Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Điện - Điện tử (22.724)

Bài tập lớn học phần Thiết kế cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng nhôm

Tài liệu tiến hành giới thiệu chung về đối tượng được thiết kế; xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng; thiết kế cung cấp điện; tính toán tổn thất; tính toán ngắn mạch; một số kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo!


Ứng dụng lý thuyết giao nhau điểm yên ngựa xác định vị trí đặt SVC nhằm nâng cao ổn định điện áp

Bài viết này trình bày phương pháp ứng dụng lý thuyết giao nhau điểm yên ngựa nhằm xác định thanh cái đặt SVC giúp nâng cao OĐĐA của hệ thống. Các kết quả mô phỏng kiểm chứng được thực hiện trên phần mềm UPFLOW với hệ thống điện IEEE-300 nút.


Thiết kế bộ điều khiển cho động cơ tuyến tính đồng bộ kích thích vĩnh cửu ứng dụng phương pháp Backstepping

Động cơ tuyến tính có nhiều ưu điểm: Cấu trúc đơn giản, dịch chuyển chính xác với tốc độ cao, giảm ma sát trong truyền động, thời gian đáp ứng nhanh, thời gian sử dụng trung bình kéo dài. Tuy nhiên, do tồn tại tính chất phi tuyến nên việc thiết kế bộ điều khiển cho loại động cơ này còn gặp nhiều khó khăn. Bài báo đề xuất sử dụng đồng thời hai mạch vòng điều chỉnh: Ứng dụng phương pháp Backstepping với mạch vòng dòng điện, bộ điều khiển PI đối với mạch vòng tốc độ của bộ điều khiển.


Cấu trúc kiểm chứng thiết kế cho bộ cộng toàn phần 4-bit dựa trên phương pháp xác minh phổ quát

Bài viết trình bày một cấu trúc kiểm chứng thiết kế cho bộ cộng toàn phần 4-bit dựa trên phương pháp xác minh phổ quát (UVM) sử dụng ngôn ngữ System Verilog. Việc kết hợp những ưu điểm của UVM trong cấu trúc được đề xuất này cùng với System Verilog giúp xây dựng môi trường xác minh mà ở đó các biến ngõ vào được thiết lập ngẫu nhiên giúp giảm thời gian xây dựng testbench. Ngoài ra, việc tận dụng ngôn ngữ System Verilog để tạo ra các ma trận nhằm đánh giá độ bao phủ các trường hợp cần xác minh giúp ích rất nhiều trong việc gia tăng độ tin cậy trong thiết kế.


IoT application in control system using wireless sensor fusion

In this paper, a wireless sensor fusion module is designed and applied for an active QZS isolator for some purposes: Firstly, using wireless sensor in the active QZS isolator is to eliminate unpredictable disturbance causing by connecting wires of the wired sensors for the isolator system with almost zero stiffness is easily effected by sensitive noise [3]. Secondly, the data fusion technique embedded in wireless sensor module is to protect control system from a suddenly disabled sensor while the system is running. Lastly, the system controller uses data fusion to compute control rule for producing a governing force of the isolator.


Model predictive control for industrial applications of three - Phase inverters

This paper proposes a Model Predictive Control (MPC) method used for DC-AC converter applications to connect the electrical systems in industry. DC-AC inverters used to convert DC power into AC power for supplying to an AC load. Parameters are controlled in output voltage value or current value, corresponding to voltage source inverter (VSI) inverter and current source inverter (VSC) [1]. DC-AC converter phase three is the main part of the three-phase inverter.


Preliminary study on gete-sbte and SM-B topological insulators

The process of developing the field of materials science is often driven by the discovery of new advanced materials. Especially, the material characteristics and uniformity of quantum mechanics are considered the most important. Of which, the topological insulator material with electrical insulation in the bulk but high conductivity on the surface has been extensively investigated as a new research direction in recent years due to its interesting properties that can be applied in spintronic applications. In this work, we investigate structural and electrical property of topological insulator materials of [(GeTe)2(Sb2Te3)1]n (GTST) multilayers which were fabricated on the Si wafers using a helicon-wave sputtering system and SmB6 single crystals grown by the Aluminum-flux method;


Nghiên cứu khả năng phát hiện tấn công tuyến tính trong các hệ thống điều khiển công nghiệp bằng phương pháp CUSUM

Bài báo trình bày khả năng áp dụng phương pháp Cumulative Sum (CUSUM) nhằm phát hiện tấn công tuyến tính trong trường hợp phuơng pháp Kullback – Leibler (K-L) không phát hiện được. Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi đã khảo sát nhằm tìm ra các ma trận tấn công tuyến tính, mà với chúng phương pháp phát hiện K-L bị vượt qua, trong dải ngưỡng phát hiện từ 0 tới 176,76, với đối tượng nghiên cứu là quá trình trộn nhiệt trong các nhà máy thực phẩm.


Chẩn đoán lỗi máy biến áp sử dụng GeNIe Modeler

Bài viết trình bày việc sử dụng mạng Bayes trong môi trường GeNIe Modeler và kỹ thuật phân tích khí hòa tan để phát triển các mô hình chẩn đoán lỗi của máy biến áp dầu.


Mã hóa dữ liệu bằng sóng điện từ sử dụng cấu trúc và vật liệu có khả năng in được

Trong bài báo này, tác giả đã phân tích bài toán mã hóa dữ liệu bằng sóng điện từ, phương pháp tiếp cận và các khó khăn, thách thức cần giải quyết, nghiên cứu lựa chọn vật liệu phù hợp từ đó đưa ra một cấu trúc thiết kế mới, giải quyết được một trong những khó khăn lớn nhất đó là cấu trúc mã hóa có khả năng in được.


Đề xuất hệ thống trong nhận dạng cử chỉ, hành động sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các ứng dụng nhà thông minh

Bài báo nghiên cứu một hệ thống để nhận dạng cử chỉ, hành động trong nhà thông minh. Phương pháp mà chúng tôi đề xuất dựa trên các việc sử dụng mobilenetV2 trích xuất đặc trưng kết hợp với mạng SSD (Single Shot Detector).


Cải thiện hiệu năng bảo mật lớp vật lý bằng phương pháp lựa chọn ăng ten thu phát

Trong bài viết này, đề xuất và phân tích hiệu năng bảo mật ở lớp vật lý của hệ thống truyền thông 2 chặng trong điều kiện thông tin trạng thái kênh không hoàn hảo. Để cải thiện xác suất dừng bảo mật, chúng tôi đề xuất sử dụng nhiều ăng ten tại nút nguồn và nút đích nhằm cải thiện độ lợi SNR của kênh truyền dữ liệu.


Hệ thống vi cơ điện tử MEMS và ứng dụng

Bài viết này trình bày tổng quan về vi cơ điện tử MEMS, một lĩnh vực khoa học liên ngành dựa trên nền tảng của ngành vi điện tử và vi chế tạo. Các linh kiện MEMS hiện nay được sử dụng rộng rãi trong xã hội như cảm biến gia tốc, cảm biến góc, cảm biến áp suất, cảm biến sinh học,...


KS 40 industrial controller: Version 407 TP

KS 40 industrial controller: Version 407 TP present the content safety instructions; electrical connections; error messages; measurement correction; sicherheitshinweise; elektrischer anschluss; selbstoptimierung; konfigurations-ebene; messwertkorrektur...


Nhà máy nhiệt điện (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Nhà máy nhiệt điện (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tổn thất hơi nước, khử khí và thiết bị cấp nước, đặc tính năng lượng của các thiết bị và chế độ làm việc thay đổi của chúng, sơ đồ nhiệt nguyên lý và sơ đồ nhiệt chi tiết của nhà máy nhiệt điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Nguyên lý máy (Dùng cho sinh viên chuyên ngành cơ khí chế tạo máy)

Giáo trình Nguyên lý máy trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc cơ cấu, phân tích động học cơ cấu phẳng, ma sát trong khớp động, cân bằng máy, cơ cấu bánh răng thân khai phẳng, cơ cấu bánh răng không gian,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Thực hành kỹ thuật số

Cuốn "Kỹ thuật số thực hành" trình bày các nội dung chính sau: Hệ số đếm và mã, đại số logic, các cổng logic cơ bản, các hệ logic tổ hợp thông dụng, các hệ logic dãy thông dụng, chuyển đổi tín hiệu, mạch định thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Nhà máy nhiệt điện (Tập 1): Phần 1

Nhà máy nhiệt điện (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Độ kinh tế nhiệt và các chỉ tiêu năng lượng của nhà máy điện ngưng hơi, độ kinh tế nhiệt và các chỉ tiêu năng lượng của trung tâm nhiệt điện, các thông số hơi và việc quá nhiệt trung gian, gia nhiệt hồi nhiệt nước cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 1

Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở kỹ thuật cảm biến đo lường, kỹ thuật cảm biến ánh sáng, kỹ thuật cảm biến nhiệt độ công nghiệp, kỹ thuật cảm biến nhiệt độ thấp, kỹ thuật cảm biến vị trí và khoảng cách,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình " Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật cảm biến vận tốc và gia tốc, kỹ thuật cảm biến lực, kỹ thuật cảm biến áp suất, kỹ thuật cảm biến lưu lượng chất lưu, kỹ thuật cảm biến mức và độ ẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ứng dụng phần mềm PSCAD xây dựng mô hình mô phỏng sét đánh đường dây truyền tải điện cao áp

Bài viết sử dụng phần mềm PSCAD xây dựng mô hình mô phỏng sét đánh đường dây truyền tải điện cao áp đối với hai trường hợp: Đường dây truyền tải có một dây chống sét (DCS) và đường dây truyền tải có hai DCS.


Lesson Monitoring system depends on ADSB

Lesson Monitoring system depends on ADSB present the content: ADS-B overview; transponder registers; ADS-B signals; issues of ADS-B; ADS-B surveillance; summary of ADS-B.


Bài thuyết trình Thiết kế bộ điều khiển cho mạch nghịch lưu 3 pha sử dụng phương pháp điều chế SVM ở chế độ độc lập

"Bài thuyết trình Thiết kế bộ điều khiển cho mạch nghịch lưu 3 pha sử dụng phương pháp điều chế SVM ở chế độ độc lập" tìm hiểu về phương pháp điều chế SVM; cấu trúc thiết kế đối với chế độ nối lưới; cấu trúc điều khiển điều chế SVM chế độ độc lập; mô phỏng bộ điều khiển cho mạch nghịch lưu 3 pha sử dụng phương pháp điều chế SVM ở chế độ độc lập.


Bài giảng Giới thiệu một số mạch ứng dụng kỹ thuật số

"Bài giảng Giới thiệu một số mạch ứng dụng kỹ thuật số" thông tin đến các bạn với các nội dung sơ đồ chân IC 74LS164; tìm hiểu IC 4017 và ứng dụng; một số mạch đèn led dùng IC 4017.


Đáp án thi cuối học kỳ II năm học 2014-2015 môn Truyền động điện (Mã đề 1A) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đáp án đề thi giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc và cách giải đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.


Đề kiểm tra giữa kỳ môn Elictricity and magnetism - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Elictricity and magnetism giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.


Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2014-2015 môn Điện và từ - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2014-2015 môn Điện và từ sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn Điện và từ. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập mời các bạn cùng tham khảo đề thi.


Đề thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2019-2020 môn Điện - Quang - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2019-2020 môn Điện - Quang giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.


Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2015-2016 môn Điện và từ - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2015-2016 môn Điện và từ dưới đây nhằm giúp các em có thêm tư liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Cùng tham khảo và giải đề thi để ôn tập kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi.


Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 môn Điện và từ - ĐH Khoa học Tự nhiên

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo đề thi môn Điện và từ dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.


Tài liệu mới download

Cơ sở viễn thám-Chương 5
  • 29/07/2013
  • 60.330
  • 593

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu