Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Tự Nhiên (50.062)

Bài giảng Đa dạng sinh học và bảo tồn - Ôn Vĩnh An

Bài giảng gồm các nội dung: các định nghĩa khác nhau về đa dạng sinh học; mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của đa dạng sinh học; sinh học bảo tồn; các cấp độ của đa dạng sinh học; giá trị của đa dạng sinh học; những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học... Để nắm rõ chi tiết các nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Nghiên cứu thực nghiệm xử lý đồng thời độ ẩm và ion clorua trong không khí ven biển

Trong bài viết này, dung môi hấp thu là hỗn hợp glycerin-nước với các tỉ lệ thể tích khác nhau được sử dụng để nghiên cứu khả năng hấp thu ẩm và ion clorua đồng thời trong không khí ẩm. Nghiên cứu cũng khảo sát khả năng tách ẩm và ion clorua trong không khí ẩm ven biển của thành phố Vũng Tàu bằng quá trình hấp thu sử dụng dung môi là hỗn hợp glycerin-nước.


Thiết lập mô hình toán học nghiên cứu va chạm và biến dạng của vật rắn chuyển động hình nón cụt vào mặt cứng tuyệt đối

Bài viết trình bày kết quả thiết lập mô hình toán học nghiên cứu va chạm và biến dạng của vật rắn chuyển động hình nón cụt vào mặt cứng tuyệt đối. Thiết lập phương trình chuyển động mặt cắt của vật hình nón cụt, các biểu thức tính dịch chuyển, tốc độ dịch chuyển, biến dạng dọc trục, các tham số lan truyền sóng cùng tốc độ lan truyền sóng (tốc độ âm thanh) trong vật do va đập và biến dạng tạo ra.


Giải pháp thiết kế hệ quang vật kính cho đầu thu vùng hồng ngoại gần

Bài viết trình bày giải pháp thiết kế hệ quang vật kính thu dạng gương-thấu kính cho thiết bị hoạt động trong vùng hồng ngoại gần (SWIR). Dựa trên nguyên lý của hệ gương-thấu kính Caxigrin, hệ quang vật kính đã được thiết kế, tối ưu nhờ phần mềm Zemax với các thông số của vật liệu truyền thống sẵn có.


Khả năng ứng dụng phương pháp điện hóa cao áp để xử lý ô nhiễm môi trường

Công nghệ điện hóa DC cao áp có khả năng tạo vật liệu nano và các phản ứng plasma điện cực nên có thể thực hiện các quá trình phản ứng xử lý một số tác nhân gây ô nhiễm môi trường.


Phân tích thành phần vật liệu cao su Gioăng làm kín cửa ra vào tàu ngầm Kilo 636m

Thành phần vật liệu cao su gioăng làm kín cửa ra vào tàu ngầm Kilo 636 được nghiên cứu xác định bằng các phương pháp phân tích hóa học và phân tích hóa lý hiện đại. Kết quả nghiên cứu phản ứng nhận biết màu và phổ hồng ngoại IR, phổ EDX, đã xác định được vật liệu cao su gioăng làm kín cửa được chế tạo trên cơ sở cao su ethylen-propylen dien (EPDM).


Nghiên cứu ảnh hưởng của bột nhôm đến nhiệt lượng nổ của thuốc nổ hỗn hợp

Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng, kích thước bột nhôm (Al) tới nhiệt lượng nổ của thuốc nổ hỗn hợp chứa Hexogen (RDX), trinitro toluen (TNT), bột Al và chất thuần hóa khi đo trên thiết bị đo nhiệt lượng nổ DCA-5.


Nghiên cứu tách nitơ, phốt pho trong nước thải sinh hoạt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm khẳng định khả năng cũng như xác định một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tách N,P dưới dạng kết tinh thành tinh thể Magie Amoni Photphat (MAP) hay còn gọi là Struvite - công thức hóa học: MgNH4PO4. 6H2O. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Hiệu quả tách N,P bằng kết tinh tạo MAP chịu ảnh hưởng khá lớn của pH môi trường và xảy ra tốt ở giải pH > 8,5.


Một số vấn đề về phụ thuộc hàm và phụ thuộc hàm xấp xỉ trong lý thuyết tập thô và ứng dụng vào bài toán rút gọn thuộc tính

Bài viết trình bày một số khái niệm và tính chất liên quan đến hệ thông tin S = (U, A), phụ thuộc hàm, phụ thuộc xấp xỉ, vùng dương trong lý thuyết tập thô.


Ảnh hưởng của trisodium citrate lên phổ hấp thụ plasmon của các hạt nano bạc được chế tạo bằng phương pháp chiếu led xanh

Trong bài viết này trình bày kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của lượng trisodium citrate (TSC) lên phổ hấp thụ plasmon của các hạt nano bạc (AgNPs) dưới kích thích của đèn LED. Các AgNPs được chế tạo từ phát triển mầm dạng cầu sang dạng đĩa tam giác khi có kích thích của LED. Kích thước, hình dạng và tính chất quang của AgNPs được khảo sát bằng phổ hấp thụ plasmon UV-Vis, kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và kính hiển vi điện tử quét (SEM).


Ảnh hưởng độ lệch tần của các chùm laser điều khiển lên hệ số hấp thụ và tán sắc trong hệ nguyên tử 85Rb cấu hình chữ Y

Trong công trình này, chúng tôi thiết lập hệ biểu thức giải tích của hệ số hấp thụ và hệ số tán sắc của hệ nguyên tử 85Rb cấu hình chữ Y với một chùm laser có cường độ yếu (chùm dò) dưới sự cảm ứng của hai chùm laser có cường độ mạnh (chùm điều khiển) và nghiên cứu ảnh hưởng độ lệch tần số của các chùm laser điều khiển lên hệ số hấp thụ và hệ số tán sắc.


Nghiên cứu xử lý axit Styphnic trong nước bằng hệ UV/H2O2/bùn đỏ Tây Nguyên

Nghiên cứu này tập trung vào việc khảo sát khả năng ứng dụng chất xúc tác quang TiO2 có trong bùn đỏ Tây Nguyên vào quá trình oxy hóa nâng cao UV-H2O2 để phân hủy axit Styphnic (TNR) trong nước tự tạo.


Comparison of characteristics quantities of photonic crystal fiber with hollow core infiltrated nitrobenzene and toluene at 1064nm for supercontinuum generation

In this paper, we created two new photonic crystal fiber structures with a silica substrate and the cladding consists of 8 rings of air holes arranged in a regular hexagonal lattice with hollow core infiltrated Nitrobenzene and Toluene.


Khảo sát ảnh hưởng của thành phần chất đóng rắn và tỉ lệ NCO/OH đến độ trong suốt điện từ của lớp phủ polyurethane hai thành phần

Bài viết trình bày việc khảo sát ảnh hưởng của thành phần chất đóng rắn và tỉ lệ NCO/OH đến độ trong suốt điện từ của lớp phủ polyurethane hai thành phần. Kết quả cho thấy, độ trong suốt điện từ của thành phần chất đóng rắn và tỉ lệ NCO/OH đều ảnh hưởng đến độ trong suốt điện từ của lớp phủ.


Nghiên cứu mở rộng vạch phổ raman trong môi trường khí H2 chứa trong sợi quang tử lõi rỗng

Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất, bán kính lõi rỗng tới độ rộng vạch phổ Raman trong môi trường khí H2 được chứa bởi HC-PCF. Kết quả chỉ ra rằng trong vùng áp suất thấp thì sự mở rộng vạch phổ trong tán xạ Raman chủ yếu gây ra do va chạm của các phân tử khí với thành của lõi rỗng.


Xây dựng giao thức trao đổi khóa an toàn dựa trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán logarit rời rạc và phân tích số khai căn cho các hệ mật khóa đối xứng

Bài viết đề xuất xây dựng giao thức trao đổi khóa an toàn cho các hệ mã hóa khóa đối xứng từ mức độ khó của việc giải đồng thời 2 bài toán: bài toán logarit rời rạc trên Zp và bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố, hoặc: bài toán logarit rời rạc trên Zp và bài toán khai căn trên vành Zn.


Một lược đồ chữ ký xây dựng trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán logarit rời rạc và phân tích số

Bài viết đề xuất một lược đồ chữ ký số xây dựng dựa trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán logarit rời rạc trên Zp với phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố. Vì thế, thuật toán chữ ký mới đề xuất ở đây có thể đáp ứng được các ứng dụng có yêu cầu cao về độ an toàn trong thực tế.


Xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của việc giải hệ phương trình phi tuyến trên Zp

Bài viết đề xuất một phương pháp xây dựng thuật toán chữ ký số dựa trên tính khó của việc giải một hệ phương trình phi tuyến trên Zp. Đây là một dạng bài toán khó mới chưa có phương pháp giải, lần đầu được đề xuất và ứng dụng để xây dựng các thuật toán chữ ký số.


Một lược đồ chữ ký tập thể xây dựng trên tính khó của việc giải bài toán phân tích số và khai căn trên Zn

Bài viết đề xuất một lược đồ chữ ký số tập thể ứng dụng phù hợp cho đối tượng là các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, doanh nghiệp,... mà ở đó các thông điệp dữ liệu cần phải được chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn ở hai cấp độ: Thực thể ký và tổ chức (cơ quan, đơn vị, ...) mà thực thể ký là thành viên của nó.


Surrogate models for multi objective evolutionary algorithms, a survey and current research trends

Multi-objective problems (MOPs), a class of optimization problems in the real-word, which has multiple conflicting objectives. Multi-objective evolutionary algorithms (MOEAs) are known as great potential algorithms to solve difficult MOPs. With MOEAs, based on principle of population, we have a set of optimal solutions (feasible solution set) after the search.


Kiểm soát góc lắc tải trọng cho cầu trục bằng MPC ràng buộc mềm trạng thái

Bài viết đề xuất một thuật toán mới sử dụng MPC và đã mô phỏng kiểm chứng hiệu quả cho một hệ thống cầu trục không gian hai chiều (2-D). Để thực hiện điều này tác giả đã sử dụng mô hình gián đoạn của cầu trục kết hợp thuật toán tối ưu hóa với ràng buộc là giới hạn góc lắc tải trọng.


Xây dựng các thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên tính khó của việc giải đồng thời 2 bài toán logarit rời rạc và phân tích số khai căn

Bài viết đề xuất xây dựng thuật toán mật mã khóa công khai từ mức độ khó của việc giải đồng thời 2 bài toán: Bài toán logarit rời rạc trên Zp và bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố, hoặc: Bài toán logarit rời rạc trên Zp và bài toán khai căn trên vành Zn. 02 thuật toán mới đề xuất đảm bảo mức độ an toàn trước các tấn công: Làm lộ khóa bí mật, thám mã bản tin. Đồng thời xác thực nguồn gốc văn bản điện tử, cũng như đảm bảo việc xác thực người gửi.


Nghiên cứu thuật toán học tăng cường sâu cho bài toán tìm kiếm cứu nạn trong môi trường mô phỏng 3-D Gazebo

Bài viết đề xuất một mô hình học tăng cường sâu (DRL) để xây dựng hệ thống Trí tuệ nhân tạo (AI) cho robot di chuyển trên mặt đất trong bài toán TK-CN. Trong mô hình học tăng cường sâu chúng tôi đề xuất sử dụng dữ liệu ảnh từ camera và tín hiệu từ các sensors gắn trên robot.


Sử dụng công cụ mô phỏng trong matlab để phân tích cơ hệ nhiều vật

Bài viết nghiên cứu ứng dụng của công cụ SimMechanics trong MATLAB để mô phỏng cơ hệ nhiều vật rắn kết nối với nhau bởi các khớp và tuân theo động lực học Niu-tơn. Việc mô phỏng sẽ giúp sinh viên có thể kiểm chứng được việc tính toán lý thuyết và dễ dàng tiếp cận với bài học do có sự kết nối giữa môi trường mô phỏng và mô hình thực tế.


Ảnh hưởng của hàm lượng anastrozole lên các đặc trưng của hệ nano 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin alginate

Các hạt nano được tạo thành bằng phương pháp tạo gel dựa trên tương tác tĩnh điện của hệ Ca2+/alginate và HPCD. Nghiên cứu cho thấy hàm lượng anastrozole ảnh hưởng không chỉ đến hiệu suất tổng hợp mà cả lên các đặc trưng hóa lý như kích thước hạt, độ hấp thu và tính chất nhiệt của sản phẩm.


Nghiên cứu so sánh đặc điểm quá trình phân hủy tetryl trong một số hệ oxi hóa nâng cao có sử dụng bức xa UV

Trong bài báo, chúng tôi giới thiệu kết quả nghiên cứu đặc điểm quá trình chuyển hoá tetryl trong một số hệ oxy hoá nâng cao không và có sử dụng bức xạ UV như UV, H2O2, UV+H2O2, Fenton, UV+Fenton. Kết quả khảo sát cho thấy tốc độ và hiệu suất phân huỷ tetryl trong các hệ oxi hoá nâng cao có sử dụng bức xạ UV luôn lớn hơn đáng kể so với hệ oxi hoá nâng cao thông thường. Do đó có thể sử dụng chúng cho mục tiêu xử lý nước thải nhiễm tetryl.


Nghiên cứu phương pháp tăng cường độ tương phản ảnh viễn thám

Các phương pháp tăng cường ảnh dựa trên phân cụm mờ cho ảnh với chất lượng cao hơn rõ rệt so với các phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, các phương pháp này mới chỉ xử lý trên từng kênh ảnh nên không bảo tồn được màu của ảnh sau tăng cường. Bài báo này trình bày một thuật toán tăng cường ảnh mới với sự kết hợp hai mức phân cụm mờ và mô hình hiệu chỉnh mức xám đa kênh có thể khắc phục được các nhược điểm trên.


Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế - xã hội thành phố Châu Đốc, An Giang

Phương pháp đánh giá rủi ro do lũ lụt dựa trên lý thuyết giá trị a thuộc tính (Multiple Attriute Value Theory) sử dụng hàm cộng tuyến tính để tính giá trị ủa mỗi phương án. Ngoài ra để tính các trọng số phương pháp tiến trình phân tích thứ AHP (Analytic Hierarchy Process) cũng được sử dụng.


Tỉ phần oxit zircon đến cơ tính của vật liệu gốm nền oxiy nhôm

Với mục tiêu tăng hiệu quả sử dụng cho các vật liệu gốm nền oxít nhôm, các biện pháp tăng bền là một vấn đề quan trọng hàng đầu khi nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu này. Oxít zircon thường được sử dụng để tăng bền cho các vật liệu gốm do cơ chế chuyển pha tetragonal → monoclin khi có tác dụng của ứng suất. Nhờ đó, các cơ tính của vật liệu gốm, đặc biệt là độ bền uốn, độ bền chống phá hủy, độ cứng được cải thiện đáng kể. Mời các bạn tham khảo!


Đề xuất giải pháp sử dụng lưới thích nghi để nâng cao độ chính xác trong bài toán phân nhóm sinh viên

Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một giải pháp sử dụng lưới thích nghi trong bài toán phân nhóm sinh viên theo kết quả học tập dựa trên tập cơ sở dữ liệu điểm học tập của sinh viên. Độ chính xác phân nhóm của giải pháp đề xuất được so sánh với các thuật toán khác. Quá trình thực nghiệm được tiến hành trên tập dữ liệu điểm sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Kỹ thuật quân sự. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Đề tài : CĂN BỆNH HÀ LAN
 • 10/05/2011
 • 27.312
 • 522

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Toán tổng hợp, phức tạp
 • 03/02/2012
 • 66.385
 • 179
Dòng gene hay sự di nhập cư
 • 23/04/2011
 • 19.644
 • 631
Ôn Tập Toán cao cấp 1- Bài 3
 • 24/02/2011
 • 44.165
 • 216

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu