Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kế toán - Kiểm toán (15.592)

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 6: Phân tích mối quan hệ chi phí, sản lượng, lợi nhuận (CVP)

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 6: Phân tích mối quan hệ chi phí, sản lượng, lợi nhuận (CVP) trình bày phân tích điểm hòa vốn; lập kế hoạch tiêu thụ và lợi nhuận trong mối quan hệ với phân tích CVP; đòn bẩy kinh doanh.


Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan kế toán quản trị

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan kế toán quản trị trình bày bản chất của kế toán quản trị; hệ thống con của hệ thống thông tin quản lý; phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị; sự cần thiết của kế toán quản trị ở Việt Nam... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.


Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 3: Tính giá thành trong doanh nghiệp

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 3: Tính giá thành trong doanh nghiệp trình bày tập hợp chi phí và tính giá thành theo phương pháp toàn bộ; hệ thống tính giá thành theo công việc (đơn đặt hàng); tính giá thông dụng trong hệ thống tính giá thành theo công việc; hệ thống tính Z theo quá trình SX...


Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí trình bày chi phí và các cách phân loại; phân loại chi phí theo chức năng hoạt động; phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận; phân loại chi phí theo cách ứng xử.


Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 4: Dự toán tổng thể

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 4: Dự toán tổng thể trình bày dự toán; ý nghĩa và nội dung của dự toán tổng thể; dự toán hoạt động; dự toán tài chính; trình tự xây dựng dự toán tổng thể; dự toán chi phí nhiên vật liệu trực tiếp; trình tự xây dựng dt tổng thể...


Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 7: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 7: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định trình bày thông tin thích hợp cho việc ra quyết định; ứng dụng thông tin thích hợp trong việc ra quyết định ngắn hạn; các quyết định đầu tư dài hạn.


Hành vi thiển cận của nhà quản lý khi công bố thông tin kế toán

Bài viết đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến hành vi thiển cận của nhà quản lý khi công bố thông tin kế toán. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Trà Vinh

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập và đề xuất một số hàm ý hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Trà Vinh.


Hoàn thiện hệ thống báo cáo ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bài viết đánh giá thực trạng lập báo cáo ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tìm ra ưu, khuyết điểm của hệ thống báo cáo ngân sách xã, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống này.


So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam 14 (VAS 14) và chuẩn mực kế toán quốc tế 15 (IFRS 15): Những khó khăn, thuận lợi của các doanh nghiệp Việt Nam khi áp dụng IFRS 15

Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB) ban hành chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 15 doanh thu từ hợp đồng với khách hàng” (IFRS 15) vào tháng 5/2014 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/01/2018. So với chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” (VAS14) IFRS 15 có những điểm tương đồng về nguyên tắc ghi nhận doanh thu và có những điểm khác biệt về các bước xác định doanh thu, các hướng dẫn cho các giao dịch không được đề cập trước đó, các thuyết minh về doanh thu trên báo cáo tài chính. Những điểm tương đồng và khác biệt này sẽ tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam những thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam chính thức áp dụng IFRS 15.


Hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới và một số vấn đề lưu ý

Trong hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là xu hướng tất yếu. Dịch vụ kế toán tại Việt Nam trở thành thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán nước ngoài. Nhằm giúp các đối tượng liên quan có tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam nắm rõ các quy định mới nhất, bài viết hệ thống lại một số quy định đáng lưu ý vừa mới hoặc sắp có hiệu lực trong thời gian tới.


Kiểm toán sở hữu trí tuệ và công cụ: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook với các nội dung: pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật và quy định khác liên quan đến hệ thống sở hữu trí tuệ và thực thi; quản lý sở hữu trí tuệ; khả năng tiếp cận, tính bảo mật và sự tiện lợi trong sử dụng; nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ; đào tạo chuyên môn về sở hữu trí tuệ; li-xăng (chuyển giao quyền sử dụng); các chương trình và sự hỗ trợ dành cho trường đại học và tổ chức nghiên cứu và triển khai...


Phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam: Thực trạng và đề xuất

Bài viết phân tích thực trạng và gợi ý một số đề xuất để nâng cao hiệu quả của thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế trong lập và trình bày báo cáo tài chính

Bài viết phân tích, so sánh làm rõ sự khác biệt giữa hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế khi áp dụng vào việc lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy, những ưu việt khi áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế và báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách để báo cáo tài chính tại Việt Nam có thể hòa hợp và tuân thủ hoàn toàn các chuẩn mực kế toán quốc tế.


Quy định về xử phạt đối với kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng

Thực tế trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy, bất kỳ một sai phạm nào của công ty kiểm toán, của kiểm toán viên trong thực hiện kiểm toán tại doanh nghiệp cũng có thể ảnh hưởng lớn đến các đơn vị có lợi ích công chúng, đến nhà đầu tư và rộng hơn là thị trường chứng khoán. Nhằm răn đe và hạn chế những vi phạm hành chính liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018, trong đó quy định rõ về các mức xử phạt đối với các hành vi liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng.


Ứng dụng kế toán quản trị tại các ngân hàng thương mại: Nghiên cứu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam1

Bài báo nhấn mạnh tầm quan trọng của kế toán quản trị (KTQT) trong ngân hàng thương mại (NHTM), qua đó cho thấy việc ứng dụng KTQT là một xu thế tất yếu. Bài viết lựa chọn nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), một ngân hàng được đánh giá đạt được thành tựu quan trọng trong quá trình triển khai KTQT bằng công cụ hỗ trợ phân tích lợi nhuận đa chiều MPA. Bằng phương pháp nghiên cứu khảo sát, phỏng vấn chuyên gia, tiếp cận tài liệu, nhóm tác giả chỉ ra sự đóng góp mà KTQT mang lại đối với BIDV nói riêng và các NHTM nói chung, đặc biệt cho thấy rõ tác dụng của những báo cáo phân tích chuyên sâu, đa chiều mà hệ thống phân tích lợi nhuận đa chiều (MPA) của KTQT mang lại. Từ những thành tích đạt được cũng như những tồn tại cần khắc phục trong triển khai KTQT của BIDV, nhóm Tác giả rút ra những điều kiện mà các NHTM cần có nếu muốn triển khai hiệu quả KTQT trong thời gian tới.


9 điểm cần lưu ý về chi phí khấu hao khi kiểm tra với cơ quan thuế

Doanh nghiệp có nhiều tài sản cố định và kế toán thường làm việc trích khấu hao tài sản để đưa vào chi phí. Tuy nhiên, kế toán cần lưu ý 9 trường hợp khi khấu hao tài sản cố định dưới đây sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.


Các chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Các trường hợp nào Đơn vị chi trả thu nhập phải cấp Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, mẫu số CTT56? Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN như thế nào? Hiện đang là những thắc mắc của nhiều bạn kế toán. Hôm nay, bài viết sau đây xin hướng dẫn các kế toán doanh nghiệp về chứng từ thuế TNCN, mời các bạn cùng tham khảo.


Một số lưu ý về hồ sơ, sổ sách và chứng từ quyết toán Thuế

Công tác kiểm tra thuế với các mục thuế được ưu tiên kiểm tra theo các thứ tự Thuế GTGT, Thuế TNCN, Các thuế khác (thuế xuất, nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt) và Thuế thu nhập doanh nghiệp. Dưới đây là cách sắp xếp, tổ chức hồ sơ, sổ sách, chứng từ quyết toán thuế, các doanh nghiệp có thể tham khảo để tránh những sai phạm không đáng có.


Những loại chứng từ, sổ sách cần in cuối năm và cách sắp xếp chứng từ

Sau khi kết thúc mùa Báo cáo tài chính, Kế toán cần phải in những chứng từ, sổ sách để lưu trữ tại doanh nghiệp, phục vụ công việc kiểm tra đối chiếu sau này và phục vụ cho quyết toán thuế. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho các bạn những loại sổ sách cần thiết đối với doanh nghiệp và các cách sắp xếp chứng từ kế toán rất chi tiết và cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.


Hệ thống chứng từ kế toán và kiểm kê

Chứng từ kế toán là tài liệu gốc, có tính bằng chứng, tính pháp lý và kiểm kê là phương pháp kiểm tra trực tiếp, tại chỗ số hiện có của các loại tài sản nhằm đối chiếu với số liệu do kế toán cung cấp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin giải đáp chi tiết trong bài viết sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo.


Chứng từ kế toán và phân loại chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã thực sự hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc: Là hệ thống chứng từ phản ánh quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân hoặc có yêu cầu quản lý chặt chẽ mang tính chất phổ biến rộng rãi. Đối với loại chứng từ này, nhà nước tiêu chuẩn hóa về quy cách biểu mẫu, chỉ tiêu phản ánh và phương pháp lập và áp dụng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế.


Hướng dẫn hạch toán sau thanh tra thuế tại doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi thanh tra thuế thường xảy ra các khoản phạt và truy thu thuế. Khi đó, kế toán viên cần xử lý các khoản phạt và truy thu này đồng thời điều chỉnh sổ sách kế toán các khoản bị phạt, truy thu sau thanh tra. Vậy, hạch toán sau thanh tra thuế thế nào? Cần lưu ý điều chỉnh số liệu thế nào và xử lý ra sao? Hãy tìm câu trả lời trong bài viết sau đây!


Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì?

Để giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả thì việc quản lý chi phí của doanh nghiệp đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy chi phí doanh nghiệp là gì và bao gồm những khoản chi phí nào. Dưới đây là một số kiến thức căn bản, kế toán và chủ doanh nghiệp có thể tham khảo để quản lý chi phí của doanh nghiệp mình hiệu quả hơn.


Các loại chứng từ kế toán

Là kế toán bạn cần biết phân loại, sắp xếp các loại chứng từ kế toán một cách có khoa học nhất. Để khi cần có thể tìm kiếm được nhanh nhất. Vì vậy chúng ta cần hệ thống các loại chứng từ trước khi in để kẹp cùng hoá đơn gốc.


Thế nào là phương pháp chứng từ kế toán? Ý nghĩa và các yếu tố cấu thành của phương pháp

Đặc điểm của đối tượng hạch toán kế toán là vốn luôn luôn ở trạng thái vận động. Để thực hiện từng lần biến động của từng đối tượng, hạch toán kế toán sử dụng khái niệm “nghiệp vụ kế toán”. Để “sao chụp” được các nghiệp vụ kế toán kinh tế cụ thể, kế toán sử dụng các phương pháp chứng từ kế toán sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.


Tổng quan về chứng từ kế toán mới nhất năm 2019

Chứng từ kế toán là những giấy tờ, vật mang tin chứng minh nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành làm căn cứ ghi sổ kế toán. Vậy, thực chất chứng từ kế toán là những giấy tờ đã in sẵn (hoặc chưa in sẵn) theo mẫu quy định được sử dụng để ghi những nội dung vốn có của các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã thực sự hoàn thành trong hoạt động của đơn vị, gây ra sự biến động với các loại tài sản, các loại nguồn vốn và các đối tượng kế toán khác.


Bộ chứng từ kế toán cần thiết cho kế toán

Bộ chứng từ kế toán cần thiết cho kế toán, các kế toán viên phải biết, cùng đọc để tìm hiểu kỹ và bổ sung kiến thức về lập chứng từ kế toán nhé. Chúc các bạn thành công!


Cách lập bộ chứng từ kế toán

Bộ chứng từ kế toán là cơ sở quan trọng để ghi nhận các phát sinh trong kì và là chứng nhận cụ thể để kế toán lên được báo cáo tài chính cuối năm và các báo cáo thuế trong kì kế toán. Những chia sẽ sau hi vọng các bạn có thể hoàn thiện bộ hồ sơ của mình một cách hợp lí để tránh các rủi ro có thể xảy ra.


Nội dung trên hóa đơn điện tử

Nội dung trên hóa đơn điện tử được quy định như thế nào? Hiện nay có không ít các đơn vị đang áp dụng hình thức hóa đơn điện tử phục vụ cho việc bán hàng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng còn những thắc mắc về nội dung trên hóa đơn điện tử, thấy rõ được khó khăn đó bài viết xin được chia sẻ về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Bài giảng Kế toán thuế
  • 26/07/2012
  • 80.118
  • 389

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu