Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hoá dầu (3.164)

Dầu thô và khí thiên nhiên

Bài viết nghiên cứu tính chất hóa học của dầu thô, tính chất vật lý của dầu thô, khí thiên nhiên, đặc điểm dầu thô ở Việt Nam, đặc điểm condensat. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tập hợp triển vọng dầu khí

Bài viết trình bày các nội dung mỏ dầu khí, cấu tạo triển vọng dầu khí, phát hiện dầu khí, cấu tạo tiềm năng dầu khí, tập hợp triển vọng dầu khí ở các bồn trầm tích dầu khí Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Công nghệ mỏ - Nguyễn Hải An

Bài viết trình bày các nội dung như: mục đích của công nghệ mỏ, các công việc của công nghệ mỏ, đánh giá hệ thống vỉa chứa, hệ thống kỹ thuật dầu khí, áp dụng các cơ chế thu hồi dầu khí, khó khăn của công nghệ mỏ, tính quan trọng của thời điểm, yêu cầu về kiến thức cơ bản, sử dụng các mô hình trong công nghệ mỏ...


Thiết lập chất đối chiếu palmitoyl pyrazinamid, xây dựng quy trình định lượng palmitoyl pyrazinamid và xác định giới hạn tạp chất pyrazinamid trong chế phẩm bột khô phun sấy

Thiết lập chất đối chiếu PP. Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng hoạt chất PP và xác định giới hạn tạp chất PZA trong chế phẩm bột khô phun sấy.


Kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng muối của người nội trợ thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu khảo sát kiến thức, thái độ về sử dụng muối và thói quen sử dụng gói gia vị mặn trong sản phẩm ăn liền giàu muối của người nội trợ thành phố Hồ Chí Minh.


Xây dựng quy trình định lượng acid (E)-10-hydroxy-2-decenoic trong sữa ong chúa bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Trong nghiên cứu này, mẫu nghiên cứu được lựa chọn là sữa ong chúa (SOC) – đây là thức ăn được sản sinh từ con ong thợ để nuôi ong chúa; và cũng là nguồn nguyên liệu quý trong sản xuất các dạng thực phẩm bổ sung do giá trị dinh dưỡng cao, và có tác dụng sinh học như kháng khuẩn, kháng viêm, điều hòa miễn dịch, chống oxy hóa, kháng ung thư, hạ huyết áp và tác dụng tương tự estrogen.


Development and validation of HPLC-PDA method for the simultaneous determination of Auramine O and Rhodamine B in foodstuffs

HPLC-PDA method was used to determine two basic dyes, Auramine O and Rhodamine B in food samples. The limits of detection and quantification of Auramine O (AO) and Rhodamine B (RB) were both 0.02 mg/L and 0.05 mg/L, respectively. The recoveries of AO and RB in matrices ranged from 83.00% to 105.91% with the concentration 0.5 µg/g, 1.0 µg/g and 1.5 µg/g.


Ảnh hưởng của thông số công nghệ tới độ co ngót và biến dạng của xoài thái lát trong quá trình sấy đối lưu

Khoảng thông số công nghệ: vận tốc, nhiệt độ của tác nhân sấy và độ dày của vật liệu sấy có khả năng bảo đảm chất lượng và màu sắc chấp nhận được của sản phẩm xoài sấy khô được sử dụng trong việc đánh giá ảnh hưởng của thông số công nghệ tới độ biến dạng và co ngót trong quá trình sấy đối lưu.


Ebook Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 2: Cơ học vật liệu rời): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Cơ học vật liệu rời" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hạt và khối hạt, phân loại vật liệu rời, đập nghiền vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 2: Cơ học vật liệu rời): Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Cơ học vật liệu rời" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Trộn vật liệu rời, vận chuyển vật liệu rời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook Foodservice management principles and practices (13/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Foodservice management principles and practices" has contents: The foodservice industry, the systems approach, food safety, facility sanitation and safety, receiving, storage, and inventory,... and other contents.


Palacio_ph16_FoodservMgt13ewm 1

(BQ) Part 2 book "Foodservice management principles and practices" has contents: Facilities planning and design, equipment and furnishings, resource conservation, human resource management, performance improvement,... and other contents.


Tạp chí Dầu khí - Số 01/2019

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 01 năm 2019. Gồm các bài viết: tối ưu hóa vận hành sản xuất nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh tại các nhà máy chế biến dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và dự báo quá trình ngưng tụ lỏng xảy ra trong giếng khai thác ở mỏ khí condensate; thiết kế tối ứu hóa bộ khoan cụ mở rộng thành giếng trong quá trình khoan cho giếng khoan mỏ Hải Thạch, bể Nam Côn Sơn... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết các bài viết.


Tạp chí Dầu khí - Số 05/2015

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 05 năm 2015. Với các bài viết: phân tích thành phần khí argon khi có làn khí oxygen sử dụng đầu dò TCD với khí mang nitrogen; đánh giá hiệu quả của tổ hợp ức chế ăn mòn chống đóng cặn cho hệ thống đường ống dẫn dầu; mô phỏng quá trình xử lý lưu huỳnh nguyên liệu LCO nhà máy lọc dầu Dung Quất... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm rõ hơn chi tiết các nội dung bài viết.


Tạp chí Dầu khí - Số 12/2012

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2012. Bên cạnh đó còn các bài viết như: nghiên cứu sử dụng tổ hợp chất hoạt động bề mặt trong bơm ép tăng cường thu hồi dầu cho đối tượng cát kết tầng Miocen mỏ Bạch Hổ; đặc điểm thạch học, môi trường trầm tích và đặc tính của tập trầm tích tuổi Miocen sớm khu vực tây phần trung tâm bể Cửu Long, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Hà Lan...


Tạp chí Dầu khí - Số 01/2015

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 1 năm 2015. Gồm các bài viết: một số giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả thi công khoan đường kính nhỏ trong thân dầu đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ; triển vọng áp dụng polymer biến tính bức xạ trong bơm ép nâng cao thu hồi dầu cho tầng Miocene mỏ Bạch Hổ; đánh giá mức độ nhiễm bẩn dung dịch khoan gốc dầu trong dầu vỉa và tính toán thành phần dầu không nhiễm bẩn...


Petro Vietnam Journol Vol 06/2019

Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in June year 2019. With the following articles: Oligocene combination, stratigraphic traps and their reservoir quality in Cuu Long basin, offshore Vietnam; influence of rock physics parameters on construction of rock physics template for Middle Miocene sand in Nam Con son basin; determination of contribution proportion of injection by interwell tracer method using partitioning organic compounds from crude oil...


Petro Vietnam Journol Vol 06/2012

Vietnam Oil and Gas Journal Vol 06/2012 with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in June year 2012. With posts: the 4D experience in total; numerical simulation of bottomhole flow filed of PDC bit with side nozzles; the Vietnam carbon dioxide storage capacity; the impact of biorhythms in safety management in Vietsovpetro...


Petro Vietnam Journol Vol 10/2016

Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in Octorber year 2016. With the following articles: climate change reality and implications for the oil and gas industry; simple method to fabricate superhydrophobic carbon steel surface; some solutions to improve the cement bond quality for carbonate zones in Block 05-1A, offshore Vietnam...


Tạp chí Dầu khí - Số 02/2017

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 02 năm 2017. Với các bài viết: nghiên cứu phát triển hệ dung dịch khoan gốc dầu UNIMUD cho khoan khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam; đặc điểm các phát hiện và triển vọng dầu bitum trên đất liền Việt Nam; đánh giá và đề xuất phương án công nghệ loại bỏ H2S trong khí từ mỏ Cá Voi Xanh...


Tạp chí Dầu khí - Số 08/2013

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 08 năm 2013. Gồm các bài viết: phức hệ tầng chứa Paleogen các yếu tố địa chất tác động đến chất lượng thấm chứa và tiềm năng hydrocarbon; nghiên cứu tổng hợp dung môi sinh học từ nguyên liệu mỡ thải trên xúc tác bazơ rắn, ứng dụng hco quá trình tẩy sơn; mô phỏng một số kịch bản lan truyền dầu vùng biển Đông Nam Bộ...


Tạp chí Dầu khí - Số 04/2018

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 04 năm 2018. Với các bài viết: đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt và đề xuất giải pháp tối ưu năng lượng tại hệ thống lò hơi phụ trợ 10b8001 của nhà máy đạm Phú Mỹ; phân tích ổn định nguyên vẹn và ổn định có tổn thất giàn khoan tự nâng; nghiên cứu tối ưu tổ hợp hóa phẩm bơm ép để tăng cường thu hồi dầu...


Petro Vietnam Journol Vol 10/2017

Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in Octorber year 2017. With the following articles: Testing antibacterial effect of silver nanoparticles an sulfate reducing bacteria; application of deep learning in predicting fracture porosity; merging of 3D seismic data; testing antibacterial effect of silver nanoparticles an sulfate reducing bacteria...


Petro Vietnam Journol Vol 06/2018

Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in June year 2018. With the following articles: Development and modification of flow nickel content catalysts for dry reforming of methane; risk management in an uncertain world from operations to strategy benefits and challenges; reservoir characterization of the middle Miocene Ca Voi Xanh isolated carbonate platform


Tạp chí Dầu khí - Số 07/2017

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 07 năm 2017. Gồm các bài viết: giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bơm trám xi măng các giếng khoan khu vực phía Đông và Đông Bắc bể Nam Côn Sơn; nghiên cứu khả năng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất QTA và PTA từ nguồn nguyên liệu P-xylene của các nhà máy lọc hóa dầu tại Việt Nam; dự báo nhu cầu thị trường xăng dầu Việt Nam trong giai đoạn 2017-2025 bằng mô hình kinh tế lượng; hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu trong khu vực ASEAN...


Tạp chí Dầu khí - Số 03/2019

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 03 năm 2019. Các bài viết trên tạp chí: nghiên cứu tính chất lưu biến của nhũ tương dầu, nước ở mỏ Cá Tầm; ứng dụng ANN trong dự báo áp suất nứt vỉa; giải pháp xử lý tình trạng mất ổn định thành giếng khoan; Kinestics đá mẹ bể Cửu Long, các phương pháp phát hiện ăn mòn kim loại dưới lớp bảo ôn... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết các bài viết.


Tạp chí Dầu khí - Số 02/2012

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 2 năm 2012. Các bài viết: Nghiên cứu cải tiến quy trình và phương pháp tái lặp lịch sử mô hình mô phỏng khai thác dầu khí cho đối tượng đá móng nứt nẻ; thực trạng Arsen trong nước ngầm ở Việt Nam; đánh giá xác suất phá hủy của kết cấu khối chân để các giàn cố định bằng thép trong vùng biển Việt Nam, chịu tác động của va tàu... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí nắm rõ chi tiết các nội dung bài viết.


Tạp chí Dầu khí - Số 12/2018

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2018. Với các bài viết: mô hình tổ chức quản trị rủi ro tại các công ty Dầu khi quốc gia ở khu vực Đông Nam Á và khuyến nghị cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; phân vùng nguy cơ cháy nổ cho các công trình dầu khí; ứng dụng công nghệ khoan kiểm soát cho các giếng có nhiệt độ cao, áp suất cao tại bể Nam Côn Sơn... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết các bài viết.


Tạp chí Dầu khí - Số 03/2015

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 3 năm 2015. Các bài viết trên tạp chí: Đặc điểm tướng, môi trường trầm tích bể Tư Chính - Vũng Mây qua kết quả phân tích tài liệu địa chấn; dự báo tướng thạch học và môi trường trầm tích cho đá chứa carbonate phía Nam bể Sông Hồng, Việt Nam; phức hệ hóa thạch bào tử phấn hoa trong trầm tích rift lục địa hệ tầng Sông Ba... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để biết thêm chi tiết các bài viết.


Tạp chí Dầu khí - Số 08/2012

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 8 năm 2012. Với các bài viết: bể Nam Côn Sơn dưới góc độ địa động lực; một số kết quả nghiên cứu sử dụng tổ hợp chất hoạt động bề mặt trong công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu tầng Miocen dưỡi mỏ Bạch Hổ; cấu trúc hydrate khí; đánh giá khả năng ứng dụng butanol trong động cơ xăng để thay thế một phần nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Quá trình hydrocracking
 • 22/09/2012
 • 59.835
 • 462
Kim loại học - Phần 6
 • 22/04/2011
 • 28.301
 • 533
CHƯƠNG 4: CHẤT PHỤ GIA
 • 16/09/2011
 • 14.980
 • 656

Bộ sưu tập

Công nghệ hóa học
 • 15/04/2013
 • 15.648
 • 836
Công nghệ hóa dầu
 • 15/04/2013
 • 47.772
 • 402

Danh mục tài liệu