Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo dục học (3.602)

Công văn số 4688/QĐ-UBND

Công văn số 4688/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất lựa chọn các nhà thầu Gói thầu: mua sắm thiết bị cho các trường thuộc huyện Mộ Đức. Mời các bạn cùng tham khảo công văn để nắm chi tiết nội dung.


ỨNG DỤNG CỦA BẤT BIẾN VÀ NỬA BẤT BIẾN TRONG BÀI TOÁN TỔ HỢP

Bất biến là một trong những khái niệm trung tâm của toán học. Nó có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của Toán học: Đại số, Hình học, Tô-pô, Lý thuyết số, Xác suất, Phương trình vi phân


Quyết định số 232/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành ngày ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT

Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2019. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.


Quyết định số 353/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 353/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định cụ thể về điều kiện học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình,


Quyết định số 1081/SGD&ĐT-GDCN&GDTX

Thực hiện Quyết định số 439/QĐ-SGDĐT ngày 04/5/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc thành lập Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) cấp Cơ sở, Sở GD&ĐT năm 2018, Hội đồng gồm 14 Tiểu ban đã tiến hành thẩm định, đánh giá, xếp loại SKKN của cán bộ, giáo viên, nhân viên khối các đơn vị trực thuộc. Sau đây là những nhận xét - đánh giá và kết quả xếp loại SKKN năm 2018.


Kế hoạch số 11/KH-THPTCL1

Kế hoạch số 11/KH-THPTCL1 giúp sinh viên nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tăng thêm lòng yêu nghề mên trẻ. Tạo điều kiện để sinh viên chủ động, sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ vào thực tiễn ở trường phổ thông, từ đó hình thành các năng lực sư phạm. Mời các bạn tham khảo!


Thông tư liên tịch Số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT

Thông tư liên tịch Số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Mời các bạn tham khảo!


Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư này quy định về tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bao gồm: Chương trình đào tạo, nhà giáo giảng dạy chương trình chất lượng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, người học và tổ chức quản lý chương trình chất lượng cao.


Kế hoạch số 03/KH-BDTX_THĐL

Kế hoạch số 03 /KH-BDTX_THĐL trình bày bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học: 2017 - 2018. Mời các bạn tham khảo!


Thông tư ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Thông tư ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.


Quyết định số: 647/QĐ-SGD&DT Khánh Hòa

"Quyết định số: 647/QĐ-SGD&DT Khánh Hòa" trình bày về việc công nhận kết quả xếp loại đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoặc Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012-2013. Mời các bạn cùng tham khảo.


Kế hoạch số 78/KH-THPT

Kế hoạch số 78/KH-THPT trình bày bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017 - 2018 căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 2403/QĐ-SGD&ĐT

Quyết định số 2403/QĐ-SGD&ĐT trình bày về việc ban hành "Quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ",... Mời các bạn cùng tham khảo.


Công văn Số 4612/BGDĐT-GDTrH

Công văn Số 4612/BGDĐT-GDTrH trình bày về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết đinh Số 333/QĐ-ĐHKH-ĐT

Quyết đinh Số 333/QĐ-ĐHKH-ĐT: Căn cứ quyết định số 1901/QĐ-TT ngày 23 tháng 12 năm 2018 của thủ tướng chính phủ; Căn cứ quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15 tháng 08 năm 2007; Căn cứ quyết định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 408?QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 04 năm 2013; Căn cứ biên bản kết quả hợp hội đồng khoa học trường ngày 06/10/2014,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Kế hoạch số 1983/KH-ĐHKTQD

Kế hoạch số 1983/KH-ĐHKTQD ban hành về thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ chính quy, Chương trình Tiên tiến khóa 56, năm học 2017 - 2018.


Quyết định số 1163/QĐ-BTP

Quyết định số 1163/QĐ-BTP ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;


Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT

Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;...


Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 21 tháng 11 năm 2014;...


Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...


Thông tư số 09/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 09/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Nề - Hoàn thiện; Sửa chữa, vận hành tàu cuốc; Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay; Sửa chữa cơ khí động lực; Sửa chữa máy nâng chuyển; Xếp dỡ cơ giới tổng hợp.


Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;


Thông tư số 10/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 10/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Lâm nghiệp đô thị; Khuyến nông lâm; Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao; Phòng và chữa bệnh thủy sản; Kỹ thuật pha chế đồ uống.


Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trường cao đẳng. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...


Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.


Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH Quy định về điều lệ trường trung cấp. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 4688/QĐ-UBND
 • 19/04/2020
 • 15.425
 • 899
de thi thu thpt quoc gia
 • 17/05/2019
 • 0
 • 0
Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT
 • 26/04/2019
 • 69.488
 • 798
Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT
 • 26/04/2019
 • 95.851
 • 803

Bộ sưu tập

Bộ văn bản luật giáo dục
 • 11/04/2013
 • 22.383
 • 361

Danh mục tài liệu