Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Tự Nhiên (49.990)

Tăng cường yếu tố nghiệp vụ sư phạm khi tổ chức các hoạt động giải toán cho sinh viên

Bài viết này, chúng tôi đề cập yêu cầu tăng cường các hoạt động nghiệp vụ sư phạm trong dạy học giải toán. Đề xuất một số biện pháp tổ chức các hoạt động giải toán phù hợp với sinh viên: 1. Tổ chức thực hành các hoạt động định hướng tìm kiếm lời giải bài toán bám sát nội dung toán ở trung học phổ thông; 2. Tăng cường tổ chức hoạt động rèn luyện các kĩ năng xây dựng chương trình giải và thực hiện chương trình giải cho các đối tượng sinh viên khác nhau, phù hợp với thực tế yêu cầu dạy học giải toán ở trung học phổ thông;3. Tổ chức các cuộc thi có chủ đề về lý luận nghiệp vụ sư phạm trong dạy học toán và hướng dẫn dạy giải toán trung học phổ thông.


Về giá trị đặc biệt của L-hàm spinor ứng với dạng cusp Siegel bậc 3

Bài viết trình bày việc tính toán giá trị đặc biệt của L-hàm spinor tổng quát ứng với dạng cusp Siegel bậc 3. Những giá trị này phân tích thành tích dạng Petersson của bình phương đối xứng của hàm Ramanujan và dạng cusp trọng số 20 trên (SL2) với một số hữu tỷ và một lũy thừa của.


Vận dụng định lý giá trị trung bình giải một số bài toán phép tính vi phân và tích phân

Bài viết này trình bày một vài ứng dụng quan trọng của các định lý giá trị trung bình trong việc giải quyết một lớp các bài toán vi phân và tích phân. Việc xây dựng một số bài toán tổng quát cũng như việc ứng dụng định lý giá trị trung bình trong việc giảng dạy toán học ở bậc THPT đã được chỉ ra trong bài báo.


Tham số hóa độ phân giải của máy đo va chạm ATLAS trong phép đo xung lượng ngang của hạt Boson Z tại máy gia tốc LHC

Bài viết trình bày việc tìm các tham số hóa đồ thị độ phân giải của máy đo ATLAS trong phép đo Prz . Hàm số mô tả sự phụ thuộc của độ phân giải máy đo vào Prz có thể được sử dụng cho các chương trình mô phỏng khác nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của máy đo ATLAS lên phép đo Prz.


Một số phản ví dụ về các lớp không gian tôpô quan trọng

Một trong những mục đích quan trọng khi phân loại các không gian tôpô trong toán học đó là nhằm metric hóa các không gian tôpô. Khi đó dựa vào các tính chất gần gũi của không gian metric, người ta phân loại các không gian tôpô thành nhiều lớp không gian khác nhau theo thứ tự giảm dần theo quan hệ bao hàm bởi các điều kiện ngày càng gần gũi với không gian metric


Phép biến đổi Laplace và một số ứng dụng

Nội dung bài viết là trình bày phép biến đổi Laplace thuận (tìm ảnh của hàm) và phép biến đổi Laplace ngược (tìm hàm nguyên mẫu theo ảnh), phép nhân chập (tích chập) các hàm (ảnh của đạo hàm và tích phân hàm nguyên mẫu). Từ đó trình bày một số ứng dụng của phép biến đổi Laplace vào việc giải phương trình vi phân và tích phân. Mỗi phần đều có một số ví dụ minh họa.


Rèn luyện các hoạt động trí tuệ chung cho học sinh thông qua tìm lời giải và khai thác bài toán chứng minh hình học trung học cơ sở

Một trong những mục tiêu của môn Toán ở trường phổ thông là phát triển các năng lực trí tuệ chung, hình thành khả năng suy luận đặc trưng của Toán học. Trong bài báo này, tôi trình bày nghiên cứu về việc rèn luyện các hoạt động trí tuệ chung cho học sinh thông qua tìm lời giải và khai thác bài toán chứng minh hình học trung học cơ sở (THCS). Mỗi biện pháp đề xuất đều được làm sáng tỏ thông qua một số ví dụ minh họa.


Higgs trong mô hình thống nhất tương tác mở rộng 3-4-1 tối thiểu với neutrino phân cực phải

Bài viết tập trung tính toán phần thế Higgs trong mô hình thống nhất tương tác mở rộng 3-4-1 tối thiểu với neutrino phân cực phải. Đây là một phiên bản thú vị xuất phát từ các mô hình 3-4-1 gốc.


Biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Sư phạm địa lí trường Đại học Tây Bắc

Bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên, cụ thể như: Xây dựng và sử dụng tài liệu tự học về Dạy học tích hợp cho sinh viên, đề xuất bổ sung nội dung về Dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm trong học phần Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài giảng Địa lí, hướng dẫn SV xây dựng và lập kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp


Một số ứng dụng của nguyên lý ánh xạ co trong không gian metric

Bài viết trình bày ứng dụng của nguyên lý ánh xạ co trong không gian metric giải một lớp các bài toán tìm điều kiện cho số hạng đầu đối với dãy truy hồi để dãy số đã cho hội tụ. Ngoài ra, nhóm tác giả nghiên cứu và đánh giá sai số giữa dãy lặp dạng u n+1 = f(un) với giới hạn của nó.


Một số không gian xác suất trên R

Bài viết đưa ra một số không gian xác suất và từ đó xây dựng một số biến ngẫu nhiên trên không gian xác suất nói trên. Ngoài ra, bài báo cũng xây dựng một số không gian xác suất trên tập số thực cảm sinh bởi các không gian xác suất đã xây dựng. Cuối cùng, một số ví dụ được đưa ra để minh họa cho việc tính kì vọng và phương sai của một số biến ngẫu nhiên trên không gian xác suất đã đề cập đến.


Ứng dụng WebGIS xây dựng bản đồ chỉ dẫn địa lý vải Thanh Hà

Nghiên cứu sử dụng công nghệ Google Maps API để xây dựng bản đồ trực tuyến mô tả khu vực chỉ dẫn địa lý vải Thanh Hà. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ứng dụng Google Maps API để xây dựng WebGIS đơn giản, không cần cài đặt phần mềm. Công cụ này rất phù hợp trong việc xây dựng các hệ thống bản đồ chuyên đề trên mạng Internet.


Bài toán hỗn hợp thứ ba với điều kiện biên không thuần nhất đối với phương trình parabolic cấp hai trên miền lùi

Bài viết tập trung nghiên cứu bài toán hỗn hợp thứ ba đối với phương trình parabolic trên miền lùi. Sự tồn tại, cũng như tính trơn theo biến thời gian của nghiệm bài toán đã được thiết lập, với một số điều kiện cụ thể của hàm đã cho trên biên. Một ví dụ minh họa cho kết quả đạt được cũng được đưa ra.


Khảo sát, đánh giá chất lượng nước mặt tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn và phát triển du lịch của tỉnh Sơn La. Với mục đích theo dõi, đánh giá sơ bộ về chất lượng nước mặt tại một số điểm du lịch trọng yếu, bài viết tiến hành phân tích các chỉ số pH, DO, BOD5, TSS, đo hàm lượng sắt tổng bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử UV-Vis trong các mẫu nước lấy tại hồ Bản Áng và thác Dải Yếm tại các vị trí khác nhau theo mùa trong năm.


Nghiên cứu sự hình thành môi trường thấm cacbon bằng khí gas

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về sự hình thành môi trường khi thấm cacbon. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi tăng nhiệt độ thấm thì hàm lượng khí dư tăng lên và ổn định ở nhiệt độ 9200C với tỷ lệ CO2/gas là 3/1; thời gian lưu khí là 18 phút. Với kết quả như trên cho hiệu quả thấm là tối ưu và lượng muối sinh ra là ít nhất.


Improved results for the asymptotic stability problem of neural networks with interval time varying delay

This paper is concerned with the problem of stability analysis of neural networks with an interval time-varying delay. The improvement in this paper, the time-delay considered is subjected to interval time-varying without any restriction on the rate of change.


Chỉ số chất lượng không khí tại một số xã đảo tiêu biểu ven bờ Việt Nam

Bài viết này sử dụng phương pháp tính toán chỉ số chất lượng môi trường không khí (AQI) nhằm đánh giá chất lượng không khí tại ba xã đảo và cảnh báo mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.


Khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40 kHz đối với hiệu quả hấp phụ mangan nồng độ cao của than hoạt tính

Hấp phụ mangan là quá trình lý hóa học quan trọng để xử lý nước khi nồng độ mangan vượt ngưỡng cho phép. Bài viết này trình bày ảnh hưởng của sóng siêu âm lên quá trình hấp phụ mangan của than hoạt tính như một biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hấp phụ.


Nghiên cứu khả năng phát hiện phần tử DNA và độ pH của cảm biến dùng transistor hiệu ứng trường điện cực cổng kép

Bài viết trình bày việc tính toán, mô phỏng, phân tích và trình bày các kết quả nghiên cứu về việc phát hiện phần tử sinh học bằng cảm biến DGFET. Mô hình khuếch tán-bắt giữ và phương trình Poisson-Boltzman được sử dụng để phân tích hiệu suất hoạt động của cảm biến DGFET trong việc phát hiện phần tử DNA thông qua thời gian phản ứng, độ nhạy và độ chọn lọc của cảm biến.


Nghiên cứu dự báo sa bồi luồng sông Hậu theo phương pháp của Van Rijn's method

Xuất phát từ lý do trên nhóm nghiên cứu đã tiếp cận phương pháp lý thuyết bán kinh nghiệm để giải quyết nhanh bài toán sa bồi (schematized box method). Kết quả nghiên cứu của phương pháp này được so sánh với kết quả thực đo của các công ty tư vấn thực hiện và kết quả so sánh đã cho thấy sự phù hợp của cơ sở lý thuyết với số liệu thực đo tại các khu vực cảng nghiên cứu.


Hàm lượng xyanua trong nước và trầm tích biển tại các hệ sinh thái ven biển Việt Nam

Hàm lượng xyanua trung bình trong nước và trầm tích biển tại các hệ sinh thái rạn san hô và thảm cỏ biển ven biển Việt Nam ở mức an toàn. Hàm lượng xyanua trung bình trong nước biển tại các hệ sinh thái rạn san hô dao động từ 1,20 (đảo Phú Quốc - Kiên Giang) đến 2,10 µg/l (đảo Cô Tô - Quảng Ninh); tại các hệ sinh thái thảm cỏ biển dao động từ 1,85 (đảo Phú Quốc - Kiên Giang) đến 2,78 µg/l (Đầm Thủy Triều - Khánh Hòa).


Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống xói lở bờ biển Cà Mau

Bài viết trình bày đề xuất giải pháp chống xói lở mới, so sánh kinh tế - kỹ thuật - môi trường - xã hội với các giải pháp cũ để khẳng định tính khả thi của giải pháp đề xuất.


Định lý ánh xạ co Banach và sự hội tụ của nghiệm của phương trình sai phân dạng f (x n + k ) - xn = r(n)

Xét phương trình sai phân cấp k dạng f (x n + k ) - xn = r(n) (k là số nguyên >= 1 ), trong đó {r(n)}n = 1 là một dãy số thực đã cho hội tụ tới giới hạn M và f là một ánh xạ co chặt từ vào . Tác giả chứng minh rằng nếu phương trình được xét có nghiệm bị chặn thì mọi nghiệm bị chặn của phương trình đó phải hội tụ về điểm bất động duy nhất của ánh xạ f - M .


Đánh giá phân bố tải lượng ô nhiễm hữu cơ theo các tiểu vùng lưu vực sông Thị Tính

Trên cơ sở các phương pháp tính toán tải lượng ô nhiễm, số liệu điều tra về nguồn ô nhiễm do sinh hoạt, nông nghiệp, các khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất phân tán thải vào sông Thị Tính, các tác giả đã tính toán hiện trạng, dự báo tải lượng ô nhiễm đến năm 2020 với 3 kịch bản quản lý nước thải khác nhau cho từng tiểu vùng thuộc lưu vực sông Thị Tính.


Sự ảnh hưởng đến tính chất huỳnh quang khi tinh thể AgCl(I) hấp phụ trên bề mặt các hạt nano bạc và các phân tử chất nhuộm

Khi bề mặt tinh thể AgCl(I) hấp phụ các phân tử - tổ hợp phân tử bạc hoặc các phân tử chất nhuộm thì tính chất huỳnh quang tinh thể bị thay đổi. Hấp phụ các hạt nano bạc trên bề mặt tinh thể bằng cách ngâm trong dung dich AgNO3 hoặc chiếu sáng. Các Agn này có thể trở thành tâm huỳnh quang. Tinh thể được hấp phụ hạt nano bạc tăng cường độ huỳnh quang ở vùng có bước sóng dài, giảm ở bước sóng ngắn.


Bội chung nhỏ nhất của các ma trận

Bài viết làm rõ định nghĩa bội chung nhỏ nhất của các ma trận thông qua các ví dụ và tính chất. Bài viết cũng chứng minh sự tồn tại và phương pháp tìm bội chung nhỏ nhất của các ma trận vuông cùng cấp và của các ma trận chỉ có cùng số dòng trên miền chính. Bài viết cũng trình bày chi tiết hơn về thuật toán tìm bội chung nhỏ nhất của các ma trận trên vành số nguyên.


Phương pháp tổng quát tổng hợp chấm lượng tử carbon pha tạp kim loại

Bài viết nghiên cứu tổng hợp CQDs pha tạp kim loại sử dụng phức chất ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) với kim loại (Cu, Fe, Mn, Pb) bằng phương pháp thủy nhiệt. Phân tích kim loại bằng phổ hấp thụ nguyên tử cho thấy M-CQDs chứa từ 3% đến 13% khối lượng kim loại. So sánh phổ hấp thụ và phổ phát xạ của các M-CQDs với nhau và với CQDs cho thấy bản chất ion kim loại ảnh hưởng đến tính chất hấp thụ trong vùng tử ngoại và hiệu suất phát xạ huỳnh quang của CQDs.


Đánh giá chất lượng nước thải xi mạ đồng (Cu2 ) của chất keo tụ sinh học trích ly từ hạt Muồng Hoàng Yến

Nghiên cứu này đã đánh giá hiệu quả xử lí nước thải xi mạ nhân tạo với các thông số khảo sát ban đầu pH= 7, Cu2+ = 25 (mg/l). Chất keo tụ trích ly từ hạt cây Muồng Hoàng Yến (Biogum) được sử dụng như vật liệu keo tụ và vật liệu keo tụ hóa học PAC


Nghiên cứu khả năng hấp phụ hỗn hợp nhũ tương dầu trong nước bằng sợi bông gòn

Trong những năm gần đây, hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ta đang phát triển mạnh mẽ, dầu mỏ được khai thác khi đưa lên khỏi lòng đất bao giờ cũng chứa một lượng nhũ tương bền, khó phân tách. Quá trình tách nước ra khỏi dầu thô là không thể thiếu nhằm đảm bảo cho chất lượng dầu thô xuất khẩu và trong tương lai đảm bảo cho chất lượng nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu.


Linear pursuit games on time scales with delay in information and geometrical constraints

The paper considers some sufficient conditions for completing the linear pursuit games with delay in information. The controls of the pursuer and the evader are impacted by the geometrical constraints.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

LIPID PEROXIDATION
  • 22/09/2012
  • 80.769
  • 305

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu