Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Địa Lý (3.195)

Giáo dục kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu cho học sinh trung học phổ thông qua môn Địa lí

Mục đích của bài viết này tác giả đề cập vấn đề giáo dục kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh qua môn Địa lí. Để thực hiện tác giả dùng các phương pháp nghiên cứu: Thu thập xử lí tài liệu, thực nghiệm, phân tích tổng hợp. Sau khi thực hiện, học sinh sẽ có được một số kỹ năng như dự đoán, hành động, khắc phục, giải quyết hậu quả và phòng tránh bảo vệ bản thân và cộng đồng...


Potential use of satellite observations to detect suspended sediment in delta region: A case study of the Red river delta, Vietnam

This study aims to investigate the potential use of satellite observations (MODIS reflectance) to detect the seasonal change of suspended sediment flux in the RRD region. We first extract the satellite reflectance value at the location of the station and then apply simple regression analysis to the reflectance, discharge, suspended sediment, and total sediment load on the same day.


Đề cương chi tiết học phần: Quản lý thông tin đất

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Quản lý thông tin đất. Kết thúc học phần này, sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản của Viễn thám và Hệ thống thông tin Địa lý (GIS), cơ sở ứng dụng của Viễn thám và GIS trong lĩnh vực quản lý đất và các nguồn tài nguyên.


Đề cương chi tiết học phần: Công nghệ thành lập bản đồ địa chính

Đề cương chi tiết học phần: Công nghệ thành lập bản đồ địa chính giúp sinh viên nắm được các thôn tin cơ bản của môn học, đồng thời nắm được những điểm nội dung cơ bản của học phần. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.


Drought risk assessment during the dry season in Tien River estuary

With the development and widespread application of remote sensing technology and geographic information systems (GIS), the use of satellite images as well as GIS software is becoming more and more effective in monitoring, monitoring and assessing drought. In this study, the author assessed the risk of drought at Tien river estuary through two indices: Normalize Difference Vegetation Index (NDVI) and Standardized Precipitation Index (SPI) during the dry season months of 1991, 2001, 2010 and 2018.


Implementing steam education model in teaching geography – case study at Phan Van Tri high school, Can Tho city

This study has presented the results of applying STEAM education model in teaching Geography at Phan Van Tri High School, Can Tho City. The study relied on a mixed method in collecting, assessing and analyzing collected data. Specifically, literature review, fact finding and pedagogical experiment are three main methods which were used in this study. The research result has shown three main issues related to how to teaching Geography through STEAM education model.


Đánh giá biến động rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau trên cơ sở ảnh vệ tinh giai đoạn 1988-2018

Bài báo chia sẻ cách khai thác và xử lý ảnh vệ tinh đa thời gian trong đánh giá biến động diện tích rừng. Tư liệu ảnh viễn thám Landsat 4, 5 TM và Landsat 8 OLI được sử dụng để đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn (RNM) tỉnh Cà Mau qua các giai đoạn 1988-1998, 1998-2013, 2013-2018 và 1988-2018.


So sánh các phương pháp thí nghiệm slug test trong xác định hệ số thấm cho tầng Holocen vùng Đan Phượng

Bài viết trình bày hai phương pháp thí nghiệm nhanh tại hiện trường nhằm xác định hệ số thấm thủy lực của đất đá tầng chứa nước bao gồm phương pháp sử dụng thể tích chiếm chỗ và phương pháp sử dụng khí nén đã được tiến hành trong các giếng bãi thí nghiệm Đan Phượng nhằm đánh giá, so sánh khả năng áp dụng. Các phương pháp thí nghiệm được tiến hành lặp lại trên cùng một giếng và hệ số thấm thủy lực được tính toán theo Hvorslev.


Luận bàn về đặc điểm, nguồn gốc và cơ chế thành tạo khoáng vật thạch anh của đai mạch felsic trong lớp vỏ dưới gabro thuộc kiểu vỏ đại dương thực thụ, ví dụ từ lỗ khoan U1473A

Bài viết trình bày công trình khoan U1473A được thực hiện trên đỉnh núi ngầm Atlantis dưới đáy Ấn Độ Dương đã thu hồi lượng lớn mẫu lõi khoan gồm chủ yếu các đá thuộc chuỗi gabro có thành phần từ gabro olivin đến gabro chứa oxit. Các đai mạch có thành phần felsic chỉ chiếm lượng nhỏ, khoảng 1,5% tổng lượng mẫu nhưng có ý nghĩa lớn trong nghiên cứu tiến hóa magma sống núi giữa đại dương.


Sự đa dạng về địa chất, địa mạo và sinh học vùng Tam Giang - Bạch Mã: Cơ sở xây dựng công viên địa chất cho tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết trình bày khái niệm về Công viên Địa chất; các giá trị về địa chất, địa mạo và sinh học khu vực Tam Giang - Bạch Mã và phụ cận. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Các bước sử dụng phần mềm MapInfo professional Version 7.0

Ebook "Hướng dẫn sử dụng MapInfo professional Version 7.0" bao gồm 20 chương trình bày hướng dẫn cài đặt phần mềm MapInfo, cách tiếp cận MapInfo ở phương diện bản đồ; giới thiệu những chức năng phân tích thông tin địa lý quan trọng nhất của MapInfo.


Xây dựng bản đồ hệ sinh thái lưu vực sông Lam

Nghiên cứu thực hiện ở lưu vực sông Lam, có diện tích 17.900 km2 (phần lãnh thổ Việt Nam), với mục đích xây dựng bản đồ hệ sinh thái phục vụ phân vùng môi trường. Các thông tin trên lưu vực gồm: địa hình, khí hậu, đất thể hiện sự phân hóa các nhân tố vô sinh; thảm thực vật là lớp dữ liệu thể hiện sự phân bố nhân tố hữu sinh, được xác định dựa trên phân tích ảnh Landsat 8 kết hợp thực địa.


Phân tích các yếu tố sinh-địa-hóa trong mối liên quan với xu hướng sử dụng đất trên địa hình bazan khu vực Đồng Nai và phụ cận

Nghiên cứu này thực hiện việc đánh giá điều kiện sinh-địa-hóa trên ba loại địa hình bazan, thông qua 16 chỉ số viễn thám. Mối quan hệ giữa các chỉ số này được phân tích dựa trên ma trận tương quan và mô hình phương trình cấu trúc (SEM), phản ánh các xu hướng sử dụng đất khác nhau trên ba loại địa hình bazan.


Đề cương chi tiết học phần: Gis và viễn thám nâng cao

Học phần GIS và viễn thám nâng cao phục vụ phát triển kỹ năng thực hành giải đoán ảnh trên phần mềm ENVI cho sinh viên các ngành Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các thông tin cơ bản khác về môn học.


Đề cương chi tiết học phần: Ứng dụng trắc địa ảnh và viễn thám

Môn học này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nâng cao về trắc địa ảnh - Viễn thám như: Các chuẩn, cơ sở và phương pháp đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không; Bộ cảm, vệ tinh viễn thám và đoán đọc điều về vệ tinh, đồng thời giới thiệu một số ứng dụng của trắc địa ảnh viễn thám trong quản lý tài nguyên (quản lý đất đai). Tham khảo đề cương để biết thêm các thông tin liên quan đến môn học.


Đề cương chi tiết học phần: Công nghệ trắc địa trong quản lý Đất đai

Đề cương chi tiết học phần: Công nghệ trắc địa trong quản lý Đất đai trình bày một số nội dung liên quan đến học phần như: Mục tiêu, nhiệm vụ của nghiên cứu sinh, tài liệu học tập, tiêu chí đánh giá học tập của NCS, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nội dung chi tiết học phần. Mời các bạn cùng tham khảo.


Diện mạo và đặc điểm du ký về biển đảo Trung Bộ nửa đầu thế kỷ XX

Bài viết sưu tập, thống kê, phân loại, nhận diện các tác giả, tác phẩm du ký nửa đầu thế kỷ XX viết về vùng duyên hải và biển đảo Trung Bộ; xác định diện mạo, đặc điểm địa văn hóa và ý thức chủ quyền trên vùng duyên hải, biển đảo Trung Bộ


Ứng dụng viễn thám và độ đo cảnh quan trong phân tích xu thế biến động sử dụng đất khu vực huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008-2017

Biến đổi cảnh quan là một trong những động lực quan trọng làm thay đổi hiện trạng phát triển kinh tế – xã hội của lãnh thổ; đặc biệt là những thay đổi của bề mặt lớp phủ sử dụng đất trong thời gian ngắn. Những thay đổi này diễn ra tại các khu vực có độ cao địa hình lớn lại chiếm một vị trí quan trọng trong tiến trình giám sát, quản lí và quy hoạch sử dụng tài nguyên một cách bền vững. Trên cơ sở sử dụng dữ liệu viễn thám, thông tin về biến đổi sử dụng đất khu vực huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008-2017 được thống kê một cách chi tiết trong môi trường GIS. Ngoài ra, các đặc trưng về cấu trúc của bảy đối tượng sử dụng đất thông qua sáu độ đo cảnh quan cho thấy: (i) sự gia tăng diện tích rừng trồng (2664 ha) là động lực chính của sự suy giảm về diện tích rừng tự nhiên (3527,9 ha); (ii) tốc độ thay đổi diện tích rừng tự nhiên diễn ra mạnh nhất (392ha/năm); (iii) kết quả định lượng các độ đo cảnh quan chứng minh sự đa dạng của xu thế thay đổi theo từng đối tượng sử dụng đất cụ thể.


Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá sự mở rộng các đảo nhân tạo khó tiếp cận thuộc Quần đảo Trường Sa, Việt Nam

Bài viết xây dựng quy trình đánh giá sự mở rộng các đảo nhân tạo khó tiếp cận thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam dựa trên các nguồn thông tin dữ liệu viễn thám đa chiều, kết hợp các phép xử lý, phân tích GIS.


Đánh giá diễn biến hạn hán và phân cấp độ yếu tố tác động đến hạn thủy văn ở vùng đồng bằng sông Hồng - Thái Bình

Bài viết trình bày kết quả đánh giá biến động về các chỉ số hạn theo không gian và thời gian, kết hợp với việc phân tích xác định các nguyên nhân điển hình gây ra hiện tượng hạn hán, đã thành lập bảng phân cấp độ các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến diễn biến hạn hán ở khu vực này.


Phân vùng địa mạo, động lực học hình thái ven bờ và khả năng xuất hiện bùn loãng tại luồng tàu biển Việt Nam

Hiện tượng bùn loãng là hiện tượng khá phổ biến tại một số luồng hàng hải với một số đặc điểm nhất định về hình thái ven bờ. Theo kinh nghiệm, điều kiện tự nhiên để luồng tàu có khả năng xuất hiện bùn loãng gồm các luồng tàu nằm trong vùng biển đáy bùn, bùn cát mịn, yếu tố động lực chủ yếu là triều mạnh, dòng chảy sông lớn mang phù sa bùn cát mịn và thường có mật độ giao thông thủy cao. Dựa trên phân tích, phân vùng địa mạo, động lực học hình thái ven biển tại các khu vực cửa sông ven biển của Việt Nam kết hợp với kinh nghiệm, số liệu kiểm chứng thực tế trong quá trình khảo sát theo dõi diễn biến độ sâu các tuyến luồng hàng hải, bài báo tiến hành đánh giá về tương quan giữa các yếu tố trên và khả năng xuất hiện bùn loãng có thể tận dụng để nâng cao hiệu quả chạy tàu tại một số luồng hàng hải tại Việt Nam.


Tinh thể thời gian

Tinh thể thời gian (time crystals) là trạng thái mới của vật chất chứa những cấu hình hoạt động tương tự như trong các đồng hồ. Tinh thể thời gian có thể giúp chúng ta hiểu thêm vũ trụ và lỗ đen từ một khía cạnh khác. Giúp chúng ta hiểu vật chất một cách khác hoặc mở rộng tầm nhìn về vật chất. Nếu cơ chế tinh thể thời gian là một cơ chế phổ quát trong vũ trụ thì tinh thể thời gian có thể là một quan điểm nhận thức mới về vũ trụ.


Phương pháp xử lý mây và bóng mây theo thời gian cho ảnh Landsat 5 8 trên nền Google Earth Engine

Trong bài viết này, phương pháp xử lý mây và bóng mây theo thời gian bao gồm ba bước chính: (i) hiệu chỉnh hệ số bức xạ, (ii) xác định và nhận diện các pixels có mây và bóng mây, (iii) khôi phục lại các pixels có mây và bóng mây sử dụng dữ liệu từ ảnh tham khảo) đã được thực hiện trên nền tảng của Google Earth Engine sử dụng ngôn ngữ lập trình Java Script, và sau đó nó được áp dụng để loại bỏ mây và bóng mây trong 35 ảnh Landsat 5/8 (với tỷ lệ che phủ của mây và bóng mây nhỏ hơn 10%) được thu thập từ năm 1984 đến 2018.


Dynamic hand gesture recognition using depth data

In this paper, we propose a new framework for deeply evaluate efficient of Depth information for dynamic hand gesture recognition. In addition, the suitable frames number of depth images in a gestures are evaluated to obtain very competitive accuracy.


Phân tích các nhân tố cảnh quan – cơ sở phân loại và đánh giá cảnh quan tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu nhằm phân tích sự phân hóa về đặc điểm cơ bản của các nhân tố thành tạo cảnh quan tỉnh Vĩnh Phúc: địa chất, địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, thảm thực vật, các hoạt động nhân sinh trên lãnh thổ. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin; phương pháp bản đồ và phương pháp tổng hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy Vĩnh Phúc là khu vực có sự đa dạng về đặc điểm các nhân tố thành tạo cảnh quan. Sự đa dạng này cùng với các tác động của nhân tố nhân sinh tạo nên sự phân hóa đa dạng về các đơn vị lãnh thổ cảnh quan bên trong lãnh thổ. Đây là cơ sở khoa học để tiến hành phân loại cảnh quan, thành lập bản đồ cảnh quan, đánh giá cảnh quan phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.


Hệ thống phân loại địa tầng và quy phạm địa tầng Việt Nam

Ebook Quy phạm địa tầng Việt Nam trình bày hệ thống phân loại địa tầng, các yếu tố cơ bản của phân vị địa tầng; các phân vị thạch địa tầng; các phân vị theo tính chất riêng biệt của đá; các phân vị sinh địa tầng; các phân vị thời địa tầng; quyền ưu tiên; xét duyệt các phân vị địa tầng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Những kỳ quan địa chất của biển đảo Việt Nam và sinh thái tiêu biểu

Ebook "Biển đảo Việt Nam – Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu" gồm 2 phần chính với các nội dung tiềm năng tài nguyên vị thế, kỳ quan địa chất và sinh thái các vùng biển đảo Việt Nam; tài nguyên vị thế, kỳ quan địa chất và sinh thái các khu vực tiêu biểu.


Hướng dẫn môn học Thực tập trắc địa

Tài liệu hướng dẫn môn học Thực tập trắc địa trình bày nội dung thực tập; làm quen với máy thủy bình, máy kinh vĩ điện tử; đo vẽ bình đồ khu vực; đo cao, đo góc; kí hiệu địa vật. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết những nội dung môn học.


Đánh giá vai trò của cơ cấu lớp phủ bề mặt đô thị trong việc giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị bằng công nghệ viễn thám và GIS

Nghiên cứu này đã điều tra và đánh giá vai trò của cơ cấu lớp phủ bề mặt đô thị sẽ ảnh hưởng đến UHI ở khu vực đô thị quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên việc phân tích nhiệt độ bề mặt đất (LST) liên quan đến tỷ lệ phần trăm thảm thực vật,tỷ lệ không thấm nước,tỷ lệ lớp phủ mặt nước và tỷ lệ lớp phủ đất trống.


Xác định các hệ số mô hình dự báo lún Asadi phù hợp đặc điểm khai thác vỉa dốc tại bể than Quảng Ninh

Bài báo đề xuất công thức tổng quát tính trị số gần đúng của các hệ số mô hình dự báo lún Asadi. Dựa trên các trị gần đúng và số liệu quan trắc lún bề mặt do khai thác than hầm lò tại mỏ Thống Nhất, áp dụng nguyên lý số bình phương nhỏ nhất để xác định các hệ số của mô hình. Sử dụng mô hình này dự báo độ lún bề mặt do khai thác tại mỏ than Mông Dương, đây là mỏ hầm lò có điều kiện địa chất, tính chất cơ lý đất đá cũng như độ dốc của vỉa khá tương đồng với mỏ Thống Nhất.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu