Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hoá học (7.820)

Vpi’s sacrificial anodes for protection against corrosion

The sacrificial anode is one of the most effective methods to protect against corrosion of metal in an electrolyte environment. Aluminium, zinc, and magnesium are the metals mostly employed for sacrificial anode cathodic protection of metals. Each sacrificial alloy anode with different closed-circuit potential and electrochemical capacity can be used in different conditions and environments. This paper presents the sacrificial anodes manufactured by the Vietnam Petroleum Institute (VPI) and their qualities. VPI’s sacrificial anode products have been certified by international accreditation organisation (DNV) to conform with DNV RP B401 standard, and the quality management system of VPI has been assessed and found to conform with the requirement of ISO 9001:2015 standard. VPI's products have been installed in petroleum structures and appreciated by customers.


Thành phần hóa học của tinh dầu từ hoa của cây hoa dẻ (Desmos Chinensis Lour.) ở Việt Nam

Chi Hoa dẻ (Desmos Lour.) theo Nguyễn Tiến Bân và Phạm Hoàng Hộ có 5 loài [1, 2], trong đó loài hoa dẻ thơm (Desmos chinensis) phân bố ở Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Philippin, Inđônêxia và Việt Nam. Hoa của cây hoa dẻ thơm có mùi thơm dễ chịu có thể cất tinh dầu phục vụ cho việc sản xuất nước hoa. Đồng bào Mường ở Hòa Bình còn dùng nước sắc của hoa để chữa bệnh khó đẻ cho phụ nữ. Ở Ấn Độ người ta dùng nước sắc của rễ cây hoa dẻ thơm để chữa lỵ và chóng mặt. Ở Trung Quốc người ta dùng rễ và lá để trị đau dạ dày, đau bụng và viêm thận [3]... Tuy vậy, chưa có công trình nào ở trong nước nghiên cứu về tinh dầu cũng như thành phần hóa học của tinh dầu cây hoa dẻ thơm. Trong bài báo này chúng tôi muốn trình bầy một số kết quả về thành phần hóa học của tinh dầu cất từ hoa của hoa dẻ thơm ở Việt Nam.


Tác dụng hạn chế tăng glucose huyết của thân mướp đắng trên một số mô hình gây tăng glucose huyết thực nghiệm

Trong bài báo này, chúng tôi xin trình bày một số kết quả nghiên cứu về tác dụng hạn chế tăng glucose huyết của thân cây mướp đắng (TMÐ) trên một số mô hình gây tăng glucose thực nghiệm.


Bài giảng Hóa sinh - Chương 5: Vitamin

Vitamin là một nhóm chất hữu cơ có các tính chất lý, hoá học rất khác nhau. Tác dụng của chúng trên các cơ thể sinh vật cũng rất khác nhau nhưng đều rất cần thiết cho sự sống của sinh vật, nhất là đối với người và động vật. Bài giảng Chương 5: Vitamin tìm hiểu về Vitamin tan trong nước; Vitamin tan trong chất béo, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung các nội dung.


Phân tích môđun Cyclic trong đại số đường đi Leavitt

Trong bài viết này, chúng tôi mô tả cấu trúc của môđun cyclic trong đại số đường đi Leavitt sinh bởi các phần tử trong đồ thị cảm sinh.


Một số hợp chất cô lập từ cao Chloroform của thân cây mật gấu Mahonia nepalensis DC

Từ dịch chiết cao chloroform thân cây mật gấu được thu hái tại Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Việt Nam, chúng tôi đã ly trích và xác định cấu trúc 3 hợp chất: 5-hydroxymethyl-2- furfuraldehyde (1); 2,3-dimethoxyphenol (2); 2-methylpyridin-3-ol (3). Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều kết hợp so sánh với các tài liệu tham khảo. Các hợp chất này lần đầu tiên được tìm thấy trong thân cây Mahonia nepalensis DC. mọc ở Việt Nam.


Khảo sát khả năng hấp phụ phenol đỏ và Mn(II) trong nước bằng vật liệu CTAB/AL-Bentonite

Trong nghiên cứu này, vật liệu bentonite biến tính bởi tác nhân hữu cơ/vô cơ được điều chế và ứng dụng để xử lý phenol đỏ và Mn(II) trong nước. Vật liệu được điều chế bằng cách trao đổi cation vô cơ nằm giữa lớp sét bentonite bằng tác nhân cetytrimethylammonium bromide (CTAB) và polycation nhôm.


Tổng hợp bột NiO dạng cầu rỗng cấu trúc nano bằng phương pháp nhiệt phân aerosol

Trong nghiên cứu này, bột oxit niken (NiO) dạng cầu rỗng cấu trúc nano đã được tổng hợp bằng phương pháp nhiệt phân aerosol (NPA) dung dịch muối niken axetat Ni(CH3COO)2 nồng độ 10 % (theo khối lượng). Ảnh hưởng của nhiệt độ tổng hợp đến đặc trưng về kích thước và hình thái của các hạt NiO cấu trúc nano được làm rõ. Bột NiO được nghiên cứu bằng phương pháp hấp phụ nitơ nhiệt độ thấp (BET), nhiễu xạ tia X, hiển vi điện tử quét (SEM) và phân tích cấp độ hạt qua tán xạ ánh sáng động.


Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số công nghệ ép nóng đến độ truyền qua của gốm quang học Magie Florua trong phổ hồng ngoại

Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ ép nóng (nhiệt độ, áp suất, thời gian) trong chế tạo gốm quang học Magie Florua (MgF2) đến độ truyền qua của ánh sáng hồng ngoại, từ đó xác định được bộ thông số công nghệ hợp lý để chế tạo vật liệu gốm quang học đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ứng dụng cho chóp đầu tự dẫn tên lửa hồng ngoại. Tiến hành nghiên cứu các cơ chế và quy luật xảy ra trong quá trình ép nóng. Chế tạo các mẫu thử ở các thông số công nghệ khác nhau để đánh giá ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng sản phẩm ép. Bằng thực nghiệm xác định được chế độ công nghệ ép nóng hợp lý (áp suất P = 250MPa; nhiệt độ T = 650o C và thời gian ép t = 30 phút) phục vụ chế tạo phôi chóp đầu tự dẫn hồng ngoại đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra.


Tổng hợp và tính chất của cao su Butadien dạng lỏng có hai nhóm Hydroxyl đầu-cuối mạch

Cao su butadiene có hai nhóm hydroxyl cuối mạch (HTPB)được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp gốc 1,3-butadien, sử dụng hydropeoxit làm chất khơi mào và tiến hành trong dung môi isopropanol. Các đặc trưng của HTPB được đánh giá bởi sắc ký thẩm thấu gel (GPC), phổ hồng ngoại (FT-IR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1 H-NMR, 13C-NMR. Ngoài ra, các tính chất nhiệt và nhiệt độ thủy tinh hóa (Tg) của HTPB cũng được nghiên cứu. Các kết thu được cho thấy, HTPB thu được tồn tại ở 3 dạng cấu trúc trong phân tử là cis, trans và vinyl, với khối lượng phân tử trung bình (Mw 2588,89 (g/mol) độ đa phân tán 1,44.


Nghiên cứu khả năng che chắn sóng điện từ trong dải tần băng X (8÷12 ghz) của lớp màng phủ trên cơ sở vật liệu rGO (Reduced Graphene Oxide)

Vật liệu rGO (reduced graphene oxide) tổng hợp bằng phương pháp khử nhiệt graphen oxit (GO) từ graphit được oxi hóa theo phương pháp Hummer cải tiến. Vật liệu rGO sau khi tổng hợp được đánh giá bằng các phương pháp đo đạc tính năng phù hợp và phối trộn với epoxy tạo màng phủ trên nền gỗ. Lớp màng phủ được đánh giá khả năng che chắn sóng điện từ trong dải tần băng X (8÷12 GHz) bằng thiết bị chuyên dụng. Kết quả đánh giá cho thấy, lớp màng phủ 1mm với hàm lượng rGO-2 là 15% phối trộn trong epoxy có thể che chắn sóng điện từ lên đến -15,4 dB (97,11%) tại tần số 8 GHz. Bổ sung thêm vật liệu bari ferrit có từ tính cao, khả năng che chắn sóng điện từ của lớp màng phủ cũng được tăng lên, cụ thể với lớp màng phủ 0,5 mm sử dụng 15% rGO-2 sau khi bổ sung 15% bari ferrit hiệu quả che chắn sóng điện từ đã tăng từ -8,21dB (84,89 %) lên -10,59 dB (91,27 %) tại tần số 8 GHz.


Nghiên cứu chế tạo Carbon Nanodots ứng dụng để phát hiện kim loại trong nước

Carbon Nanodots (CNDs) là vật liệu mới có tính ứng dụng phát hiện kim loại nặng trong nước. Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp thủy nhiệt để tổng hợp CNDs từ Citric acid (CA), Urea (URA) và Thiourea (TURA) bằng phương pháp thủy nhiệt ở nhiệt độ cao trong những điều kiện khác nhau. Sau đó, CNDs sẽ được thử nghiệm để phát hiện các kim loại Al, Ag, Hg trong nước với các nồng độ từ 1ppb đến 1ppm. Kết quả cho thấy, có 2 trên 4 mẫu CNDs được thử nghiệm trong nghiên cứu có khả năng nhận diện được ba kim loại Ag, Al và Hg (nồng độ 100ppb đối với ion Al tại mẫu II, 1ppm đối với ion Ag tại mẫu. Như vậy, vật liệu CNDs tổng hợp được có thể xác định sự có mặt của một số ion kim loại trong nước.


ZnO nanorods grown on plastic PVC substrate for environmental application

In this work, the hydrothermal growth of ZnO nanorods (NRs) on plastic PVC substrate is presented. It was shown that ZnO NRs with high density and high crystallinity can be successfully grown by implementing saturated nutrition solution of zinc nitrate hexahydrate (Zn[NO3]2·6H2O) and hexamethylenetetramine (C6H12N4) without the assistance of a seed layer. The morphologies of the ZnO nanorods investigated by scanning electron microscope (SEM) demonstrated hexagonal structures. The crystallinity of the ZnO NRs was studied by photoluminescence (PL) spectroscopy. The as-grown ZnO NRs were then utilized for photocatalytic degradation of methylene blue.


Исследование и разработка огнезащитного покрытия для газогенератора снаряда с повышенной дальностью к артиллерийской системе 130-ММ М46

В данной статье предтавлены некоторые исследования по созданию и применению огне-теплозащитного покрытия донного газогенератора (ракетной топливной шашки) для нового снаряда с повышенной дальностью к артиллерийской системе 130-мм М46. Разработанный состав Институтом Порохов и Взрывчатых веществ полимерных композиционных материалов на основе бутадиен-нитрильного каучука СКН-10 КТР и эпоксидной смолы ЭД-20 может быть применен для создания огне-теплозащитного покрытия вышеуказаного газогенератора.


Áp dụng phương pháp nội suy hồi quy Kriging xây dựng bản đồ hàm lượng cacbon hữu cơ trong đất tại xã Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hàm lượng cacbon hữu cơ có trong đất là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng đất, đặc biệt là để sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Nghiên cứu này được tiến hành tại xã Hương Lâm, huyện A Lưới nhằm tìm hiểu sự ảnh hưởng của địa hình như độ dốc, độ cao và chỉ số khác biệt thực vật (NDVI) đến việc nội suy cacbon hữu cơ bằng mô hình nội suy hồi quy. Hàm lượng hữu cơ cacbon trong đất được nội suy từ 48 điểm mẫu lấy ngẫu nhiên ở độ sâu 0–30 cm.


A study on the distribution of inorganic P fractions in soils of low and high available phosphorus through a laboratory incubation experiment

A laboratory incubation experiment was conducted during 2013-14 in the post graduate research laboratory of the Department of Soils and Environment at Agricultural College and Research Institute, Madurai to characterize the predominant rice growing soils of Vadipatti block of Madurai district into low and high P availability and to study the phosphorus release pattern and inorganic fractions of phosphorus.


Tổng hợp một số xeton α,β- không no đi từ 3-axetyl-4-hiđroxi-1-metylquinolin-2-(1H)-on

Bài viết trình bày kết quả tổng hợp một số xeton α,β-không no mới đi từ N-metylanilin. Chất trung gian 3-axetyl-4-hiđroxi-1-metylquinolin-2-(1H)-on được tổng hợp bằng phản ứng đóng vòng của N-metylanilin với đietylmanolat.


Chế tạo than từ bã đậu nành, nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr (VI) của than chế tạo được

Bài viết này trình bày các kết quả chế tạo than từ bã đậu nành bằng phương pháp than hóa và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ Cr(VI) của than chế tạo được. Các thí nghiệm hấp phụ được tiến hành với các thông số sau: khối lượng than bã đậu: 0,05 g/25mL; tốc độ lắc: 200 vòng/phút; thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 90 phút ở nhiệt độ phòng (25±10C); pH hấp phụ tốt nhất là 2,0.


Tham số tới hạn trong các perovskite La0.7Sr0.3Mn1-xMxO3 (x=0, 0.05; M=Al, Ti)

Các hợp chất La0.7Sr0.3Mn1-xMxO3 (x = 0, 0.05; M = Al, Ti) được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Các kết quả đo từ đã được thực hiện và được làm khớp bằng các kỹ thuật khác nhau để cho các giá trị của các tham số cận chuyển pha.


pH-sensitive silkfibroin- based hydrogel for wound healing

In this research, we developed a novel sulfamethazine-based anionic copolymer and blended with silk fibroin to create a hybrid hydrogel platform as a potential wound healing material.


Quá trình truyền năng lượng tăng cường giữa các chấm lượng tử carbon ở trạng thái rắn

Bài viết trình bày so sánh tính chất hấp thụ và phát xạ quang học của CQDs tổng hợp bằng phương pháp phân hủy nhiệt hỗn hợp citric acid và ethylenediamine ở trạng thái lỏng và trạng thái rắn. So với trạng thái lỏng, phổ hấp thụ của CQDs trạng thái rắn chuyển dịch đỏ 0,15 eV trong khi phổ phát xạ chuyển dịch 0,4 eV.


Phân tích hàm lượng tổng số của canxi, sắt và kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Hoa Bụp giấm đang được quan tâm và sử dụng phổ biến như loại thảo dược và sản xuất nước giải khát gần đây. Việc xác định hàm lượng của một số nguyên tố vi lượng và đa lượng như Ca, Fe, Zn có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chất lượng dinh dưỡng của hoa Bụp Giấm.


Chiết lỏng-lỏng Zirconi(IV) bằng tác nhân amin bậc cao CTAB/n-hexan từ môi trường axit sunfuric

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu các điều kiện ảnh hưởng đến độ hấp thụ quang của phức ZrXO. Kết quả nghiên cứu cho thấy các điều kiện tối ưu như: bước sóng hấp thụ tối ưu là λ = 535 nm, môi trường H2SO4 tối ưu là 0,35 M, 3 / 3 5.0/5.2 5.10 5.10 − − = Zr M XO M V V . Đường chuẩn xác định nồng độ Zr(IV) trong môi trường H2SO4 0,35 M bằng XO là tuyến tính trong khoảng (10-4 ÷ 5.10-3 M) tại bước sóng 535 nm.


Nano composit đa tính năng Fe3O4/ZnO: Chế tạo, tính chất và định hướng xử lý nước thải

Sử dụng công nghệ nano, vật liệu nano trong xử lý nước ô nhiễm đang được quan tâm nghiên cứu rất lớn trong nước và trên thế giới. Trong bài viết này, vật liệu nano composit từ tính - bán dẫn Fe3O4/ZnO được chế tạo bằng phương pháp hóa học đơn giản, chi phí thấp.


Removal of Cd(II) from aqueous solution using H2SO4-modified pine cone powder

In this study, H2SO4 modified pine cone powders (PC) were tested to remove Cd(II) ions from aqueous water. The results showed the Cd(II) adsorption capacities of the PC powder and H2SO4 modified PC powder were 14.96 and 74.94 mg/g, respectively.


Phân tích hàm lượng đồng, chì, cadmi và kẽm trong cây sài đất bằng phương pháp ICP-MS

Trong nghiên cứu này, hàm lượng tổng số của các kim loại đồng, chì, cadmi và kẽm trong 15 mẫu cây Sài đất lấy tại các địa điểm khác nhau ở một số tỉnh ở khu vực phía Bắc Việt Nam đã được phân tích bằng phương pháp ICP-MS.


Tăng cường trường trao đổi dịch theo phương vuông góc trong hệ vật liệu [Co/Pd]/IrMn với lớp xen giữa CoFe siêu mỏng

Bài viết khảo sát ảnh hưởng của lớp xen giữa CoFe mỏng tới hiệu ứng trao đổi hiệu dịch theo phương vuông góc trong hệ vật liệu [Co/Pd]/IrMn. Các màng mỏng đa lớp được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron.


Bài giảng Hóa đại cương - CĐ Công nghiệp và xây dựng

(NB) Bài giảng Hóa đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo của nguyên tử; Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn; Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; Trạng thái tập hợp của vật chất; Nhiệt hóa học; Chiều và giới hạn của một quá trình;...


Effect of anti darkening treatments and packing materials on whole and sliced fruits of frozen aonla processed product cv. Gujarat Aonla-1

Aonla fruits have high nutritive values. Storage of fresh fruits as well as its products is essential to capture the emerging consumer market. With the aim of extending the postharvest life and preparation different product (Candy and Juice) by minimizing the loss of vitamin-C and optimizing organoleptic score, an experiment was conducted. Vitamin C content of aonla candy and juice were highest in whole fruits packed in aluminium foil bag after 4 and 8 months of storage. In organoleptic score (test and marketability) of candy and juice prepared after 4 and 8 months of storage, whole fruits, fruits treated with 1 % ascorbic acid or 1 % citric acid and aluminium foil bag packed frozen fruit‟s products (candy and juice) recorded maximum organoleptic score.


Effect of nitrogen management on productivity and mineral nutrition of ramie [Boehmeria nivea (L.) Gaud] and properties of soil

Balanced fertilizer application is important for sustaining the productivity of ramie since the nutrient requirement of the crop is quite high due to its high biomass production. The present experiment was conducted at Nagaon, Assam, India from 2007 to 2009 to study the effect of varying levels of inorganic fertilizer nitrogen alone or in combination with crop residue, i.e., ramie waste on fibre yield and nutrient uptake by ramie, soil fertility and SOC concentration.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu