Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Xã Hội (40.799)

Dự án hỗ trợ kỹ thuật TBU - JICA: Thành quả, tính bền vững của các hoạt động nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho giảng viên

Bài viết giới thiệu khái quát về các hoạt động của Dự án hỗ trợ kỹ thuật: “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển bền vững nông thôn khu vực Tây Bắc” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ và những thành tựu đã đạt được.


Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng ODA tại tiểu vùng Tây Bắc, Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực Tây Bắc, với mục đích đánh giá được các yếu tố về hiệu quả các dự án ODA đang được triển khai tại khu vực và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả dự án. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, dữ liệu khảo sát sau khi tiến hành kiểm định, các thang đo khảo sát đều đảm bảo độ tin cậy với hệ số Cronbach-alpha đều đạt mức trên 0,7. Những yếu tố thể hiện hiệu quả vẫn có một vài điểm hạn chế, điều này cho thấy hiệu quả các dự án ODA đang được thực hiện tại khu vực Tây Bắc là chưa cao. Nghiên cứu này cũng khẳng định nguyên nhân là từ các yếu tố ảnh hưởng bao gồm chính sách, chất lượng cán bộ quản lý.


Nghèo đói với vấn đề an ninh lương thực tại một số hộ nghèo trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

An ninh lương thực cấp hộ gia đình là cụm từ tương đối mới đối với các nghiên cứu tại khu vực Tây Bắc. Theo tài liệu của FAO thì an ninh lương thực cấp hộ được đảm bảo khi mọi thành viên ở mọi thời điểm có quyền tiếp cận đủ lương thực để duy trì cuộc sống năng động, khỏe mạnh. Thực tế cho thấy, hiện nay các hộ gia đình thuộc diện nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La mới được đảm bảo để duy trì cuộc sống chưa đáp ứng được tiêu chí khỏe mạnh năng động.


Giới thiệu một số trò chơi dân gian có lời đồng dao dân tộc Thái phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi

Bài viết giới thiệu một số trò chơi dân gian có lời đồng dao dân tộc Thái - những trò chơi “trời cho” dân gian truyền thống đơn giản, những đồ vật dung dị, cỏ cây bình dị, những con vật gần gũi với cuộc sống thường ngày của những trẻ em người dân tộc Thái nhưng giúp trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi và đạt được kết quả là trẻ hứng thú để nhận thức thế giới xung quanh một cách tự nhiên nhất.


Motif hành động trong truyện ngụ ngôn L.N. Tolstoy

Motif có thể hiểu là “khuôn”, “kiểu”, “dạng” để chỉ những thành tố, bộ phận được hình thành bền vững, ổn định, có tính lặp đi lặp lại trong tác phẩm văn học. Trong truyện ngụ ngôn Tolstoy xuất hiện khá nhiều “motif hành động” có vai trò xây dựng nên tình tiết, sự kiện cho các văn bản.


Quan điểm của Ph.Ăngghen về sự hình thành, phát triển các hình thức gia đình trong lịch sử thông qua tác phẩm nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước (1884)

Sự hình thành, phát triển của các hình thức gia đình là một trong những vấn đề cơ bản được đề cập trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước” của Ph. Ăngghen. Dựa trên những tài liệu nghiên cứu của các nhà xã hội học trước Mác, Ph. Ăngghen đã có những lí giải khoa học theo quan điểm duy vật lịch sử.


Vấn đề kiểm tra, đánh giá (KTĐG) sinh viên tại khoa Ngữ văn - trường Đại học Tây Bắc

Đổi mới kiểm tra đánh giá là một yêu cầu quan trọng trong đổi mới giáo dục đại học hiện nay. Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Tây Bắc cần thiết phải đổi mới KTĐG kết quả học tập của sinh viên để kịp thời bắt nhịp với xu thế chung. Chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp sau: Chuyển từ KTĐG kiến thức sang KTĐG năng lực, thống nhất cách thức KTĐG ở các học phần chuyên ngành, vận dụng công nghệ thông tin vào hoạt động KTĐG.


Tìm hiểu lời kêu gọi nhân kỷ niệm toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết này tập trung nghiên cứu, tìm hiểu nội dung Lời kêu gọi nhân kỷ niệm Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Hồ Chí Minh Toàn tập” nhằm làm sáng tỏ công lao và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự kiện Toàn quốc kháng chiến nói riêng và sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung.


Bàn về tính phổ biến và tính đặc thù của nhà nước pháp quyền

Nhà nước pháp quyền là hướng nghiên cứu mang tính tổng hợp, vừa mang tính cơ bản, vừa mang tính cấp bách, thời sự, vừa có ý nghĩa tư tưởng, lý luận và thực tiễn quan trọng. Hướng nghiên cứu này bao gồm những vấn đề lịch sử, lý luận và những vấn đề thực tiễn ở những cấp độ khác nhau: thế giới, khu vực và từng quốc gia, dân tộc. Trong đó có hướng nghiên về tính phổ biến và tính đặc thù của nhà nước pháp quyền. Bài viết này phân tích và làm rõ tính phổ biến, tính đặc thù của nhà nước pháp quyền


Thực trạng huy động vốn cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

Mục đích của bài viết nhằm đánh giá đúng thực trạng huy động các nguồn vốn cho phát triển Kinh tế - Xã hội (KT - XH) giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Sơn La, trên cơ sở đó đề xuất một vài giải pháp gắn với thực tiễn nhằm thu hút nguồn vốn huy động cho Tỉnh trong giai đoạn tới.


Ảnh hưởng của người Thái đối với khu vực Đông Nam Á lục địa thông qua vai trò của vương quốc Ayutthaya

Người Thái di cư tới Đông Nam Á từ những thế kỉ đầu công nguyên, rải rác trong các thế kỉ VII đến X và thực sự mạnh mẽ vào thế kỉ XIII. Cũng từ đây, sự xuất hiện của người Thái đã tạo ra những thay đổi lớn, những biến cố đối với lịch sử, chính trị, kinh tế… của khu vực Đông Nam Á, nhất là khu vực Đông Nam Á lục địa.


Nhạc tính trong thơ haiku của Matsuo Basho

Matsuo Basho là nhà thơ haiku lỗi lạc của đất nước Nhật Bản. Thơ haiku của ông rất giàu nhạc tính. Sự giàu có của nhạc tính trong thơ haiku Basho biểu hiện ở các sắc thái cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ và cách sử dụng từ tượng thanh, cách tổ chức ngôn ngữ chặt chẽ, sinh động của chủ thể sáng tạo như: Điệp từ, điệp lại câu thơ trong toàn bộ bài thơ, ngắt nhịp thơ


Quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới

Quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước qua các kỳ Đại hội từ năm 1986 đến nay. Trên cơ sở đó, bài viết cũng chỉ ra vị trí, vai trò của các động lực tạo thành một hệ thống động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và hội nhập ở Việt Nam hiện nay.


Khó khăn tâm lí của giáo viên tiểu học khi đánh giá bằng nhận xét cho học sinh ở một số trường tiểu học tại thành phố Sơn La

Bài viết đề cập đến thực trạng khó khăn tâm lí của giáo viên tiểu học khi đánh giá học sinh bằng nhận xét ở một số trường tiểu học tại thành phố Sơn La. Khó khăn đó được biểu hiện cụ thể trong các mặt nhận thức, thái độ, hành vi của giáo viên khi tiến hành đánh giá bằng nhận xét.


Thực trạng nhu cầu nhận thức của sinh viên sư phạm trường Đại học Tây Bắc

Đánh giá thực trạng nhu cầu nhận thức (NCNT) của sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc thông qua 120 sinh viên được khảo sát. Kết quả cho thấy, để thỏa mãn NCNT, trước hết, sinh viên chú trọng đến việc trang bị kiến thức môn học, sau đó đến những kiến thức liên quan đến khả năng dạy học. So sánh NCNT của sinh viên giữa một số khoa, giữa nam và nữ, giữa các khóa học khác nhau có sự khác nhau.


Khuynh hướng nhại trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

Nhại là một khuynh hướng văn học hậu hiện đại thế giới thế kỉ XX. Ở văn học Việt Nam sau 1975, sáng tác của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thể hiện rất rõ khuynh hướng này. Nhại trong văn ông xuất hiện ở nhiều cấp độ: Kết cấu, hình tượng nhân vật, chi tiết, ngôn từ… Với khuynh hướng nhại, Nguyễn Huy Thiệp đã góp phần tạo ra cuộc cách tân văn học, đưa văn học Việt Nam tiệm cận với văn học thế giới.


Dân tộc Mông ở Việt Nam và một số vấn đề về ngôn ngữ

Bài viết tập trung nghiên cứu về lịch sử dân tộc gắn với những vấn đề của ngôn ngữ và chữ viết. Qua đó thấy được mối quan hệ chặt chẽ giữa ba thành tố là dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa.


Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân qua lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và một số vấn đề đặt ra trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông

Từ việc làm rõ bối cảnh lịch sử, nghiên cứu đi vào phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến tranh nhân dân qua tác phẩm “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Trên cơ sở đó, góp phần làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, đặc biệt những đóng góp của Người về lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào kho tàng lí luận của nhân loại.


Một số vấn đề về giáo dục ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ quốc gia đối với các dân tộc thiểu số có chữ viết ở khu vực Tây Bắc Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu này tập trung vào một số vấn đề giáo dục ngôn ngữ đối với các dân tộc thiểu số có chữ viết ở khu vực Tây Bắc với mong muốn từ thực tiễn nghiên cứu một khu vực, một địa phương cụ thể góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực.


Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào hiện nay là sự tiếp nối tư tưởng từ Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng (2-/951)

Với quyết định lịch sử trọng đại này, một trang sử mới trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam được viết lên bởi tình nghĩa thủy chung, son sắt và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trở thành biểu tượng cao đẹp và mẫu mực về tình đoàn kết quốc tế trong thế kỷ XX. Do đó, nghiên cứu, tìm hiểu về một Đại hội lịch sử với một quyết định lịch sử để hiểu hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam hiện nay là cần thiết và có ý nghĩa to lớn.


OJS (Open Journal Systems) và ứng dụng trong hoạt động quản lý tạp chí khoa học trường Đại học Tây Bắc

Bài viết nghiên cứu hệ thống quản lý Tạp chí mở OJS (Open Journal Systems) và ứng dụng nó trong hoạt động quản lý Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc. Trong đó việc ứng dụng OJS vào các khâu nhận bài, phản biện, biên tập, xuất bản làm tăng hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng Tạp chí và giảm thời gian xử lý một bài báo.


So sánh trạng ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Hán

Bài viết dựa trên kết quả nghiên cứu trước của chúng tôi về “một hướng tiếp cận khác về trạng ngữ trong tiếng Việt”, thông qua kết quả nghiên cứu này chúng tôi lấy tiếng Việt làm cơ sở, tiến hành so sánh trạng ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Hán.


Đề xuất chính sách áp dụng chuẩn phân loại thập phân Dewey (DDC) 23 trong xử lý thông tin khoa học và công nghệ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Bài viết đánh giá thực trạng về chính sách áp dụng bảng phân loại DDC 14 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018. Mô tả chi tiết ưu, nhược điểm và sự cần thiết phải chuyển đổi bảng phân loại này.


Thế giới quan huyền thoại của người Việt cổ

Thế giới quan có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, được ví như chiếc la bàn định hướng và điều chỉnh hành vi của con người. Trong hệ thống truyện thần thoại và truyền thuyết ở giai đoạn văn hóa Đông Sơn, người Việt cổ đã xây dựng thế giới quan huyền thoại thông qua quan niệm về sự hình thành vũ trụ, các giống loài và con người, giải thích về các hiện tượng của tự nhiên và xây dựng hệ giá trị định hướng và điều chỉnh hành vi của cộng đồng người.


Chính sách kết nối mạng thư viện toàn cầu (OCLC) nhằm chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu thư mục thông tin khoa học và công nghệ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Bài viết đánh giá thực trạng về chính sách kết nối mạng thư viện toàn cầu OCLC nhằm chuẩn hóa hệ thống CSDL thư mục tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn 2015-2018. Mô tả chi tiết Quy trình trích xuất dữ liệu OCLC qua phần mềm OCLC Connexion. Đề xuất một số chính sách phát triển Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.


Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố thuộc bản thân sinh viên đến kết quả học tập của sinh viên khóa 58 khoa kinh tế

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xem xét các nhân tố thuộc bản thân sinh viên có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả học tập của sinh viên khóa 58 thuộc Khoa Kinh tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.


Đặc điểm phép hoán xưng trong giao tiếp trên tàu thủy

Tàu thủy là tài sản lớn đối với mọi quốc gia. Một khi có tổn thất xảy ra, thiệt hại không thể tính được. Để đảm bảo chuyến đi biển an toàn, công việc trên tàu được tổ chức khoa học trách nhiệm được quy định rõ ràng tới từng sỹ quan tàu biển. Phép hoán xưng trong giao tiếp trên tàu thủy rất hiệu quả. Bài viết này trình bày đặc điểm phép hoán xưng trong các cuộc giao tiếp hàng hải.


The fourth industrial revolution - challenges to employment issue in Vietnam

This article, the authors would like to contribute the insights to further clarify the impact of this revolution on employment issue in our country in the coming years.


Diễn tiến và hệ quả của chính sách khai thác thuộc địa ở miền Đông Nam kỳ dưới thời Pháp thuộc (1862-1945)

Sau khi chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thực dân Pháp đã thực hiện nhiều biện pháp chính trị và quân sự - an ninh, kinh tế, tài chính nhằm phục vụ cho mục tiêu tối thượng là tận thu lợi nhuận trong hai chương trình khai thác thuộc địa. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp làm cho hạ tầng kinh tế (kết cấu hạ tầng) được thiết lập và không ngừng phát triển, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến rõ nét, tạo nên “cú hích” dẫn đến sự hình thành nền kinh tế dân tộc theo hướng tư bản chủ nghĩa và tầng lớp tư sản dân tộc.


Vai trò của tầng lớp địa chủ trong cuộc khai phá, bảo vệ vùng đất Nam Bộ thế kỷ XVII-XVIII

Với chính sách phù hợp của nhà Nguyễn, tầng lớp địa chủ ở Nam Bộ tích cực mở cõi, khai phá vùng đất mới, phát triển kinh tế vùng đất mới, làm thành chỗ dựa vững chắc cho các chúa Nguyễn củng cố quyền lực, đồng thời cùng với chính quyền từng bước xác lập và bảo vệ chủ quyền trên vùng đất mới.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu