Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kế toán - Kiểm toán (15.173)

Nhận thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuẩn mực kế toán Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mục tiêu của bài viết này nhằm xác định quan điểm của các kế toán trưởng SMEs về VAS, về chất lượng thông tin báo cáo tài chính của SMEs trong thời gian vừa qua và xác định nhu cầu cần áp dụng IFRS for SMEs. Dữ liệu thu thập thông qua khảo sát bằng bảng câu hỏi với 358 kế toán trưởng của SMEs ở TP.HCM và một số tỉnh lân cận.


The threat level tolerance in the company of accounting information system

This study wanted to know whether there are differences in levels of tolerance to the threat of companies in the accounting information system. With a sample of all companies listing on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the rate of return of 18.8% of respondents, this study provides a statistical conclusion that there is no difference in the level of tolerance to the threat of accounting information system among companies listing on the IDX.


Sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: nghiên cứu tại các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng

Nghiên cứu này đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin kế toán thông qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán, nhận diện đầy đủ yêu cầu của người sử dụng và nâng cấp hệ thống xử lý thông tin kế toán theo định hướng quản lý tổng thể.


Sự cần thiết tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống kế toán doanh nghiệp phải có hai bộ phận chuyên môn để đáp ứng nhu cầu thông tin của hai nhóm đối tượng khác nhau. Đó chính là kế toán tài chính và kế toán quản trị; và cũng chính nền kinh tế thị trường, cạnh tranh làm nổi bật kế toán quản trị, hình thành nên những nhận thức khác nhau về kế toán quản trị và thúc đẩy kế toán quản trị phát triển nhanh chóng. Vì vậy, việc tổ chức công tác kế toán quản trị đối với các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng là vô cùng cần thiết vì cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tối ưu.


Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành kế toán (English for accounting)

(NB) Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành kế toán (English for accounting) được biên soạn theo chương trình đào tạo nghề kế toán của tổng cục nghề, giảng dạy cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề của trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Giáo trình này có những ưu điểm nổi bật sau: Có tính cập nhật mới nhất, các thông tin và thông số đưa ra có tính khoa học và độ tin cậy cao, có bố cục hợp lý, logic, khoa học...


Nhân tố ảnh hường đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: Tiếp cận lý thuyết

Nghiên cứu này sẽ giải thích và nhận diện các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng HTTTKT. Nghiên cứu sử dụng phương pháp “review” của Creswell (2003) và nghiên cứu định tính với việc phỏng vấn các chuyên gia. Và kết quả nghiên cứu sẽ tạo tiền đề cho việc thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.


Chuyên đề đế toán - thuế (Hội thảo lần 1/2017)

Tài liệu có nội dung trình bày về thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, kèm với việc tìm hiểu về "Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK) số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Hiệu lực 01-9-2016 thay thế Luật số 45/2015/QH11" và "Luật số 106/2016/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế. Hiệu lực từ 01/7/2016". Mời các bạn tham khảo.


Knowledge - based economy and necessity for human resource accounting in enterprises

This paper tries to present the importance of human resource accounting, its contents and objectives, and its role in Vietnamese enterprises, along with recommendations on application of human resource accounting against the background of a knowledge-based economy.


Ebook Advanced financial accounting (10/E): Part 1

(BQ) Part 1 book “Advanced financial accounting” has contents: Intercorporate acquisitions and investments in other entities, consolidation of wholly owned subsidiaries acquired at more than book value, intercompany inventory transactions,… and other contents.


Ebook Advanced financial accounting (10/E): Part 2

(BQ) Part 2 book “Advanced financial accounting” has contents: Additional consolidation reporting issues, not-for-profit entities, segment and interim reporting, corporations in financial difficulty, governmental entities - introduction and general fund accounting,… and other contents.


Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp

Bộ công thức và bài tập phần chi phí vốn doanh nghiệp trình bày công thức tính về chi phí Nợ trước thuế gồm có chi phí vốn cổ phiếu ưu tiên, chi phiếu vốn cổ phiếu thường mới và các bài tập liên quan giúp các bạn thực hành. Mời các bạn tham khảo


Nhiệm vụ của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp theo tinh thần thông tư 107/2017/TT-BTC

Bài viết nêu lên một số những điểm mới về chứng từ kế toán, về tài khoản kế toán, về sổ sách kế toán, về báo cáo kế toán... trong kế toán hành chính sự nghiệp. Đồng thời chỉ ra nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp trong thực hiện các quy định mới, đưa ra một số kiến nghị trong công tác tổ chức kế toán; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về kế toán; thường xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành kế toán... nhằm thực hiện đầy đủ các quy định mới của nhà nước về công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.


Kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành

Bài viết trình bày các quy định về kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Qua đó giúp những người làm công tác kế toán phản ánh chính xác, kịp thời và đầy đủ công nợ của đơn vị, đảm ảo hiệu quả của công tác kế toán nói riêng và toàn ộ hoạt động của doanh nghiệp nói chung.


Bài tập Kế toán tài chính 2: Kế toán tiêu thụ

Bài tập "Kế toán tài chính 2" trình bày các dạng bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, kế toán các khoản đầu tư tài chính và kế toán phân phối lợi nhuận. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt lý thuyết chương 6: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Nội dung "chương 6: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh" trình bày kế toán thành phẩm, nguyên tắc kế toán thành phẩm. Mời các bạn tham khảo!


Ebook 315 Tình huống kế toán tài chính: Phần 1 - NXB Thống kê

Cuốn sách 315 Tình huống kế toán tài chính được trình bày theo các phần hành và các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp và theo các tình huống có thể xảy ra. Nội dung cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo các văn bản mới nhất về kế toán doanh nghiệp được Nhà nước ban hành. Phần 1 của cuốn sách trình bày những nội dung chính như: tiên và các khoản ứng trước, tài sản cố định, tiền lương và các tài khoản trong tiền lương, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các nhân viên kế toán, các bạn sinh viên học môn kế toán tài chính ở các cập độ khác nhau có thể vận dụng phương pháp đối ứng tài khoản để xử lý thông tin Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook 315 tình huống kế toán tài chính: Phần 2 - NXB Thống kê

Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu cho người đọc các tình huống được sử dụng để xử lý thông tin trong thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh; đầu tư tài chính, quà kinh doanh, hàng hóa, chênh lệch tỷ giá hay nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp một số thông tin về luật kế toán để người đọc hiểu rõ và nắm vững bộ luật này. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2

Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook trình bày hệ thống biễu mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị HCSN ban hành theo quy định số số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính và đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 3 năm 2004 nhằm giúp cho đơn vị HCNS thực hiện đúng chế độ, đặc biệt là chế độ báo cáo tài chính qua nhiều lần bổ sung, sửa đổi. Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ làm kế toán lĩnh vực HCSN, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, sinh viên các trường kinh tế tài chính áp dụng, nghiên cứu và tham khảo trong công việc của mình. Để nắm được những thông tin về hệ thống biễu mẫu báo cáo tài chính, mơi các bạn cùng tham khảo.


Ebook 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách cung cấp cho người đọc danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp 9 ban hành theo quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính và đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 3 năm 2004). Bên cạnh đó, ở phần này tác giả tổng hợp hệ thống hóa dưới sơ đồ kế toán để minh họa nội dung của chế độ kế toán HCSN và những quy định mới hoặc có bổ sung, sửa đổi, chi tiết theo 2 loại: đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị HCSN khác. Các sơ đồ được trình bày theo các phần hành chủ yếu trong chế độ kế toán HCSN gồm kế toán tiền và vật tư, thanh toán, các khoản thu, quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí hoạt động, kinh phí dự án, kinh ết đầu tư XDCB,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 3: Hình thức kế toán - Nhật ký sổ cái trong Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về chương Nhật ký sổ cái bao gồm khái niệm và đặc trưng trên nhật ký sổ cái. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu các loại sổ, kết cấu sổ và mối quan hệ giữa các loại sổ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán Mỹ: Chương 1 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 1: Khái quát chung về hệ thống kế toán Mỹ trong Bài giảng Kế toán Mỹ cung cấp những kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu về hệ thống kế toán Mỹ bao gồm phân loại kế toán, các nguyên tắc kế toán chung, đạo đức nghề nghiệp và bằng cấp chuyên môn, đối tượng của kế toán, báo cáo tài chính và chu trình kế toán Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 1 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 1: Sổ kế toán trong Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán giới thiệu đến người học khái niệm sổ kế toán, cách phân loại sổ, quy tắc ghi sổ và các phương pháp chữa sổ. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp các bài tập để các em ôn luyện những kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 2: Hình thức kế toán - Sổ nhật ký chung trong Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán trình bày khái quát vấn đề chung về sổ nhật ký chung bao gồm khái niệm và các hình thức kế toán. Ngoài ra, bài giảng còn cung cấp đến người học hình thức kế toán sổ nhật ký chung như các loại sổ, kết cấu sổ và mối quan hệ giữa các loại sổ nhật ký chung. Để nắm rõ nội dung chương 2 của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán Mỹ: Chương 3 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 3: Nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu trong Bài giảng Kế toán Mỹ trình bày những nội dung sau: kế toán nghiệp vụ tiền, kế toán nghiệp vụ hàng hóa, kế toán tài sản cố định hữu hình, kế toán khoản phải thu, kế toán khoản phải trả và kế toán vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 4 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 4: Hình thức kế toán - Chứng từ ghi sổ trong Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán trình bày những khái niệm và đặc trưng của chứng từ ghi sổ. Bên cạnh đó, người đọc có thêm kiến thức về nội dung tổ chức của chứng từ ghi sổ như các loại sổ, kết cấu sổ và mối quan hệ giữa các sổ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán Mỹ: Chương 2 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 1: Chu trình kế toán mỹ trong Bài giảng Kế toán Mỹ khái quát chung về hệ thống tài khoản trong kế toán Mỹ, quy trình ghi sổ kế toán, điều chỉnh tài khoản và khóa sổ tài khoản. Ngoài ra, ở mỗi phần của bài giảng đều có kèm theo ví dụ trắc nghiệm và bài tập nhằm giúp các em hệ thống lại nội dung của phần đó, qua đó rèn luyện kỹ năng làm bài. Để nắm rõ nội dung chương 2 của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.


Bảng tài khoản kế toán năm 2018

Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Hệ thống chi tiết từng Tài khoản kế toán doanh nghiệp như: nguyên tắc, kết cấu tài khoản, cách hạch toán từng Tài khoản kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ tại công ty tnhh NASTEEL VINA

Kiểm toán nội bộ (KTNB) là một bộ phận độc lập được thiết lập trong đơn vị tiến hành công việc kiểm tra, đánh giá và đưa ra các đề xuất về chất lượng hoạt động cần được kiểm toán phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ đơn vị. Sự ra đời của bộ phận KTNB nhằm mục đích: Giám sát một cách độc lập các hoạt động chức năng trong doanh nghiệp; Xem xét các số liệu tài chính, các thủ tục thực hiện và đưa ra các nhận xét, đánh giá về chất lượng và độ tin cậy của thông tin kinh tế - tài chính; Trợ giúp cho hệ thống quản lý doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu lực hoạt động, đẩy mạnh và phát huy hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện các điều tra đặc biệt đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. Như vậy, tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp là rất cần thiết, các doanh nghiệp cần thực hiện một số giải pháp như chúng tôi đã đề xuất để tổ chức công tác KTNB trong doanh nghiệp đạt hiệu quả nhất.


Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính tại cục dữ trữ nhà nước khu vực Bắc Thái

Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp thụ hưởng ngân sách nhà nước trong giai đoạn vừa qua đã có những mặt tích cực. Tuy nhiên, việc coi kế toán là một công cụ quan trọng để cung cấp thông tin cho công tác quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp vẫn chưa phát huy tối đa. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thực tiễn về thực trạng quản lý tài chính tại Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái - một đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục dự trữ Nhà nước ở cả các nội dung: (i) Lập dự toán thu, chi; (ii) Thực hiện dự toán; (iii) Quyết toán dự toán thu, chi; (iv) Tổ chức công tác kế toán thu, chi. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, tác giả đã đề xuất một số giải pháp giúp Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái nói riêng và các đơn vị sự nghiệp thụ hưởng NSNN nói chung hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý tài chính tại đơn vị


Triển khai ứng dụng một số nội dung của kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp tỉnh Thái Nguyên

Bài viết này nhằm nghiên cứu việc triển khai ứng dụng một số nội dung của kế toán quản trị chi phí vào hoạt động quản lý tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các nội dung chủ yếu bao gồm: (1) Nghiên cứu các nội dung cơ bản của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp; (2) Đánh giá tình hình thực hiện công tác kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; (3) Đƣa ra một số giải pháp triển khai ứng dụng nội dung của kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


Tài liệu mới download

ĐLVN 27:1998
  • 08/08/2010
  • 55.993
  • 659

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kế toán quản trị_ Bài 6
  • 25/12/2009
  • 89.882
  • 944

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu