác nhau. Từ đó, góp phần làm sáng tỏ hơn về mối quan hệ giữa các nước thành viên trong GMS.


Sự trỗi dậy của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra đối với khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh hiện nay

Bài viết tập trung phân tích những vấn đề rất cơ bản xung quanh sự trỗi dậy của Trung Quốc, một số tác động chủ yếu của vấn đề này đến khu vực Đông Nam Á và những đối sách chủ yếu của ASEAN trước sự trỗi dậy ngày càng gia tăng của Trung Quốc.


Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Nam

Bài viết tập trung vào khái quát lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, đánh giá quá trình dịch chuyển cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh Quảng Nam và rút ra những hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy quá trình này. Nghiên cứu sử dụng số liệu thống kê của tỉnh Quảng Nam và phương pháp phân tích thống kê mô tả để đạt được mục tiêu đặt ra.


Ứng dụng Business Strategy Game (BSG) trong giảng dạy các học phần về quản trị kinh doanh tại khoa kinh tế - trường Đại học Quảng Nam

Việc sử dụng các phần mềm mô phỏng trong giảng dạy thực hành về quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế ở các trường đại học trong nước và trên thế giới hiện nay khá phổ biến. Một số phần mềm đang được sử dụng như: BSG, Competitive or Non – competitive, Interactive or Nointeractive, Functional or Total enterprise,.. Trong các phần mềm mô phỏng đó, BSG - Business Strategy Game là phần mềm phổ biến nhất, được trên 600 trường đại học tại Hoa Kỳ, Anh, và trên 56 nước sử dụng với khoảng 500.000 sinh viên mỗi năm.


Cách thức xác lập quan hệ của Bồ Đào Nha ở Trung Quốc (thế kỷ XVI)

Năm 1505, cùng với sự ra đời của Estado da India , nhà nước thuộc địa đầu tiên của Bồ Đào Nha tại phương Đông đã được thành lập. Dựa trên các cứ điểm ven biển phía Tây Ấn Độ, Bồ Đào Nha đã lần lượt thiết lập hệ thống thương điếm ở vịnh Bengal, Đông Nam Á và Viễn Đông.


Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và ngân sách giáo dục tại Việt Nam giai đoạn 2000-2012

Hiện nay, ngân sách chính phủ chi cho giáo dục đang được xã hội quan tâm, chi tiêu cho giáo dục ở VN trong khoảng thời gian năm 2000–2012 rất lớn so với mức thu nhập của người dân và thu nhập của cả nước. Để hiểu và hình dung được vấn đề này tốt hơn, bài viết phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và mức chi ngân sách giáo dục cũng như sự tác động của chúng.


Các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế

Bài nghiên cứu xem xét vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế. Dựa trên mẫu gồm các quốc gia đang phát triển với thu nhập trung bình và thấp trong giai đoạn 1995 – 2012, kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của FDI lên tăng trưởng kinh tế chịu ảnh hưởng bởi 5 yếu tố: Trình độ giáo dục, chất lượng thể chế kinh tế, độ ổn định kinh tế vĩ mô, cơ sở hạ tầng và tốc độ đô thị hóa.


Một số vấn đề cơ bản khi Việt Nam gia nhập AEC

Thực tiễn đã chứng minh rằng, quá trình đổi mới đến nay, ASEAN là điểm tựa, là cầu nối trong chính sách đối ngoại của VN trong hơn hai thập kỷ vừa qua và những năm sắp tới. Quá trình hội nhập kinh tế khu vực của VN, AEC chiếm một vị trí quan trọng trong chính sách kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế của VN trong những năm vừa qua cũng như giai đoạn sắp tới. Bài viết đi vào phân tích những vấn đề cơ bản có liên quan đến AEC trong chính sách hội nhập kinh tế của VN.


Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Góc nhìn thực nghiệm từ mô hình ARDL

Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm tra hiệu ứng của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế VN trong giai đoạn 1988-2012. Trên cơ sở mô hình đa biến được phác họa từ hàm sản xuất, bằng cách tiếp cận phân phối trễ tự hồi quy (ARDL: Autoregressive Distributed Lag), nghiên cứu cho thấy tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn không có ý nghĩa thống kê, nhưng có tác động thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn.


Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2014 và dự báo tăng trưởng năm 2015

Bài viết này cũng có nhận định chung giống với nhiều đánh giá khác rằng, nền kinh tế VN năm 2014, bắt đầu có sự thay đổi căn bản về tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế. Điều này được minh chứng qua báo cáo của Tổng cục Thống kê, về tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013.


Khả năng áp dụng các mô hình đánh giá chất lượng báo cáo tài chính thông qua các đặc điểm chất lượng cơ bản của thông tin tài chính tại Việt Nam

Bài viết này giới thiệu các mô hình nghiên cứu định lượng được sử dụng phổ biến trên thế giới nhằm cung cấp các công cụ trực quan hơn trong việc đánh giá chất lượng BCTC, tập trung vào đánh giá tính phù hợp và mức độ trình bày trung thực của thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu mối quan hệ giữa công bằng tổ chức và tính hững hờ tập thể - trường hợp các doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa công bằng tổ chức và tính hững hờ tập thể của các tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh thông qua phân tích định lượng từ số liệu khảo sát đối với 228 nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy rằng, trong 4 yếu tố đưa vào phân tích thì chỉ có 2 yếu tố là công bằng phân phối và công bằng thủ tục có tác động ngược chiều đến tính hững hờ tập thể của nhân viên.


Xuất khẩu giày dép của Việt Nam và một số khuyến nghị

Bài viết phân tích hoạt động xuất khẩu ngành giày dép của Việt Nam trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều sự cạnh tranh từ các đối thủ lớn đến từ các nước EU và đăc biệt là vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc chi phối sản lượng giày dép của thế giới. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, tổng hợp số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu giày dép của quốc gia này. Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam tăng trong năm 2016 và dự báo sẽ tăng.trong năm 2017.


Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt năm 2016 và triển vọng năm 2017

Bài báo cũng chỉ ra rằng thời gian tới, ngành chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn liên quan đến hàng rào kỹ thuật và tính hợp pháp của sản phẩm từ các thị trường nhập khẩu quan trọng như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Một số kiến nghị được bài báo đề cập nhằm thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm gỗ cũng như phát triển rừng bền vững của Việt Nam.


Đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và sự phụ thuộc xuất khẩu ngành hải sản, giầy dép, và thủ công mỹ nghệ của Việt Nam

Trong nghiên cứu này, tác giả xây dựng chỉ số đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, và sự phụ thuộc xuất khẩu dựa trên phương pháp của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Phát triển và Thương mại của Liên hợp Quốc.(UNCTAD) với số liệu của ngành hải sản, giầy dép, và thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Kết quả cho thấy, nhìn chung, cả ba ngành đều có mức độ đa dạng hóa thấp dẫn đến dễ bị tổn thương bởi những cú sốc về thương mại, trong đó, ngành hải sản có mức độ đa dạng hóa cao nhất, tiếp theo là ngành giầy dép và cuối cùng là ngành thủ công mỹ nghệ.


Thể chế thị trường lao động ở Việt Nam và sự chuẩn bị cho bối cảnh mới

Bài viết cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại đối với thể chế thị trường lao động ở Việt Nam, nguyên nhân khách quan, chủ quan cũng như phương hướng khắc phục. Cuối cùng, bài viết xem xét những cơ hội và thách thức mà việc tham gia Hiệp định Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) mang lại cho Việt Nam và những vấn đề đặt ra để thực hiện tốt cam kết trong Hiệp định này.


Tác động của hỗ trợ tư liệu sản xuất và thu nhập đến phúc lợi hộ gia đình Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố quyết định tiếp cận hỗ trợ tư liệu sản xuất và thu nhập và tác động của chúng đến phúc lợi hộ gia đình. Nghiên cứu cho thấy độ tuổi chủ hộ và tỷ lệ người già có tác động đến khả năng hỗ trợ tư liệu sản xuất và trình độ giáo dục, tỷ lệ người già, diện tích đất lại quyết định việc nhận hỗ trợ về thu nhập. Nhóm nhận hỗ trợ thu nhập có mức tăng về thu nhập/chi tiêu cao hơn trong khi nhóm hỗ trợ tư liệu sản xuất lại không cho thấy sự thay đổi trong thu nhập.


Ảnh hưởng của các biến số kinh tế trong và ngoài nước đến lạm phát tại Việt Nam

Bài viết này sẽ sử dụng phương pháp VAR (véc tơ cấu trúc tự hồi quy - Vector Auto Regression) để kiểm định các yếu tố kinh tế tác động đến lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2015. Từ đó, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu và đưa ra một số khuyến nghị giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý góp phần ổn định kinh tế vĩ mô tại Việt Nam.


Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh đổi mới kinh tế tại Myanmar (2011-2015)

Nội dung bài viết trình bày một trong những cải cách nổi bật của chính phủ Myanmar là tập trung từng bước hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến FDI. Trong bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích rõ thực tiễn thu hút FDI và một số nhân tố ảnh hưởng đến thu hút dòng vốn này tại Myanmar trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế.


Ngành chăn nuôi trước thách thức Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Bài viết này dựa trên nguồn số liệu thứ cấp thu thập từ các cơ quan ban ngành và chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để nêu lên thực trạng, những khó khăn thách thức của ngành chăn nuôi VN khi đất nước hội nhập vào nền kinh tế thế giới.


Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết sử dụng nguồn số liệu thứ cấp thu thập từ các cơ quan trong và ngoài nước nhằm tập trung nghiên cứu về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) khi được thành lập và chỉ ra những cơ hội, thách thức đối với các doanh nghiệp VN, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp khuyến nghị góp phần thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp VN khi tổ chức kinh tế này được thành lập.


Tác động của chi ngân sách đến tăng trưởng kinh tế địa phương: Nghiên cứu trường hợp các tỉnh thành phía Nam

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp ước lượng dạng Pools OLS, hiệu ứng cố định (Fixed Effects-FE) và hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effects-RE) để đánh giá tác động của chi tiêu ngân sách lên tăng trưởng kinh tế địa phương tại 19 tỉnh, thành phía Nam của VN.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu