Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Tự Nhiên (49.574)

Optimization of energy consumption in clustered nodes of WSN using the black hole algorithm

In this study using black hole algorithm (BHA), we determine the number and location of the cluster heads to the best optimization. Fitting the criterion will be based on the minimum consumed energy of each node in the network in every data transmission operation period that will be led to the creation of a balance in energy consumption of cluster heads and consequently longer life of network


Tăng trưởng xanh gắn với phát triển kinh tế tri thức - lý luận và thực tiễn

Nghiên cứu trình bày về vấn đề tăng trưởng xanh gắn với phát triển kinh tế tri thức - lý luận và thực tiễn, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên... đang ảnh hưởng tới sự ổn định môi trường sống của loài người, khiến các quốc gia phải nghĩ tới việc phát triển bền vững. Không nằm ngoài mục tiêu trên, Việt Nam đang hướng tới phát triển theo hướng tăng trưởng xanh.


Điều chế biodiesel từ mỡ cá tra sử dụng xúc tác K2CO3/γ – Al2O3

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu quá trình sản xuất biodiesel từ mỡ cá tra với methanol bằng cách sử dụng xúa tác K2CO3 tẩm trên nền Al2O3. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng xúa tác K2CO3/Al2O3 có hiệu quả cao hơn các xúc tác H2SO4, HCl,..đã nghiên cứu trước đó vì có thể giảm được thời gian phản ứng, lượng xúc tác và lượng ancol. Sản phẩm biodiesel có kết quả phân tích phù hợp với tiêu chuẩn ASTMD 6751.


Một số bài toán không giải được đối với ngôn ngữ tuyến tính

Đề tài được tiến hành nhằm nghiên cứu về tính khả giải của một số bài toán trong lý thuyết ngôn ngữ hình thức. Cụ thể là, tác giả sẽ chứng minh các bài toán sau đây là không giải được đối với ngôn ngữ tuyến tính: Bài toán tương đương của hai ngôn ngữ tuyến tính bất kỳ, bài toán đồng nhất của một ngôn ngữ tuyến tính với một ngôn ngữ chính quy, bài toán liệu có hay không L = Σ*, đối với ngôn ngữ tuyến tính L cho trước trên bảng chữ cái Σ.


optimization of charging current and soh estimation for lead acid batteries

In this paper a new model-based approach is used to optimize the charging current of lead acid batteries for use in hybrid electric. The used model is a dynamical nonlinear model and so steepest descent, as a nonlinear optimization technique, is used to design the desired current profile.


Nonlinear filtering in ECG signal enhancement

In this paper various non linear, non adaptive filtering techniques are presented for the removal of baseline wander removal from ECG signals. The performance characteristics of various filtering techniques are measured in terms of signal to noise ratio.


A comparative analysis on existing DNS performance measurement mechanisms

The software techniques provide burst of unrealistic data for limited time, restricting the scope of performance measurement and evaluation. Hardware data generation systems can be both expensive and inflexible. There is a need for more realistic DNS data traffic which can be used for flexible and cost effective performance measurement over a longer period for thorough evaluation.


Techniques and programs used in bidding and playing phases of imperfect information game – an overview

The programs were performing well and it is also matter of time before the computer beats most human bridge players. As such, the researchers mainly focused on the techniques and computer programs which were used in bridge bidding and playing phases.


Improving energy efficient QOS performance for heterogeneous MANET

In this paper, a heterogeneous network is intended to attain enhanced energy-efficient multipath QoS provisioning. Primarily, the multipath routes are assumed to be discovered and they then find the gateway node along with all the nodes in the network by using the gateway selection procedure.


Photonic band gap structure for improve the performance of band stop filters

In this paper we have designed two new compact Photonic Band Gap Structures, shows the properties of Band stop filters. Photonic Band gap filters are designed on central frequencies 1.7GHz and 2.2GHz. These Photonic filters are stable and observable. Also used photonic band gap structure on the filter surfaces, have been provided information about the increasing bandwidth up to 30% of band stop filters.


Rectangular patch array antenna with liquid crystal substrate for Ka and Q band applications

This paper mainly deals with the design of Microstrip rectangular patch array antenna on liquid crystal substrate at 40GHz. The antenna parameters are simulated using commercial Ansoft HFSS software and the detailed explanation of performance evaluation is presented.


Image encryption using parallel RSA algorithm on cuda

In this paper we discuss Image Encryption and Decryption using RSA Algorithm which was earlier used for text encryption. In today’s era it is a crucial concern that proper encryption decryption should be applied so that unauthorized access can be prevented. We intend to build a general RSA algorithm which can be combined with other image processing techniques to provide new methodologies and better encryption decryption efficiency.


Ebook Nhìn lên những chòm sao: Phần 2

Ebook Nhìn lên những chòm sao: Phần 2 tiếp tục mang đến các nội dung xoay quanh các chòm sao trên vũ trụ như: Những chòm sao thấy được vào các quý 2, 3, 4, chòm sao người chăn, chòm sao rắn biển, chòm sao thiên nga, chòm sao thiên mã, sự dịch chuyển của trục trái đất, chòm sao quái nhân mã,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Nhìn lên những chòm sao: Phần 1

Ebook Nhìn lên những chòm sao sẽ đề cập đến sự hiện diện của các chòm sao trên bầu trời nhằm giúp chúng ta có thể tự trang bị thêm cho kiến thức cuộc sống một hiểu biết sơ đẳng nhất về vũ trụ. Chắc chắn nó sẽ giúp ích ít nhiều cho các bạn trẻ thích tìm hiểu, thám hiểm. Phần 1 của ebook gồm những nội dung chính sau: Những chòm sao xoay quanh Cực Bắc, mười hai chòm sao trên đường Hoàng Đới, những chòm sao được thấy vào quý 1 ở Việt Nam, chòm sao chiến sĩ, chòm sao ngự phu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án trong môn Hóa học

Thiết kế bộ công cụ để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo là một vấn đề quan trọng, góp phần xác định được các biện pháp cụ thể trong dạy học ở trường phổ thông để hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, đặc biệt là với giáo dục miền núi. Bài báo nghiên cứu xây dựng bộ công cụ để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án.


Xây dựng hệ thống bài tập chương từ trường nhằm đánh giá năng lực vật lí của học sinh

Bài viết giới thiệu cách thức xây dựng hệ thống bài tập phần từ trường bao gồm 14 bài tập nhằm đánh giá năng lực vật lí của học sinh. Mỗi bài tập được phân hóa thành 3 mức độ khác nhau. Hệ thống bài tập này đã được thử nghiệm để đánh giá 73 học sinh lớp 11 tại trường trung học phổ thông. Kết quả ban đầu đã được phân tích và so sánh với kết quả học tập của học sinh. Kết quả cho thấy có sự phù hợp của bài làm đánh giá năng lực đã xây dựng và kết quả học tập môn vật lí của học sinh.


Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật, sinh học 11 trung học phổ thông

  • 5/5 (1)

Dạy học theo định hướng giáo dục STEM giúp học sinh học thông qua làm, lí thuyết gắn với thực tiễn. Bên cạnh việc phát triển các năng lực và tư duy kĩ thuật, giáo dục STEM còn có mục đích nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Bài viết này đưa ra quy trình thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học môn Sinh học và ví dụ minh họa về các hoạt động dạy học theo định hướng giáo dục STEM trong dạy học phần “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật”, Sinh học 11 trung học phổ thông.


Phân tích khái niệm trong dạy học môn Giải tích ở trường đại học thông qua việc giải một số bài toán thực tiễn

Bài báo nêu lên sự cần thiết của việc hiểu rõ các khái niệm khi áp dụng giải một số bài toán thực tiễn trong dạy học môn Giải tích ở trường đại học. Bài viết đưa ra một số gợi ý khi phân tích các khái niệm nhằm làm rõ ý nghĩa ứng dụng, giúp sinh viên nắm vững khái niệm, đồng thời đưa ra một số ví dụ minh họa.


Một số biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho sinh viên trong dạy học môn Toán cao cấp ở trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vinh

Việc phát triển cho sinh viên năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn là cần thiết đối với sự phát triển của xã hội, phù hợp với mục tiêu giáo dục toán học hiện nay. Bài viết đề xuất các biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vinh trong dạy học môn Toán cao cấp.


Hiện trạng môi trường nước trên các sông tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa có tài nguyên nước mặt dồi dào nhưng trong những năm gần đây, do sự phát triển nhanh chóng của dân số và kinh tế, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đang được khai thác quá mức, phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt. Môi trường nước trên các con sông tỉnh Thanh Hóa đã báo hiệu nhiều biến đổi theo hướng tiêu cực. Chất lượng nguồn nước đang bị ô nhiễm chủ yếu bởi các chất cặn lơ lửng, các chất hữu cơ, NO2-, amoni và dầu mỡ.


Đánh giá năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh thông qua phương pháp dạy học Webquest trong dạy học hóa học 10

Bài viết này giới thiệu về cấu trúc năng lực hợp tác giải quyết vấn đề, bộ công cụ đánh giá năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh thông qua dạy học WebQuest. Thực nghiệm sư phạm và kết quả xử lí thống kê cho thấy bộ công cụ đánh giá năng lực hợp tác giải quyết vấn đề có độ tin cậy và độ giá trị cao. Những kết quả nghiên cứu này có thể nhân rộng được


Thực trạng về tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực thể chất cho học sinh trong dạy sinh học cơ thể người ở trường trung học cơ sở

Bài viết đề cập tới các khái niệm về hoạt động trải nghiệm, năng lực thể chất, thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần Sinh học cơ thể người cho học sinh ở trường trung học cơ sở thông qua các kết quả điều tra. Trên cơ sở đó, đề xuất 4 nhóm giải pháp thuộc về cơ quan quản lí, về phía giáo viên, các yếu tố về cơ sở vật chất, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo.


Đánh giá chất lượng nước vùng biển Hải Vân - Sơn Chà

Vùng biển Hải Vân – Sơn Chà nằm trong 16 độ 10’25’’ đến 16 độ 15’00’’ vĩ độ Bắc thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, giáp ranh với Đà Nẵng. Đây là vùng biển có độ đa dạng và năng suất sinh học cao với các bãi san hô dọc ven bờ. Đặc điểm chất lượng nước của vùng biển này trong sạch về cả hữu cơ và vô cơ: các yếu tố thủy lý: nhiệt độ (29,90C), độ muối (33.2‰), TSS (7 mg/l).


Toán tử Laplace với mật độ

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày các khái niệm về vi phân ngoài với mật độ của một dạng vi phân, đạo hàm với mật độ của một hàm, tích trong với mật độ và tích phân với mật độ như là sự mở rộng của các khái niệm tương ứng trong không gian Euclid cũng như các tính chất của chúng.


Ebook Một số vấn đề trong dạy học địa lý ở trường phổ thông: Phần 1

Ebook Một số vấn đề trong dạy học địa lý ở trường phổ thông: Phần 1 sẽ mang đến các nội dung về các vấn đề kiến thức cơ bản trong dạy học địa lý, vấn đề tư duy địa lý và phương pháp phát triển tư duy địa lý, vấn đề giảng dạy địa lý tự nhiên, vấn đề giảng dạy địa lý kinh tế - xã hội ở THPT. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Một số vấn đề trong dạy học địa lý ở trường phổ thông: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Một số vấn đề trong dạy học địa lý ở trường phổ thông: Phần 2 tiếp tục trình bày một số vấn đề chính sau: Vấn đề giảng dạy địa lý địa phương ở trường phổ thông, vấn đề thiết kế bài giảng trong dạy - học địa lý ở trường phổ thông, các dạng thiết kế bài giảng địa lý ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.


Sản xuất và ứng dụng men thuần trong lên men rượu nếp than

Nội dung đề tài này gồm xác định hoạt tính của amylomyces rouxii và saccharomyces cerevisiae đã được phân lập và tuyển chọn do có hoạt tính cao trong quá trình đường hóa và rượu hóa (Dung et al., 2005; Dung et al., 2006), nghiên cứu điều kiện sản xuất và sử dụng men giống thuần, đánh giá tính ổn định của men giống sau thời gian tồn trữ, và phân lập định danh vi khuẩn lây nhiễm trong quá trình sản xuất men rượu thuần.


Ebook 55 năm xây dựng và phát triển (1956-2011)

Nhân dịp lễ kỷ niệm 55 năm thành lập khoa Toán - Cơ - Tin học, chúng tôi cho xuất bản ebook 55 năm xây dựng và phát triển (1956-2011) này trên cơ sở các cuốn kỷ yếu trước đây. Ngoài các thông tin mới về giai đoạn 2006-2011, lịch sử và tiềm năng của khoa, chúng tôi đã chỉnh sửa và bổ sung một số tư liệu có tính chất lịch sử của khoa nhằm làm cho phong phú hơn, đặc biệt là giai đoạn 1956-1975. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Lý thuyết đồ thị: Phần 1

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên các bài giảng mà tác giả đã giảng dạy nhiều năm tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuốn sách cung cấp cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành toán học, tin học, công nghệ thông tin, vật lí, hóa học,... những kiến thức rất cơ bản của lý thuyết đồ thị cùng các thuật toán tiêu biểu. Phần 1 của cuốn sách sẽ trình bày các nội dung chính sau: Đồ thị và tính liên thông, hàm Grundy và tổng các đồ thị, các tập cố định, chữ số và sắc số, phép duyệt đồ thị, chu trình Euler và chu trình Hamilton. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Lý thuyết đồ thị: Phần 2

Ebook Lý thuyết đồ thị: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về cặp ghép và đồ thị hai phần, bài toán đường đi ngắn nhất, bài toán mạng vận tải, đồ thị phẳng, cây và cây bao trùm, cây phân cấp, cây nhị phân và một số ứng dụng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

ĐLVN 27:1998
  • 08/08/2010
  • 55.993
  • 659

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ECOLOGY and BIOMECHANICS - CHAPTER 3
  • 20/12/2011
  • 30.107
  • 796

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu