Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Địa Lý (2.999)

Ebook Một số vấn đề trong dạy học địa lý ở trường phổ thông: Phần 1

Ebook Một số vấn đề trong dạy học địa lý ở trường phổ thông: Phần 1 sẽ mang đến các nội dung về các vấn đề kiến thức cơ bản trong dạy học địa lý, vấn đề tư duy địa lý và phương pháp phát triển tư duy địa lý, vấn đề giảng dạy địa lý tự nhiên, vấn đề giảng dạy địa lý kinh tế - xã hội ở THPT. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Một số vấn đề trong dạy học địa lý ở trường phổ thông: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Một số vấn đề trong dạy học địa lý ở trường phổ thông: Phần 2 tiếp tục trình bày một số vấn đề chính sau: Vấn đề giảng dạy địa lý địa phương ở trường phổ thông, vấn đề thiết kế bài giảng trong dạy - học địa lý ở trường phổ thông, các dạng thiết kế bài giảng địa lý ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết

Trong cuộc sống hằng ngày, những hiện tượng tự nhiên như bão, sấm sét lũ lụt và hạn hán, gió mùa, rừng nhiệt đới v.v. tác động rất nhiều đến sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Tham khảo ebook "Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết" cho bạn cái nhìn tổng quát về những hiện tượng này, đồng thời lý giải được nguyên nhân, hiện tượng, một số biện pháp khắc phục. Mời các bạn tham khảo!


Xây dựng bản đồ diễn biến đường bờ bằng công nghệ ảnh viễn thám, áp dụng cho vịnh Đà Nẵng

Phân tích diễn biến và dự báo đường bờ biển đóng một vai trò quan trọng đối với công tác quản lý tổng hợp vùng duyên hải. Điều này trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Ngày nay, có rất nhiều phương pháp được sử dụng để đánh giá diễn biến đường bờ biển như: Khảo sát trắc địa và GPS, chụp ảnh trên không, viễn thám, ... Tuy nhiên, công nghệ viễn thám đang vượt trội so với những kỹ thuật khác, do dữ liệu thu thập trong thời gian dài, khả năng thu thập trong phạm vi lớn.


Fast 3D map matching localisation algorithm

This solution does not require a high computational power. The methodology is a threedimensional map based approach, which uses the 3D map of the surrounding environment and data acquired by a tilting Laser Range Finder (LRF), to pinpoint the robot pose. Experimental results about the accuracy of the proposed method are presented in this paper.


Thực trạng và giải pháp ứng phó ngập lụt tại thành phố Vĩnh Long

Bài viết này nhằm đánh giá rủi ro ngập lụt ở khu vực TP Vĩnh Long và phân tích các dự báo trong tương lai. Đồng thời nghiên cứu phương pháp chiến lược phát triển đô thị (CDS) nhằm đề xuất các giải pháp ứng phó ngập lụt tại thành phố Vĩnh Long dựa trên các cơ sở khoa học về khả năng phục hồi và hệ thống thoát nước đô thị bền vững (SUDS).


Thử nghiệm dự báo xói lở bờ sông Gianh – Nhật Lệ bằng phương pháp bán thực nghiệm của Hickins E. J. và Nanson G. C.

Phương pháp dự báo diễn biến lòng dẫn theo phương ngang chưa nhiều, đặc biệt là chưa được xây dựng trên cơ sở khoa học hoàn chỉnh, tuy vậy bài báo vẫn thử nghiệm vận dụng phương pháp cân bằng năng lượng của Hickins E.J - Nanson G.C (bán thực nghiệm) để đánh giá tốc độ xói lở ngang và kết hợp với phương pháp động lực sông ngòi để tính toán hệ số xói lở. Từ 2 tiêu chí về tốc độ và hệ số xói lở, tiến hành đánh giá động lực đối với mỗi đoạn sông. Sau đó, sử dụng công cụ DSAS trong AcrGis10.1 nhằm tính toán tốc độ thay đổi đường bờ giai đoạn 1988-2015 cho trị số tốc độ xói ngang khá tương đồng với phương pháp của Hickins E.J - Nanson G.C.


Nghiên cứu hiện trạng, khoanh định và dự báo các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước, trầm tích vùng biển đảo Lý Sơn

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu hiện trạng, khoanh định và dự báo các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước, trầm tích vùng biển đảo Lý Sơn. 204 mẫu nước biển và 109 mẫu trầm tích được thu thập tại hiện trường. Các tham số thống kê được tính toán để phân tích, đánh giá hiện trạng.


Xác định thông số địa chất thủy văn tầng chứa nước thấm xuyên Pleistocene khu vực Phố Nối theo tài liệu hút nước thí nghiệm

Hút nước thí nghiệm với lưu lượng không đổi xác định thông số địa chất thủy văn tầng chứa chứa nước thấm xuyên đòi hỏi các sơ đồ bố trí thí nghiệm phải phù hợp cho từng phương pháp khác nhau và là cơ sở để xác định được chính xác các thông số đó. Kết quả hút nước thí nghiệm tại tại khu công nghiệp Dệt may Phố Nối là một ví dụ minh chứng cho nhận định trên. Hút nước thí nghiệm chùm lỗ khoan DK1 với 02 lỗ khoan quan trắc và lỗ khoan hút nước đơn DK2 cho phép xác định chính xác các thông số địa chất thủy văn khu vực nghiên cứu.


Nghiên cứu diễn biến đường bờ biển Hà Tĩnh bằng công nghệ viễn thám và GIS

Bài báo này nhằm nghiên cứu diễn biến đường bờ biển Hà Tĩnh. Công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lí (GIS) được ứng dụng để xây dựng bản đồ đường bờ biển từ năm 1998 đến năm 2018. Mời các bạn tham khảo!


Đánh giá biến động bề mặt địa hình do phát triển đô thị tại vùng phía nam thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích tư liệu viễn thám

Nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh Landsat để đánh giá tình trạng hiện tại và phát hiện những thay đổi trong các khu vực thời gian thấp trong năm 1990 và 2010. Phương pháp phân loại hình ảnh tỷ lệ băng kết hợp đã giúp xác định các đặc điểm bề mặt, đặc biệt là đô thị và nước với độ chính xác phân loại trên 80% cho cả hai hình ảnh vệ tinh. Từ trạng thái hiện tại và các bản đồ thay đổi được xây dựng, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đô thị hóa thống kê ở hai các khu vực tăng nhanh, trong khi sự biến mất của đầm lầy thấp là khá rõ ràng thông qua việc giảm đáng kể diện tích trong 20 năm.


Mô hình toán phục vụ đánh giá sức tải môi trường khu vực vịnh Hạ Long - Bái Tử Long

Trên cơ sở ứng dụng mô hình tổng hợp 3 chiều (Delft3D) với kịch bản được thiết lập khác nhau của mô hình TĐL, CLN, vận chuyển trầm tích và mô hình sinh thái ở khu vực vịnh Hạ Long (VHL)-Bái Tử Long (BTL), những kết quả nhận được đã có đóng góp quan trọng cho việc đánh giá sức tải môi trường ở khu vực này.


Đánh giá hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất Thành phố Đà Nẵng

Bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở được tạo ra bởi các phân tích không gian của tất cả các yếu tố bị ảnh hưởng nêu trên. Vai trò của từng yếu tố được ước tính từ mối quan hệ của nó với lở đất ở vị trí và được thể hiện qua giá trị trọng số trong sơ đồ tính toán.


Đặc điểm địa hóa khoáng vật quặng Mangan vùng mỏ Tốc Tát

Các khoáng chất mangan bao gồm pyrolusite, hollandite và mangannite là các khoáng chất chính; và jacobsite, bixbyite, hausmannite và braunite là khoáng sản nhỏ. Bên cạnh đó, các khoáng vật gangue bao gồm hematit, Magnetite, goethite, thạch anh, canxit, apatit và fenspat. Họ được xen kẽ ở quy mô siêu nhỏ và hình thành các cụm khoáng sản phức tạp.


Khảo sát các vùng nguồn sóng thần có khả năng gây nguy hiểm tới vùng bờ biển Việt Nam

Dựa trên phân tích đặc điểm kiến ​​tạo và đặc điểm địa động lực của các hệ thống đứt gãy khu vực ở Đông Nam Á, chín vùng nguồn có khả năng tạo ra sóng thần có thể là ảnh hưởng đến bờ biển Việt Nam đã được phân định ở Biển Đông và các vùng biển liền kề.


Vai trò của rừng ngập mặn trong quản lý đới bờ

Quan điểm, một số nghiên cứu khoa học cũng như đo đạc thực địa tại một số địa điểm nghiên cứu trong Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) được thực hiện để chứng minh vai trò của rừng ngập mặn trong giữ đất và tiêu tán năng lượng sóng trong rừng ngập mặn. Do đó, việc quản lý vùng ven biển ở khu vực rừng ngập mặn cần được kết nối chặt chẽ với việc sử dụng khôn ngoan và quản lý thích ứng cho hệ sinh thái rừng ngập mặn.


Hạn hán ở Đồng bằng Sông Hồng và một số giải pháp phòng chống

Bài viết tập trung vào đánh giá hiện tại tình trạng, lý do chính cho sự hạn hán của đồng bằng sông Hồng và đề xuất một số giải pháp để ngăn ngừa và giảm hậu quả của hạn hán, tập trung vào các vấn đề như sau: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước, kế hoạch khai thác tổng hợp, phân phối hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước.


Cơ chế tương tác và xác định các thông số tương tác đất với cốt phục vụ tính toán ổn định công trình đất có cốt

Bài viết này trình bày các cơ chế tương tác chính giữa đất và vải địa kỹ thuật gia cố, sau đó tìm ra các thông số cần thiết và cách xác định chúng. Ngoài ra, bài viết cũng giới thiệu kết quả của một số thí nghiệm xác định các tham số và nhận xét đó để hiểu rõ hơn về chúng, lựa chọn và / hoặc quyết định của chúng và ứng dụng của chúng để phân tích thiết kế phù hợp.


Đặc điểm đứt gãy hoạt động và tai biến nứt đất dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Tây Giang đến Phước Sơn (tỉnh Quảng Ngãi)

Trong bối cảnh địa động lực học gần đây với nén dưới lòng đất, một số lỗi hoạt động như A Den - Á Nghĩa, Phước Xuân - Tam Kỳ, Sông Bung - Trà Bông, Sông Po Ko, Sông Côn, ... đã gây ra thiệt hại trên tuyến đường và đất bẻ khóa nguy hiểm tại ngã tư với tuyến đường Hồ Chí Minh.


Dịch chuyển vỏ Trái Đất theo số liệu GPS liên tục tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

Bài viết này trình bày ước tính vận tốc của vỏ Trái đất ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, được xác định từ dữ liệu GPS trong gần 5 năm (4 / 2005-12 / 2009) tại 3 địa điểm ở Việt Nam (Hà Nội, Huế và Hồ Chí Minh Thành phố Minh) cộng với hơn 20 người ở Đông Nam Á và các khu vực khác sử dụng phần mềm GAMIT.


Indi - Khoáng sản đi kèm có triển vọng trong mỏ Chì - Kẽm khu vực chợ Đồn

Nghiên cứu hiện tại cho thấy tiềm năng rất cao của quặng In-kẽm chì của mỏ Don Don. Chúng có hàm lượng indi tương đối cao trong quặng cho ăn (70,6-81,5 g / T), cao nhất ở nồng độ Zn (522-698 g / T) và trong Pb cô đặc (23,2-56,2 g / T). Indium tập trung chủ yếu ở sphalerit giàu Fe (trung bình 1108,7 g / T). Tuy nhiên, Galenite không đáng kể Trong tàu sân bay, tuy nhiên, chúng có hàm lượng In tương đối cao trong chì.


Đặc điểm nước dưới đất trong vùng cát ven biển miền Trung Việt Nam và định hướng khai thác sử dụng

Bài viết này đề cập đến tiềm năng của nước ngầm trong vùng cát ven biển miền trung Việt Nam và tình trạng khai thác, sử dụng, cũng như các vấn đề liên quan đến định hướng khai thác hợp lý và sử dụng nước ngầm để sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.


Hoạt động Tân kiến tạo và ảnh hưởng của chúng đến nứt, sụt đất khu vực Thanh Ba - Phú Thọ

Trong thời kỳ Neotectonic, khu vực Thanh Ba bao gồm ba khối cấu trúc kiến ​​tạo chính: khối Đông Bắc, khối Trung tâm và khối Tây Nam, bao gồm nhiều đứt gãy đang hoạt động (chủ yếu là hướng về phía đông bắc - tây nam). Hoạt động của các công trình đang hoạt động là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố chạm đất (ở các xã Yên Nội, Hạnh Củ) và các nguyên nhân gián tiếp của việc lún đất.


Nghiên cứu biến động bờ biển vùng Châu thổ Sông Cửu Long

Nội dung bài viết trình bày nghiên cứu về sự biến đổi của khu vực ven biển ở đồng bằng Cửu Long dựa trên bộ dữ liệu chuỗi từ năm 1952 đến 2006, bao gồm: ảnh vệ tinh có độ phân giải cao, ảnh không khí và bản đồ địa hình.


Một số vấn đề về thành phần và đặc điểm Sericit

Tại Việt Nam, sericit đã được quan tâm như là một vật liệu công nghiệp tiềm năng. Nghiên cứu này thảo luận về một số vấn đề về thành phần và đặc tính của ser serite sau đây với khái niệm làm rõ về Cồn sericite và trong danh pháp quốc tế của mica và gợi ý một tên gọi là di di vermiculit (trong tiếng Việt) cho khoáng sản chính của ser serite.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông Sài Gòn

Dựa trên về kết quả nghiên cứu hiện tại, bài viết này đề cập đến việc phân tích và xác định các yếu tố tự nhiên và nhân tạo chính có vai trò quyết định trong việc xây dựng trữ lượng nước ngầm ở lưu vực sông Sài Gòn. Các yếu tố này được tách thành 2 nhóm: yếu tố tự nhiên (cấu trúc hệ thống nước ngầm, đặc điểm địa hình, hệ thống thủy văn và khí hậu) và yếu tố nhân tạo (khai thác nước ngầm và nông nghiệp).


Đánh giá ảnh hưởng của động đất tới các công trình xây dựng tại khu vực đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này trình bày một số kết quả sơ bộ về đánh giá thiệt hại tòa nhà do động đất ở thành phố Hồ Chí Minh. Một phương pháp đánh giá rủi ro địa chấn đô thị đã được áp dụng cho sáu lớp xây dựng điển hình nhất có sẵn ở quận 1 và 3, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.


Kết nối độ cao chuẩn xác định từ đo cao thủy chuẩn truyền thống và từ đo cao GPS

Dựa trên nền tảng lý thuyết về chiều cao bình thường, tác giả chỉ ra sự cần thiết phải cung cấp cùng một ellipsoid bình thường để tính toán sự bất thường về chiều cao và chiều cao trắc địa trong việc cân bằng GPS và để nhận được trọng lực bình thường khi xác định độ cao thông thường dữ liệu.


Sử dụng hàm trọng lượng - tuyến nhằm tăng cường độ phân giải trong phân tích tài liệu từ và trọng lực bằng phép biến đổi Wavelet

Trong bài báo này, đã sử dụng hàm trọng số dòng (LWF) để xử lý dữ liệu quan sát để tăng cường độ phân giải của kết quả của phương pháp MED. Thứ nhất, phương pháp được áp dụng trên mô hình trọng lực lý thuyết và mô hình thí nghiệm từ tính để chứng minh độ tin cậy của phương pháp.


Tăng cường độ phân giải trong phép chuyển trường xuống của các dữ liệu trường thế

Dữ liệu trường tiềm năng thường chứa tiếng ồn và trong phần tiếp theo đi xuống, các tạp âm có tần số cao này được khuếch đại mạnh mẽ che giấu tất cả thông tin hữu ích của dữ liệu gốc. Do đó, bản đồ tiếp tục đi xuống rất khó để được giải thích. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất sử dụng chức năng cân bằng đường truyền (LWF) để loại bỏ tiếng ồn của dữ liệu tiếp tục đi xuống.


Tài liệu mới download

Advance Steel Tutorial
  • 20/05/2015
  • 73.937
  • 585

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

EARTH Phần 2
  • 19/09/2011
  • 67.674
  • 965
Bài giảng Đất phèn
  • 06/04/2014
  • 87.804
  • 186

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu