Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hoá học (7.030)

Nghiên cứu tổng hợp chất lỏng ion họ pyridinium và ứng dụng chiết tách lưu huỳnh từ dầu diesel

Chất lỏng ion (ILs) trên cơ sở pyridin N-butylpyridinium acetate [BPy] [Ac] và Nbutyl pyridinium nitrate [BPy][NO3] đã được tổng hợp và xác định đặc trưng cấu trúc bằng phổ hồng ngoại IR. ILs đã được thử nghiệm chiết tách các hợp chất lưu huỳnh trong dầu diesel thương phẩm.


Giáo trình Hóa sinh: Phần 1

Giáo trình Hoá sinh nhằm trang bị những kiến thức cơ sở và hiện đại cho học sinh ở trường trung học chuyên nghiệp và là tài liệu tham khảo cho sinh viên hệ cao đẳng ngành Chế biến bảo quản thực phẩm và các ngành liên quan. Nội dung giáo trình gồm 7 chương, phần 1 gồm 4 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.


Giáo trình Hóa sinh: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình gồm 3 chương tình bày về: Chương 5/ Vitamin - các chất khoáng; chương 6/ Các chất màu và chất thơm trong thực phẩm; chương 7/ Hóa sinh các học các quá trình. Hoá sinh nghiên cứu thành phần cấu tạo và các quá trình chuyển hoá các chất trong hệ thống sống. Để nắm thêm chi tiết nội dung mới các bạn cùng tham khảo giáo trình.


Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa: Phần 1

Kết cấu nông dung giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa gồm 3 chương, phần 1 giáo tình gồm 2 chương đầu: Chương 1 - Sữa nguyên liệu; chương 2 - Kỹ thuật bảo quản và sơ chế sữa. Đây là một trong những giáo trình chuyên môn trọng tâm trong chương trình đào tạo Trung học chuyên nghiệp ngành chế biến và bảo quản thực phẩm và là tài liệu tham khảo cho các ngành có liên quan.


Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa: Phần 2

Phần 2 giáo trình thể hiện nội dung chuyên sâu về kỹ thuật chế biến sữa. Mục tiêu chính của chương nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chế biến một số sản phẩm sữa thông dụng, từ đó giúp cho học sinh có thể hiểu được bản chất của các quá trình công nghệ áp dụng trong việc chế biến các sản phẩm từ sữa. Mời các bạn cùng tìm hiểu.


Giáo trình Hóa sinh thực phẩm: Phần 1

Cuốn giáo trình này được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước được xuất bản trong những năm gần đây, nhằm phục vụ cho sinh viên ngành Chế biến thủy sản. Giáo trình này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức sinh hóa cơ bản nhất, làm nền tảng để sinh viên có cơ sở đi sâu học tập nghiên cứu về môn sinh hóa. Phần 1 giáo trình gồm 3 chương đầu, mơi các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Công nghệ chế biến thịt cá: Phần 2

Phần 2 giáo trình thể hiện nội dung chương 3 - Kỹ thuật chế biến thịt cá. Đây là một trong những giáo trình chuyên môn trọng tâm trong chương trình đào tạo Trung học chuyên ngành bảo quản và chế biến thực phẩm và là tài liệu tham khảo cho ngành đào tạo có liên quan.


Giáo trình Công nghệ chế biến thịt cá: Phần 1

Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở các tài liệu dùng giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thuộc chuyên ngành chế biến và bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên giáo trình đã có sự điều chỉnh nội dung để phù hợp hơn cho việc đào tạo kỹ thuật viên về chế biến thực phẩm. Phần 1 giáo trình gồm 2 chương đầu, để nắm rõ nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Hóa sinh thực phẩm: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 3 chương cuối trình bày về: Chương 4 - Glucid; chương 5 - Lipid; chương 6 - Phân giải sinh chất. Giáo trình này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức sinh hóa cơ bản nhất, làm nền tảng để sinh viên có cơ sở đi sâu học tập nghiên cứu về môn sinh hóa và hóa học thực phẩm. Giáo trình còn cung cấp cho sinh viên những kiến cơ bản về cấu tạo, giá trị dinh dưỡng, tính chất và quy luật biến đổi chất của các chất thực phẩm.


Preparation and microstructure of acetate based lead free BSZT ferroelectric thin films using sol gel technique

(Ba0.85Sr0.15)(Ti0.9Zr0.1)O3 (BSZT) lead-free ferroelectric thin films at the vicinity of the morphotropic phase boundary (MPB) were successfully deposited on Pt/Ti/SiO2/Si using a modified spin-coated sol-gel method. Microstructure and electrical properties of the thin film were studied.


Green emission carbon quantum dots from lemon juice for selective detection of Fe3+ ions

In this article carbon quantum dots (Cdots) were prepared by a facile, green, economical hydrothermal method of the mixed deionized water and lemon juice. Optical and structural properties of the Cdots have been extensively studied by UV–visible and fluorescence spectroscopy, x-ray diffraction (XRD) techniques, and high-resolution TEM (HR-TEM).


The role of Cu 2+ concentration in luminescence quenching of Eu 3+ / Cu 2+ co-doped ZrO2 nanoparticles

This paper the role of Cu 2+ concentrations in luminescence quenching of Eu 3+ / Cu 2+ doped ZrO2 nanoparticles synthesized by co-precipitation method. The synthesized Eu 3+ / Cu 2+ doped ZrO2 nanoparticles were observed to have sphere morphology with a diameter of 25 nm.


Nghiên cứu khả năng xử lí Pb2+ trong nước của Nanocomposit hydroxyapatit/chitosan

Bài viết tập trung nghiên cứ và giới thiệu các kết quả nghiên cứu xử lí ion Pb2+ trong nước của bột n-HAp/ChS. Đồng thời bài viết con nghiên cứu khả năng xử lí Pb2+ trong nước của Nanocomposit hydroxyapatit chitosan.


Tổng hợp và đặc trưng màng hydroxyapatit pha tạp đồng trên nền thép không gỉ 316L

Màng hydroxyapatit pha tạp đồng (CuHAp) được tổng hợp bằng phương pháp trao đổi ion giữa màng hydroxyapatit (HAp) với dung dịch Cu(NO3)2. Những yếu tố nồng độ ion Cu2+ và thời gian ảnh hưởng đến quá trình trao đổi ion đã được khảo sát.


Thiết kế các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chương 1 hóa học lớp 11 nâng cao theo định hướng phát triển năng lực

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh (HS) được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm riêng của cá nhân. Phạm vi bài viết này, chúng tôi nghiên cứu cơ sở lí thuyết của HĐTNST, trên cơ sở đó thiết kế các HĐTNST trong dạy học chương 1, chương trình Hóa học lớp 11 nâng cao.


Một số biện pháp rèn kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học

Từ thực trạng của việc rèn luyện kĩ năng dạy học và vấn đề tự học thông qua học phần Thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học và Nghiệp vụ sư phạm, chúng tôi đã đề xuất các biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học như: Thiết kế giáo trình điện tử làm tài liệu tự học, tự nghiên cứu đồng thời áp dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học.


Nghiên cứu nâng cao độ nhạy phép đo nồng độ các đồng vị phóng xạ trong lương thực thực phẩm trên hệ phổ kế gamma phân giải cao

Bài viết này trình bày một số giải pháp tối ưu như: Nâng hiệu suất ghi, tăng khối lượng mẫu, tăng thời gian đo mẫu một cách hợp lý, nhờ đó, độ nhạy được nâng cao rõ rệt, giá trị nhỏ nhất có thể đo được đạt tới 0,03Bq ÷ 0,08Bq, đáp ứng được yêu cầu phân tích hầu hết nồng độ các đồng vị phóng xạ trong LTTP, kể cả hoạt độ của 137Cs


Nghiên cứu xử lý nước giếng khoan bằng phương pháp oxy hóa kết hợp hấp phụ tại Thái Nguyên

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả xử lý nước giếng đào khi kết hợp phương pháp oxi hóa và hấp phụ bằng một số vật liệu phổ biến trên thị trường như cacbon hoạt tính.


Sự thay đổi cấu trúc và tính chất điện từ của hợp chất Pr0.4Ca0.6 -xSrxMnO3 khi thay thế Sr cho Ca

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát sự thay đổi về cấu trúc và tính chất điện từ của hợp chất Pr0.4Ca0.6 -xSrxMnO3 khi thay thế Sr (x = 0,0; 0,3; 0,5) cho Ca. Các mẫu được chế tạo bằng phản ứng pha rắn. Các phép phân tích cấu trúc cho thấy mẫu là đơn pha và có cấu trúc dạng orthorhomobic thuộc nhóm đối xứng Pnma.


Co-precipitation microwave assisted synthesis of Fe3O4 nanoparticles for drug delivery system

In this study, Fe3O4 magnetic nanoparticles were prepared by the co-precipitation of Fe3+ and Fe2+ with the assistant of microwave (MW) irradiation. The crystal and magnetic properties of the Fe3O4 particles obtained from different conditions of microwave reaction were examined.


Nghiên cứu xác định nồng độ và đánh giá rủi ro phơi nhiễm kim loại nặng từ các hạt bụi trong không khí tại các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội

Chất lượng không khí trong nhà ngày càng được quan tâm do con người dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động ở trong nhà. Các mẫu bụi hô hấp được thu thập tại các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội trong tháng 5 và 6 năm 2018. Mẫu bụi được lấy đồng thời trong lớp học và ngoài sân trường tại các thời điểm trong giờ học và buổi tối.


Khảo sát một số điều kiện chế tạo màng lọc polyme sợi rỗng bằng phương pháp đông tụ đảo pha

Trong nghiên cứu này, phương pháp đông tụ đảo pha đã được áp dụng để chế tạo màng lọc polyme poly(etesunphon)(PES) dạng sợi rỗng. Ảnh hưởng của nồng độ PES đến tính chất cơ lý và năng suất lọc của màng lọc đã được khảo sát. Kết quả cho thấy, độ nhớt của dung dịch phối liệu tăng dần từ 119 mPa.s lên đến 1.300 mPa.s khi tăng nồng độ PES trong khoảng nghiên cứu (15-22%). Độ bền kéo của màng lọc chế tạo được có xu hướng tăng (từ 3,63 MPa lên đến 5,56 MPa) khi độ nhớt của dung dịch phối liệu tăng.


Phát triển năng lực thực hành hóa học của học sinh trong dạy học chương 9 - chương trình hóa học 11

Trong các năng lực chuyên biệt thì năng lực thực hành hóa học có vai trò đặc biệt quan trọng vì đặc thù của môn Hóa học là khoa học thực nghiệm. Phát triển năng lực thực hành hóa học của học sinh phổ thông trong dạy học chương 9 - chương trình hóa học 11 là một vấn đề cấp thiết để nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh.


Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trao đổi ion từ nhựa thải bằng phản ứng sulfo hóa dạng đồng thể, ứng dụng loại bỏ Cr3+ trong môi trường nước

Đề tài tiến hành nghiên cứu tổng hợp vật liệu trao đổi ion từ nhựa thải bằng phản ứng sulfo hóa dạng đồng thể, ứng dụng loại bỏ Cr3+ trong môi trường nước. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra tổng dung lượng trao đổi ion của vật liệu phụ thuộc vào các điều kiện của phương pháp biến tính (nhiệt độ, thời gian biến tính...). Tổng dung lượng trao đổi ion của vật liệu được điều chế trong điều kiện tối ưu theo phương pháp này là 40,85 mg/g đối với crôm.


Nghiên cứu cải tiến bả gián dạng gel Cobamid 7.5RB để tăng tính bền trong điều kiện thường

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu cải tiến bả gián dạng gel Cobamid 7.5RB để tăng tính bền trong điều kiện thường. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bả gián cải tiến giữ nguyên được hiệu quả xử lý gián và độ bền sau 6 tháng để trong điều kiện tự nhiên (trong khi bả Cobamid 7.5RB chỉ được 8-10 ngày). Mời các bạn cùng tìm hiểu về bài viết.


Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến cấu trúc CeO2 dạng bông hoa chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt

Nội dung bài viết trình bày về ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến cấu trúc CeO2 dạng bông hoa chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt. Bông hoa Ce(OH)CO3 với cấu trúc ba chiều (3D) đã được chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt. Bông hoa chế tạo có các cánh hoa kích thước nano, lỗ rỗng sâu và thể tích lỗ rỗng lớn nên có diện tích bề mặt cao...vật liệu mới này có thể được sử dụng làm chất xúc tác dựa trên nền Ceria cho phản ứng reforming khí metan tạo thành nhiên liệu khí hydro cho pin nhiên liệu.


Ứng dụng phương pháp điện di mao quản trong kiểm soát chất lượng thực phẩm bổ sung amino axit mạch nhánh

Nghiên cứu này trình bày việc ứng dụng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector đo độ dẫn không tiếp xúc (CE-C4D) kết hợp với thiết kế thí nghiệm theo phương pháp mặt mục tiêu sử dụng mô hình lặp tâm (RSM-CCD) nhằm tối ưu hóa quy trình phân tích các BCAA trong thực phẩm bổ sung... Để nắm rõ nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Kết hợp Ag vào vật liệu khung hữu cơ kim loại Zr-CPEB nhằm gia tăng hoạt tính xúc tác điện cho phản ứng sinh khí hydro

Trong nghiên cứu "Kết hợp Ag vào vật liệu khung hữu cơ kim loại Zr-CPEB nhằm gia tăng hoạt tính xúc tác điện cho phản ứng sinh khí hydro", tác giả kết hợp kim loại Ag lên vật liệu MOF Zr-CPEB tạo thành composite Ag@ZrCPEB nhằm tăng cường hoạt tính xúc tác điện hoá đối với phản ứng khử nước tạo hydro. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Mối liên quan giữa hàm lượng asen và một số thành phần hóa học thể hiện tính khử trong nước ngầm tại khu vực ven sông Hồng, Hà Nội

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm góp phần làm rõ thêm cơ chế hình thành As trong các tầng chứa nước ở vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng thời nghiên cứu cũng xác định ảnh hưởng của việc khai thác nước tập trung tới quá trình giải phóng As cũng như mối liên quan giữa As và một số thành phần hóa học thể hiện tính khử của môi trường nước ngầm tại khu vực ven sông Hồng, Hà Nội.


Nghiên cứu xác định chọn lọc điện hóa axit uric trên điện cực biến tính nano compozit rGO/PDA-Cu/CuNPs

Trong bài báo này, màng compozit của graphen oxít khử bằng điện hóa (rGO), polydopamin-Cu (PDA-Cu) và hạt nano Cu (CuNPs) được sử dụng để biến tính điện cực than thủy tinh (GCE) nhằm xác định chọn lọc UA và loại bỏ ảnh hưởng của DA và AA khi có mặt đồng thời trong dung dịch phân tích. Với việc sử dụng màng compozit của polydopamin-Cu và CuNPs đã làm tăng đáng kể độ nhạy và độ chọn lọc của phép phân tích UA.


Tài liệu mới download

Câu hỏi ôn tập Cad 2D
 • 21/02/2017
 • 64.539
 • 888

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Diterpenoids from fokienia hodginsii
 • 26/11/2018
 • 91.872
 • 739
Hệ Thống Bài Tập Phần I
 • 21/10/2013
 • 49.538
 • 150
Ebook Organic chemistry (7e): Part 1
 • 06/03/2017
 • 18.085
 • 723

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu