Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo dục học (4.643)

Cách nào giúp sinh viên học ngoại ngữ tốt hơn (Một vài tiêu chí chữa lỗi)

Nội dung của bài viết nghiên cứu và xem xét các đơn vị ngôn ngữ trong mối quan hệ tương tác hợp nghĩa; lỗi và nhầm lần; lỗi và chuẩn; xác định và sắp xếp loại các lỗi để tìm ra các nguyên nhân và những hạn chế làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo nâng cao việc học ngoại ngữ của sinh viên.


Hướng nghiệp tại Pháp: Một năng lực được chia sẻ, một chính sách đặc biệt của ngành giáo dục quốc dân, một tổ chức phục vụ cho chính sách đó

Bài viết giới thiệu hiện trạng của một câu hỏi về hướng nghiệp tại Pháp trong bối cảnh đầy tiến triển sau cuộc thảo luận tầm quốc gia về nhà trường và bản báo cáo của Ủy ban do Ông Thélot làm chủ tịch, và vào thời gian biểu quyết dự thảo luật hướng nghiệp về tương lai của trường học.


Bàn về việc phát huy tính tích cực của người học

Bài viết trình bày các nội dung: thế nào là phát huy tính tích cực của người học, giáo viên cần phải làm những gì, thiết kế và sử dụng các kỹ thuật giảng dạy trên lớp có hiệu quả, rèn luyện kỹ năng tưu duy và khả năng tư duy sáng tạo nhằm tăng cường khả năng sử dụng ngôn ngữ, giúp học sinh có kỹ năng tìm tòi và biết kiếm tìm thông tin... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Học tập theo dự án trong môn “Phương pháp dạy học Lịch sử"

Bài viết khẳng định vai trò của học tập theo dự án trong việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống cho người học, đặc biệt là đối với sinh viên sư phạm. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Một số suy nghĩ về phương pháp dạy học môn Giáo dục học ở hội trường đông sinh viên

Bài viết trình bày phương pháp dạy học là cách thức hoạt động phù hợp, thống nhất của người dạy và người học nhằm thực hiện tối ưu các nhiệm vụ dạy học. Những chuyển biến dạy Giáo dục học tại hội trường đông sinh viên, mặt tích cực và hạn chế. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên trong học phần chương trình, phương pháp dạy học Hóa học

Bài viết trình bày phát triển năng lực tự học là hết sức cần thiết đối với sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về năng lực, vấn đề phát triển năng lực tự học cho sinh viên, giới thiệu các nguyên tắc xây dựng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun và sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun để phát triển năng lực tự học cho sinh viên.


Tổ chức quản lý nghiên cứu cơ bản ở một số nước trên thế giới

Bài viết trình bày quỹ nghiên cứu cơ bản Nga; quỹ Khoa học Tự nhiên Trung Quốc; quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ; tổ chức quản lý nghiên cứu cơ bản ở Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Yếu tố văn hóa trong dạy - học và đánh giá năng lực ngoại ngữ

Các nội dung của bài viết bao gồm: ngôn ngữ, văn hóa và tư duy; yếu tố văn hóa trong dạy và học ngoại ngữ; đo lường về thái độ; kiểm tra hiểu biết về văn hóa; biên soạn sách giáo khoa ngoại ngữ; những điều cần cân nhắc trong bài kiểm tra; biện pháp khắc phục lỗi văn hóa qua học tập.


Những tấm lòng vàng gặp nhau vì tương lai sinh viên Việt Nam

Bài viết trình bày một số mẫu chuyện về tấm lòng vàng đã giúp nhiều sinh viên dân tộc thiểu số và sinh nghèo vượt khó học giỏi nhằm mục đích kêu gọi những tấm lòng nhân hậu của cộng đồng trong sự nghiệp trồng người.


Những vấn đề lý thuyết về sách giáo khoa tiếng Nga dạy cho người nước ngoài

Bài viết trình bày vị trí của sách giáo khoa, giáo trình trong giảng dạy ở Đại học; quy trình biên soạn sách giáo khoa giảng dạy ngoại ngữ; đặc điểm và những vấn đề lý thuyết về sách giáo khoa dạy ngoại ngữ. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Trình trạng già hóa đội ngũ giảng viên đại học ở Việt Nam hiện nay

Bài viết trình bày thực trạng già hóa đội ngũ giảng viên, các nguyên dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực giảng dạy trong các trường đại học và một số quan điểm nhằm nâng cao, hạn chế tình trạng bế tắc do sự hẫng hụt đội ngũ giảng viên đại học.


Vấn đề độc lập làm việc của sinh viên đại học

Bài viết với các nội dung như tại sao cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề tự học ở bậc đại học; thế nào là tự học; người học cần làm gì để việc học đạt kết quả tốt; vai trò của thầy giáo. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Bàn về việc bồi dưỡng chiến lược học ngoại ngữ cho sinh viên đại học chuyên ngữ

Chiến lược học tập là gì, các nhóm chiến lược học tập, phong cách học tập và chiến lược học tập, mối quan hệ giữa phong cách học tập và chiến lược học tập, những đặc điểm của người học ngoại ngữ thành công, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng chiến lược học tập, mục tiêu của việc bồi dưỡng chiến lược học tập cho sinh viên, một số phương pháp tìm hiểu chiến lược học tập của sinh viên. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Bản chất vấn đề đổi mới phương pháp dạy học đại học

Bài viết nghiên cứu về bản chất của đổi mới phương pháp dạy học đại học gồm 4 nội dung chính: đổi mới mục tiêu dạy học, đổi mới về nội dung dạy học, đổi mới về phương pháp và phương tiện dạy học, đổi mới kiểm tra và đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Những điều kiện cần có để xây dựng mạng lưới cơ sở thực hành, thực tập phục vụ đào tạo ngành công tác xã hội

Bài viết với nội dung thực hành, thực tập công tác xã hội đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đào tạo công tác xã hội trong khi đó hoạt động đào tạo thực hành công tác xã hội của sinh viên vẫn còn hạn chế; bài viết nghiên cứu, tìm ra những điều kiện cần có nhằm cải thiện mạng lưới này có ý nghĩa to lớn trong thực tiễn.


Higher education internationalization in Vietnam: Unintended socio-political impacts of joint programs seen as special free academic zones

During the last decades, Joint Programs, a model of transnational higher education, have enjoyed tremendous increase Vietnam. In this model, all the curricula, textbooks and other teaching materials are provided by foreign partners; all subjects are taught fully in foreign languages; foreign lecturers teach a part of the academic programs; the domestic lecturers are recommended by the local institutions but must be approved by the partner universities. The domestic lecturers, in their teaching, are required to deliver accredited courses in accordance to the partners’ curricula and subject outlines. Assessment process and quality assurance are controlled by the partner universities. Upon completion of their programs, students are awarded degrees of the partners.


Các dạng bài tập luyện kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên bắt đầu học tiếng Nga ở giai đoạn đầu cơ sở

Bài viết nghiên cứu với mục tiêu giúp cho người học loại bỏ được các khó khăn về tâm lý ngôn ngữ để hình thành các kỹ năng nghe hiểu lời nói tự nhiên thông qua tìm các bài tập luyện nghe tương ứng từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, luyện nghe qua các bài hát và thơ ca của Nga.


Hợp tác khoa học với hệ thống đại học Cộng hòa Pháp nhu cầu và triển vọng (Từ kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo của Khoa Văn học)

Bài viết làm sáng tỏ một số giả thuyết khoa học như chương trình đào tạo và mô hình tổ chức nghiên cứu tại Khoa Văn học, trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, đang có một sự “lệch pha” so với nhu cầu của xã hội và đời sống học thuật theo chuẩn mực quốc tế; hình thức đào tạo tín chỉ chính là một cơ hội để tạo ra một bước chuyển biến có tính cách mạng trong việc khắc phục tình trạng nói trên; tận dụng những cơ hội do việc chuyển đổi sang hình thức đào tạo tính chỉ mang lại, cần phải có một số điều kiện nhất định về phương diện học thuật.


Đề thi tiếng Anh cho giai đoạn cơ sở ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Những thay đổi tích cực

Bài viết trình bày thực trạng đề thi tiếng Anh cho giai đoạn cơ sở ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và đưa ra một số đóng góp ý kiến nhằm cải tiến đề thi tiếng Anh để có thể đánh giá kỹ năng đọc và viết hiệu quả hơn. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tiếp cận mô hình đại học nghiên cứu trên thế giới – Triển vọng và thách thức của đại học Việt Nam

Bài viết trình bày những suy nghĩ, trăn trở của triển vọng và thách thức đối với đại học của Việt Nam về trường có “thương hiệu” lớn, sẽ có sức hút lớn vì có nhiều tài năng; trường giàu có, các thầy sẽ giàu có và có cuộc sống toàn tâm toàn ý cho chuyên môn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Essai de mesure de la qualite de service dans le contexte d’enseignement superieur universitaire au Vietnam

Cet étude s’inscrit dans le cadre général d’une meilleure compréhension du concept de la qualité de service dans le contexte des universités vietnamiennes. Elle propose une démarche de mesure de la qualité du service d’enseignement supérieur fourni par les universités au Vietnam. D’abord, une étude exploratoire a été réalisé. Celle-ci a permis de générer un ensemble d’items. La liste d’items obtenue a fait l’objet d’un questionnaire qui est ensuite administré auprès de 675 étudiants d’une université vietnamienne pour but de déterminer les dimensions permettant de mieux caractériser la qualité du service d’enseignement supérieur dans ce contexte. Les résultats obtenus permettent d’approprier une échelle de mesure qui est légèrement différente à l'échelle SERVQUAL largement connue en matière de qualité de service. Ils montrent aussi que les éléments tangibles, la serviabilité et l’assurance semblent les trois dimensions de service propres aux universités.


Từ chân trời của Đông Á đến chân trời nhân loại: Một số chuyển biến của khoa học xã hội nhân văn Việt Nam những năm gần đây

Bài viết của chúng tôi muốn phác họa, khái quát bước chuyển biến khoa học xã hội nhân văn xem nó như một biểu hiện của chiều sâu tư duy của một dân tộc đang nỗ lực xây dựng một đất nước “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”, đồng thời thực sự hội nhập với dòng chảy tư duy của nhân loại “theo lăng kính của tính phản xạ hậu hiện đại”; tôn giáo học với ý nghĩa một chuyên ngành nhân văn có nhiệm vụ nghiên cứu những góc khuất đặc biệt của con người.


Các nguyên tắc chính để đánh giá chương trình đào tạo đại học và sau đại học

Bài viết với nội dung mục tiêu đào tạo phải phù hợp với yêu cầu kinh tế xã hội; đảm bảo chất lượng đào tạo; đảm bảo hiệu quả đào tạo; đảm bảo hiệu suất đào tạo; đảm bảo tính sư phạm của chương trình đào tạo.


Ảnh hưởng của viện trợ Mỹ đối với sự phát triển của giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975

Trong quá trình thực hiện các mục tiêu chính trị – quân sự ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954– 1975, lĩnh vực văn hóa giáo dục luôn được Mỹ chú trọng và coi đó như là nội dung không thể thiếu trong hệ thống các chính sách của Washington đối với cuộc chiến tranh ở Việt Nam.


Impacts of cefr-aligned learningoutcome implementation on assessment practice at tertiary level education in Vietnam: An exploratory study

This article reports the initial findings on the implementation of the Common European Framework of Reference (CEFR) for Languages at tertiarylevel educationin Vietnam. It explores the impacts of CEFR-aligned learning outcome implementation on assessment practice for non-English major students at a university in Central Vietnam.


Quản lý hoạt động thanh tra thi tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Đại học Huế

Quản lý hoạt động thanh tra thi (HĐTTT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các nhà quản lý trong các cơ sở giáo dục đại học và đây cũng là nội dung quan trọng trong công tác quản lý trường học. Nội dung của thanh tra thi bao gồm: Đánh giá việc thực hiện các quy định về thi, xét tuyển, xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án của đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia.


Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Huế

Nghiên cứu này tìm hiểu thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Huế. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 40 cán bộ quản lý và 146 giáo viên ở 4 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Thực trạng bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bài viết này đánh giá thực trạng bồi dưỡng giáo viên (GV) trung học cơ sở (THCS) tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 206 cán bộ quản lý (CBQL) và GV ở 6 trường THCS đã tham gia khảo sát. Kết quả cho thấy phần lớn CBQL và GV đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng GV THCS; công tác này đã được chú trọng với nhiều nội dung với các hình thức khác nhau.


Đổi mới hệ thống tổ chức, chương trình và quy trình đào tạo giáo viên

Từ thực trạng của hệ thống tổ chức đào tạo giáo viên trong các trường Đại học Sư phạm hiện hành, tác giả phân tích những nhược điểm của quy trình và chương trình đào tạo này. Từ đó, tác giả đề xuất việc đổi mới hệ thống tổ chức và quy trình đào tạo giáo viên theo mô thức quốc tế, đồng thời bổ sung các môn học mới theo khoa học giáo dục hiện đại.


Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Đại học Huế

Bài viết này nghiên cứu cơ chế tự chủ tài chính (TCTC) tại Đại học Huế (ĐHH) dựa trên dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập được từ số liệu kế toán, báo cáo thống kê và kết quả điều tra, khảo sát 110 nhân viên kế toán và cán bộ quản lý.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
  • 27/07/2013
  • 74.867
  • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Lý luận dạy học - Phần 4
  • 29/09/2010
  • 99.432
  • 186

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu