Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo dục học (4.947)

Bồi dưỡng năng lực sư phạm thực tiễn cho sinh viên sư phạm để tổ chức dạy học theo định hướng giáo dục STEM ở trường phổ thông

Bài viết trình bày tiến trình tổ chức bồi dưỡng năng lực sư phạm thực tiễn cho sinh viên để dạy học theo định hướng giáo dục STEM. Chúng tôi phân tích kết quả thực nghiệm đã tổ chức cho sinh viên sư phạm Khoa Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.


Sử học Việt Nam với “Những tiếp cận thời mở cửa”

Bài viết điểm lại một số vấn đề phương pháp luận cần được quan tâm của sử học Việt Nam hiện nay; đồng thời giới thiệu một số luận điểm và ý kiến đáng chú ý của các tác giả ở Nga, Đức, Trung Quốc... liên quan đến lý luận sử học; nhằm cung cấp thông tin và cách tiếp cận khoa học, biện chứng, đa chiều đối với việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử ở bậc đại học.


Thiết kế bài tập, câu hỏi trắc nghiệm khách quan hình vẽ trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở

Bài viết trình bày những nghiên cứu về thiết kế bài tập, câu hỏi trong dạy học sinh học ở trường trung học cơ sở; tính ưu việt của bài tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan hình vẽ; cơ sở khoa học và kỹ thuật thiết kế bài tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan hình vẽ; xây dựng một số dạng bài tập trắc nghiệm khách quan hình vẽ trong dạy học Sinh học 8.


Tổ chức hoạt động tự học môn Phương pháp dạy học tiếng Việt cho sinh viên cao đẳng sư phạm tiểu học

Phương pháp dạy học Tiếng Việt là học phần rất quan trọng trong chương trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học bậc cao đẳng, nó cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản lí luận dạy học bộ môn. Các kiến thức của học phần này vừa mang tính lí thuyết lại vừa mang tính kinh nghiệm và thực hành. Bài viết nghiên cứu về cách tổ chức hoạt động tự học môn Phương pháp dạy học tiếng Việt cho sinh viên cao đẳng sư phạm tiểu học.


Đổi mới công tác đào tạo ở trường Đại học Thủ Dầu Một – Mấy nhận thức và giải pháp thực tiễn

Bài viết trình bày mục tiêu chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ được hoàn thiện, công tác tuyển sinh đào tạo; quản lý đi dần vào nề nếp của trường Đại học Thủ Dầu Một. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới giáo dục đại học của Đảng, nhà nước, ngành Giáo dục, trường đại học Thủ Dầu Một đã nỗ lực tạo bước phát triển cơ bản về quy mô, chất lượng, hiệu quả, đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực...


Reading comprehension in English: barriers and solutions

Reading comprehension has been described as a hierarchy of discrete skills or as a process associated with general thinking and solving problem. Not everyone knows exactly ways to avoid being bewildered and confused in comprehending. This paper, based on secondary research, will discuss three aspects of reading comprehension: its importance, the barriers a reader may struggle in reading, and some proposed strategies for better comprehensive reading. The findings of the research indicate that there are many problems that contribute to not deeply understanding while reading, and reading issues are more than trouble understanding or remembering what ones have read. The paper draws the conclusion that despite reading encounters, reading comprehension can get better with building vocabulary success and appropriate reading methods.


Ứng dụng thang nhu cầu của Maslow trong đào tạo đại học – Một số kết quả thực nghiệm tại trường Đại học FPT

Thang nhu cầu của Maslow được nhà tâm lý học Abraham Maslow đưa ra vào năm 1943 đã trở thành một trong những lý thuyết quan trọng nhất của quản trị kinh doanh và marketing. Với tính ứng dụng cao, lý thuyết này còn là cơ sở cho nhiều nghiên cứu giáo dục về nhu cầu của người học trong các cơ sở đào tạo. Thang nhu cầu cho phép nhà trường kiểm tra mức độ hài lòng của sinh viên và khả năng đáp ứng của mình đối với nhu cầu của họ từ nhu cầu thể lý đến nhu cầu xã hội. Như những trường đại học khác, trường Đại học FPT - cơ sở thành phố Hồ Chí Minh cũng tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên qua các học kì dựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng giảng viên, giáo trình, cơ sở vật chất … nhưng không dựa trên nền tảng lý thuyết cụ thể . Do đó bài viết này khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trường Đại học FPT dựa trên bậc hai và ba của thang nhu cầu của Maslow và nêu ra đề nghị về hành vi ứng xử cho giảng viên để cải thiện mức độ hài lòng của sinh viên nhà trường.


Sử dụng phương pháp thảo luận trong dạy học Địa lý 12 – Bài: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài viết trình bày khái niệm và một số khái quát về mục đích, ý nghĩa của phương pháp thảo luận trong dạy học Địa lí, nội dung, hình thức thảo luận, điều kiện hỗ trợ, các bước tiến hành thảo luận trong dạy môn Địa lí và một kịch bản ngắn sử dụng phương pháp thảo luận dạy học Địa lí 12 bài “Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm”.


Trò chơi đóng vai có chủ đề - Con đường thuận lợi nhất để rèn kỹ năng hoạt động nhóm cho trẻ

Kỹ năng hoạt động nhóm giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách, tạo cơ hội để trẻ được chơi, phát triển trí tuệ và hình thành kỹ năng xã hội sau này. Những kỹ năng hoạt động nhóm cần hình thành ở trẻ bao gồm: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng phân công công việc hợp lí; lắng nghe; phối hợp…


Hoạt động học và hướng dẫn tự học cho sinh viên

Khi nắm vững chương trình chi tiết, những kiến thức cần có của môn học và bề sâu tri thức ở các cấp độ nhận thức khác nhau, hiểu rõ nguyên lý của hoạt động học, giáo viên mới có thể vạch kế hoạch cho hoạt động dạy, dựa vào hoạt động dạy để hướng dẫn người học tự học có hiệu quả trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về hoạt động học.


Trường Đại học Thủ Dầu Một – Bước phát triển Khoa học Công nghệ (2011-2015)

Qua hơn hai năm hoạt động, trường đã tập hợp được tiềm năng khoa học công nghệ cả về đội ngũ cán bộ khoa học, cơ sở vật chất đồng thời hoạch định chiến lượng phát triển giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Trong giai đoạn 2001 – 2015, trường sẽ tạo mọi điều kiện cho các hoạt động đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên trong và ngoài trường, thực hiện ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn cao phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, góp phần giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.


Yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động về những kỹ năng mềm cần thiết đối với sinh viên

Bài viết tìm hiểu về các yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động về những kỹ năng mềm cần thiết đối với sinh viên và các vấn đề đặt ra cho giáo dục đại học.


Ảnh hưởng của tính cách cá nhân đến dự định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên khoa Kinh tế - Luật, trường Đại học Tiền Giang

Nghiên cứu này nhằm khám phá một số tính cách cá nhân ảnh hưởng đến dự định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang. Dữ liệu được thu thập từ 243 sinh viên khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang.


Mô hình và xu hướng phát triển trường đại học ngoài công lập ở Trung Quốc – bài học cho Việt Nam

Bài viết nhằm mục đích đóng góp vào hiểu biết chung về mô hình trường đại học ngoài công lập và về xu thế phát triển của chúng ở Trung Quốc vì Trung Quốc có thể chế chính trị giống Việt Nam và là nước cũng đã từng không cho phép phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập.


Hiện trạng các hệ thống thông tin quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang

Bài viết trình bày việc tiến hành khảo sát thông tin về việc quản lý các mảng thông tin giáo dục và hiện trạng các hệ thống thông tin quản lý của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả khảo sát cho thấy, hiệu quả sử dụng và hiệu suất kinh kế của các hệ thống thông tin quản lý chưa cao.


Khảo sát thực trạng nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Cần Thơ

Bài viết này dựa trên kết quả khảo sát 150 giảng viên ở Trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm hiểu thực trạng không đồng đều trong nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học. Từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm tháo gỡ và thúc đẩy hoạt động này hiệu quả hơn.


An improved teaching–learning based robust edge detection algorithm for noisy images

This paper presents an improved Teaching Learning Based Optimization (TLO) and a methodology for obtaining the edge maps of the noisy real life digital images. TLO is a population based algorithm that simulates the teaching–learning mechanism in class rooms, comprising two phases of teaching and learning. The ‘Teaching Phase’ represents learning from the teacher and ‘Learning Phase’ indicates learning by the interaction between learners. This paper introduces a third phase denoted by ‘‘Avoiding Phase” that helps to keep the learners away from the worst students with a view of exploring the problem space more effectively and escaping from the sub-optimal solutions. The improved TLO (ITLO) explores the solution space and provides the global best solution. The edge detection problem is formulated as an optimization problem and solved using the ITLO. The results of real life and medical images illustrate the performance of the developed method.


Nhận diện vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học dựa trên tiếp cận các mối quan hệ của nhóm nghiên cứu

Bài viết này tập trung xem xét vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh (NNCM) dựa trên 6 mối quan hệ chính của nhóm, bao gồm: (1) Mối quan hệ giữa các thành viên của NNCM; (2) Mối quan hệ giữa NNCM với trường đại học chủ quản; (3) Mối quan hệ giữa NNCM với bộ môn/khoa/trung tâm/viện nghiên cứu; (4) Mối quan hệ giữa NNCM, trường đại học và giới doanh nghiệp; (5) Mối quan hệ giữa NNCM với các cơ quan, tổ chức nước ngoài; (6) Mối quan hệ giữa NNCM trong trường đại học với Nhà nước.


Đổi mới phương pháp giảng dạy các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở trung học phổ thông: Từ đường hướng lấy người dạy làm trung tâm sang đường hướng lấy người học làm trung tâm

Bài viết nghiên cứu việc đổi mới phương pháp giảng dạy các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở trung học phổ thông từ đường hướng lấy người dạy làm trung tâm sang đường hướng lấy người học làm trung tâm.


Giáo dục Triết học với nhiệm vụ phát triển năng lực tư duy khoa học cho sinh viên trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội

Bài viết với nội dung: phát triển năng lực tư duy khoa học cho học sinh là mục tiêu và yêu cầu của quá trình dạy học ở đại học; giảng dạy môn triết học với việc phát triển năng lực tư duy khoa học cho sinh viên trường ĐHNN, ĐHQG Hà Nội.


Vấn đề dạy đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Nga trong đào tạo cử nhân kinh tế

Bài viết trình bày mục đích của việc dạy và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng ngoại ngữ; một số nguyên tắc cơ bản khi dạy đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng ngoại ngữ; các kỹ năng cần hình thành và phát triển cho sinh viên khi dạy đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng ngoại ngữ...


Đổi mới phương pháp đọc hiểu với bộ sách giáo khoa tiếng Pháp trung học phổ thông

Bài viết trình bày yêu cầu đổi mới trên bình diện lý thuyết và thực tiễn; đổi mới thông qua việc xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa; xây dựng các mạch nội dung; đổi mới phương pháp dạy học đọc hiểu với bộ sách giáo khoa tiếng Pháp ở bậc trung học phổ thông.


Virtual patient simulation: Promotion of clinical reasoning abilities of medical students

Virtual patient simulation (VPS) is used in the education of health care professionals. This method brings an opportunity for the learner to examine necessary diagnostic and therapeutic skills. The aim of this study was to assess the efficacy of VPS on clinical reasoning abilities of medical students and to evaluate their attitude towards VPS in clinical endocrinology course in a teacher centered educational environment.


Luyện kỹ năng nghe hiểu với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin Một số bài tập ứng dụng

Bài viết trình bày mô hình quá trình nghe hiểu của Nagle và Sanders; mô hình quá trình nghe hiểu của Gremmo và Holec; các chiến lược nghe hiểu; một vài đặc điểm của người nghe và tác động của chúng đến quá trình nghe hiểu; các bước của một bài nghe hiểu; những ưu việt của công nghệ thông tin trong dạy học nghe hiểu...


Áp dụng hoạt động thuyết trình để nâng cao chất lượng dạy - học các môn lý thuyết cho sinh viên ngoại ngữ

Tại trường đại học ngoại ngữ, giảng dạy các ngành lý thuyết như văn học, phương pháp giảng dạy ngôn ngữ, ngôn ngữ học, tâm lý học ... trong mô hình truyền thống IRF: Khởi đầu - Phản hồi - Phản hồi (Ur, 1996: 227) với giáo viên là người khởi xướng cho thấy sự thiếu sót của hiệu quả. Bài viết này trình bày bài thuyết trình của sinh viên như một thước đo để nâng cao chất lượng giảng dạy và học các môn lý thuyết cho sinh viên ngoại ngữ.


Xây dựng một công cụ kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ

Bài viết giới thiệu một số công cụ đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ. Những nguyên lý có ích cho việc xây dựng các công cụ kiểm tra - đánh giá, nhất là kiểm tra - đánh giá tổng kết, kiểm tra - đánh giá mục tiêu cũng như kiểm tra - đánh giá phân loại.


Đổi mới kiểm tra đánh giá - Giải pháp đa công cụ kiểm tra đánh giá

Bài viết gồm 3 phần: giới thiệu đặc điểm của kiểm tra đánh giá thúc đẩy hoạt động của học của sinh viên; giải pháp đổi mới công tác kiểm tra đánh giá bằng phương pháp đa công cụ kiểm tra đánh giá; đưa ra một số điều kiện giúp đưa ra công cụ kiểm tra đánh giá vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên.


Một số yếu tố thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Việc tạo các môi trường để tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vị công tác đào tạo, giảng dạy là việc làm tối ưu trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Bài viết nghiên cứu một số yếu tố thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.


Empirical study of the important elements in the researcher development journey

This paper presents the results of a study into what is important in the researcher development journey as perceived by students, academic supervisors and research administrators. The study was undertaken within the Department of Electronics at the University of York to test the survey instrument for a wider, multidisciplinary and multi-institutional survey. It was undertaken in the National context of a focus on the importance of postgraduate skills development being an integral part of the researcher journey. An integrated support system is used in the department for all postgraduate students. Results show that students and supervisors both agree that helping the student gain a PhD and seeing them as a professional researcher are of high importance. Research outputs were rated lowest for students and both rate administrative needs low. The study informs engagement with the administrative and skills development agendas thinking and is being used by the system development team.


Môn ngoại ngữ ở trường trung học phổ thông chuyên

Bài viết nêu một số nhận xét về hiện trạng dạy và học ở các lớp học tại trường trung học phổ thông chuyên. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tài liệu mới download

Nấm Shiitake (nấm đông cô)
  • 17/09/2011
  • 16.210
  • 665

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu