Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hệ điều hành (13.620)

Lecture An toàn Hệ điều hành: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hồng Sơn

Bài giảng An toàn Hệ điều hành: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture An toàn Hệ điều hành: OS Vulnerabilities - Nguyễn Hồng Sơn

Lecture "An toàn Hệ điều hành: OS Vulnerabilities" has contents: Background, buffer overflows, buffer overflow - returns into libraries, integer overflows, format string vulnerabilities, source of format string vulnerability.


Bài giảng An toàn Hệ điều hành: Rootkit - Nguyễn Hồng Sơn

Bài giảng "An toàn Hệ điều hành: Rootkit" cung cấp cho người học các kiến thức: Rootkit là gì, các dịch vụ được cung cấp bởi Rootkit, rootkit hoạt động như thế nào, raster eggs, spyware modifications,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng An toàn Hệ điều hành: Shellcode - Nguyễn Hồng Sơn

Bài giảng "An toàn Hệ điều hành: Shellcode" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm shellcode, system call, Windows shellcode và Linux shellcode, linux shellcoding, viết shellcode cho exit() syscall,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Lecture An toàn Hệ điều hành: Securing operating system - Nguyễn Hồng Sơn

Lecture "An toàn Hệ điều hành: Securing operating system" has contents: Threat model, access control fundamentals, protection system, reference monitor, secure operating system definition, unix protection system, using mode bits authorization.


Lecture An toàn Hệ điều hành: Stack Overflows - Nguyễn Hồng Sơn

Lecture "An toàn Hệ điều hành: Stack Overflows" has contents: Buffers, reading past the end of a buffer, writing past the end of a buffer, stacks and functions, overflowing buffers on the stack, kiểm soát EIP.


Lecture An toàn Hệ điều hành: Control flow - Nguyễn Hồng Sơn

Lecture "An toàn Hệ điều hành: Control flow" has contents: Concept of control flow, exception handling, faults, exceptions in intel processors, logical control flow, private address space, context switches, loading and running programs, using fork() and execve() to run programs.


Giáo trình Xử lý sự cố phần mềm - Nghề: Công nghệ thông tin (Cao đẳng) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Xử lý sự cố phần mềm được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về chuẩn đoán, khắc phục sự cố phần mềm máy tính trên hệ điều hành Windows. Nếu bạn đang gặp sự cố với một chiếc máy tính, giáo trình sau sẽ là cẩm nang kỳ diệu giúp bạn chuẩn đoán và khắc các lỗi phần mềm máy tính cơ bản.


Giáo trình Hệ điều hành Linux - Nghề: Công nghệ thông tin (Cao đẳng) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Hệ điều hành Linux được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cài đặt, sử dụng hệ điều hành mã nguồn mở và hệ điều hành Linux. Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình giảng dạy môn Kỹ thuật máy tính phần mềm Epidata

Giáo trình với các bài học Epidata và quá trình thu thập xử lý số liệu; cài đặt và làm quen với Epidata; khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu; nhập dữ liệu; ghép và chuyển định dạng tệp số liệu; các chức năng tiện ích. Mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình giảng dạy môn Kỹ thuật máy tính phần mềm Epidata để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - Nghề: Quản trị mạng

Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - Nghề: Quản trị mạng trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ điều hành, điều khiển dữ liệu, điều khiển bộ nhớ, điều khiển CPU và Tiến trình, hệ điều hành đa xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Model predictive control in LabVIEW

Model predictive control (MPC) refers to a class of computer control algorithms that utilize an explicit process model to predict the future response of a plant. At each control interval an MPC algorithm attempts to optimize future plant behavior by computing a sequence of future manipulated variable adjustments. The first input in the optimal sequence is then sent into the plant, and the entire calculation is repeated at subsequent control intervals. Originally developed to meet the specialized control needs of power plants and petroleum refineries, MPC technology can now be found in a wide variety of application areas including chemicals, food processing, automotive, and aerospace applications.


Giáo trình System Identification and Estimation in LabVIEW

This document present introduction to LabVIEW and MathScript; LabVIEW Control and Simulation Module; Model Creation in LabVIEW; Introduction to System Identification and Estimation; State Estimation with Kalman Filter; Create your own Kalman Filter from Scratch; Overview of Kalman Filter Vis; State Estimation with Observers in LabVIEW; Overview of Observer functions...


Giáo trình Introduction to LabVIEW

LabVIEW (short for Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) is a platform and development environment for a visual programming language from National Instruments. The graphical language is named "G". Originally released for the Apple Macintosh in 1986, LabVIEW is commonly used for data acquisition, instrument control, and industrial automation on a variety of platforms including Microsoft Windows, various flavors of UNIX, Linux, and Mac OS X.


Giáo trình Linear algebra in LabVIEW

This document explains the basic concepts of Linear Algebra and how you may use LabVIEW for calculation of these problems; introduction to linear algebra, linear algebra palette in LabVIEW, LabVIEW MathScript RT module, LabVIEW MathScript...


At the crossroads of knowledge management and social software

The growing phenomenon of Social Software seems to provide an opportunity to complement the top-down approach based on central knowledge repositories with tools that are simpler, smarter and more flexible. This article includes a brief description of the main categories of Social Software – weblogs, wikis and social networking sites - followed by an analysis of their utilisation in relation to the five core Knowledge Management activities of the Knowledge Management taxonomy proposed by Despres & Chauvel in 1999. Examples that illustrate the support Social Software could provide for knowledge management are presented. Finally, some of the problems that hinder the usage of Social Software tools, together with some of the latest developments and trends in the field are mentioned.


Phát huy truyền thống 45 năm Viện Công nghệ thông tin - Trung tâm Toán - Máy tính

Bài viết ôn lại truyền thống 45 năm của Viện Công nghệ thông tin, điểm lại các kết quả nghiên cứu ứng dụng của Viện trong 5 năm gần đây và xác định các hướng nghiên cứu và sản phẩm chủ yếu trong những năm tới nhằm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Viện Công nghệ thông tin (Trung tâm Toán-Máy tính).


Bài giảng Microsoft Word - Nguyễn Sơn Hải

Bài giảng gồm 6 chương với các nội dung: soạn thảo văn bản, bảng biểu, đồ họa, in ấn, trộn tài liệu, một số ứng dụng khác trong Word. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc nội dung bài giảng.


Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 22 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 22 - The Linux system. Chapter 21 discussed the internals of the 4.3BSD operating system in detail. BSD is just one of the UNIX-like systems. Linux is another UNIX-like system that has gained popularity in recent years. In this chapter, we look at the history and development of Linux, and cover the user and programmer interfaces that Linux presents interfaces that owe a great deal to the UNIX tradition.


Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 23 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 23 - Windows NT. The Windows NT operating system is designed to take advantage of the many advances in processor technology. Although primarily run on the Intel architecture, NT was designed to be portable in order to take advantage of whatever promising technologies happened to come along. Key goals for the system included portability, security, POSIX compliance, multiprocessor support, extensibility, international support, and compatibility with MS-DOS and MS-Windows applications.


Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 21 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 21 - The UNIX system. Although operating system concepts can be considered in purely theoretical terms, it is often useful to see how they are implemented in practice. This chapter presents an in-depth examination of the 4.3BSD operating system, a version of UNIX, as an example of the various concepts presented in this lecture. By examining a complete, real system, we can see how the various concepts discussed in this book relate both to one another and to practice.


Mô tả công việc Trưởng nhóm quản trị hệ thống

Trưởng nhóm quản trị hệ thống cần chịu trách nhiệm về các công việc như: xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của công ty; xây dựng quy trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc về đảm bảo an toàn an ninh thông tin của công ty; phối hợp làm việc với các trung tâm, phòng ban trong công ty để tổ chức nguồn lực tham gia triển khai các phương án hạ tầng cho các dự án kinh doanh khách hàng có liên quan... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!


Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 2 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 2 - Computer-system structures. Chapter 2 discusses the general structure of computer systems. It may be a good idea to review the basic concepts of machine organization and assembly language programming. The students should be comfortable with the concepts of memory, CPU, registers, I/O, interrupts, instructions, and the instruction execution cycle. Since the operating system is the interface between the hardware and user programs, a good understanding of operating systems requires an understanding of both hardware and programs.


Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 8 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 8 - Memory management. After completing this unit, you should be able to: Explain the difference between logical and physical addresses, explain the difference between internal and external fragmentation, explain the following allocation algorithms.


Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 1 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 1 - Introduction. In this chapter, you will learn to: To describe the basic organization of computer systems, to provide a grand tour of the major components of operating systems, to give an overview of the many types of computing environments, to explore several open-source operating systems.


Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 3 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Chapter 3 is concerned with the operating system interfaces that users (or at least programmers) actually see: control cards and system calls. The treatment is somewhat vague since more detail requires picking a specific system to discuss. This chapter is best supplemented with exactly this detail for the specific system the students have at hand. They should study the control card (or command) semantics and syntax; ideally they should study the system calls and write some programs making system calls.


Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 6 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 6 - Process synchronization. Chapter 6 is concerned with the topic of process synchronization among concurrently executing processes. Concurrency is generally very hard for students to deal with correctly, and so we have tried to introduce it and its problems with the classic process coordination problems: mutual exclusion, bounded-buffer, readers/writers, and so on. An understanding of these problems and their solutions is part of current operating system theory and development.


Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 10 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 10 - File-system interface. In this chapter, we consider the various aspects of files and the major directory structures. We also discuss the semantics of sharing files among multiple processes, users, and computers. Finally, we discuss ways to handle file protection, necessary when we have multiple users and we want to control who may access files and how files may be accessed.


Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 20 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

The information stored in the system (both data and code), as well as the physical resources of the computer system, need to be protected from unauthorized access, malicious destruction or alteration, and accidental introduction of inconsistency. In this chapter, we examine the ways in which information may be misused or intentionally made inconsistent. We then present mechanisms to guard against this occurrence.


Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 7 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 7 - Deadlocks. After studying this chapter you will be able to develop a description of deadlocks, which prevent sets of concurrent processes from completing their tasks; to present a number of different methods for preventing or avoiding deadlocks in a computer system.


Tài liệu mới download

Hợp đồng mua bán than
  • 05/04/2010
  • 91.632
  • 847

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu