Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo dục học (6.225)

Vận dụng nghị quyết số 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục để nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần lý luận chính trị tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Bài viết muốn đề cập đến thực tế của việc giảng dạy, học tập các học phần Lý luận chính trị tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Từ đó đề ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học các học phần Lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.


Kiểm định chất lượng giáo dục đại học thách thức đối với khối trường đại học địa phương

Kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục đã được hình thành và phát triển từ lâu. Hiện nay, hoạt động này ngày càng phổ biến bởi nó là một công cụ hiệu quả giúp các trường kiểm soát và đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở giáo dục.


Vận dụng giáo dục trải nghiệm nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm nghệ thuật

Bài viết phân tích các “con đường trải nghiệm” để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm nghệ thuật, từ đó đưa ra những giải pháp phát triển năng lực dạy học cho sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực giáo viên nghệ thuật.


Quy trình phát triển năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm nghệ thuật

Bài viết phân tích đặc điểm dạy học các môn nghệ thuật ở trường phổ thông và đặc điểm học tập của sinh viên sư phạm đại học sư phạm nghệ thuật (ĐHSPNT). Từ đó đưa ra quy trình phát triển năng lực dạy học cho sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực giáo viên nghệ thuật đáp ứng yêu cầu cấp thiết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.


Nuôi mầm bao dung trong học đường

Tài liệu này trình bày về triết lý giáo dục; đặt nền móng cho giáo dục; xử lý khi gặp bắt nạt trong trường học; ngăn chặn bắt nạt, nuôi mầm bao dung; vận động trong trường học, kế hoạch hành động.


1000 Câu trắc nghiệm ôn thi viên chức, công chức môn Kiến thức chung có đáp án

Để giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi viên chức, công chức sắp tới và đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo tham 1000 Câu trắc nghiệm ôn thi viên chức, công chức môn Kiến thức chung có đáp án dưới đây.


Bộ câu trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS-THPT có đáp án

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo Bộ câu trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS-THPT có đáp án dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi công chức sắp tới.


Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học nội dung Hình học 10

Bài viết trình bày một nghiên cứu cụ thể tại Trường Trung học phổ thông Bà Điểm (gồm 44 học sinh) đã được thực hiện 3 biện pháp: hình thành tri thức mới cho học sinh thông qua hoạt động khảo sát một hay nhiều trường hợp riêng lấy từ thực tiễn; tăng cường xây dựng các tình huống gắn với đời sống thực tiễn để học sinh giải quyết; tổ chức cho học sinh khai thác, vận dụng kiến thức đã học dựa trên các đồ dùng được làm từ vật liệu có sẵn trong cuộc sống thường ngày.


Thúc đẩy hợp tác trường đại học - doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học tại Học viện Ngân hàng

Bài viết gợi mở các giải pháp và khuyến nghị nhằm thúc đẩy hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của trường đại học hướng tới những giá trị dài hạn dành cho các bên.


Đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học trong hoạt động hướng nghiệp: Nghiên cứu hình thức hợp tác giữa trường đại học Ngoại thương và Doanh nghiệp trong cộng đồng Keieijuku- Hà Nội

Trong bài viết này nhóm tác giả đã tiến hành thực địa và phỏng vấn sâu lãnh đạo của một số doanh nghiệp tại Cộng đồng Keieijuku-Hà Nội (Kei) tham gia hợp tác với trường Đại học Ngoại thương (FTU) giai đoạn 2016-2020. Nghiên cứu áp dụng phân tích UEC theo cách tiếp cận của Samuel & Omar (2015) để phân tích thực tiễn triển khai UEC tại FTU.


Hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp: Thực tiễn tại cơ sở II - Trường đại học Ngoại thương, thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này phân tích nội dung và đánh giá kết quả hợp tác giữa Cơ sở II- Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) và DN. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp có khả năng triển khai nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa Cơ sở II và các DN trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường ĐH theo tinh thần của Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13.


Chuyển giao tri thức tại các trường đại học trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật và công nghệ tại Việt Nam: Nghiên cứu tại trường đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết tập trung so sánh và mô tả ba hoạt động chuyển giao tri thức qua kênh chính thức và có thể mang lại lợi ích kinh tế bao gồm: hoạt động thương mại hóa công nghệ và sáng chế dựa trên nền tảng kết quả nghiên cứu ứng dụng; hoạt động ươm tạo các doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) khởi nguồn thuộc trường ĐH; và hoạt động thực hiện dịch vụ KH&CN theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.


Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

Bài viết này tìm hiểu thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG - HCM; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV của trường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.


Văn hóa đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay nhìn từ yêu cầu kiến tạo bản sắc (Trường hợp Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM)

Bài viết chủ yếu giới thiệu khung lý thuyết về kiến tạo bản sắc văn hóa, trường hợp bản sắc văn hóa đại học nhìn từ góc độ văn hóa tổ chức. Bài viết chọn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) - một trong những trung tâm đào tạo khoa học xã hội và nhân văn lớn trên cả nước - làm trường hợp khảo sát với hy vọng qua đó có thể giúp hiểu thêm văn hóa đại học ở Việt Nam nhìn từ yêu cầu kiến tạo bản sắc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập văn hóa hiện nay.


Đánh giá liêm chính học thuật của sinh viên qua nhận thức của sinh viên về môi trường học thuật và hành vi không trung thực học thuật

Nghiên cứu này khảo sát nhận thức và hành vi không trung thực học thuật, qua đó đánh giá liêm chính học thuật của sinh viên đại học trong bối cảnh của Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện qua cuộc khảo sát 208 sinh viên từ năm thứ nhất đến năm tư của một khoa trong một trường đại học phía Nam tại Việt Nam.


Ảnh hưởng của chất lượng thông tin đến kiến thức thu nhận của sinh viên qua hệ thống E-learning: Một nghiên cứu tại các trường đại học ở Tp. HCM

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chất lượng thông tin đến kiến thức thu nhận của sinh viên qua hệ thống hỗ trợ dạy học trực tuyến (Elearning), từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng thông tin để gia tăng hàm lượng kiến thức của sinh viên.


Tác động của giáo dục khởi nghiệp và nhân tố bối cảnh đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mục đích của nghiên cứu đánh giá những tác động của giáo dục khởi nghiệp và nhân tố bối cảnh đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc thu thập và phân tích số liệu từ 218 sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.


Practical guide of teaching online

"Ebook Teaching online a practical guide" putting the course together; teaching in the online classroom; student activities in the online environment, taking advantage of new opportunities...


Teaching Large Multilevel Classes

"Ebook Teaching large multilevel classes" present getting to know our students; motivation and activation; reviewing while maintaining interest and momentum; dealing with written work, class rituals, making students repinsible...


Teaching in diverse classrooms and skillful teacher

"Ebook The skillful teacher" on technique, trust, and responsiveness in the classroom; experiencing teaching; the core assumptions of skillful teaching; understanding our classrooms; what students value in teachers; understanding and responding to the emotions of learning; lecturing creatively; preparing students for discussion; getting students to participate in discussion; teaching in diverse classrooms; giving helpful evaluations...


Learners in the classroom and ideas and strategies

"Ebook Notivating learners in the classroom: Ideas and strategies" present the foundations of learning; motivation to learn; self-knowledge – the role of learning styles; the learning environment; memory – recognise, revise, review, recall and reflect; social and emotional factors; managing learning; the effective school...


Picture word inductive model of teaching beginning reading

"Ebook Teaching beginning reading and writing with the picture word inductive model" present the content glimpsing the model in kindergarten and 2nd grad; describing the picture word inductive mode; using the model in a language arts unit; designing multidimensional reading and writing instruction; getting started in your classroom or school; working with older beginning readers.


Interactive approach to language pedagogy

"Ebook Teaching by principles an interactive approach to language pedagogy" with foundations for classroom practice; contexts of teaching; designing and implementing classroom lessons; teaching language skills; assessing language skills.


Outdoor playground games

"Ebook 100 Playground games brighten up outdoor playground games" presnet play teaches children how to manage some of the risks associated with physical activity; unstructured physical play is the perfect outlet for helping to reduce stress in a child’s life and encourages them to work out any emotional aspects related to everyday experiences; co-operation, helping, sharing and problem solving are all things children learn through play and are skills which they carry with them throughout life...


Communicative slassroom and 100 Tesol activities for teachers

"Ebook 100 Tesol activities for teachers – Practical ESL/EFL activities for the communicative slassroom" presnet common tesol activities; lesson planning activities; templates/activity resource.


How to develop critical thinking skills in the primary classroom

Critical thinking is one of the 21st century skills. It is often included in the ‘Four Cs’ – the others being creativity, collaboration, and communication. Developing critical thinking skills means helping children move beyond simple comprehension of information. They learn to use logic and evidence to make deductions, analyse and classify information, and solve problems. It means they can ask questions to others and to themselves to form a deeper understanding of the world around us.


Teach critically and with respect

"Ebook Language, culture, and teaching" is dedicated to all those teachers who teach critically and with respect and love for their students, and with determination and hope for a more socially just future.


English teacher and casebook of virtual realities

"Ebook Situations a casebook of virtual realities for the English teacher" focus on the teacher; focus on the curriculum; focus on the students; focus on the school; appendixes.


Behaviour management of teacher leadership

"Ebook Teacher leadership and behaviour management" present the content changes and what stays the same in behaviour management; the boss, the manager and the leader approaches to dealing with disruption; a humanistic view of discipline; the balance model minimalism in behaviour management; current trends in the management of emotional and behavioural difficulties...


Resources for teaching ESL

"Ebook Tools for ESL lesson planning" a book of techniques, sample lesson plans, activities and resources for teaching ESL; basic teaching tools; sample lesson plans; techniques and activities guide; references; books from the sample lessons.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu