Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh Doanh Marketing (53.194)

Bài giảng môn Marketing dịch vụ: Chiến lược Marketing Mix 7P của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

Bài giảng môn "Marketing dịch vụ: Chiến lược Marketing Mix 7P của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)" giới thiệu ngân hàng Công thương Việt Nam (vietinbank); tìm hiểu chiến lược 7P của Vietinbank; một số kết luận và đề xuất.


Khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp

Nội dung chủ yếu tiếp theo của bài viết là đề xuất của tác giả về một Khung đánh giá chính sách thúc đẩy startup, từ tổng quát đến chi tiết. Những thành phần cốt lõi của Khung gồm: (i) Bộ tiêu chí đánh giá cấu thành bởi 5 nhóm tiêu chí, từ khích lệ tinh thần sáng tạo, tinh thần kinh thương; kết nối trong hệ sinh thái startup;...


Effective communication brings successful organizational change

The purpose of this paper is to recognize and discuss the significance of effective communication during the process of managing changes in organizations. The paper reviews the literature investigating the relationship between communication and organizational change. The advantages of successful communication related to improved efforts of employees to plan and execute change strategies are also discussed. This paper also identifies the objectives and communication needs for each stage of the change process. Also, the various motives and benefits of organizational communication are discussed.


Khung giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam

Bài viết này phân tích các điểm mạnh, điểm yếu theo kết quả GII của Việt Nam và các giải pháp chính sách hiện hành, từ đó, đưa ra các gợi ý mang tính chất tổng thể để có thể cải thiện chỉ số GII theo mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra.


Tổng quan lý thuyết về hệ thống đổi mới sáng tạo ngành dịch vụ: Một số lưu ý về phương pháp nghiên cứu

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong lĩnh vực dịch vụ cũng như hệ thống ĐMST ngành dịch vụ chưa từng được nghiên cứu ở Việt Nam. Việc nghiên cứu tổng quan về hệ thống ĐMST ngành dịch vụ để chỉ ra những đặc trưng của hệ thống này là điều cần thiết. Từ những nét đặc trưng này của hệ thống ĐMST ngành dịch vụ, bài viết sẽ đưa ra một số lưu ý về phương pháp nghiên cứu để giúp cho các nghiên cứu sau này về hoạt động ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ được tốt hơn.


Surviving organizational change: How management communication helps balance mixed feelings

The study was conducted among employees of a Dutch branch of a large international organization which had survived a recent planned organizational change. In a survey, respondents were asked to report on their opinions about the organizational change at the time of the study, and retrospectively report on their opinions about the organizational change at the introduction of the organizational change.


The important factors and roles of communication over the organizational change

The purpose over this study remains to offer a theoretical basis aimed at the training of communication throughout the organizational change. Though a durable attention over analyzing communication through the organizational change is noticed, there is little practical study on the subject. Through this theoretical study a framework is offered in which how to study communication through organizational change and how it can stop resistance to change. The framework generate six proposals over features of communication, like information, approaches of belonging to a group, and sense of insecurity, hold an impact on resistance to change, that will definitely influence the efficiency of the change exertion.


Khuyến công nghệ: Một cơ hội chính sách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Bài viết cung cấp lý luận về khuyến công nghệ, một chính sách hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp để thúc đẩy hiện đại hóa và cải thiện về công nghệ, tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã định hình; xác định rõ phạm vi, đối tượng của khuyến công nghệ trong không gian chính sách, làm nổi bật cách tiếp cận “cầm tay chỉ việc” và “vươn tới” doanh nghiệp của khuyến công nghệ.


Ảnh hưởng của đặc điểm giám đốc điều hành tới hiệu quả của việc phát hành lần đầu ra công chúng tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm giám đốc điều hành tới hiệu quả của việc phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) tại các công ty có thực hiện hoạt động IPO và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2005-2017.


Phương pháp đánh giá hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động cấp doanh nghiệp: Áp dụng phương pháp phân tích chi phí – lợi ích

Khía cạnh kinh tế của công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một vấn đề then chốt. vì vậy cần có các phương pháp đánh giá về kinh tế để doanh nghiệp nhận biết một cách rõ ràng các lợi ích của chi phí cho công tác AVSLĐ cả về mặt kinh tế và xã hội. Bằng cách phân tích các tài liệu sẵn có, nghiên cứu đề xuất phương thức đánh giá hiệu quả công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp sử dụng phân tích chi phí – lợi ích gồm các bước đánh giá và công thức đánh giá. Phương pháp được đề xuất cần thử nghiệm và hoàn thiện.


Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định thông tin đến các bạn về thời gian giảng dạy, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm tổng quát quát chương trình môn học và có phương pháp học tập hiệu quả hơn.


Những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn: Nghiên cứu tình huống tại một doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa Việt Nam

Bài viết phân tích những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn (QTTG) tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa (DNSXNVV) Việt Nam. Dựa trên những điểm tương đồng và khác biệt trong môi trường sản xuất cũng như những đặc điểm của cấu trúc quản lý giữa một doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất của Việt Nam với trường hợp điển hình áp dụng QTTG là Công ty Toyota của Nhật Bản, kết quả nghiên cứu chỉ ra hiện trạng của doanh nghiệp được nghiên cứu, những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp này trong quá trình áp dụng QTTG. Từ đó, các DNSXNVV khác có thể có sự chuẩn bị về nguồn lực và năng lực kỹ lưỡng hơn, góp phần áp dụng QTTG thành công tại Việt Nam.


Một số tác động của thay đổi bộ Luật lao động đến công bằng phân phối tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp giai đoạn 2011-2020

Bộ luật lao động nước CHXHCN Việt Nam được Nhà nước ban hành năm 1994 và bổ sung sửa đổi vào năm 2002, 2007 là cơ sở pháp lý điều chỉnh các quan hệ lao động của các đối tác xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Trong các năm đến 2020, với sự phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tái cơ cấu nền kinh tế hướng vào kinh tế tri thức, đòi hỏi các nội dung của Bộ Luật Lao động cần phải tiếp tục bổ sung sửa đổi phù hợp với yêu cầu mới. Sự thay đổi các nội dung của Bộ Luật Lao động sẽ có tác động đến công bằng phân phối tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp.


Đình công trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Bài viết trình bày tình hình đình công; nguyên nhân đình công; một số giải pháp hạn chế đình công. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng lãnh đạo

Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng lãnh đạo thông tin đến các bạn về thời gian, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.


Đề cương chi tiết học phần Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Quản trị sản xuất và tác nghiệp như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.


Đề cương chi tiết học phần Nhập môn Quản trị kinh doanh

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Nhập môn Quản trị kinh doanh như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.


Innovative work behavior: Hr practice-related key drivers and its impacts on work role performance

Questionnaires using Likert scale are designed on the basis of literature review and distributed to employees currently working in Viettel Group by convenience sampling. To analyze data, the software programs IBM SPSS and IBM AMOS are employed. IBM SPSS provides Reliability Analysis to test internal consistency, and Exploratory Factor Analysis to comprehend dimensions and patterns of factors. Likewise, IBM AMOS offers Confirmatory Factor Analysis to scrutinize the Goodness of Fit of the Measurement model and Structural Equation Modelling to produce regression weights.


Aircraft wet lease agreement between Getjet airlines uab as lessor and bamboo airways company limited as - Lessee in respect of one (01) airbus A319 aircraft (MSN 4663)

Business contract, purchase and sale of products Aircraft wet lease agreement between Getjet airlines uab as lessor and bamboo airways company limited as - Lessee in respect of one (01) airbus A319 aircraft (MSN 4663).


Organizational culture of Japanese firms and lessons for Vietnameses enterprises

Organizational culture or corporate culture is a special asset of an organization which was once considered as “precious spiritual treasure”. It plays an important role in organizations. This paper reviews the definition, importance and the structure of organizational culture as the background to analyze common characteristics of Japanese firms’ culture. Specifically, the organizational culture of Panasonic and Isowa are diagnosed to provide the outstanding aspects of them in order to give some lessons for Vietnamese enterprises.


Các yếu tố ảnh hưởng đến sự kháng cự với thay đổi của nhân viên trong lĩnh vực ngân hàng

Trong một thị trường có tốc độ phát triển cao và nhiều biến động như Việt Nam hiện nay, các ngân hàng phải thực hiện những thay đổi một cách mạnh mẽ để có thể giúp tổ chức tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thay đổi, các vấn đề về sự phản kháng của nhân viên với thay đổi vẫn chưa nhận được sự quan tâm từ phía các cấp quản lý. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu kiểm định lại sự tác động của các yếu tố năng lực cá nhân, sự tham dự và truyền thông đến sự kháng cự của nhân viên tại các ngân hàng thương mại trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Với mẫu khảo sát là 323, phân tích EFA, CFA và SEM được sử dụng và kết quả cho thấy chỉ có yếu tố Năng lực cá nhân và Sự tham dự có tác động đến Sự kháng cự, tác động của yếu tố Truyền thông không có ý nghĩa thống kê. Trong đó, Năng lực cá nhân có tác động âm và Sự tham dự có tác động dương đến Sự phản kháng của nhân viên.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 4 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hành vi người tiêu dùng cá nhân, hành vi khách hàng tổ chức. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 8 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 8: Quản trị kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và chức năng của hệ thống kênh phân phối, cấu trúc và hoạt động của kênh phân phối, tổ chức (xây dựng) kênh phân phối, quản lý kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 2 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 2: Phát triển các kế hoạch và chiến lược" cung cấp cho người học các kiến thức: Quán trình lập kế hoạch chiến lược, lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 5 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 5: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trị trường STP" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược khác biệt hóa và định vị. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 3 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 3: Phân tích môi trường marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc phân tích môi trường marketing; môi trường marketing vĩ mô, môi trường marketing vi mô; phân tích nội bộ doanh nghiệp; sử dụng môi trường marketing trong phân tích SWOT. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 1 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 1: Tổng quan về Quản trị marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản trị marketing, các quan điểm quản trị marketing, quá trình quản trị marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 6 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 6: Chiến lược sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sản phẩm, quản trị thương hiệu, chiến lược phát triển sản phẩm mới, chiến lược marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 7 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 7: Quản trị giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định giá bán sản phẩm, chiến lược giá và phân biệt giá, các quyết định về thay đổi hay điều chỉnh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 9 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 9: Quản trị truyền thông marketing tích hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của truyền thông marketing tích hợp, các công cụ truyền thông marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu