Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Xã Hội (43.863)

Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý y học - Đạo đức y học

Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý y học - Đạo đức y học trình bày khái quát về tâm lý học y học; tâm lý cá nhân và những rối loạn thƣờng gặp; tâm lý người bệnh; tâm lý thầy thuốc; giao tiếp với người bệnh và người nhà bệnh nhân.


The importance of communication in business management

Communication, as a management function is the process of creating, communicating and interpreting ideas, facts, opinions and feelings about work performance, organisational effectiveness and efficiency as well as goals attainment in organisation. A manager must be an effective communicator and no organization can succeed or progress, build up reputation without effective communication skills. Poor communication system may result in mismanagement and bad business results. Our aim was in this paper to show that the success of any business lies in effective communication and that the effective communication is essential for the survival and progress of a business concern. We also pointed out that communication skills need to be developed on an ongoing basis and especially in a turbulent business environment.


Triết lí hiện sinh trong thơ Lê Khánh Mai

Lê Khánh Mai là một trong những đại diện cho khuynh hướng triết lí hiện sinh trong thơ nữ Việt đương đại. Thơ Lê Khánh Mai chứa đầy những suy cảm, suy tưởng trong triết lí hiện sinh, triết lí về thân phận con người với những khắc khoải, âu lo trước hiện hữu và hư vô, sự sống và cái chết, cái thường hằng và cái vô thường.


Quan niệm về hiện thực thậm phồn (Hyperreality) trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ Việt Nam hải ngoại

Nghiên cứu quan niệm nghệ thuật về hiện thực trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ Việt Nam hải ngoại, người viết tập trung làm rõ sự đổi mới trong việc cắt nghĩa, lý giải của các nhà văn nữ hải ngoại về hiện thực thậm phồn. Chính sự cắt nghĩa và lý giải này đã thể hiện rõ nét một cảm quan hiện thực mới, phản ánh sự chuyển biến quan trọng trong tư duy nghệ thuật của các nhà văn nữ hải ngoại.


Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và những vấn đề mới đặt ra

Mục đích đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Học sinh được tạo mọi cơ hội bộc lộ, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy được để phát triển.


Thiết kế dự án Origami frog trong dạy học nội dung động vật thuộc chương trình tiểu học

Bài viết này sẽ làm rõ bản chất và đặc trưng của dự án học tập, đưa ra lợi ích của nghệ thuật Origami trong giáo dục và thiết kế dự án Origami frog nhằm kích thích sự sáng tạo, rèn luyện sự khéo léo và phát triển năng lực cho học sinh Tiểu học.


Đặc sắc của thiên nhiên thôn quê trong Thơ mới (1932-1945) từ góc nhìn sinh thái

Thiên nhiên là một trong những chủ đề xuất hiện nhiều trong văn học, đặc biệt là trong thơ ca. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên trong Thơ mới, những trang viết về thiên nhiên thôn quê đặt trong mối quan hệ với con người luôn chiếm một vị trí quan trọng.


Hướng dẫn xây dựng chương trình nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 gồm Chương trình tổng thể và Chương trình các môn học, hoạt động giáo dục. Bài viết này giới thiệu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 và quy trình xây dựng Chương trình nhà trường.


Rèn luyện kĩ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp tích hợp tiếp nhận nội dung tác phẩm văn chương cho sinh viên ngữ văn - một biểu hiện của định hướng đào tạo ứng dụng nghề nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn hệ Đại học ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội được xây dựng theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE). Điều đó được thể hiện trong các học phần cụ thể, nhất là các học phần nghiệp vụ.


Chất hồi kí trong tiểu thuyết Tô Hoài sau 1945

Tiểu thuyết Tô Hoài sau 1945 một mặt vẫn giữ được đặc trưng thể loại, mặt khác sử dụng một số chất liệu của thể loại hồi kí. Người đọc nhận thấy cái hao hao giống thật giữa hiện thực trong tác phẩm và hiện thực ngoài đời của tác giả; giữa con người đời thực của tác giả và nhân vật chính trong tác phẩm làm cho câu chuyện, sự kiện được kể chân thực và rõ nét hơn.


Vai trò, tiềm năng đào tạo của một số học phần thuộc nội dung giáo dục đại cương của trường Đại học Thủ đô Hà Nội đối với chương trình đào tạo giáo viên ngữ văn

Bài viết phân tích mối liên hệ giữa các học phần trong khối “Các học phần thuộc nội dung giáo dục đại cương” với yêu cầu đào tạo sinh viên sư phạm ngữ văn tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Thấy rõ mối liên hệ đó cũng tức là sẽ có hướng khai thác bản chương trình đào tạo nhắm tới mục đích tăng cường tiềm năng đào tạo của các học phần trong khối “Các học phần thuộc nội dung giáo dục đại cương” đối với ngành sư phạm ngữ văn.


Đề xuất biện pháp xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giáo dục giá trị sống cho học sinh

Giáo dục giá trị sống cho học sinh ngày nay là trách nhiệm của các quốc gia, trường học và xã hội. Để thực hiện sứ mệnh này một cách hiệu quả, nghiên cứu chỉ ra một số vấn đề lý luận về xây dựng biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống trong trường học. Từ đó đề xuất biện pháp xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giáo dục giá trị sống cho học sinh.


Đặc thù công tác truyền thông tuyển sinh tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Việc thực hiện công tác truyền thông như thế nào, lựa chọn mô hình truyền thông nào hiệu quả để đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế và mang đặc thù riêng của nhà trường là những nhiệm vụ cấp bách.


Công đồng Vatican II và sự thay đổi quan điểm của Giáo hội Công giáo về các tôn giáo

Diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều đổi thay quan trọng, Công đồng Vatican II là một bước ngoặt mang tính lịch sử và văn hóa đối với Giáo hội Công giáo vì những cải cách cơ bản về thần học và cơ chế, trong đó sự thay đổi quan điểm của Giáo hội về các tôn giáo khác là một trong những chuyển biến đáng chú ý nhất.


Chân dung văn hóa hiện đại qua những trang văn và những con người - di sản sống của Hà Nội

Bài viết định hướng việc tìm ra những mã văn hóa, cụ thể là những con người trong trang văn, qua những trang văn và cả những con người đang sống - những nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân thường - được coi là “di sản sống” của văn hóa Hà Nội.


“Hai vạn dặm dưới biển” của Jules Verne và những đặc sắc thể loại

Jules Verne là một trong những “cha đẻ” của thể loại truyện/tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. “Hai vạn dặm dưới biển” là tác phẩm xuất sắc nhất của ông. Bài viết phân tích đặc sắc của “Hai vạn dặm dưới biển” từ sự kết hợp giữa “chất khoa học viễn tưởng” và “chất tiểu thuyết”.


Vai trò của trò chơi vận động đối với sự phát triển của trẻ mẫu giáo lớn

Trong chương trình mẫu giáo, số lượng trò chơi vận động đã giảm rất nhiều. Tuy nhiên, nhu cầu vui chơi và hoạt động thi đua, thi đấu ở trẻ vẫn rất cao; do vậy việc tổ chức hướng dẫn và sử dụng phương pháp trò chơi vào giảng dạy trong giờ thể dục và các hoạt động giáo dục khác có một vai trò quan trọng. Trò chơi vận động giúp cho trẻ nắm vững hơn những kĩ năng vận động và phát triển toàn diện các mặt: Thể lực, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm, thẩm mỹ và xã hội.


Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học lịch sử bài nội khóa ở trường phổ thông

Bài viết đi sâu nghiên cứu một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học Lịch sử bài nội khóa ở trường phổ thông nhằm nâng cao nhận thức lí luận và kĩ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm của giáo viên, góp phần đổi mới phương pháp dạy học bộ môn.


The role of communication in organisational change

The purpose of this paper is to provide a conceptual framework for the study of communication during organisational change. Although there is an enduring interest in studying (internal) communication during organisational change, there is still little or no empirical research on the topic.


Một số giá trị văn hóa tiêu biểu của làng cổ Lộc Yên huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, vật thể đã được đưa vào trong việc khai thác du lịch. Nhiều kết quả nghiên cứu đã góp phần vào bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đã bị lãng quên bấy lâu nay, các văn hóa này đã làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc ta, góp phần vào sự phát triển du lịch, phát triển kinh tế địa phương.


Tính lai ghép của thể loại kịch bản phim truyện điện ảnh

Trong đời sống văn học, kịch bản phim truyện điện ảnh có sự lai ghép giữa tính kịch và tính tự sự. Giống như mọi kịch bản sân khấu, kịch bản phim truyện điện ảnh có nhân vật, kịch tính. Tuy nhiên, kịch bản phim truyện điện ảnh còn đậm nét tính tự sự, bản thân mỗi kịch bản luôn có cốt truyện của nó.


Hòa nhập người khuyết tật tại Việt Nam

Bài viết tìm hiểu thực trạng hòa nhập người khuyết tật tại Việt Nam, hỗ trợ của chính phủ đối với người khuyết tật; các bộ ngành chính phụ trách vấn đề người khuyết tật; các chuẩn mực quốc tế về vấn đề khuyết tật và hiện trạng; các tổ chức của người khuyết tật; các tổ chức vì người khuyết tật; các đối tác thực hiện của ILO.


Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 4 năm 2018

Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 4 năm 2018 trình bày lực lượng lao động thông qua phân tích quy mô lực lượng lao động và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động; số lao động thiếu việc làm và số lao động thất nghiệp; tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp; tình trạng hoạt động trong 12 tháng qua.


Bài giảng Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch

Trong khi cộng đồng địa phương/nông thôn và các doanh nghiệp nhỏ là nhóm đối tượng mục tiêu chính, bộ công cụ này hướng tới các nhân tố trong phạm vi rộng hơn có mối quan tâm chung và cùng tham gia vào giảm nghèo thông qua du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch" để nắm chi tiết nội dung.


Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 3 năm 2018

Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 3 năm 2018 trình bày lực lượng lao động thông qua phân tích quy mô lực lượng lao động và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động; cơ cấu tuổi của lực lượng lao động; việc làm; thiếu việc làm và thất nghiệp.


Vận dụng triết lý “dân chủ” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam hiện nay

Bài viết tập trung nghiên cứu, làm rõ vị trí, vai trò, tầm vóc và giá trị thời đại trong tư tưởng, triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “dân chủ” (tức nước lấy dân làm gốc, tất cả là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân) được Người khẳng định, đúc rút và tổng kết trong bản “Di chúc” lịch sử.


Vài điểm bất cập trong bài “từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội” (sách giáo khoa Ngữ văn 8 hiện hành)

Bài học Từ ngữ địa phương và Biệt ngữ xã hội (SGK Ngữ văn 8) đặt mục tiêu học sinh đạt được kết quả “sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phù hợp với tình huống giao tiếp, nhận biết được biệt ngữ xã hội dựa trên cơ sở biết rõ đó là từ vựng của các tầng lớp xã hội, từ đó tránh lạm dụng các lớp từ này”. Bài viết này chỉ rõ chính điều này đã gây trở ngại cho việc dạy và học bài học đáp ứng mục đích đề ra.


Khảo cứu lại về Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày về Hồ Chí Minh với tư cách là một người theo chủ nghĩa Cộng hòa; tinh thần nền Cộng hòa Pháp; nhận thức về tinh thần nền Cộng hòa của Hồ Chí Minh; tuyên ngôn Độc lập.


Một số vấn đề lý luận về đánh giá chất lượng việc làm

Việc làm đầy đủ, có năng suất chất lượng là mục tiêu của mọi người lao động tất cả các quốc gia trên thế giới nhằm hướng tới việc làm bền vững. Xác định khung phân tích và chỉ tiêu chất lượng việc làm nhằm đánh giá và đề xuất chính sách tác động nâng cao chất lượng việc làm hướng tới việc làm bền vững để phát triển bền vững.


Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế là một biện pháp góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Bài viết trình bày sự hình thành chính sách bảo hiểm y tế ở nước ta; những kết quả đạt được; những tồn tại; định hướng giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu