Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kiến trúc - Xây dựng (20.643)

Interval complex neutrosophic set: Formulation and applications in decision making

In this paper we propose a new notion, called interval complex neutrosophic set (ICNS), and examine its characteristics. Firstly, we define several set theoretic operations of ICNS, such as union, intersection and complement, and afterward the operational rules. Next, a decision-making procedure in ICNS and its applications to a green supplier selection are investigated.


Ebook Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI318-2002 - PGS.TS Trần Mạnh Tuân

Nội dung sách hướng tới việc giúp các kỹ sư xây dựng tìm hiểu, tiếp cận các nguyên lý, giả thiết cơ bản của hệ thống tiêu chuẩn của ACI, tạo điều kiện nghiên cứu, học tập cũng như tìm kiếm giải pháp trong xu thế hoà nhập các tiêu chuẩn thiết kế của các nước trong khu vực cũng như trên phạm vi thế giới. Sách gồm 7 chương mỗi chương cung cấp lượng kiến thức khác nhau, mời các bạn cùng tìm hiểu.


Giáo trình Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép - PGS.TS Nguyễn Hữu Lân

Nội dung giáo trình bao gồm các nguyên tắc, phương pháp tính toán và cấu tạo các cấu kiện bê tông cốt thép cơ bản. Đó là cơ sở để thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp mà sinh viên sẽ tiếp tục được học trong phần sau. Cuốn sách này cũng được dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế và thi công các công trình bê tông cốt thép.


Ebook Tính toán thủy lợi: Phần 1

Ebook Tính toán thủy lợi: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguồn thủy lợi và đặc điểm của nó, đặc điểm của ngành dùng nước, ý nghĩa của điều tiết dòng chảy và phân loại điều tiết dòng chảy, nguyên lý điều tiết dòng chảy bằng kho nước, tính toán điều tiết mùa, phương pháp Monte Karlo, tính toán điều tiết năm,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Tính toán thủy lợi: Phần 2

Ebook Tính toán thủy lợi: Phần 2 trình bày các nội dung về tính toán điều tiết lũ, tính toán thủy năng, tính toán điều tiết cho hệ thống kho nước, điều phối kho nước, xây dựng biểu đồ điều phối cho kho nước điều tiết nhiều năm, điều tiết trong quản lý kho nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quy trình thi công mặt đường bêtông lèn chặt bang

Nội dung tài liệu "Quy trình thi công mặt đường bêtông lèn chặt bang" gồm có 2 phần: Phần 1 - Thành phần cấu tạo và công thức và phần 2 - Tổ chức công trường. Mời các bạn tham khảo!


Tiêu chuẩn cơ sở 06: Sửa chữa áo đường bằng hỗn hợp đá dăm đen rải nóng - Thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu hỗn hợp đá dăm đen theo phương pháp trộn nóng, rải nóng khi sữa chữa kết cấu đường ô tô. Mời các bạn tham khảo!


Bài giảng Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

Nội dung chính của bài giảng là xác định định mức dự toán công trình thông qua 6 loại chi phí: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí dự phòng. Mời các bạn tham khảo!


Bài giảng Hướng dẫn đọc bản vẽ, đo bốc khối lượng lập dự toán - dự thầu

Bài giảng Hướng dẫn đọc bản vẽ, đo bốc khối lượng lập dự toán - dự thầu trình bày tổng quan về công tác định giá sản phẩm xây dựng; định mức và đơn giá trong xây dựng cơ bản; trình tự các bước lập dự toán - lập đơn giá dự thầu; trình tự và phương pháp đo bốc khối lượng XDCT; bài tập thực hành đo bóc khối lượng và tổng hợp kinh nghiệm khi đo bốc khối lượng và lập dự toán. Mời các bạn tham khảo!


Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát

Nội dung bài viết trình bày quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát. Quy trình này quy định trình tự thí nghiệm xác định khối lượng thể tích khô của lớp vật liệu. Mời các bạn tham khảo!


Tiêu chuẩn Việt Nam: Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về vật liệu, công nghệ thi công và nghiệm thu khi xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo hạng mục công trình nền đường ô tô trong các trường hợp thông thường. Tiêu chuẩn này có thể tham khảo áp dụng cho việc thi công và kiểm soát chất lượng thi công đối với các trường hợp nền đường đặc biệt, đường chuyên dùng hoặc đường nông thôn.


Bài giảng Lập dự toán công trình - TS. Nguyễn Quốc Hùng

Nội dung bài giảng " Lập dự toán công trình" do TS. Nguyễn Quốc Hùng biên soạn gồm có 3 chương: chương 1 - Những vấn đề cơ bản về dự toán, chương 2 - Những dữ liệu dùng để lập dự toán và chương 3 - Bảng tiên lượng. Mời các bạn tham khảo!


Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 259-2000

Nội dung tài liệu "Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 259-2000" trình bày quy trình khoan thăm dò địa chất công trình. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tiêu chuẩn Việt Nam 4054: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường ô tô. Các đường chuyên dụng như: đường cao tốc, đường đô thị, đường trong khu công nghiệp, đường lâm nghiệp... Mời các bạn tham khảo!


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9504:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9504:2012 áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp kết cấu áo đường đá dăm nước khi dùng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp mặt đường ô tô, bến bãi. Mời các bạn tham khảo!


Bài giảng Xác định định mức dự toán công trình

Bài giảng Xác định định mức dự toán công trình trình bày hệ thống định mức xây dựng, phương pháp lập định mức dự toán xây dựng công trình và hệ thống các văn bản pháp lý hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình. Mời các bạn tham khảo!


Định mức XD 1776 - Phần xây dựng

Nội dung tài liệu " Định mức XD 1776 - Phần xây dựng" công bố định mức dự toán xây dựng công trình. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu này.


Áp dụng đường cong vật liệu FA-STM phân tích phi tuyến khung bê tông cốt thép

Nghiên cứu này phản ánh chính xác tính phi tuyến vật liệu của khung không gian bê tông cốt thép bằng phương pháp phi tuyến tĩnh với quan hệ ứng suất - biến dạng bê tông sử dụng mô hình FA-STM (Mô hình tăng cường giai đoạn mềm hóa với góc xoay không đổi) và thép sử dụng mô hình do Sargin đề xuất. Toàn bộ các dữ liệu phân tích sử dụng phần mềm thương mại ETABS version16.0


Nghiên cứu khả năng chịu lực và hệ số dẫn nhiệt của bê tông sử dụng cốt liệu thuỷ tinh y tê

Vấn đề đặt ra là nghiên cứu xác định các chỉ tiêu của bê tông sử dụng thủy tinh như: cường độ chịu nén, hệ số dẫn nhiệt. Từ đó đưa ra những đánh giá cụ thể về bê tông và đề xuất sự lựa chọn sử dụng phù hợp thủy tinh y tế làm cốt liệu trong thành phần bê tông.


Dấu ấn tôn giáo trong kiến trúc và điêu khắc của nghệ thuật cổ điển Đông Nam Á (thế kỷ I - thế kỷ XIII)

Trong quá trình giao thoa văn hóa giữa văn hóa bản địa và văn hóa Ấn Độ, cư dân Đông Nam Á đã kết hợp để sáng tạo cho dân tộc mình những yếu tố văn hóa độc đáo không thể so sánh với bất kỳ dân tộc nào khác. Trong những thành tựu văn hóa đặc sắc đó, nền nghệ thuật cổ điển Đông Nam Á nổi bật lên không chỉ là minh chứng cho sự giao lưu văn hóa mà còn bởi sự sáng tạo đa dạng, phong phú mang đầy màu sắc bản địa.


Nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ với dữ liệu đo lường từ mô phỏng và mô hình thực nghiệm

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm nhận dạng hệ thống bồn liên kết bằng mô hình mờ Takagi-Sugeno. Mô hình mờ nhiều đầu vào - nhiều đầu ra (MIMO) được nhận dạng trên cơ sở kết hợp các mô hình mờ nhiều đầu vào - một đầu ra (MISO).


Nghinh Lương Đình - những thay đổi về hình dáng kiến trúc trong các giai đoạn lịch sử

Nội dung công việc được thực hiện trong dự án là thay thế, phục hồi hệ kết cấu gỗ, lan can, hệ mái, phục hồi phần sơn son toàn bộ công trình. Do Nghinh Lương Đình đã từng được tu sửa nhiều lần nên việc phục dựng hình ảnh của công trình này trong lịch sử là việc làm hết sức cần thiết nhằm xác định những chi tiết cần được nghiên cứu phục hồi khi trùng tu công trình.


Nghiên cứu sản xuất bê tông từ cát biển, nước biển khu vực Nha Trang - Khánh Hòa

Bê tông là vật liệu xây dựng phổ biến trong xây dựng và được chế tạo bởi chất kết dính (xi măng), cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi), cốt liệu nhỏ (cát tự nhiên), nước và phụ gia. Ở Việt Nam, cát sông được dùng phổ biến làm cốt liệu nhỏ để chế tạo bê tông thông thường. Do nhu cầu phát triển của xã hội, cát sông ngày càng bị khai thác quá mức để phục vụ hoạt động xây dựng, ảnh hưởng đến môi trường, làm tăng chi phí xây dựng.


Đánh giá biện pháp gia cố ổn định và biến dạng của móng cọc mố cầu bằng phần mềm Plaxis 3D Foundation

Bài báo này sử dụng phần mềm Plaxis 3D Foundation mô phỏng và phân tích ảnh hưởng của khối đất đắp đường dẫn sau mố đến chuyển vị(có kết hợp quan trắc) của móng cọc mố cầu Kỳ Hà IV, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh đồng thời gia cố cấu tạo hệ đài, móng cọc mố cầu bằng cọc khoan nhồi đảm bảo ổn định dưới tác dụng khối đất đắp vào mố làm cho mố được ổn định, an toàn.


Giảm lún đầu cầu bằng mố mở rộng có bản giảm tải toàn khối

Nhằm đưa phạm vi lún ra xa dần mố cầu, đồng thời cân bằng được áp lực đất đẩy ngang của mố. Trên cơ sở phân tích lực tìm ra các trường hợp bất lợi để tính toán cho bản giảm tải toàn khối và lún ở phần đường đầu cầu. Với giải pháp kết cấu này hy vọng phần đường đầu cầu sẽ giảm lún, xe chạy vào cầu sẽ êm thuận hơn, và tiết kiệm được giá thành xây dựng trong việc giảm lún đầu cầu.


Kiến trúc cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Kiến trúc cầu là một dạng công trình kiến trúc xây dựng mang tính đặc thù về mặt hình thái trong đô thị. Nhằm tạo điểm nhấn nghệ thuật quan trọng cho cảnh quan chung thông qua hình dáng kiến trúc và vị trí của những cây cầu trong quy hoạch đô thị. Lịch sử của một công trình kiến trúc cầu gắn liền với tiến trình phát triển lịch sử đô thị đó. Bài báo này nghiên cứu về các công trình kiến trúc cầu ở Thành Phố Hồ Chí Minh đã, đang và sắp xây dựng trong tương lai gần.


Tổ chức quản lý tuyến (xe buýt nhanh) BRT cho thành phố Biên Hòa hiện nay

Phát triển giao thông bền vững, hiệu quả nhất chính là phát triển hệ thống giao thông công cộng thay thế giao thông cá nhân và xây dựng mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là một xu thế tất yếu phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội và quá trình đô thị hoá. Bài báo này đưa ra vấn đề về tổ chức và quản lý một tuyến BRT cụ thể tại thành phố Biên Hòa. Nhằm hoàn thiện hơn hệ thống giao thông công cộng hiện nay và trong tương lai một cách hợp lý, hiệu quả đáp ứng khả năng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân với chất lượng phục vụ tốt, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn, thuận lợi.


Phân tích truyền nhiệt 3D kết cấu bê tông non tuổi bằng phần tử tứ diện nội suy kép

Vết nứt hoặc những khuyết tật thường xuất hiện trong kết cấu giòn như bê tông. Những khiếm khuyết đó có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như tải cơ học, sự tác động từ môi tường. Ngoài ra, nhiều vết nứt trong bê tông có thể bắt nguồn từ sự thay đổi thể tích nội tại hoặc phản ứng hóa học có hại làm thay đổi độ ẩm, nhiệt độ bê tông. Trong nghiên cứu này, một phần tử hữu hạn nội suy kép (CTH4) dựa trên các thủ tục nội suy liên tiếp (CIP) với sự liên tục các Gradient nhiệt tại các nút cũng như trên cạnh phần tử cho bài toán truyền nhiệt 3D. Kết quả thu được là chính xác cho trường nhiệt độ, từ đó hạn chế được những phá hoại do nhiệt.


Nghiên cứu tính đẳng hướng của vật liệu bê tông nhựa

Bài báo giới thiệu kết quả thí nghiệm trên vật liệu bê tông nhựa tại phòng thí nghiệm LGCB/LTDS-Pháp. Việc đo lường mô đun phức động, bằng thí nghiệm kéo nén trên mẫu thí nghiệm hình trụ, đã được tiến hành để xác định ứng xử đàn hồi nhớt tuyến tính (Linear Viscoelastic - LVE) của vật liệu. Tải trọng theo chu kì hình sin, với biên độ biến dạng vào khoảng 50×10^-6 , đã được áp dụng trên miền nhiệt độ từ khoảng -20°C đến khoảng +40°C và miền tần số từ 0.03Hz đến 10Hz. Ứng xuất theo phương dọc trục và các biến dạng theo phương ngang đã được tiến hành đo đạc.


Thiết kế bê tông cốt sợi ứng dụng trong công trình thủy lợi

Bài báo đề cập tới việc sử dụng cốt sợi thủy tinh kháng kiềm, kết hợp phụ gia khoáng tro bay để thay thế xi măng trong thành phần bê tông và phụ gia siêu dẻo ADVA181 thiết kế bê tông cốt sợi mác M40 và M50 (MPa). Qua các thí nghiệm nhận thấy cường độ chịu nén của bê tông cốt sợi thủy tinh tăng đến 36% so với bê tông thông thường; mác chống thấm đạt W10 đến W12 (at) và đặc biệt cường độ chịu kéo tăng trên 30%. Loại bê tông cốt sợi này có những đặc tính phù hợp cho các công trình thủy lợi với các yêu cầu kỹ thuật cao.


Tài liệu mới download

Advance Steel Tutorial
 • 20/05/2015
 • 73.937
 • 585

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình PLAXIS 8.2 part 4
 • 04/08/2011
 • 81.124
 • 171
Hòm thư báo nhà bạn
 • 12/10/2011
 • 13.200
 • 762
Giáo án :KẾT CẤU GỖ
 • 26/12/2012
 • 26.581
 • 915

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu