Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Du lịch (9.585)

Giải pháp phát triển du lịch biển tỉnh Trà Vinh

Bài viết tiến hành nghiên cứu, đề xuất định hướng và giải pháp góp phần giúp du lịch biển tỉnh Trà Vinh phát huy hết sức mạnh vốn có, tạo điều kiện cho du lịch tỉnh Trà Vinh phát triển.


Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch Trà Vinh gắn với biển

Bài viết trên cơ sở phân tích, đánh giá các tiềm năng về biển, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch có trách nhiệm ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Du lịch có trách nhiệm sẽ là hướng phát triển chủ đạo đối với ngành công nghiệp du lịch trong tương lai với mục đích sử dụng du lịch để tạo ra sự bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường ở điểm đến. Nghiên cứu này được thực hiện để cung cấp luận cứ cho huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang trong việc phát triển du lịch có trách nhiệm. Dữ liệu chính của nghiên cứu được cung cấp bởi 160 du khách qua điều tra bằng bảng hỏi và được phân tích dưới dạng thống kê mô tả, độ tin cậy thang đo, nhân tố khám phá và hồi quy tuyến tính đa biến.


Phát triển du lịch bền vững tại căn cứ địa K20, thành phố Đà Nẵng

Bài viết này làm rõ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, cảnh quan sinh thái của Căn cứ địa K20, đồng thời đề xuất một số biện pháp về quy hoạch, đầu tư tôn tạo, quảng bá du lịch để phát triển du lịch bền vững tại di tích này.


An evaluation of the advantages of tourist attractions in the key region of An Giang province

This study was conducted to evaluate the advantages of tourist attractions in the key region of An Giang province. The Synthetic Marking Scheme (SMS) and Analytic Hierarchy Process (AHP) were both utilized to evaluate 29 tourist destinations in the region within eight indicators, including attraction, infrastructure, management, sustainability, linkage ability, location, capacity, and tourist operation timetable.


Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch tỉnh Nghệ An

Bài viết trình bày thực trạng phát triển du lịch tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; thực trạng đào tạo nguồn nhân lực cho công tác phát triển du lịch; giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Nghệ An.


Đánh giá tiềm năng và định hướng khai thác các giá trị cảnh quan vùng đồi núi cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng ở Phú Yên

Bài viết trình bày về đặc điểm cảnh quan vùng đồi núi Phú Yên, các tiêu chí để xác định cảnh quan phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng, đánh giá sơ bộ mức độ phù hợp của cảnh quan với loại hình du lịch nghỉ dưỡng và đưa ra các ý kiến về khai thác giá trị cảnh quan vùng đồi núi để phục vụ phát triển ngành du lịch tỉnh nhà.


Giải pháp E-marketing nhằm quảng bá du lịch tỉnh Phú Thọ

Du lịch ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội cũng như trong nền kinh tế quốc dân và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại nhiều lợi nhuận. Để góp phần đưa du lịch Phú Thọ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, bài viết chỉ ra ưu điểm và hạn chế trong việc quảng bá du lịch tỉnh Phú Thọ và tiềm năng ứng dụng E-marketing, từ đó đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng E-marketing trong quảng bá du lịch tỉnh nhà.


Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Thanh Hóa

Bài viết tiến hành xem xét những nhân tố chính nào ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến phát triển du lịch bền vững để từ đó tìm ra hướng đi phù hợp nhằm phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Thanh Hóa.


Thắng cảnh tự nhiên cấp quốc gia ven biển Phú Yên – đặc điểm và những giá trị nổi bật cho phát triển du lịch

Phú Yên có đường bờ biển dài 189km, với nhiều đoạn khúc khuỷu, nhiều vũng, vịnh, đầm, phá và bán đảo tạo nên nhiều thắng cảnh tự nhiên đẹp, trong đó có 6 thắng cảnh cấp quốc gia. Bài báo phân tích các giá trị độc đáo, nổi bật của các thắng cảnh tự nhiên ven biển Phú Yên và đưa ra một số kiến nghị nhằm khai thác tối đa các giá trị của nó để phục vụ cho phát triển du lịch Phú Yên.


Ảnh hưởng của phát triển du lịch đến sinh kế hộ nông dân: Lý luận và bài học cho Việt Nam

Mục tiêu của bài viết nhằm tổng hợp các vấn đề lý luận và thực tiễn, mối quan hệ và ảnh hưởng của phát triển du lịch đến điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường sinh kế và tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân địa phương; đặc biệt là mối quan hệ giữa phát triển du lịch và sinh kế của cộng đồng dân cư địa phương.


Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống - Chương 2: Quản trị nhân lực tại bộ phận thực phẩm và đồ uống

Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cơ cấu tổ chức của bộ phận thực phẩm và đồ uống; hoạch định và tuyển dụng lao động tại bộ phận thực phẩm và đồ uống; bố trí và sử dụng lao động tại bộ phận thực phẩm và đồ uống; đào tạo, đánh giá và đãi ngộ lao động tại bộ phận thực phẩm và đồ uống. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống - Chương 5: Quản trị mua và dự trữ

Chương 5 đề cập đến các vấn đề liên quan đến việc quản lý mua và dự trữ thực phẩm đồ uống. Nội dung cụ thể gồm có: Quản trị mua thực phẩm và đồ uống; quản trị dự trữ, bảo quản và cấp phát thực phẩm và đồ uống. Mời các bạn cùng tham khảo.


Phát triển du lịch theo hướng bền vững vùng Tây Bắc

Bài viết có mục tiêu cơ bản là đánh giá tiềm năng, thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu là: Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Phân tích tổng hợp tài liệu, số liệu; phương pháp thực địa.


Một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành trong các trường cao đẳng du lịch

Bài viết trình bày khái quát về đảm bảo chất lượng trong giáo dục; đảm bảo chất lượng đánh giá giáo dục và các yếu tố cần đảm bảo chất lượng trong đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành du lịch; thực trạng và một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đánh giá kết quả học tập trong dạy học ngoại ngữ chuyên ngành ở các trường Cao đẳng Du lịch.


Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống - Chương 1: Khái quát về quản trị thực phẩm và đồ uống

Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, đặc điểm và xu hướng phát triển kinh doanh dịch vụ ăn uống; chức năng và nhiệm vụ của bộ phận thực phẩm và đồ uống; khái niệm, nội dung quản trị thực phẩm và đồ uống. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống - Chương 6: Quản trị chế biến món ăn và pha chế đồ uống

Chương 6 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trong quản trị chế biến món ăn và pha chế đồ uống như phương pháp và quy trình chế biến và pha chế, kiểm soát chất lượng món ăn và đồ uống,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch tại khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên, Ba Vì, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá sự hài lòng của du khách và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch tại Khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên. Các phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đã được sử dụng.


Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống - Chương 3: Quản trị cơ sở vật chất tại bộ phận thực phẩm và đồ uống

Chương 3 trình bày một số nội dung cơ bản về quản trị cơ sở vật chất tại bộ phận thực phẩm và đồ uống như: Bố trí mặt bằng các khu vực, quản lý trang thiết bị dụng cụ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống - Chương 4: Kế hoạch thực đơn

Chương 4 trình bày một số nội dung cơ bản trong việc xây dựng kế hoạch thực đơn như: Khái quát về thực đơn và kế hoạch thực đơn, nguyên tắc xây dựng thực đơn, xây dựng và cải tiến thực đơn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống - Chương 7: Quản trị phục vụ ăn uống

Chương 7 gồm có những nội dung chính sau: Lập kế hoạch và tổ chức phục vụ ăn uống, chuẩn hóa các thao tác kỹ thuật cơ bản, quy trình phục vụ ăn uống. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Đánh giá thời gian khai thác du lịch cho các điểm du lịch tự nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bài viết trình bày về vấn đề đánh giá thời gian khai thác du lịch cho 17 điểm du lịch tự nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đánh giá theo hai tiêu chí: Số ngày trong năm có thể triển khai tốt hoạt động du lịch và số ngày trong năm có điều kiện khí hậu thích hợp đối với sức khỏe con người.


Xác định tài nguyên du lịch đặc thù và đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù ở Phú Yên

Phú Yên là địa phương có nhiều tài nguyên du lịch đặc thù, là cơ sở xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù. Bài viết xác định giá trị tài nguyên du lịch đặc thù và thực trạng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, từ đó đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù ở Phú Yên.


Tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển du lịch biển tỉnh Phú Yên, giải pháp ứng phó

Tác giả nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với hoạt động phát triển du lịch biển ở tỉnh Phú Yên. Các đối tượng bị tác động là tài nguyên du lịch biển, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch, hoạt động du lịch của đơn vị lữ hành, dịch vụ du lịch. Kết quả chỉ rõ tác động của BĐKH đến du lịch biển ở Phú Yên.


Đề cương chi tiết Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao

Tài liệu cung cấp đến các bạn những thông tin về môn Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao bao gồm: thông tin chung, mục tiêu của môn học, tóm tắt nội dung môn học, lịch trình tổ chức dạy – học cụ thể, tiêu chí đánh giá nhiệm vụ giảng viên giao cho sinh viên, hình thức kiểm tra, đánh giá môn học, các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm, yêu cầu của giảng viên đối với môn học.


Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam

Bài báo này tập trung đánh giá vai trò của hệ thống chính trị cơ sở (HTCTCS) tỉnh Quảng Nam trong phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển du lịch thông qua điều tra, đo lường hiểu biết của người dân về một số chính sách phát triển du lịch. Kết quả nghiên cứu cho thấy HTCTCS tỉnh Quảng Nam đã có vai trò quan trọng trong phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển du lịch và góp phần vào phát triển du lịch của địa phương.


Sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng ở vùng Bắc Trung Bộ

Sự tham gia của cộng đồng địa phương là một nhân tố đảm bảo cho phát triển du lịch bền vững. Bài viết này phân tích, đánh giá mức độ tham gia của người dân trong phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng ở vùng Bắc Trung Bộ. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự đồng thuận, sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch nông thôn vùng Bắc Trung Bộ.


Tăng cường quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm du lịch trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn, Lào

Bài viết tiến hành điều tra bảng hỏi theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống với mẫu là 272 cán bộ thuộc các cơ quan quản lý du lịch trên địa bàn. Kết quả chỉ ra 6 nhóm nhân tố đại diện cho các khía cạnh quản lý nhà nước tại điểm đến du lịch. Trong đó, ba yếu tố gồm Quản lý cơ sở hạ tầng, Truyền thông marketing và Liên kết và cạnh tranh trong ngành có ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả hoạt động điểm du lịch.


Quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc khoa Văn hóa - Du lịch trường Đại học Đồng Tháp hiện nay, thực trạng và giải pháp

Bài viết này tác giả trình bày: Thực trạng hoạt động và quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc Khoa Văn hóa - Du lịch thời gian qua, đồng thời đánh giá thực trạng này, để từ đó đề xuất giải pháp quản lý hoạt động của các bộ môn nhằm góp phần phát triển Khoa Văn hoá - Du lịch nói riêng, nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Đồng Tháp nói chung.


Hotel front office management and property management systems

Ebook Hotel front office management present the content: introduction to hotel management, hotel organization and the front office manager, effective interdepartmental communications, property management systems, yield management, processing guest charge payments, night audit, training for hospitality, promoting in-house sales...


Tài liệu mới download

Cơ sở viễn thám-Chương 5
  • 29/07/2013
  • 60.330
  • 593

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu