Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa học tự nhiên (2.568)

Đề tài: Sử dụng ước lượng hồi quy để ước lượng và phân tích cầu cho 1 sản phẩm cụ thể tại một khu vực thị trường nào đó ( Sử dụng hồi quy bội)

Ngoài phần mở đầu bài tập được chia làm 3 phần: Phần I - Khái quát về sản phẩm và khu vực thị trường. Phần II - Phương pháp nghiên cứu, các giả định đối với mô hình và các kết quả phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu. Phần III Kết luận.


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Địa lý: Đánh giá cảnh quan phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch vùng Tây Nguyên trên quan điểm phát triển bền vững

Mục tiêu của luận án: Xác lập cơ sở khoa học (CSKH) phục vụ TCLTDL vùng Tây Nguyên theo hướng sử dụng hợp lý, duy trì tính đa dạng của tài nguyên du lịch (TNDL). Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lí của bốn giống ngô (Zea mays linnaeus) có năng suất khác nhau trồng tại Hiệp Hòa, Bắc Giang

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu sự khác biệt về một số chỉ tiêu sinh lí của bốn giống ngô (Zea mays linnaeus) có năng suất khác nhau, làm cơ sở cho các nhà chọn, khảo nghiệm giống nhanh chóng chọn ra được các giống có triển vọng năng suất cao để đưa vào sản xuất. Xác định được giống ngô có năng suất cao trên địa bàn thực nghiệm để khuyến cáo cho người sản xuất.


Luận án Tiến sỹ Toán học: Về quy tắc Fermat trong bài toán cực trị từ toán sơ cấp đến toán cao cấp

Mục tiêu của luận văn là tìm hiểu quy tắc Fermat trong từng bước phát triển của nó từ sơ cấp lên cao cấp, nhằm nâng cao kiến thức và khả năng trong giảng dạy và nghiên cứu về toán tối ưu, có được cái nhìn tổng thế từ toán cao cấp vào toán sơ cấp.


Luận văn Thạc sỹ Toán học: Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức hình học

Luận văn này trình bày một số phương pháp chứng minh các bất đẳng thức hình học mà có thể sử dụng để giải quyết các bài toán về bất đẳng thức hình học và cực trị từ cơ bản đến nâng cao thường xuất hiện trong các kỳ thi vào trường, thi học sinh giỏi khu vực hay quốc gia, quốc tế. Tuyển chọn và phân loại các bài toán về bất đẳng thức hình học theo đặc điểm phương pháp giải chúng.


Luận văn Thạc sỹ Toán học: Sử dụng phương pháp hàm số để chứng minh bất đẳng thức

Mục tiêu chính của bản luận văn này trình bày một cách tổng quan, có hệ thống các kiến thức cơ sở, cách thức tiếp cận và phương pháp chứng minh bất đẳng thức trên quan điểm sử dụng hàm số. Mời các bạn tham khảo!


Luận án Tiến sỹ Toán học: Về một số thuật toán phân tích đa thức một biến thành nhân tử

Nội dung chính của luận văn là trình bày chi tiết những kết quả chọn lọc trong một số tài liệu về tiêu chuẩn đa thức bất khả quy thông qua thu gọn mod p (reduction mod p) và các thuật toán phân tích đa thức một biến thành nhân tử bất khả quy như thuật toán Kronecker, thuật toán Yun, thuật toán Zassenhaus. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ Toán học: Phân dạng phương trình và hệ phương trình đại số

Luận văn gồm lời nói đầu, hai chương, kết luận và danh mục tham khảo. Chương 1 - Phân dạng phương trình đại số và chương 2 - Phân dạng hệ phương trình đại số. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ Toán học: Phương pháp tọa độ trong hình học không gian

Luận văn có các nhiệm vụ chính: sưu tầm một số dạng toán hình học trong không gian có thể giải bằng phương pháp tọa độ; phân dạng, hệ thống hóa, đưa ra lời giải chi tiết cho mỗi bài toán; đưa ra một số định hướng, gợi ý để giúp học sinh nhận dạng và thể hiện phương pháp tọa độ trong việc giải các bài toán tương tự và ưu điểm của phương pháp tọa độ là chúng bao hàm một số thuật toán. Luận văn cũng đã cố gắng minh họa một vài thuật toán đó với phần mềm Maple để kiểm tra kết quả các lời giải toán.


Luận văn Thạc sỹ Toán học: Phương pháp giải phương trình bất phương trình chứa logarit và các bài toán liên quan

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Tính chất của hàm số logarit và các kiến thức liên quan, chương 2 - Phương trình, bất phương trình và hệ phương trình chứa logarit và chương 3 - Các bài toán liên quan đến hàm số logarit. Mời các bạn tham khảo!


Luận án Tiến sỹ Toán học: Vấn đề duy nhất hàm phân hình khi hai đa thức chứa đạo hàm chung nhau một giá trị

Mục đích chính của luận văn là trình bày lại một số kết quả nghiên cứu gần đây của C. Meng ([9]) và S. Shahoo and S. Seikh ([10]) về các điều kiện đại số xác định duy nhất hàm phân hình qua đa thức chứa đạo hàm bậc nhất. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ Toán học: Một số phương pháp giải hệ phương trình và hệ bất phương trình đại số

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận chung, danh mục các tài liệu tham khảo, cấu trúc của luận văn bao gồm có ba chương. Chương 1 - Trình bày một số dạng cùng phương pháp và cách giải hệ phương trình đại số, chương 2 - Trình bày một số phương pháp và những ví dụ về giải hệ bất phương trình đại số và chương 3 xét các hệ chứa tham số và hệ bất phương trình một ẩn. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ Toán học: Áp dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình và hệ phương trình

 • 5/5 (1)

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Khai thác các tính chất đơn điệu, cực trị của hàm số trong giải tích toán học, nâng cao năng lực giải các bài toán về giải phương trình và hệ phương trình bằng phương pháp hàm số và xây dựng hệ thống bài tập phục vụ công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ Toán học: Phương pháp tọa độ trong hình học tổ hợp và số học

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa lý thuyết và cách giải các dạng bài tập Hình học tổ hợp và Số học bằng phương pháp tọa độ đồng thời nắm được một số kỹ thuật tính toán liên quan. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Rèn luyện kỹ năng giải phương trình mũ, logarit cho HS THPT thông qua việc phát hiện và sửa chữa sai lầm

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu xác định vai trò của việc rèn luyện kỹ năng giải toán cho HS và phân tích một số sai lầm thường mắc phải của HS khi giải phương trình mũ và logarit. Từ đó, đề xuất một số biện pháp sư phạm để hạn chế và khắc phục những sai lầm này nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cho HS. Mời các bạn tham khảo!


Luận án Tiến sỹ Toán học: Tính liên tục Holder và sự ổn định của nghiệm phương trình Monge-Ampere

Mục đích của Luận án là: Nghiên cứu bài toán Dirichlet đối với toán tử Monge-Ampère phức trên miền giả lồi không trơn, đa điều hòa dưới loại m. Tìm ra các điều kiện đủ đối với dãy hàm {uj} ⊂ PSH(Ω) để có được sự tương đương giữa sự hội tụ theo Cn-dung lượng của dãy hàm {uj} và sự hội tụ yếu của dãy độ đo Monge-Ampère phức tương ứng. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Vận dụng phương pháp khám phá vào dạy chủ đề Tích phân (Lớp 12 THPT)

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số tình huống dạy hoc khám phá chủ đề Tích phân ở lớp 12 THPT, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong quá trình học tập và nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học chủ đề này. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ Toán học: Một số dạng toán đại số nâng cao

Luận văn có cấu trúc: Mở đầu, ba chương nội dung, kết luận và tài liệu tham khảo. Chương 1 - Đồng nhất thức, chương 2 - Đa thức đối xứng và một số ứng dụng và chương 3 - Phương trình bậc ba và phương trình bậc bốn. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng mô hình trình diễn nuôi tôm sú thâm canh đạt năng suất cao và bền vững về môi trường sinh thái tại một số huyện ven biển tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu chung: Duy trì và phát triển bền vững nghề nuôi tôm sú thâm canh tại tỉnh Trà Vinh. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung khoa học.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường: Dựa vào cộng đồng để nâng cao hiệu quả một số giải pháp quản lý rừng ngập mặn ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là góp phần tăng cường hiệu quả quản lí rừng ngập mặn nhằm hạn chế ảnh hưởng của BĐKH tới môi trường, sinh kế của người dân ven biển, tăng khả năng thích ứng của người dân cũng như hệ sinh thái nơi đây trước sự biến đổi bất thường của khí hậu. Từ đó giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống.


Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng bài tập thực nghiệm hóa học lớp 10 (ban cơ bản)

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Xây dựng bài tập thực nghiệm hóa học lớp 10 (ban cơ bản)" là nâng cao hiệu quả dạy học hóa học bằng cách thiết kế và sử dụng một số bài tập thực nghiệm. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo thực tập cơ sở ngành Kinh tế vận tải biển: Tổng quan về ngành vận tải biển

Nội dung chính của báo cáo gồm có 3 phần: Phần I - Tổng quan về phần II - Tổng quan về chức năng, nhiệm vụ của công ty vận tải biển, cảng biển và phần III - giới thiệu về cảng TRANSVINA. Mời các bạn tham khảo!


Báo Cáo BTL Phương pháp tính: Giải hệ bằng phương pháp Gauss-Seidel

Báo Cáo BTL Phương pháp tính trình bày giải hệ bằng phương pháp Gauss-Seidel dưới sự hướng dẫn của cô ThS. Hoàng Hải Hà. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.


Bài tiểu luận: Tác động của quy luật địa đới và quy luật phi địa đới đối với thiên nhiên Việt Nam

Mục tiêu chính của bài tiểu luận là nêu lên quy luật địa đới và quy luật phi địa đới và tác động của quy luật địa đới và quy luật phi địa đới đối với thiên nhiên Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Chuyên đề Ứng dụng độ bất bão hoà

Nội dung chủ yếu của chuyên đề là hướng dẫn học sinh những khái niệm, quy tắc của độ bất bão hoà kèm theo một số thí dụ hướng dẫn minh hoạ để giúp học sinh làm quen với độ bất bão hoà, trên cơ sở đó giúp học sinh tiếp cận các phương pháp giải bài tập nhanh chóng, hiệu quả.


Báo cáo Định hướng Chiến lược Năng lượng

Báo cáo định hướng này hình thành nên cơ sở cho việc tham vấn để xây dựng chiến lược ngành năng lượng của Ngân Hàng Thế Giới (WBG) mà được dự kiến sẽ được trình bày trước Ban giám đốc điều hành WBG vào đầu năm 2011. Tiến trình tham vấn, dựa trên báo cáo định hướng này, sẽ được bắt đầu hoạt động liên tục vào tháng 5 năm 2010. Các ý kiến về báo cáo định hướng này được đưa ra sẽ hướng dẫn cho việc xây dựng chiến lược này.


Giáo trình Quy trình sản xuất jambong

Nội dung chính của đề tài này là giới thiệu chung về jambong, các quy trình cơ bản trong quá trình chế biến jambong và thiết bị sản xuất jambong. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng quy trình định lượng đồng thời chuẩn imidacloprid và azoxystrobin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là xây dựng điều kiện phân tích đông thời imidacloprid và azoxystrobin bằng phương pháp HPLC sử dụng detector UV-VIS. Thẩm định quy trình định lượng đồng thời imidacloprid và azoxystrobin.


Báo cáo thí nghiệm Hóa học đại cương

 • 5/5 (1)

Báo cáo thí nghiệm Hóa học đại cương thực hành pha chế dung dịch chuẩn độ. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.


Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thành phần loài và phân bố lưỡng cư tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là Nghiên cứu ña dạng thành phần loài và phân bố lưỡng cư tại xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, phát triển nguồn tài nguyên lưỡng cư, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Đề thi casio môn hóa học
 • 04/10/2011
 • 17.773
 • 156
Luận văn Thiết kế web
 • 07/12/2012
 • 95.266
 • 930
ĐỘT QUỴ (STROKE)
 • 08/07/2011
 • 76.209
 • 901

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu