Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hoá học (7.045)

Nghiên cứu sự hình thành môi trường thấm cacbon bằng khí gas

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về sự hình thành môi trường khi thấm cacbon. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi tăng nhiệt độ thấm thì hàm lượng khí dư tăng lên và ổn định ở nhiệt độ 9200C với tỷ lệ CO2/gas là 3/1; thời gian lưu khí là 18 phút. Với kết quả như trên cho hiệu quả thấm là tối ưu và lượng muối sinh ra là ít nhất.


Khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40 kHz đối với hiệu quả hấp phụ mangan nồng độ cao của than hoạt tính

Hấp phụ mangan là quá trình lý hóa học quan trọng để xử lý nước khi nồng độ mangan vượt ngưỡng cho phép. Bài viết này trình bày ảnh hưởng của sóng siêu âm lên quá trình hấp phụ mangan của than hoạt tính như một biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hấp phụ.


Sự ảnh hưởng đến tính chất huỳnh quang khi tinh thể AgCl(I) hấp phụ trên bề mặt các hạt nano bạc và các phân tử chất nhuộm

Khi bề mặt tinh thể AgCl(I) hấp phụ các phân tử - tổ hợp phân tử bạc hoặc các phân tử chất nhuộm thì tính chất huỳnh quang tinh thể bị thay đổi. Hấp phụ các hạt nano bạc trên bề mặt tinh thể bằng cách ngâm trong dung dich AgNO3 hoặc chiếu sáng. Các Agn này có thể trở thành tâm huỳnh quang. Tinh thể được hấp phụ hạt nano bạc tăng cường độ huỳnh quang ở vùng có bước sóng dài, giảm ở bước sóng ngắn.


Phương pháp tổng quát tổng hợp chấm lượng tử carbon pha tạp kim loại

Bài viết nghiên cứu tổng hợp CQDs pha tạp kim loại sử dụng phức chất ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) với kim loại (Cu, Fe, Mn, Pb) bằng phương pháp thủy nhiệt. Phân tích kim loại bằng phổ hấp thụ nguyên tử cho thấy M-CQDs chứa từ 3% đến 13% khối lượng kim loại. So sánh phổ hấp thụ và phổ phát xạ của các M-CQDs với nhau và với CQDs cho thấy bản chất ion kim loại ảnh hưởng đến tính chất hấp thụ trong vùng tử ngoại và hiệu suất phát xạ huỳnh quang của CQDs.


Đánh giá chất lượng nước thải xi mạ đồng (Cu2 ) của chất keo tụ sinh học trích ly từ hạt Muồng Hoàng Yến

Nghiên cứu này đã đánh giá hiệu quả xử lí nước thải xi mạ nhân tạo với các thông số khảo sát ban đầu pH= 7, Cu2+ = 25 (mg/l). Chất keo tụ trích ly từ hạt cây Muồng Hoàng Yến (Biogum) được sử dụng như vật liệu keo tụ và vật liệu keo tụ hóa học PAC


Nghiên cứu khả năng hấp phụ hỗn hợp nhũ tương dầu trong nước bằng sợi bông gòn

Trong những năm gần đây, hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ta đang phát triển mạnh mẽ, dầu mỏ được khai thác khi đưa lên khỏi lòng đất bao giờ cũng chứa một lượng nhũ tương bền, khó phân tách. Quá trình tách nước ra khỏi dầu thô là không thể thiếu nhằm đảm bảo cho chất lượng dầu thô xuất khẩu và trong tương lai đảm bảo cho chất lượng nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu.


Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III) của than chế tạo từ cây sen hoạt hóa bằng axit sunfuric

Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu về khả năng hấp phụ Fe(III) của than chế tạo từ cây sen (than sen) hoạt hóa bằng H2SO4. Các thí nghiệm hấp phụ tĩnh được tiến hành với các thông số sau: khối lượng than sen: 0,05g; thể tích dung dịch Fe(III): 50mL; pH ~2,5; tốc độ lắc 250 vòng/phút; thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 120 phút ở nhiệt độ phòng (25±1oC).


Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZIF-8 bằng phương pháp dung môi nhiệt

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZIF-8 trong dung môi methanol ở nhiệt độ phòng. Vật liệu được đặc trưng bằng các phương pháp XRD, BET, TGA, SEM, DR-UV-Vis. Vật liệu ZIF-8 tổng hợp được có diện tích bề mặt 1383 m2 /g, độ bền nhiệt lên đến 4000 C.


Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học hóa hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi phía Bắc

Việc phát triển NLGQVĐ cho học sinh (HS) có thể thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau. Bài viết giới thiệu việc sử dụng DHDA thông qua phần hóa học hữu cơ lớp 11 để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông Miền núi phía Bắc.


Xúc tác L-prolinamide ứng dụng trong phản ứng Mannich

Bài viết trình bày kết quả về khả năng xúc tác của L-prolinamide trong phản ứng Mannich để tổng hợp hợp chất b-amino carbonyl 1,3-diphenyl-3-(phenylamino)propan-1-one. Kết quả cho thấy L-prolinamide có khả năng xúc tác cho phản ứng Mannich. Xúc tác prolinamide và sản phẩm b-amino carbonyl được định danh bằng phổ IR và 1H-NMR.


Ảnh hưởng của chế phẩm thảo dược bào chế từ xuyên tâm liên, dây cúc, gừng bổ sung vào thức ăn cho gà đến một số chỉ tiêu năng suất gà thịt giống Cobb - 308

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm thảo dược IAS-1 bào chế từ cao bột thân lá cây xuyên tâm liền, dây cóc và gừng với tỷ lệ 37,2%, 41,0% và 21,8% đến gà thịt Cobb-308. Trong thí nghiệm, 250 gà con 1 ngày tuổi được chia làm 5 lô theo nguyên tắc đồng đều nhau về giống, tuổi, tỉnh biệt và khối lượng với 10 lần lặp lại, mỗi lần 5 con. Tỷ lệ chế phẩm bổ sung dao động từ 0,25% đến 0,5% và so sánh với berberin. Thời gian thí nghiệm từ 1 ngày tuổi đến 7 tuần tuổi.


Tối ưu hóa thành phần môi trường lên men chủng Bacillus subtillis DB104 thu nhận peptide kháng khuẩn tái tổ hợp bằng phương pháp đáp ứng bề mặt

Nghiên cứu này tập trung tối ưu hóa thành phần môi trường nuôi cấy nhằm thu nhận peptide kháng khuẩn từ chủng Bacillus subtillis DB104 tái tổ hợp. Trong một môi trường thích hợp, các thành phần này được sàng lọc lại với các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính kháng khuẩn của peptide bằng thiết kế thí nghiệm Plackett-Burman. Trong các yếu tố khảo sát, pepton, K2HPO4 và rỉ đường là ba yếu tố tác động nhiều nhất.


Nghiên cứu tác dụng của các chế phẩm thảo dược bào chế từ cây bọ mắm - dây cóc - gừng bổ sung vào thức ăn cho gà thịt giống Cobb - 308

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm thảo dược IAS-2 bào chế từ cao bột thân lá cây Bọ mắm, dây cóc và gừng 21,6%, 51,2% và 27,2% đến gà thịt Cobb-308. Trong thí nghiệm, 250 gả con 1 ngày tuổi được chia 5 lô theo nguyên tắc đồng đều nhau về giống, tuổi, tính biệt và khối lượng với 10 lần lặp lại, mỗi lần 5 con. Tỷ lệ chế phẩm bổ sung dao động từ 0,06% đến 0,24% và so sánh với beberin. Thời gian thử nghiệm từ 1 ngày tuổi đến 7 tuần tuổi.


Cơ chế vô cơ hóa các nguyên tử nitơ hữu cơ trong quá trình phân hủy hợp chất reactive red 2 bằng phương pháp quang hóa xúc tác

Bài báo "Cơ chế vô cơ hóa các nguyên tử nitơ hữu cơ trong quá trình phân hủy hợp chất reactive red 2 bằng phương pháp quang hóa xúc tác" đề cập đến cơ chế vô cơ hóa các nguyên tử nitơ hữu cơ trong quá trình phân hủy hợp chất màu reactive red 2 bằng phương pháp quang hóa xúc tác.


Carbon nanotubes, science and technology part (I) structure, synthesis and characterisation

Since their discovery in 1991 by the Japanese scientist ‘‘Sumio Iijima’’, carbon nanotubes have been of great interest, both from a fundamental point of view and for future applications. Different types of carbon nanotubes can be produced in various ways. Economically feasible large-scale production and purification techniques are still under development.


Nghiên cứu tổng hợp chất lỏng ion họ pyridinium và ứng dụng chiết tách lưu huỳnh từ dầu diesel

Chất lỏng ion (ILs) trên cơ sở pyridin N-butylpyridinium acetate [BPy] [Ac] và Nbutyl pyridinium nitrate [BPy][NO3] đã được tổng hợp và xác định đặc trưng cấu trúc bằng phổ hồng ngoại IR. ILs đã được thử nghiệm chiết tách các hợp chất lưu huỳnh trong dầu diesel thương phẩm.


Giáo trình Hóa sinh: Phần 1

Giáo trình Hoá sinh nhằm trang bị những kiến thức cơ sở và hiện đại cho học sinh ở trường trung học chuyên nghiệp và là tài liệu tham khảo cho sinh viên hệ cao đẳng ngành Chế biến bảo quản thực phẩm và các ngành liên quan. Nội dung giáo trình gồm 7 chương, phần 1 gồm 4 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.


Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa: Phần 1

Kết cấu nông dung giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa gồm 3 chương, phần 1 giáo tình gồm 2 chương đầu: Chương 1 - Sữa nguyên liệu; chương 2 - Kỹ thuật bảo quản và sơ chế sữa. Đây là một trong những giáo trình chuyên môn trọng tâm trong chương trình đào tạo Trung học chuyên nghiệp ngành chế biến và bảo quản thực phẩm và là tài liệu tham khảo cho các ngành có liên quan.


Giáo trình Hóa sinh: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình gồm 3 chương tình bày về: Chương 5/ Vitamin - các chất khoáng; chương 6/ Các chất màu và chất thơm trong thực phẩm; chương 7/ Hóa sinh các học các quá trình. Hoá sinh nghiên cứu thành phần cấu tạo và các quá trình chuyển hoá các chất trong hệ thống sống. Để nắm thêm chi tiết nội dung mới các bạn cùng tham khảo giáo trình.


Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa: Phần 2

Phần 2 giáo trình thể hiện nội dung chuyên sâu về kỹ thuật chế biến sữa. Mục tiêu chính của chương nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chế biến một số sản phẩm sữa thông dụng, từ đó giúp cho học sinh có thể hiểu được bản chất của các quá trình công nghệ áp dụng trong việc chế biến các sản phẩm từ sữa. Mời các bạn cùng tìm hiểu.


Giáo trình Hóa sinh thực phẩm: Phần 1

Cuốn giáo trình này được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước được xuất bản trong những năm gần đây, nhằm phục vụ cho sinh viên ngành Chế biến thủy sản. Giáo trình này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức sinh hóa cơ bản nhất, làm nền tảng để sinh viên có cơ sở đi sâu học tập nghiên cứu về môn sinh hóa. Phần 1 giáo trình gồm 3 chương đầu, mơi các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Công nghệ chế biến thịt cá: Phần 2

Phần 2 giáo trình thể hiện nội dung chương 3 - Kỹ thuật chế biến thịt cá. Đây là một trong những giáo trình chuyên môn trọng tâm trong chương trình đào tạo Trung học chuyên ngành bảo quản và chế biến thực phẩm và là tài liệu tham khảo cho ngành đào tạo có liên quan.


Giáo trình Công nghệ chế biến thịt cá: Phần 1

Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở các tài liệu dùng giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thuộc chuyên ngành chế biến và bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên giáo trình đã có sự điều chỉnh nội dung để phù hợp hơn cho việc đào tạo kỹ thuật viên về chế biến thực phẩm. Phần 1 giáo trình gồm 2 chương đầu, để nắm rõ nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Hóa sinh thực phẩm: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 3 chương cuối trình bày về: Chương 4 - Glucid; chương 5 - Lipid; chương 6 - Phân giải sinh chất. Giáo trình này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức sinh hóa cơ bản nhất, làm nền tảng để sinh viên có cơ sở đi sâu học tập nghiên cứu về môn sinh hóa và hóa học thực phẩm. Giáo trình còn cung cấp cho sinh viên những kiến cơ bản về cấu tạo, giá trị dinh dưỡng, tính chất và quy luật biến đổi chất của các chất thực phẩm.


Preparation and microstructure of acetate based lead free BSZT ferroelectric thin films using sol gel technique

(Ba0.85Sr0.15)(Ti0.9Zr0.1)O3 (BSZT) lead-free ferroelectric thin films at the vicinity of the morphotropic phase boundary (MPB) were successfully deposited on Pt/Ti/SiO2/Si using a modified spin-coated sol-gel method. Microstructure and electrical properties of the thin film were studied.


Green emission carbon quantum dots from lemon juice for selective detection of Fe3+ ions

In this article carbon quantum dots (Cdots) were prepared by a facile, green, economical hydrothermal method of the mixed deionized water and lemon juice. Optical and structural properties of the Cdots have been extensively studied by UV–visible and fluorescence spectroscopy, x-ray diffraction (XRD) techniques, and high-resolution TEM (HR-TEM).


The role of Cu 2+ concentration in luminescence quenching of Eu 3+ / Cu 2+ co-doped ZrO2 nanoparticles

This paper the role of Cu 2+ concentrations in luminescence quenching of Eu 3+ / Cu 2+ doped ZrO2 nanoparticles synthesized by co-precipitation method. The synthesized Eu 3+ / Cu 2+ doped ZrO2 nanoparticles were observed to have sphere morphology with a diameter of 25 nm.


Tổng hợp và đặc trưng màng hydroxyapatit pha tạp đồng trên nền thép không gỉ 316L

Màng hydroxyapatit pha tạp đồng (CuHAp) được tổng hợp bằng phương pháp trao đổi ion giữa màng hydroxyapatit (HAp) với dung dịch Cu(NO3)2. Những yếu tố nồng độ ion Cu2+ và thời gian ảnh hưởng đến quá trình trao đổi ion đã được khảo sát.


Nghiên cứu khả năng xử lí Pb2+ trong nước của Nanocomposit hydroxyapatit/chitosan

Bài viết tập trung nghiên cứ và giới thiệu các kết quả nghiên cứu xử lí ion Pb2+ trong nước của bột n-HAp/ChS. Đồng thời bài viết con nghiên cứu khả năng xử lí Pb2+ trong nước của Nanocomposit hydroxyapatit chitosan.


Thiết kế các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chương 1 hóa học lớp 11 nâng cao theo định hướng phát triển năng lực

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh (HS) được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm riêng của cá nhân. Phạm vi bài viết này, chúng tôi nghiên cứu cơ sở lí thuyết của HĐTNST, trên cơ sở đó thiết kế các HĐTNST trong dạy học chương 1, chương trình Hóa học lớp 11 nâng cao.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

VITAMINS IN FOODS
 • 26/01/2013
 • 43.481
 • 481
Vai trò của kali (potassium - K)
 • 27/03/2011
 • 15.082
 • 274
Kỹ thuật thí nghiệm hữu cơ
 • 26/11/2009
 • 35.876
 • 584
Tách và tinh chế
 • 03/02/2012
 • 82.144
 • 573

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu