Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hệ điều hành (13.635)

Sinh dữ liệu kiểm thử cho mô hình hệ thống nhúng sử dụng kỹ thuật kiểm thử theo cặp

Bài viết đề xuất 1 phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động áp dụng kĩ thuật kiểm thử theo cặp nhằm thu được bộ test data với độ phủ cao. Thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất cho kết quả tốt hơn so với kiểm thử ngẫu nhiên.


Đề thi cuối học kỳ II môn Hệ điều hành - ĐH Công nghệ Thông tin TPHCM

Đề thi cuối học kỳ II môn Hệ điều hành giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Giáo trình Hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Hệ điều hành" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ điều hành Windows, kiểm soát hoạt động hệ thống, hệ điều hành mạng, giới thiệu hệ điều hành Windows NT và Windows 2000. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

Giáo trình Hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết hệ điều hành, các bộ phận cơ bản của hệ điều hành, hệ điều hành MS - DOS, quản lý tập tin, tự thiết lập cấu hình máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Operating systems INT2206 20 (2019-2020)

Informative material for you with 13 questions to learn about operating systems INT2206 20 (2019-2020); catering to those who are learning, want to learn about operating systems INT2206 20 (2019-2020).


Setting up Kali Linux

Ebook Kali Linux web penetration testing cookbook present the content: setting up Kali Linux; reconnaissance; crawlers and spiders; finding vulnerabilities; automated scanners; exploitation – low hanging fruits; advanced exploitation; man in the middle attacks; client-side attacks and social engineering; mitigation of owasp top 10...


Lesson Unix overview

Lesson Unix overview present the content: logon to a Unix environment, understand Unix file systems, understand Unix shells, perform Unix commands, use the vi editor, explain Oracle database concepts, query an oracle database.


Lesson Working with Oracle

Lesson Working with Oracle present the content: using oracle documentation, database concepts, ACID — Atomicity, ACID — Consistency, ACID — Isolation, ACID — Durability, locking and blocking, oracle environment variables, introducing SQL, types of SQL commands...


UNIX command cheat sheets

UNIX command cheat sheets presnet: Sorts the contents of the input file in alphabetical order, Clears the window and the line buffer, Shows the three files in consecutive order as one document (can be used to combine files), prints the first 10 lines of the file to the screen, Number of lines can be modified here, too...


vi Editor “Cheat Sheet”

Vi starts in command mode. The positioning commands operate only while vi is in command mode. You switch vi to input mode by entering any one of several vi input commands. (See next section.) Once in input mode, any character you type is taken to be text and is added to the file. You cannot execute any commands until you exit input mode. To exit input mode, press the escape (Esc) key.


Lesson Unix logon utilities

Lesson Unix logon utilities present the content: using Hummingbird, allows the user to configure multiple sessions and set preferences, is an executable that can be down loaded from the Internet, can be used with Whale...


Lesson Working with Unix

Lesson Working with Unix present the content: Unix command syntax, each Unix command has a defined syntax; special characters, basic commands; the following tables list some of the available Unix commands with their usage and examples.


Lesson Unix file system

Lesson Unix file system present the content: made for power and flexibility, navigation is cryptic, single root directory, the root directory is designated, everything in Unix is a file...


Lesson Unix shells

Lesson Unix shells present the content: types of shells, compact syntax contains some powerful built-in constructs, used on most unix systems to start and configure the operating system...


Lesson Vi Editor

Lesson Vi Editor present the content: "vi” is used in lower case in this course to familiarize you with the Unix invocation method when using the editor. The Modes of vi, most commands are one or two characters long, some commands also use control characters, starting the vi Editor, exiting the vi Editor, vi Editor Commands, advanced vi Editor.


Lecture An toàn Hệ điều hành: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hồng Sơn

Bài giảng An toàn Hệ điều hành: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture An toàn Hệ điều hành: OS Vulnerabilities - Nguyễn Hồng Sơn

Lecture "An toàn Hệ điều hành: OS Vulnerabilities" has contents: Background, buffer overflows, buffer overflow - returns into libraries, integer overflows, format string vulnerabilities, source of format string vulnerability.


Bài giảng An toàn Hệ điều hành: Rootkit - Nguyễn Hồng Sơn

Bài giảng "An toàn Hệ điều hành: Rootkit" cung cấp cho người học các kiến thức: Rootkit là gì, các dịch vụ được cung cấp bởi Rootkit, rootkit hoạt động như thế nào, raster eggs, spyware modifications,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng An toàn Hệ điều hành: Shellcode - Nguyễn Hồng Sơn

Bài giảng "An toàn Hệ điều hành: Shellcode" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm shellcode, system call, Windows shellcode và Linux shellcode, linux shellcoding, viết shellcode cho exit() syscall,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Lecture An toàn Hệ điều hành: Securing operating system - Nguyễn Hồng Sơn

Lecture "An toàn Hệ điều hành: Securing operating system" has contents: Threat model, access control fundamentals, protection system, reference monitor, secure operating system definition, unix protection system, using mode bits authorization.


Lecture An toàn Hệ điều hành: Stack Overflows - Nguyễn Hồng Sơn

Lecture "An toàn Hệ điều hành: Stack Overflows" has contents: Buffers, reading past the end of a buffer, writing past the end of a buffer, stacks and functions, overflowing buffers on the stack, kiểm soát EIP.


Lecture An toàn Hệ điều hành: Control flow - Nguyễn Hồng Sơn

Lecture "An toàn Hệ điều hành: Control flow" has contents: Concept of control flow, exception handling, faults, exceptions in intel processors, logical control flow, private address space, context switches, loading and running programs, using fork() and execve() to run programs.


Giáo trình Xử lý sự cố phần mềm - Nghề: Công nghệ thông tin (Cao đẳng) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Xử lý sự cố phần mềm được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về chuẩn đoán, khắc phục sự cố phần mềm máy tính trên hệ điều hành Windows. Nếu bạn đang gặp sự cố với một chiếc máy tính, giáo trình sau sẽ là cẩm nang kỳ diệu giúp bạn chuẩn đoán và khắc các lỗi phần mềm máy tính cơ bản.


Giáo trình Hệ điều hành Linux - Nghề: Công nghệ thông tin (Cao đẳng) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Hệ điều hành Linux được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cài đặt, sử dụng hệ điều hành mã nguồn mở và hệ điều hành Linux. Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình giảng dạy môn Kỹ thuật máy tính phần mềm Epidata

Giáo trình với các bài học Epidata và quá trình thu thập xử lý số liệu; cài đặt và làm quen với Epidata; khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu; nhập dữ liệu; ghép và chuyển định dạng tệp số liệu; các chức năng tiện ích. Mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình giảng dạy môn Kỹ thuật máy tính phần mềm Epidata để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - Nghề: Quản trị mạng

 • 1/5 (1)

Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - Nghề: Quản trị mạng trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ điều hành, điều khiển dữ liệu, điều khiển bộ nhớ, điều khiển CPU và Tiến trình, hệ điều hành đa xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Model predictive control in LabVIEW

Model predictive control (MPC) refers to a class of computer control algorithms that utilize an explicit process model to predict the future response of a plant. At each control interval an MPC algorithm attempts to optimize future plant behavior by computing a sequence of future manipulated variable adjustments. The first input in the optimal sequence is then sent into the plant, and the entire calculation is repeated at subsequent control intervals. Originally developed to meet the specialized control needs of power plants and petroleum refineries, MPC technology can now be found in a wide variety of application areas including chemicals, food processing, automotive, and aerospace applications.


Giáo trình System Identification and Estimation in LabVIEW

This document present introduction to LabVIEW and MathScript; LabVIEW Control and Simulation Module; Model Creation in LabVIEW; Introduction to System Identification and Estimation; State Estimation with Kalman Filter; Create your own Kalman Filter from Scratch; Overview of Kalman Filter Vis; State Estimation with Observers in LabVIEW; Overview of Observer functions...


Giáo trình Introduction to LabVIEW

LabVIEW (short for Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) is a platform and development environment for a visual programming language from National Instruments. The graphical language is named "G". Originally released for the Apple Macintosh in 1986, LabVIEW is commonly used for data acquisition, instrument control, and industrial automation on a variety of platforms including Microsoft Windows, various flavors of UNIX, Linux, and Mac OS X.


Giáo trình Linear algebra in LabVIEW

This document explains the basic concepts of Linear Algebra and how you may use LabVIEW for calculation of these problems; introduction to linear algebra, linear algebra palette in LabVIEW, LabVIEW MathScript RT module, LabVIEW MathScript...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Setting up Kali Linux
 • 02/08/2020
 • 23.654
 • 814
Lesson Unix overview
 • 30/07/2020
 • 27.086
 • 862
Lesson Working with Oracle
 • 30/07/2020
 • 92.062
 • 381
UNIX command cheat sheets
 • 30/07/2020
 • 58.501
 • 760
vi Editor “Cheat Sheet”
 • 30/07/2020
 • 45.348
 • 773

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu