Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo dục học (4.361)

Hoạt động khoa học công nghệ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết giai đoạn 2011-2016 và kế hoạch giai đoạn 2017-2022

Bài viết trình bày về việc sau khi được nâng cấp trở thành trường đại học (năm 2010), Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã có sự định hướng và những kế hoạch cụ thể nhằm thay đổi mạnh mẽ cả về chất và lượng trong các hoạt động đào tạo, phục vụ đào tạo cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ...


Bài giảng Bài 5: Hướng dẫn sử dụng hệ thống e-learning NEU - EDUTOP

Bài giảng với 4 nội dung chính như sau: Đăng nhập hệ thống, các bước trong quá trình học e-learning, lớp học trực tuyến onlines, hướng dẫn sử dụng các hệ thống hỗ trợ học tập. Và mục đích chính của bài giảng đó là giúp các bạn học viên biết cách đăng ký lớp học, hiểu rõ các bước trong quá trình học e-learning, sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của hệ thống e-learning NEU - EDUTOP để giải quyết các công việc của bạn trong lớp học e-Learning


Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

Quản lí hoạt động chuyên môn trong trường mầm non chiếm vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên mầm non. Trong hoạt động quản lí chuyên môn trường mầm non, các tổ trưởng chuyên môn giữ vai trò là hạt nhân, nòng cốt. Bài viết đề cập một số nội dung, biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.


Những điểm mới, thách thức và tác động của chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Bài viết phân tích những đổi mới cơ bản của Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, theo 6 nhóm: Chương trình theo tiếp cận phát triển năng lực, giáo dục tích hợp, cấu trúc 2 giai đoạn, một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, phân cấp quản lí thực hiện chương trình, kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực đồng thời đưa ra những thách thức và những tác động đến hệ thống giáo dục, học sinh, giáo viên và cán bộ quản lí.


Đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để các nhà quản lí giáo dục trong cả nước có thể vận dụng phù hợp với đặc thù địa phương mình.


Thực trạng và những yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục cơ sở ở Việt Nam hiện nay

Bài viết trình bày thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra một số những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém, phân tích một số yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ này, đồng thời góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam trong những năm tới.


Một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường tiểu học quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày những hạn chế, bất cập, từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới công tác quản lí ở các trường tiểu học nói riêng.


Quy trình vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên ngành sư phạm sinh học

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu kết quả của một nghiên cứu về việc xác định hệ thống các kỹ năng giảng dạy có thể được thực hành bằng phương pháp dạy học vi mô và quá trình thực hành giảng dạy bằng phương pháp dạy học vi mô. Quá trình này không chỉ được áp dụng trong quá trình đào tạo chung mà còn trong quá trình tự đào tạo của học sinh và giáo viên cơ sở để hình thành và phát triển kỹ năng giảng dạy, nhờ đó khả năng giảng dạy được phát triển và năng lực chuyên môn được hoàn thiện.


Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Chương trình giáo dục phổ thông mới có những thay đổi căn bản, đó là hướng tiếp cận người học thông qua các môn học được thiết kế phù hợp với những đặc điểm đặc trưng của thời đại nên có những ảnh hưởng nhất định đến năng lực quản lí và chuyên môn của các nhà quản lí và giáo viên. Bài viết đề cập yêu cầu bồi dưỡng năng lực quản lí và chuyên môn của các nhà quản lí và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.


Nhu cầu về đào tạo và rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên định hướng và xây dựng hình mẫu sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, sống có lí tưởng, giỏi nghiệp vụ, vững chuyên môn, trở thành công dân toàn cầu. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống giáo dục kiến thức về kĩ năng chuyên môn và nghiệp vụ thì việc đào tạo “kĩ năng mềm” cho sinh viên là rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bài viết trình bày một số kết quả về nhu cầu đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên.


Ứng dụng mô hình hồi quy logit thứ bậc phân tích kết quả học môn tiếng Anh của sinh viên trường đại học ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết phân tích kết quả môn tiếng Anh của sinh viên các trường đại học ngoài công lập tại TP. Hồ Chí Minh. Cơ sở lí thuyết được phân tích và tổng hợp từ những nghiên cứu trước. Mẫu nghiên cứu gồm 436 sinh viên được chọn ngẫu nhiên, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng và sử dụng mô hình hồi quy logit thứ bậc làm công cụ phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng kết quả môn tiếng Anh chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố như giới tính, tự đánh giá mục tiêu, thời gian tự học, và thái độ của sinh viên đối với giảng viên.


Đề xuất tiêu chí đánh giá hoạt động thiết kế bài giảng cho sinh viên sư phạm

Đánh giá là một thao tác quan trọng giúp con người điều khiển, điều chỉnh hoạt động hướng đích hiệu quả cao nhất. Cơ sở để đánh giá là hệ thống các tiêu chí đánh giá. Do đó, nghiên cứu các tiêu chí đánh giá hoạt động thiết kế bài giảng cho sinh viên sư phạm có tác dụng nâng cao chất lượng hiệu quả quá trình hình thành và phát triển năng lực thiết kế bài giảng nói riêng, năng lực sư phạm cho sinh viên nói chung.


Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1

Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam là một tập sách tuyển chọn giới thiệu một số bài báo cáo khoa học trong các cuộc Hội thảo về các vấn đề mang tên " Xã hội học tập". Phần 1 của cuốn sách gồm các bài báo sau: Khái niệm và các điều kiện cơ bản xây dựng xã hội học tập, xây dựng xã hội học tập ở nước ta, một cuộc cách mạng về giáo dục, các điều kiện xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam hiện nay, giáo dục Việt Nam: hiện trạng và yêu cầu đổi mới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Phương pháp hiện đại dạy - học ngoại ngữ: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Phương pháp hiện đại dạy - học ngoại ngữ" phần 2 tiếp tục trình bày việc tổ chức quá trình dạy - học ngoại ngữ, toàn cảnh giáo dục học pháp ngoại ngữ, phương pháp ngữ pháp - phiên dịch, phương pháp nghe - nói, phương pháp nghe - nhìn, phương pháp chương trình hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Phương pháp học tốt hơn trường học tốt: Phần 1

Ebook Phương pháp học tốt hơn trường học tốt là cuốn sách giới thiệu phương pháp sáng tạo trong cách giáo dục con cái, hội tụ tâm huyết giáo dục nhiều năm của tác giả, kinh nghiệm và phương pháp hướng dẫn hiệu quả của tác giả là kim chỉ nam cho các bậc cha mẹ muốn bồi dưỡng, giáo dục con cái. Phần 1 của ebook sẽ giới thiệu đến các bạn những bài học kinh nghiệm sau: Phương pháp dạy con thành thần đồng, "thần đồng" khó xin học, niềm vui đứng đầu - mừng hay lo, quyết định tự dạy con học, ai cũng có thể thành tài, đánh thức sự tự tin ở trẻ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Dạy học hiện đại - Lí luận, biện pháp, kỹ thuật: Phần 1

Ebook Dạy học hiện đại - Lí luận, biện pháp, kỹ thuật: Phần 1 trình bày những vấn đề lí luận về vị trí và cấu trúc của khoa học giáo dục, vấn đề cơ cấu của quá trình giáo dục theo cách tiếp cận hiện đại, đối tượng và mục tiêu của lí luận dạy học, bản chất của dạy học hiện đại, biện pháp và những ứng dụng, vấn đề nội dung học vấn trong lí luận dạy học, phương pháp dạy học đại cương và phương pháp dạy học cụ thể,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Dạy học hiện đại - Lí luận, biện pháp, kỹ thuật: Phần 2

Ebook Dạy học hiện đại - Lí luận, biện pháp, kỹ thuật: Phần 2 tiếp tục trình bày các kỹ thuật dạy học vi mô, câu hỏi và kỹ thuật sử dụng câu hỏi trong dạy học, kỹ thuật hành vi ứng xử với học sinh trên lớp, kỹ thuật sử dụng và khai thác các phương tiện dạy học, kỹ thuật ghép nhóm học sinh và tổ chức dạy học trên lớp, kỹ thuật sử dụng trò chơi dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giáo dục Đại học - Một số thành tố của chất lượng: Phần 2

Ebook Giáo dục Đại học - Một số thành tố của chất lượng: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về việc sinh viên đánh giá giáo viên - thử nghiệm công cụ và mô hình, internet và hoạt động học tập của sinh viên, internet và những hành vi học tập thụ động/tích cực của sinh viên, quan hệ giữa học vị khoa học của giảng viên và kết quả học tập của sinh viên, vấn đề đánh giá trong giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 2

Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 2 trình bày những bài viết có nội dung xoay quanh việc đánh giá hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên và học viên cao học: Nghiên cứu chỉ số thông minh ở sinh viên, vài nét về chất lượng đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học của Đại học Sư phạm Tp. HCM, ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa ứng xử Việt Nam trong hoạt động của sinh viên trong giờ học ngoại ngữ, một số hành vi học tập đặc trưng của sinh viên, đánh giá của sinh viên về việc đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên và kỹ năng tổ chức hoạt động tự học của bản thân,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 1

Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá là cuốn sách tập hợp các bài viết liên quan đến vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm đó là " chất lượng giáo dục đại học". Phần 1 của cuốn sách sẽ mang đến các bạn những bài viết có nội dung xoay quanh vấn đề đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên như sau: Quá trình hình thành và phát triển việc đánh giá giảng viên, thực hiện thu thập và sử dụng ý kiến sinh viên trong đánh giá chất lượng giảng dạy, hiệu quả trong công tác đánh giá giảng viên, đánh giá phương pháp giảng dạy của giảng viên,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Phương pháp học tốt hơn trường học tốt: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phương pháp học tốt hơn trường học tốt" tiếp tục trình bày các phương pháp và bài học nuôi dạy trẻ như: Làm thế nào để bồi dưỡng thói quen sống tốt cho trẻ, tôn trọng chọn lựa của trẻ, buông tay để trẻ tự đi, tự khắc phục khó khăn trong cuộc sống, học thế nào để đạt kết quả cao nhất, tôn trọng nhịp sinh học, giải được bài toán khó trước giờ học, tự chủ mới có thể thoải mái,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 2

Phần 2 của ebook "Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam" tiếp tục trình bày nội dung của các bài báo cáo khoa học như: Khái niệm, mục đích và điều kiện hình thành xã hội học tập ở Việt Nam, xã hội học tập: năng động và thích ứng cao, những điều kiện xây dựng xã hội học tập, một số vấn đề về xây dựng xã hội học tập, hội nhập với nền kinh tế thế giới và việc hình thành xã hội học tập ở Việt Nam, giáo dục không chính quy và xã hội học tập,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giáo dục đại học - Phương pháp dạy và học: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Giáo dục đại học - Phương pháp dạy và học" phần 2 tiếp tục trình bày việc giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá và quản lý lớp đông sinh viên, câu hỏi trong hoạt động dạy học, tố chất của người thầy giáo, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan là công cụ để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo đại học,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giáo sư Dương Quảng Hàm: Phần 2

Ebook Giáo sư Dương Quảng Hàm: Phần 2 tiếp tục trình bày về sự nghiệp nhà giáo, nhà văn hóa Dương Quảng Hàm: Nếp sống giản dị , nhân ái thường ngày, phong cách giảng dạy sáng tạo nhất là giảng dạy môn Việt văn với tác phong nghiên cứu nghiêm túc và khoa học, những hành vi đạo đức mẫu mực của giáo sư Dương Quảng Hàm,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 3

Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 3 tiếp tục trình bày về việc đánh giá chương trình đào tạo và chương trình giảng dạy thông qua các bài viết như: Hai cách tiếp cận trong đánh giá chất lượng giáo dục đại học, về chương trình đào tạo tiên tiến, bàn về đánh giá chương trình đào tạo và chương trình giảng dạy, nhu cầu đổi mới chương trình đào tạo cử nhân xã hội học, nâng cao chất lượng đánh giá luận văn, luận án, giáo dục đại học tại Hoa Kỳ: một mô hình để so sánh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giáo dục hiện đại (những nội dung cơ bản): Phần 1

Ebook Giáo dục hiện đại (những nội dung cơ bản): Phần 1 sẽ mang đến các vấn đề chung về triết học giáo dục, lịch sử phát triển các tư tưởng về triết học giáo dục của các nước, mục đích của giáo dục, đối tượng giáo dục học, tính chất và nguyên tắc giáo dục, các mô hình giáo dục, vận dụng phương pháp tiếp cận giá trị,.. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giáo dục đại học - Phương pháp dạy và học: Phần 1

Ebook Giáo dục đại học - Phương pháp dạy và học: Phần 1 trình bày các nội dung về nội hàm chất lượng đào tạo đại học: Cơ sở khoa học của việc đổi mới giáo dục đại học, dạy cách học - một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, năm nguyên tắc chính để học tốt đại học, tổng quan về phương pháp dạy học đại học, phân loại và mô tả tóm tắt các phương pháp dạy học đại học,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giáo sư Dương Quảng Hàm: Phần 1

Ebook Giáo sư Dương Quảng Hàm của nhà văn Lê Văn Ba biên soạn đã cố gắng sưu tầm tư liệu và thể hiện một cách giản dị, sát thực với tình cảm chân thành về cuộc đời của giáo sư Dương Quảng Hàm. Phần 1 của ebook là những câu chuyện và tư liệu về giáo sư trong việc nghiên cứu và cống hiến cho nền giáo dục dân tộc nước nhà. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giáo dục Đại học - Một số thành tố của chất lượng: Phần 1

Ebook Giáo dục Đại học - Một số thành tố của chất lượng: Phần 1 sẽ mang đến các nội dung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua giáo dục đại học, cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực tiễn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cải tiến thi tuyển sinh đại học - sau 4 năm nhìn lại, kết quả nghiên cứu chỉ số thông minh của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giáo dục hiện đại (những nội dung cơ bản): Phần 2

Ebook Giáo dục hiện đại (những nội dung cơ bản): Phần 2 tiếp tục trình bày những vấn đề về dạy học, cơ sở phương pháp luận nghiên cứu lý luận dạy học, bản chất của quá trình dạy học, tính quy luật của quá trình dạy học - giáo dục, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, các phương tiện dạy học, tổ chức quá trình dạy học, tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, những vấn đề cấp thiết của giáo dục đạo đức, vấn đề bồi dưỡng nhân tài, tìm hiểu phong trào giáo dục "xã Cẩm Bình" trong thời kì đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu