Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Tự Nhiên (50.239)

Nguồn gốc Lamproit Tây Bắc Bộ dưới góc độ địa hóa nguyên tố vết

Lamproit Tây Bắc Bộ được Lacroix mô tả lần đầu tiên vào năm 1933 và đặt tên là cocit. Sau đó các nhà địa chất Liên Xô và Việt Nam đều cho rằng chúng là nhóm đá Porphyrit sẫm màu, có thành phần mafic cao kiềm Kali và giàu nguyên tố vết. Tuy đã được nghiên cứu chi tiết ở các mức độ và khía cạnh khác nhau nhưng vấn đề về thạch luận ngồn gốc vẫn chưa được làm sáng tỏ, bài viết sẽ trình bày chi tiết hơn về nguồn gốc của Lamproit Tây Bắc Bộ thông qua góc nhìn địa hóa nguyên tố vết.


Nghiên cứu khả năng xử lý Amoni trong nước bằng nano MnO2 - FeOOH mang trên Laterit (Đá ong biến tính)

Nội dung bài viết trình bày tổng quan về hiện trạng ô nhiễm và sự cần thiết phải xử lí các hợp chất chứa Nitơ trong nước cấp; các phương pháp tách loại Amoni; Laterite; công nghệ nano. Chế tạo vật liệu MnO2 mang trên Laterit bằng phương pháp ngâm phủ, chế tạo vật liệu MnO2 có kích thước Nanomet mang trên Laterit; xác định hàm lượng Amoni với thuốc thử Nessler, hàm lượng Nitrit trong nước bằng phương pháp so màu với thuốc thử Griss, Nitrat trong nước bằng phương pháp so màu với thuốc thử Phenoldisunfonic, xác định nồng độ mangan (Mn2+) trong nước bằng phương pháp Pesunphat.


Nghiên cứu sử dụng các hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải

Bài viết giới thiệu, nghiên cứu về hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải; các cơ chế loại bỏ chất ô nhiễm trong đất ngập nước và vai trò của thực vật, thực vật thủy sinh bậc cao trong hệ thống đất ngập nước.


Nghiên cứu điều kiện phân tích các Sulfamit bằng phương pháp sắc ký

Bài viết nhằm tối ưu hoá các điều kiện tách và định lượng đồng thời năm chất bằng HPLC: Chọn bước sóng của Detector; chọn pha tĩnh; tối ưu hoá pha động: pH, thành phần, tốc độ. Khảo sát khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng; đánh giá độ lặp lại và độ đúng của phép đo. Chọn phương pháp xử lý mẫu và xác định hiệu suất thu hồi. Xây dựng quy trình phân tích và ứng dụng quy trình nghiên cứu để phân tích một số mẫu tôm.


Hệ thống lãnh thổ sinh thái, quần xã nhân văn và hệ sinh thái nhân văn trong khoa học môi trường

Bài viết nghiên cứu các vấn đề hệ sinh thái nhân văn, quần xã nhân văn và hệ thống lãnh thổ sinh thái và chiến lược phát triển bền vững, chính sách xây dựng các hệ sinh thái nhân văn trong khoa học môi trường.


Hình thành khái niệm dòng điện Fucô gắn liền với việc giảng dạy các ứng dụng kỹ thuật của nó

Bài viết với các nội dung: khái niệm dòng điện Fucô; con đường giúp học sinh xác định hình dạng và chiều dòng điện Fucô trong các trường hợp cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.


Thơm hóa LPG (Khí hóa lỏng) trên xúc tác ZnO/HZSM-5

Bài viết nghiên cứu thơm hóa LPG (Khí hóa lỏng) trên xúc tác ZnO/HZSM-5 thông qua thực nghiệm và đánh giá, thảo luận kết quả thực nghiệm để đánh giá phản ứng thơm hóa LPG cho hiệu quả đáng kể. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Trường địa vật lý của biển và đại dương

Bài viết nghiên cứu về trường địa vật lý của biển và đại dương thông qua trường trọng lực, từ trường, trường địa nhiệt. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Địa hình đáy đại dương

Bài viết với các nội dung như: địa hình rìa lục địa thụ động, địa hình thềm lục địa, địa hình sườn lục địa, địa hình lòng chảo đại dương, địa hình sống núi giữa đại dương, địa hình đứt gãy chuyển dạng quyển đại dương, địa hình rìa lục địa tích cực...


Địa từ học

Bài viết với các nội dung: trường địa từ, biến thiên của trường địa từ, nguồn gốc của trường địa từ và sự biến thiên của nó, cổ địa từ và từ địa tầng. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tuổi tuyệt đối của đá

Sự phân rã phóng xạ và định tuổi đồng vị phóng xạ; cơ sở khoa học; sự phân rã phóng xạ; các phương pháp xác định tuổi tuyệt đối; định tuổi vết phân hạch; đồng vị do tia vũ trụ... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung bài viết.


Tướng và đới biến chất

Các phản ứng biến chất và tổ hợp cộng sinh khoáng vật tiêu biểu; định nghĩa tướng biến chất; xác định các vị trí các điểm vô biến và vẽ đường đơn biến biểu đồ P-T; phân biệt các loại tướng biến áp suất thấp, trung bình và cao.


Thạch luận công trình

Bài viết nghiên cứu về thạch luận công trình dưới các khía cạnh như: cơ sở khoa học thạch luận công trình; nhiệm vụ của thạch luận công trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Địa chất thủy văn - Đoàn Văn Cảnh

Bài viết nghiên cứu địa chất thủy văn thông qua các nội dung như: các lĩnh vực nghiên cứu của địa chất thủy văn, địa chất thủy văn chung, sự vận động của nước dưới đất, nghiên cứu về động tháo và cân bằng nước dưới đất, địa chất thủy văn mỏ, địa chất thủy văn cải tạo đất...


Địa hình đáy biển Việt Nam

Địa hình thềm lục địa Việt nam, địa hình tích tụ, địa hình nghiêng thuộc trường sườn châu thổ, địa hình vũng vịnh hiện đại, địa hình tích tụ dạng tam giác thủy triều hiện đại, địa hình mài mòn do sóng, địa hình mài mòn, địa hình mài mòn của trầm tích núi lửa, địa hình sườn lục địa Việt Nam...


Thăm dò từ

Bài viết với các nội dung: sự từ hóa trong trường lưỡng cực từ của trái đất; thu thập số liệu từ; các loại từ kế hiện đại; đo và hiệu chỉnh số liệu; xử lý số liệu; ứng dụng của thăm dò từ; giải thích số liệu thăm dò từ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của hệ oxit CeO2-Fe2O3 cho phản ứng oxi hóa Toluene

Bài viết trinh bày tổng quan về tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác hỗn hợp cho CeO2- Fe2O3 cho phản ứng oxi hóa Toluen: các quy định đối với việc kiểm soát quá trình phát thải các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, các phương pháp kiểm soát các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hiện nay, phân tích, lựa chọn kỹ thuật xử lý, Xúc tác trong phương pháp oxi hóa xúc tác VOCs. Tiến hành các phương pháp thực nghiệm: Tổng hợp xúc tác và nghiên cứu hoạt tính xúc tác; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác. Đưa ra các kết quả và đánh giá các kết quả đạt được.


Nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích hồ Trị An

Nghiên cứu hàm lượng tổng và hàm lượng các dạng liên kết của các kim loại Cu, Pb, Zn trong trầm tích hồ Trị An bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). Xác định tuổi trầm tích; so sánh sự khác biệt về hàm lượng kim loại nặng trong mẫu trầm tích mới và mẫu nền đất cũ của hồ. Sự phân bố hàm lượng kim loại theo tuổi trầm tích; nêu lên sự tương quan giữa hàm lượng các kim loại Cu, Pb, Zn với nhau; đánh giá nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích hồ Trị An dựa vào một số chỉ số và tiêu chuẩn chất lượng trầm tích.


Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Bài viết tổng quan các vấn đề lý luận về ô nhiễm mangan trong nước; xác định nồng độ mangan trong nước giếng khoan tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội; nghiên cứu sự tích lũy mangan trong tóc người dân xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội.


Tây Bắc Bộ

Bài viết trình bày các nội dung các gãy đứt chính, kiểu động hình học, biên độ dịch chuyển, phức hệ chất và kiến trúc đi kèm, kiểu động hình học của một số đứt gãy như: đứt gãy Sơn La, đứt gãy Sông Mã, đứt gãy Sông Đà...


Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu Nanospinen bậc ba AB2O4 (A = Cu2+, Zn2+; B = Al3+, Cr3+) trong phản ứng Oxidehydro hoá Etylbezen

Bài viết nghiên cứu tổng hợp và các điều kiện tổng hợp ảnh hưởng đến sự hình thành hạt Nano ZnCr2O4, ZnAl2O4 bằng phương pháp thủy nhiệt; phân tích cấu trúc, các tính chất bề mặt của các vật liệu xúc tác bằng phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại đáng tin cậy: XRD, phân tích nhiệt DTA-TGA, IR, SEM, TEM, BET, EDX, TPD-NH3. Khảo sát hoạt tính xúc tác của các Nanospinel trong phản ứng Oxidehydro hóa Etylbenzen thành Styrene ở các điều kiện nhiệt độ và các điều kiện khác như thời gian tiếp xúc, tốc độ dòng oxi không khí. Trên các xúc tác ZnAl2-xCrxO4 và Zn1- xCuxAl¬2O4 cho thấy chúng có độ chọn lọc rất cao 100% tính trên sản phẩm lỏng.


Tìm kiếm thăm dò dầu khí

Bài viết với các nội dung: các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí; các phương pháp nghiên cứu địa tầng; hệ phương pháp nghiên cứu địa hóa dầu khí; phân loại đá mẹ theo các tiêu chí RE...


Mạch nước

Bài viết nghiên cứu mạch nước với các khía cạnh như: phân loại mạch nước, phân loại mạc nước của Bryan, phân loại mạch nước của Ovshinikov, phân loại mạch nước của Clarke, mạch nước karst nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Địa hóa học

Bài viết nghiên cứu về Địa hoá học tại Việt Nam với các khía cạnh như: định nghĩa về Địa hóa học, lịch sử và phát triển của Địa hóa học, sự ra đời của Địa hóa học, Địa hóa học hiện đại. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Nghiên cứu các hợp chất Flavonoid ở cây Hibiscus Sabdariffa và khả năng ứng dụng chúng làm thuốc chữa bệnh

Bài viết nghiên cứu các hợp chất Flavonoid ở cây Hibiscus Sabdariffa và khả năng ứng dụng của Flavonoid làm thuốc chữa bệnh gan, bào chế thuốc Phenanca... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Nghiên cứu tâm sâu trong bán dẫn 6H-SiC bằng phương pháp phổ quang điện dung

Bài viết trình bày mẫu bán dẫn 6H-SiC loại n được chiếu xã bởi chùm điện tử có năng lượng 2.5 MeV; đường quá độ quang điện dung được đo trên lớp chuyển P+-n H-SiC ở các nhiệt độ khác nhau, từ các đường độ tiến hành tính tốc độ phát xạ quang và tiến diện ion hóa quang.


Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa Epoxy thu được từ quá trình tái chế Polycarbonate phế thải

Bài viết trình bày tổng quan về Polycarbonate, Bisphenol A, nhựa Epoxy, nhựa Alkyd, rác thải điện tử. Tìm hiểu thủy phân polycarbonate phế thải trong môi trường kiềm thu lấy sản phẩm Bisphenol A; khảo sát cấu trúc sản phẩm bằng phân tích nhiệt, phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Ảnh hưởng dung môi đến hiệu suất phản ứng; tổng hợp nhựa Epoxy từ Bisphenol A và Epiclohidrin trong môi trường kiềm. Chế tạo màng Epoxy và màng Epoxy – Alkyd trên cơ sở nhựa Epoxy thu được từ quá trình tái chế.


Nghiên cứu độ bền hòa tan Anot của thép và thép biến tính trong môi trường kiềm chứa Ion Clo

Bài viết trình bày tổng quan: sự ăn mòn kim loại, sự ăn mòn thép trong bê tông, ăn mòn điểm (pitting corrosion), phương pháp chống ăn mòn thép. Tiến hành thực nghiệm: hóa chất và thiết bị; nội dung thực nghiệm; các phương pháp vật lí và hóa học được sử dụng trong nghiên cứu: phương pháp đo đường cong phân cực (polarization curve), hiển vi điện tử quét (SEM), nhiễu xạ tia X (XRD), đo phổ hồng ngoại (IR). Tìm hiểu các kết quả thu được sau khi tiến hành thực nghiệm: nghiên cứu độ bền hòa tan anot của điện cực thép CT3 trong môi trường kiềm có chứa ion Clo, nghiên cứu khả năng nâng cao độ bền hòa tan anot của thép CT3 trong môi trường kiềm chứa ion Clo bằng các biện pháp khác nhau.


Đá biến chất - Phan Trường Thị

Bài viết nghiên cứu về đá biến chất với các nội dung: đá biến sét chất, đá biến chất áp suất thấp, đá sét biến chất áp suất trung bình, đá phiến thạch anh hai mica có Granat, đá biến chất áp suất áp, đá phiến trắng, đá phiến lục, đá siêu mafic biến chất và đá Cordierit - Anthophylit...


Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-formylsydnone thế

Bài viết trình bày tổng quan về: sydnone, glucozyl isothiocyanat, thiosemicarbazid, thiosemicarbazon, sử dụng lò vi sóng trong hóa học cacbohydratee. Tiến hành thực nghiệm tổng hợp các chất 3-arylsydnone, tổng hợp các 3-aryl-4-formylsydnone, tổng hợp tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl, tổng hợp tetra-O-acetyl-ß-D-glucopyranosyl isothiocyanat, tổng hợp tetra-O-acetyl-ß-Dglucopyranosyl thiosemicarbazid, tổng hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone. Tìm hiểu kết quả thực nghiệm tổng hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone, tổng hợp tetra-Oacetyl-α-D-glucopyranosyl isothiocyanat.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Asean Biodiversity
 • 16/07/2013
 • 97.951
 • 910
Graph radiocoloring concepts
 • 20/12/2018
 • 75.826
 • 917
Chuyên đề toán học PTNK TPHCM
 • 13/08/2010
 • 19.343
 • 527

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu