Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Địa Lý (3.010)

Presence of trace elements in sediment of Can Gio mangrove forest, Ho Chi Minh city, Vietnam

The CGM has been gradually facing to numeric challenges of global climate change, environmental degradation and socio-economic development for the last decades. To evaluate sediment quality in the CGM, we collected 13 cores to analyze for sediment grain size, organic matter content, and trace element concentration of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn. Results showed that trace element concentrations ranged from uncontaminated (Cd, Cu, and Zn) to very minor contaminated (Cr, Ni, and Pb). The concentrations were gradually influenced by suspended particle size and the mangrove plants.


Determination of drainage corridor in the downstream Vu Gia - Han river, Da Nang city

This paper suggests a design flood drainage corridors for Da Nang city that was developed by combining of mathematical model, GIS, hydro-meteorological documents of Vu Gia - Thu Bon basin from 2009 to present. These proposal solutions include (i) widening of the riverbed and providing a river corridor protection along both river banks; (ii) creating of drainage channels for the land between the rivers and (iii) creating of space for floodwater in an appropriate time. The result was so good and it helps to reduce the flood in Da Nang from 5% to 10%.


Variation of the foF2 parameter during fluctuating activity: Prediction with IRI-2012 compared to measured data from Ouagadougou inosonde station during solar cycles 21 and 22

In this paper, we review on diurnal variations of the foF2 ionospheric parameter predicted by the IRI-2012 model, and data from Ouagadougou ionosonde station located in the crest of the Equatorial Anomaly (Lat: 12.5°N; Long: 358.5°E, dip: 1.43°) during fluctuating geomagnetic activity conditions for the solar cycles 21 and 22.


An improved space domain algorithm for determining the 3-D structure of the magnetic basement

The paper presents an improved algorithm based on Bhaskara Rao and Ramesh Babu’s algorithm to invert magnetic anomalies of three-dimensional basement structures. The magnetic basement is approximated by an ensemble of juxtaposed vertical prisms whose bottom surface coincides with Curie surface with the known depth.


Fluid characteristics from shallow magmatic environments: A contribution to danburite bearing Luc Yen pegmatites, northern Vietnam

Danburite as a member of the Luc Yen pegmatite mineral assemblage has been studied using fluid inclusion microthermometry and Raman spectroscopy. Data characterize well-preserved fluid inclusions which originate from primary large tubular inclusions as result of necking down. Same modifications underwent a second inclusion generation that evolved during healing of a later crack. Both generations of fluid inclusions show the same chemistry (H2O-CO2) characterizing 3-phase inclusions with additional solids (calcite, sassolite and danburite).


Developing algorithm for estimating chlorophyll-a concentration in the Thac Ba Reservoir surface water using Landsat 8 Imagery

This study aims at developing a regional algorithm to quantify chlorophyll-a concentration (Chla) in the Thac Ba Reservoir surface-water using Landsat 8 imagery basing on in-situ data of Chla and above-water reflectance taken in both dry and rainy seasons 2018. In situ datasets obtained from 30 water sampling sites show a strong correlation (R2=0.73) with the reflectance ratio of two Landsat 8 (L8) bands, the green band (band 3: B3) versus the red band (band 4: B4), B3 / B4, by an exponential equation.


Spatial distribution of hot days in north central region, Vietnam in the period of 1980-2013

The initial result shows that in general, in the north of the study area, the large number of hot days occurred in the plain, and tended to decrease westward and eastward. In the south, this number tends to increase from the west to the east. Especially, the largest number occurred in two areas: The Ma and Ca River's valleys (Thanh Hoa and Nghe An provinces) and the coastal areas (Thua Thien Hue province), creating two heat centers in Tuong Duong district, Nghe An province and Nam Dong district, Thua Thien Hue province.


Bioclimatic assessments for tea cultivation in Western Nghe An

The unfavorable area occupies only 1% of total region and the four favorable rests account for 99% of total, in which, the most favorable area is largest with about 746,355 ha, i.e. over 50% of whole region. The three other areas are cultivable but they are less favorable in terms of either temperature or precipitation. Growing tea in Western Nghe An, even in favorable areas, it should be taken into account of the weather disadvantages in certain moments of the year such as extreme dry, cold, hot and rainy events.


Thực trạng tổ chức dạy học chủ đề tích hợp liên môn trong dạy học địa lí lớp 9 ở trường trung học cơ sở

Bài viết trình bày thực trạng nhận thức và quá trình tổ chức dạy học tích hợp hiện nay của đội ngũ giáo viên (GV) và học sinh (HS) trong dạy học môn Địa lí lớp 9 ở trường THCS. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn lớn GV đã có những hiểu biết cơ bản về sự cần thiết phải dạy học tích hợp (DHTH); hiểu các khái niệm, nguyên tắc, quan điểm và các hình thức DHTH.


Vận dụng một số kĩ thuật dạy học nhằm phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học địa lí (minh họa trong chương trình địa lí 12)

Phát triển tư duy cho học sinh là mục tiêu quan trọng trong quá trình dạy học. Các nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng tư duy là kĩ năng và có thể phát triển được thông qua các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực. Bài viết này đưa ra 4 kĩ thuật (6 chiếc mũ tư duy, C-E-C, Bắc cầu và Ghép đôi-chia sẻ) được sử dụng để phát triển tư duy cho học sinh. Mỗi kĩ thuật được phân tích về ý nghĩa, các bước tiến hành cụ thể và minh họa qua các ví dụ trong chương trình môn Địa lí lớp 12.


Các dự án học tập về lịch sử, địa lí địa phương tỉnh Phú Yên theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học

Bài viết bàn về vai trò của các dự án học tập trong dạy học lịch sử, địa lý Phú Yên và dựa trên một số căn cứ khoa học để đề xuất một số dự án học tập lịch sử, địa lý Phú Yên có thể triển khai cho học sinh tiểu học ở Phú Yên.


Ebook Một số vấn đề trong dạy học địa lý ở trường phổ thông: Phần 1

Ebook Một số vấn đề trong dạy học địa lý ở trường phổ thông: Phần 1 sẽ mang đến các nội dung về các vấn đề kiến thức cơ bản trong dạy học địa lý, vấn đề tư duy địa lý và phương pháp phát triển tư duy địa lý, vấn đề giảng dạy địa lý tự nhiên, vấn đề giảng dạy địa lý kinh tế - xã hội ở THPT. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Một số vấn đề trong dạy học địa lý ở trường phổ thông: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Một số vấn đề trong dạy học địa lý ở trường phổ thông: Phần 2 tiếp tục trình bày một số vấn đề chính sau: Vấn đề giảng dạy địa lý địa phương ở trường phổ thông, vấn đề thiết kế bài giảng trong dạy - học địa lý ở trường phổ thông, các dạng thiết kế bài giảng địa lý ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết

Trong cuộc sống hằng ngày, những hiện tượng tự nhiên như bão, sấm sét lũ lụt và hạn hán, gió mùa, rừng nhiệt đới v.v. tác động rất nhiều đến sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Tham khảo ebook "Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết" cho bạn cái nhìn tổng quát về những hiện tượng này, đồng thời lý giải được nguyên nhân, hiện tượng, một số biện pháp khắc phục. Mời các bạn tham khảo!


Xây dựng bản đồ diễn biến đường bờ bằng công nghệ ảnh viễn thám, áp dụng cho vịnh Đà Nẵng

Phân tích diễn biến và dự báo đường bờ biển đóng một vai trò quan trọng đối với công tác quản lý tổng hợp vùng duyên hải. Điều này trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Ngày nay, có rất nhiều phương pháp được sử dụng để đánh giá diễn biến đường bờ biển như: Khảo sát trắc địa và GPS, chụp ảnh trên không, viễn thám, ... Tuy nhiên, công nghệ viễn thám đang vượt trội so với những kỹ thuật khác, do dữ liệu thu thập trong thời gian dài, khả năng thu thập trong phạm vi lớn.


Fast 3D map matching localisation algorithm

This solution does not require a high computational power. The methodology is a threedimensional map based approach, which uses the 3D map of the surrounding environment and data acquired by a tilting Laser Range Finder (LRF), to pinpoint the robot pose. Experimental results about the accuracy of the proposed method are presented in this paper.


Thực trạng và giải pháp ứng phó ngập lụt tại thành phố Vĩnh Long

Bài viết này nhằm đánh giá rủi ro ngập lụt ở khu vực TP Vĩnh Long và phân tích các dự báo trong tương lai. Đồng thời nghiên cứu phương pháp chiến lược phát triển đô thị (CDS) nhằm đề xuất các giải pháp ứng phó ngập lụt tại thành phố Vĩnh Long dựa trên các cơ sở khoa học về khả năng phục hồi và hệ thống thoát nước đô thị bền vững (SUDS).


Thử nghiệm dự báo xói lở bờ sông Gianh – Nhật Lệ bằng phương pháp bán thực nghiệm của Hickins E. J. và Nanson G. C.

Phương pháp dự báo diễn biến lòng dẫn theo phương ngang chưa nhiều, đặc biệt là chưa được xây dựng trên cơ sở khoa học hoàn chỉnh, tuy vậy bài báo vẫn thử nghiệm vận dụng phương pháp cân bằng năng lượng của Hickins E.J - Nanson G.C (bán thực nghiệm) để đánh giá tốc độ xói lở ngang và kết hợp với phương pháp động lực sông ngòi để tính toán hệ số xói lở. Từ 2 tiêu chí về tốc độ và hệ số xói lở, tiến hành đánh giá động lực đối với mỗi đoạn sông. Sau đó, sử dụng công cụ DSAS trong AcrGis10.1 nhằm tính toán tốc độ thay đổi đường bờ giai đoạn 1988-2015 cho trị số tốc độ xói ngang khá tương đồng với phương pháp của Hickins E.J - Nanson G.C.


Nghiên cứu hiện trạng, khoanh định và dự báo các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước, trầm tích vùng biển đảo Lý Sơn

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu hiện trạng, khoanh định và dự báo các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước, trầm tích vùng biển đảo Lý Sơn. 204 mẫu nước biển và 109 mẫu trầm tích được thu thập tại hiện trường. Các tham số thống kê được tính toán để phân tích, đánh giá hiện trạng.


Xác định thông số địa chất thủy văn tầng chứa nước thấm xuyên Pleistocene khu vực Phố Nối theo tài liệu hút nước thí nghiệm

Hút nước thí nghiệm với lưu lượng không đổi xác định thông số địa chất thủy văn tầng chứa chứa nước thấm xuyên đòi hỏi các sơ đồ bố trí thí nghiệm phải phù hợp cho từng phương pháp khác nhau và là cơ sở để xác định được chính xác các thông số đó. Kết quả hút nước thí nghiệm tại tại khu công nghiệp Dệt may Phố Nối là một ví dụ minh chứng cho nhận định trên. Hút nước thí nghiệm chùm lỗ khoan DK1 với 02 lỗ khoan quan trắc và lỗ khoan hút nước đơn DK2 cho phép xác định chính xác các thông số địa chất thủy văn khu vực nghiên cứu.


Nghiên cứu diễn biến đường bờ biển Hà Tĩnh bằng công nghệ viễn thám và GIS

Bài báo này nhằm nghiên cứu diễn biến đường bờ biển Hà Tĩnh. Công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lí (GIS) được ứng dụng để xây dựng bản đồ đường bờ biển từ năm 1998 đến năm 2018. Mời các bạn tham khảo!


Đánh giá biến động bề mặt địa hình do phát triển đô thị tại vùng phía nam thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích tư liệu viễn thám

Nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh Landsat để đánh giá tình trạng hiện tại và phát hiện những thay đổi trong các khu vực thời gian thấp trong năm 1990 và 2010. Phương pháp phân loại hình ảnh tỷ lệ băng kết hợp đã giúp xác định các đặc điểm bề mặt, đặc biệt là đô thị và nước với độ chính xác phân loại trên 80% cho cả hai hình ảnh vệ tinh. Từ trạng thái hiện tại và các bản đồ thay đổi được xây dựng, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đô thị hóa thống kê ở hai các khu vực tăng nhanh, trong khi sự biến mất của đầm lầy thấp là khá rõ ràng thông qua việc giảm đáng kể diện tích trong 20 năm.


Mô hình toán phục vụ đánh giá sức tải môi trường khu vực vịnh Hạ Long - Bái Tử Long

Trên cơ sở ứng dụng mô hình tổng hợp 3 chiều (Delft3D) với kịch bản được thiết lập khác nhau của mô hình TĐL, CLN, vận chuyển trầm tích và mô hình sinh thái ở khu vực vịnh Hạ Long (VHL)-Bái Tử Long (BTL), những kết quả nhận được đã có đóng góp quan trọng cho việc đánh giá sức tải môi trường ở khu vực này.


Đánh giá hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất Thành phố Đà Nẵng

Bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở được tạo ra bởi các phân tích không gian của tất cả các yếu tố bị ảnh hưởng nêu trên. Vai trò của từng yếu tố được ước tính từ mối quan hệ của nó với lở đất ở vị trí và được thể hiện qua giá trị trọng số trong sơ đồ tính toán.


Đặc điểm địa hóa khoáng vật quặng Mangan vùng mỏ Tốc Tát

Các khoáng chất mangan bao gồm pyrolusite, hollandite và mangannite là các khoáng chất chính; và jacobsite, bixbyite, hausmannite và braunite là khoáng sản nhỏ. Bên cạnh đó, các khoáng vật gangue bao gồm hematit, Magnetite, goethite, thạch anh, canxit, apatit và fenspat. Họ được xen kẽ ở quy mô siêu nhỏ và hình thành các cụm khoáng sản phức tạp.


Khảo sát các vùng nguồn sóng thần có khả năng gây nguy hiểm tới vùng bờ biển Việt Nam

Dựa trên phân tích đặc điểm kiến ​​tạo và đặc điểm địa động lực của các hệ thống đứt gãy khu vực ở Đông Nam Á, chín vùng nguồn có khả năng tạo ra sóng thần có thể là ảnh hưởng đến bờ biển Việt Nam đã được phân định ở Biển Đông và các vùng biển liền kề.


Vai trò của rừng ngập mặn trong quản lý đới bờ

Quan điểm, một số nghiên cứu khoa học cũng như đo đạc thực địa tại một số địa điểm nghiên cứu trong Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) được thực hiện để chứng minh vai trò của rừng ngập mặn trong giữ đất và tiêu tán năng lượng sóng trong rừng ngập mặn. Do đó, việc quản lý vùng ven biển ở khu vực rừng ngập mặn cần được kết nối chặt chẽ với việc sử dụng khôn ngoan và quản lý thích ứng cho hệ sinh thái rừng ngập mặn.


Hạn hán ở Đồng bằng Sông Hồng và một số giải pháp phòng chống

Bài viết tập trung vào đánh giá hiện tại tình trạng, lý do chính cho sự hạn hán của đồng bằng sông Hồng và đề xuất một số giải pháp để ngăn ngừa và giảm hậu quả của hạn hán, tập trung vào các vấn đề như sau: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước, kế hoạch khai thác tổng hợp, phân phối hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước.


Cơ chế tương tác và xác định các thông số tương tác đất với cốt phục vụ tính toán ổn định công trình đất có cốt

Bài viết này trình bày các cơ chế tương tác chính giữa đất và vải địa kỹ thuật gia cố, sau đó tìm ra các thông số cần thiết và cách xác định chúng. Ngoài ra, bài viết cũng giới thiệu kết quả của một số thí nghiệm xác định các tham số và nhận xét đó để hiểu rõ hơn về chúng, lựa chọn và / hoặc quyết định của chúng và ứng dụng của chúng để phân tích thiết kế phù hợp.


Đặc điểm đứt gãy hoạt động và tai biến nứt đất dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Tây Giang đến Phước Sơn (tỉnh Quảng Ngãi)

Trong bối cảnh địa động lực học gần đây với nén dưới lòng đất, một số lỗi hoạt động như A Den - Á Nghĩa, Phước Xuân - Tam Kỳ, Sông Bung - Trà Bông, Sông Po Ko, Sông Côn, ... đã gây ra thiệt hại trên tuyến đường và đất bẻ khóa nguy hiểm tại ngã tư với tuyến đường Hồ Chí Minh.


Tài liệu mới download

Cây son thiên sứ - Tập 9
  • 24/04/2013
  • 85.652
  • 977
tài liệu về diode
  • 05/01/2011
  • 81.055
  • 997

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu