Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giải Trí - Thư Giãn (46.739)

Đánh giá thời gian khai thác du lịch cho các điểm du lịch tự nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bài viết trình bày về vấn đề đánh giá thời gian khai thác du lịch cho 17 điểm du lịch tự nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đánh giá theo hai tiêu chí: Số ngày trong năm có thể triển khai tốt hoạt động du lịch và số ngày trong năm có điều kiện khí hậu thích hợp đối với sức khỏe con người.


Xác định tài nguyên du lịch đặc thù và đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù ở Phú Yên

Phú Yên là địa phương có nhiều tài nguyên du lịch đặc thù, là cơ sở xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù. Bài viết xác định giá trị tài nguyên du lịch đặc thù và thực trạng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, từ đó đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù ở Phú Yên.


Tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển du lịch biển tỉnh Phú Yên, giải pháp ứng phó

Tác giả nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với hoạt động phát triển du lịch biển ở tỉnh Phú Yên. Các đối tượng bị tác động là tài nguyên du lịch biển, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch, hoạt động du lịch của đơn vị lữ hành, dịch vụ du lịch. Kết quả chỉ rõ tác động của BĐKH đến du lịch biển ở Phú Yên.


Đề cương chi tiết Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao

Tài liệu cung cấp đến các bạn những thông tin về môn Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao bao gồm: thông tin chung, mục tiêu của môn học, tóm tắt nội dung môn học, lịch trình tổ chức dạy – học cụ thể, tiêu chí đánh giá nhiệm vụ giảng viên giao cho sinh viên, hình thức kiểm tra, đánh giá môn học, các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm, yêu cầu của giảng viên đối với môn học.


Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam

Bài báo này tập trung đánh giá vai trò của hệ thống chính trị cơ sở (HTCTCS) tỉnh Quảng Nam trong phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển du lịch thông qua điều tra, đo lường hiểu biết của người dân về một số chính sách phát triển du lịch. Kết quả nghiên cứu cho thấy HTCTCS tỉnh Quảng Nam đã có vai trò quan trọng trong phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển du lịch và góp phần vào phát triển du lịch của địa phương.


Sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng ở vùng Bắc Trung Bộ

Sự tham gia của cộng đồng địa phương là một nhân tố đảm bảo cho phát triển du lịch bền vững. Bài viết này phân tích, đánh giá mức độ tham gia của người dân trong phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng ở vùng Bắc Trung Bộ. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự đồng thuận, sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch nông thôn vùng Bắc Trung Bộ.


Yoga trong đời sống thường ngày: Phần 1

Yoga trong đời sống thường ngày: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, chuẩn bị tập Yoga, Yoga dưỡng sinh, bài tập sơ bộ nhằm làm mềm cơ bắp và khớp, thế Yogamudra Matsyasana,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Yoga trong đời sống thường ngày: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Yoga trong đời sống thường ngày" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các dạng điều khí Pranayama, tĩnh tâm Dhayana, tập trung tư tưởng vào một vật tự chọn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Tăng cường quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm du lịch trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn, Lào

Bài viết tiến hành điều tra bảng hỏi theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống với mẫu là 272 cán bộ thuộc các cơ quan quản lý du lịch trên địa bàn. Kết quả chỉ ra 6 nhóm nhân tố đại diện cho các khía cạnh quản lý nhà nước tại điểm đến du lịch. Trong đó, ba yếu tố gồm Quản lý cơ sở hạ tầng, Truyền thông marketing và Liên kết và cạnh tranh trong ngành có ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả hoạt động điểm du lịch.


Quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc khoa Văn hóa - Du lịch trường Đại học Đồng Tháp hiện nay, thực trạng và giải pháp

Bài viết này tác giả trình bày: Thực trạng hoạt động và quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc Khoa Văn hóa - Du lịch thời gian qua, đồng thời đánh giá thực trạng này, để từ đó đề xuất giải pháp quản lý hoạt động của các bộ môn nhằm góp phần phát triển Khoa Văn hoá - Du lịch nói riêng, nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Đồng Tháp nói chung.


Hotel front office management and property management systems

Ebook Hotel front office management present the content: introduction to hotel management, hotel organization and the front office manager, effective interdepartmental communications, property management systems, yield management, processing guest charge payments, night audit, training for hospitality, promoting in-house sales...


International dictionary of hospitality management

Ebook International dictionary of hospitality management present the content: this dictionary is a landmark book in several ways. First, it is the first ever published extended dictionary that is entirely devoted to the domain of hospitality management. Second, it is a comprehensive work that is comprised of entries relevant to the major sectors of the hospitality industry including lodging, foodservice, events, clubs, and timeshare. Third, its entries reflect all the main managerial disciplines prevalent in the hospitality industry namely accounting, facilities management, finance, human resources, information technology, marketing, and strategic management. Fourth, the entries reflect the global and cross-cultural nature of the hospitality industry and were written in a way that makes them relevant to most countries around the world.


International hospitality management

Ebook International hospitality management present the content: an introduction to international hospitality management, cultures and the challenges of international hospitality, the international hospitality industry, exploring the international environment 93 introduction, international marketing, international hospitality market entry, strategic planning and international hospitality enterprises, international human resources management managing diversity...


Các yếu tố tác động đến sự hài lòng và dự định trở lại điểm đến của khách du lịch quốc tế: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bến Tre

Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định mối quan hệ giữa động cơ du lịch, ấn tượng điểm đến, sự hài lòng và dự định trở lại điểm đến du lịch ở tỉnh Bến Tre của khách du lịch quốc tế. Dựa trên các mô hình lí thuyết, các giả thuyết nghiên cứu đề xuất, bài viết sử dụng phương pháp cấu trúc tuyến tính (SEM) với mẫu khảo sát 252 khách du lịch quốc tế.


Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với dịch vụ homestay tại thành phố Cần Thơ

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với loại hình du lịch này ở Cần Thơ. Dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu đã thực hiện trước, mô hình lý thuyết được đề xuất với cỡ mẫu là 193 du khách.


Nghiên cứu biện pháp hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa nâng cao thể lực cho sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội

ử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn đã lựa chọn được biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trường ĐH Thủ Đô Hà Nội. Từ đó góp phần nâng cao thể lực cho sinh viên của nhà trường.


Phát triển du lịch di sản dưới góc nhìn khai thác nguồn lực văn hóa

Khai thác sản phẩm du lịch tại một số địa điểm di sản là xu hướng mới trong phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Bên cạnh một số lợi thế của điểm đến như giá trị lịch sử, kiến trúc thì sức hút của điểm đến di sản còn liên quan trực tiếp đến chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch từ nghi lễ diễn xướng dân gian. Nhờ đó thực hành văn hóa truyền thống của cộng đồng lan tỏa đến trải nghiệm của du khách.


Những dụng cụ thể thao ngoài trời phổ biến

Tài liệu cung cấp một số thông tin tổng quan về các dụng cụ thể thao ngoài trời phổ biến hiện nay như: dụng cụ tập đẩy tay ngoài trời; thiết bị tập kéo tay ngoài trời; dụng cụ tập xoay eo ba ngoài trời; thiết bị tập đạp chân ngoài trời; thiết bị tập đạp chân ngoài trời.


Ứng dụng các bài tập bổ trợ sức mạnh cơ đồng vận đối vận nhằm giảm nguy cơ chấn thương dây chằng chéo trước thông qua hệ thống tính lỗi bật nhảy cho sinh viên câu lạc bộ bóng đá trường Đại học Sài Gòn

Bài viết ứng dụng các bài tập bổ trợ sức mạnh cơ đồng vận-đối vận nhằm giảm nguy cơ chấn thương dây chằng chéo trước thông qua hệ thống tính lỗi bật nhảy cho sinh viên Trường Đại học Sài Gòn tham gia mô hình câu lạc bộ bóng đá.


Đánh giá chất lượng nước biển các tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi cho hoạt động phát triển du lịch

Du lịch là một ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, mang nội dung văn hóa và nhân văn sâu sắc, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, chính trị và đối ngoại. Bài viết này đánh giá hiện trạng chất lượng nước (CLN) vùng ven biển hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi nhằm mục đích phát triển hoạt động du lịch.


Du lịch tình nguyện - hướng phát triển bền vững cho du lịch vùng miền núi Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích các điều kiện khai thác loại hình du lịch tình nguyện, đề xuất một số giải pháp khai thác loại hình du lịch tình nguyện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.


Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhảy xa cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Hồng Đức

Bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhảy xa cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Hồng Đức. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm

Sử dụng phương pháp ước lượng Feasible Generalized Least Squares (FGLS), bài viết ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến lượng du khách quốc tế đến Việt Nam, giai đoạn 2010- 2016. Kết quả ước lượng cho thấy, thu nhập bình quân đầu người, khả năng chi tiêu, năng lực sử dụng internet, quy mô dân số của các quốc gia của du khách, là những nhân tố có ảnh hưởng ý nghĩa đến lượng khách quốc tế đến Việt Nam.


Chất lượng dịch vụ homestay tại khu du lịch hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu này tập trung đánh giá chất lượng dịch vụ homestay qua 5 tiêu chí của mô hình SERVQUAL về chất lượng dịch vụ của Parasuraman: Độ tin cậy, độ cảm thông, độ đáp ứng, độ bảo đảm và phương tiện hữu hình.


Ứng dụng mô hình Holsat để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại điểm đến Hội An, tỉnh Quảng Nam

Nghiên cứu sử dụng mô hình HOLSAT để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại điểm đến Hội An thông qua bộ dữ liệu được khảo sát từ 205 du khách. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 33 thuộc tính (25 thuộc tính tích cực và 8 thuộc tính tiêu cực) của sự hài lòng của du khách quốc tế đối với điểm đến Hội An.


Phát triển bền vững các sản phẩm du lịch văn hoá Chăm ở tỉnh Ninh Thuận: Tiếp cận các bên liên quan

Dựa trên lý thuyết về phát triển bền vững và tiếp cận các bên liên quan, bài viết tập trung đánh giá và phân tích các vấn đề đặt ra trong khai thác các sản phẩm du lịch văn hóa Chăm ở Ninh Thuận trên cơ sở phân tích các nhu cầu thật sự của chính cộng đồng Chăm cũng như các bên liên quan tham gia vào hoạt động du lịch.


Đánh giá khả năng phát triển du lịch đường sông của hệ thống sông ngòi ở thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng (TPĐN) có mạng lưới sông ngòi rất phức tạp, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đường sông (DLĐS). Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp đánh giá theo thang điểm tổng hợp cho thấy hệ thống sông ngòi của TPĐN có nhiều thuận lợi cho phát triển DLĐS, trong đó sông Hàn có khả năng khai thác rất thuận lợi, sông Cổ Cò có khả năng khai thác thuận lợi, còn các sông Cẩm Lệ, Túy Loan và Cu Đê chỉ có khả năng khai thác trung bình. Để phát triển DLĐS ở TPĐN nghiên cứu đề xuất một số giải pháp về quy hoạch, xây dựng chế tài, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển DLĐS, cải thiện chất lượng nước, cảnh quan, phát triển cơ sở hạ tầng và vật chất kĩ thuật và liên kết với điểm du lịch, các giá trị văn hóa ven sông trong khai thác du lịch đường sông.


Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cầu lông cho nam sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong thể dục thể thao để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn cầu lông có đủ độ tin cậy cho khách thể nghiên cứu, đồng thời tiến hành xây dựng thang điểm, bảng phân loại tổng hợp, qua đó ứng dụng đánh giá thể lực chuyên môn cầu lông cho nam sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Thủ đô Hà Nội.


Tiềm năng du lịch Lâm Bình - Tuyên Quang: Di tích tiền, sơ sử và tôn giáo

ác giả đã đánh giá các giá trị của di tích này trong bối cảnh chung của lịch sử Việt Nam. Việc khai thác du lịch tại Lâm Bình-Tuyên Quang đã được làm khá tốt. Tuy nhiên, chúng ta mới nghiêng về khai thác thế mạnh là các thắng cảnh tự nhiên hay các lễ hội của đồng bào các dân tộc. Trong khi đó, mảng du lịch di tích còn bị coi nhẹ.


Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch của du khách tại khu du lịch Lâm Viên – Núi Cấm

Nghiên cứu chỉ ra bảy yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến khu du lịch Lâm Viên - Núi Cấm của khách du lịch. (1) động lực du lịch, (2) cơ sở hạ tầng, (3) lịch sử và văn hóa, (4) ẩm thực và mua sắm, (5) môi trường cảnh quan; và (6) thông tin điểm đến.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu