Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Điện - Điện tử (22.249)

Ứng dụng mô hình nhà máy điện ảo trong điều khiển lưới điện thông minh

Bài báo "Ứng dụng mô hình nhà máy điện ảo trong điều khiển lưới điện thông minh" đã đưa ra được kết quả mô phỏng điều khiển lưới điện thông minh theo mô hình VPP là một phương pháp để kết hợp các DER vào lưới điện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để biết thêm chi tiết nội dung.


Giáo trình Mô đun: Linh kiện điện tử

Nội dung giáo trình được biên soạn với dung lượng thời gian đào tạo 60 giờ gồm có: MĐ12-01: Mở đầu, MĐ12-02: Linh kiện thụ động, MĐ12-03: Linh kiện bán dẫn, MĐ12-04: Linh kiện quang điện tử. Mời các bạn tham khảo!


Giáo trình Mô đun: Kỹ thuật xung - số

Nội dung "Giáo trình Mô đun: Kỹ thuật xung - số" được biên soạn bao gồm 2 phần: Phần 1 - Kỹ thuật xung và phần 2 - Kỹ thuật số. Mời các bạn tham khảo!


Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá ổn định cho hệ thống điện 500kV Việt Nam có xét đến các yếu tố bất định của phụ tải

Bài viết trình bày phương pháp và chương trình đánh giá ổn định cho HTĐ 500kV Việt Nam giai đoạn đến 2025 có xét đến các yếu tố bất định của phụ tải. Chương trình cho phép đánh giá được mức độ nguy hiểm của hệ thống điện do mất ổn định gây ra.


Error analysis for inductive current transformers under non sinusoidal waveform current

This paper presents a research result of the effect of high harmonic ratio primary current on the relative error of instrument transformers. The increasing relative error could be explained by using a first order timed delay element of the current transformer versus the fast-changing load current.


Xây dựng mô đun phần mềm tính toán các thông số của không khí ẩm và các ứng dụng

Bài viết trình bày phương pháp xây dựng mô-đun phần mềm xác định các thông số của không khí ẩm, ứng dụng để xây dựng đồ thị I-d và giải một số bài toán chuyên ngành, cụ thể liên quan đến bài toán dùng nước ngầm làm mát chuồng trại.


Về hiệu quả giảm tổn thất điện năng do sóng hài trong hệ thống cung cấp điện tòa nhà do tụ bù cos

Bài viết xét một trường hợp giảm tổn thất điện năng trong hệ thống cung cấp điện tòa nhà bị ô nhiễm sóng hài sử dụng tụ điện. Bài viết xây dựng phương án tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện tòa nhà ở tần số 50 Hz, cũng như ở các tần số sóng hài gây ra, sử dụng phương pháp tính toán sóng hài trực tiếp có xét các phương án đặt tụ để đánh giá tác động của tụ đến tổn thất do sóng hài.


Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán phân bố nhiệt độ động cơ điện không đồng bộ và động cơ nam châm vĩnh cử

Bài viết trình bày kết quả mô hình nhiệt nội động cho động cơ cảm ứng và động cơ nam châm vĩnh cửu bắt đầu bằng phương pháp phân tích, mô phỏng và thí nghiệm của FEM. Các thông số đầu vào của động cơ cảm ứng trong mô hình này là các thông số hình học và điều kiện làm việc.


Sử dụng thép vô định hình cải thiện ảnh hưởng của lực xuyên tâm trong động cơ từ trở

Bài viết tiến hành phân tích, tính toán, đánh giá vai trò và ảnh hưởng của lực xuyên tâm trong động cơ từ trở. Đồng thời, nhóm tác giả thảo luận phương pháp thay đổi hình dạng gông stator và đề xuất giải pháp mới là sử dụng vật liệu vô định hình chế tạo stator thay thế thép silic nhằm cải thiện rung động trong động cơ, giảm tiếng ồn.


Ứng dụng hiệu quả công nghệ mới FPI về chỉ báo đường đi sự cố cho lưới điện phân phối thông minh

Bài viết này trình bày ứng dụng thuật toán bầy đàn để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu về ứng dụng hiệu quả công nghệ mới FPI (Fault Passage Indicator - chỉ báo đường đi sự cố) cho lưới điện phân phối thông minh. Vấn đề được đặt ra là xác định số lượng, vị trí lắp đặt và công nghệ sử dụng cho mỗi vị trí FPI lắp đặt lên lưới điện phân phối để đạt hiệu quả ưu việt nhất về cả phương diện kinh tế lẫn kỹ thuật.


Giáo trình Vẽ mạch điện tử: Phần 2 - Trần Văn Dũng (Chủ biên)

(NB) Nối tiếp phần 1 giáo trình, phần 2 gồm 4 bài học còn lại với nội dung sau: Tạo mới và sửa đổi linh kiện, tạo tập tin netlist, vẽ mạch in, gia công mạch in. Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Collision avoidance radar operated LC substrate based MSP antenna in vehicular systems

This paper deals with the collision avoidance radar based antenna performance characteristics. This antenna can be placed inside the vehicle and it receives the signals from the base station and warns the driver accordingly. If any accident occurs to that vehicle, then that information is also passes to substation for help. The proposed antenna is designed on liquid crystal substrate and all its output parameters are simulated and presented in this work.


A new approach to automated highway systems: Puppet master

In this research, a novel system is designed in scope of automated highways. The aim of this system is to provide safe, secure and fast transportation on highways. This system uses both road sensors and GNSS (Global Navigation Satellite System).


Design electronic stethoscope for cardiac auscultation analyzed using wavelet decomposition

In this research, recognition of heart sounds using a stethoscope sound signal based on wavelet decomposition. Heart sound signal is decomposed up to level 8 using Daubechies3 wavelet (db3). Energy of each subband is calculated spectogram. Analysis of cardiac auscultation signals with wavelet daubachies, system can calculate the value of heartrate with 78% for heart sound pattern of early and late systolic murmur, 63% Diastolic heart sound patterns Rumble and 85% for normal heart sound patterns.


Giáo trình Hệ thống âm thanh: Phần 2 - Nguyễn Anh Tú (Chủ biên)

(NB) Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình trình bày 9 bài học tiếp theo: Mạch điều chỉnh âm sắc, mạch điều chỉnh âm sắc, mạch tiền khuếch đại công suất, mạch khuếch đại công suất, hệ thống loa, sửa chữa hệ thống chuyển mạch, sửa chữa mạch điều khiển chức năng bằng vi xử lý, hiện tượng, nguyên nhân và phương pháp chẩn đoán hư hỏng của hệ thống âm thanh.


Giáo trình điện tử vi mạch - điện tử số: Phần 1 - NXB Huế

(NB) Nội dung Giáo trình điện tử vi mạch điện tử của Th.S Phan Văn Đường trường ĐH Sư phạm Huế trình bày số gồm 7 chương, phần 1 gồm 4 chương đầu: Vi mạch; cơ sở toán học của điện tử số, các cổng logic, trigger. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nâng cao kiến thức về điện tử vi mạch điện tử số.


Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử 2 - Hà Thanh Sơn (Chủ biên)

(NB) Giáo trình với kết cấu nội dung gồm 15 bài học: Định nghĩa tín hiệu xung và các tham số, các dạng xung; chế độ khoá của transistor, chế độ khoá của khuếch đại thuật toán, tổng quan về các mạch tạo dao động điều hoà, mạch dao động cầu viên (wien), mạch dao động dịch pha, mạch dao động ba điểm điện dung, mạch dao động ghép biến áp, các mạch tạo dao động điều hoà dùng thạch anh


Giáo trình Kỹ thuật số - Vũ Quang Vinh (Chủ biên)

(NB) Giáo trình Kỹ thuật sốvới kết cấu nội dung gồm 12 bài học: Cơ sở kỹ thuật số, các phần tử logic cơ bản, các phần tử logic thông dụng, mạch mã hoá, mạch giải mã, mạch dồn kênh, mạch phân kênh,... Mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình Kỹ thuật số được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung giảng dạy của các trường, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.


E-learning based trainings for expenditure treasurers

The advantages of e-learning serve as an attempt to minimize the pattern that has been applied in the training so far. E-learning can be only a dream if there is no willingness on the part of the participants, instructors, and education and training institutions to change the training pattern. However, it can be the best solution in the future as an efficient and effective training pattern.


Giáo trình điều khiển: Phần 1 - Phan Văn Vượng (Chủ biên)

(NB) Giáo trình với kết cấu nội dung gồm 6 bài học, phần 1 cuốn giáo trình gồm 3 bài đầu với nội dung: Các khái niệm cơ bản về cấu trúc của vi điều khiển.10; cấu trúc phần cứng của vi điều khiển 8051; giới thiệu tập lệnh của vi điều khiển 8051. Giáo trình được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung giảng dạy của các trường, kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình điều khiển: Phần 2 - Phan Văn Vượng (Chủ biên)

(NB) Nối tiếp phấn 1, phần 2 giáo trình trình gồm các nội dung sau: giới thiệu hoạt động của bộ định thời trong vi điều khiển 8051; giới thiệu hoạt động của port nối tiếp trong vi điều khiển 8051; giới thiệu hoạt động của ngắt trong vi điều khiển 8051. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là, đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu để tùy theo tính chất của các ngành nghề đào tạo.


Giáo trình Hệ thống âm thanh: Phần 1 - Nguyễn Anh Tú (Chủ biên)

(NB) Giáo trình Hệ thống âm thanh được biên soạn với cái nhìn tổng quan về khắc phục các sự cố của một hệ thống âm thanh dân dụng, và được kết cấu bởi 16 bài học với nội dung chi tiết phong phú, sinh động. Phần 1 ebook gồm 8 bài học đầu: Khái niệm chung hệ thống âm thanh, mạch điện khối nguồn cung cấp, sửa chữa mạch ổn áp tuyến tính, mạch khuếch đại đầu vào, mạch khuếch đại pha trộn, mạch khuếch đại đảo pha... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Radio - Cassette

(NB) Giáo trình Radio - Cassette với kết cấu nội dung trình bày về: Khái niệm chung về máy cassette, các mạch khuếch đại đầu từ, mạch tự động điều chỉnh mức ghi (ALC), mô tơ và mạch ổn tốc, hệ thống cơ, các mạch điều khiển,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Implementation of a new concept of conduct of the electric network based on the control of topology

The conduct of the electrical networks has known in recent year’s major changes induced mainly by the technological development of power electronics as well as the information systems and communication (Smart Grid), added to this is the integration of intermittent sources of production and competitive requirements advocating the power quality and the continuity of service as major objectives.


Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử 3 - Hà Thanh Sơn (Chủ biên)

(NB) Nội dung giáo trình gồm 14 bài học: Bộ khuếch đại, mạch cộng, mạch trừ, mạch tạo điện áp ra có cực tính thay đổi, mạch chuyển đổi trở kháng, mạch tích phân, mạch pi, mạch vi phân, mạch pid, mạch lọc thông thấp bậc hai, mạch lọc thông cao bậc hai, mạch lọc chọn lọc và mạch lọc thông dải, mạch nén chọn lọc, mạch vòng khoá pha (PLL)


Giáo trình Máy thu hình - Hàn Thanh Sơn (Chủ biên)

(NB) Giáo trình với kết cáu nội dung gồm 9 bài học: Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy thu hình, tiêu chuẩn của các hệ truyền hình và các hệ màu, mạch điện nguồn ổn áp xung, mạch điện khối vi xử lý, mạch điện khối quét ngang, mạch điện khối quét dọc, mạch bảo vệ... Mời các bạn cũng tham khảo giáo trình.


Giáo trình Vẽ mạch điện tử: Phần 1 - Trần Văn Dũng (Chủ biên)

(NB) Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là, đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu để tùy theo tính chất, và nội dung sách gồm 9 bài học, phần 1 sách thể hiện nội dung của 5 bài đầu: giới thiệu phần mềm vẽ mạch điện tử orcad và các phần mềm vẽ mạch điện tử khác, cài đặt phần mềm vẽ mạch điện tử orcad phiên bản 9.2, vẽ mạch điện nguyên lý, in tài liệu, mô phỏng mạch điện.


Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử 1: Phần 1 - Trần Văn Dũng (Chủ biên)

(NB) Nội dung giáo trình gồm 18 bài học, phần 1 giáo trình gồm 8 bài đầu lần lượt trình bày các nộ dung sau: Các mạch chỉnh lưu, các mạch lọc nguồn cơ bản, mạch xén và mạch ghim áp, mạch vi phân và tích phân, các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor lưỡng cực , các kiểu mạch ghép tầng khuếch đại. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử 1: Phần 2- Trần Văn Dũng (Chủ biên)

(NB) Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn giáo trinh tiếp tục giới thiệu tới bạn nhưng thông tin cụ thể về các bài học sau: Mạch khuếch đại công suất đơn hoạt động ở chế độ A, mạch khuếch đại công suất đẩy kéo song song ghép biến áp hoạt động ở chế độ B và AB, mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OTL hoạt động chế độ AB, mạch khuếch đại công suất đẩy kéo nối tiếp OCL hoạt động chế độ AB, mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm ghép trực tiếp, khuếch đại một chiều có biến đổi trung gian, mạch khuếch đại vi sai.


Giáo trình điện tử vi mạch - điện tử số: Phần 2 - NXB Huế

(NB) Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình gồm 3 chương cuối với nội dung trình bày về: Các hệ logic tổ hợp, hệ logic tuần tự, chuyển đổi tin hiệu. Hy vọng Giáo trình điện tử vi mạch - điện tử số là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành điện tử.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lithography_1
  • 05/11/2012
  • 27.201
  • 651
Tiết kiệm điện năng
  • 18/04/2013
  • 79.060
  • 247
CƠ BẢN CAMERA
  • 24/01/2013
  • 97.115
  • 373

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu