Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo dục học (4.579)

Some recommendations to accelerate applying the principle and methodology of competency based education and training (CBET) in Vietnam Maritime University

This paper analyzes the necessity to establish the principles and methodology of Competency - based Education and Training (CBET) in Vietnam. The author also gives some recommendations for implementing those principles and methodology in Vietnam Maritime University.


Ebook Cẩm nang giáo dục giới tính giúp trẻ em tránh bị xâm hại, luật bàn tay và nguyên tắc đồ lót

Giáo dục giới tính là một trong những nội dung nhạy cảm nhất trong quan niệm nuôi dạy con của các bậc làm Cha mẹ truyền thống. Một trong những lý do lớn nhất khiến giáo dục giới tính trở thành chủ đề khiến Cha Mẹ tránh né đó chính là vì ngay bản thân Cha Mẹ, những người vốn được nuôi dạy theo cách truyền thống cũng không tự tin với những hiểu biết của mình về giáo dục giới tính và e ngại về vấn đề này. Hiểu được tâm trạng đó, ThS. Nguyễn Lang Hải đã biên soạn ra cuốn cẩm nang "Giáo dục giới tính giúp trẻ em tránh bị xâm hại, luật bàn tay và nguyên tắc đồ lót". Cuốn cẩm nang trình bày các nội dung chính sau: Thời kỳ nụ hoa tính dục, luật bàn tay - bài học giới tính đầu tiên cho trẻ, nguyên tắc đồ lót giúp trẻ tránh bị xâm hại, dạy con quý thân thể và sinh mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Đổi mới công tác xây dựng và quản lý tổ bộ môn tại các trường cao đẳng và đại học

Bài viết đề cập đến nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ quản lý giảng dạy, các hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn và vai trò của trưởng bộ môn trong việc ổn định, phát triển bộ môn nói chung và các nguồn lực của bộ môn nói riêng.


Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường chuyên nghiệp khu vực Tây Bắc hiện nay

Bài viết này xác định rõ nội dung, hình thức, lực lượng thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên, đánh giá mặt tích cực và hạn chế của công tác này để rút ra bài học định hướng công tác giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn khu vực Tây Bắc.


Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo hệ vừa làm vừa học của trường Đại học Trà Vinh

Nghiên cứu được tiến hành để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên đối với chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học (VLVH) của Trường Đại học Trà Vinh (TVU) và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo của loại hình đào tạo này.


Dự án hỗ trợ kỹ thuật TBU - JICA: Thành quả, tính bền vững của các hoạt động nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho giảng viên

Bài viết giới thiệu khái quát về các hoạt động của Dự án hỗ trợ kỹ thuật: “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển bền vững nông thôn khu vực Tây Bắc” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ và những thành tựu đã đạt được.


Giới thiệu một số trò chơi dân gian có lời đồng dao dân tộc Thái phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi

Bài viết giới thiệu một số trò chơi dân gian có lời đồng dao dân tộc Thái - những trò chơi “trời cho” dân gian truyền thống đơn giản, những đồ vật dung dị, cỏ cây bình dị, những con vật gần gũi với cuộc sống thường ngày của những trẻ em người dân tộc Thái nhưng giúp trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi và đạt được kết quả là trẻ hứng thú để nhận thức thế giới xung quanh một cách tự nhiên nhất.


Vấn đề kiểm tra, đánh giá (KTĐG) sinh viên tại khoa Ngữ văn - trường Đại học Tây Bắc

Đổi mới kiểm tra đánh giá là một yêu cầu quan trọng trong đổi mới giáo dục đại học hiện nay. Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Tây Bắc cần thiết phải đổi mới KTĐG kết quả học tập của sinh viên để kịp thời bắt nhịp với xu thế chung. Chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp sau: Chuyển từ KTĐG kiến thức sang KTĐG năng lực, thống nhất cách thức KTĐG ở các học phần chuyên ngành, vận dụng công nghệ thông tin vào hoạt động KTĐG.


Khó khăn tâm lí của giáo viên tiểu học khi đánh giá bằng nhận xét cho học sinh ở một số trường tiểu học tại thành phố Sơn La

Bài viết đề cập đến thực trạng khó khăn tâm lí của giáo viên tiểu học khi đánh giá học sinh bằng nhận xét ở một số trường tiểu học tại thành phố Sơn La. Khó khăn đó được biểu hiện cụ thể trong các mặt nhận thức, thái độ, hành vi của giáo viên khi tiến hành đánh giá bằng nhận xét.


Thực trạng nhu cầu nhận thức của sinh viên sư phạm trường Đại học Tây Bắc

Đánh giá thực trạng nhu cầu nhận thức (NCNT) của sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc thông qua 120 sinh viên được khảo sát. Kết quả cho thấy, để thỏa mãn NCNT, trước hết, sinh viên chú trọng đến việc trang bị kiến thức môn học, sau đó đến những kiến thức liên quan đến khả năng dạy học. So sánh NCNT của sinh viên giữa một số khoa, giữa nam và nữ, giữa các khóa học khác nhau có sự khác nhau.


Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố thuộc bản thân sinh viên đến kết quả học tập của sinh viên khóa 58 khoa kinh tế

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xem xét các nhân tố thuộc bản thân sinh viên có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả học tập của sinh viên khóa 58 thuộc Khoa Kinh tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.


Bồi dưỡng giảng viên đại học đáp ứng khung năng lực theo vị trí việc làm

Xác định khung năng lực phù hợp với VTVL và chức danh nghề nghiệp của giảng viên đang là một yêu cầu bắt buộc trong các trường đại học. Xây dựng khung năng lực chuẩn cho giảng viên được xem là một trong những bước quan trọng nhất, giúp cho việc thực hiện quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đãi ngộ đội ngũ giảng viên.


Dạy học tin học theo định hướng phát triển năng lực với mô hình B-learning - một trường hợp nghiên cứu ở Đại học Sư phạm Huế

Dạy học kết hợp (B-learning) và dạy học định hướng năng lực đang là các xu hướng mới trong giáo dục ở Việt Nam. Bài báo này trình bày về việc sử dụng B-learning trong dạy học một số môn học cho sinh viên ở trường ĐHSP Huế, có định hướng đến khả năng của người học nhằm đạt được các năng lực mục tiêu.


Thực trạng và giải pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Bài viết đưa ra một số giải pháp để cải thiện việc quản lí các hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông: Giải pháp đổi mới lập kế hoạch; Giải pháp nâng cao hiệu quả chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên (BDGV); giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại GV THPT theo định hướng đổi mới Chương trình GDPT,...


Thực trạng giáo dục kĩ năng hợp tác của trẻ 5-6 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bằng việc khảo sát thực trạng nhận thức về việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ của giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương, và thực tế biện pháp giảng dạy sử dụng trong các nhà trường, nghiên cứu đã nhìn nhận và chỉ ra ưu điểm và hạn chế của thực trạng. Từ thực tế giáo dục của giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nghiên cứu là cơ sở để xuất những biện pháp hiệu quả cho việc giáo dục kĩ năng hợp tác trẻ 5–6 tuổi trong nhà trường mầm non.


Ứng dụng điểm Z xây dựng thang điểm đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Điểm Z là thang đo chung cho tất cả các thang đo khác, muốn so sánh 2 thang đo khác nhau (2 giảng viên dạy cùng môn học ở nhiều lớp khác nhau hoặc 2 đề thi khác nhau ở 2 môn học khác nhau) đều phải đưa về thang đo điểm Z. Khi dùng điểm Z kết quả học tập của sinh viên không còn quá phụ thuộc vào giảng viên mà cơ bản phụ thuộc vào vị thứ của sinh viên trong nhóm sinh viên được đánh giá.


Hợp tác giữa nhà trường và gia đình trong can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

Bài viết đánh giá thực trạng nhận thức của 301 khách thể là cán bộ quản lí, giáo viên và cha mẹ trẻ về thực trạng hợp tác giữa nhà trường và gia đình về nội dung, cách thức và hiệu quả của sự hợp tác trong can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ hiện nay tại các cơ sở.


Nâng cao khả năng ứng phó với khó khăn trong học tập của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu đề xuất tổ chức thực nghiệm tác động các biện pháp hỗ trợ giúp cho sinh viên thích ứng nhanh với những yêu cầu của hoạt động học tập, nắm bắt và làm suy yếu những tác nhân gây khó khăn, từ đó thích nghi hoặc cải biến hoạt động học tập của chính mình, vượt qua khó khăn và học tập tốt hơn.


Đổi mới kế hoạch, phương pháp giảng dạy và học tập tại Học viện Phật giáo Việt Nam

Với mục đích nâng cao chất lượng dạy học và từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời ngày càng củng cố, ổn định và phát triển đội ngũ giảng sư và tăng ni sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Phật giáo. Bài viết đề xuất kế hoạch dạy học, phương pháp giảng dạy và học tập tại Học viện Phật giáo Việt Nam hiện nay.


Các biện pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo khiếm thính 3-4 tuổi trong môi trường giáo dục hòa nhập

Nội dung bài báo này đề cập đến các biện pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính 3 - 4 tuổi trong môi trường giáo dục hòa nhập bao gồm 3 nhóm biện pháp là: nhóm biện pháp chuẩn bị điều kiện tổ chức trò chơi, nhóm biện pháp tổ chức hướng dẫn trẻ chơi và nhóm biện pháp hỗ trợ tổ chức trò chơi, với 10 biện pháp cụ thể.


Thực trạng phát triển ở trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mầm non

Bài viết nghiên cứu thực trạng nhận thức của giáo viên và cha mẹ về khả năng phát triển và các vấn đề hành vi của 150 trẻ rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) đang được can thiệp sớm giáo dục tại các cơ sở chuyên biệt.


Những ý kiến về nâng cao hiệu quả đào tạo giáo viên dạy toán bằng tiếng Anh ở Việt Nam từ phân tích kinh nghiệm của một số nước

Bài viết trình bày việc tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước về dạy học môn toán ở trường phổ thông bằng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai và về việc đào tạo giáo viên dạy toán bằng tiếng Anh. Chúng tôi cũng đề cập đến một số chuyển biến đáng chú ý về vấn đề này ở Việt Nam trong những năm gần đây. Từ đó rút ra một số ý kiến về nâng cao hiệu quả đào tạo giáo viên dạy toán bằng tiếng Anh ở Việt Nam.


Ảnh hưởng của liều lượng phun Mepiquat Chloride (PIX) đến năng suất lạc trên đất cát nội đồng tỉnh Quảng Nam

Thí nghiệm được bố trí trên đất cát nội đồng thuộc xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ở vụ Đông xuân năm 2015. PIX 48EC (Mepiquat Chloride) được phun với các liều lượng từ 0 – 300 ml/ha vào giai đoạn sau khi lạc đâm tia (35 – 40 ngày sau gieo).


Nghiên cứu tính đa dạng của cây họ cà (Solanaceae) tại Quảng Nam

Bài viết trình bày việc khuyến nghị tiếp tục điều tra nguồn gen, thu thập, bảo tồn và phát triển những loài đang trồng trọt và hoang dại quý để phục vụ công tác chọn tạo giống mới, sử dụng nguồn gen có hiệu quả nhất.


Tác động của yếu tố văn hoá xã hội đến việc chọn ngành và việc học của sinh viên năm thứ nhất (thuộc) khoa ngoại ngữ, trường Đại học Quảng Nam

Bài viết dựa trên kết quả phát phiếu điều tra thực tế đối với 100 sinh viên Đại học K14 của khoa Ngoại ngữ, từ đó nêu ra các tác động của các yếu tố văn hóa xã hội đến việc chọn ngành của sinh viên năm thứ nhất thuộc khoa Ngoại ngữ đồng thời cũng xem xét các yếu tố này có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình học tiếng Anh của sinh viên.


Nghiên cứu triển khai ứng dụng thí nghiệm ảo vào giảng dạy đại học

Bài báo này hướng tới mục tiêu đổi mới phương pháp giảng dạy tại các trường đại học ở Việt Nam. Bài báo giới thiệu các công cụ phần mềm thiết kế thí nghiệm ảo đơn giản và hiệu quả để giảng viên có thể tiếp nhận và xây dựng các bài thí nghiệm ảo trong thời gian ngắn. Bài báo đã đưa ra một quy trình xây dựng bài thí nghiệm ảo trên phần mềm Macromedia Flash và hai sản phẩm mẫu. Từ những chỉ dẫn thiết kế, giảng viên có thể tham khảo và tự thiết kế các bài thí nghiệm khác phục vụ cho các bài giảng cụ thể.


Kinh nghiệm phát triển kỹ năng cho sinh viên theo dự án ModEs tại một số nước Châu Âu và một số đề xuất giảng dạy phát triển kỹ năng cho sinh viên Đại học Ngoại thương

Nội dung bài viết trình bày phát triển kỹ năng cho sinh viên là hoạt động được chú trọng ở rất nhiều trường đại học trên thế giới, đặc biệt ở các nước phát triển như Châu Âu. ModEs là dự án tích hợp chương trình chung Châu Âu về kỹ năng mềm vào chương trình học tập và hoạt động ngoại khóa cho sinh viên đã đạt được nhiều kết quả. Bài viết trình bày kinh nghiệm xây dựng chương trình, giảng dạy và một số mô hình phát triển kỹ năng cho sinh viên tại một số nước Châu Âu nhằm đưa ra đề xuất giảng dạy phát triển kỹ năng cho sinh viên Đại học Ngoại thương.


Nghiên cứu một số mô hình đánh giá chương trình đào tạo

Bài viết giới thiệu một số mô hình đánh giá chương trình đào tạo đã và đang sử dụng phổ biến trên thế giới. Các nhà giáo dục có thể lựa chọn và kết hợp một hay nhiều mô hình đánh giá chương trình đào tạo tùy thuộc vào bối cảnh và các yêu cầu đối với kết quả đánh giá.


Kinh nghiệm phát triển kỹ năng sinh viên theo dự án ModEs tại một số nước Châu Âu và một số đề xuất giảng dạy phát triển kỹ năng cho sinh viên Đại học Ngoại thương

Bài viết trình bày kinh nghiệm xây dựng chương trình, giảng dạy và một số mô hình phát triển kỹ năng cho sinh viên tại một số nước Châu Âu nhằm đưa ra đề xuất giảng dạy phát triển kỹ năng cho sinh viên Đại học Ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giải pháp phát triển cơ sở Quảng Ninh của trường Đại học Ngoại thương trong bối cảnh mới

Bài viết này nghiên cứu thực trạng Cơ sở Quảng Ninh (CSQN) của Trường Đại học Ngoại thương trong bối cảnh mới từ đó chỉ ra những kết quả đạt được và hạn chế khó khăn. Trên cơ sở phân tích hạn chế và bối cảnh mới, bài viết đề xuất giải pháp để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức phát huy thế mạnh và khắc phục những hạn chế của Cơ sở Quảng Ninh trong thời gian tới.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu