Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Địa Lý (3.124)

Lịch sử Trái Đất

Tài liệu thông tin đến quý độc giả các kiến thức về sự hình thành, lịch sử của Trái đất thông qua các giai đoạn niên đại địa chất, liên đại hiển sinh, liên đại Thái Viễn Cổ hay Hỏa Thành... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu về trái đất, các nhà nghiên cứu về trái đất. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Pore water pressure accumulation and settlement of clays with a wide range of atterbergs limits subjected to multi-directional cyclic shear

In this study, normally consolidated specimens on four clays with a wide range of Atterberg’s limits were tested by applying several series of undrained multi-directional cyclic shear followed by drainage. The cyclic shear tests were carried out under the shear strain amplitudes (γ = 0.05%-2.00%), number of cycles n = 200 and the phase difference θ = 90o.


Application terrasar-X data for studying land subsidence in Hanoi city

The study present the application of PSInSAR for determining the subsidence of the central area of Hanoi through Terrasar-X data set from 2010 to 2015, with 23 images.


Spatial distribution of submerged aquatic vegetation in An Chan coastal waters, Phu Yen province the planetscope satellite image

Seaweed and seagrass form marine submerged aquatic vegetation (SAV), which plays an essential role in economic development and ecological protection in coastal areas. In this study, PlanetScope (PS )imaging data was combined with in situ samplings to demonstrate their ability to map SAV distribution in An Chan commune, Tuy An district, Phu Yen province, Central Vietnam.


Probabilistic seismic hazard assessment for Hanoi city

In this study, the methodology of probabilistic seismic hazard assessment proposed by cornell and Esteva in 1968 was applied for Hanoi city, using an earthquake catalog updated until 2018 and a comprehensive seismotectonic model of the territory of Vietnam and adjacent sea areas.


Chemical copositions of amphiboles and their references to formation conditions of granitoids from Nam Rom and Song Ma massifs, Northwest Vietnam

In this paper, the mineralogical and geochemical characteristics of amphiboles and plagioclases of granitoids from the Nam Rom and Song Ma massifs have been investigated to understand their formation conditions. The Nam Rom amphibole and plagioclase are subhedral to euhedral fine- to medium-grained crystals.


Seismogenic nodes as a viable alternative to seismogenic zones and observed seismicity for the definition of seismic hazard at regional scale

A comparison is made between the hazard map obtained with the neo deterministic seismic hazard assessment, using two different approaches: one based on the events magnitude, listed in parametric earthquake catalogues compiled for the study areas...


Conservative valuation of typical volcanic landscapes in the Pleiku basaltic plateau: Some improvement

This study was applied to the contingent valuation method to estimate the conservative values of twenty volcanic landscapes in the Pleiku plateau. The results indicated that Bien Ho volcanic landscape got the highest traditional value with above 38.60 billion VND. Subsequently, the conservative value of Chu Dang Ya was 27.28 billion VND. The value of the Phu Cuong waterfall was also estimated quite highly. Furthermore, our new finding is that there was a close relationship between the results coming from the conservative valuation and the results coming from evaluation, classification of geoheritages based on UNESCO’s criteria adapting in Vietnam. The study figured out that there was a close relationship between the conservative valuation and information accessibility on twenty landscapes by interviewees before.


Ground displacement of the 6 July 2019 ridgecrest earthquake from the GNSS permanent stations

Precise determinatuion of displacements of these stations will provide important information to better understand the structure and scope of the earthquake, contributing to faster and more accurate earthquake prediction.


Đánh giá hiện trạng hình thái lòng dẫn một số đoạn sông Tiền và sông Vàm Nao bằng tài liệu địa chấn nông phân giải cao

Sạt lở bờ sông Tiền, sông Hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng trở nên nghiêm trọng, gia tăng về cả tần suất và quy mô. Nghiên cứu về hiện trạng và biến đổi hình thái lòng dẫn (HTLD) của chúng góp phần xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phòng tránh thích hợp. Phương pháp địa chấn nông phân giải cao được sử dụng khảo sát hiện trạng HTLD hai đoạn sông Tiền (khu vực cồn Châu Ma và thành phố Sa Đéc) và sông Vàm Nao; qua đó đánh giá biến đổi HTLD đoạn sông Tiền khu vực thành phố Sa Đéc.


Thử nghiệm vận dụng chu trình Kolb vào dạy học môn Thiên văn học đại cương tại trường Đại học Sài Gòn

Đề tài này được thực hiện nhằm giới thiệu chu trình Kolb trong phương pháp dạy học hiện đại và cách thức áp dụng nó thông qua việc xây dựng các bài giảng tiêu biểu trong môn Thiên văn học đại cương.


Application of collaborative teaching method in groups in geography subjects in ethnic minorities university preparatory school

Using collaborative teaching method in groups in Geography subjects at Ethnic Minorities University Preparatory Schools not only promotes the positive, self-conscious, creative initiative of students, facilitates students’ participation, sharing experiences and learning ask each other to prepare employees for the assignment of cooperation in the community, through which, many social skills are formed and developed such as social communication skills, problem solving skills, reporting skills, collaborative skills...


Xây dựng một số tình huống trong dạy học địa lý lớp 9 ở trường trung học cơ sở nhằm hình thành cho học sinh năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bài viết nhằm hướng tới việc trình bày những vấn đề cơ bản của dạy học tình huống như: Khái niệm tình huống học tập và dạy học theo tình huống; nguyên tắc xây dựng các tình huống học tập; quy trình xây dựng và sử dụng các tình huống dạy học.


Địa danh phản ánh địa hình, thủy văn ở Tây Nam Bộ

Con người tồn tại và phát triển trong môi trường tự nhiên, vì thế môi trường tự nhiên đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nên văn hóa của con người. Tây Nam Bộ là vùng đất có những đặc trưng về khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng... gắn liền với sông nước.


The 50 cm telescope of Hoa Lac observatory: An introduction

The Vietnam National Space Center has recently established an observatory in Hoa Lac, near Ha Noi. The observatory is equipped with a 50 cm diameter Ritchey-Chrétien optical telescope. The authors report on first measurements illustrating its performance and demonstrate its excellence as a training tool for university students at bachelor’s and master’s degree levels.


Vulnerability assessment due to the climate change in Vinh Long province

This work aimed to assess the vulnerability to the climate change (CC) in Vinh Long province till 2020. Inundation, saltwater intrusion (SI), drought, riverbank landslide, storm, temperature and precipitation were taken into consideration. In addition to the socialogical investigation, risk assessment matrix, adaptive capacity assessment methods, etc. the vulnerability to CC was evaluated via index method.


Đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước – Nghiên cứu điển hình tại khu vực phía Nam tỉnh Bình Dương

Trong trường hợp cải thiện tình hình xử lý nước thải đến năm 2030, KNCT của nguồn nước gia tăng, nhưng không đáng kể. Các lưu vực có KNCT đáng quan tâm bao gồm: lưu vực Suối Con 1 (BOD, COD, NH4 +-N), lưu vực Suối Cái (BOD, TSS và NH4 +-N), thượng lưu lưu vực Cây Bàng – Cầu Định (BOD, COD, TSS, NH4 +-N), thượng lưu lưu vực Chòm Sao – Rạch Búng (5 thông số, trừ NO3 - -N), thượng lưu lưu vực Bình Hòa – Vĩnh Bình (BOD, COD, PO4 3- -P, NH4 +-N). Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng cho việc hoạch định các chiến lược, biện pháp kiểm soát nguồn thải và quản lý CLN mặt tại địa phương.


Natural radioactivity in the soil of Thoulakhom district in Vientiane province, Laos

Results of the first investigation of the activity concentration of the surface soil samples collected at various locations of Thoulakhom district of Vientiane province of Laos People's Democratic Republic (PDR) are presented in this work. The activity concentration of the natural radionuclides 226Ra, 232Th and 40K in the soil samples were determined by gamma spectrometer using a highenergy resolution semiconductor detector HPGe.


Đẩy mạnh hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam

Sau hơn 15 năm phát triển chỉ dẫn địa lý (CDĐL), tính đến ngày 31/12/2016, Việt Nam đã cấp văn bằng bảo hộ CDĐL cho 52 sản phẩm (48 của Việt Nam và 4 của nước ngoài). Tuy nhiên, hoạt động quản lý CDĐL của các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, CDĐL chưa phát huy được hết giá trị sau khi được bảo hộ. Trên cơ sở tổng quan tài liệu trong nước và quốc tế, tác giả đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm thúc đẩy phát triển CDĐL ở Việt Nam.


Xây dựng phiếu quan sát, đánh giá kĩ năng giảng dạy phục vụ cho việc áp dụng kĩ thuật vi mô trong đào tạo giáo viên địa lí

Bài viết cung cấp cách thức xây dựng phiếu quan sát đánh giá kĩ năng dạy học phục vụ cho việc áp dụng kĩ thuật dạy học vi mô trong các học phần phương pháp giảng dạy Địa lí. Trong đó, tác giả đề cập kĩ thuật dạy học vi mô, kĩ năng dạy học, phân tích những yêu cầu, ưu điểm và hạn chế của các hình thức phiếu quan sát kĩ năng để thiết kế phiếu quan sát phù hợp nhất.


Ảnh hưởng của hiện tượng triều trái đất đối với công tác đo đạc – bản đồ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Bài viết nghiên cứu cơ sở lý thuyết, sau đó thu thập, phân tích và tính toán thực nghiệm dữ liệu của 75 điểm độ cao hạng II nhà nước. Các điểm này trong hệ triều trung bình và được chuyển về hệ triều 0, cho kết quả độ lệch trung bình 8cm.


Mối liên hệ giữa một số yếu tố khí hậu và dịch sốt xuất huyết tại Việt nam, giai đoạn 1997-2017

Bài viết sử dụng phương pháp bản đồ và thông tin địa lý để xây dựng bản đồ phân bố không gian của một số yếu tố khí hậu và dịch DEN. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


An early prediction of the maximum amplitude of the solar cycle 25

A solar activity precursor technique of spotless event has been currently used to predict the strengths and the times of rise of the 11-year coming cycles. This simple statistical method has been previously applied to predict the maximum amplitudes and the times of rises of cycles 22 and 23. The results obtained are successful for both cycles. A developed version of the suggested method was previously used to make an early forecast of the characteristic parameters of the cycle 24. In this work the preliminarily predicted parameters of the cycle 24 are checked using observed values of the spotless events. In addition, the developed method is also applied to forecast the maximum amplitude and time of rise of the 25th solar cycle. The maximum Wolf number and time of rise of the latter cycle are found to be 118.2 and 4.0 years respectively.


A unified classification model for modeling of seismic liquefaction potential of soil based on CPT

The evaluation of liquefaction potential of soil due to an earthquake is an important step in geosciences. This article examines the capability of Minimax Probability Machine (MPM) for the prediction of seismic liquefaction potential of soil based on the Cone Penetration Test (CPT) data. The dataset has been taken from Chi–Chi earthquake. MPM is developed based on the use of hyperplanes. It has been adopted as a classification tool. This article uses two models (MODEL I and MODEL II). MODEL I employs Cone Resistance (qc) and Cyclic Stress Ratio (CSR) as input variables. qc and Peak Ground Acceleration (PGA) have been taken as inputs for MODEL II. The developed MPM gives 100% accuracy. The results show that the developed MPM can predict liquefaction potential of soil based on qc and PGA.


Long-term global temperature variations under total solar irradiance, cosmic rays, and volcanic activity

The effects of total solar irradiance (TSI) and volcanic activity on long-term global temperature variations during solar cycles 19–23 were studied. It was shown that a large proportion of climate variations can be explained by the mechanism of action of TSI and cosmic rays (CRs) on the state of the lower atmosphere and other meteorological parameters. The role of volcanic signals in the 11-year variations of the Earth’s climate can be expressed as several years of global temperature drop. Conversely, it was shown that the effects of solar, geophysical, and human activity on climate change interact. It was concluded that more detailed investigations of these very complicated relationships are required, in order to be able to understand issues that affect ecosystems on a global scale.


The characteristics of seismic activity in the ladder zone of Da river hydro-electric plants

The characteristics of seismic activity in the ladder zone of Da river hydro-electric plants. The occurrence of natural earthquakes in the ladder zone of Da river hydro-electric plants is the strongest in Vietnamese territory. An earthquake magnitude of M=6.7 has been observed in the Tuan Giao and Lai Chau areas, with a b coefficient value (GutenbergRichter law) of 0.935


Nghiên cứu mức độ phân bố và tích lũy polychlorinated biphenyl trong trầm tích mặt khu vực hạ lưu sông Đáy

Nghiên cứu đánh giá mức độ tích lũy và phân bố các hợp chất polychlorinated biphenyl (PCB) nhằm xây dựng bộ dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá rủi ro môi trường và rủi ro sinh thái của các nhóm hợp chất này. Trong nghiên cứu, 7 đồng loại PCB được xác định trong 20 mẫu trầm tích thu thập từ khu vực hạ lưu sông Đáy. Hàm lượng tổng PCB nằm trong khoảng 1,72 đến 89,6 ng/g với giá trị trung bình 16,1 ng/g và có xu hướng tăng dần theo hướng từ nội địa ra cửa sông, ven biển. Trong số các đồng loại PCB, PCB-52 là đồng loại được phát hiện với tần suất cao và chiếm tỷ lệ cao so với các đồng loại còn lại, với hàm lượng từ 0,156 ng/g đến 59,6 ng/g trọng lượng khô. Hàm lượng PCB phát hiện trong các mẫu có nồng độ thấp hơn so với giá trị quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.


Nghiên cứu thạch học và sự biến đổi sau trầm tích của đá móng carbonate tuổi Paleozoic ở phía tây bắc bể Sông Hồng

Bài viết trên cơ sở kết quả phân tích thạch học và đối sánh với kết quả phân tích foraminfera cho thấy, đá móng carbonate ở khu vực nghiên cứu được lắng đọng trong môi trường trầm tích biển nông.


Đề xuất nội dung dạy học địa lí địa phương trong các trường trung học cơ sở tỉnh Thái Bình trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu, đề xuất nội dung giáo dục địa phương áp dụng giảng dạy tại các trường trung học cơ sở ở tỉnh Thái Bình trong những năm học tới.


Ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ phân cấp xói mòn đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ phân cấp xói mòn đất do mưa tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai dựa trên công thức của phương trình mất đất phổ dụng USLE. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định không gian các mức độ xói mòn đất do các yếu tố tác nhân ngoại cảnh.


Tài liệu mới download

Hương liệu thực phẩm
 • 06/05/2013
 • 24.803
 • 445
Sử dụng Metastock
 • 24/10/2011
 • 64.898
 • 915
Đề tài: Quản lý đô thị
 • 10/06/2011
 • 27.203
 • 591

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống kí hiệu bản đồ
 • 04/11/2015
 • 54.045
 • 157
VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG
 • 07/08/2011
 • 53.103
 • 341

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu