Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hoá học (7.877)

Nghiên cứu khả năng ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng chứa nhóm hydroxyl cuối mạch làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72

Bài viết trình bày một số tính chất và kết quả nghiên cứu ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch (HTNR) làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, cao su thiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch được đóng rắn bằng toluen diisocyanat (TDI) với tỷ lệ mol NCO/OH bằng 1,0 cho độ bền kéo đứt 11,6 kG/cm2.


Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu quả tẩy xạ của dung dịch BX-40.VN

Bài viết này trình bày kết quả điều chế dung dịch tẩy xạ BX-40.VN cho bề mặt vũ khí, trang bị trên cơ sở kết hợp sodium dodecylbenzensolfonate, 2- Butoxylethanol, Sodium metasilicate và muối kim loại natri.


Nghiên cứu mạ hợp kim kẽm niken (Niken 12 - 15 %)

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mạ hợp kim Zn-Ni trên nền thép từ dung dịch axit. Ảnh hưởng của các yếu tố (thành phần dung dịch, mật độ dòng và nhiệt độ) đến thành phần, cấu trúc bề mặt, độ cứng và độ bền ăn mòn của hợp kim được khảo sát.


Identification of a suitable solid carrier as a matrix for the permeable reactive barrier of laboratory scale model aquifer for atrazine degradation

Three different of physical substrata such as sand, granular activated carbon and plastic macaroni beads were selected to identify a suitable soil carrier as a coarse matrix for the permeable reactive barrier in a sand filled two-dimensional laboratory-scale model aquifer.


Determining organic structures and organic chemistry

Ebook Organic chemistry - Second Edition present the content organic structures, determining organic structures, nucleophilic addition to the carbonyl group, delocalization and conjugation, nucleophilic substitution at saturated carbon, review of spectroscopic methods, electrophilic addition to alkenes, electrophilic aromatic substitution, conjugate addition and nucleophilic aromatic substitution, chemoselectivity and protecting groups, reactions of enolates with carbonyl compounds: the aldol and claisen reactions...


Kinetic and equilibrium study on the adsorption of methylene blue from aqueous solution onto coffee husk activated carbon

The adsorption kinetics and equilibrium of methylene blue from aqueous solution onto activated carbon derived from coffee husk using one step ZnCl2 activation were investigated. The influence of initial methylene blue concentration and temperature were evaluated employing the batch experiment.


Study of the impact of the use of a mixed inoculum on the methane yield in anaerobic digestion process

Batch experiments were conducted to study the impact of the use of a mixed inoculum on the methane yield for wet, mesophilic, discontinuous anaerobic digestion of food waste. Three different inocula were used: cow rumen, AD (anerobic digestion) sludge and UASB (Upflow anaerobic sludge blanket) sludge. The results indicated that the use of a mixed inoculum does not lead to any improvements in the methane yield.


Tác động của tốc độ bốc bay màng tới chất lượng màng khử phản xạ đa lớp sử dụng cặp vật liệu SiO2/SiO

Trong bài báo này tác giả trình bày về kết quả nghiên cứu về những tác động của tốc độ bốc bay màng tới chất lượng màng khử phản xạ đa lớp sử dụng cặp vật liệu SiO2/SiO, trong vùng cận hồng ngoại, vùng hồng ngoại bước sóng ngắn.


Nghiên cứu phát triển sinh khối vi tảo Spirulina sp. trong môi trường nước mưa và nước biển kết hợp xử lý CO2

Bài viết trình sự kết hợp nuôi tảo Spirulina trong nước biển và nước mưa kết hợp xử lý CO2, một khí gây hiệu ứng nhà kính mang lại một ý nghĩa môi trường bền vững, đồng thời sản xuất sinh khối tảo giàu dinh dưỡng ứng dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác.


Determination of the mass diffusion coefficient of H2O diluted in N2 using classical molecular dynamic simulation

In this work, the auto-correlation function of center of mass velocity has been used to deduce the mass diffusion coefficient (D) of water diluted in nitrogen using the Classical Molecular Dynamics Simulations (CMDS). The calculations have been performed at room temperature (296 K) for different mixtures of H2O in N2 and for 2.107 molecules from a five-sites potential.


Antioxidant and β-glucuronidase inhibitory activities of the internal organ extract from sea cucumber stichopus japonicus

Antioxidants and β-glucuronidase inhibitors have been used for treatment and prevention of various human diseases. The study aimed to investigate the antioxidant and β-glucuronidase inhibitory activities of the aqueous methanolic extract (80% MeOH) and its solvent fractions (n-hexane, CHCl3, EtOAc, BuOH, and water) prepared from the internal organs of sea cucumber Stichopus japonicus. The antioxidant and β-glucuronidase inhibitory properties varied between the solvent extract and fractions. The CHCl3 fraction showed the most potent DPPH scavenging activity; whereas, the EtOAc fraction exhibited the highest hydroxyl peroxide scavenging and lipid peroxidation inhibitory activities.


Nghiên cứu sản xuất nước ép dứa (Ananas comosus) - Bí đao (Benincasa hispida) đóng chai

Bài viết xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm nước ép dứa:bí đao trên quy mô phòng thí nghiệm nhằm tạo ra sản phẩm mới có giá trị dinh dưỡng và chất lượng cảm quan tốt đã được thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trường Cao đẳng Y tế thông qua dạy học dự án học phần hóa học đại cương vô cơ

Tự học là một trong những yếu tố quyết định chất lượng giáo dục và chất lượng đào tạo tại các trường cao đẳng y tế. Dạy học theo dự án dưới góc độ tự học thông qua quá trình tổ chức dạy học diễn ra theo 4 giai đoạn: (1) hình thành động cơ học tập; (2) lập kế hoạch học tập dự án; (3) thực hiện dự án; (4) đánh giá dự án.


Tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) ứng dụng xúc tác cho phản ứng oxi hóa ghép C-O trong tổng hợp hữu cơ

Vật liệu MIL-53(Fe) bao gồm cụm kim loại Fe liên kết với nhau bởi mối liên kết hữu cơ đa chức tạo nên mạng lưới không gian 3 chiều xốp, với thể tích rỗng lớn và diện tích bề mặt lớn. MIL-53(Fe) được tổng hợp từ muối sắt (III) clorua và axit terephthalic (H2BDC) với sự có mặt của DMF ở nhiệt độ cao. MIL-53(Fe) có cấu trúc hình bát diện và diện tích bề mặt BET có thể lên tới 4000m2/g, kích thước lỗ khoảng 0,85nm.


Xây dựng và sử dụng bài tập tự học về phản ứng oxi hóa - khử để bồi dưỡng năng lực tự học hóa học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

hằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của nước ta, việc sử dụng bài tập bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông là cần thiết và quan trọng. Sử dụng bài tập tự học về “Phản ứng oxi hóa - khử” giúp bồi dưỡng năng lực tự học hóa học cho học sinh nhằm hướng tới đổi mới cách dạy đó là dạy cho học sinh cách tự học.


Nghiên cứu tổng hợp và ảnh hưởng của nồng độ dung dịch đến khả năng hấp phụ Congo Red của vật liệu từ tính graphit tróc nở EG@CoFe2O4

Trong nghiên cứu này, vật liệu từ tính graphit tróc nở được tổng hợp thành công bằng phương pháp sol – gel. Cấu trúc vật liệu được đánh giá bằng các phương pháp phân tích nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM), quang phổ hồng ngoại chuyển đổi Fourier FT-IR và đường đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ N2 (BET).


Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh tỉnh Điện Biên thông qua dạy học dự án phần hiđrocacbon hoá học hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông

Bài viết này trình bày những kết quả nghiên cứu về việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi tỉnh Điện Biên qua vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học phần hiđrocacbon hóa học hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông.


Quy trình xây dựng bài tập hóa học hình thành và phát triển khái niệm phản ứng hóa học hữu cơ trung học phổ thông

Bài viết giới thiệu quy trình gồm 5 bước xây dựng hệ thống bài tập hóa học sử dụng để hình thành và phát triển khái niệm phản ứng hóa học (PƯHH) hữu cơ trên cơ sở phân tích ý nghĩa quan trọng của bài tập hoá học và sự phát triển có kế thừa các nội hàm của khái niệm PƯHH.


Thiết kế và sử dụng e-book trong dạy học hóa học hữu cơ nhằm nâng cao năng lực tự học cho sinh viên y khoa

Đổi mới phương pháp dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và dạy cho sinh viên cách học là mục tiêu quan trọng ở các trường đại học và cao đẳng y tế hiện nay. Bài viết này giới thiệu tóm tắt một số vấn đề về tự học, về phần mềm eXe và quy trình thiết kế e-book, đồng thời đưa ra một số hình ảnh minh họa của e-book Hóa học hữu cơ hỗ trợ sinh viên tự học.


Sử dụng ebook hỗ trợ tự học hoá học 10 nhằm nâng cao hiệu quả tiết học có sử dụng các phương pháp dạy học theo quan điểm của lí thuyết kiến tạo

Bài viết giới thiệu vai trò của việc tự học của học sinh trong tiết học kiến tạo, cách để nâng cao nền kiến thức hiệu quả là sử dụng ebook hỗ trợ tự học Hoá học 10 Trung học phổ thông (THPT). Những kết luận sau thực nghiệm đã khẳng định ebook là một tài liệu học tập có tính tương tác cao giúp học sinh tự học rất tốt, thích hợp với cách tiếp cận kiến tạo trong dạy học nói chung và dạy học hoá học nói riêng.


Hóa học với giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông

Giáo dục kĩ năng sống cho mỗi con người có nhiều con đường khác nhau. Trong nhà trường việc giáo dục kĩ năng sống cần phải được chứa đựng trong tất cả các môn khoa học, thông qua nhấn mạnh mối quan hệ giữa học tập và các hoạt động sống hàng ngày... Hóa học trung học phổ thông gắn kết nhiều hiện tượng thực tế cuộc sống.


Hấp phụ và giải hấp ion La3+ và Nd3+ trong dung dịch bằng nhựa trao đổi ion poly (hydroxamic axit) được tổng hợp trên cơ sở acrylonitril

Quá trình hấp phụ của ion La3+ và Nd3+ được xác định bằng phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir với độ hấp phụ cực đại của La3+ và Nd3+ tương ứng là 210.52 và 190.47 mg/g tại pH = 6. Bằng cách xử lí hết các ion kim loại trong polyme sau khi giải hấp bằng dung môi HCl 0.1N thì khả năng hấp phụ của poly(hydroxamic axit) có thể được phục hồi. Sau 5 chu kì hấp phụ giải hấp thì khả năng hấp phụ của poly (hydroxamic axit) vẫn tương đối cao.


Synthesis of nanocrystalline CeO2 with high surface area and mesoporosity using template-assisted precipitation method

Nanocrystalline ceria with high surface area and mesoporosity was prepared by template-assisted precipitation method. The method of preparation was facile, using low-cost reagents and could be performed on a large scale. Cerium oxide support was characterized by Brunauner – Emmett - Teller (BET), X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM) techniques.


Chemical constituents from methanolic extract of garcinia mackeaniana leaves and their antioxidant activity

The phytochemical investigation of the methanolic extract of Garcinia mackeaniana Craib. leaves led to the isolation and determination of five known compounds, including one benzophenone 4,3',4'-trihydroxy-2,6-dimethoxybenzophenone (1), two flavone C-glucosides, vitexin and 2''-O-acetylvitexin, one biflavone, amentoflavone, and one phenolic compound, methyl protocatechuate. The chemical structures of compounds 1-5 were characterized by the NMR-spectral methods. All isolated compounds were separated from G. mackeaniana for the first time. Benzophenone derivative 1 has shown the IC50 value of 14.97 ± 0.8 µg/mL in the DPPH-antioxidantexamination.


Dolabrane-type diterpenoid and lignan constituents from the stem barks of Ceriops Decandra (Griff.) W. Theob

Three dolabrane-type diterpenoids (1–3) and a lignan were isolated from a methanolic extract of C. decandra (Griff.) W. Theob. stem barks using various chromatographic separations. Their structures were elucidated to be tagalsine X, tagalsin P, ent-5α,2- oxodolabr-3-ene-3,15,16-triol, and pinoresinol by detailed analysis via spectroscopic techniques (1D, 2D NMR, and ESI-MS data) as well as comparison with those reported.


Effect of molecular charge asymmetry on even-to-odd ratio of high-order harmonic generation

In this paper, we study the dependence of even-to-odd ratio on the asymmetric parameters, in particular, the nuclear-charge ratio, and the permanent dipole, by exploiting a simple but general model of asymmetric molecules Z1Z2 subjected to an intense laser pulse. The HHG is simulated by the numerical method of solving the time-dependent Schrodinger equation.


Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng quá trình oxy hóa bậc cao kết hợp với UV

Bài viết nghiên cứu quá trình oxi hóa bậc cao (O3; H2O2; H2O2/O3) kết hợp với tác nhân UV được áp dụng để xử lý độ màu và COD của nước thải dệt nhuộm. Hiệu quả xử lý độ màu và COD được khảo sát bằng cách thay đổi các yếu tố ảnh hưởng như pH, thời gian phản ứng, hàm lượng O3 và H2O2, tỉ lệ hàm lượng của H2O2/O3.


Nghiên cứu tổng hợp nano SiO2 từ cát tỉnh Bình Thuận bằng phương pháp kết tủa

Bài viết nghiên cứu đề ra phương pháp tổng hợp nano SiO2 từ cát bằng phương pháp kết tủa. Kết quả nghiên cứu cho thấy với nồng độ CM NaOH = 6 mol/L, nhiệt độ nung 550o C cho khối lượng cho SiO2 là tốt nhất = 71mg SiO2/1g cát, với kích thước hạt 25-35nm, và có cấu trúc tự do. Đề tài đã mở ra một hướng ứng dụng mới cho nguồn nguyên liệu cát khá dồi dào ở tỉnh Bình Thuận.


Nghiên cứu thu nhận chất màu tự nhiên từ hạt màu điều (Bixa Orellana L.) bằng phương pháp trích ly

Bài viết tiến hành khảo sát và xây dựng được quy trình trích ly hạt điều màu thích hợp thông qua các bước như xây dựng điều kiện trích ly, khảo sát quá trình thu bột màu, đánh giá tính chất của bột màu... Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất chứa nhân thiazolopyridin

Bài viết tiến hành nghiên cứu, tổng hợp được 5 dẫn chất của 7- methylthiazolo[5,4-b]pyridin-2-hydrazin. Các dẫn chất trên sẽ được thử hoạt tính sinh học nhằm tìm ra những dẫn chất có hoạt tính tốt, vượt trội hơn.


Tài liệu mới download

Bài tập Word – số 2
  • 29/11/2013
  • 31.396
  • 668

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu