Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hoá dầu (3.461)

Nghiên cứu chế tạo và đánh giá tính chất hệ hóa phẩm khử nhũ phù hợp với dầu khai thác trên thềm lục địa Việt Nam ở quy mô phòng thí nghiệm

Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu chế tạo hệ hóa phẩm khử nhũ quy mô phòng thí nghiệm và đánh giá tổng thể tính chất hóa lý của các hệ hóa phẩm nhằm xem xét khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các nhà thầu dầu khí. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Ứng dụng công nghệ “giỏ xi măng” ngăn cách nước nhằm cải thiện hiệu quả khai thác dầu tại đối tượng móng nứt nẻ mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi

Bài viết giới thiệu công nghệ ngăn cách nước bằng “giỏ xi măng” đã triển khai thành công tại mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi và có thể áp dụng cho các giếng khác có điều kiện địa chất/động thái tương tự nhằm cải thiện hiệu quả khai thác.


Nghiên cứu, xây dựng phát triển các mô hình phân chia sản phẩm tại các mỏ kết nối của Vietsovpetro

Bài báo phân tích các mô hình phân chia sản phẩm của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” đang áp dụng cho các mỏ kết nối, đánh giá khả năng cập nhật/nâng cấp các phần mềm mô phỏng có độ tin cậy cao, cho phép đánh giá nhanh về mặt kỹ thuật sự thay đổi của lưu lượng chất lưu trong hệ thống khi qua các quá trình xử lý công nghệ.


Nghiên cứu, hoàn thiện hệ hóa phẩm xử lý nhiễm bẩn vô cơ vùng cận đáy giếng trong vỉa cát kết nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dầu

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu hoàn thiện hệ hóa phẩm xử lý vùng cận đáy cho đối tượng cát kết tại mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng với mục đích tối ưu thành phần các acid trong hệ hóa phẩm, nghiên cứu bổ sung phụ gia để nâng cao hiệu quả phòng ngừa kết tủa thứ cấp và phụ gia để cải thiện tính tương hợp của hệ hóa phẩm với lưu thể vỉa.


Nghiên cứu chế tạo màng hấp phụ phục vụ đánh giá phơi nhiễm hơi nicotin bằng phương pháp lấy mẫu thụ động

Trong nghiên cứu này đánh giá lựa chọn loại màng lọc làm vật liệu mang và tối ưu hoá nồng độ hoá chất tẩm NaHSO4 để đạt hiệu suất thu hồi mẫu Nicotine theo yêu cầu phân tích lượng vết bằng phương pháp lấy mẫu thụ động. Đã chế tạo được hai loại màng hấp phụ trên cơ sở màng lọc Quartz và màng lọc sợi thủy tinh loại A (GF/A).


Xác định điều kiện thích hợp lên men chè nhằm thu sản phẩm giàu gamma aminobutiric axit

Bài viết đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố: Tỷ lệ giống khởi động; Độ ẩm của không khí và của môi trường lên men; Thời gian và nhiệt độ lên men đến quá trình lên men và tích lũy GABA trong sản phẩm chè thu được.


Alcoholic fermentation of red flesh dragon fruit ( Hylocereus polyrhizus)

The experiment was conducted to determine effects of sodium metabisulfite content, flesh and water mixing ratio, total soluble solids content, percentage of additional yeast and fermentation time on alcoholic fermentation of red flesh dragon fruit.


Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 trong môi trường trung tính của các loại “ức chế xanh"

Bài viết này trình bày một số kết quả nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại cho thép CT3 trong môi trường trung tính của dịch chiết lá chè xanh và lá thuốc lá bằng một số phương pháp: Phương pháp tổn hao khối lượng,đo điện trở phân cực, đo tổng trở điện hóa và khảo sát hình thái bề mặt qua chụp ảnh vi mô SEM.


Thực tiễn triển khai nền tảng số hóa tập trung tại mỏ hải thạch - mộc tinh

Bài báo giới thiệu mô hình chuyển đổi số của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Bien Dong POC), đơn vị tiên phong trong việc xây dựng tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược chuyển đổi số. Trong đó ưu tiên trình bày cách thức tạo lập và khai thác nguồn tài nguyên số hóa, cụ thể là xây dựng “Nền tảng số hóa tập trung - Digital Centralised Platform (DCP)” thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu theo thời gian thực, tập trung và áp dụng khoa học dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh (Lô 05-2 và 05-3).


Nghiên cứu áp dụng các thuật toán khai phá dữ liệu không giám sát để lựa chọn giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu cho các mỏ dầu đang suy giảm sản lượng

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu áp dụng thuật toán khai phá dữ liệu không giám sát - gồm kỹ thuật phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis, PCA) và kỹ thuật phân cụm dựa vào trị số trung bình (Kmeans) - vào các dự án EOR thành công trên thế giới để tìm ra các phương pháp EOR phù hợp cho các đối tượng mỏ khác nhau tại Việt Nam. Nghiên cứu này phát triển các module tính toán bằng ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở R và Python.


Chuyển đổi số trong công nghiệp dầu khí: Thực trạng và triển vọng tại Việt Nam

Bài viết phân tích mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí của Deloitte (Deloitte’s Digital Operations Transformation); thực trạng chuyển đổi điều hành số và chuyển đổi số trong quan hệ với khách hàng; các khó khăn thách thức cơ bản trong quá trình chuyển đổi số và đề xuất các giải pháp chuyển đổi số cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.


Chuyển đổi số các hoạt động khâu sau trong công nghiệp dầu khí

Nội dung của bài viết này là tìm hiểu cách tiếp cận đúng để số hóa, mục tiêu sản xuất kinh doanh là mục tiêu ưu tiên hàng đầu; mô hình chuyển đổi số cho khâu sau cho các doanh nghiệp dầu khí tại Việt Nam.


Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực dầu khí và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Bài viết này giới thiệu các ứng dụng của AI trong lĩnh vực dầu khí và định hướng ứng dụng AI vào các lĩnh vực của ngành Dầu khí Việt Nam.


Nghiên cứu ứng dụng thuật toán học máy để dự báo khai thác cho đối tượng móng nứt nẻ, mỏ Bạch Hổ

Bài báo giới thiệu khả năng ứng dụng thuật toán học máy để dự báo khai thác cho đối tượng móng mỏ Bạch Hổ. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình mạng neural nhân tạo (artificial neural network - ANN) sử dụng thuật toán lan truyền ngược và mô hình tăng trưởng logistic (logistics growth model - LGM) sử dụng thuật toán tối ưu đã nâng cao khả năng dự báo khai thác với mức độ chính xác cao.


Chuyển đổi số trong thăm dò khai thác dầu khí

Bài viết tập trung giới thiệu các xu thế chuyển đổi số trên thế giới, hiện trạng, xu hướng chuyển đổi số ở các doanh nghiệp dầu khí nói chung và lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí nói riêng; một số kiến nghị cho công tác chuyển đổi số lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam.


Ảnh hưởng của giá dầu thô và đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Bài viết đánh giá lịch sử biến động giá dầu thô gần đây, phân tích ảnh hưởng của khủng hoảng giá dầu thô và đại dịch Covid-19 đến sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp để Tập đoàn phát triển bền vững.


So sánh các cơ chế bảo đảm tài chính cho công tác thu dọn mỏ dầu khí ngoài khơi và phục hồi môi trường mỏ khoáng sản

Bài viết đề xuất cơ chế đảm bảo tài chính cho hoạt động thu dọn mỏ dầu khí ngoài khơi Việt Nam, đảm bảo sự tuân thủ của nhà thầu/công ty mỏ mà không giảm thu hút đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Ảnh hưởng của đặc điểm thạch học, tướng - môi trường trầm tích đến chất lượng chứa của tập G, cấu tạo lạc đà xanh, LÔ 15-1/05, bể Cửu Long

Bài viết này tìm hiểu sự xuất hiện của các đá trầm tích tập G trong cấu tạo Lạc Đà Xanh (LDX), Lô 15-1/05, bể Cửu Long là phát hiện mới so với các nghiên cứu trước đây về địa chất, hệ thống dầu khí tại Lô 15-1/05. Các thành tạo tập G tạm thời được đặt tên hệ tầng Lạc Đà Vàng, bên dưới hệ tầng Lạc Đà Nâu (Tập E) và phủ lên trên các đá móng magma xâm nhập granitoid và các đá magma phun trào andesite - basalt có tuổi trước Đệ tam.


Phức hệ hóa thạch khuê tảo trong các trầm tích bề mặt đáy biển ở khu vực đông nam bể Nam Côn Sơn

Bài viết trình bày đặc điểm phức hệ hóa thạch khuê tảo (diatom, hay còn gọi là tảo silic) trong 25 mẫu trầm tích bề mặt đáy biển ở khu vực Đông Nam bể Nam Côn Sơn. Đặc trưng phức hệ hóa thạch khuê tảo phản ánh các mẫu trầm tích được thành tạo trong môi trường biển nông và ở vùng khí hậu nhiệt đới.


Sản xuất hydro từ các nguồn tái tạo và sử dụng trong các nhà máy chế biến dầu khí tại Việt Nam

Bài viết này đánh giá khả năng áp dụng tại các nhà máy chế biến dầu khí của Việt Nam thông qua các công nghệ điện phân nước và khí hóa sinh khối. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Định lượng đồng thời Vitamin B1, B6, B12 trong sữa bột và sữa tươi Dielac Grow Plus, Dielac Alpha Gold bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Bài viết trình bày kết quả xác định đồng thời các vitamin B1, B6, B12 trong sữa bột và sữa tươi DIELAC GROW PLUS và DIELAC ALPHA GOLD bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.


Liên kết để phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam

Nội dung bài viết tập trung vào phân tích thực trạng liên kết trong phát triển CN CBCT Việt Nam thời gian vừa qua, từ đó, đưa ra những đánh giá về ảnh hưởng của liên kết đến phát triển bền vững ngành CN CBCT, đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy phát triển bền vững ngành CN CBCT trong những năm tiếp theo.


Đánh giá tình hình nhiễm vi khuẩn Escherichia Coli, Salmonellas spp. trên thịt lợn tại một số chợ trọng điểm trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Phần nghiên cứu này được tiến hành với mục đích kiểm tra tình hình nhiễm vi khuẩn hiếu khí, Escherichia Coli, Salmonella spp. trên thịt lợn tại các chợ trọng điểm (chợ Khu 6, chợ Khu 2, chợ Đầm, chợ Quân Trấn) và siêu thị Co.opmart ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhằm đánh giá tình hình vệ sinh an toàn thịt lợn trên địa bàn này.


Thực trạng vệ sinh nơi bày bán thịt heo và giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số chợ thuộc thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Để đánh giá thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm của thịt heo trong quá trình phân phối, bày bán trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, chúng tôi đã khảo sát chợ tập trung thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn người bán thịt và lấy mẫu xét nghiệm.


Nghiên cứu thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng mô hình nông thôn mới xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Bài viết trình bày kết quả phân tích thực trạng, đề xuất các giải pháp thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm tại xã Kim Quan. Tác giả đã sử dụng các phương pháp thu thập và xử lý số liệu, phương pháp điều tra thực địa, phương pháp chuyên gia, phương pháp đánh giá.


Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Đánh giá cảm quan thực phẩm (Đề số 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Đánh giá cảm quan thực phẩm gồm 20 bài tập kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Công nghệ lọc dầu

Bài giảng Công nghệ lọc dầu thông tin đến các bạn với các nội dung: quá trình Cracking xúc tác; quá trình Reforming xúc tác; quá trình Alkyle hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Bài giảng Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu

Bài giảng "Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu" thông tin đến các bạn với những kiến thức cấu trúc hoạt động của quá trình lọc dầu; quy hoạch tuyến tính áp dụng vào quá trình lọc dầu; mô hình hóa sự hoạt động của nhà máy lọc dầu; sử dụng phần mềm Lingo trong tính toán tối ưu.


Bài giảng môn Bể chứa dầu khí

Bài giảng môn Bể chứa dầu khí trình bày khái niệm và phân loại bể chứa; phân loại bể chứa; tính toán bể chứa; bể chứa trụ đứng áp lực thấp; tính toán bể chứa trụ đứng áp lực thấp; kích thước tối ưu của bể chứa trụ đứng; bể chứa trụ ngang; bể cầu...


Giáo trình Lọc-hóa dầu và công nghệ chế biến dầu

"Giáo trình Lọc-hóa dầu và công nghệ chế biến dầu" cung cấp đến các bạn với các bài học: phân loại dầu thô; phân tách dầu thô; quá trình Cracking; quá trình Reforming; các quá trình chế biến khác; tổng hợp các cấu tử cho xăng gốc; làm sạch các sản phẩm dầu thô; các nguồn nguyên liệu cho tổng hợp hóa dầu; sự tiến bộ trong công nghệ lọc hóa dầu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Công nghệ hóa học
  • 15/04/2013
  • 15.830
  • 836
Công nghệ hóa dầu
  • 15/04/2013
  • 48.356
  • 402

Danh mục tài liệu