Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo dục học (5.249)

Sáng tạo, đổi mới – Chìa khóa kinh nghiệm đã thành công của trường THCS số 1 Bắc Lý, thành phố Đồng Hới

Bài viết trình bày việc xây dựng phát triển điển hình tiên tiến, nhân tố mới nhằm tạo sự lan tỏa trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường THCS số 1 Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.


Effects of cognitive reading strategy training on reading performance of efl students: A case of a high school in Vietnam

The present study aims to find out the effects of cognitive reading strategy training on Vietnamese EFL students’ reading performance in an upper secondary school in Vinh Long province, Vietnam. Furthermore, this study aims to find out students’ perceptions on the effectiveness of the training session in their use of cognitive reading strategies. The two groups, including 32 students in the experimental group and 37 students in the control group, participated in the study. The study utilized a mixed-method approach in which both qualitative and quantitative data from the questionnaire and interview were collected.


Một số giải pháp thực hiện trách nhiệm giải trình của trường đại học công lập

Giáo dục đại học Việt Nam đang có sự đổi mới cơ bản và toàn diện phù hợp với xu thế phát triển chung của giáo dục đại học thế giới. Giao quyền tự chủ cho các trường đại học đi liền với thực hiện trách nhiệm giải trình là vấn đề mấu chốt trong đổi mới giáo dục đại học Việt Nam. Trên cơ sở làm rõ khái niệm trách nhiệm giải trình và trách nhiệm giải trình của trường đại học, bài báo đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả trách nhiệm giải trình: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên về sự cần thiết phải thực hiện trách nhiệm giải trình của trường đại học; Xác định đúng nội dung thực hiện trách nhiệm giải trình của trường đại học; Rà soát, bổ sung và điều chỉnh các văn bản pháp quy về trách nhiệm giải trình của trường đại học; Thực hiện trách nhiệm giải trình bằng các hình thức đa dạng; Xây dựng văn hóa giải trình trong các trường đại học.


Dự đoán kết quả học tập của sinh viên bằng kỹ thuật khai phá dữ liệu

Hiện nay, tình trạng sinh viên bị buộc ngừng học đang diễn ra rất phổ biến tại các trường đại học ở Việt Nam. Bài báo này đề xuất phương pháp cho phép dự đoán được khả năng bị buộc ngừng học dựa vào phân tích dữ liệu từ điểm thi đầu vào, điểm thi các môn của ba học kỳ đầu và tình trạng hiện thời (tiếp tục học hoặc ngừng học) của hơn 555 sinh viên khóa 54, 55, 56 ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Vinh. Từ dữ liệu đã có, hai thuật toán khai phá dữ liệu Logistic Regression, Naive Bayes đã được áp dụng để tìm ra mô hình tốt nhất cho việc dự báo tình trạng học tập cho sinh viên các khóa tiếp theo. Việc nghiên cứu này sẽ giúp cho Nhà trường đưa ra được những cảnh báo sớm và có phương án hỗ trợ để giảm tỷ lệ bị buộc thôi học cho các sinh viên khóa sau.


Xây dựng văn hóa chất lượng tại các trường đại học nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Văn hóa chất lượng là thành tố không thể thiếu trong xây dựng và phát triển hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng bên trong các trường đại học trong thời kỳ hội nhập. Xây dựng văn hóa chất lượng đang là mối quan tâm lớn của giáo dục đại học Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bởi đây là một trong các yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của mỗi nhà trường cũng như của cả hệ thống giáo dục đại học. Bài viết trình bày các vấn đề về văn hóa chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng, phân tích một số khó khăn và thuận lợi trong xây dựng văn hóa chất lượng, từ đó đề xuất một số biện pháp xây dựng văn hóa chất lượng ở các trường đại học Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.


Giải pháp hiệu quả xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị trường Đại học Vinh

Bài viết đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị Trường Đại học Vinh trong giai đoạn tái cấu trúc và đào tạo tiếp cận CDIO. Hệ thống được phát triển trên cơ sở phân tích, đánh giá hệ thống hiện tại và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo tính liên thông và đồng bộ dữ liệu, phù hợp với sự đa dạng, phát triển và đổi mới của Nhà trường.


Xây dựng và sử dụng khung năng lực tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học

Trên cơ sở làm rõ các khái niệm năng lực, khung năng lực; sự cần thiết phải xây dựng khung năng lực, bài báo đưa ra khung năng lực tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học gồm có 5 năng lực: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực quản lý tổ chuyên môn; năng lực xây dựng môi trường giáo dục; năng lực phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; năng lực sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Đồng thời, bài báo cũng đưa ra cách thức sử dụng khung năng lực trong phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học.


Phần thưởng bên ngoài và động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học

Bài viết gợi ý hướng nghiên cứu trong tương lai sẽ đưa các phần thưởng bên ngoài này vào mô hình nghiên cứu dựa trên lý thuyết kỳ vọng của Vroom (1964) để đánh giá tác động của các phần thưởng đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên.


Lí niệm giáo dục thời Minh Trị (1868-1912)

Bài viết sử dụng phương pháp lịch sử nhằm mục đích nghiên cứu sự chuyển biến của lí niệm giáo dục Nhật Bản trong sự vận động, thay đổi của xã hội thời Minh Trị. Ngoài ra, bài viết cũng chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa lí niệm giáo dục với chính sách – tổ chức – hạ tầng giáo dục. Mối quan hệ biện chứng này được cho là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt các cuộc cải cách giáo dục trong suốt 47 năm thời Minh Trị mỗi khi có sự thay đổi trong lí niệm giáo dục.


Nghiên cứu tổng quan về chiến lược phát triển giáo dục STEM tại Hoa Kì và bài học kinh nghiệm cho giáo dục Việt Nam

Bài viết giới thiệu nghiên cứu tổng quan về giáo dục STEM như một trong những xu hướng mới được đề cập ở Việt Nam trong bối cảnh sự phát triển của giáo dục STEM ở Việt Nam đang còn trong giai đoạn sơ khai và được phát triển bên ngoài trường học. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu như một cách tiếp cận chính nhằm tìm hiểu sự hình thành chiến lược giáo dục STEM của Chính phủ cũng như một số tiểu bang ở Hoa Kì và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.


Một số ý kiến về vấn đề độ khó của văn bản trong chuẩn cốt lõi chương trình Ngữ văn Hoa Kì và định hướng ứng dụng ở Việt Nam

Độ khó của văn bản được nêu ra trong Phụ lục A của Chuẩn cốt lõi chương trình Ngữ văn Hoa Kì là một vấn đề rất đáng chú ý. Qua việc tìm hiểu một số yếu tố như loại văn bản, người đọc và nhiệm vụ đọc, bài viết xác định các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong độ khó của văn bản cũng như đề xuất hướng vận dụng cụ thể của vấn đề này trong việc lựa chọn văn bản sử dụng trong dạy học đọc hiểu và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn.


Thiết kế tổ chức dạy học chủ đề STEM hệ thống cấp nước tự động đơn giản theo quy trình dạy học 6E chương trình trung học cơ sở

Giáo dục STEM là một mô hình học tập đang được khuyến khích trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Một chủ đề STEM có tác động đối với học sinh chỉ khi chủ đề được gắn liền với thực tiễn địa phương và thể hiện ý nghĩa tác động đến đời sống con người. Một trong số các lĩnh vực thực tiễn có thể đề cập và cũng thu hút được nhiều sự quan tâm hiện nay chính là khoa học robot (Robotics). Bài viết này trình bày một chủ đề STEM trong lĩnh vực các mô hình thông minh, đó là chủ đề hệ thống cung cấp nước tự động đơn giản. Chủ đề được thiết kế theo quy trình dạy học 6E, là một quy trình nhấn mạnh yếu tố thiết kế kĩ thuật trong dạy học theo định hướng STEM.


Bàn về mục tiêu của giáo dục đại học ở Việt Nam

Bài viết bàn luận về các mục tiêu của giáo dục đại học (GDĐH) ở Việt Nam hiện nay để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhằm tạo ra nguồn nhân lực cao, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0. Trong số các mục tiêu của GDĐH, bài viết nhấn mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần có các phẩm chất và năng lực như: tư duy phản biện, biết đặt và giải quyết vấn đề; có trí tưởng tượng phong phú; theo đuổi tự do và nghĩa vụ học thuật; giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và văn bản.


Sử dụng bài tập tự học phần tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học nhằm bồi dưỡng năng lực tự học môn Hóa học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

Trong dạy học hiện nay, năng lực tự học của học sinh đang là một vấn đề rất được chú trọng. Việc xây dựng bài tập tự học nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy Học hóa học ở trường trung học phổ thông. Bài báo trình bày về vấn đề tự học, bài tập tự học môn Hóa học và đề xuất 3 biện pháp sử dụng bài tập tự học phần Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học nhằm bồi dưỡng năng lực tự học môn Hóa học cho học sinh lớp 10 THPT. Ngoài ra, bài báo cũng trình bày về Khung năng lực tự học và một số công cụ đánh giá năng lực tự học thông qua bài tập tự học môn Hóa học. Kết quả thực nghiệm của bài báo cho thấy tính hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.


Thực trạng nhận thức về hành vi giao tiếp có văn hóa trong học đường của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Nam Định

Bài viết trình bày thực trạng nhận thức về hành vi giao tiếp có văn hóa trong học đường của SV Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.


Đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học cơ sở trong dạy học đọc hiểu văn bản văn học

Bài viết này phân tích những đặc điểm của đánh giá năng lực và đi sâu vào đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học cơ sở trong đọc hiểu văn bản văn học.


Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục thể chất cho sinh viên ở trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản lý các hoạt động giáo dục thể chất của sinh viên tại trường đại học không chỉ giúp quản lý các hoạt động giáo dục thể chất thành một quy trình chuẩn, mà còn giúp người học cải thiện cơ thể một cách hài hòa và tích cực cho mục tiêu giáo dục và đào tạo. Trong thời gian qua, nhiều trường đại học đã có nhiều đổi mới trong việc quản lý các hoạt động giáo dục thể chất, như: giáo dục nhận thức, trách nhiệm của lực lượng sư phạm; Đổi mới nội dung chương trình giảng dạy để phù hợp với các trường đại học; Đổi mới phương pháp phát triển năng lực người học; Xây dựng đội ngũ giảng viên; Tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện để đảm bảo các hoạt động giáo dục thể chất; Đánh giá các hoạt động giáo dục thể chất theo phương pháp đánh giá chất lượng. Ngoài việc chỉ ra tình hình, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động giáo dục thể chất của sinh viên tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học

Trong trường đại học, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đóng một vai trò quan trọng; Vị trí của họ rất đa dạng. Mỗi vị trí đòi hỏi nhân viên phải có trình độ và năng lực nhất định. Trên cơ sở làm rõ khái niệm vị trí việc làm, phân loại vị trí việc làm, chúng tôi trình bày ý nghĩa, nguyên tắc và phương pháp xác định vị trí công việc của nhân viên chuyên nghiệp trong các trường đại học. Từ đó, chúng tôi cung cấp một khung năng lực chung cho vị trí công việc của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong các trường đại học.


Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Bài viết trình bày đặc thù của nghề giáo viên mầm non, tìm hiểu thực trạng đạo đức của GV mầm non, từ đó đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên trong thời gian tới nhằm giúp cho công tác đào tạo giáo viên mầm non của nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội.


Thực trạng và giải pháp nhằm cải thiện không gian học tập tại các trường học ở Việt Nam

Bài viết này thảo luận về đặc điểm của không gian học tập tại các trường học hiện tại ở Việt Nam và những hạn chế của không gian học tập này, và các giải pháp đã được đề xuất để tăng hiệu quả trong việc thiết kế và phát triển không gian học tập giúp giảng dạy đạt được hiệu quả tốt nhất kết quả.


Xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học sinh thái học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, tỉnh Trà Vinh

Bài tập thực hành có vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực tự học cho sinh viên và giúp họ đạt được kiến thức. Đồng thời, thông qua các bài tập thực hành, sinh viên có thể áp dụng những gì họ đã học được trong lớp học vào cuộc sống thực tế, lao động và sản xuất. Trong phạm vi nghiên cứu, bài viết đề xuất một quy trình phát triển các bài tập thực hành trong giảng dạy Sinh thái học để phát triển năng lực tự học cho học sinh của hệ thống giáo dục thường xuyên, tỉnh Trà Vinh.


Thực trạng quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ từ 12-36 tháng tuổi ở các trường mầm non công lập quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ từ 12-36 tháng tuổi ở các trường mầm non công lập Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.


Một số biện pháp phát triển từ vựng hình học cho học sinh qua dạy học môn Toán ở tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Bài viết trình bày một số biện pháp học tập từ vựng hình học ở tiểu học nhằm phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh từ đó hình thành và phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học hình học ở tiểu học.


Thực trạng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh các trường tiểu học tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Bài viết trình bày thực trạng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh các trường tiểu học tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.


Quy trình xây dựng dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông

Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên là một vấn đề cấp bách trong giáo dục hiện nay. Dạy học theo dự án là một trong những phương pháp giảng dạy tích cực. Điều rất quan trọng là phát triển các dự án học tập theo định hướng để phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên để áp dụng trong giảng dạy. Trong bài viết, chúng tôi sẽ chia sẻ về vấn đề: nguyên tắc thiết kế dự án học tập định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên; Quy trình thiết kế dự án học tập; Ví dụ minh họa trong giảng dạy Sinh thái học (Sinh học 12).


Hướng dẫn tự học trong thời đại “cấp độ công nghệ thứ 5” nhằm phát triển năng lực của sinh viên

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu về lí luận mô hình dạy cách tự học phù hợp với tốc độ phát triển của công nghệ nhằm phát triển năng lực của sinh viên dựa trên việc nghiên cứu bằng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và hệ thống hóa các công trình đã công bố có liên quan.


Rèn luyện các thao tác tư duy không gian trong dạy học Địa lí 12 ở trường trung học phổ thông

Bài viết phân tích cụ thể các thao tác tư duy không gian theo từng bước tiến hành của HS trên cơ sở tổng hợp các cách tiếp cận để xác định thao tác tư duy không gian của các nhà nghiên cứu trên thế giới và phân tích chương trình môn Địa lí ở Việt Nam.


Phân tích, so sánh chương trình môn Sinh học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình môn Sinh học hiện hành

Bài viết tập trung phân tích chương trình môn Sinh học trong chương trình GDPT 2018 và so sánh với chương trình GDPT hiện hành (2006) ở các khía cạnh cơ bản.


Quản lí phát triển chương trình nhà trường phổ thông theo tiếp cận phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

Bài viết bàn về việc quản lý phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Thực trạng dạy học phát triển năng lực thực hành Sinh học cho học sinh chuyên Sinh ở các trường trung học phổ thông

Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến tình hình hiện tại trong nhận thức của giáo viên về việc thực hiện nội dung thực hành Sinh học và tình hình kỹ năng thực hành Sinh học của học sinh lớp 11 hiện nay. Từ đó, chúng tôi xác định sự phù hợp và thiếu sót trong nội dung chương trình giảng dạy cho việc hình thành và phát triển năng lực thực hành sinh học cho sinh viên chuyên ngành sinh học.


Tài liệu mới download

Donald và bạn hữu 76
 • 28/06/2011
 • 43.503
 • 992
Donald và bạn hữu 74
 • 28/06/2011
 • 100.034
 • 122
Donald và bạn hữu 77
 • 28/06/2011
 • 56.610
 • 684
Donald và bạn hữu 71
 • 28/06/2011
 • 78.596
 • 758
Donald và bạn hữu 78
 • 28/06/2011
 • 81.887
 • 709
Donald và bạn hữu 41
 • 28/06/2011
 • 57.660
 • 324
Donald và bạn hữu 75
 • 28/06/2011
 • 93.153
 • 919
Donald và bạn hữu 31
 • 28/06/2011
 • 32.777
 • 879
Donald và bạn hữu 81
 • 09/07/2011
 • 46.508
 • 884

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu