Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Xã Hội (42.093)

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang hiện nay

Trên cơ sở làm rõ khái niệm đói, nghèo theo quan niệm của Việt Nam và thế giới hiện nay, tác giả bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích những thành tựu và hạn chế, đồng thời tìm ra nguyên nhân của nó trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang hiện nay; qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để nhằm thực hiện chính sách này đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.


Vận dụng triết lý vô ngôn - hành động của Bác Hồ trong triển khai “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Muốn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người, chúng ta cần phải hiểu rõ và quán triệt triết lý sống đặc sắc đã định hướng suốt cuộc đời cách mạng cao cả của Người. Ở vào hoàn cảnh, điều kiện có nhiều biến động và thay đổi hiện nay, mỗi người Việt nam, nhất là lớp trẻ, hoàn toàn có thể vận dụng và học tập triết lý đặc sắc của Bác Hồ để làm định hướng lý tưởng cho hoạt động sống.


Biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ và hoán dụ trong ca từ vọng cổ của Viễn Châu

Bài viết bàn luận về biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ và hoán dụ trong 100 bài vọng cổ của soạn giả Viễn Châu. Các biện pháp tu từ này được sử dụng đa dạng, phong phú và tinh tế. Chính điều này đã góp phần làm nên giá trị nghệ thuật cho các tác phẩm của Viễn Châu.


Địa danh tỉnh Tiền Giang dưới góc nhìn văn hóa học

Nghiên cứu địa danh là một lĩnh vực rất quan trọng và cần thiết trong nghiên cứu văn hóa và nghiên cứu khu vực. Bởi vì, địa danh là một dạng thức ngôn ngữ, về bản chất có những mối quan hệ gắn bó, những ảnh hưởng hay tác động qua lại với văn hóa, lịch sử, địa lý, dân cư nơi nó tồn tại.


Đặc điểm nội dung bút ký của Nam Cao

Nam Cao là một trong những cây bút tiêu biểu nhất cho khuynh hướng văn học hiện thực phê phán 1930 – 1945. Ông được mệnh danh là nhà văn của nông dân và những người trí thức tiểu tư sản nghèo. Không những thế, Nam Cao còn được xem là cây bút xuất sắc của văn xuôi Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954).


Cơ sở hình thành Nho giáo

Nội dung chính của bài viết gồm 2 tiết. Tiết 1 bàn về điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội cho sự ra đời Nho giáo. Về kinh tế, đó là sự tiến bộ mới: đồ sắt đã xuất hiện, được sử dụng phổ biến trong thời cổ đại Trung Quốc. Người Trung Quốc thời này đã biết sử dụng sức kéo.


Ảnh hưởng của tính cách cá nhân đến dự định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên khoa Kinh tế - Luật, trường Đại học Tiền Giang

Nghiên cứu này nhằm khám phá một số tính cách cá nhân ảnh hưởng đến dự định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang. Dữ liệu được thu thập từ 243 sinh viên khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang.


Cốt truyện phiêu lưu trong “những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer” và “triệu phú khu ổ chuột”

Bài viết nghiên cứu về mặt thể loại mà cụ thể là về phương diện cốt truyện phiêu lưu của hai tác phẩm theo quan niệm của IU.M. Lotman, một đại diện tiêu biểu cho trường phái cấu trúc Nga. Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra sự vận động và phát triển của thể loại cũng như khẳng định những sáng tạo và cách tân độc đáo của hai tác giả trên cơ sở tiếp thu các yếu tố truyền thống.


Mô hình và xu hướng phát triển trường đại học ngoài công lập ở Trung Quốc – bài học cho Việt Nam

Bài viết nhằm mục đích đóng góp vào hiểu biết chung về mô hình trường đại học ngoài công lập và về xu thế phát triển của chúng ở Trung Quốc vì Trung Quốc có thể chế chính trị giống Việt Nam và là nước cũng đã từng không cho phép phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập.


Phong trào đấu tranh chống dồn dân, phá ấp chiến lược ở Sóc Trăng (1964-1965)

Sau cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm ngày 1/11/1963, quốc sách “ấp chiến lược” được thay thế bằng chính sách “ấp tân sinh” và nhanh chóng được triển khai trên toàn miền Nam, trong đó có địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Về bản chất, ấp tân sinh chính là ấp chiến lược trước đây nhưng được thay thế bằng tên gọi. Trong năm 1964 và 1965, bằng nhiều hình thức, quân và dân trên địa bàn


Khảo sát thực trạng nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Cần Thơ

Bài viết này dựa trên kết quả khảo sát 150 giảng viên ở Trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm hiểu thực trạng không đồng đều trong nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học. Từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm tháo gỡ và thúc đẩy hoạt động này hiệu quả hơn.


Giảng dạy về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và khuyến nghị

Bài viết bàn về nội dung được giảng dạy về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang xây dựng trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Mặc dù đã có những bước tiến về nhận thức, đặc biệt trong mười năm qua (2006 – 2016), lý luận về kinh tế thị trường và thể chế kinh tế gắn liền với nó vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ.


Hiện trạng các hệ thống thông tin quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang

Bài viết trình bày việc tiến hành khảo sát thông tin về việc quản lý các mảng thông tin giáo dục và hiện trạng các hệ thống thông tin quản lý của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả khảo sát cho thấy, hiệu quả sử dụng và hiệu suất kinh kế của các hệ thống thông tin quản lý chưa cao.


Chữ Hán từ phồn thể đến giản thể: Một cái nhìn trên những khía cạnh lịch sử và phương pháp

Có hai hình thức viết của chữ Hán: một dạng gồm nhiều nét và một dạng ít nét hơn. Dạng trước được gọi là “kiểu truyền thống” hoặc “phồn thể”, dạng sau gọi là “kiểu tinh giản hóa” hay “giản thể”. Loại giản thể được cổ vũ và đòi hỏi phải được phổ biến do các nhà trí thức Trung Quốc yêu nước trong phong trào vận động cải cách năm 1909.


An improved teaching–learning based robust edge detection algorithm for noisy images

This paper presents an improved Teaching Learning Based Optimization (TLO) and a methodology for obtaining the edge maps of the noisy real life digital images. TLO is a population based algorithm that simulates the teaching–learning mechanism in class rooms, comprising two phases of teaching and learning. The ‘Teaching Phase’ represents learning from the teacher and ‘Learning Phase’ indicates learning by the interaction between learners. This paper introduces a third phase denoted by ‘‘Avoiding Phase” that helps to keep the learners away from the worst students with a view of exploring the problem space more effectively and escaping from the sub-optimal solutions. The improved TLO (ITLO) explores the solution space and provides the global best solution. The edge detection problem is formulated as an optimization problem and solved using the ITLO. The results of real life and medical images illustrate the performance of the developed method.


Tính chất và niên đại của các di tích công xưởng chế tác công cụ đá giai đoạn hậu kỳ Đá mới - sơ kỳ Kim khí ở Tây Nguyên

Nghiên cứu tính chất của các di tích công xưởng chế tác rìu bôn đá ở Tây Nguyên thực chất là xem xét mức độ chuyên hóa của từng khu vực thông qua 3 công đoạn: khai thác nguyên liệu; sơ chế hình dáng và hoàn thiện sản phẩm. Việc xác định chuẩn xác di tích nào thuộc loại hình công xưởng, di tích cư trú - xưởng hay cư trú - xưởng - mộ táng mới ở mức độ tương đối nhưng vẫn cho phép thấy được sự phân công lao động nhất định trong thời tiền sử. Nghiên cứu so sánh niên đại tương đối và tuyệt đối của các công xưởng cho biết về diễn trình lịch đại của các văn hóa tiền sử ở Tây Nguyên. Bài viết này nghiên cứu và phân loại 45 di tích công xưởng, đưa ra những nhận xét về 3 loại hình công xưởng chế tác công cụ đá thời tiền sử ở Tây Nguyên.


Nhận diện vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học dựa trên tiếp cận các mối quan hệ của nhóm nghiên cứu

Bài viết này tập trung xem xét vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh (NNCM) dựa trên 6 mối quan hệ chính của nhóm, bao gồm: (1) Mối quan hệ giữa các thành viên của NNCM; (2) Mối quan hệ giữa NNCM với trường đại học chủ quản; (3) Mối quan hệ giữa NNCM với bộ môn/khoa/trung tâm/viện nghiên cứu; (4) Mối quan hệ giữa NNCM, trường đại học và giới doanh nghiệp; (5) Mối quan hệ giữa NNCM với các cơ quan, tổ chức nước ngoài; (6) Mối quan hệ giữa NNCM trong trường đại học với Nhà nước.


Tác động của chuyển đổi chính sách KH&CN đến việc tạo ra và sử dụng tri thức tại viện R&D từ cách tiếp cận văn hóa chính sách

Sự chuyển đổi của quá trình tạo ra và sử dụng tri thức ở các tổ chức nghiên cứu và triển khai (R&D) có liên hệ mật thiết với sự thay đổi trọng tâm của chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN). Sản phẩm chính sách là "kết quả của sự thoả hiệp giữa các nền văn hoá chính sách ở các cấp khác nhau trong hệ thống chính sách KH&CN". Chính sách KH&CN quốc gia sau khi hình thành sẽ ảnh hưởng đến những quy định thiết chế tại quốc gia đó về hình thức tổ chức hoạt động KH&CN nói chung và phương thức tạo ra tri thức KH&CN nói riêng. Việc xem xét quá trình hình thành chính sách KH&CN từ cách tiếp cận văn hoá chính sách (policy culture) - có sự tương tác giữa các tác nhân chính sách (policy actors) - sẽ cung cấp một cách nhìn mới về tính năng động của chính sách KH&CN. Bài viết xem xét sự thay đổi phương thức tạo ra tri thức trong các viện R&D dưới tác động của chính sách KH&CN trong bốn thập kỷ qua.


Khảo cổ học hang động núi lửa: Một loại hình di sản độc đáo ở Việt Nam (trường hợp hang C6-1 Krông Nô)

Bài báo giới thiệu một loại hình di tích danh thắng của Tây Nguyên được hình thành do hoạt động núi lửa cách đây vài chục triệu năm, trong đó có các hang động núi lửa ở cao nguyên Đắk Nông. Các hang động này bảo lưu giá trị di sản kép, vừa là danh thắng hang động, vừa là nơi bảo tồn tốt nhất các di tồn mà tổ tiên để lại. Trong khi tất cả các dấu tích hữu cơ của thời tiền sử như di cốt người và động vật, các loại quả hạt ở vùng đất đỏ Tây Nguyên đều bị tiêu hủy hết, thì chúng lại được bảo tồn gần như nguyên vẹn trong lòng hang núi lửa. Kết quả khai quật các hang này đã cho phép các nhà khảo cổ học phác thảo bức tranh toàn cảnh về lịch sử văn hóa của các cộng đồng cư dân tiền sử Tây Nguyên trong bối cảnh rộng hơn. Đây cũng là cơ sở để bảo vệ, trưng bày và phát huy giá trị di sản kép của loại hình hang động núi lửa trong chiến lược phát triển du lịch văn hóa ở Tây Nguyên.


Đổi mới phương pháp giảng dạy các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở trung học phổ thông: Từ đường hướng lấy người dạy làm trung tâm sang đường hướng lấy người học làm trung tâm

Bài viết nghiên cứu việc đổi mới phương pháp giảng dạy các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở trung học phổ thông từ đường hướng lấy người dạy làm trung tâm sang đường hướng lấy người học làm trung tâm.


Đôi điều về chuyển di ngữ dụng học của người Việt học tiếng Anh

Bài viết với mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào việc thu hẹp khoảng trống đó bằng cách đi tìm lời giải thích (trong giới hạn cho phép) cho những sai lệch mà người Việt Nam học tiếng Anh đã vấp phải, và ngay cả khi tưởng như người ta đã đạt được chuẩn của người bản ngữ thì thực ra họ lại đang vấp phải một sai lầm khác.


Tình thái và các góc độ nghiên cứu

Bài viết đề cập đến tình thái từ và tinh thái tính theo rất nhiều cách khác, nhau là một biểu hiện rõ ràng về sự phức tạp của những vấn đề liên quan và về cái khó của việc đạt tới bất cứ một sự phân tích nào vừa hoàn toàn đơn giản mà lại vừa mang tính thuyết phục.


Giáo dục Triết học với nhiệm vụ phát triển năng lực tư duy khoa học cho sinh viên trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội

Bài viết với nội dung: phát triển năng lực tư duy khoa học cho học sinh là mục tiêu và yêu cầu của quá trình dạy học ở đại học; giảng dạy môn triết học với việc phát triển năng lực tư duy khoa học cho sinh viên trường ĐHNN, ĐHQG Hà Nội.


Lập luận theo quan hệ nhân quả qua ngữ liệu tiếng Pháp

Bài viết đề cập đến những khái niệm và những khâu hết sức cơ bản trong việc lập luận theo quan hệ nhân quả nhằm ứng dụng vào việc giảng dạy tiếng Pháp cho người Việt học tiếng Pháp đặc biệt là cho sinh viên chuyên ngữ.


Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết ngôn bản vào việc dạy học ngoại ngữ

Bài viết nghiên cứu ngôn bản và văn bản; phát ngôn đơn vị nhỏ nhất của ngôn bản; ngôn bản nói và ngôn bản viết; phát ngôn trên bình diện kết học; phát ngôn trên bình diện dụng học; phát ngôn trên bình diện nghĩa học...


Cách biểu đạt sự không tán thành và cấu trúc được ưu dùng: Bình diện phân tích hội thoại

Bài viết làm rõ mối quan hệ giữa cấu trúc được ưa dùng và những cấu trúc mà người đối thoại vẫn sử dụng hàng ngày biểu đạt sự không tán thành với nhận xét của người nói trước và những nét tương đồng, khác biệt về cấu trúc đặc trưng cho từng ngôn ngữ.


Vấn đề dạy đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Nga trong đào tạo cử nhân kinh tế

Bài viết trình bày mục đích của việc dạy và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng ngoại ngữ; một số nguyên tắc cơ bản khi dạy đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng ngoại ngữ; các kỹ năng cần hình thành và phát triển cho sinh viên khi dạy đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng ngoại ngữ...


En linguistique Contribution à unpoint de vue théorique

L'article souhaite apporter une contribution plus conceptuelle à une approche différente dans le monde de la langue; les classifications d'ergonomie servent à l'étude empirique de facteurs linguistiques spécifiques. Cette recherche est menée dans quatre états: conviction, capacité, évaluation et inter-sujet.


Tương đương dịch thuật và tương đương thuật ngữ

Bài viết trình bày đôi nét về tương đương dịch thuật nói chung và tương đương thuật ngữ nói riêng; tìm tương đương giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích thực. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


“Ngữ nghĩa, ngữ dụng” hay “ngữ nghĩa – ngữ dụng”?

Bài viết trình bày mối quan hệ giữa ngữ nghĩa và ngữ dụng; ảo tưởng miêu tả; nội dung thông tin và nghĩa tình thái; khái niệm ngữ dụng học, những nhân tố tác động đến sự hình thành của ngữ dụng học...


Tài liệu mới download

VSTEP speaking: Common topics
  • 28/03/2017
  • 63.337
  • 963

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Trống đồng Việt Nam
  • 08/07/2010
  • 97.241
  • 709

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu