Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kĩ thuật Viễn thông (7.381)

Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực viễn thông (VNPT) tỉnh Đồng Nai

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các thực trạng đang diễn ra xung quanh vấn đề nguồn nhân lực tại viễn thông (VNPT) Đồng Nai trong thời gian vừa qua. Thông qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực cũng như việc tìm ra phương hướng khắc phục và tháo gỡ các vướng mắc đang gặp phải về nguồn nhân lực của VNPT Đồng Nai.


Một số cách tiếp cận về yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách

Tùy theo cách tiếp cận khác nhau mà các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách cũng không giống nhau. Nghiên cứu này trình bày yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách từ nhiều cách tiếp cận (mô hình) khác nhau như mô hình hợp lý, mô hình quản lý, mô hình phát triển tổ chức, mô hình thư lại, mô hình chính trị và mô hình nhận thức.


Khảo sát mức độ đan rối và quá trình viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1, 1) thêm hai và bớt một photon chẵn

Bài viết trình bày khảo sát tính chất đan rối và định lượng độ rối với trạng thái hai mode kết hợp SU(1, 1) thêm hai và bớt một photon chẵn bằng tiêu chuẩn đan rối Hillery-Zubairy và tiêu chuẩn đan rối Entropy tuyến tính.


Giải pháp truyền thông D2D-NOMA trong mạng di động 5G

Trong bài báo này chúng tôi muốn đưa ra giải pháp truyền thông tốt nhất cho mạng di động 5G, đó là sự kết hợp phương thức đa truy nhập phi trực giao với truyền thông thiết bị đến thiết bị dựa trên phân tích về xác suất dừng hoạt động của hệ thống. Để có được hiệu suất dừng tốt nhất chúng tôi đưa ra mô hình truyền thông kết hợp lựa chọn nhiều relay và đưa ra thuật toán lựa chọn relay hai giai đoạn giả định ước tính kênh truyền là hoàn hảo để tính toán xác suất dừng của thiết bị và các yếu tố tác động đến hiệu suất của hệ thống sau đó so sánh với phương thức truyền thông trước đây để thấy được hiệu quả của giải pháp này.


Knowledge management and organizational performance in engineering organization

The purpose of this study is to identify and understand the various knowledge management practices (KMP) and its influence on Organisational Performance (OP) in the engineering organization. The study has been undertaken with an aim to examine the role of knowledge management practices in enhancing the performance of an organization.


The beamforming at BS and MS with rake fingers using mimo system and space time technique

The paper concentrates on build these types of beam, and also proves the Signal to Interference and Noise Ratio (SINR) to be higher than the traditional case without using anti-interference radiation from other BS stations.


Khảo sát hiệu năng (BER, SNR) của hệ thống truyền dẫn quang vô tuyến tương tự (ARoF) và số (DRoF)

Bài viết trình bày mô hình tiêu biểu của 2 hệ thống truyền dẫn tín hiệu vô tuyến qua sợi quang tương tự ARoF (Analog Radio-over-Fiber) và số DRoF (Digital Radio-over-Fiber) với khoảng cách truyền dẫn d ≤120 km; trình bày tỉ số công suất tín hiệu trên nhiễu (SNR) và tỉ lệ lỗi bít (BER) trong 2 hệ thống.


Phân loại chữ số cho các camera nhận diện biển số giao thông tại Việt Nam

Bài viết trình bày một phương pháp giúp cải thiện độ chính xác trong việc nhận dạng các kí tự khó bằng cách xây dựng một bộ phân loại 2 lớp. Trong đó, bộ phân loại thứ nhất được áp dụng cho tất cả các loại ký tự, bộ phân loại thứ 2 có tác dụng phân loại lại các ký tự khó, nhằm sửa lại những lỗi phân loại của bộ phân loại thứ nhất.


On performance of mobile edge computing network with nonorthogonal multiple access and radio frequency energy harvesting

Mobile edge computing is an emerging trend of cloud computing that enables terminal users, which have limited computing ability, to offload their tasks to the edge servers. In this paper, we study the performance of mobile edge computing system using non-orthogonal multiple access (NOMA) and radio frequency energy harvesting techniques.


Lý thuyết và kỹ thuật anten: Phần 2

Lý thuyết và kỹ thuật anten: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về ảnh hưởng của mặt đất đến đặc tính bức xạ của anten, hệ anten có xử lý tín hiệu - anten thông minh, phương pháp điều khiển đồ thị phương hướng anten. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Lý thuyết và kỹ thuật anten: Phần 1

Lý thuyết và kỹ thuật anten: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bức xạ của dòng điện và dòng từ trong không gian tự do các đặc trưng cơ bản của trường bức xạ, các nguồn bức xạ nguyên tố, các nguồn bức xạ thẳng, lý thuyết về chấn tử đối xứng, phương pháp moment và ứng dụng trong các bài toán phân tích anten, ảnh hưởng tương hỗ của các phần tử trong hệ anten phức tạp, hệ thống phức xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Factors affecting mobile shopping: A Vietnamese perspective

The results of this study have proved the predictive power of TRA in exploring consumer behavior in the context of mobile shopping. Also, both promotion and barrier variables have significantly strong impacts on the intention to adopt mobile shopping.


A fuzzy logic based method for analysing test results

The paper is organized as follows. The first section gives an overview of fuzzy logic theory the concepts of which will be used in the development of STAM. The next section describes STAM. The last section, demonstrating STAM’s capability, presents a success story in which STAM is successfully applied.


Fine time synchronization algorithm for MIMO-OFDM

In this paper, we propose a fine time synchronization for a Multiple Input Multiple Output Orthogonal Frequency Division Multiplexing (MIMO-OFDM) system. The proposed algorithm uses one more IFFT to find the timing offset, then correct it. The simulations show that comparing to the conventional algorithm using cross-correlation method, the proposed algorithm has a higher timing detection probability.


Evaluations of Mo-alloy for light water reactor fuel cladding to enhance accident tolerance

This paper will provide an update on results from the feasibility study and discuss the attributes of the coated Mo cladding design to meet the challenging requirements for improving fuel tolerance to severe loss of coolant accidents.


Partitioning and transmutation strategy R&D for nuclear spent fuel: the SACSESS and GENIORS projects

In this context, and in the continuity of the FP7 EURATOM SACSESS project, GENIORS focuses on the reprocessing of MOX fuel containing minor actinides, taking into account safety issues under normal and mal-operation.


Nuclear and radiological emergency management and preparedness

Recent EURATOM research efforts on Emergency Preparedness and Response (EP&R) have been focussed on programs addressing some main knowledge gaps clearly identified in the outcomes of investigations carried out in Europe in response to the Fukushima accident.


Innovative Gen-II/III and research reactors’ fuels and materials

This manuscript presents important material challenges regarding innovative Gen-II/III nuclear systems and research reactors. The challenges are discussed alongside the key achievements so far realised within the framework of 4 EU-funded projects: H2020 IL TROVATORE, FP7 MULTIMETAL, FP7 MATTER and FP7 SCWR-FQT.


Bài giảng Flexi Multiradio 10 BTS WCDMA

Bài giảng giới thiệu về Flexi Multiradio 10 BTS WCDMA; vị trí của Node B trong mạng 3G; ưu điểm và nhược điểm của Flexi Multiradio 10 BTS WCDMA. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Flexi Multiradio 10 BTS WCDMA" để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Xây dựng ăng ten Logo ứng dụng trong hệ thống nhận dạng bằng sóng vô tuyến

Nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID - Radio Frequency Identification) đã và đang được ứng dụng phổ biến trong nhiều hệ thống nhằm cung cấp thông tin về con người, động vật, hàng hóa,.. trong quá trình di chuyển. Giống như tên gọi, công nghệ được sử dụng trong các hệ thống RFID được phát triển dựa trên truyền dẫn sóng vô tuyến. Giao tiếp giữa thiết bị mang thông tin và thiết bị đọc thông qua sóng vô tuyến thay vì được thực hiện không qua cơ chế tiếp xúc, khi đó vai trò của ăng ten trong các hệ thống này đặc biệt quan trọng. Trong bài báo này, nhóm tác giả thiết kế và chế tạo một ăng ten Logo có thể tích hợp trên phù hiệu hay đồng phục của nhân viên nhằm tăng tính linh hoạt cho hệ thống quản lí nhân sự bằng RFID.


Giáo trình Hệ thống viễn thông: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Phần 1 Giáo trình Hệ thống viễn thông: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, trình bày khái quát về hệ thống viễn thông, hệ thống thông tin di động, mạng tích hợp số đa dịch vụ isdn, mạng tích hợp số đa dịch vụ băng thông rộng b isdn.


Giáo trình Hệ thống viễn thông: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình trình bày về mạng thế hệ mới NGN, sự tiến hoá từ mạng hiện có lên NGN, cấu trúc chức năng của mạng NGN, mạng VOIP, các thành phần của VOIP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.


Xây dựng Quasigeoid cho khu vực Việt Nam trên cơ sở kết hợp mô hình trọng trường vệ tinh GOCE, EGM2008 và số liệu GPS - thủy chuẩn

Bài viết trình bày nghiên cứu, đánh giá độ chính xác của các mô hình thế trọng trường toàn cầu từ dữ liệu vệ tinh GOCE và EGM2008.


Giải pháp định vị GPS tương đối động xử lý sau với nhiều trạm cơ sở trong công tác thanh tra lập bản đồ số tỷ lệ lớn

Nội dung bài viết đề cập đến công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) ứng dụng trong công tác xây dựng lưới tọa độ và đo chi tiết thành lập bản đồ số tỷ lệ lớn.


Ứng dụng ảnh viễn thám độ phân giải siêu cao trong cập nhật thông tin trên bản đồ địa chính, thí điểm tại Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Bài viết này trình bày kết quả khi ứng dụng ảnh viễn thám Quickbird với độ phân giải siêu cao 0,61 m trong cập nhật những thông tin thay đổi liên quan đến vị trí thửa đất, diện tích sử dụng, loại hình sử dụng đất,... lên bản đồ địa chính trong môi trường ArcGIS, thí điểm tại quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.


Một số xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số hàng đầu trong năm 2020

Trong vài năm gần đây, hầu hết các cuộc thảo luận về xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số đều xoay quanh Cloud, Edge computing, Internet of Thing (IoT), Augmented Reality (AR)..., tạo cảm giác lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ. Tuy nhiên, trên nền tảng những công nghệ cốt lõi này, dự báo trong năm 2020 thế giới sẽ đề cập nhiều hơn đến một lớp các công nghệ mới (5G, Artificial Intelligence - AI, phân tích dữ liệu chuyên sâu…) của xu hướng đầy tiềm năng này. Trên cơ sở những phân tích của Công ty phân tích công nghệ Futurum Research (Hoa Kỳ) được đăng tải trên Tạp chí Forbes (tháng 7/2019), bài viết cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan về những xu hướng công nghệ được dự báo sẽ trở thành tiêu điểm của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong năm 2020.


Một số giải pháp tính toán độ sai lệch tín hiệu trong các mô đun thiết bị đo cao vô tuyến РВЭ của tên lửa KH-35E

Bài viết trình bày một số kết quả trong việc xây dựng giải pháp tính toán và đánh giá tình trạng hoạt động các mô đun trong thiết bị đo cao vô tuyến РВЭ của tên lửa Kh-35E.


Xây dựng mô hình điều khiển chuyển động dạng Affine cho o UAV Tri-rotors

Bài viết phân tích và biến đổi mô hình động học Tri-rotors để xây dựng mô hình điều khiển dưới dạng affine, từ đó thuận lợi hơn cho việc áp dụng các công cụ điều khiển hiện đại để xây dựng thuật toán điều khiển bay cho UAV Tri-rotors.


Tổng hợp hệ thống tự động bù khử nhiễu tạp tích cực trong điều kiện nhiễu không dừng

Một trong những hướng chính được sử dụng rộng rãi trong chống nhiễu tạp tích cực là hình thành các vùng lõm (điểm không) trong giản đồ hướng anten (GĐHA) ra đa về hướng máy gây nhiễu được thực hiện bằng cách sử dụng anten mảng pha thích nghi hoặc bộ tự động bù khử các búp bên.


Development of the parallel BCH and LDPC encoders architecture for the second generation digital video broadcasting standards with adjustable encoding parameters on FPGA

This paper proposes a new approach to parallel implementation of BCH and LDPC encoders with adjustable encoding parameters, supporting all the different BCH + LDPC code configurations. The proposed solution is fully backward compatible to legacy decoder on the receiving side.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu