Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Địa Lý (3.085)

Nguồn gốc Lamproit Tây Bắc Bộ dưới góc độ địa hóa nguyên tố vết

Lamproit Tây Bắc Bộ được Lacroix mô tả lần đầu tiên vào năm 1933 và đặt tên là cocit. Sau đó các nhà địa chất Liên Xô và Việt Nam đều cho rằng chúng là nhóm đá Porphyrit sẫm màu, có thành phần mafic cao kiềm Kali và giàu nguyên tố vết. Tuy đã được nghiên cứu chi tiết ở các mức độ và khía cạnh khác nhau nhưng vấn đề về thạch luận ngồn gốc vẫn chưa được làm sáng tỏ, bài viết sẽ trình bày chi tiết hơn về nguồn gốc của Lamproit Tây Bắc Bộ thông qua góc nhìn địa hóa nguyên tố vết.


Địa hình đáy đại dương

Bài viết với các nội dung như: địa hình rìa lục địa thụ động, địa hình thềm lục địa, địa hình sườn lục địa, địa hình lòng chảo đại dương, địa hình sống núi giữa đại dương, địa hình đứt gãy chuyển dạng quyển đại dương, địa hình rìa lục địa tích cực...


Tuổi tuyệt đối của đá

Sự phân rã phóng xạ và định tuổi đồng vị phóng xạ; cơ sở khoa học; sự phân rã phóng xạ; các phương pháp xác định tuổi tuyệt đối; định tuổi vết phân hạch; đồng vị do tia vũ trụ... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung bài viết.


Thạch luận công trình

Bài viết nghiên cứu về thạch luận công trình dưới các khía cạnh như: cơ sở khoa học thạch luận công trình; nhiệm vụ của thạch luận công trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Địa chất thủy văn - Đoàn Văn Cảnh

Bài viết nghiên cứu địa chất thủy văn thông qua các nội dung như: các lĩnh vực nghiên cứu của địa chất thủy văn, địa chất thủy văn chung, sự vận động của nước dưới đất, nghiên cứu về động tháo và cân bằng nước dưới đất, địa chất thủy văn mỏ, địa chất thủy văn cải tạo đất...


Địa hình đáy biển Việt Nam

Địa hình thềm lục địa Việt nam, địa hình tích tụ, địa hình nghiêng thuộc trường sườn châu thổ, địa hình vũng vịnh hiện đại, địa hình tích tụ dạng tam giác thủy triều hiện đại, địa hình mài mòn do sóng, địa hình mài mòn, địa hình mài mòn của trầm tích núi lửa, địa hình sườn lục địa Việt Nam...


Thăm dò từ

Bài viết với các nội dung: sự từ hóa trong trường lưỡng cực từ của trái đất; thu thập số liệu từ; các loại từ kế hiện đại; đo và hiệu chỉnh số liệu; xử lý số liệu; ứng dụng của thăm dò từ; giải thích số liệu thăm dò từ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tây Bắc Bộ

Bài viết trình bày các nội dung các gãy đứt chính, kiểu động hình học, biên độ dịch chuyển, phức hệ chất và kiến trúc đi kèm, kiểu động hình học của một số đứt gãy như: đứt gãy Sơn La, đứt gãy Sông Mã, đứt gãy Sông Đà...


Tìm kiếm thăm dò dầu khí

Bài viết với các nội dung: các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí; các phương pháp nghiên cứu địa tầng; hệ phương pháp nghiên cứu địa hóa dầu khí; phân loại đá mẹ theo các tiêu chí RE...


Địa hóa học

Bài viết nghiên cứu về Địa hoá học tại Việt Nam với các khía cạnh như: định nghĩa về Địa hóa học, lịch sử và phát triển của Địa hóa học, sự ra đời của Địa hóa học, Địa hóa học hiện đại. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Đá biến chất - Phan Trường Thị

Bài viết nghiên cứu về đá biến chất với các nội dung: đá biến sét chất, đá biến chất áp suất thấp, đá sét biến chất áp suất trung bình, đá phiến thạch anh hai mica có Granat, đá biến chất áp suất áp, đá phiến trắng, đá phiến lục, đá siêu mafic biến chất và đá Cordierit - Anthophylit...


Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh Quảng Ninh

Bài viết trình bày các đặc trưng của rừng; nghiên cứu tổng quan về cơ sở dữ liệu khái niệm chung về cơ sở dữ liệu, cấu trúc cơ sở dữ liệu trong hệ thống, tổng quan về cấu trúc cơ sở dữ liệu nền địa lý. Ứng dụng UML trong thiết kế cơ sở dữ liệu lớp phủ rừng phục vụ cho công tác quản lý lớp phủ rừng nói chung, lớp phủ rừng tỉnh Quảng Ninh nói riêng.


Địa nhiệt học

Bài viết với các nội dung: phân bố nhiệt và nguồn gốc trái đất, phân bố nhiệt trái đất, nguồn gốc của nhiệt trái đất, trường địa nhiệt gần mặt đất, phân bố trường địa nhiệt, dòng nhiệt, năng lượng địa nhiệt, cơ chế truyền dẫn nhiệt, sử dụng năng lượng địa nhiệt, trường địa nhiệt ở Việt Nam, các hệ địa nhiệt cho khai thác sử dụng năng lượng...


Địa nhiệt ứng dụng

Bài viết trình bày tàn nguyên địa nhiệt, tiềm năng sử dụng địa nhiệt, tiềm năng sử dụng hệ địa nhiệt hoàn thiện và nguồn đá khô nóng, các lĩnh vực ứng dụng thăm dò địa nhiệt, so sánh tiềm năng sử dụng tài nguyên địa nhiệt và các nguồn năng lượng hóa thạch, thăm dò địa nhiệt, cơ sở ứng dụng thăm dò địa nhiệt... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Cơ sở Địa mạo học

Lịch sử hình thành của Địa mạo học; những luận thuyết chính; vị trí của Đại mạo học trong khối các khoa học về trái đất; phương pháp luận và nhiệm vụ nghiên cứu của Địa mạo học; các phương pháp nghiên cứu của Địa mạo học; phân ngành của Địa mạo học; nguyên tắc phân loại địa hình...


Tính chất cơ lý của đất đá

Bài viết trình bày các nội dung: thành phần hạt, phân loại đất theo thành phần hạt; thành phần khoáng vật của đất; thành phần hóa học của đất; nước (pha lỏng) trong đất; nước liên kết vật lý; khí trong đất; kiến trúc và liên kết kiến trúc; cấu tạo của đất...


Tài nguyên và trữ lượng nước đất

Nội dung của bài viết gồm: các phương pháp đánh giá dự báo tài nguyên và tính toán trữ lượng nước dưới đất; phương pháp tính toán trữ lượng nước dưới đất, phương pháp thủy động lực, điều kiện biên, phương pháp thủy lực, phương pháp cân bằng, các phương pháp phối hợp...


Nghiên cứu xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình

Bài viết thu thập, phân tích các đề án, dự án về địa danh bản đồ đã được thực hiện trong nước. Nghiên cứu các chuẩn Quốc gia về cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý - GIS; đánh giá hiện trạng địa danh bản đồ ở tỉnh Lai Châu; xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu địa danh của bản đồ địa hình ở tỷ lệ 1/50.000 hệ quy chiếu VN. 2000.


Địa hóa vũ trụ

Sự hình thành của vũ trụ, điểm khởi đầu của vụ trụ - vụ nổ lớn, thành phần và trạng thái ban đầu của vũ trụ sau vụ nổ lớn, quá trình tổng hợp hạt nhân trong vũ trụ, các quá trình tổng hợp hạt nhân khác, quá trình tiến hóa vũ trụ, quá trình tiến hóa của các sao...


Địa chất công trình khu vực

Điều kiện địa chất công trình của lãnh thổ, những khâu công việc của việc khảo sát xây dựng, tầm quan trọng và nội dung công tác thí nghiệm, vị trí thí nghiệm hiện trường trong công tác địa chất khi khảo sát xây dựng, công tác chỉnh lý tài liệu trong phòng thí nghiệm, tình hình hiện nay của phương pháp thành lập bản đồ địa chất công trình.


Địa chất môi trường - Mai Trọng Nhuận

Bài viết trình bày nội dung và nhiệm vụ của địa chất môi trường; những lĩnh vực chuyên ngành của địa chất môi trường; địa chất môi trường khu vực; các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường địa chất; đặc điểm địa hóa môi trường...


Thủy địa động lực

Bài viết trình bày quy luật thấm của nước trong đất đá thấm nước yếu; các định luật không đường thẳng; các phương trình vi phân vận động của nước dưới đất; điều kiện ban đầu và điều kiện biên giới của dòng thấm.


Địa chất Đông Nam Á

Địa tầng, hoạt động Magma, Arkei giữa-muộn, Proterozoi, Neoproterozoi muộn – Paleozoi giữa, cấu trúc kiến tạo, địa khu liên hợp Việt – Trung, địa khu liên hợp Đông Dương, rìa lục địa tích cực Creta, tài nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên năng lượng, tài nguyên di sản địa chất...


Địa chất công trình chuyên môn - Phạm Xuân

Bài viết nghiên cứu hệ hai cực môi trường công trình, vai trò địa chất công trình chuyên môn, hệ phương pháp khảo sát xây dựng, nhiệm vụ của địa chất công trình chuyên môn, các giai đoạn thiết kế công trình và điều tra địa chất. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Trọng lực vệ tinh khu vực Biển Đông

Bài viết với các nội dung dị thường trọng lực của các yếu tố cấu trúc kiến tạo Biển Đông, xác định địa hình đáy biển, xác định độ sâu mặt Moho, xác định hệ thống đứt gãy, phân vùng các yếu tố cấu trúc khu vực Biển Đông. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Việt Nam nghiên cứu địa chất thủy văn

Quá trình nghiên cứu địa chất thủy văn ở Việt Nam, các miền địa chất thủy văn ở Việt Nam, miền địa chất thủy văn đồng bằng Nam Bộ, miền địa chất thủy văn Nam Trung Bộ, miền địa chất thủy văn Bắc Trung Bộ... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Đặc điểm và nguồn gốc kim cương, bạch kim

Bài viết dựa trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm địa chất khu vực, các thành tạo magma mafic, siêu mafic, các tổ hợp khoáng vật cộng sinh đặc trưng có thể tìm kiếm và phát hiện kim cương, bạch kim. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Xử lý số liệu địa vật lý

Bài viết trình bày các nội dung lọc trường địa vật lý; đặc trưng trường địa vật lý và phương pháp xác định; phát hiện tín hiệu yếu; xử lý tổng hợp các tín hiệu địa vật lý; hệ tự động xử lý số liệu địa vật lý. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Địa bàn địa chất

Bài viết trình bày khái niêm về địa bàn, các loại địa bàn kiểu cơ khí, nguyên lý hoạt động của địa bàn địa chất, địa bàn kiểu Brunton, địa bàn kiểu Silva, địa bàn kỹ thuật số. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Địa hóa môi trường

Đặc điểm địa hóa môi trường, địa hóa môi trường khí, địa hóa môi trường nước, địa hóa môi trường và phong hóa, địa hóa môi trường đất, địa hóa môi trường trầm tích, yếu tố chính ảnh hưởng đến sự di chuyển của các nguyên tố trong môi trường tự nhiên, độ hòa tan của hợp chất... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
  • 20/02/2016
  • 58.661
  • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN
  • 07/08/2011
  • 50.674
  • 576
Rừng xanh " bí ẩn các - xtơ "
  • 04/08/2012
  • 44.442
  • 858

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu