Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giải Trí - Thư Giãn (46.527)

Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý và thu phí tiện ích cho người dân và du khách bằng thẻ du lịch đa năng

Bài viết đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống quản lý và thu phí tiện ích cho người dân và du khách bằng thẻ du lịch đa năng sử dụng công nghệ thẻ NFC cho hệ thống thông tin cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách (Smart Tourist Service Center - STSC).


Chính sách phát triển ngành du lịch của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch và chính sách quảng bá du lịch được thực hiện với sự tham gia nhiệt tình của doanh nghiệp du lịch đưa Hàn Quốc đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á. Với sự phong phú về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn, Việt Nam là một quốc gia có nhiều lợi thế để phát triển du lịch.


Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng phụ cận phố cổ Hội An

Bài viết này tập trung đánh giá tiềm năng, điều kiện, hiện trạng và lợi ích cũng như giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở Hội An. Đây là loại hình du lịch được phát triển dựa vào cộng đồng, do cộng đồng làm chủ, hướng tới khai thác các giá trị văn hóa cộng đồng góp phần xóa đói, giảm nghèo.


Đánh giá tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch theo hướng bền vững ở đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An

Bài viết tiến hành đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch Cù Lao Chàm, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn liền với việc xây dựng cảnh quan, cải tạo, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch của địa phương với việc bảo vệ môi trường


Thực trạng và giải pháp khai thác tuyến du lịch kết nối di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn với khu vực Nam Quảng Nam

Xây dựng các tuyến du lịch kết nối hai di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn với các điểm tài nguyên du lịch khu vực Nam Quảng Nam sẽ giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giúp du khách có nhiều sự lựa chọn khi đến tham quan địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội đồng đều giữa các địa phương.


Phát triển tuyến du lịch kết nối Hội An với các điểm du lịch phụ cận Quảng Nam - Đà Nẵng

Hội An là thành phố du lịch nổi tiếng của Quảng Nam, hàng năm thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vùng phụ cận Hội An như thành phố Đà Nẵng, các huyện thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều tiềm năng du lịch, gồm các giá trị văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số bên dãy Trường Sơn đến công trình xây dựng mới ở vùng đồng bằng ven biển như tượng đài, bảo tàng đây là điều kiện thuận lợi xây dựng các tuyến du lịch kết nối Hội An với những tài nguyên này.


Đánh giá năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Cao nguyên Mộc Châu thuộc huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La

Bài viết này sẽ đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến Mộc Châu thông qua vận dụng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh đã được xây dựng bởi Dywer và Kim (2003). Kết quả nghiên cứu theo đánh giá của du khách Mộc Châu đặc biệt có lợi thế về tự nhiên, khí hậu, phong cảnh về sự thân thiện, chất phát của người dân, về ẩm thực và giá cả phù hợp. Tuy nhiên các đặc điểm về giao thông đi lại, phương tiện di chuyển, cảnh báo an ninh an toàn còn nhiều hạn chế. Đây là bằng chứng quan trọng để chính quyền địa phương có giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế cũng như phát huy những điểm tích cực.


Các động của tài sản trí tuệ địa phương đến sự hài lòng của du khách tại Việt Nam

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của tài sản trí tuệ địa phương đến sự hài lòng của du khách tại các điểm đến du lịch ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra trong 3 nhóm gồm 15 nhân tố (biến) tác động đến sự hài lòng của du khách (quốc tế và nội địa) tại Việt Nam: Tài sản trí tuệ địa phương, cơ sở vật chất và sự đáp ứng, giá cả hàng hóa dịch vụ, vai trò của nhóm nhân tố tài sản trí tuệ địa phương được thể hiện rõ nét nhất.


Nghiên cứu ảnh hưởng của nhận thức lợi ích, chất lượng cuộc sống đến thái độ và hành vi tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững của cộng đồng địa phương tại Duyên hải miền Trung

Nghiên cứu này phát triển dựa trên tích hợp ba lý thuyết: Phát triển bền vững, trao đổi xã hội và hành vi tham gia. Mẫu nghiên cứu theo phương pháp hạn ngạch, khảo sát 444 hộ dân tại các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra vai trò trung gian quan trọng của nhận thức chất lượng cuộc sống đến thái độ và hành vi tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững.


Liên kết phát triển du lịch cụm du lịch phía đông Đồng bằng Sông Cửu Long

Bài viết đánh giá khái quát về các sản phẩm du lịch đặc trưng của 6 tỉnh cũng như tính hiệu quả từ thực trạng liên kết phát triển du lịch của Cụm liên kết du lịch phía Đông, từ đó đưa ra những kiến nghị cho việc nâng cao hơn nữa mức độ hợp tác liên kết và phát triển du lịch tại địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương trong toàn cụm.


Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế về điểm đến Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

Nghiên cứu này xác định các nhân tố ảnh hưởng và đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế về điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa. Dựa trên các khung lý thuyết, các nghiên cứu thực nghiệm và kết quả nghiên cứu định tính, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 9 nhân tố: Hình ảnh điểm đến, tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng, con người, ẩm thực, hoạt động vui chơi giải trí, an toàn và an ninh, giá cả và giá trị xã hội. Dữ liệu được thu thập từ 275 khách du lịch quốc tế đã ở tại Nha Trang tối thiểu 2 ngày trong khoảng thời gian từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2015. Thông qua các phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy bội.


Lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ

Mục đích nghiên cứu của bài viết là phát hiện/xác định lợi thế, tiềm năng du lịch của thành phố Cần Thơ, từ đó có định hướng và biện pháp khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch của thành phố. Bài viết tập trung làm rõ ý nghĩa của việc khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch của địa phương; xác định các lợi thế, tiềm năng phát triển du lịch của Cần Thơ, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch của thành phố Cần Thơ.


Phát triển du lịch bền vững huyện Quế Sơn (Quảng Nam) - thực trạng và giải pháp

Bài viết trình bày việc đánh giá một cách tổng quát về hoạt động du lịch huyện Quế Sơn và đưa ra được những giải pháp phát triển du lịch bền vững tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch đánh giá một cách tổng quát về hoạt động du lịch huyện Quế Sơn và đưa ra được những giải pháp phát triển du lịch bền vững tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn


Phát triển làng nghề truyền thống ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam gắn với du lịch

Bài viết tập trung điểm lại tình hình các làng nghề truyền thống ở huyện trên các khía cạnh: Lịch sử làng nghề, đóng góp vào du lịch, thực trạng hiện nay. Cuối cùng, các nhóm giải pháp được đưa ra nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho chiến lược thay đổi, cải thiện tình hình làng nghề gắn liền với du lịch và phát triển bền vững của địa phương.


Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp lữ hành và nhà cung cấp dịch vụ du lịch

Sự phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ tự động, internet, các phần mềm kết nối thông minh, số hóa… đã đưa thế giới bước sang thời đại mới, thời đại của “cách mạng công nghiệp 4.0”.


Phát triển du lịch cộng đồng tại làng truyền thống ngoại thành Hà Nội - lấy Làng Cựu làm trường hợp nghiên cứu

Bài viết tập trung nghiên cứu mô hình du lịch cộng đồng của làng truyền thống (bao gồm làng xã nông nghiệp và làng nghề) trên cơ sở khai thác quỹ kiến trúc truyền thống, đặc điểm không gian văn hóa và xã hội tại các làng truyền thống ngoại thành Hà Nội. Làng Cựu, một làng truyền thống nằm tại khu vực phía Nam Hà Nội, nơi vẫn còn lưu giữ không gian kiến trúc cảnh quan lịch sử, hiện đang đối mặt với vấn đề hoang hóa, được lựa chọn làm địa bàn nghiên cứu cụ thể.


Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại xã đảo Tam Hải huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Trên cơ sở nhận thức tiềm năng và đánh giá hiện trạng du lịch tại Tam Hải, bài viết bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động du lịch tại đây.


Giải pháp phát triển du lịch bền vững xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Ngày nay phát triển du lịch bền vững đang là xu thế của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ven biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có vị trí tương đối thuận lợi phát triển kinh tế tổng hợp, trong đó có lợi thế nổi trội là tài nguyên du lịch biển, không gian văn hóa làng nghề, một số dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng đang được đầu tư, nhiều công trình phục vụ du lịch đang ngày càng được mở rộng về quy mô và chức năng, nhiều khu du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế đang được xây dựng phục vụ hoạt động du lịch.


Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang của khách du lịch

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định và đánh giá mức độ các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch, trường hợp điểm đến Thành phố Châu Đốc. Nghiên cứu được thực hiện qua hai bước là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.


Exploitation of spiritual tourism in Thua Thien Hue province, Vietnam: A perspective from tourism companies

This study captures the current problems of spiritual tourism exploitation in Thua Thien Hue province from tourism providers’ perspective. The author uses in-depth interviews with 6 respondents who are representatives of the local’s tourism companies.


Appreciation in online English tourism advertising discourse: An appraisal analysis

This research examines the manifestation of Appreciation system in online tourism advertising discourse. The data were picked out from ten advertisements posted on Youtube by Expedia Group, an American travel group and were qualitatively and quantitatively analysed with the help of the Concordance Software AntConc.


An investigation into structural metaphors in sport commentaries in English versus Vietnamese

The paper examines the structural metaphors in English and Vietnamese football commentaries based on the Conceptual Theory of Metaphor (Lakoff & Johnson, 1980). The paper uses the contrastive analysis of metaphors with respect to their their usage, mapping mechanism and linguistic realizations.


Phát triển du lịch homestay: Tiếp cận thực tế từ huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Quản Bạ là huyện có nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển du lịch, trong đó đặc biệt phải kể đến mô hình phát triển du lịch Homestay. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch Homestay từng bước đưa du lịch thành sinh kế chính của đồng bào dân tộc thiểu số của khu vực này.


Phát triển khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa trong cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết này trình bày các tác động của công nghiệp 4.0 đối với du lịch thế giới cũng như du lịch Việt Nam và đề xuất các giải pháp để phát triển du lịch sinh thái Hải Tiến, ở huyện Hoằng Hóa, thuộc tỉnh Thanh Hóa trong kỷ nguyên cách mạng này.


Sử dụng phương pháp ma trận tam giác trọng số đánh giá các tiêu chí cho du lịch tham quan vùng Nam Bộ Việt Nam

Với chỉ tiêu cụ thể cho 4 tiêu chí (thắng cảnh, địa hình, sinh vật, sinh khí hậu) và đánh giá bằng phương pháp ma trận trọng số tam giác, trên 11 vùng của Nam Bộ, tiến hành đánh giá mức độ thuận lợi để phát triển du lịch tham quan.


Thực trạng hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Bài viết tập trung nghiên cứu lựa chọn các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho các Câu lạc bộ Thể dục thể thao trong trường, đồng thời nâng cao hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa, tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên.


Đánh giá thực trạng phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010-2017

Trên cơ sở nguồn số liệu từ Sở Văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Cao Bằng và khảo sát thực tế tại các điểm du lịch, bài báo đưa ra những phân tích, đánh giá về số lượng, cơ cấu, mức chi tiêu của khách du lịch đến, sự thay đổi của tổng thu du lịch, số lượng và chất lượng của lao động du lịch, điều kiện phục vụ du lịch. Từ đó, chúng tôi đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn tiếp theo.


Du lịch dựa vào cộng đồng: Hiệu quả và thách thức cho phát triển bền vững vùng lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình

Bài viết này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả, cũng như chỉ ra những tồn tại, thách thức của loại hình du lịch dựa vào cộng đồng hướng tới phát triển bền vững tại một số điểm du lịch điển hình của vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, góp phần thiết lập định hướng chiến lược cho phát triển bền vững du lịch dựa vào cộng đồng của khu vực nghiên cứu.


Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa Du lịch và Việt Nam học, gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0

Nghiên cứu này nhằm mục đích trình bày sự hình thành và phát triển của Khoa Du lịch và Việt Nam học, Đại học Nguyễn Tất Thành, đồng thời phân tích thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Khoa. Từ đó, đề xuất ra ba giải pháp: Tăng cường phương thức đào tạo phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện tốt chính sách đãi ngộ và thu hút tuyển dụng, nâng cao năng lực quản lí nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lí Khoa


Thực trạng cạnh tranh ngành du lịch Việt Nam thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch (TTCI)

Du lịch là một trong những ngành trọng điểm của đất nước và đang trên đà phát triển Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của mình, ngành du lịch Việt Nam đang phải đương đầu với những khó khăn, đặc biệt là vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo lợi thế so sánh, giúp ngành du lịch nước nhà có thể thu hút được nhiều du khách cũng như các nhà đầu tư trong tương lai. Vì lý do này, bài nghiên cứu hướng đến việc xác định những nguyên nhân làm cản trở năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch (TTCI).


Tài liệu mới download

GIáo trình: Adobe Premiere CS4
 • 05/04/2012
 • 14.624
 • 958

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Con dế đá một giò
 • 09/08/2013
 • 48.565
 • 671
Võ Lâm Tuyệt địa - Cổ Long
 • 18/04/2013
 • 74.708
 • 427
Phương pháp luyện Quyền
 • 17/05/2011
 • 47.385
 • 449
Tình Yêu - Ôi Tình Yêu !
 • 02/08/2013
 • 56.824
 • 539
Lá chắn tình yêu - Tập 2
 • 23/05/2013
 • 23.142
 • 106

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu