Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Điện - Điện tử (22.378)

Giáo án Vẽ điện

Nội dung giáo án gồm: khái quát chung về bản vẽ điện, vẽ các ký hiệu quy ước dùng trong bản vẽ điện, vẽ sơ đồ điện, vẽ sơ đồ đơn tuyến, nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư, vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung.


Giáo án Kỹ thuật Điện

Giáo án là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên trong quá trình biên soạn bài giảng Kỹ thuật Điện; nội dung giáo án bao gồm 4 bài: lắp đặt hệ thống máng cáp, lắp đặt hệ thống hầm cáp, lắp đặt tủ phân phối, công tơ điện.


Giáo án Kỹ thuật lắp đặt điện

Giáo án biên soạn các bài giảng như: mạch điện chiếu sáng cơ bản, các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện, lắp mạng điện âm tường, lắp mạng điện nổi dùng ống ghen tròn, lắp thiết bị điện, đọc bản vẽ, kiểm tra và vận hành thử... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo án.


Bài giảng Lắp mạch điều khiển hai động cơ làm việc tuần tự dừng đồng loạt sử dụng nút ấn

Bài giảng với mục tiêu nhận biết và trình bày được nguyên tắc hoạt động của rơ le thời gian CKC AH3- 3; lắp và vận hành được mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc tuần tự, dừng đồng loạt sử dụng rơ le thời gian CKC AH3- 3 đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thời gian


An interesting discussion of running time for some sorting techniques without comparison sort

This paper aims to analyze the timing cost for some sorting techniques without comparison sorting such as Pigeonhole sort, Counting sort, Radix sort, and Bucket sort, these are sorting techniques with linear running time.


Ebook Digital signal processing fundamentals and applications (Second Edition) - Li Tan, Jean Jiang

Ebook present the content: introduction to digital signal processing, signal sampling and quantization, digital signals and systems, discrete fourier transform and signal spectrum, the Z-transform, digital signal processing systems, basic filtering types, and digital filter realizations, finite impulse response filter design, infinite impulse response filter design, hardware and software for digital signal processors, adaptive filters and applications, waveform quantization and compression, subband- and wavelet-based coding, image processing basics.


Ebook Digital audio signal processing (Second Edition) - Udo Zolzer

Ebook present the content: digital transmission systems, audio components at home, signal quantization, spectrum shaping of quantization, number representation, AD/DA conversion, delta-sigma modulation, ad converters, audio processing systems, digital signal processors, multi-processor systems, digital audio interfaces, equalizers, recursive audio filters, nonrecursive audio filters, room simulation, early reflections, subsequent reverberation, dynamic range control, dynamic behavior, realization aspects, sampling rate conversion, audio coding...


Ebook Applied digital signal processing - Dimitris G. Manolakis, Vinay K. Ingle

Ebook presnet the content: applications of digital signal processing, discrete-time signals and systems, the Z-transform, fourier representation of signals, transform analysis of LTI systems, sampling of continuous-time signals, the discrete Fourier transform, computation of the discrete fourier transform, structures for discrete-time systems, design of fir filters, design of IIR filters, multirate signal processing, random signals, random signal processing, finite Wordlength effects.


Ebook Digital signal processing principles, algorithms and applications (Third Edition) - John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis

Ebook present the content: discrete-time signals and systems, the Z-transform and its application to the analysis of LTI systems, frequency analysis of signals and systems, the discrete fourier transform: its properties and applications, efficient computation of the dft: fast fourier transform algorithms, implementation of discrete-time systems, design of digital filters, sampling and reconstruction of signals, multirate digital signal processing, linear prediction and optimum linear filters, power spectrum estimation.


Ứng dụng thuật toán Haar-like kết hợp K-Nearst Neighbors để nhận diện khuôn mặt cho robot chuyên chở hành lý tại sân bay

Bài viết đề xuất phương pháp nhận diện khuôn mặt người trên hệ thống robot dùng để chuyên chở hành lý tại sân bay. Phương pháp kết hợp thuật toán Haar-like với K-Nearst Neighbors vào việc phát hiện khuôn mặt người trong các trường hợp khuôn mặt bị che khuất một phần, khoảng cách từ camera đến khuôn mặt thay đổi, phát hiện trong thời gian thực, phát hiện trong điều kiện khi người di chuyển với tốc độ đi bộ.


Ebook Electronics cookbook - Simon Monk

If you are into electronics or want to get into electronics, then this is the ebook that will help you get more from your hobby. Thee book is full of built-and-tested recipes that you can trust to do just what you need them to do, no matter what your level of expertise. If you are new to electronics then this book will serve as a guide to get you started; if you are an experienced electronics maker, it will act as a useful reference.


Ebook Protection and switchgear – U.A. Bakshi, M.V. Bakshi

Ebook present: protective relaying; electromagnetic relasys; differential protection; distance protection; generator protesction; induction motor protection; transformer protection; carrier aided protection and static relays; theory of arc quenching; circuit breakers; power system earthing; protection against overvoltage.


Ước lượng điện trở rô to và stato trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo ứng dụng trong điều khiển động cơ

Bài viết trình bày một phương pháp chỉnh sửa để ước lượng điện trở rô to và stato sử dụng mạng nơ ron nhân tạo cho truyền động động cơ không đồng bộ không cảm biến tốc độ. Tốc độ động cơ cũng được ước lượng bằng một mạng nơ ron. Việc ước lượng chính xác tốc độ động cơ, điện trở rô to và stato đã cải thiện và nâng cao chất lượng của hệ truyền động.


Thiết kế điều khiển phẳng truyền động điện không đồng bộ hệ hai khâu quán tính ghép mềm nuôi bởi nghịch lưu nguồn áp có vòng điều khiển dòng stator lý tưởng

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế điều khiển phẳng truyền động điện không đồng bộ hệ hai khâu quán tính ghép mềm nuôi bởi nghịch lưu nguồn áp có vòng điều khiển dòng stator lý tưởng, tại thời điểm hệ truyền động vận hành trong toàn dải tốc độ (bao gồm cả vùng suy giảm từ thông).


Nghiên cứu chế tạo đầu đo áp lực trong môi trường đất

Bài viết trình bày quá trình nghiên cứu chế tạo và hiệu chuẩn đầu đo áp lực trong môi trường đất dạng cảm biến điện trở có thể dùng để xác định giá trị ứng suất tổng và ứng suất hiệu quả.


Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Công

Mục đích của bài báo nhằm mô phỏng lưu lượng dòng chảy và chất lượng nước sông Công bằng mô hình SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Lưu vực với loại hình sử dụng đất chính là lâm nghiệp và nông nghiệp, do đó các thành phần hữu cơ như: BOD, Nitrit (NO2), Nitrat (NO3 - ), Amoni (NH4 + ), Photphat (PO4 3- ) là các thông số được lựa chọn sử dụng đánh giá chất lượng nước.


Tải lượng ô nhiễm nước thải lưu vực sông Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh

Sông Nghèn thuộc tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài khoảng 60 km, diện tích lưu vực là 556km2 . Nguồn nước sông Nghèn đang chịu tác động của nguồn nước thải từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản, sinh hoạt, dịch vụ, y tế, chăn nuôi và công nghiệp với các tác nhân ô nhiễm chính là TSS, BOD5, COD, TN, TP. Nội dung bài báo đã nhận diện những tác động tới môi trường nước sông Nghèn và từ đó tính toán tải lượng thải ô nhiễm của các nguồn nước thải.


Nghiên cứu điều kiện biên tín hiệu cho hệ thống đóng nhanh van đầu đường ống áp lực của trạm thủy điện

Trong nghiên cứu này, trên cơ sở nghiên cứu các chế độ làm việc của trạm thủy điện, đặc biệt là các chế độ chuyển tiếp, các tác giả thiết lập các điều kiện biên về tín hiệu điều khiển cơ cấu đóng nhanh của van đầu đường ống, cũng như đưa ra mô hình nguyên lý của hệ thống tín hiệu đóng van đầu đường ống.


Ebook Power system analysis & design (6/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Power system analysis & design" has contents: Introduction, power transformers, transmission line parameters, transmission lines - Steady state operation, power flows, symmetrical faults,... and other contents.


Ebook Power system analysis & design (6/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Power system analysis & design" has contents: Symmetrical components, unsymmetrical faults, system protection, transient stability, power system controls, power distribution, transmission lines - transient operation.


Experimental analysis of the dynamic behavior of piezoelectric stiffened composite plates

In this article, the authors have been analysed the dynamic behavior stiffened of composite plates with piezoelectric patches subjected to wind loads by experimental study. The modern equipment was used in the dynamic behavior analysis of stiffened composite plate with piezoelectric patches under wind loads.


Phương trình Euler-Lagrange của đài quan sát quang điện tử trên phương tiện cơ động

Bài báo diễn giải lại kết quả nghiên cứu xây dựng phương trình Euler-Lagrange được thực hiện trong, trong đó nhấn mạnh đến một số hiệu chỉnh mô hình dựa trên điều kiện hoạt động thực tế của các đài quan sát quang điện tử đã và đang được trang bị trong quân đội hiện nay.


Một số quỹ đạo mục tiêu phục vụ mô phỏng huấn luyện trong các đại đội pháo phòng không 37mm-2N tác chiến ngày và đêm

Bài viết trình bày mô tả toán học một số quỹ đạo mục tiêu sử dụng trong quá trình huấn luyện ở các đại đội pháo phòng không hiện nay. Hai quỹ đạo mục tiêu điển hình là quỹ đạo bay thẳng và quỹ đạo bay vòng được xây dựng. Thông số mục tiêu cụ thể được trích xuất từ các tổ hợp phòng không tầm thấp, sau đó đưa vào tính toán mô phỏng trực quan.


Phương pháp xác định góc định hướng của tên lửa chống tăng B72, sử dụng cảm biến vi cơ điện tử MEMS

Bài viết trình bày phương pháp xác định góc quay quanh trục dọc của tên lửa chống tăng B72 bằng cách sử dụng thuật toán dẫn đường quán tính trên cơ sở các cảm biến vi cơ điện tử MEMS.


Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đo đa năng động lực sử dụng trong thử nghiệm động cơ tên lửa

Bài viết trình bày phương pháp nghiên cứu, chế tạo hệ thống đo đa năng sử dụng trong thử nghiệm động cơ tên lửa. Sử dụng phương pháp tính toán thiết kế, xây dựng được hệ thống đo và kiểm tra bằng thực nghiệm.


Xây dựng bộ đo góc có độ chính xác cao ứng dụng trong ổn định bệ đài quan sát quang điện tử

Bài viết đã nghiên cứu, phân tích giải các bài toán động học bệ đồng thời xử lý tín hiệu đo từ con quay sợi quang kết hợp với cảm biến đo gia tốc góc, cảm biến từ trường nhằm xây dựng nên bộ đo góc theo 3 trục roll, pitch, yaw có độ chính xác cao, khắc phục nhược điểm của phương pháp đo, đưa ra kết quả đo với chất lượng cao làm đầu vào phục vụ cho việc ổn định bệ vũ khí trên phương tiện cơ động.


Thu hồi đồng kim loại từ bùn thải nhà máy bo mạch điện tử bằng phương pháp điện phân trong dung dịch amoniac

Bùn thải nhà máy bo mạch điện tử chứa 19,5% Cu mang giá trị thu hồi cao. Phương pháp điện phân được ưu tiên lựa chọn vì thân thiện hơn với môi trường với chi phí thấp hơn. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các thông số tối ưu cho thu hồi đồng từ bùn thải nhà máy bo mạch điện tử bằng phương pháp điện phân trong dung dịch amoniac.


Ebook Điện học cuốn hút đến tóe lửa: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm các nội dung: những lối ứng xử gây sốc, những bộ pin dễ sử dụng, nam châm bí hiểm, những chiếc mô-tơ từ mạnh mẽ, ngành điện học đầy ấn tượng, một tương lai gây sốc chăng. Với các mẫu chuyện ngắn vui nhộn, các tình huống dở khóc dở cười, các câu đố vui sẽ cung cấp các kiến thức về điện học vô cùng hữu ích cho cuộc sống xung quanh bạn.


Ebook Điện học cuốn hút đến tóe lửa: Phần 1

Điện học cuốn hút đến tóe lửa của tác giả Nick Arnold và Dương Kiều Hoa dịch, phần 1 ebook gồm các nội dung: những thứ lực hấp dẫn đến tóe lửa; bí mật tích điện; những phát minh gây sốc; những hiện tượng dựng tóc gáy; những tia sét giết chóc. Ebook cung cấp các kiến thức về điện học thông qua các mẫu chuyện ngắn, câu đố vui, hài hước và hóm hỉnh giúp các bạn dễ dàng thu nhận kiến thức một cách dễ dàng.


Giáo trình Vật liệu Điện – lạnh: Phần 1

Giáo trình với nội dung kiến thức về vật liệu kỹ thuật điện và vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh; lựa chọn được các vật liệu để lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện lạnh. Tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích. Phần 1 giáo trình gồm 2 chương: khái niệm về vật liệu điện; vật liệu dẫn điện. Mời các bạn tham khảo giáo trình để nắm chắc nội dung.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Khối Nguồn Của ĐTDĐ
  • 09/07/2010
  • 27.470
  • 450

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu