Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa học tự nhiên (2.715)

Tiểu luận Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua

Tiểu luận Ứng dụng công nghệ lên men sản xuất nem chua thông tin đến các bạn với các nội dung cơ sở sinh hóa; vi sinh vật; quy trình sản xuất nem chua; các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ vi sinh vật trong quá trình lên men và bảo quản nem chua; chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.


Tiểu luận môn Vật lý đại cương A1: Lực hấp dẫn định luật vạn vật hấp dẫn

Tiểu luận giới thiệu về Isaac Newtơn; tìm hiểu lực hấp dẫn và định luật vạn vật hấp dẫn, các quy luật chuyển động của vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Báo cáo thực hành bài Michelson: Xác định bước sóng ánh sáng bằng giao thoa kế Michelson

Báo cáo nhằm xác định bước sóng ánh sáng bằng giao thoa kế Michelson dựa trên hiện tượng giao thoa ánh sáng qua bản mặt song song cho các vân giao thoa cùng độ nghiêng.


Luận văn: Nghiên cứu Graphen oxit bằng phương pháp điện hóa

Luận văn tiến hành chế tạo vật liệu graphen oxit bằng phương pháp điện hóa; khảo sát tính chất đặc trưng của vật liệu chế tạo được bằng các phương pháp như: nhiễu xạ tia X (XRD), phổ tán xạ Raman, phổ hồng ngoại biến đổi Fourier - FTIR và kính hiển vi điện tử quét phân giải cao (FE - SEM). Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận: Quy trình đo đạc phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

Tiểu luận tập trung nghiên cứu các quy trình đo đạc, phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, trên địa bàn hiện nay và kết quả từ đó rút ra những ưu khuyết điểm của quá trình đo đạc. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện , đẩy nhanh công tác đo đạc và những hồ sơ chưa được xử lý.


Report experiment 1: Preparation of laboratory solutions

In the first lesson of inorganic chemistry lab, preparing and testing solutions are two basic tasks needed to perform well. Dissolving a solid solute in the solvent or diluting the stock solution (a dilution series by using two techniques that are making parallel dilutions and serial dilutions) is to prepare solution with desired concentration of solute or desired volume. In practical part A, preparation of KMnO4 solution, students apply the formula for making parallel solutions to calculate the volume of known concentration KMnO4 solution and formula for making serial dilutions to find dilution factor. In practical part B, in order to know if the concentration of blue copper sulfate solution is correct, method of spectrophotometry will be used. Spectrometer is set to a wavelength of 700 nm to test by measuring the absorbance of solution in the cuvette.


Tiểu luận Công nghệ thực phẩm: Thực hành công nghệ chế biến lương thực, trà, cà phê, ca cao

Tiểu luận tìm hiểu về thực hành công nghệ chế biến lương thực, trà, cà phê, ca cao để hiểu chi tiết hơn về công nghệ chế biến các loại thực phẩm mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Đồ án môn học Cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính: Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính cho tờ bản đồ 8, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Đồ án tiến hành thu thập, phân tích các thông tin đất đai đồng thời thiết kế các mô hình cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính cho tờ bản đồ. Xây dựng dữ liệu không gian địa chính, dữ liệu thuộc tính địa chính, sau đó tiến hành liên kết các dữ liệu.


Tiểu luận Hóa sinh đại cương: Trình bày hiểu biết của em về Lipoprotein

Đề tài nghiên cứu tìm hiểu về cấu tạo và thành phần của lipoprotein, phân loại protein trong cơ thể, cơ chế hoạt động và chuyển hóa các loại lipoprotein và những bệnh lý thường gặp liên quan đến lipoprotein trong cơ thể.


Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu quá trình tổng hợp xúc tác NiO/γ-Al2O3

Luận văn trình bày tổng quan về vật liệu nhôm oxit và các phương pháp tổng hợp; nghiên cứu định hướng ứng dụng của xúc tác NiO/γ-Al2O3 đối với phản ứng oxy hóa p-xylen; nghiên cứu quy trình tổng hợp NiO/γ-Al2O3; đánh giá các đặc trưng tính chất hóa lý của NiO/γ-Al2O3.


Tiểu luận Khảo sát việc thay thế hàm lượng NaHCO3 bằng NaCl trong môi trường nuôi trồng tảo Spirulina platensis

Tiểu luận nhằm nuôi Spirulina trong môi trường mà hàm lượng NaHCO3 được thay thế bằng NaCl nhằm hướng đến việc sử dụng nước biển để thay thế môi trường truyền thống. Đánh giá sự tăng trưởng và thành phần lipid của Spirulina platensis trong môi trường có thành phần NaHCO3 được thay thế dần bằng NaCl trong 2 điều kiện nuôi khác nhau.


Tiểu luận kết thúc học phần Thiết lập chất đối chiếu: Trình tự biện giải một CĐC được tổng hợp hoặc phân lập

Tiểu luận nghiên cứu trình tự biện giải của một chất đối chiếu được tổng hợp hoặc phân lập; cấu trúc hóa học dự kiến của tạp tổng hợp. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Tiểu luận Hệ sinh thái suối: Chuyên đề sinh thái học hệ sinh thái

Tiểu luận trình bày định nghĩa hệ sinh thái, thành phần hệ sinh thái, thực trạng biện pháp quản lý và bảo tồn hệ sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn về nội dung nghiên cứu.


Bài thu hoạch môn Bảo tồn đa dạng sinh học - Tại vườn quốc gia Cát Tiên: Đa dạng sinh học và những đe dọa hiện hữu, tiềm năng đối với đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Cát tiên

Lý do chọn đề tài này nghiên cứu: bởi vì giá trị của bảo tồn về ĐDSH là rất lớn,và VQG Cát Tiên là 1 trong những nơi làm được công việc này khá tốt và đã đạt được một số thành công nhất định. Tồn tại song song đó là những thách thức rất lớn mà nơi này đang phải đối mặt.


Khóa luận tốt nghiệp Toán ứng dụng: Mô hình Logistic tính toán sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận trình bày hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về nguồn lao động, LLLĐ, việc làm, thất nghiệp và phương pháp tính các chỉ tiêu này, phân tích thực trạng lao động - việc làm ở Việt Nam từ năm 2005-2010. Từ mô hình thực nghiệm chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt Nam.


Bài thuyết trình: Ô nhiễm trắng - Thực trạng và giải pháp

Bài thuyết trình nghiên cứu các nội dung thực trạng, tình hình ô nhiễm trắng; hậu quả, tác hại của ô nhiễm trắng; chính sách về kiểm soát, hạn chế ô nhiễm trắng; một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm trắng. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Giáo trình Quy trình sản xuất Cá kèo tẩm gia vị

Giáo trình trình bày tổng quan nguyên liệu sản xuất Cá kèo tẩm gia vị; quy trình công nghệ sản xuất Cá kèo tẩm gia vị; thiết bị sử dụng trong quy trình công nghệ; các sản phẩm có trên thị trường; các sản phẩm có trên thị trường. Để nắm chi tiết kiến thức mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.


Tóm tắt luận văn: Phương pháp gần đúng khối lượng hiệu dụng và áp dụng cho trạng thái của Electron trong chấm lượng tử

Mục tiêu của luận văn là sử dụng phương pháp gần đúng khối lượng hiệu dụng để tính toán các trạng thái điện tử của Electron trong chấm lượng tử.


Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 1: Phát triển nông thôn và môi trường

Nội dung của báo cáo gồm: địa bàn trải dài với điều kiện tự nhiên đa dạng đã tạo nên những thế mạnh đặc trưng cho các vùng nông thôn việt nam; nông thôn giữ vai trò là vành đai xanh đối với đô thị, góp phần cân bằng sinh thái giữa vùng nông thôn và thành thị; nông nghiệp - nông thôn có vai trò cung cấp nguyên liệu và nguồn lực cho phát triển kinh tế; thay đổi quỹ đất do các hoạt động kinh tế xã hội; vấn đề đổi mới ở nông thôn...


Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 2: Sức ép đối với môi trường nông thôn

Nội dung của báo cáo gồm: sức ép từ hoạt động dân sinh; sức ép từ hoạt động trồng trọt và lâm nghiệp; sức ép từ hoạt động chăn nuôi; sức ép từ hoạt động nuôi trồng và chế biến thủy sản; sức ép từ hoạt động chế biến nông sản thực phẩm; sức ép từ hoạt động của làng nghề...


Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 3: Hiện trạng môi trường nông thôn

Báo cáo trình bày tình hình chung chất lượng môi trường không khí khu vực nông thôn; một số vấn đề ô nhiễm cục bộ môi trường không khí khu vực nông thôn; tình hình chung chất lượng nước mặt khu vực nông thôn; vấn đề suy giảm chất lượng và ô nhiễm cục bộ nước mặt nông thôn; môi trường nước dưới đất.


Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 5: Quản lý môi trường nông thôn

Báo các với các nội dung: các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật; hệ thống tổ chức quản lý và phân công trách nhiệm; triển khai các tiêu chí môi trường thuộc chương trình nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...


Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 6: Những vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn và đề xuất giải pháp

Báo cáo trình bày các vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn; công tác quản lý môi trường nông thôn còn đan xen, thiếu đơn vị đầu mối quản lý, nhiều mảng còn bị bỏ ngỏ; tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn còn thấp; giải pháp ưu tiên cho các vấn đề nổi cộm; sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...


Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Chương 4: Tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn

Báo cáo trình bày ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe người dân; ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân; ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước đến sức khỏe người dân; ảnh hưởng của ô nhiễm đất và chất thải rắn đến sức khỏe con người...


Tiểu luận Quản lý Khoa học và Công nghệ: Phân tích Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 - Từ đó dẫn một số điều khoản để chứng minh rằng Luật Khoa học và Công nghệ đã và đang kéo lùi quá trình cải cách Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ triết lý 4 về triết lý 3

Tiểu luận Quản lý Khoa học và Công nghệ: Phân tích Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 - Từ đó dẫn một số điều khoản để chứng minh rằng Luật Khoa học và Công nghệ đã và đang kéo lùi quá trình cải cách Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ triết lý 4 về triết lý 3


Tiểu luận: Màu của diệp lục

Bài tiểu luận gồm 5 nội dung chính: tổng quan về nguyên liệu, tổng quan về hợp chất màu, quy trình chiết phẩm màu, ứng dụng của màu, hoạt tính sinh học. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Bước đầu nghiên cứu quy trình nuôi nấm đông trùng hạ thảo (C. militaris) có nguồn gốc từ Nhật Bản tại Trà Vinh

Nội dung chính của bài viết trình bày việc sản xuất ra đông trùng hạ thảo (C. militaris) với giá thành vừa phải để nhiều tầng lớp nhân dân có thể tiếp cận với nguồn dược liệu quí này trong phòng trị bệnh và bồi bổ sức khỏe. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số gen dự tuyển trên khả năng sản xuất trứng của chim cút Nhật Bản

Mục tiêu đề tài: Xác định khả năng sinh sản của chim cút Nhật Bản đến 10 tháng tuổi. Xác định vị trí đa hình trên gene Prolactin và Growth hormone có ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của chim cút và giải trình tự gen từ đó tìm ra kiểu gen mang tính trạng tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của lá khoai mì (Manihot esculenta Crantz) trong khẩu phần lên tỉ lệ tiêu hóa và sinh khí mê tan trên bò lai Sind

Mục tiêu nghiên cứu của báo cá là Xác định ảnh hưởng của lá khoai mì trong khẩu phần lên tỉ lệ tiêu hoá thức ăn và sự sinh khí CH4 bằng phương pháp in vitro. Xác định ảnh hưởng của lá khoai mì trong khẩu phần lên tỉ lệ tiêu hoá thức ăn và sự sinh khí CH4 trên bò lai Sind.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của các mức lysine và năng lượng (ME) lên tỉ lệ tiêu hóa biểu kiến, tăng trọng và chất lượng thân thịt của vịt Xiêm địa phương từ 5-12 tuần tuổi

Mục tiêu chung: Xác định được ảnh hưởng của các mức lysine và năng lượng (ME) lên tỉ lệ tiêu hóa, tăng trọng và chất lượng thân thịt của vịt Xiêm địa phương từ 5-12 tuần tuổi. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu