Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Tự Nhiên (54.240)

Một số định hướng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm toán

Bài viết đề xuất các định hướng cơ bản để rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Toán thông qua phương pháp dạy học toán ở bậc Đại học hướng đến dạy học toán ở bậc phổ thông. Trên cơ sở các định hướng đó, chúng tôi nghiên cứu một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, bao gồm kỹ năng: giải toán, vận dụng mối quan hệ giữa Toán học cao cấp và Toán học phổ thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán.


Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Một số kinh nghiệm phát triển công nghệ sinh học của Cuba

Bài viết này bàn về mối quan hệ giữa sự phát triển công nghệ sinh học (CNSH) và chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Cuba và các cơ chế ra quyết định. Qua đó cho thấy, tác động của một số chính sách đối với sự phát triển của ngành công nghệ sinh học, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.


Bài giảng Toán cao cấp: Chương 7 - Đại học Kinh tế Luật

(NB) Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 7: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tổng quát, phương pháp Gauss giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ phương trình tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán cao cấp: Chương 8 - Đại học Kinh tế Luật

(NB) Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 8: Định thức và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình Cramer,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán cao cấp: Chương 6 - Đại học Kinh tế Luật

(NB) Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 6: Ma trận" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa ma trận, ma trận vuông, ma trận đơn vị, ma trận chéo, ma trận bằng nhau, cộng hai ma trận,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giải tích 2: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng "Giải tích 2 - Chương 2: Tích phân bội" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bội 2, tích phân bội ba, ứng dụng của tích phân bội. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.


Vpi’s sacrificial anodes for protection against corrosion

The sacrificial anode is one of the most effective methods to protect against corrosion of metal in an electrolyte environment. Aluminium, zinc, and magnesium are the metals mostly employed for sacrificial anode cathodic protection of metals. Each sacrificial alloy anode with different closed-circuit potential and electrochemical capacity can be used in different conditions and environments. This paper presents the sacrificial anodes manufactured by the Vietnam Petroleum Institute (VPI) and their qualities. VPI’s sacrificial anode products have been certified by international accreditation organisation (DNV) to conform with DNV RP B401 standard, and the quality management system of VPI has been assessed and found to conform with the requirement of ISO 9001:2015 standard. VPI's products have been installed in petroleum structures and appreciated by customers.


Bài giảng Toán cao cấp (Phần 1): Chương 1 - Đại học Kinh tế Luật

(NB) Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 1: Hàm số giới hạn và liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm số một biến số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục, phép tính vi phân hàm một biến, hàm nhiều biến,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giải tích 2: Chương 1 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng "Giải tích 2 - Chương 1: Phép tính vi phân hàm nhiều biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian Rn, hàm nhiều biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giải tích 2: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng "Giải tích 2 - Chương 3: Tích phân đường" cung cấp cho người học các kiến thức: Trường vectơ, tích phân đường loại I, tích phân đường loại II, tích phân mặt, phương trình vi phân và hệ phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 5 - Hoàng Đức Thắng

Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kiểm định giả thiết về tham số, so sáng tỉ lệ với một số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 3: Không gian Vectơ

Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 3: Không gian Vectơ" cung cấp đến quý độc giả các kiến thức về không gian vectơ con; sự độc lập tuyến tính phụ thuộc tuyến tính; hệ vectơ trong Rn; cơ sở, số chiều của kgvt tọa độ của vectơ.


Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 4: Ánh xạ tuyến tính

Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 4: Ánh xạ tuyến tính trình bày khái niệm ánh xạ tuyến tính tổng quát; ma trận của ánh xạ tuyến tính; thuật toán tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.


Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 1 - Hoàng Đức Thắng (tt)

Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 1: Đại cương về xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức về các công thức tính xác suất có điều kiện, biến độc lập, công thức nhân xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 3: Một số phân phối xác suất thường gặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối nhị thức, phân phối siêu bộ, phân phối Poisson, phân phối chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 4 - Hoàng Đức Thắng

Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 4: Lý thuyết mẫu và ước lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng thể và mẫu, các đặc trưng tổng thể, các đặc trưng mẫu, lý thuyết ước lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 1 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 1: Đại cương về xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về tập hợp, các quy tắc đếm, biến cố ngẫu nhiên, xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 2: Biến ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các khái niệm về biến ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất, hàm phân phối, các đặc trung của biến ngẫu nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ứng dụng phần mềm CocoA trong dạy học về iđêan đơn thức

Bài viết trình bày cách sử dụng phần mềm CocoA trong việc dạy học về iđêan đơn thức nhằm mục đích kiến tạo tri thức mới cho người học một cách tự nhiên. Từ đó thúc đẩy lòng say mê nghiên cứu trong người học.


Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" trình bày hệ phương trình tổng quát, định lý Crocneker – capelli, phương pháp giải hệ phương trình tổng quát; hệ phương trình thuần nhất.


Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức

Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức" cung cấp những kiến thức, các định nghĩa; các phép toán trên ma trận; phép biến đổi sơ cấp trên dòng của ma trận (Gauss – Jordan); ma trận bậc thang; dạng tam giác.


Xây dựng nhiệm vụ học tập hợp tác trong dạy học chương “chất khí” Vật lý lớp 10 theo định hướng bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh

Nhằm góp phần đổi mới phương pháp tổ chức dạy học theo định hướng bồi dưỡng năng lực, nội dung bài viết trình bày việc xây dựng các nhiệm vụ học tập hợp tác trong dạy học chương “Chất khí” vật lý lớp 10 trung học phổ thông.


Mô đun xoắn trong mô hình q-state clock

Nhiệt dung riêng và độ từ hóa chỉ ra mô hình có hai chuyển pha, bao gồm chuyển pha trên, T2, giữa pha mất trật tự và pha giả trật tự và chuyển pha dưới, T1, giữa pha giả trật tự và pha trật tự. Mô đun xoắn không những chỉ ra T2 là chuyển pha Kosterlitz-Thouless mà còn có biểu hiện của chuyển pha T1.


Giáo trình Cấu trúc dữ liệu - thuật toán – PGS. TS. Đinh Mạnh Tường

Nội dung của giáo trình "Cấu trúc dữ liệu - thuật toán" bao gồm 8 chương với các nội dung: thuật toán và phân tích thuật toán; kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu; danh sách; cây; tập hợp; bảng; các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài.


Thành phần hóa học của tinh dầu từ hoa của cây hoa dẻ (Desmos Chinensis Lour.) ở Việt Nam

Chi Hoa dẻ (Desmos Lour.) theo Nguyễn Tiến Bân và Phạm Hoàng Hộ có 5 loài [1, 2], trong đó loài hoa dẻ thơm (Desmos chinensis) phân bố ở Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Philippin, Inđônêxia và Việt Nam. Hoa của cây hoa dẻ thơm có mùi thơm dễ chịu có thể cất tinh dầu phục vụ cho việc sản xuất nước hoa. Đồng bào Mường ở Hòa Bình còn dùng nước sắc của hoa để chữa bệnh khó đẻ cho phụ nữ. Ở Ấn Độ người ta dùng nước sắc của rễ cây hoa dẻ thơm để chữa lỵ và chóng mặt. Ở Trung Quốc người ta dùng rễ và lá để trị đau dạ dày, đau bụng và viêm thận [3]... Tuy vậy, chưa có công trình nào ở trong nước nghiên cứu về tinh dầu cũng như thành phần hóa học của tinh dầu cây hoa dẻ thơm. Trong bài báo này chúng tôi muốn trình bầy một số kết quả về thành phần hóa học của tinh dầu cất từ hoa của hoa dẻ thơm ở Việt Nam.


Tác dụng hạn chế tăng glucose huyết của thân mướp đắng trên một số mô hình gây tăng glucose huyết thực nghiệm

Trong bài báo này, chúng tôi xin trình bày một số kết quả nghiên cứu về tác dụng hạn chế tăng glucose huyết của thân cây mướp đắng (TMÐ) trên một số mô hình gây tăng glucose thực nghiệm.


Áp dụng quy định kỹ thuật của IPCC cho bộ dữ liệu lớp phủ phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính các bon tại Việt Nam

Bài viết trình những quy định kỹ thuật áp dụng cho quá trình xây dựng bộ dữ liệu lớp phủ phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính, đặc biệt là khí các bon trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và rừng.


Nghiên cứu xác định những thay đổi bổ sung về chi phí đầu tư cho các cống dưới đê vùng triều ở miền Bắc và miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu

Bài viết trình bày kết quả đánh giá hiện trạng, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đến cống dưới đê vùng triều và đề xuất cách tính toán sự gia tăng của các yếu tố khí hậu theo các kịch bản biến đổi khí hậu; đưa ra các giải pháp phù hợp cho các cống dưới đê vùng triều thích ứng với BĐKH; trên cơ sở đó, lựa chọn, tính toán thiết kế và xác định, phân tích sự biến động về chi phí đầu tư cho một số cống dưới đê điển hình cho vùng nghiên cứu.


Nghiên cứu sóng tràn và áp lực sóng tác động lên tường biển có mũi hắt sóng bằng mô hình máng sóng số

Máng sóng số là công cụ rất hữu ích phục vụ nghiên cứu quá trình biến dạng sóng ở vùng ven bờ, tương tác sóng với công trình và thiết kế các công trình chắn sóng, bảo vệ bờ. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu sóng tràn và áp lực sóng tác động lên các dạng tường biển có mũi hắt sóng khác nhau và hiệu quả giảm sóng tràn và áp lực sóng tác động lên các loại tường biển này. Mô hình máng sóng số được kiểm định bằng bộ số liệu thí nghiệm sóng tràn và áp lực sóng trên mô hình vật lý máng sóng tại Trường Đại học Thủy lợi để đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác của mô hình.


Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá sự mở rộng các đảo nhân tạo khó tiếp cận thuộc Quần đảo Trường Sa, Việt Nam

Bài viết xây dựng quy trình đánh giá sự mở rộng các đảo nhân tạo khó tiếp cận thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam dựa trên các nguồn thông tin dữ liệu viễn thám đa chiều, kết hợp các phép xử lý, phân tích GIS.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu