Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Tự Nhiên (57.757)

Tổng hợp và phân tích đặc tính quang của các vi hạt cầu ZnO

Bài viết tiến hành thực nghiệm tổng hợp hạt ZnO hình cầu, kích thước micro mét với bề mặt trơn bằng phương pháp tăng trưởng thủy nhiệt. Đặc tính cấu trúc của hạt được phân tích chi tiết bằng kỹ thuật tán xạ tia X và phổ tán xạ đàn hồi Raman.


Tính toán gia cường mái dốc nền đào bằng hệ neo mềm ứng suất trước chống sụt trượt - đá rơi cho tuyến đường hoàng văn thái nối dài đi Bà Nà thành phố Đà Nẵng

Bài viết giới thiệu công nghệ mới sử dụng hệ neo mềm ứng suất trước vào việc chống sụt trượt - đá rơi cho mái dốc nền đào mất ổn định trên tuyến đường du lịch Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà.


Tính toán thời gian cấp đông thực phẩm dạng trụ vô hạn và cầu

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là đề xuất phương pháp dự đoán thời gian đóng băng cho thực phẩm có hình dạng trụ vô hạn và cầu mà không dùng hệ số quy đổi.


Về biên khung tốt nhất trong không gian Hilbert

Trong bài viết này, tác giả xây dựng công thức tổng quát cho các biên khung dưới và trên tốt nhất này và đưa ví dụ áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Chế tạo và xác định tính chất cơ lý của vật liệu composite trên nền epoxy/amin gia cường sợi xơ dừa

Mục đích của nghiên cứu này nhằm chế tạo ra một vật liệu composite trên nền nhựa epoxy đóng rắn bởi amin được gia cường bằng sợi xơ dừa, bao gồm các kết quả về chế tạo vật liệu, xác định các tính chất vật lý, các tính chất cơ học của vật liệu composite thu được, sau đó so sánh với các tính chất của nhựa. Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu này cũng được ứng dụng để sản xuất ra một loại vật lưu niệm, mà cụ thể là logo của Trường Cao đẳng Công nghệ.


Tối ưu hóa quá trình chiết xuất pectin từ vỏ chuối và ứng dụng tạo màng bao bảo quản mận

Bài viết tiến hành tối ưu hóa một số điều kiện ảnh hưởng đến hàm lượng pectin chiết tách từ vỏ chuối như nhiệt độ, thời gian, nồng độ axit citric bằng cách thiết kế thí nghiệm và tính toán trên phần mềm Design Explorer (phiên bản 7.1 Trial, Stat-EaseInc., Minneapolis, USA).


Thực nghiệm khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng cây chuối nước và cây sậy trong mô hình bãi lọc ngầm tại trường Đại học Tây Nguyên

Nội dung của bài viết này là sử dụng thực vật xử lý nước thải sinh hoạt là giải pháp được ứng dụng rộng rãi hiện nay bởi hiệu suất xử lý tốt các thông số ô nhiễm, thân thiện với môi trường, ít tiêu tốn tài nguyên nhiên liệu và tái sử dụng được chất thải. Đề tài được thực hiện nhằm bước đầu xác định tính hiệu quả và tiềm năng sử dụng thực vật để xử lý ô nhiễm hữu cơ trong nước thải sinh hoạt Trường Đại học Tây Nguyên (ĐHTN) thành sinh khối có lợi.


Phương pháp lọc cộng tác sử dụng tối ưu bầy đàn

Bài viết đề xuất một phương pháp để cải thiện hệ thống khuyến nghị truyền thống - lọc cộng tác dựa trên phân cụm cộng tác kết hợp với trọng số cho các người dùng và sản phẩm. Trong phương pháp tư vấn lọc cộng tác truyền thống, kết quả tư vấn được xây dựng chỉ dựa trên độ tương tự các điểm dữ liệu gần nhau nhất để dự đoán các giá trị khuyết trong ma trận đánh giá


Bài giảng Toán cao cấp: Bài 2 - Nguyễn Hải Sơn

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm - vi phân" với các nội dung về đạo hàm, đạo hàm cấp cao, bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản, các phép toán về đạo hàm, đạo hàm hàm hợp; vi phân, vi phân cấp cao, các phép toán về vi phân, vi phân hàm hợp; công thức taylo, quy tắc L’Hospitan; ứng dụng tính giới hạn và khảo sát hàm số.


Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê kế toán: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

"Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê kế toán - Bài 4: Kiểm định giả thuyết thống kê" trình bày một số vấn đề chung về kiểm định giả thiết; kiểm định giả thiết về giá trị trung bình; kiểm định giả thiết về tỷ lệ.


Bài giảng Toán rời rạc - Bài 3: Bài toán liệt kê tổ hợp

"Bài giảng Toán rời rạc - Bài 3: Bài toán liệt kê tổ hợp" giới thiệu bài toán liệt kê tổ hợp; trình bày thuật toán quay lui; liệt kê một số cấu hình cơ bản. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 6: Ước lượng tham số

"Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 6: Ước lượng tham số" giới thiệu một số khái niệm cơ bản liên quan đến bài toán ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên: ước lượng điểm, ước lượng không chệch, ước lượng hiệu quả, ước lượng vững...


Bài giảng Toán cao cấp: Bài 1 - Nguyễn Hải Sơn

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số - giới hạn - liên tục" được biên soạn giúp người học nắm được kiến thức về hàm số một biến số; dãy số; giới hạn; sự liên tục của hàm số.


Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - Nguyễn Hải Sơn

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân" cung cấp khái niệm phương trình vi phân (ptvp), cấp của phương trình, nghiệm của phương trình; các khái niệm nghiệm tổng quát, nghiệm riêng, tích phân tổng quát, tích phân riêng, bài toán cauchy của ptvp cấp 1 và cấp 2; cách giải một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.


Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm và vi phân

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm và vi phân" được biên soạn với các kiến thức khái niệm đạo hàm, vi phân của hàm số; các bài tập về đạo hàm, vi phân; vận dụng linh hoạt các định lý, khai triển và các quy tắc trong giải bài tập; tính chất, dáng điệu của các hàm cơ bản; ý nghĩa hình học cũng như ý nghĩa thực tiễn của đạo hàm và vi phân.


Bài giảng Toán cao cấp: Bài 3 - Nguyễn Hải Sơn

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Phép tính tích phân" trình bày nguyên hàm của một hàm số, tích phân bất định, tính chất, các công thức cơ bản, các phương pháp tính tích phân bất định; tích phân bất định của hàm hữu tỉ, hàm lượng giác, hàm vô tỉ; phân xác định, tính chất, mối liên hệ với nguyên hàm, các phương pháp tính tích phân xác định, ứng dụng của tích phân xác định; tích phân suy rộng.


Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Ma trận và định thức

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Ma trận và định thức" được biên soạn với các kiến thức khái niệm về ma trận, các phép toán về ma trận; khái niệm về hạng của ma trận và số dạng độc lập tuyến tính; biết cách tìm hạng của ma trận; định thức, các tính chất và cách tính định thức; các bài toán về định thức và ma trận, theo cách tự luận và theo trắc nghiệm.


Bài giảng Toán cao cấp: Bài 4 - Nguyễn Hải Sơn

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 4: Hàm nhiều biến" trình bày khái niệm hàm số nhiều biến số, giới hạn và sự liên tục của hàm số nhiều biến số; đạo hàm riêng, vi phân riêng, vi phân toàn phần; cực trị của hàm số - cực trị có điều kiện.


Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - PGS. TS. Bùi Minh Trí

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân" giới thiệu với các bạn các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân nói chung và một số vấn đề cơ bản như biểu diễn nghiệm, phương pháp giải một số loại phương trình vi phân cấp một, cấp hai đặc biệt.


Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số, giới hạn và liên tục

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số, giới hạn và liên tục" giúp người học hiểu được khái niệm hàm số, giới hạn, sự liên tục; giải được các bài tập về hàm số, giới hạn, tính liên tục; áp dụng phần mềm toán để tính toán với hàm số, giới hạn.


Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

"Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn" là tư liệu phục hỗ trợ cho các bạn sinh viên học tập cụ thể là cung cấp kiến thức về phương pháp OLS; các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương tối thiểu; hệ số xác định r2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu; kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy.


Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính" trình bày khái niệm về các loại hệ phương trình đại số tuyến tính; phương pháp giải hệ phương trình có số phương trình và số ẩn bằng nhau theo phương pháp Cramer và phương pháp Gauss; giải hệ phương trình đại số tuyến tính tổng quát; hệ phương trình thuần nhất.


Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân

Sau khi học tập "Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân" người học sẽ nắm được khái niệm phương trình vi phân; làm được bài tập về phương trình vi phân.


Bài giảng Giải tích: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hải Sơn

"Bài giảng Giải tích - Bài 2: Tích phân bội ba" trình bày khái niệm tích phân bội ba và các ứng dụng của nó, thấy được tích phân bội ba là sự phát triển tự nhiên của tích phân kép; các kĩ thuật tính tích phân bội ba và làm được các bài tập liên quan đến tích phân bội ba.


Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất chlorpyrifos ethyl lên sự phát triển của vi tảo Chlorella và Scenedesmus

Trong nghiên cứu này, hai loài tảo lục Chlorella sp. và Scenedesmus protuberans phân lập từ Việt Nam, được phơi nhiễm riêng lẻ và đồng thời với thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl tại các nồng độ 0, 5, 25 và 125 µg L -1 trong 18 ngày.


Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mạ niken hóa học trên kim loại nhôm

Trong nghiên cứu này, với cùng quy trình mạ niken hóa học nhưng được thực hiện trên đối tượng nền khác là kim loại nhôm ở nhiệt độ 68ºC và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mạ. Nồng độ thích hợp của chất hoạt hóa làm tăng tốc độ mạ niken, cải thiện tính năng của lớp mạ như độ bám dính, độ bóng sáng hay độ bền màu. Khi chọn axit aminoaxetic làm chất tạo phức chính đã cải thiện rõ rệt khả năng chống ăn mòn của lớp mạ, nâng cao thế ăn mòn, giảm mật độ dòng ăn mòn. Khi nồng độ của chất hoạt hóa là 1,5g/L và nồng độ của axit aminoaxetic là 8g/L, lớp mạ niken trên nền kim loại nhôm thu được có những tính năng tốt nhất.


Điều kiện tối ưu dạng xấp xỉ cho bài toán tối ưu đa trị

Từ các kết quả về điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu đa trị dựa trên khái niệm dưới vi phân yếu của hàm véc tơ, bài viết này trình bày nghiên cứu dưới vi phân xấp xỉ yếu cho hàm đa trị. Khái niệm - dưới vi phân yếu cho hàm đa trị được đề nghị. Điều kiện tối ưu xấp xỉ dạng Fritz-John và KuhnTucker cho bài toán được thiết lập.


Giao thông của cư dân óc eo trong những thế kỷ đầu công nguyên

Miền Tây Nam Bộ những thế kỷ đầu Công nguyên là vùng đồng bằng thấp, sình lầy, nhiều tháng trong năm bị ngập nước và có hệ thống sông ngòi dày đặc. Để thích ứng với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt đó, người dân Óc Eo bằng nhiều hình thức đã tìm cách khắc phục, đặc biệt là trong lĩnh vực đi lại. Họ đã lợi dụng địa hình sông rạch tự nhiên để khai thông nhiều đường nước, xây dựng hệ thống thủy lợi dài hàng trăm kilomet


Đánh giá các tác động xã hội của các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, chế xuất và công nghệ cao về việc nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết đánh giá các tác động xã hội của các doanh nghiệp hoạt động bên ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, và khu công nghệ cao trong công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND của Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những vấn đề rất cần thiết đối với công tác bảo vệ môi trường.


Chế tạo và khảo sát hoạt tính kháng nấm của hạt đồng nano được ổn định bằng Chitosan

Trong nghiên cứu này, kim loại đồng có kích thước nanomet đã được tổng hợp bằng phương pháp hoá học sử dụng chitosan làm chất ổn định và NaBH4 làm chất khử. Sự hình thành hạt đồng nano được xác định bằng màu sắc đặc trưng và phổ UV-vis. Hình thái và kích thước hạt được xác định bằng phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM).


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu