Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Xã Hội (40.946)

Bài giảng Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin

Bài giảng với các nội dung: những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; nhận thức về chủ nghĩa xã hội, con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để nắm chắc chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Ứng dụng mô hình Skip - thought giải quyết bài toán tìm kiếm câu đồng nghĩa trong văn bản

Đánh giá mức độ đồng nghĩa giữa các câu là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu hiểu ngôn ngữ tự nhiên - một trong những thách thức lớn trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Sử dụng Deep Learning cho bài toán so khớp ngữ nghĩa của câu đã thay đổi cách tiếp cận, khắc phục được những khó khăn mà các phương pháp truyền thống trước đây gặp phải.


Ứng dụng cắt ảnh tự động trong thiết kế thẻ sinh viên

Bài viết đề xuất giải pháp kết hợp thuật toán phát hiện khuôn mặt và thuật toán phát hiện biên để cắt ảnh thẻ tự động theo tỷ lệ kích thước 3:4. Trong đó, vị trí đối tượng bên trong ảnh được tính sao cho cách đều 2 biên dọc và cách biên ngang phía trên của vùng cắt một khoảng cách phù hợp. Phương pháp đề xuất thử nghiệm trên tập ảnh có nền đồng nhất đạt được tỷ lệ chính xác cao.


Phân lớp văn bản tiếng Việt tự động theo chủ đề

Bài viết trình bày việc sử dụng các thuật toán như Naive Bayes, SVM và K-NN để thực nghiệm phân lớp văn bản tiếng Việt trên 05 bộ dữ liệu thuộc 04 chủ đề khác nhau: Du lịch, giải trí, giáo dục và pháp luật.


Xây dựng thang đo chuẩn hóa đánh giá nhận thức cộng đồng học sinh về môi trường sinh thái

Bài viết trình bày những kết quả nghiên ứu xây dựng thang đo chuẩn hóa đánh giá nhận thức cộng đồng về các vấn đề môi trường sinh thái. Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá dựa trên cách thức tiếp cận các tiêu chí và phân tích thống kê thông qua các bước công cụ như đánh giá sơ bộ thang đo, phân tích nhân tố khám khá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA).


Ebook Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 1

Ebook Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những giá trị tinh thần của tôn giáo, tín ngưỡng mặt trời, những tôn giáo du nhập được người Việt chấp nhận, lễ hội với văn hóa tâm linh người Việt,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kiến trúc tôn giáo là đỉnh cao của kiến trúc dân tộc, trọng tâm của văn hóa tôn giáo là nghệ thuật tạo hình, tranh thờ dân gian. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2): Phần 1

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhân sinh luận, bản chất của con người, vấn đề thiên mạng, thái độ với sự chết và quan niệm về sự bất hủ, đạo làm người,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 1

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vài nét sơ lược về sự phát triển của Triết học Trung Hoa, những sự kiện lớn trong lịch sử Trung Hoa, thời đại Tiên Tần, dư ba của một thời đại - khoảng cuối đời chiến quốc đầu đời Hán,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về những vấn đề chính của vũ trụ luận trong triết học Trung Hoa, bản căn luận, lý khí luận, đại hóa luận, pháp tượng luận,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 3

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 3 trình bày các nội dung về tri thức luận, khả năng và hạn độ của tri thức, biểu chuẩn của chân tri, phương pháp sưu cầu chân lý hay là phương pháp luận hiểu theo nghĩa thông thường, phương pháp luận hiểu như phương thế biểu thuật và luận chứng chân lý. Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về chính trị luận, vai trò của chính trị trong Triết học Trung Hoa, ba tiêu chuẩn của Mạnh Tử, thuyết tam thế của Hàn Phi, chủ trương của Khổng,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2): Phần 3

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2): Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung về tiểu sử của các triết gia theo các thời đại như: Khổng Khâu, Lão Đam, Chu Đôn Di, Hoàng Tôn Hi, Cố Viêm Võ,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Đề cương Môn học Văn học dân gian Việt Nam

Đề cương trình bày khái quát, giới thiệu môn học, các mục tiêu, nội dung môn học cho các bạn dễ dàng theo dõi và nắm sơ lược về môn học Văn học dân gian Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm rõ chi tiết nội dung.


Ebook Thơ Xuân Quỳnh tình yêu - cuộc sống: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook gồm 2 chủ đề tâm tư và suy ngẫm; những bài ca cuộc sống với các bài thơ: "Chồi biếc", "Thơ tình tôi viết", "Thơ viết cho mình và những người con gái khác", "Chuồn chuồn báo bão", "Tiếng gà trưa", "hát với con tàu"... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm rõ nội dung.


Ebook Thơ Xuân Quỳnh tình yêu - cuộc sống: Phần 1

Ebook là tập hợp các bài thơ được sáng tác bởi Xuân Quỳnh và theo chủ đề về tình yêu cuộc sống. Phần 1 ebook với thơ về tình yêu gồm các bài thơ: "Mùa hoa doi", "Sóng", "Anh", "Chỉ có sóng và em", "Thương về ngày trước", "Thuyền và biển", "Đêm cuối năm"... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm rõ nội dung.


Hướng đến thế hệ người sử dụng thông tin bước vào cổng thông tin của thư viện trường đại học

Bài viết với nội dung hệ thống thư viện trường đại học Việt Nam đã nổ lực vận động và nhận được sự đầu tư lớn vào cơ sở vật chất, nguồn lực thông tin, hoạt động dịch vụ và nguồn nhân lực phục vụ trong ngành. Một bước tiến lớn để nâng cao tầm quan trọng của công tác thư viện trong môi trường học tập và nghiên cứu. Với sự đầu tư thích đáng như vậy, thì ngành thư viện đại học cũng có quyền mong chờ vào lớp lớp sinh viên bước vào ngưỡng cửa đại học là thế hệ người sử dụng thư viện chuyên nghiệp. Thế nhưng số bạn đọc bước vào thư viện đại học biết cách sử dụng thư viện đúng cách vẫn không phải là số đông như mong đợi. Điều này là một thách thức lớn cho hệ thống thư viện trường đại học Việt Nam, đặc biệt sự tiếp nhận quay vòng liên tục các đợt sinh viên mới theo từng niên khóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc nội dung.


Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp

Bài giảng trình bày các nội dung: tạo nhu cầu sản phẩm; củng cố thương hiệu; các bước của quá trình truyền thông; lập kế hoạch truyền thông; đánh giá hiệu quả truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc nội dung.


Dịch vụ phổ biến thông tin có chọn lọc

Bài viết với nội dung sự phát triển mạnh mẽ và phát triển không ngừng về số lượng và cả tốc độ của thông tin đã tạo nên sự bùng nổ thông tin trong kỷ nguyên mới. Trong những năm gần đây, ước tính có hơn 3 triệu tài liệu kể cả tài liệu công bố và tài liệu không công bố như tiêu đề bài báo, báo cáo khoa học, sách, luận văn, v.v… được xuất bản hàng năm cho mọi lĩnh vực. Đây là kết quả làm việc của hơn 12 triệu nhà khoa học trên thế giới cùng với hơn 10 triệu trang giấy được xuất bản mỗi năm. Thông tin đã được phát triển một cách vũ bão thông qua các kênh chính thức và không chính thức. Sự phát triển này đã hình thành một thách thức không chỉ đối với cơ quan cung cấp thông tin mà đối với người dùng tin. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc nội dung.


Thái Nguyên với chiến dịch biên giới Thu - Đông năm 1950

Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, phân tích, tổng hợp... làm nổi bật vai trò của quân và dân Thái Nguyên đối với thắng lợi của chiến dịch Biên Giới năm 1950. Kết quả của bài viết góp phần khẳng định vai trò quan trọng của “thủ đô kháng chiến” đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954).


Bản chất của luật tục

Luật tục hay còn gọi là tập quán pháp, luật lệ, lệ tục, phong tục, hương ước... đây chính là một hệ thống bao gồm các phép tắc, phép xử sự được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng làng bản dân tộc thiểu số. Những chuẩn mực đó được cả cộng đồng thừa nhận, thực hiện tạo nên sự thống nhất và sự cân bằng trong xã hội. Nghiên cứu này bước đầu phân tích khái niệm, đặc điểm của luật tục nhằm làm sáng tỏ bản chất của nó dựa trên góc nhìn và phương pháp nghiên cứu dân tộc học.


Vấn đề phát triển đội ngũ CBQL trường THPT các tỉnh Đông Nam Bộ trong bối cảnh đổi mới giáo dục - thực trạng và giải pháp

Sự đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục Trung học phổ thông nói riêng trong những năm qua đã có sự thay đổi lớn từ mục tiêu, nội dung đến phương pháp giáo dục. Trước những yêu cầu mới của giáo dục đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông có đủ năng lực, tầm nhìn để quản lý sự thay đổi đó, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Giáo dục đại học vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh ngày nay

Giáo dục bền vững ở nhiều nước phát triển đã được tiến hành nhiều năm qua. Bài viết này giới thiệu một số hình thức tổ chức giáo dục đại học bền vững phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.


Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương ở Việt Nam hiện nay

Bài viết sử dụng một số phương pháp nghiên cứu: Phân tích, Thu thập, xử lý dữ liệu… Với việc xác định trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.


Chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng trong những năm 1945-1946

Vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng không ngừng chăm lo xây dựng ngang tầm với vị trí của Đảng cầm quyền, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.


Không gian núi rừng trong văn xuôi Ngọc Giao

Trong văn xuôi Ngọc Giao, không gian núi rừng vừa là không gian bối cảnh vừa là đối tượng nghệ thuật ấn tượng gắn với tư duy thẩm mỹ văn xuôi lãng mạn cùng những đặc trưng và tình cảm về một miền đất mới. Không gian ấy đã góp phần bổ sung những giá trị cho tác phẩm và khắc họa số phận tính cách của nhân vật nhưng chưa được quan tâm nghiên cứu.


Phân tích công việc - giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý viên chức tại Đại học Huế

Phân tích công việc là hoạt động mang tính nền tảng của quản lý nhân sự. Để góp phần giúp các nhà quản lý có một cái nhìn tổng quát, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thực trạng, chỉ ra được những bất cập trong phân tích công việc tại cơ quan Đại học (ĐH) Huế và đề xuất các nội dung nhằm hoàn thiện phân tích công việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ viên chức tại cơ quan ĐH Huế trong giai đoạn hiện nay.


Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời phấn đấu, hi sinh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Người để lại cho toàn đảng, toàn dân ta tài sản tinh thần vô giá về cuộc đời, tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách, soi sáng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta, định hướng cho nhận thức và hoạt động thực tiễn của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - Những sinh viên là người chủ tương lai của đất nước.


Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “học để làm việc”

Trước yêu cầu của xu thế toàn cầu hóa, cần thiết phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của đất nước. Với chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam của Đảng ta hiện nay, một lần nữa đòi hỏi cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn tư tưởng “học để làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Ảnh hưởng của các yếu tố VHDN đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên Công ty Cổ phần CMC Telecom tại TPHCM

Nghiên cứu kiểm định các yếu tố Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên Công ty Cổ phần CMC Telecom tại TPHCM, bằng việc khảo sát 199 nhân viên. Phương pháp phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích EFA cùng với phân tích hồi quy bội được sử dụng với phương tiện SPSS.


Tài liệu mới download

Đề tài : CĂN BỆNH HÀ LAN
  • 10/05/2011
  • 27.312
  • 522

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Making Liberia Safe
  • 05/02/2013
  • 34.037
  • 434

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu