Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo dục học (4.428)

Sử dụng mô hình HEdPERF đánh giá sự hài lòng của sinh viên đại học về chất lượng dịch vụ đào tạo

Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự hài lòng của sinh viên với chất lượng dịch vụ giáo dục tại Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh dựa trên mô hình HEdPERF. Dữ liệu cho nghiên cứu được thu thập từ 933 sinh viên đại học bằng cách sử dụng bảng câu hỏi thiết kế sẵn. Phương pháp thống kê mô tả và tương quan đã được sử dụng để phân tích các dữ liệu đã thu thập.


Tích hợp kiến thức công nghệ và thực hành kĩ năng nghề trong đào tạo giáo viên kĩ thuật tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình TPACK

Năng lực dạy học của Giáo viên Kĩ thuật (GVKT) được hình thành và phát triển ngay trong quá trình dạy học (QTDH), đặc biệt là khả năng Chuyên môn Kĩ thuật, Kĩ năng thực hành nghề và ứng dụng sự tiến bộ của Công nghệ trong đổi mới phương pháp dạy học (PPDH). Giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo các ngành Sư phạm Kĩ thuật (SPKT) tại trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSPKT TP. HCM) là xây dựng chương trình đào tạo theo mô hình nối tiếp, tăng cường cơ sở hạ tầng mạng internet cho việc đổi mới PPDH theo định hướng Blended Learning, thành lập Trung tâm Bồi dưỡng và đánh giá Kĩ năng nghề.


Dạy học khám phá theo mô hình 5E - một hướng vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học ở tiểu học

Bài viết trình bày việc việc mô tả sơ lược về sự ra đời và tư tưởng của lí thuyết kiến tạo trong dạy học, còn muốn giới thiệu một mô hình học tập mới, mô hình 5E, trên nền tảng của lí thuyết kiến tạo và phương pháp dạy học khám phá, phân tích các thành tố của mô hình, vai trò của giáo viên và học sinh cũng như khả năng vận dụng mô hình này trong dạy học tiểu học hiện nay.


Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục ở bậc mầm non

Bài viết tập trung trình bày vai trò của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, các tính năng của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non và mô tả cách thức thiết kế tư liệu giáo dục, quy trình thiết kế giáo án điện tử ở bậc mầm non (các hoạt động giáo dục) phù hợp với đặc điểm nhận thức mang tính trực quan, hình tượng của trẻ mầm non.


Vai trò của nhân viên công tác xã hội trường học trong mối quan hệ với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường Việt Nam hiện nay

Bài viết trình bày thực trạng những vấn đề xã hội của học sinh, phân tích nguyên nhân, hậu quả của nó, đồng thời, phân tích vai trò và các hoạt động của nhân viên công tác xã hội (NVCTXH) trường học trong mối quan hệ với gia đình, cộng đồng xã hội và hệ thống nhà trường. Từ đó, bài báo khẳng định vai trò quan trọng và những thế mạnh đặc thù của NVCTXH trường học trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề xã hội của học sinh, góp phần thúc đẩy giáo dục – đào tạo những thế hệ tương lai của đất nước theo mục tiêu phát triển bền vững.


Thực trạng sự vận hành của các thành tố mô hình hỗ trợ trẻ khuyết tật trong trường mầm non hòa nhập

Bài viết đưa ra một số kết quả nghiên cứu về mô hình hỗ trợ trẻ khuyết tật (TKT) với các thành tố có mối quan hệ tương hỗ và ý nghĩa quan trọng đối với đảm bảo chất lượng của giáo dục hòa nhập trong trường mầm non hòa nhập. Trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng của sự vận hành của các thành tố mô hình hỗ trợ trong trường mầm non hòa nhập, bài viết đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sự vận hành các thành tố của mô hình đối với các trường mầm non hòa nhập.


Mô hình giáo dục phổ thông dành cho học sinh điếc tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Bài viết đề cập đến các nghiên cứu về đặc điểm học tập của học sinh điếc; giới thiệu kết quả, những kinh nghiệm, khó khăn và đề xuất một số biện pháp xây dựng mô hình giáo dục phổ thông dành cho học sinh điếc (từ lớp 1 đến lớp 12) tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Đặc biệt thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nhằm xây dựng mô hình đáp ứng nhu cầu học tập của mọi HS điếc và phụ huynh HS điếc.


Một số vấn đề về phát triển năng lực tư duy phản biện của sinh viên đại học hiện nay

Vấn đề phát triển năng lực tư duy phản biện của sinh viên là một nội dung quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học hiện nay. Bài viết trình bày và phân tích các nhân tố tác động đến quá trình phát triển này, làm cơ sở để đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm phát huy tính hiệu quả trong phát triển năng lực tư duy phản biện của sinh viên.


Thực trạng và giải pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực ở một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung bài viết này công bố kết quả khảo sát, điều tra về thực trạng KTĐG theo năng lực trong dạy học ở trường phổ thông của hơn 160 GV hiện giảng dạy nhiều môn học khác nhau ở 30 trường Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; cùng với đó là kết quả khảo sát ở 280 sinh viên (SV), 58 giảng viên và 19 cán bộ quản lí của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng về thực trạng KTĐG theo năng lực đối với SV khối sư phạm. Kết quả là cơ sở để nghiên cứu các nội dung liên quan đến KTĐG năng lực trong dạy học nói chung và trong DHTH nói riêng.


Thực trạng một số năng lực giáo dục con của cha mẹ học sinh trung học cơ sở

Bài viết tập trung phân tích một số năng lực giáo dục cơ bản của cha mẹ trong quá trình giáo dục con ở độ tuổi thiếu niên. Kết quả cho thấy, hầu hết các năng lực giáo dục con của cha mẹ được nghiên cứu không cao, chỉ ở mức trung bình hoặc dưới trung bình.


Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

Giáo dục môi trường cho học sinh là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao ý thức và hành động bảo vệ môi trường cho các công dân tương lai. Trong nhà trường Trung học phổ thông, Giáo dục công dân là môn học có thể tích hợp nhiều nội dung giáo dục môi trường nhưng trên thực tế chưa được thực hiện một cách tự giác và có hệ thống.


Ý nghĩa của đạo hiếu đối với quan hệ gia đình ở Việt Nam hiện nay

Đạo Hiếu là giá trị hàng đầu của đạo làm người, là nền tảng của xã hội. Người Việt Nam rất coi trọng Hiếu. Trong quan hệ gia đình ở nước ta, Đạo Hiếu có ý nghĩa, vai trò quan trọng, nó không chỉ là một chuẩn mực đạo đức, một tiêu chuẩn để đánh giá mà còn là một nguyên tắc hành động, một nguyên lý ứng xử của con cái đối với cha mẹ, ông bà và những người thân trong gia đình.


The effect of school culture, motivation, and principal leadership on teacher performance and quality of education (a case study of a junior high school in tangerang)

The present study aims to analyze the effect of school culture, motivation and principal leadership through teachers’ performance on education quality. It is specifically intends to identify the dominant variables affecting teacher performance.


Thực trạng xây dựng bài giảng điện tử tại trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Đề tài sẽ phân tích thực trạng xây dựng bài giảng điện tử Trường Đại học Y Dược. Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả, khảo sát 86 giảng viên tham gia xây dựng bài giảng e –Learning năm 2016 và 2017. Sau 1 năm nghiên cứu, có sự phát triển và kế thừa số lượng giảng viên tham gia e-Learning. có 58,1% giảng viên thấy khó khăn khi xây dựng bài giảng. 93,0% giảng viên sẵn sàng tham gia.


Thực trạng kết quả học tập của sinh viên cử tuyển tại trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Bài viết tập trung mô tả thực trạng kết quả học tập các sinh viên (SV) cử tuyển đang học tập tại Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. Từ đó tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng này và đề xuất các giải pháp can thiệp và sẽ công bố trong tương lai.


Hình thành kỹ năng tự học cho sinh viên nội trú khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Bài viết tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng tự học của sinh viên nội trú (SVNT) của Khoa, từ đó đánh giá và đề xuất một số kỹ năng tự học cơ bản cần hình thành ở sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên nội trú Khoa Ngoại ngữ.


Investigating students’ perception on the effectiveness of using facebook group in improving writing skill at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

The study aimed to find out the students’ perception on the effectiveness of using Facebook group in improving writing skill at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry by using a mixed method of the survey, consisting of quantitative and qualitative method.


Biện pháp dạy học môn Khoa học lớp 4, 5 theo hướng tìm tòi thực nghiệm

Dạy học môn Khoa học theo hướng tìm tòi thực nghiệm là một định hướng học tập kiểu mới hiệu quả, cơ bản làm thay đổi những quan điểm về định hướng học tập truyền thống. Bài viết góp phần làm rõ một số biện pháp lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học và xây dựng các phương án thực nghiệm trong môn Khoa học lớp 4, 5 theo hướng tìm tòi thực nghiệm.


Project based learning: The path to education modernisation

This paper discusses the main features of PBL and offers practical ideas on how best to engage the students at the Banking Academy of Vietnam so that their graduation goals are achieved to outstanding levels. Business issues are among the featured topics where students and instructors openly discuss the encounters both sides have experienced while implementing various projects.


Phát triển năng lực nghề nghiệp trong chương trình đào tạo giáo viên tiếp cận từ thị trường lao động (trường hợp ngành sư phạm lịch sử trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên)

Trong bài viết này, trên cơ sở trình bày về thực trạng, giải pháp phát triển năng lực nghề nghiệp ở trường ĐHSP Thái Nguyên từ phản ánh của các nhà sử dụng lao động, tác giả mong muốn đưa ra một khuyến nghị trong việc đổi mới chương trình đào tạo của các trường sư phạm hiện nay.


Hoạt động kể chuyện trong dạy học ở trung học cơ sở và trung học phổ thông

Để nâng cao chất lượng giảng dạy ở bậc trung học, giáo viên cần đa dạng hóa hoạt động dạy học và thu hút được sự chú ý của học sinh ngay từ những phút đầu giờ. Một trong những hoạt động đó là kể cho học sinh nghe một câu chuyện vui, kéo dài không quá mười phút. Đây là một hoạt động đa mục đích nhằm lôi cuốn tâm hồn các em, dạy cho các em cách biểu cảm, giáo dục và hình thành nhân cách, rèn kỹ năng tư duy, gắn kết giữa kiến thức đang học với đời sống thực tế.


Mô hình đồng giảng dạy tại khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Bài viết này trình bày mô hình dạy học đồng giảng dạy (co-teaching) đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Thông qua tổng hợp những nghiên cứu, bài viết sẽ trình bày cơ sở lí luận về mô hình dạy học đồng giảng dạy, phân tích những lợi ích cũng như những điểm cần lưu ý khi sử dụng phương thức này, từ đó đề xuất cân nhắc ứng dụng trong bối cảnh dạy học của Việt Nam, đặc biệt là tại các cơ sở đào tạo đại học.


Thực trạng khai thác công nghệ thông tin của giảng viên trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Bài viết tiến hành nhằm xác định thực trạng khai thác CNTT của giảng viên Trường Đại học Y Dược- Đại học Thái Nguyên. Phương pháp thực hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang, khảo sát 200 giảng viên. Hệ thống hạ tầng CNTT nhà trường khá đầy đủ về mạng, đường truyền, máy chủ. Đội ngũ kỹ sư tin học chỉ có 2 người. 100% giảng viên có máy tính xách tay. 92,5% giảng viên sử dụng hòm thư miễn phí.


Nhận diện những rào cản trong tư duy, cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo chất lượng trước yêu cầu giải phóng năng lực sáng tạo và tâm huyết của giảng viên đại học ở Việt Nam

Bài viết tập trung làm sáng tỏ những hạn chế trong năng lực sáng tạo và tâm huyết với nghề của giảng viên đại học Việt Nam, yêu cầu giải phóng năng lực sáng tạo và tâm huyết của đội ngũ này, những rào cản về tư duy, cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo chất lượng trước yêu cầu giải phóng năng lực sáng tạo cũng như tâm huyết của giảng viên đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.


Nghiên cứu lựa chọn trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Sử dụng các phƣơng pháp thường quy trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, đề tài tiến hành đánh giá thực trạng việc sử dụng trò chơi vận động trong giảng dạy của giảng viên và thể lực chung của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên làm cơ sở cho việc lựa chọn các trò chơi vận động phù hợp phát triển tố chất thể lực chung cho sinh viên.


Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình đào tạo ở các trường Đại học và Cao đẳng, đây cũng là hình thức dạy học đặc thù nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ như hiện nay. Bài viết nghiên cứu thực trạng nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Ngoại ngữ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.


Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách đối với đại học tư

Tuy không diễn ra ở tất cả các nước trên thế giới nhưng ở khu vực Đông Á, nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan… đã ban hành những chính sách dành riêng cho giáo dục đại học (GDĐH) tư. Theo tác giả, việc tìm hiểu về khung khổ pháp luật của một số quốc gia ở Đông Á đối với GDĐH tư cùng các quan điểm làm nền tảng cho những chính sách đó sẽ là gợi mở hữu ích cho việc xây dựng chính sách GDĐH tư ở Việt Nam.


Bàn thêm về tự chủ đại học

Trong bài viết này, tác giả bàn thêm về bản chất, ý nghĩa của tự chủ đại học và các lý do để dẫn tới đề nghị: Cả Nhà nước và các trường đại học ở nước ta cần có sự thống nhất từ quan điểm tới hành động trong vấn đề này, trước hết thể hiện ở các văn bản có liên quan tới giáo dục đại học được ban hành kể từ năm 2018, trong đó có 2 bộ luật lớn về giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng.


Thúc đẩy hợp tác trường đại học - doanh nghiệp tại Việt Nam

Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp là xu hướng phổ biến trên thế giới, được đánh giá là giải pháp hiệu quả, không chỉ giúp tăng cường chất lượng đào tạo, năng lực khoa học và công nghệ (KH&CN) cho các trường đại học, mà còn giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Trên cơ sở nghiên cứu các hình thức liên kết trường đại học - doanh nghiệp trên thế giới, tác giả rút ra một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam.


Training teachers and managers to meet the innovation requirements of general education - experience from Taiwan

Using information technology in training and fostering teachers is one of the directions of fundamental and comprehensive reform in general education in Vietnam. Experience from Taiwan in training and fostering teachers is considered as a lesson in implementing the new generation education program.


Tài liệu mới download

Cây son thiên sứ - Tập 9
  • 24/04/2013
  • 85.652
  • 977
tài liệu về diode
  • 05/01/2011
  • 81.055
  • 997

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Cách học & tương lai
  • 07/01/2013
  • 48.128
  • 169

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu