Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi - Kiểm tra (44.626)

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 68: Kể chuyện: Mây đen và mây trắng

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 68: Kể chuyện: Mây đen và mây trắng với mục tiêu giúp học sinh: nghe hiểu và nhớ câu chuyện. Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh; nhìn tranh, có thể kể từng đoạn của câu chuyện. Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Không nên đánh giá người khác chỉ ở vẻ ngoài. Giá trị của mỗi người là ở những gì họ làm được.


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 69: Ôn tập

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 69: Ôn tập với mục tiêu giúp học sinh: ghép đúng các âm chính i, iê, yê, o với âm cuối n, t thành vần. Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Mẹ con cá rô. Biết nói lời xin lỗi. Tập chép đúng chính tả 1 câu văn... Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 76: ươn, ươt

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 76: ươn, ươt với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết các vần ươn, ươt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ươn, ươt. Làm đúng BT giúp thỏ đem cà rốt về kho có vần ươn, vần ươt. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Lướt ván. Viết đúng các vần ươn, ươt, các tiếng (con) lươn, lướt (ván) (trên bảng con).


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 80: Kể chuyện: Hàng xóm

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 80: Kể chuyện: Hàng xóm với mục tiêu giúp học sinh: nghe hiểu và nhớ câu chuyện.­ Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh; nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khi chồn mẹ bị ốm, hàng xóm ai cũng sẵn lòng giúp đỡ. Tình cảm yêu thương, giúp đỡ của hàng xóm làm chồn mẹ rất cảm động.


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 65: iên, iêt

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 65: iên, iêt với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết các vần iên, iêt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần iên, iêt. Làm đúng bài tập tìm từ ngữ có vần iên, vần iêt ứng với mỗi hình. Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Tiết tập viết. ­Viết đúng iên, iêt, (cô) tiên, viết (trên bảng con).


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 71: ơn, ơt

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 71: ơn, ơt với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết các vần ơn, ơt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ơn, ơt. ­Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ơn, vần ơt. Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Sơn và Hà. Viết đúng các vần ơn, ơt, các tiếng sơn (ca), vợt (trên bảng con).


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 74: Kể chuyện: Thần gió và mặt trời

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 74: Kể chuyện Thần gió và mặt trời với mục tiêu giúp học sinh: nghe hiểu và nhớ câu chuyện. Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh; nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Thần gió thua mặt trời vì thần gió quá kiêu ngạo.


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 77: ang, ac

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 77: ang, ac với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết vần ang, ac; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ang, ac. Nhìn chữ, tìm đúng các tiếng có vần ang, vần ac. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Nàng tiên cá. Viết đúng các vần ang, ac, các tiếng thang, vạc (trên bảng con).


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 82: eng, ec

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 82: eng, ec với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết các vần eng, ec; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần eng, ec. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần eng, vần ec. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Xe rác. Viết đúng các vần eng, ec, các tiếng (xà) beng, (xe) téc (trên bảng con).


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 83: iêng, yêng, iêc

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 83: iêng, yêng, iêc với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết các vần iêng, yêng, iêc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần iêng, yêng, iêc. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần iêng, vần yêng, vần iêc. Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Cô xẻng siêng năng. ­Viết đúng các vần iêng, yêng, iêc, các tiếng chiêng, yểng, xiếc (hên bảng con).


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 72: un, ut, ưt

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 72: un, ut, ưt với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết các vần un, ut, ưt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần un, ut, ưt. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần un, vần ut, vần ưt. Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Làm mứt. Viết đúng các vần un, ut, ưt, các tiếng phun, bút, mứt (trên bảng con).


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 73: uôn, uôt

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 73: uôn, uôt với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết vần uôn, uôt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uôn, uôt. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uôn, vần uôt. ­Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Chuột út. Viết đúng các vần uôn, uôt, các tiếng chuồn chuồn, chuột (trên bảng con).


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 81: Ôn tập

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 81: Ôn tập với mục tiêu giúp học sinh: làm đúng bài tập ghép âm thành vần. Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Bỏ nghề. ­Chép đúng 1 câu văn... Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 64: in, it

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 64: in, it với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết các vần in, it; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần in, it. Thực hiện đúng trò chơi hái táo vào rổ vần in, vần it. Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Cua, cò và đàn cá. Viết đúng các vần in, it, các tiếng (đèn) pin, (quả) mít (trên bảng con).


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 67: on, ot

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 67: on, ot với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết các vần on, ot; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần on, ot. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có van on, vần ot. Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Mẹ con cá rô. Biết nói lời xin phép. Viết đúng các vần on, ot, các tiếng (mẹ) con, (chim) hót (trên bảng con).


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 70: ôn, ôt

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 70: ôn, ôt với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết các vần ôn, ôt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ôn, ôt. ­Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ôn, vần ôt. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Nụ hôn của mẹ. Viết đúng các vần ôn, ôt, các tiếng thôn (xóm), cột (cờ) (trên bảng con).


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 75: Ôn tập

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 75: Ôn tập với mục tiêu giúp học sinh: đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Chuột út; chép đúng chính tả 1 câu văn; luyện đọc câu, đọc tiếp nối từng câu... Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 79: âng, âc

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 79: âng, âc với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết các vần âng, âc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần âng, âc. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần âng, vần âc. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cá măng lạc mẹ. Viết đúng các vần âng, âc, các tiếng (nhà) tầng, (quả) gấc (trên bảng con).


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 66: yên, yêt

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 66: yên, yêt với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết các vần yên, yêt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần yên, yêt. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần yên, vần yêt. Hiểu và ghi nhớ quy tắc viết các vần yên, yêt. Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Nam Yết của em. Viết đúng các vần yên, yêt, các tiếng yên (ngựa), yết (kiến) (trên bảng con).


Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 78: ăng, ăc

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 78: ăng, ăc với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết các vần ăng, ăc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ăng, ăc. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ăng, vần ăc. Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Cá măng lạc mẹ. Viết đúng các vần ăng, ăc, các tiếng măng, tắc (kè) (trên bảng con).


Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 11 năm 2019-2020 - Trường THPT Hồ Nghinh

Tham khảo và luyện tập với Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 11 năm 2019-2020 - Trường THPT Hồ Nghinh được TaiLieu.VN chia sẻ sau đây giúp bạn hệ thống kiến thức môn học một cách hiệu quả, đồng thời thời giúp bạn nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo khi giải đề thi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì kiểm tra sắp diễn ra. Chúc các bạn ôn thi đạt hiệu quả cao!


Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tiếng Anh 11 năm 2019-2020 - Trường THPT Nguyễn Hiền

Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tiếng Anh 11 năm 2019-2020 - Trường THPT Nguyễn Hiền được TaiLieu.VN chia sẻ sau đây hi vọng sẽ là tư liệu hữu ích giúp bạn củng cố và hệ thống kiến thức môn học, đồng thời giúp bạn được làm quen với cấu trúc đề thi đề bạn tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi.


Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Đại số 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT TX Quảng Trị

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Đại số 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT TX Quảng Trị để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!


Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Trần Văn Thời

Mời các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Trần Văn Thời dưới đây giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nâng cao kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì kiểm tra!


Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 môn Đại số 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Để kì thi sắp tới đạt kết quả cao, mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 môn Đại số 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân để ôn tập các kiến thức cơ bản, làm quen với cấu trúc đề thi và rèn luyện kỹ năng giải đề nhanh và chính xác. Chúc các bạn thi tốt!


Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 11 năm 2019-2020 - Trường THPT Nam Cao

Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 11 năm 2019-2020 được biên soạn bởi Trường THPT Nam Cao được chia sẻ dưới đây giúp các em có thêm tư liệu luyện tập và so sánh kết quả, cũng như tự đánh giá được năng lực bản thân, từ đó đề ra phương pháp học tập hiệu quả giúp các em tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em thi tốt!


Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Mời các bạn học sinh lớp 11 cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Văn Cừ dưới đây làm tài liệu ôn tập hệ thống kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Đề thi đi kèm đáp án giúp các em so sánh kết quả và tự đánh giá được lực học của bản thân, từ đó đặt ra hướng ôn tập phù hợp giúp các em tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em thi tốt!


Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hình học 11 năm 2019-2020 - Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Bài kiểm tra số 5)

Để hệ thống lại kiến thức cũ, trang bị thêm kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng giải đề nhanh và chính xác cũng như thêm tự tin hơn khi bước vào kì kiểm tra sắp đến, mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hình học 11 năm 2019-2020 - Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Bài kiểm tra số 5) làm tài liệu để ôn tập. Chúc các bạn làm bài kiểm tra tốt!


Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Lê Văn Tám

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Lê Văn Tám giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kì, rèn luyện kỹ năng để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Hóa học lớp 11. Mời các em cùng tham khảo đề thi.


Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Lịch sử 11 năm 2019-2020 - Trường THPT Chu Văn An

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Lịch sử 11 năm 2019-2020 - Trường THPT Chu Văn An để ôn tập nắm vững kiến thức cũng như giúp các em được làm quen trước với các dạng câu hỏi đề thi giúp các em tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu