Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kiến trúc - Xây dựng (20.866)

Nghiên cứu mô hình số cho bài toán giếng điểm cố kết chân không

Rất nhiều các công trình nghiên cứu đã khẳng định phương pháp phần tử hữu hạn là một công cụ đắc lực để mô phỏng các bài toán về cố kết chân không. Trong khi các mô phỏng số về cố kết chân không kết hợp với bấc thấm (PVD) rất nhiều, thì các mô phỏng số về cố kết bằng giếng hút chân không kết hợp với gia tải mặt đất là rất hiếm gặp. Trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả của hai mô hình số có đặc tính thấm khác nhau với số liệu quan trắc của một công trình thực tế. Bài báo sẽ đưa ra một số kết luận chủ yếu về sử dụng phương pháp PTHH để mô hình hàng giếng điểm chân không kết hợp với gia tải mặt đất trong gia cố nền đất yếu.


Đánh giá an toàn nhà theo các cấp bão

Hàng năm ở nước ta, bão thường gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân, nhất là ở các vùng ven biển miền Trung Việt Nam. Để giảm thiểu các thiệt hại do bão gây ra, thì việc đánh giá được mức độ an toàn cho nhà theo các cấp bão là rất cần thiết để người dân chủ động có các biện pháp phòng chống bão phù cho hợp. Bài báo này trình bày các nội dung liên quan đến vấn đề này.


Ý tưởng điều khiển chuyển động của ống khói hình trụ trong dòng gió bằng tối ưu tham số

Bài viết đề xuất và tìm được nghiệm của phương trình tương đương phi tuyến; đề xuất cách lập và giải bài toán nửa ngược; kiến nghị quy trình tối ưu tham số để dao động của hình trụ cắt ngang dòng gió là ổn định trong một khoảng biến thiên mong muốn của vận tốc dòng gió. Mời các bạn cùng tham khảo.


Nâng cao khả năng chống mài mòn của bê tông sử dụng cát mịn làm mặt đường bê tông xi măng

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu cải thiện khả năng chống mài mòn của bê tông sử dụng cát mịn, qua đó mở rộng ứng dụng cho bê tông làm đường. Kết quả nghiên cứu cho thấy thay thế 40% cát mịn bằng mạt đá vôi đã cải thiện được đáng kể khả năng chống mài mòn của bê tông. Sử dụng cát mịn có mô đun độ lớn từ 1,2 đến 1,9 phối hợp với mạt đá vôi cho phép chế tạo bê tông có độ mài mòn tương đương với bê tông sử dụng cát thô đáp ứng được yêu cầu làm đường bê tông xi măng tới cấp II.


Một số kết quả nổi bật trong nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết về phương pháp đường truyền lực thay thế chống sụp đổ lũy tiến

Bài báo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những nghiên cứu mới đối với các cơ chế chịu lực khả thi, bao gồm hiệu ứng Vierendeel (uốn của đầm), hiệu ứng vòm chịu nén, hiệu ứng màng chịu nén, hiệu ứng dây căng, hiệu ứng màng chịu kéo, trong việc chống lại sự sụp đổ lũy tiến của các kết cấu bê tông cốt thép.


Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của gạch bê tông đến cường độ chịu nén của khối xây

Mặc dù từ nhiều năm qua gạch bê tông đã được sử dụng phổ biến trong nhiều hạng mục công trình nhưng cường độ khối xây gạch bê tông chưa được nghiên cứu đầy đủ. Các kết quả nghiên cứu trình bày trong bài báo này với sáu loại gạch bê tông hiện có trên thị trường cho thấy cường độ chịu nén thực tế của khối xây gạch bê tông đặc lớn hơn giá trị tính toán theo TCVN 5573:2011, còn cường độ chịu nén của khối xây gạch bê tông rỗng nhỏ hơn giá trị tính toán.


Sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp

Trong khuôn khổ bài viết nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu đặc trưng kỹ thuật của tro xỉ tại một số nhà máy nhiệt điện đốt than. Các kết quả nghiên cứu tập trung vào đặc trưng tính chất địa kỹ thuật và giải pháp kỹ thuật nâng cao đặc tính của hỗn hợp tro xỉ. Trên cơ sở đó đánh giá điều kiện kỹ thuật áp dụng tro xỉ vào san lấp.


Thông số điều chỉnh độ cứng trong thiết kế kết cấu sàn rỗng theo mô hình phần tử vỏ mỏng với phần mềm Etabs

Bài báo trình bày cách tính toán các thông số biến đổi độ cứng của sàn rỗng khi khai báo trong phần mềm thương mại, trong đó có phần mềm Etabs. Việc tính toán dựa trên các so sánh kết quả mô phỏng theo phương pháp phần tử hữu hạn của mô hình 3D đối với sàn rỗng và sàn đặc. Một vài công thức đơn giản được đề xuất để tính toán nhanh các thông số. Phương pháp cũng như dữ liệu tính toán đạt được có thể làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế.


Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng chịu lực của dằm bê tông cốt thép sử dụng chất kết dính Geopolime

Nghiên cứu ứng dụng tro bay, bùn đỏ để chế tạo chất kết dính Geopolime ứng dụng trong xây dựng thay thế xi măng giúp giải quyết lượng phế thải lớn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng hiện nay. Bài báo này sẽ trình bày kết quả thí nghiệm kiểm tra khả năng làm việc của dầm bê tông cốt thép sử dụng chất kết dính Geopolime nhằm từng bước ứng dụng lý thuyết tính toán theo TCVN 5574:2012.


Kiến nghị về tính toán cốt đai chịu cắt của dầm bê tông cốt thép chịu lực tập trung theo SP63.13330.2012

Bài báo giới thiệu tóm tắt phương pháp tính toán cốt đai (không có cốt xiên) của dầm bêtông cốt thép chịu lực tập trung theo SP63.13330.2012 của Nga. Qua bài báo, tác giả đã chỉ ra những khiếm khuyết trong các công thức thực hành và đề xuất qui trình tính toán mới, phù hợp hơn.


Nghiên cứu xác định đặc trưng cơ học của khối đá san hô theo tiêu chuẩn Hoek - Brown

Bài báo trình bày phương pháp tính toán các đặc trưng cơ học của khối đá san hô tại nền, mái dốc và tuynel theo tiêu chuẩn Hoek – Brown bằng phần mềm Roclab. Phương pháp này mới được tiếp cận và sử dụng trên cơ sở một số khối đá ở nước ta nên các kết quả so sánh với các phương pháp khác chưa nhiều. Kết quả của bài báo bước đầu có ý nghĩa thực tiễn trong việc nghiên cứu, kiến nghị giá trị tính toán chỉ tiêu cơ học của khối đá san hô phục vụ cho thiết kế và thi công công trình.


Đặc điểm, trạng thái hệ thống địa kỹ thuật đới động sông Hồng khu vực Hà Nội

Dựa trên lý thuyết hệ thống, tác giả phân tích cấu trúc, tính chất, đặc điểm hoạt động, trạng thái hệ thống địa kỹ thuật, giới thiệu các nguyên tắc điều khiển và sự cần thiết xây dựng hệ thống quan trắc địa kỹ thuật môi trường nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống địa kỹ thuật đới động sông Hồng khu vực Hà Nội.


Nghiên cứu sự giảm áp lực đất đắp tác dụng lên nền đất yếu được gia cố bởi các giếng cát

Trên cơ sở nghiên cứu các tiêu chuẩn hiện hành và thu thập số liệu thực tế thi công một số công trình nhóm tác giả đã xác định được phạm vi thay đổi của các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu giếng cát. Ngoài ra nhóm tác giả cũng sử dụng phương pháp số để mô hình hóa sự làm việc của nền đường đắp trên đất yếu được gia cố bởi các giếng cát để thấy rõ hơn phân bố ứng suất trong giếng cát và trong nền đất yếu, từ đó khẳng định tính hiệu quả của giếng cát không chỉ rút ngắn thời gian cố kết mà còn tham gia và phân bố tải theo chiều sâu.


Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay thay thế xi măng và quy trình dưỡng hộ nhiệt ẩm đến mức độ phản ứng pozzolanic của hệ xi măng - tro bay

Bài viết trình bày nghiên cứu sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm để xác định tương quan giữa mức độ phản ứng pozzolanic (d.o.p) của tro bay với hàm lượng tro bay thay thế xi măng, nhiệt độ dưỡng hộ lớn nhất và thời gian đẳng nhiệt của quy trình dưỡng hộ nhiệt ẩm. D.o.p được xác định bằng phương pháp hòa tan chọn lọc.


Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc

Nghiên cứu được thực hiện nhằm thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc. Bài toán tối ưu đa mục tiêu được thành lập với hai hàm mục tiêu là thể tích và độ lún của móng cọc. Biến thiết kế là chiều dài cọc và đường kính cọc. Hàm ràng buộc là các ràng buộc về ứng xử kết cấu gồm khả năng chịu tải, độ lún của móng cọc và giới hạn của biến thiết kế. Để giải bài toán thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc, phương pháp được sử dụng trong bài báo là giải thuật NSGA-II (Nondominated Sorting Genetic Algorithm-II).


Effect of fly ash content on the compressive strengthdevelopment of concrete

Mục đích của nghiên cứu này là thay thế một phần xi măng bởi tro bay, một dạng phế thải của nhà máy nhiệt điện. Sự ảnh hưởng của hàm lượng tro bay lên sự phát triển cường độ chịu nén của bê tông được nghiên cứu trong bài báo này. Ba hỗn hợp bê tông thiết kế với 10%, 20% và 30% xi măng được thay thế bởi tro bay so sánh với hỗn hợp bê tông không sử dụng tro bay.


Giới hạn hàm lượng cốt thép trong kết cấu BTCT chịu uốn theo TCVN 5574 : 2018

Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5574:2018 (ban hành 2018) đã có nội dung mới về quan hệ ứng suất-biến dạng của bê tông và cốt thép mà tiêu chuẩn cũ không đề cập tới. Từ mối quan hệ này và các quy định của tiêu chuẩn, bài báo đã thiết lập giới hạn hàm lượng cốt thép chịu kéo lớn nhất đối với tiết diện chịu uốn đặt cốt đơn, cũng như giới hạn hàm lượng cốt thép chịu kéo nhỏ nhất đảm bảo cốt thép không bị kéo đứt trước khi đạt tới trạng thái giới hạn bền theo tính toán.


Sử dụng kết cấu tường chắn tro xỉ gia cố vải địa kỹ thuật để xây dựng bể chứa tro xỉ trong các nhà máy nhiệt điện

Bài báo này trình bày phương pháp số và phương pháp đơn giản hóa để thiết kế bể chứa bằng xỉ gia cố cho tro đáy và tro bay trong các nhà máy nhiệt điện, đồng thời cũng trình bày quy trình xây dựng bể chứa tro xỉ để thuận tiện cho việc áp dụng.


Nghiên cứu sự làm việc của nhóm cọc chịu tải trọng đứng với các cọc có chiều dài khác nhau

Quá trình thi công cọc đại trà có thể xảy ra tình huống đất bị nén chặt dẫn đến một số cọc không đạt chiều dài theo thiết kế, hoặc khi thiết kế móng có số lượng cọc lớn, người thiết kế chủ động thay đổi chiều dài các cọc trong đài cọc để tối ưu sự làm việc của từng cọc. Trong bài báo này, tác giả giới thiệu một phương pháp đơn giản, cho phép xét đến hiệu ứng nhóm cọc trong trường hợp các cọc có chiều dài khác nhau, giúp kỹ sư có thể dễ dàng áp dụng vào thực tiễn.


Phân tích trạng thái ứng suất của khối đắp nền đường theo lý thuyết đàn hồi

Bài báo trình bày lời giải tích xác định trạng thái ứng suất của khối đắp nền đường theo lý thuyết đàn hồi, từ đó xem xét, phân tích bức tranh tổng thể trạng thái ứng suất đồng thời của khối đắp và nền tự nhiên.


Structural solution for the dike with slope type protected by soil stabilized block covered by polypropylene bag

In Vietnam, amour stone, concrete, reinforced concrete and polypropylene bag have been widely used in the construction of sea shore protection. The main reason causes erosion of the coastal area is the wave and current. Thus, for sea shore protection, coastal reinforced materials are resistant to erosion by seawater, wave load and current load.


Behaviour and push out test of concrete dowel connectors for longitudinal shear in shallow hollow composite beams

The shear transferring mechanisms of shallow-hollow composite beams with concrete slab cast in place are different with conventional headed shear studs and have not been investigated previously. In this study, the behavior and push-out test of concrete dowel connectors for longitudinal shear in shallow-hollow composite beams are described.


Urban renewal applicable to an increase in density: Conceptualization of compact KDT in Vietnam with Hanoi as a case study

Urban renewal projects are becoming more and more active, especially in public-owned gold land plots in Vietnam’s cities center. The re-development of these land resources known as the residentialization: Transformation of different land-use functions into new residential areas (also new neighborhoods) - the KDTM (Khu Do Thi Moi abbreviated in Vietnamese) - is increasing the urban density in these areas.


Fatigue analysis of jacket support structure for offshore wind turbines

In the past few decades and up to now, the fossil energy has exerted tremendous impacts on human environments and gives rise to greenhouse effects while the wind power, especially in offshore region, is an attractive renewable energy resource. For offshore fixed wind turbine, stronger foundation like jacket structure has a good applicability for deeper water depth.


Phosphorus recovery from urine by adding difference sources of magnesium ion, applying for rural, coastal and island areas in Vietnam

In coastal areas and islands, farmlands often lack of nutrients. This research assessed the precipitation of phosphorus presenting in urine in the form of struvite of magnesium ammonium phosphate (MAP) by adding of supplement of Mg2+ ion from MgCl2 solution contained in seawater (Cat Ba island area). The urine and seawater have been mixed at different ratios.


Adaptation strategies used by low income residents affected by land use changes in Hanoi, Vietnam

This paper suggests that, in the context of rising globalization, the urbanization of the countryside, and the need to ensure the sustainability and inclusivity of cities, urban planners and policy-makers should take into account the way by which low-income residents continue to rely on environmental and social capital to adapt to changes.


Factors affecting labour productivity of construction worker on construction site: A case of Hanoi

This paper focuses on a series of factors affecting labour productivity on construction site in Hanoi. The research aims to evaluate and rate the extent of impact of each factor to labour productivity. By referring to the outcomes of this study, Vietnamese construction contractors will be able to come up with workable solutions which will contribute towards a better performance of construction workers.


A preliminary study on the development of new urban areas in Hanoi over the past ten years and their interactions with surrounding villages - a review from Van Quan new town

The academic paper focuses on some of the most topical issues, such as traffic congestion, air and water pollution, lack of social contact between townspeople and villagers, etc. noted from the recent development of new towns in Hanoi with a specific case study - Van Quan, where an interaction between a typical new urban area and four adjacent villages is particularly noticeable and therefore requires an initial-but-comprehensive investigation.


Analysis of Spanish social housing policies in the last 16 years and preliminary notes on the applicability of similar solutions to Ho Chi Minh city

With the increasing inflow of new citizens coming to live in Ho Chi Minh City from the countryside or smaller cities, the still low incomes of most of the existing population and the rapid expansion of the urban area, a solid additional supply of social housing at a more reasonable price to underprivileged people - both residents and immigrants - in Ho Chi Minh City is a must. Social housing policies to adopt have to take into account many factors in order to meet the real demand in both quantity and quality.


Bending analysis of functionally graded beam with porosities resting on elastic foundation based on neutral surface position

In this paper, the Timoshenko beam theory is developed for bending analysis of functionally graded beams having porosities. Material properties are assumed to vary through the height of the beam according to a power law.


Tài liệu mới download

Bài thuyết trình Global warming
 • 12/12/2016
 • 59.099
 • 812
Các chỉ số cận lâm sàng
 • 20/06/2012
 • 32.727
 • 111

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Chốn quê giữa lòng phố thị
 • 25/07/2013
 • 72.762
 • 180
Tạo góc làm việc tại nhà
 • 29/07/2013
 • 34.746
 • 826
Nét đẹp trong mỗi góc nhà
 • 23/12/2010
 • 53.024
 • 857

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu